Николаевская областная библиотечная ассоциация
Ресурсы библиотек города Николаева - Сводный электронный каталог

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результати пошуку

Головна - http://e-catalog.mk.ua

база данных содержит 298577 записей

Бази даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширенийЗа словником
Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (44)Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (1148)Центральної бібліотеки для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменко (10)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>DP=201801$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 197
Показані документи с 1 за 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
37+141
В 20


    Васянович, Г. П.
    Вибрані твори у 7-ми т. : учебное пособие. Т.1. Філософія: навчальний посібник / Г. П. Васянович. - Львів : Норма, 2015. - 348 с. - ISBN 978-966-7775-38-4 : 80.00 грн
    Зміст:
Філософія. ЇЇ предмет і функції . - С .5-11
Світогляд і роль філософії в його формуванні . - С .11-16
Філософія стародавнього світу . - С .17-46
Виникнення філософії та її історичні типи . - С .17-25
Філософія Демокріта . - С .25-30
Філософія Сократа . - С .30-36
Філософія Платона . - С .36-42
Філософські погляди Арістотеля . - С .42-46
Філософія середніх віків . - С .47-60
Теоцентризм середньовічної філософії . - С .47-51
Філософія й теософія Августина Блаженного . - С .51-57
Філософія Томи Аквінського . - С .57-60
Філософія доби Відродження й Нового часу . - С .61-72
Гуманізм філософії Відродження . - С .61-64
Матеріалізм та ідеалізм у ХVII-XVIII ст. в Західній Європі . - С .65-72
Німецька філософія кінця ХVIII - початку ХІХ ст. . - С .73-82
Філософські погляди І. Канта . - С .73-77
Філософські погляди Г. Гегеля . - С .78-82
Сучасна світова філософія . - С .83-128
Філософська думка в Україні . - С .129-178
Філософія доби Київської Русі . - С .129-133
Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (XVI-XVII ст.) . - С .133-139
Григорій Сковорода - засновник української класичної філософії . - С .139-144
Практична філософія Григорія Сковороди . - С .144-148
"Філософія серця" Памфіла Юркевича . - С .148-153
Філософські ідеї Тараса Шевченка . - С .153-158
Філософські ідеї Івана Франка . - С .158-163
Ідея суспільного прогресу в творчості Михайла Драгоманова . - С .163-166
Філософсько-естетичні погляди Лесі Українки . - С .166-170
Філософські ідеї Дмитра Чижевського . - С .170-173
Ідеї державотворення та філософські історії В'ячеслава Липинського . - С .173-178
Буття світу і людини . - С .179-218
Філософський смисл проблеми буття і його основні форми . - С .179-183
Філософське вчення про матерію і єдність світу . - С .183-188
Рух як спосіб існування матерії . - С .188-193
Філософські категорії "простір" і "час" . - С .193-197
Сутність і структура людської діяльності . - С .197-201
Практика - основа всіх форм життєдіяльності людини . - С .201-205
Категорія "свідомість" . - С .205-210
Свідомість і мова . - С .210-213
Структура і форма свідомості . - С .213-218
Розвиток людського пізнання і людське пізнання розвитку . - С .219-240
Поняття розвитку . - С .219-223
Діалектика як наукова система та її альтернативи . - С .223-227
Закони діалектики і їх методологічні вимоги . - С .227-231
Категорії діалектики і їх роль у філософському осмисленні світу . - С .231-237
Сутність і принципи діалектичного процесу пізнання . - С .237-240
Суспільство й гуманістичний зміст історії . - С .241-264
Категорія "суспільство" . - С .241-244
Соціальна структура суспільства . - С .244-249
Саморозвиток суспільства . - С .249-251
Суперечність суспільного прогресу . - С .251-254
Рушійні сили розвитку суспільства . - С .254-259
Сучасні концепції історичного поступу людства . - С .259-264
Духовне життя суспільства . - С .265-299
Філософське поняття "духовність" . - С .265-269
Духовне виробництво і суспільна свідомість . - С .269-273
Суспільство і культура . - С .273-278
Духовна творчість і суспільство . - С .278-286
Культура і цивілізація . - С .286-290
Філософська концепція людини . - С .290-292
Особистість у соціально-історичному процесі . - С .292-296
Глобальні проблеми сучасності . - С .296-299
УДК

Рубрики: Філософія--навчальний посібник

   Філософія--історія


   Педагогіка--вибрані твори


Анотація: У навчальному посібнику розглянуто онтологічні, гносеологічні та інші проблеми в історії світової та вітчизняної думки. Посібник підготовлений відповідно до програми курсу "Філософія", створеної автором цієї праці, яка розрахована на студентів навчального закладу технічного профілю.


Дод.точки доступу:
Сковорода, Г.
Юркевич, П.
Шевченко, Т.
Франко, І.
Драгоманов, М.
Українка, Л.
Чижевський, Д.
Липинський, В.
Демокріт
Сократ
Платон
Арістотель
Тома, Аквінський
Августін, Блаженний
Кант, І.
Гегель, Г.


Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
2.
37
В 20


    Васянович, Г.
    Вибрані твори у 7-ми т. : монографія. Т.2. Морально-правова відповідальність педагога: теоретико-методологічний аспект / Г. Васянович. - Львів : Норма, 2015. - 352 с. - ISBN 978-966-7775-39-1 : 85.00 грн
УДК

Рубрики: Педагогічна майстерність

   Педагог--морально-правова відповідальність


   Педагогіка--історія


   Педагогіка--вибрані твори


Анотація: У монографії аналізуються сутність і зміст морально-правової відповідальності педагога в їх перспективному і ретроспективному виявах. Теоретико-методологічна спрямованість праці дозволяє виявити філософські, мрально-етичні, юридичні та психолого-педагогічні підходи у контексті їх взаємозв'язку та взаємозумовленості. Окреслено основні напрями, форми і методи формування морально-правової відповідальності у майбутніх педагогів. Праця адресується передусім науковцям і викладачам вищих начальних закладів.


Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
3.
37
В 20


    Васянович, Г.
    Вибрані твори у 7-ми т. : навчальний посібник. Т.3. Педагогічна етика / Г. Васянович. - Львів : Норма, 2015. - 420 с. - ISBN 978-966-7775-40-7 : 85.00 грн
УДК

Рубрики: Педагогічна етика

   Етика--педагогічна


   Педагогіка--вибрані твори


Анотація: У посібнику розкриваються зміст, функції і завдання педагогічної етики як навчального курсу, аналізується його категоріальний лад, розглядаються моральні проблеми педагогічної діяльності та відносин. Видання адресується всім, хто має відношення до освіти і виховання, зокрема студентам, які готуються до педагогічної діяльності. Друкується в авторській редакції.


Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
4.
37+159.9
В 20


    Васянович, Г.
    Вибрані твори у 7-ми т. : навчальний посібник. Т.4. Психологія і педагогіка / Г. Васянович. - Львів : Норма, 2015. - 512 с. - ISBN 978-966-7775-41-4 : 85.00 грн
УДК

Рубрики: Психологія--навчальний посібник

   Педагогіка--навчальний посібник


   Педагогіка--вибрані твори


Анотація: У навчальному посібнику розкривається основний зміст, завдання, фнкції предметів психології та педагогіки. Видання підготовлено відповідно до програми курсу "Психологія і педагогіка", створеної автором, яка розрахована на студентів вищих навчальних закладів негуманітарного профілю. Друкується в авторській редакції.


Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
5.
37
В 20


    Васянович, Г.
    Вибрані твори у 7-ми т. Т.5. Збірник наукових праць / Г. Васянович. - Львів : Норма, 2015. - 460 с. - ISBN 978-966-7775-42-1 : 85.00 грн
    Зміст:
Історико-філософська та педагогічна проблематика . - С .7-145
Проблема мислення у філософії . - С .7-55
Григорій Сковорода - філософ і педагог . - С .55-70
Філософський аналіз взаємозв'язку мови і народності у поглядах О. Потебні . - С .70-76
Філософ мистецької ідеї . - С .76-81
Мовний символізм Е. Кассірера (філософський аспект) . - С .81-89
Педагогічні ідеї І. Франка . - С .89-101
Принцип природовідповідності у педагогічній творчості К.Д. Ушинського . - С .101-118
Гуманізм ідеї природовідповідності у психолого-педагогічній спадщині С.Балея . - С .110-118
Гуманістична спрямованість ідеї морально-правової відповідальності у педагогічній спадщині Східної Галичини (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) . - С .118-127
Сучасні підходи до визначення сутності морально-правової відповідальності особистості . - С .127-137
Моральна відповідальність вченого (полемічні нотатки щодо оцінки о. Дм. Блажейовським постаті П. Могили, його доби і колегії) . - С .137-145
Питання дидактики . - С .146-329
Методологія педагогіки й педагогічна інноватика . - С .146-152
Методологічні аспекти професійної адаптації учнівської молоді у ПТНЗ . - С .152-174
Психолого-педагогічні проблеми адаптації студентської молоді до навчання . - С .174-197
Інформаційні технології для якісної та доступної освіти . - С .197-210
Теоретичні та методичні основи курсу "Педагогічна етика" . - С .210-217
Концептуальні засади курсу "Педагогічна етика" . - С .217-226
Концептуальні засади морально-духовної та естетико-психологічної підготовки фахівців у системі професійно-технічної освіти . - С .226-236
Науково-методичне забезпечення процесу філософської освіти у вищому професійному училищі . - С .236-257
Культура й особистісний стиль педагогічної діяльності викладача ВНЗ фінансово-економічного профілю . - С .257-271
Культура мови викладача вищої школи . - С .271-278
Гуманітарна освіта у процесі підготовки кваліфікованого робітника . - С .278-287
Лекція у вищій школі . - С .287-301
Етичні проблеми підготовки учителя в матеріалах Першого педагогічного конгресу і сучасність . - С .301-309
Особистісно орієнтоване навчання майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (етико-естетичний аспект) . - С .310-318
Науково-педагогічна еліта України: реальність і перспективи . - С .318-329
Проблеми виховання особистості . - С .330-449
Філософські засади сучасного українського виховання . - 330-340
Формування духовності особистості як теоретико-методологічна проблема . - С .340-353
Проблеми фізичного виховання молоді у педагогічній спадщині Г. Ващенка . - С .353-400
Етнопедагогіка і морально-етичне виховання учнів . - С .400-419
Теорії антропології і гуманістичне виховання особистості . - С .419-424
Мета, завдання та принципи патріотичного виховання студентської молоді . - С .424-432
Проблема естетичного виховання української молоді у педагогічній спадщині Г. Ващенка . - С .432-437
Погляди Ф. Науменка на питання морального виховання . - С .437-442
Морально-естетична проблематика в поетичній творчості Ярослава Цурковського . - С .442-449
Сучасні аспекти педагогічної етики вчителя . - С .449-456
УДК

Рубрики: Педагогіка--актуальні питання

   Педагогіка--вибрані твори


   Дидактика


   Виховання особистості


Анотація: Книга складається з низки праць, які присвячені актуальним питанням педагогіки, дидактики та виховання. Автором аналізуються сучасні методологічні підходи теорії навчання і виховання як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Для широкого кола читачів - усіх, хто не байдужий до становлення і розвитку людини. Друкується в авторській редакції.


Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
6.
37
В 20


    Васянович, Г.
    Вибрані твори у 7-ми т. Т.6. Збірник наукових праць / Г. Васянович. - Львів : Норма, 2015. - 320 с. - ISBN 978-966-7775-43-8 : 85.00 грн
    Зміст:
. - С .5-132
Історико-філософська та педагогічна проблематика . - С .5-6
Історія української філософії . - С .6-78
"Сад божественних пісень" Григорія Сковороди у контексіті духовно- морального виховання молоді . - С .78-85
Маркіян Шашкевич: постать і творча спадщина . - С .85-104
Полікультурний та поліетнічний вимір вищої освіти (теоретико-методологічний аспект) . - С .104-109
Мовний креативізм (до характеристики релятивізму та детермінізму) . - С .109-118
Людина і її гуманітарна освіта . - С .118-120
Методологічна культура учителя у наукових пошуках Василя Сухомлинського . - С .120-125
Костянтин Ушинський - класик світової педагогіки . - С .125-132
. - С .133-249
Питання дидактики і методики . - С .133-134
Педагогіка як наука і мистецтво: семантико-герменевтичні контексти тематизації і концептуалізації . - С .134-159
Гуманітарна освіта як складовий компонент у підготовці робітничих кадрів України . - С .159-163
Медіаосвіта і професійна підготовка вчителя у розвинених країнах світу . - С .163-172
Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на Заході . - С .172-178
Психолого-педагогічні проблеми адаптації студентської молоді до навчання . - С .178-196
Соціально-психологічні аспекти виробничої адаптації і збереження молодих робітничих кадрів . - С .196-213
Інформатизація як чинник адаптації студента до процесу навчання . - С .213-217
Якість освіти: управлінський аспект . - С .217-224
Гуманітарна освіта у процесі підготовки технічної еліти України . - С .224-232
Теоретичні основи психологічної підготовки майбутнього педагога . - С .232-249
. - С .250-316
Проблеми виховання особистості . - С .250-251
Тенденції реформування вищої освіти в Україні . - С .251-259
Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів . - С .259-264
Естетична проблематика в педагогічній концепції Оксани Рудницької . - С .264-268
Викладач як суб'єкт формування професійних уявлень у студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного профілю . - С .268-279
Сучасний стан розвитку туристичного потенціалу Карпатського регіону Івано-Франківської області . - С .279-288
Плідне і своєчасне науково-педагогічне видання . - С .288-293
Виховна роль праці у педагогічних поглядах Василя Сухомлинського і Тадеуша Новацького . - С .293-299
Духовна і фізична культура особистості студента (суперечності буття) . - С .299-309
Підвищення кваліфікації викладачів туристського профілю: рефлексивний підхід . - С .309-316
УДК

Рубрики: Педагогіка--актуальні питання

   Філософія--Україна


   Літературознавство--Україна


   Дидактика


   Педагогіка--вибрані твори
Дод.точки доступу:
Сковорода, Г.
Шашкевич, М.
Сухомлинський, В.
Ушинський, К.
Рудницька, О.
Новацький, Т.


Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
7.
37
В 20


    Васянович, Г. П.
    Вибрані твори у 7 т. Т.7. Збірник наукових праць / Г. П. Васянович. - Львів : Норма, 2015. - 460 с. - ISBN 978-966-7775-44-5 : 85.00 р.
    Зміст:
Історико-філософська та педагогічна проблематика . - С .5-6
Філософсько-богословські погляди у творчості Григорія Сковороди . - С .6-25
Естетичні погляди Г. Гегеля . - С .25-33
Людина і її духовно-моральний світ у творчій спадщині Олександра Духновича . - С .33-45
Філософські ідеї Тараса Шевченка . - С .45-54
Костянтин Ушинський - класик світової педаогіки . - С .54
Життя і педагогічна діяльність К. Ушинського . - С .54-85
Духовно-естетична єдність людини і природи у поетичній творчості Івана Франка . - С .85-102
Добро й анти-добро-дія учителя у творчій спадщині Івана Франка . - С .103-112
Патріотизм у творчій спадщині Бориса Грінченка . - С .112-122
Психолого-педагогічні ідеї адмірала Степана Осиповича Макарова . - С .122-132
Філософсько-педагогічні ідеї академіка Івана Зязюна . - С .132-142
Філософія професійно-технічної освіти у Я-концепції академіка Неллі Ничкало . - С .142-151
Франтішек Шльосек - теоретик і практик професійної освіти Польщі . - С .151-162
Питання дидактики і методики . - С .163-164
Методологічні контексти педагогічної науки на сучасному етапі її розвитку . - С .164-187
Дидактичні засади професійної освіти у контексті фундаментальних педагогічних теорій . - С .187-211
Соціальна педагогіка: контексти глобалізації . - С .211-222
Православна педагогіка у контексті традицій і сьогодення . - С .222-259
Професійні якості майбутнього фахівця: науково-методологічні критерії визначення і класифікації . - С .259-281
Методологічні концепти формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування . - С .281-306
Педагог і його полікультурна освіта . - С .306-317
Духовно-моральний смисл використання мультимедіа у навчально-виховному процесі . - С .317-326
Педагог і цого роль у навчально-виховному процесі . - С .326-331
Проблеми виховання особистості . - С .331-332
Ноологія особистості . - С .332-375
Самобутня українська мова - духовна основа буття нації . - С .375-394
Стратегії професійного виховання особистості учня у педагогічній спадщині С.Я. Батишева . - С .394-403
Розвиток професійно-смислового потенціалу особистості майбутнього учителя фізичного виховання . - С .403-420
Ноологія особистості в контексті екстремальних ситуацій . - С .420-427
Моральна культура особистості у творчій спадщині Івана Огієнка . - С .427-432
Спільні пошуки: Україна - Польща . - С .432-437
УДК

Рубрики: Філософія--історія

   Педагогічні погляди--видатні особи


   Виховання особистості


   Педагогіка--вибрані твори


   Дидактика


Анотація: Збірник присвячено історико-філософській та педагогічній проблематиці, а також актуальним питанням розвитку професійної освіти й науки в умовах інтегральних і глобалізаційних процесів. Модернізація структури, змісту й організації освіти розглядаються в контексті кардинальних змін, спрямованих на розв'язання стратегічних завдань, що стоять перед Україною в нових економічних і соціокультурних умовах. Обгрунтовується імператив людиноцентричної спрямованості концептуальних реформ вітчизняної освітньої галузі та її виховних можливостей. Для науковців і викладачів вищих і професійно-технічних навчальних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасного розвитку вітчизняної освіти та науки.


Дод.точки доступу:
Сковорода, Г.
Гегель, Г.
Духнович, О.
Шевченко, Т.
Ушинський, К.
Франко, І.
Грінченко, Б.
Макаров, С.О.
Зязюн, І.
Ничкало, Н.
Шльосек, Ф.
Батишев, С.
Огієнко, І.


Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
8.
94(477)"1939/1945
Ш 66


    Шкляж, И. М.
    Признание бывшего агента Абвера / И. М. Шкляж. - Николаев : ЧНУ им. Петра Могилы, 2017. - 260 с. - 60.00 грн
УДК

Рубрики: Історія--Велика Вітчизняна війна

   Історія України--Велика Вітчизняна війна
Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
9.
75.03(477)
Б 81


    Бондарчук, Н. О.
    Пейзаж у живописі кримських художників ХХ ст. (традиції, стильова еволюція, тенденції розвитку) : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства / Н. О. Бондарчук. - Львів, 2017. - 20 с.
УДК

Рубрики: Живопис--Крим

   Пейзаж--кримські художники, ХХ ст.
Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
10.
351.862
М 69


    Михайлюк, В. О.
    Цивільний захист: у 3 ч. : навчальний посібник. Ч.1. Соціальна, техногенна і природна безпека / В. О. Михайлюк. - Миколаїв : НУК, 2005. - 136 с. - ISBN 966-321-046-Х : 15.00 р.
УДК

Рубрики: Цивільна оборона--підручник

   Цивільний захист


Анотація: Розглянуто методологічні основи та принципи забезпечення соціальної , техногенної і природної безпеки людини; фізіологічні, психологічні та соціальні чинники, шо впливають на життєдіяльність людини, особливості взаємодії із середовищем існування та методи і способи підтримки безпеки на основі ризик-орієнтованого підходу до попередження небезпек у ньому.


Знайти схожі
URL: ссылка этот документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60