Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
 Найдено в других БД:Науково-педагогічної бібліотеки (1)Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (2)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Осадченко, І.$<.>)
Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9
1.
74.00
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського Державного Університету імені В.О. Сухомлинського [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 1(29). Серія "Педагогічні науки". - Миколаїв : МДУ, 2010. - 242 с. - 30.00 грн.
    Содержание:
Бернацкая, С. Н. Сучасний освітній простір слов'янського світу / С. Н. Бернацкая. - С .43-49
Желан, А. В. Роль РМТ в Україні кінця XIX початку XX століття в підготовці музикантів-професіоналів / А. В. Желан. - С .105-113
Заворотченко, Л. А. Формування соціальної зрілості старшокласників у позакласній діяльності / Л. А. Заворотченко. - С .161-168
Зуб, К. К. Роль художньо-творчої діяльності у формуванні педагогічної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва / К. К. Зуб. - С .193-201
Іванова, С. В. Потенціал змісту та форм навчальної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти для розвитку професійної компетентності вчителів біології / С. В. Іванова. - С .113-124
Куліш, О. М. З історії заснування жіночих навчальних закладів Миколаєва (XIX - початок XX століття) / О. М. Куліш. - С .97-105
Литвиненко, О. М. Формування соціально активної особистості студента в соціокультурній діяльності вищого навчального закладу / О. М. Литвиненко. - С .135-143
Макаренко, О. П. Релігійні мотиви у пісенному фольклорі півдня України / О. П. Макаренко. - С .222-229
Марущак, В. С. Розвиток творчої активності особистості як засіб підвищення мотивації студентів при вивченні українознавства / В. С. Марущак. - С .25-34
Мороз, Т. О. Теоретико-практичні засади використання загальнокультурної компоненти як засобу естетичного виховання майбутніх учителів іноземної мови / Т. О. Мороз. - С .168-176
Нор, К. Ф. Г.С. Сковорода - перший український гуманіст / К. Ф. Нор. - С .76-83
Олексюк, О. Є. Форомування особистості студента засобами індивідуальних завдань з дисциплін психолого-педагогічного циклу / О. Є. Олексюк. - С .176-186
Осадченко, І. І. Сутнісна характеристика нової дидактичної парадигми / І. І. Осадченко. - С .124-135
П’ятницька-Позднякова, І. С. Виконавська культура особистості: історико-теоретичний аспект / І. С. П'ятницька-Позднякова. - С .186-193
Пєхота, О. М. Програма"Педагогічна освіта у полікультурному просторі" як складова системного інноваційного розвитку Інституту педагогічної освіти / О. М. Пєхота. - С .14-25
Пільгуй, Д. О. До питання вокально-хорової роботи у дитячому хорі / Д. О. Пільгуй. - С .201-209
Пустосвіт, Г. П. Позашкільна освіта і виховання в сучасних соціокультурних вимірах / Г. П. Пустосвіт. - С .6-14
Середа, І. В. Розвиток ідей самовиховання у вітчизняній педагогіці / І. В. Середа. - С .68-76
Скрипник, С. В. Психолого-педагогічні основи ціннісного ставлення до природи у старшокласників сільської загальноосвітньої школи / С. В. Скрипник. - С .152-161
Слятіна, І. О. Інструментальне ансамблеве виконавство як засіб естетичного виховання шкільної молоді / І. О. Слятіна. - С .216-222
Султанова, Е. В. Теоретичний аналіз проблеми самоактуалізації майбутнього вчителя музики / Е. В. Султанова. - С .229-239
Шарата, Н. Г. Педагогічні ідеї в громадсько-просвітницькій діяльності М.М. Аркаса / Н. Г. Шарата. - С .83-90
Шевченко, Ю. А. Педагогічні та психологічні умови підготовки майбутніх учителів музики до організації художньо-творчої діяльності дитячих музично-інструментальних колективів / Ю. А. Шевченко. - С .209-216
Щербакова, О. Л. Науково-педагогічні підходи Я. Чепіги до розвитку та виховання особистості дитини / О. Л. Щербакова. - С .90-97
Якименко, П. В. Діалог культур у практиці навчання іноземним мовам у вищій школі / П. В. Якименко. - С .58-68
ББК 74.00

Рубрики: Педагогіка,  Миколаївщина,  Історія педагогіки,  Педагогічна освіта,  Вища освіта,  середня шкільна освіта,  Педагогіка--музична,  Музична педагогіка

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.00я73
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 1.43(98). Технологія педагогічної освіти / ред.: В. Д. Будак, О. М. Пєхота. - Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. - 128 с. - (Серія "Педагогічні науки"). - 10.00 грн.
    Содержание:
Будак, В. Д. Якість вищзої педагогічної освіти в умовах євроінтеграційних процесів / В. Д. Будак, О. М. Пєхота. - С .5-10
Осадченко, І. І. Доцільність застосування технології ситуаційного навчання у підготовці майбутних учителів початкової школи (на прикладі викладання навчальної дисциплини "Теорія та методика виховання") / І. І. Осадченко. - С .11-16
Коваль, В. О. Методологічні засади компетентнісного підходу у вітчизняній науці / В. О. Коваль. - С .17-20
Шерман, М. І. Дослідження впливу комп'ютерно-інформаційної підготовки майбутніх юристів на показники навчальної успішность / М. І. Шерман. - С .21-26
Середа, І. В. Суб'єктно орієнтована педагогічна підготовка майбутнього викладача як засіб професійного саморозвитку / І. В. Середа. - С .27-30
Тарасова, С. М. Формування у майбутніх викладачів біологічного факультету валеологічної культури / С. М. Тарасова. - С .31-34
Адаменко, О. О. Використання технології персоніфікованого підходу у підготовці викладача вищої школи / О. О. Адаменко. - С .35-37
Тимченко, А. А. Основні принципи, методи та етапи технології історико-педагогічного дослідження / А. А. Тимченко. - С .38-40
Манькусь, І. В. Підготовка майбутнього вчителя фізики: технологія контекстного навчання / І. В. Манькусь. - С .41-44
Єрмакова, І. П. Використання інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя історії / І. П. Єрмакова. - С .45-48
Чернікова, В. О. Сучасний стан і перспективи викладання іноземної мови професійного спрямування / В. О. Чернікова. - С .49-52
Гінкевич, О. В. Діагностика розвитку аналітико-синтетичних умінь учнів 5-6 класів під час вивчення літератури / О. В. Гінкевич. - С .53-58
Ружевич, Я. І. Особливості формування ціннісних орієнтацій старшокласників на різних етапах вивчення художнього твору / Я. І. Ружевич. - С .59-61
Сокол, Т. Г. Визначення форм і методів курсової підготовки кадрів туристичної сфери / Т. Г. Сокол. - С .62-65
Невзоров, Р. В. Системи тренажерних модулів як засіб розвитку професійного досвіду курсантів-льотчиків в умовах ведення повітряного бою / Р. В. Невзоров. - С .66-70
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до запровадження сучасних педагогічних технологій . - С .71
Паршук, С. М. Інноваційні підходи до формування ціннісного ставлення в майбутніх учителів початкових класів / С. М. Паршук. - С .71-75
Прасол, Н. О. Готовність до самоосвітньої діяльності як показник рівня професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів / Н. О. Прасол. - С .76-78
Казанжи, І. В. Гуманізація процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до виховної роботи / І. В. Казанжи. - С .79-83
Желан, А. В. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності на засадах гуманізму / А. В. Желан. - С .84-87
Пак, І. О. Морально-естетичне виховання майбутніх учителів в умовах хореографічної діяльності / І. О. Пак. - С .88-91
Білюк, О. Г. Педагогічний тренінг у навчально-виховному процесі університеті / О. Г. Білюк. - С .92-96
Технології мистецької освіти . - С .97
Федоришин, В. І. Критеріально-рівневий аналіз акмеологічного розвитку студентів інститутів мистецтв / В. І. Федоришин. - С .97-100
Петренко, О. М. Технології трансляції музичного тексту: до проблеми викладання педагогіки мистецтва / О. М. Петренко. - С .101-105
Щербак, І. В. Технологія розкриття художнього образу музичного твору виконавцем / І. В. Щербак. - С .106-110
Парфентьєва, І. П. Технології викладання дисципліни "Хоровий клас" / І. П. Парфентьєва. - С .111-113
Гмиря, С. С. Комунікативні процеси в шкільному класі як об'єкт педагогічного керування / С. С. Гмиря. - С .114-117
Лабунець, В. М. Технологічний підхід до виконавської підготовки майбутніх учителів музики / В. М. Лабунець. - С .118-121
Міщанчук, В. М. Врахування індивідуально-типологічних особливостей у підготовці майбутніх учителів музики з використанням сугестивних технологій / В. М. Міщанчук. - С .122-125
ГРНТИ
ББК 74.00я73

Рубрики: Якість освіти,  Євроінтеграція--освіта,  Педагогічні технології,  Технології--педагогічні,  Ситуаційне навчання,  Підготовка вчителя,  Професійна підготовка вчителів,  Підготовка юристів,  Професійна підготовка юристів,  Освітні технології,  Технології--освітні,  Валеологічна культура,  Культура--валеологічна,  Підготовка вчителя біології,  Підготовка викладачів,  Професійна підготовка вчителів біології,  Професійна підготовка викладачів,  Історико-педагогічні дослідження,  Підготовка вчителя фізики,  Професійна підготовка вчителів фізики,  Підготовка вчителя історії,  Професійна підготовка вчителів історії,  Інтерактивні технології--в освіті,  Викладання іноземних мов,  Підготовка судноводіїв,  Професійна підготовка судноводіїв,  Викладання іноземних мов--для судноводіїв,  Ціннісні орієнтації учнів,  Викладання літератури,  Вивчення художнього твору,  Підготовка кадрів--туристична сфера,  Професійна підготовка кадрів туристичної сфери,  Тренажерні модулі--для льотчиків,  Підготовка льотчиків,  Професійна підготовка льотчиків,  Підготовка вчителя початкових класів,  Професійна підготовка вчителів початкових класів,  Гуманізація навчання,  Хореографічна діяльність,  Викладання хореографії,  Моральне виховання--вчителів,  Естетичне виховання--вчителів,  Педагогічні інновації,  Інновації--педагогічні,  Педагогічні тренінги,  Мистецька освіта,  Освіта--мистецька,  Педагогіка мистецтва,  Викладання педагогіки мистецтва,  Трансляція музичного тексту,  Викладання музики,  Педагогічне керування,  Комунікативні процеси--в навчанні,  Підготовка вчителя музики,  Професійна підготовка вчителів музики,  Сугестивні технології,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв
Доп.точки доступа
Будак, В.Д. \ред.\
Пєхота, О.М. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.

   Журнал

Мистецтво та освіта [Текст]. - Выходит ежеквартально
2008г. N 4
Зміст:
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з дисциплін художньо-естетичного циклу. - С.2-8.
Жорнова, О. Колізії і небезпеки творчості та їх уникнення як культуротворчість / О. Жорнова. - С.9-14.
Миропольська, Є. Естетичний дискурс мистецтва конкласики XX ст. / Є. Миропольська. - С.14-17.
Дикало, В. Традиції етносів Волині / В. Дикало. - С.17-21.
Личковах, В. Митець як дослідник : (нотатки з виставки Федора Кравчука) / В. Личковах. - С.21-24. : рис.
Савчук, Г. Музично-педагогічні погляди Золтана Кодая / Г. Савчук. - С.25-27.
Стеценко, О. Образи природи в музиці композиторів різних країн : (урок у 4-му класі) / О. Стеценко. - С.28-34.
Вислоцька, Н. Використання інтерактивних технологій на уроці музики : (урок у 5-му класі.) / Н. Вислоцька. - С.35-37.
Голікова, Г. Комунікативно-ситуативні вправи на уроках музики / Г. Голікова. - С.37-39.
Вербиченко, Л. Образ чоловічої мужності в мистецтві : (урок у 3-му класі) / Л. Вербиченко. - С.39-40.
Самуляк, Г. Створення тематичної композиції "Мальовнича моя Україна" / Г. Самуляк. - С.41-43. : рис.
Савченко, О. Загадковий далекий схід. Японія : (урок-мистецтва у 4-му класі) / О. Савченко. - С.44-46. : фото
Хруленко, Т. Палітра нашого земляка : (урок художньої культури в 10-му класі) / Т. Хруленко. - С.47-50. : ил.
Бірюков, М. Етнічні стилі дізайну інтер’єру / М. Бірюков. - С.51-55.
Яремійчук, О. "Весела дорога" до "Олімпу", довжиною в сорок років / О. Яремійчук. - С.56-58. : цв.ил.
Логойда, М. Знайдені дороги на розпуттях долі : (до 80-річчя від дня народження та 35-річчя професійної діяльності Володимира Чайки) / М. Логойда. - С.58-60.
Кодра, В. Образ божої матері в іконах музейної колекції / В. Кодра, Г. Заславець. - С.61-62.
Соломаха, С. Робочий зошит. "Зарубіжна художня культура. 11 клас" / С. Соломаха. - С.62-63.
Осадченко, І. Книга, що заслуговує на увагу / І. Осадченко. - С.63.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : 9ф. (1)
Свободны: 9ф. (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
4.
74.00(4Укр)
О-72


    Осадченко, І.
    Книга, що заслуговує на увагу [Текст] / І. Осадченко // Мистецтво та освіта. - 2008. - N 4. - С. 63.
ББК 74.00(4Укр)

Рубрики: підручники--сучасні,  педагогіка школи
Аннотация: Педагогіка - наука про навчання, освіту й виховання людини. Підручник "Педагогіка" для вищих навчальних закладів, підготовлений А.І.Кузьмінським і В.Л. Омельяненком вирізняється науковим викладом теорії освіти, навчання й виховання.
Держатели документа:
Б-ф №9 : пров. Південний, 30

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.

   Газета

Розкажіть онуку [Текст]. - Периодичность O
2009г. N 7/8
Зміст:
Левко, Л. А. Формування екологічної культури молодших школярів / Л. А. Левко. - С.4-16.
З любов’ю до природи : батьківські збори. - С.17-18.
Рябко, Н. Початкова, прощавай! Здравствуй, старша школо! : сценарій свята у 4 класі / Н. Рябко. - С.19-26.
Столяренко, Л. Першій вчительці складаємо шану : фрагмент свята / Л. Столяренко. - С.26-27.
Демків, М. В. Наша вчителька перша - в серці назавжди! / М. В. Демків. - С.27-29.
Галань, О. Веселі дива шкільного життя : фрагмент свята / О. Галань. - С.29-31.
Касенюк, Ю. Дзвіночок співає для нас - ми переходимо в 5-й клас : фрагмент випускного вечора / Ю. Касенюк. - С.32-34.
Герасютенко, В. Час підійшов прощатись з першою ланкою школи, тільки хвилини найкращі ми не забудем ніколи : фрагмент свята / В. Герасютенко. - С.34-36.
Мельник, З. Прощай, початкова школо! : сценарій свята / З. Мельник. - С.36-42.
Тищенко, С. В. Подорож до Країни Прикметників : фрагмент уроку: 3 клас / С. В. Тищенко. - С.43-44.
Покидько, О. М. Мовна скарбниця теплих слів : фрагмент уроку: 3 клас / О. М. Покидько. - С.44-45.
Ревякіна, І. Все він знає про предмет / І. Ревякіна. - С.45-47.
Ткаченко, С. Загадка мудрої Сови : фрагмент уроку: 2 клас / С. Ткаченко. - С.47-48.
Кульчинська, І. Про прикметник все розкажемо та іншим покажемо / І. Кульчинська. - С.48-49.
Штих, Г. Гарно того вчити, хто хоче багато знати : урок-шоу: 4 клас / Г. Штих. - С.50-51.
Кондратюк, Н. Знання - ясне сонце : фрагмент уроку-подорожі: 3 клас / Н. Кондратюк. - С.51.
Бойко, Н. Вправи на визначення роду і числа прикметників / Н. Бойко. - С.51-52.
Самодєлова, В. І. У гості до прикметника : фрагмент уроку / В. І. Самодєлова. - С.52.
Смірнова, Л. В. Частина мови на аукціоні : фрагмент уроку / Л. В. Смірнова. - С.53-54.
Сидорчук, Р. Рівнева самостійна робота / Р. Сидорчук. - С.54.
Мирошникова, Т. Стежина пам’яті : екскурсія / Т. Мирошникова. - С.55.
Оленчук, О. Щоб усі пам’ятали / О. Оленчук. - С.56.
Кусяк, Г. Подаруйте нашім мамам пісню, щастя, радість, сміх : сценарій ранку / Г. Кусяк. - С.57-61.
Кобзар, О. І. Наймиліше слово - мама : інтегрований урок з курсу "Я і Україна": 2 клас / О. І. Кобзар. - С.62-64.
Ткачук, А. Де ти живеш : урок-подорож: 2 клас / А. Ткачук. - С.65-66.
Попович, Н. С. Диктанти про Київ : для учнів 1-4 класів / Н. С. Попович. - С.67-69.
Як тебе не любити, Києве мій!. - С.70.
Кочерга, О. Родина - взаємодія батьків і дітей / О. Кочерга. - С.71-75.
Гожа, Л. П. Травень - розмай весни / Л. П. Гожа. - С.77.
День матері : бесіди з учнями . - С.78-79.
Соколова, М. А я коли-небудь матиму власну сім’ю? : бесіди з учнями / М. Соколова. - С.80.
Дарміць, М. Я. Що ти, весно, нам принесла? / М. Я. Дарміць. - С.81-82.
Горяна, В. М. Які для весни є слова? : написання твору "Прийшла весна": 4 клас / В. М. Горяна. - С.83-84.
Дмитренко, О. Л. Табличне множення і ділення в японських кросвордах / О. Л. Дмитренко. - С.86-95.
Маринюк, Л. М. Подорож на шахівниці / Л. М. Маринюк. - С.96-98.
Байдюк, О. Наш спільний дім : урок-подорож / О. Байдюк. - С.99-100.
Смага, О. В. Хто в довкіллі найголовніший : урок-телеміст: 2 клас / О. В. Смага. - С.101-103.
Осадченко, І. Природа рідного краю : казка-п'єса / І. Осадченко. - С.104-106.
Сенченко, Г. Дитяча планета : свято випуску дітей до школи / Г. Сенченко. - С.107-116.
Д’яковська, Л. М. Пригоди Лисиці і Ведмедя у місті : вистава / Л. М. Д’яковська ; Л. М. Д'яковська. - С.117-120.
Демиденко, Ю. В. Бременські музики : запрошуємо на виставу / Ю. В. Демиденко. - С.121-123.
Дженкова, О. Збережемо ми природу - України гарну вроду / О. Дженкова. - С.126-127.
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (1), 16ф. (1)
Свободны: ЧЗ (1), 16ф. (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
6.

   Газета

Розкажіть онуку [Текст]. - Периодичность O
2012г. N 9/10
Зміст:
Шумлять дерева мого краю : Екологічний проект. - С.6-16.
Приходько, В. М. Пташина їдальня / В. М. Приходько. - С.21.
Райн, Е. М. Головні слова в реченні / Е. М. Райн. - С.21-22.
Грязна, В. В. Подорож зоряним небом / В. В. Грязна. - С.23.
Резніченко, Н. І. Моя мама - найкраща / Н. І. Резніченко. - С.24.
Мащак, І. К. У світі чарівних казок / І. К. Мащак. - С.25-26.
Кіневич, І. М. Стали букви у рядок / І. М. Кіневич. - С.26-27.
Самохвал, Л. Б. Весна іде, красу, тепло несе! / Л. Б. Самохвал. - С.27.
Пиповарова, Р. В. Мовонька шовкова / Р. В. Пиповарова. - С.28.
Бондаренко, Т. Є. Хто як зустрічає весну / Т. Є. Бондаренко. - С.29.
Говтва, С. П. Перші весняні квіти / С. П. Говтва. - С.29-30.
Бабенко, В. В. Откуда к нам пришла книга? / В. В. Бабенко. - С.30.
Карамушка, С. А. Давній і сучасний Київ / С. А. Карамушка. - С.31-32.
Гапоненко, Н. Д. Дивися так, щоб побачити; слухай так, щоб почути / Н. Д. Гапоненко. - С.33-34.
Перерва, Н. С. Буду я природі другом / Н. С. Перерва. - С.34-35.
Войхевич, В. В. Не можна на світі без казки прожити / В. В. Войхевич. - С.36.
Свічкар, В. І. Ялинка для горобчиків / В. І. Свічкар. - С.37.
Петранова, Т. В. Хліб на столі - щастя на землі / Т. В. Петранова. - С.40.
Приходько, Л. Т. Людина починається з добра / Л. Т. Приходько. - С.40-41.
Шаповалова, І. Ф. Стежинами творчості Лесі Українки / І. Ф. Шаповалова. - С.41-42.
Асоцкая, Н. М. "Утро" года / Н. М. Асоцкая. - С.44.
Джулай, Н. В. Пазли складаємо - математику вивчаємо / Н. В. Джулай. - С.45.
Мохір, Є. О. Телепузики на Землі / Є. О. Мохір. - С.46-47.
Остапова, Г. Б. Урок-сюрприз / Г. Б. Остапова. - С.48.
Кряж, Л. А. Ялинка для горобчиків / Л. А. Кряж. - С.49-50.
Стецюк, Н. В. Допомога птахам узимку / Н. В. Стецюк. - С.50.
Григоренко, Л. П. Змагання для кмітливих / Л. П. Григоренко. - С.51-52.
Головіна, О. М. Люблю країну Математику / О. М. Головіна. - С.52-53.
Луговська, І. О. Незвичайна подорож короля Економа / І. О. Луговська. - С.54-55.
Жукова, Л. М. Нагодуємо птахів узимку / Л. М. Жукова. - С.55-56.
Толосюк, Т. П. Роде наш красний / Т. П. Толосюк. - С.58.
Марієнко, Л. М. Як тебе не любити, Києве мій! / Л. М. Марієнко. - С.59.
Франчук, О. В. Подорож до Країни Ввічливості / О. В. Франчук. - С.60.
Кікоть, Р. Г. У пташиному царстві / Р. Г. Кікоть. - С.62-63.
Жукоцька, В. Б. Небесна зірка / В. Б. Жукоцька. - С.65.
Шевченко, В. І. Весняні подарунки / В. І. Шевченко. - С.66.
Данильченко, С. В. Бабусина садиба / С. В. Данильченко. - С.67-68.
Стецюк, Н. В. Пригоди Сірничка / Н. В. Стецюк. - С.69.
Некрасова, Т. П. У картинній галереї / Т. П. Некрасова. - С.70.
Ткаченко, М. І. Хто кого переговорить : [скоромовки] / М. І. Ткаченко. - С.73-74.
Пилипенко, Л. М. Зелена мандрівка / Л. М. Пилипенко. - С.75.
Осадченко, І. І. Розумники і розумнички / І. І. Осадченко. - С.76-78.
Хорунжа, О. В. Увага! Змагаються всезнайки / О. В. Хорунжа. - С.79.
Коли відпочинок буває небезпечним : [дидактична гра]. - С.81-96. (вкладка)
Домашня метеостанція. - С.97-98.
Необов’язкові додатки до уроків у початковій школі на тему: "Зелене диво Землі". - С.99-110.
Мандрівка машиного часу. - С.111-112.
У літню казку - до дитячого табору : [пришкільний оздоровчий табір]. - С.113-119.
Корисне дозвілля : [гуртки]. - С.120-124.
Ура! Канікули! : [сценарій]. - С.125-126.
Країна Чудес : [гра]. - С.127.
Ми - актори! : [гра]. - С.128.
День навпаки : [гра]. - С.129.
В гости к Нептуну : [сценарій]. - С.130-131.
Юні детективи : [гра]. - С.132.
Ми маленькі спортсмени : [сценарій]. - С.133.
Свято вожатих : [сценарій]. - С.135.
Нас єднає дружба : [гра]. - С.136.
Будьмо знайомі : [гра]. - С.140-141.
Водограй : [гра]. - С.142-143.
Ігри з пострибунчиком. - С.144-145.
Веселі старти : [гра]. - С.146-147.
Рисан, О. З. Народження чарівних метеликів / О. З. Рисан. - С.148-151.
Здоровий відпочинок. - С.152-155.
Коли відпочинок буває небезпечним : Текст до карток гри кольорової вкладки "Коли відпочинок буває небезпечним". - С.157.
Граємося з Піщинкою та Краплинкою. - С.158-159.
Ігроляндія. - С.160-162.
Що? Де? Коли?. - С.163-166.
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ЧЗ (1), 15ф. (1), 19ф. (1), 21ф. (1)
Свободны: ЧЗ (1), 15ф. (1), 19ф. (1), 21ф. (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
7.
74.100.57
О-72


    Осадченко, І. І.
    Розумники і розумнички [Текст] / І. І. Осадченко // Розкажіть онуку. - 2012. - N 9/10. - С. 76-78.
ББК 74.100.57

Рубрики: ігри--рольові,  ігри--дитячі,  ігри--інтелектуально-розвивальні

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
74.00я73
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 1.43(98). Технологія педагогічної освіти / ред.: В. Д. Будак, О. М. Пєхота. - Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. - 128 с. - (Серія "Педагогічні науки"). - 10.00 грн.
    Содержание:
Будак, В. Д. Якість вищзої педагогічної освіти в умовах євроінтеграційних процесів / В. Д. Будак, О. М. Пєхота. - С .5-10
Осадченко, І. І. Доцільність застосування технології ситуаційного навчання у підготовці майбутних учителів початкової школи (на прикладі викладання навчальної дисциплини "Теорія та методика виховання") / І. І. Осадченко. - С .11-16
Коваль, В. О. Методологічні засади компетентнісного підходу у вітчизняній науці / В. О. Коваль. - С .17-20
Шерман, М. І. Дослідження впливу комп'ютерно-інформаційної підготовки майбутніх юристів на показники навчальної успішность / М. І. Шерман. - С .21-26
Середа, І. В. Суб'єктно орієнтована педагогічна підготовка майбутнього викладача як засіб професійного саморозвитку / І. В. Середа. - С .27-30
Тарасова, С. М. Формування у майбутніх викладачів біологічного факультету валеологічної культури / С. М. Тарасова. - С .31-34
Адаменко, О. О. Використання технології персоніфікованого підходу у підготовці викладача вищої школи / О. О. Адаменко. - С .35-37
Тимченко, А. А. Основні принципи, методи та етапи технології історико-педагогічного дослідження / А. А. Тимченко. - С .38-40
Манькусь, І. В. Підготовка майбутнього вчителя фізики: технологія контекстного навчання / І. В. Манькусь. - С .41-44
Єрмакова, І. П. Використання інтерактивних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя історії / І. П. Єрмакова. - С .45-48
Чернікова, В. О. Сучасний стан і перспективи викладання іноземної мови професійного спрямування / В. О. Чернікова. - С .49-52
Гінкевич, О. В. Діагностика розвитку аналітико-синтетичних умінь учнів 5-6 класів під час вивчення літератури / О. В. Гінкевич. - С .53-58
Ружевич, Я. І. Особливості формування ціннісних орієнтацій старшокласників на різних етапах вивчення художнього твору / Я. І. Ружевич. - С .59-61
Сокол, Т. Г. Визначення форм і методів курсової підготовки кадрів туристичної сфери / Т. Г. Сокол. - С .62-65
Невзоров, Р. В. Системи тренажерних модулів як засіб розвитку професійного досвіду курсантів-льотчиків в умовах ведення повітряного бою / Р. В. Невзоров. - С .66-70
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до запровадження сучасних педагогічних технологій . - С .71
Паршук, С. М. Інноваційні підходи до формування ціннісного ставлення в майбутніх учителів початкових класів / С. М. Паршук. - С .71-75
Прасол, Н. О. Готовність до самоосвітньої діяльності як показник рівня професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів / Н. О. Прасол. - С .76-78
Казанжи, І. В. Гуманізація процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до виховної роботи / І. В. Казанжи. - С .79-83
Желан, А. В. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності на засадах гуманізму / А. В. Желан. - С .84-87
Пак, І. О. Морально-естетичне виховання майбутніх учителів в умовах хореографічної діяльності / І. О. Пак. - С .88-91
Білюк, О. Г. Педагогічний тренінг у навчально-виховному процесі університеті / О. Г. Білюк. - С .92-96
Технології мистецької освіти . - С .97
Федоришин, В. І. Критеріально-рівневий аналіз акмеологічного розвитку студентів інститутів мистецтв / В. І. Федоришин. - С .97-100
Петренко, О. М. Технології трансляції музичного тексту: до проблеми викладання педагогіки мистецтва / О. М. Петренко. - С .101-105
Щербак, І. В. Технологія розкриття художнього образу музичного твору виконавцем / І. В. Щербак. - С .106-110
Парфентьєва, І. П. Технології викладання дисципліни "Хоровий клас" / І. П. Парфентьєва. - С .111-113
Гмиря, С. С. Комунікативні процеси в шкільному класі як об'єкт педагогічного керування / С. С. Гмиря. - С .114-117
Лабунець, В. М. Технологічний підхід до виконавської підготовки майбутніх учителів музики / В. М. Лабунець. - С .118-121
Міщанчук, В. М. Врахування індивідуально-типологічних особливостей у підготовці майбутніх учителів музики з використанням сугестивних технологій / В. М. Міщанчук. - С .122-125
ГРНТИ
ББК 74.00я73

Рубрики: Якість освіти,  Євроінтеграція--освіта,  Педагогічні технології,  Технології--педагогічні,  Ситуаційне навчання,  Підготовка вчителя,  Професійна підготовка--вчителів,  Підготовка юристів,  Професійна підготовка--юрист,  Освітні технології,  Технології--освітні,  Валеологічна культура,  Культура--валеологічна,  Підготовка вчителя біології,  Підготовка викладачів вузів,  Професійна підготовка--вчителів біології,  Професійна підготовка--викладачів вузів,  Історико-педагогічні дослідження,  Підготовка вчителя фізики,  Професійна підготовка--вчителів фізики,  Підготовка вчителя історії,  Професійна підготовка--вчителів історії,  Інтерактивні технології в освіті,  Викладання іноземних мов,  Підготовка судноводіїв,  Професійна підготовка--судноводіїв,  Викладання іноземних мов--для судноводіїв,  Цінністні орієнтації учнів,  Викладання літератури,  Вивчення художнього твору,  Підготовка кадрів--туристична сфера,  Професійна підготовка--кадрів туристичної сфери,  Тренажерні модулі--для льотчиків,  Підготовка льотчиків,  Професійна підготовка--льотчиків,  Підготовка вчителя початкових класів,  Професійна підготовка--вчителя початкових класів,  Гуманізація навчання,  Хореографічна діяльність,  Викладання хореографії,  Моральне виховання--вчителів,  Естетичне виховання--вчителів,  Педагогічні інновації,  Інновації--педагогічні,  Педагогічні тренінги,  Мистецька освіта,  Освіта--мистецька,  Педагогіка мистецтва,  Викладання педагогіки мистецтва,  Трансляція музичного тексту,  Викладання музики,  Педагогічне керування,  Комунікативні процеси--в навчанні,  Підготовка вчителя музики,  Професійна підготовка--вчителів музики,  Сугестивні технології,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв
Доп.точки доступа
Будак, В.Д. \ред.\
Пєхота, О.М. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
74.00
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського Державного Університету імені В.О. Сухомлинського [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 1(29). Серія "Педагогічні науки". - Миколаїв : МДУ, 2010. - 242 с. - 30.00 грн.
    Содержание:
Пустосвіт, Г. П. Позашкільна освіта і виховання в сучасних соціокультурних вимірах / Г. П. Пустосвіт. - С .6-14
Пєхота, О. М. Програма"Педагогічна освіта у полікультурному просторі" як складова системного інноваційного розвитку Інституту педагогічної освіти / О. М. Пєхота. - С .14-25
Марущак, В. С. Розвиток творчої активності особистості як засіб підвищення мотивації студентів при вивченні українознавства / В. С. Марущак. - С .25-34
Бернацкая, С. Н. Сучасний освітній простір слов'янського світу / С. Н. Бернацкая. - С .43-49
Якименко, П. В. Діалог культур у практиці навчання іноземним мовам у вищій школі / П. В. Якименко. - С .58-68
Середа, І. В. Розвиток ідей самовиховання у вітчизняній педагогіці / І. В. Середа. - С .68-76
Нор, К. Ф. Г.С. Сковорода - перший український гуманіст / К. Ф. Нор. - С .76-83
Шарата, Н. Г. Педагогічні ідеї в громадсько-просвітницькій діяльності М.М. Аркаса / Н. Г. Шарата. - С .83-90
Щербакова, О. Л. Науково-педагогічні підходи Я. Чепіги до розвитку та виховання особистості дитини / О. Л. Щербакова. - С .90-97
Куліш, О. М. З історії заснування жіночих навчальних закладів Миколаєва (XIX - початок XX століття) / О. М. Куліш. - С .97-105
Желан, А. В. Роль РМТ в Україні кінця XIX початку XX століття в підготовці музикантів-професіоналів / А. В. Желан. - С .105-113
Іванова, С. В. Потенціал змісту та форм навчальної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти для розвитку професійної компетентності вчителів біології / С. В. Іванова. - С .113-124
Осадченко, І. І. Сутнісна характеристика нової дидактичної парадигми / І. І. Осадченко. - С .124-135
Литвиненко, О. М. Формування соціально активної особистості студента в соціокультурній діяльності вищого навчального закладу / О. М. Литвиненко. - С .135-143
Скрипник, С. В. Психолого-педагогічні основи ціннісного ставлення до природи у старшокласників сільської загальноосвітньої школи / С. В. Скрипник. - С .152-161
Заворотченко, Л. А. Формування соціальної зрілості старшокласників у позакласній діяльності / Л. А. Заворотченко. - С .161-168
Мороз, Т. О. Теоретико-практичні засади використання загальнокультурної компоненти як засобу естетичного виховання майбутніх учителів іноземної мови / Т. О. Мороз. - С .168-176
Олексюк, О. Є. Форомування особистості студента засобами індивідуальних завдань з дисциплін психолого-педагогічного циклу / О. Є. Олексюк. - С .176-186
П’ятницька-Позднякова, І. С. Виконавська культура особистості: історико-теоретичний аспект / І. С. П'ятницька-Позднякова. - С .186-193
Зуб, К. К. Роль художньо-творчої діяльності у формуванні педагогічної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва / К. К. Зуб. - С .193-201
Пільгуй, Д. О. До питання вокально-хорової роботи у дитячому хорі / Д. О. Пільгуй. - С .201-209
Шевченко, Ю. А. Педагогічні та психологічні умови підготовки майбутніх учителів музики до організації художньо-творчої діяльності дитячих музично-інструментальних колективів / Ю. А. Шевченко. - С .209-216
Слятіна, І. О. Інструментальне ансамблеве виконавство як засіб естетичного виховання шкільної молоді / І. О. Слятіна. - С .216-222
Макаренко, О. П. Релігійні мотиви у пісенному фольклорі півдня України / О. П. Макаренко. - С .222-229
Султанова, Е. В. Теоретичний аналіз проблеми самоактуалізації майбутнього вчителя музики / Е. В. Султанова. - С .229-239
ББК 74.00

Рубрики: Педагогіка,  Миколаївщина,  Історія педагогіки,  Педагогічна освіта,  Вища освіта,  середня шкільна освіта,  Педагогіка--музична,  Музична педагогіка

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей