Николаевская областная библиотечная ассоциация
Ресурсы библиотек города Николаева - Сводный электронный каталог

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Главная - http://e-catalog.mk.ua

база данных содержит 298577 записей

Базы данных

Вид поиска: СтандартныйРасширенныйПо словарю
Область поиска
в найденном
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Корсак, Костянтин Віталійович$<.>)
Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6
1.
Шифр: В25/2010/3
   Журнал

Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - К. : "Педагогічна преса", 2001 - . - Периодичность не определена
2010г. N 3
Содержание:
Андрущенко, Віктор Петрович. Метаморфози освітнього планування : (огляд концептуального дискурсу передсьогоднішнього дня) / Віктор Андрущенко, Володимир Савельєв. - С.5-14.
Кремень, Василь Григорович. Трансформації особистості в суперечностях епохи / Василь Кремень. - С.15-17.
Корсак, Костянтин Віталійович. Ноосфера, ноотехнології і вища освіта у ХХІ столітті / Костянтин Корсак. - С.18-25. - Бібліогр.: 12 назв. : рис.
Прудченко, Інна Іванівна. Феноменологічний аналіз історико-педагогічного знання / Інна Прудченко. - С.26-32. - Бібліогр.: 8 назв.
Чернова, Людмила Павлівна. Наукова картина світу як предмет філософського дискурсу / Людмила Чернова. - С.33-39. - Бібліогр.: 7 назв.
Івченко, Олексій Григорович. Основні напрями прояву громадянської позиції в сучасній Україні / Олексій Івченко. - С.40-46. - Бібліогр.: 15 назв.
Рева, Олексій Миколайович. Виявлення основної домінанти в мотивації студентів на множині рівнів навчальних досягнень / Олексій Рева, Ігор Добрянський, Дмитро Марченко. - С.47-52. - Бібліогр.: 15 назв. : iл.
Шутак, Лариса Богданівна. Перший досвід проведення державного іспиту з "Української мови за професійним спрямуванням" / Лариса Шутак, Галина Навчук, Алла Ткач. - С.53-56. - Бібліогр.: 3 назв.
Шовковий, В'ячеслав Миколайович. Ментально-когнітивний інтерцикл навчання давньогрецької мови студентів-філологів / В'ячеслав Шовковий. - С.57-63. - Бібліогр.: 2 назв.
Андрушкевич, Фабіан. Головні аспекти впливу глобалізації на розвиток освітніх процесів / Фабіан Андрушкевич. - С.64-69. - Бібліогр.: 21 назв.
Акопян, Валерій Григорович. Екологічна парадигма як унормоване знання про ставлення людини до довкілля / Валерій Акопян. - С.70-75. - Бібліогр.: 16 назв.
Гетман, Володимир Олексійович. Системоутворюючі фактори здоров'я людини / Володимир Гетман, Юрій Новицький. - С.76-80. - Бібліогр.: 14 назв. : iл.
Гуненков, Денис Валерійович. Морально-етичні аспекти господарської діяльності / Денис Гуненков. - С.81-86. - Бібліогр.: 9 назв.
Побережна, Галина. Музикотерапія як інноваційна технологія особистісного розвитку / Галина Побережна. - С.87-97. - Бібліогр.: 18 назв. : рис.
Бех, Володимир Павлович. Під впливом феномену козацької освіти / Володимир Бех. - С.98-99.
Найти похожие
Перейти к описаниям статей
URL: ссылка этот документ
2.
Шифр: В25/2011/1
   Журнал

Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - К. : "Педагогічна преса", 2001 - . - Периодичность не определена
2011г. N 1
Содержание:
Андрущенко, Віктор Петрович. Освіта нового століття: пріоритети розвитку : (з виступу на заг. зборах Нац. акад. пед. наук України) / Віктор Андрущенко. - С.5-7.
Кремень, Василь Григорович. Освіта в структурі цивілізаційних змін : (з трибуни заг. зборів Нац. акад. пед. наук України) / Василь Кремень. - С.8-11.
Слюсаревський, Микола Миколайович. Теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти проблеми взаємодії суспільства і освіти / Микола Слюсаревський. - С.12-20. - Бібліогр.: 6 назв.
Богданова, Наталія. Культура життєтворчості особистості як філософська проблема / Наталія Богданова. - С.21-26. - Бібліогр.: 15 назв.
Акопян, Валерій Григорович. Феномен екологічної свідомості в царині сучасного наукового дискурсу / Валерій Акопян. - С.27-31. - Бібліогр.: 10 назв.
Івченко, Олексій Григорович. Розуміння свободи в реаліях ХХІ століття / Олексій Івченко. - С.32-39. - Бібліогр.: 23 назв.
Шидловський, Анатолій Корнійович. Відповідність часу - визначальний пріоритет діяльності Національного гірничого університету / Анатолій Шидловський. - С.40-45.
Рябченко, Володимир. Освіта, навчання, виховання й соціалізація як поняття й процеси та рамки осягнення ними особистості / Володимир Рябченко. - С.46-54. - Бібліогр.: 9 назв.
Покась, Віталій Петрович. Організація навчальної роботи в школах-інтернатах у період їх становлення / Віталій Покась. - С.55-62. - Бібліогр.: 14 назв.
Кожедуб, Лідія Георгіївна. Розуміння підтексту як передумова адекватного сприйняття художнього тексту у процесі підготовки майбутніх філологів / Лідія Кожедуб. - С.63-69. - Бібліогр.: 8 назв.
Андрущенко, Тетяна Іванівна. Романтизм та діалектика естетичного / Тетяна Андрущенко. - С.70-78. - Бібліогр.: 8 назв.
Корсак, Костянтин Віталійович. До питання сучасної оцінки геніїв і геніальності / Костянтин Корсак. - С.79-85. - Бібліогр.: 18 назв. : граф., табл.
Бойчук, Микола. Теоретичні засади дослідження демократії як форми народовладдя / Микола Бойчук. - С.86-92. - Бібліогр.: 22 назв.
Білогур, Влада. Формування світоглядної культури студентів як основа управління процесом становлення їхньої системи цінностей / Влада Білогур, Світлана Макаренко. - С.93-99. - Бібліогр.: 4 назв. : табл.
Скулиш, Євген Деонізійович. Реалізація сучасних освітніх підходів та гуманістичних моделей у процесі реформування професійної підготовки співробітників правоохоронних органів України / Євген Скулиш. - С.100-107. - Бібліогр.: 14 назв.
Андрушкевич, Фабіан. Основні напрями та форми українсько-польської академічної співпраці / Фабіан Андрушкевич. - С.108-113. - Бібліогр.: 9 назв.
Козлакова, Галина Олексіївна. Вища освіта в Канаді: деякі враження про університети Оттави і Торонто / Галина Козлакова. - С.114-119. - Бібліогр.: 12 назв.
Артюшенко, Оксана Миколаївна. Виховання як чинник відтворення ментальності підростаючого покоління / Оксана Артюшенко. - С.120-125. - Бібліогр.: 18 назв.
Мацько, Любов Іванівна. Система - проти суржику / Любов Мацько. - С.126.
Найти похожие
Перейти к описаниям статей
URL: ссылка этот документ
3.
Шифр: В25/2014/4
   Журнал

Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - К. : "Педагогічна преса", 2001 - . - Периодичность не определена
2014г. N 4
Содержание:
Андрущенко, Віктор. Герменевтика освіти (спроба теоретичного аналізу) / В. Андрущенко. - С.5-9. - Бібліогр. у кінці ст.
Корсак, Костянтин Віталійович. Основи нової національної ідеї у контексті розвитку вищої освіти України / К. В. Корсак. - С.10-15. - Бібліогр. у кінці ст.
Рябченко, Володимир. Фальсифікація вищої освіти в Україні як суспільна проблема: світоглядно-компетентнісний аспект / В. Рябченко. - С.16-22. - Бібліогр. у кінці ст.
Похресник, Анатолій. Вища освіта і Римський клуб: минуле і майбутнє / А. Похресник. - С.23-28. - Бібліогр. у кінці ст.
Нестерова, Марія. Трансдисциплінарність сучасної науки як виклик для вищої освіти / М. Нестерова. - С.29-34. - Бібліогр. у кінці ст.
Колос, Катерина. Типологія компонентного складу комп'ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти / К. Колос. - С.35-42. - Бібліогр.: с. 42-43
Береза, Вадим. Стан, суперечності та перспективи розвитку політичної освіти в сучасному українському суспільстві / В. Береза. - С.44-49. - Бібліогр. у кінці ст.
Козлов, Дмитро. Формування управлінської компетентності майбутнього викладача вищої школи: зарубіжний досвід / Д. Козлов. - С.50-57. - Бібліогр.: с. 57-58
Федоров, Олександр. Медіаосвіта та медіакритика в контексті підготовки майбутніх педагогів / О. Федоров. - С.59-69. - Бібліогр.: с. 69-70
Шелюк, Людмила. Світовий досвід демократизації освітньої політики / Л. Шелюк. - С.71-76
Бак, Мирослав. Вартість ресурсів для забезпечення університетської освіти / М. Бак. - С.77-84
Онкович, Ганна. Наукова конференція як інтерактивна медіаосвітня технологія / Г. Онкович. - С.85-92. - Бібліогр.: с. 92-93
Козієвська, Олена. Державне регулювання процесів академічної мобільності у країнах Скандинавії : (на прикладі Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії, Швеції) / О. Козієвська. - С.94-100. - Бібліогр. у кінці ст.
Колесниченко, Наталія. Підготовки бакалаврів романо-германської філології в системі університетської освіти Німеччини / Н. Колесниченко. - С.101-108. - Бібліогр. у кінці ст.
Ланських, Оксана. Мовні стратегії в системі державної освітньої політики / О. Ланських. - С.109-113. - Бібліогр. у кінці ст.
Найти похожие
Перейти к описаниям статей
URL: ссылка этот документ
4.


    Корсак, Костянтин Віталійович.
    Ноосфера, ноотехнології і вища освіта у ХХІ столітті [Текст] / Костянтин Корсак // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. - 2010. - № 3. - С. 18-25 : рис. - Бібліогр.: 12 назв.
ББК 74.04 + 74.584

Рубрики: Освіта--зміст--природознавча складова

   Вища освіта--зміст--природознавча складова


   Природничо-математична освіта--проблеми--Україна


   Україна
Кл.слова (ненормированные):
прогнозування розвитку суспільства -- ноосфера -- ноотехнології -- нанотехнології -- ноосуспільство -- стійкий розвиток -- освіта -- вища освіта -- точні науки -- природничо-математична освіта -- Природознавство-ХХІ
Аннотация: Доведено, що суспільство майбутнього буде спиратися на нешкідливі для біосфери ноотехнології і може мати назву "ноосуспільство". Його поява прискориться у разі суспільної підтримки освітньо-наукового комплексу та модернізації змісту загальної і спеціальної підготовки молоді, зокрема, використання нових дисциплін (інтегрованого "Природознавство - ХХІ" та інших).

Найти похожие
URL: ссылка этот документ
5.


    Корсак, Костянтин Віталійович.
    До питання сучасної оцінки геніїв і геніальності [Текст] / Костянтин Корсак // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. - 2011. - № 1. - С. 79-85 : граф., табл. - Бібліогр.: 18 назв.
ББК 88.37

Рубрики: Геніальність--сучасна оцінка

Кл.слова (ненормированные):
геній -- геніальність -- ноотехнології -- особистість
Аннотация: Доведено помилковість критично-нігілістичної оцінки геніїв і геніальності в наукових публікаціях і ЗМІ, а також висловлено гіпотезу про причини цього явища. Пояснено вищу поширеність геніальності серед чоловіків і запропоновано нові підходи до роботи зі здібною молоддю.

Найти похожие
URL: ссылка этот документ
6.


    Корсак, Костянтин Віталійович.
    Основи нової національної ідеї у контексті розвитку вищої освіти України [Текст] / К. В. Корсак // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2014. - N 4. - С. 10-15. - Бібліогр. у кінці ст.
ГРНТИ
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--Україна

Кл.слова (ненормированные):
українська ідея -- національна ідея

Найти похожие
URL: ссылка этот документ