Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Науково-педагогічної бібліотеки (29)Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (1)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Болонський процес<.>)
Общее количество найденных документов : 133
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
74.58(4)
Ж 91


    Журавський, В. С.
    Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти [Текст] : науково-методичне видання / В.С. Журавський, М.З. Згуровський. - К. : Політехніка, 2003. - 195 с. - 47.90 грн.
ГРНТИ
ББК 74.58(4)

Рубрики: Вища освіта,  Європейська Інтеграція,  Болонський процес
Доп.точки доступа
Згуровський, М.З.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.58я73
С47


    Слепкань, З. І.
    Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі [Текст] : Навч. посібник для вузів / З.І. Слепкань. - К. : Вища школа, 2005. - 239 с. : іл. - ISBN 996-642-244-1 (в пер.) : 19.90 р.
ГРНТИ
ББК 74.58я73

Рубрики: Вища освіта,  Навчальний процес,  Педагогіка вищої освіти,  Реформування освіти,  Розвиток освіти,  Студенти,  Дидактика--вищої освіти,  Стандартизація--освіти,  Дистанційна освіта,  Освіта--дистанційна,  Педагогічний контроль,  Контроль знань,  Науково-дослідницька робота--у вищіх навчальних закладах,  Виховний процес,  Післядипломна освіта,  Освіта--післядипломна,  Болонський процес,  навчальна література

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.202.4
Н 73


   
    Нові технології навчання [Текст] : науково-методичний збірник : спеціальний випуск : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Модернізація вищої освіти України: історія, досвід, перспективи". 09-11 листопада 2004 р. / ред. В. О. Зайчук. - К. ; Миколаїв : Науково-методичний центр вищої освіти, 2005. - 222 с. - 3.00 грн.
    Содержание:
Гуржий, А. Н. Сучасний стан та проблеми вищої освіти в Україні / А. Н. Гуржий. - С .3-10.
Левківський, К. М. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / К. М. Левківський. - С .12-23.
Романовський, Г. Ф. Кредитно-модульна система: науково-методичний аспект та перспективи / Г. Ф. Романовський, О. М. Дубовий. - С .23-25.
Пєхота, О. М. Акмеологічні основи післядипломної освіти / О. М. Пєхота. - С .25-32.
Потай, І. Ю. Вплив кредитно-модульної системи організації навчального процесу на успішність студентів старших курсів / І. Ю. Потай, С. В. Драган. - С .33-36.
Жигуліна, С. І. Впровадження кредитно-модульної системи в процес викладення професійно-орієнтованих та вибіркових дисциплін / С. І. Жигуліна. - С .37-40.
Скороходов, В. А. Менеджмент в системі освіти - поєднання науки та мистецтва / В. А. Скороходов, І. М. Стариков. - С .40-44.
Долгальова, О. В. Удосконалення менеджмент-освіти в світі концепцій Болонського процесу / О. В. Долгальова. - С .44-48.
Дорофієнко, В. В. Проблеми та шляхи реформування ВНЗ України в контексті Болонського процесу / В. В. Дорофієнко, Н. С. Лєтніков. - С .48-51.
Ханстантинов, В. О. Деякі проблеми трансформації системи вищої освіти України в контексті Болонського процесу / В. О. Ханстантинов. - С .52-54.
Нагорний, М. О. Ступенева освіта: досвід та переваги / М. О. Нагорний, В. А. Скороходов, І. Ю. Биков. - С .54-57.
Васильєв, О. М. Удосконалення безперервної ступеневої військової освіти в умовах реформування Збройних сил України / О. М. Васильєв. - С .58-62.
Валецька, О. В. Проблема працевлаштування випускників ВНЗ та перспектива її рішення у зв’язку з переходом до Болонської системи / О. В. Валецька. - С .62-68.
Головченко, Г. А. Дидактичний інформаційний простір - найсучасніша педагогічна технологія підготовки бакалаврів з інформаційної діяльності / Г. А. Головченко. - С .70-77.
Скороходов, В. А. Новітні технології у викладенні курсу "Управління персоналом" / В. А. Скороходов. - С .78-81.
Рябенький, В. М. Програмні засоби тестування і самотестування студентів з технічних дисциплін / В. М. Рябенький, В. С. Буряк, Л. В. Солобуто. - С .81-84.
Мєщанінов, О. П. Методологія оцінки розвитку університетської освіти / О. П. Мєщанінов. - С .85-92.
Баріхашвілі, І. І. Особливості підготовки вчителя-філолога на сучасному етапі / І. І. Баріхашвілі. - С .93-97.
Демченко, Л. А. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів / Л. А. Демченко. - С .97-99.
Казанжи, І. В. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної роботи в контексті нової освітньої парадигми / І. В. Казанжи. - С .100-104.
Батьковець, Г. А. Вдосконалення професійної підготовки менеджерів на основі інтегративного підходу / Г. А. Батьковець, Н. О. Макухіна. - С .104-107.
Жирнов, М. В. Перспективи розвитку спеціальності "Інформаційні системи в менеджменті" в Південнослов’янському інституті КСУ / М. В. Жирнов. - С .108-111.
Старєва, А. М. Підготовка викладача вищої школи до роботи в особистісно орієнтованому освітньому середовищі / А. М. Старєва. - С .112-118.
Самойленко, О. М. Розвиток дистанційних технологій в Миколаївському державному університеті імені В.О.Сухомлинського / О. М. Самойленко. - С .118-121.
Кардаш, І. М. Значення спадщини О.О.Потебні у лінгводидактичній підготовці майбутніх учителів / І. М. Кардаш. - С .122-126.
Акопян, В. Г. Формування морально-етичних цінностей підприємців в трансформаційному суспільстві / В. Г. Акопян. - С .128-133.
Вашкевич, В. М. Соціальні, світоглядні та політичні функції історичної свідомості студентської молоді / В. М. Вашкевич. - С .134-139.
Сергієнко, Л. П. Психогенетика: сучасне уявлення про зміст і впровадження в навчальний процес підготовки психологів / Л. П. Сергієнко. - С .139-146.
Дмитрієва, Т. Формування особистості студентів ВНЗ у позанавчальній діяльності / Т. Дмитрієва, О. Г. Бідніченко. - С .146-150.
Щукін, Є. О. Психодіагностика професійної спрямованості студентів (за матеріалами соціально-психологічного дослідження) / Є. О. Щукін, І. Є. Чугуєва. - С .151-160.
Середа, І. В. Особливості самовиховання студентів гуманітарних факультетів університету / І. В. Середа. - С .161-165.
Яблонко, В. Я. Дослідження динаміки розвитку професійного спрямування особистості студентів-психологів / В. Я. Яблонко. - С .165-171.
Руда, Н. Л. Врахування мотиваційних теорій як основа ефективного навчання / Н. Л. Руда. - С .171-176.
Хозраткулова, І. А. Рефлексивна готовність студентів-психологів до навчання / І. А. Хозраткулова. - С .177-181.
Хозраткулова, І. А. Фактор насилля у сімейному виховання як соціальна проблема / І. А. Хозраткулова. - С .181-188.
Соболєв, В. Г. Формування шлюбно-сімейних уявлень у молоді в системі вищої освіти / В. Г. Соболєв, Т. Ю. Романюк. - С .188-192.
Тазарачева, Г. М. Проблеми ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів в Україні / Г. М. Тазарачева. - С .193-198.
Гарбар, Г. А. Дослідження проблеми самостійної підготовки студентів: теорія питання / Г. А. Гарбар. - С .199-206.
Самсонова, С. В. Дослідження ціннісних орієнтацій працівників митниці / С. В. Самсонова. - С .206-218.
ГРНТИ
ББК 74.202.4

Рубрики: Освітні технології,  Технології--освітні,  Вища освіта,  Реформи--освітні,  Освітні реформи,  Реформування освіти,  Болонський процес,  Післядипломна освіта,  Освітній менеджмент,  Менеджмент освіти,  Ступенева освіта,  Працевлаштування--молоді,  Педагогічні технології,  Технології--педагогічні,  Вчителі,  Освіта--в Миколаєві,  Студенти,  Психогенетика,  Самовиховання,  Сімейне виховання,  Виховання--сімейне,  Насильство у сім'ї,  Шлюбно-сімейні відносини,  Соціальна реабілітація--дітей-інвалідів,  Реабілітація--дітей-інвалідів,  Діти-інваліди,  Ціннісні орієнтації,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв
Доп.точки доступа
Зайчук, В.О. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
378.016:[811.16:94(=16)](072)
А43


   
    Актуальні проблеми викладання мов та історії слов'янських народів [Текст] : IX історико-культурологічні слов'янознавчі читання, присвячені міжнародному Дню слов'янської писемності, освіти, культури: Науково-методичний збірник / Ред. В.А. Скороходов, Ред. І.М. Стариков, Ред. Н.А. Шип, Ред. В.Й. Бродовська, Ред. І.В. Грибанова, Ред. О.М. Полухіна. - Миколаїв : Південнослов'янський інститут Київського славістичного університету, 2005. - 190 с. - 5.00 р.
УДК
ББК 74.58(4Укр-4Мик) + 81.2Англ + 63.3(0)

Рубрики: Болонський процес,  Викладання філософії,  Викладання політології,  Слов'яни і глобалізація,  Глобалізація,  Музеї світу,  Музеї України,  Освіта--в Миколаєві,  Юридична освіта,  Освіта--юридична,  навчальні заклади--Миколаїв, місто (Україна),  Навчальний процес,  Викладання історії,  Київська Русь,  Національні меншини в Росії,  Історична наука,  Альтернативність історії,  Історія України--нова,  Національна ідея,  Фольклористи українські,  Народознавство,  Викладання народознавства,  Методика викладання народознавства,  Усна народна творчість,  Україна і література,  Література і Україна,  Ігри--дидактичні,  Ігри--рольові,  Викладання української мови,  Методика викладання української мови,  Українська мова,  Російська мова,  Викладання латинської мови,  Методика викладання латинської мови,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв,  Бібліотека КСУ
Доп.точки доступа
Скороходов, В.А. \ред.\
Стариков, І.М. \ред.\
Шип, Н.А. \ред.\
Бродовська, В.Й. \ред.\
Грибанова, І.В. \ред.\
Полухіна, О.М. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
65.9(4Укр)-26
Д 36


   
    Державне управління: плани і проекти економічного розвитку [Текст] : Монографія / О.С. Власюк, Т.В. Дерюгіна, І.В. Заптріна; Ред. О.Ю. Кучеренко, Ред. І.В. Запатріна. - К. : ВІП, 2006. - 624 с. - (Державне управління. Управління. Економіка). - (в опр.) : 30.00 р.
ГРНТИ
ББК 65.9(4Укр)-26

Рубрики: Державне управління,  Економічний розвиток--Україна,  Розвиток економіки--України,  Реформи--економічні,  Економічні реформи,  Нова економічна політика,  Економічні реформи--в зарубіжних країнах,  Регіональна політика--в Україні,  Підприємництво--в Україні,  Інноваційні системи--в Україні,  інноваційна інфраструктура,  Бізнес-інкубатори,  технопарки,  Вільні економічні зони,  території приоритетного розвитку,  Місцеве самоврядування,  Консалтингова діяльність,  Підприємництво--жіноче,  Гендерна політика,  Європейський Союз,  Конституція Європейського Союзу,  Світова організація торгівлі,  Україна - СОТ,  міжнародні економічні організації,  Організації--міжнародні,  Організації--економічні,  ЮНЕСКО,  Всесвітня спадщина,  Болонський процес,  Римський клуб,  Науково-технічне співробітництво,  Енергозбереження,  Енергоефективність,  Джерела енергії,  вугільна промисловість,  Промисловість--вугільна,  Житлово-комунальні господарства--реформування,  економіка довкілля,  Довкілля
Кл.слова (ненормированные):
ГОЕЛРО
Доп.точки доступа
Власюк, О.С.
Дерюгіна, Т.В.
Заптріна, І.В.
Кучеренко, О.Ю. \ред.\
Запатріна, І.В. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
74.58(4Укр)
С 91


   
    Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес [Текст] / ред. В. Д. Базилевич. - К. : Знання, 2006. - 326 с. - (в опр.) : 20.00 грн.
ББК 74.58(4Укр) + 74.04(4Укр)

Рубрики: Економічна освіта,  Освіта--економічна,  Болонський процес,  Україна і Болонський процес,  Освітний процес--вдосконалення,  Вищі навчальні заклади--українські,  Вищі навчальні заклади--зарубіжні,  навчальні заклади--українські,  навчальні заклади--зарубіжні,  Вища освіта--України,  Вища освіта--економічна
Доп.точки доступа
Базилевич, В.Д. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
74.58я73
Н 16


    Нагаєв, В. М.
    Методика викладання у вищій школі [Текст] : навч. посібник для вузів / В. М. Нагаєв. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 232 с. - ISBN 966-364-368-4 (в опр.) : 24.00 грн.
ГРНТИ
ББК 74.58я73

Рубрики: Методика викладання у вузах,  Викладання у вузах,  Вища освіта--України,  Вища освіта,  Вища освіта--методика,  Вища освіта--в зарубіжних країнах,  Дидактика--вищої освіти,  Болонський процес,  Європейська Інтеграція--в сфері освіти,  навчальна література,  Підготовка викладачів,  Навчальний процес--у вищих навчальних закладах,  Контроль знань--студентів,  Студенти,  Дистанційна освіта,  Освіта--дистанційна,  Модульне навчання,  Освітні технології,  Кредитно-модульне навчання,  Навчання--модульне,  Навчання--кредитно-модульне,  Навчально-творча діяльність,  Творча діяльність--студентів,  Дидактичні ігри,  Ігри--дидактичні,  кросворди,  Конкурси

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
66.4(4Укр)я73
К 66


    Кордон, М. В.
    Європейська та євроатлантична інтеграція України [Текст] : навч. посібник для вузів / М. В. Кордон. - К. : ЦУЛ, 2008. - 172 с. - ISBN 978-966-364-667-1 (в опр.) : 34.00 грн.
    Содержание:
Історія створення і розвитку Європейского Союзу . - С .5-14.
Співробітництво України з Європейским Союзом . - С .15-38.
Україна і Світова організація торгівлі . - С .39-46.
Україна і Болонський процес . - С .46-55.
Українсько-російські взаємовідносини в контексті європейської інтеграції . - С .55-59.
Країни-члени Європейського Союзу . - С .65-66.
Країни-кандидати до Європейского Союзу . - С .67.
Країни, які входять до європростору . - С .67.
Країни-учасниці Болонського процесу, в яких введено єдиний диплом європейського зразка "diploma supplement" . - С .68-69.
Члени Світової організації торгівлі . - С .69-74.
Історія створення і розвитку НАТО . - С .86-100.
Розвиток відносин Україна-НАТО . - С .101-108.
Сучасний стан відносин Україна-НАТО . - С .108-111.
Ставлення громадян до вступу України в НАТО : соціологічне опитування. - С .112-119.
Військове співробітництво Україна-НАТО . - С .121-127.
Проблемні питання оборонно-промислового комплексу . - С .127-131.
Відносини Росія-НАТО і український інтерес . - С .136-140.
Країни-члени НАТО . - С .145-146.
Питання для вікторин, олімпіад, конкурсів . - С .80,156.
ГРНТИ
ББК 66.4(4Укр)я73 + 66.4(0)я73

Рубрики: Європейська інтеграція--в Україні,  Європейський Союз,  Європейський Союз--історія,  Світова організація торгівлі,  Зовнішня політика країн Європи,  НАТО,  Військове співробітництво,  Оборонно-промисловий комплекс,  Україна - ЄС,  ЄС - Україна,  НАТО - Україна,  Росія - НАТО,  НАТО - Росія,  Болонський процес

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
74.58я73
О-70


    Ортинський, В. Л.
    Педагогіка вищої школи [Текст] : навчальний посібник для вузів / В. Л. Ортинський. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 472 с. - ISBN 978-966-364-820-0 (в опр.) : 66.00 грн.
ГРНТИ
ББК 74.58я73

Рубрики: навчальна література,  Педагогіка вищої освіти,  Педагогічний процес--у вищій школі,  Болонський процес,  Дидактика--вищої освіти,  Навчання у ВНЗ,  самостійна робота--студентів,  Контроль знань--студентів,  Оцінка знань--студентів,  Виховання студентів,  Виховання у ВНЗ,  Самовиховання студентів,  Педагогічна діяльність--у ВНЗ,  Науково-педагогічний працівник

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
66.3(4Укр)
Т 16


    Таланчук, П. М.
    З думою про Україну... [Текст] : вибрана публіцистика / П. М. Таланчук ; упор. В. О. Карпенко. - К. : Університет "Україна", 2008. - 480 с. - (в опр.) : 20.00 грн.
ББК 66.3(4Укр)

Рубрики: Реформування освіти--в Україні,  Освіта--реформи,  Освітні реформи,  Реформи--освітні,  Дистанційна освіта,  Освіта--дистанційна,  Болонський процес
Доп.точки доступа
Карпенко, В.О. \упор.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей