Warning: Irbis_Format(): @ed_reference: unexpected token THENFI at line 3, column 13, fmt source: '<!>' if p(v951) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' and (&uf('IMAIN,show_ed,')='2' or (&uf('IMAIN,show_ed,')='1' and a(v2225)) ) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' then /* '<br>' /* '<img src="/images/full_text.png">', /* 'Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу elena@library.mk.ua<br>', /* fi, fi, '<!>' in C:\hosting\e-catalog.mk.ua\commands\srv.inc on line 313
Електронний каталог
Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (16)Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (2)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>A=Платонов, А. В.$<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.
74.04(4Укр)
У 45


   
    Україна - суб'єкт європейського освітнього простору [Текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 24-25 травня 2005 р. - Київ : Видавництво Європейського університету, 2005. - 314 с. - ISBN 966-301-057-6 : 23.00 р.
    Содержание:
Тимошенко, З. І. Соціально-політичні аспекти участі України в Болонському процесі / З. І. Тимошенко. - С .5-19
Мачулін, В. Ф. ВАК у контексті Болонського прроцесу / В. Ф. Мачулін, Р. В. Бойко, Л. Є. Шкляр. - С .19-29
Козаченко, О. І. Болонський процес в дії / О. І. Козаченко. - С .29-32
Мимхайльова, К. Г. Проблеми формування інтелектуальної еліти України в умовах Болонського процесу / К. Г. Мимхайльова. - С .32-36
Повідайко, П. М. Два діпломи (український та польський) - методи реалізації Болонського процесу / П. М. Повідайко. - С .36-40
Вербовий, М. В. Інституціональна традиція української економічної науки в контексті європейської інтеграції науково-освітнього простору / М. В. Вербовий. - С .40-47
Вербова, О. С. Українська науково-економічна традиція в діаспорі та інституціалізація засад Болонського процесу / О. С. Вербова. - С .47-52
Дмитраченко, М. Ф. Фундаменталізація професійної підготовки як пріоритетний напрям модернізації вищої освіти в Україні / М. Ф. Дмитраченко [и др.]. - С .52-55
Другие авторы: Русановський О. К., Сидоренко В. К., Терещук Г. В.
Федорчук, В. М. Шляхи модернізації викладання педагогічних дисциплін у зв'язку з входженням України в європейський освітній простір / В. М. Федорчук, Е. І. Федорчук. - С .55-59
Сугоняк, І. І. Загальні засади побудови системи інформаційного моніторингу успішності студентів при впровадженні модульно-кредитної системи навчання / І. І. Сугоняк. - С .59-62
Корсак, К. В. Міфи, проголошенні і приховані цілі Болонського процесу / К. В. Корсак. - С .62-70
Терещенко, Ю. І. Відправне та визначальне щодо якості підготовки майбутніх фахівців / Ю. І. Терещенко. - С .70-74
Оніщенко, І. Г. Чи має держава чіткі механізми реалізації стратегії розвитку освіти? / І. Г. Оніщенко. - С .74-80
Калінічева, Г. І. Вища школа недержавної форми власності в контексті Європейської інтеграції / Г. І. Калінічева. - С .80-86
Тюрменко, І. І. Збереження національних елементів у змісті навчання в системі вітчизняної освіти в умовах Болонського процесу / І. І. Тюрменко. - С .86-89
Поздеев, В. А. Научные исследования в университетах на пути Болонского процесса / В. А. Поздеев. - С .89-95
Політико-правові аспекти України в Болонському процесі
Жук, А. Я. Освітянські проблеми України на тлі Болонського процесу / А. Я. Жук, Н. К. Желябіна. - С .95-98
Шмелькова, Г. М. Основні завдання розвитку освіти в Україні / Г. М. Шмелькова. - С .98-101
Свінцов, О. М. Болоннський процес і Національна доктрина розвитку освіти в Україні / О. М. Свінцов. - С .101-104
Станчевський, В. К. Стратегічні цілі розвитку вищої лсвіти / В. К. Станчевський. - С .104-106
Цибровська, С. С. Роль і місце вищої освіти в сучасних світових процесах глобалізації та інтернаціоналізації / С. С. Цибровська. - С .106-111
Волкова, Н. Н. Модернизация высшего образования: кластеры / Н. Н. Волкова, Т. В. Сахно, Ю. Э. Сахно. - С .111-115
Котова, Н. О. Фундаменталізація і / або гуманітаризація освіти / Н. О. Котова. - С .115-118
Недогарок, В. О. Кластери - основа модернізації освіти / В. О. Недогарок, Н. М. Волкова. - С .118-121
Лютий, С. В. Український ринок інновацій / С. В. Лютий. - С .121-123
Платонов, А. В. Болонський процес у контексті національної безпеки України / А. В. Платонов. - С .123-127
Мойсеєнко, Ю. В. Уукраїна і Польща: порівняння досвіду державного пільгового кредитування вищої освіти / Ю. В. Мойсеєнко. - С .127-132
Кобзар, О. І. Національна доктрина розвитку освіти / О. І. Кобзар. - С .132-136
Васютинський, Ю. А. Национальное бизнес-образование в европейском образовательном пространстве / Ю. А. Васютинський. - С .136-141
Бондаренко, Н. М. Нові можливості якості теоретичної підготовки студентів вищих медичних закладів / Н. М. Бондаренко, М. Е. Барінова, Є. В. Черешнєва. - С .141-144
Гонтарчук, Л. Н. Модульное обучение как альтернатива личностно-деятельного подхода в обучении / Л. Н. Гонтарчук. - С .144-147
Гуменюк, М. Г. Система освіти як об'єкт інвестування / М. Г. Гуменюк. - С .147-156
Деньщикова, Л. В. Освітні процеси в сучасній Україні та європейський вибір / Л. В. Деньщикова. - С .156-158
Димитров, М. Ф. Професійно орієнтовані громадські організації - нова форма студенського самоврядування / М. Ф. Димитров, Л. П. Матвієнко, Г. В. Онкович. - С .158-163
Довнар, А. И. Инструментальные средства связей в высших учебных заведениях / А. И. Довнар, О. С. Раковская-Башмакова. - С .163-166
Кіпень, В. П. Європейський освітний простір: дорожня карта України / В. П. Кіпень. - С .166-170
Клименко, О. В. Основні аспекти виховної роботи в контексті вимог Болонського процесу / О. В. Клименко. - С .170-173
Ковальчук, Д. Ф. Еволюційний шлях розвитку банківської системи України / Д. Ф. Ковальчук. - С .173-177
Лисаченко, В. Е. Мотивація навчальної діяльності у модульному навчанні / В. Е. Лисаченко. - С .177-181
Марчук, В. О. Освіта як специфічний товар маркетингу / В. О. Марчук. - С .181-185
Спіцин, Є. С. Вдосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів як необхідна умова підвищення якості освіти / Є. С. Спіцин. - С .185-188
Чудакова, С. В. Повышение качества высшего образования - вхождение Украины в европейское образовательное пространство / С. В. Чудакова, М. П. Раковская. - С .188-193
Підвищення якості освіти - мета модернізації навчального процесу. Студент - суб'єкт Болонського процесу
Грехов, А. М. Європейський університет в міжнародному освітянському та інформаційному просторі / А. М. Грехов. - С .193-195
Чернишева, Р. І. Внутрішня модель управління якістю освітніх послуг / Р. І. Чернишева. - С .195-198
Сікорська, І. М. Якість освіти: відповідальність тенденціям європейського освітнього простору / І. М. Сікорська. - С .198-201
Жадинский, Н. В. Организация самостоятельной работы студентов на кафедре микробиологии - шаг к интеграции в европейскую систему обучения / Н. В. Жадинский [и др.]. - С .201-203
Другие авторы: Гриценко Л. З., Мишин В. В., Щукин И. Н., Слюсарев А. А.
Вагіна, О. М. З історичного досвіду інтеграції українських шкіл до європейського освітнього простору: 20-30 -ті рр. ХХс т. / О. М. Вагіна. - С .203-207
Смеричевская, Е. Ю. Система ECTS: дань европейской моде или необходимость? / Е. Ю. Смеричевская. - С .207-211
Владимирская, Е. Ю. Особенности управления качеством дистанционного обучения / Е. Ю. Владимирская. - С .211-214
Подтергера, Є. М. Деякі підходи до підвищення якості військової підготовки майбутніх офіцерів запасу в умовах реформування Збройних Сил України / Є. М. Подтергера. - С .216-221
Ясененко, В. М. Організаційно-педагогічні умови підвищення якості підготовки фахівців військової логістики у вищій військовій школі / В. М. Ясененко. - С .221-225
Ващенко, А. М. Формування професійної мобільності майбутніх офіцерів як чинник підвищення якості освіти / А. М. Ващенко. - С .225-229
Кожевников, В. М. Наступність як фактор підвищення якості освіти у вищих і загальноосвітніх навчальних закладах / В. М. Кожевников. - С .229-233
Сікорський, П. І. Дидактичні особливості забезпечення якості вищої освіти в умовах кредитно-модульної технології навчання / П. І. Сікорський. - С .233-245
Марченко, О. М. Застосування нетрадиційних підходів до викладання вищої математики та форм контролю за результатами навчання як засіб підвищення якості освіти / О. М. Марченко. - С .245-249
Харчук, Т. В. Роль системи вищої освіти у формуванні високоякісних людських ресурсів / Т. В. Харчук. - С .249-255
Іванченко, Є. А. Формування професійної мобільності економістів в умовах глобалізації / Є. А. Іванченко. - С .255-258
Семенова, А. В. Перспективи безперервної освіти в аспекті підвищення якості професійної підготовки фахівців / А. В. Семенова. - С .258-262
Смирнов, С. Н. Проблемы преподавания менеджмента в высшей школе / С. Н. Смирнов. - С .262-265
Аніщенко, В. О. Самостійна робота студентів як один з організаційних компонентів кредитно-модульної технології навчання / В. О. Аніщенко, В. М. Гаврилов, О. О. Зенченко. - С .265-270
Артьоменко, Л. І. Інтеграція виховного простору вузів як сприяння цілісному середовищу суб'єктного становлення майбутнього фахівця / Л. І. Артьоменко. - С .270-273
Баринов, Е. Ф. Диференційна оцінка різних таксонометричних рівнів фундаментальних медичних знань / Е. Ф. Баринов, Н. М. Бондаренко. - С .273-276
Баринов, Е. Ф. Шляхи модернізації викладання фундаментальних медичних знань / Е. Ф. Баринов, Н. М. Бондаренко, О. Г. Ніколенко. - С .276-279
Гусєв, А. М. Зміни в підходах до викладання дисципліни "Основи охорони праці" з урахуванням Болонського процесу / А. М. Гусєв, І. І. Дуднікова. - С .279-281
Доровский, В. А. Компараторная идентификация способов организации процесса получения знаний / В. А. Доровский, С. С. Доровская. - С .281-283
Дуднікова, І. І. Розвиток екологічноїосвіти в контексті Європейської інтеграйії / І. І. Дуднікова. - С .283-291
Матвієнко, Л. П. Консутаційні центри в сільській місцевості як чинник підвищення якості освіти / Л. П. Матвієнко. - С .291-296
Христенко, І. О. Студент як суб'єкт європейського освітнього простору: концепція Болонського процесу / І. О. Христенко. - С .296-297
Черний, В. И. К вопросу о повышении качества обучения иностранных студентов с учетом специфиуи вузов медицинского профиля / В. И. Черний [и др.]. - С .297-301
Другие авторы: Рождественский Е. Ю., Дудник И. Н., Колесников А. Н., Жидких В. Н.
Шувалов, В. О. Першій рік використання ECTS / В. О. Шувалов, Л. М. Шувалова. - С .301-303
Ягупець, Ю. І. Управління підготовки студентів до використання технічних засобів навчання / Ю. І. Ягупець. - С .303-307
ББК 74.04(4Укр)

Рубрики: Освітня політика--Україна,  Болонський процес,  Підвищення якості освіти,  Вища освіта--Болонський процес--Україна
Аннотация: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвячено проблемам підвищення якості освіти та особливостям політико-правових аспектів України в Болонському процесі.
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей