Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Науково-педагогічної бібліотеки (5)Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (6)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Нормативно-правові акти<.>)
Общее количество найденных документов : 651
Показаны документы с 1 по 20
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
34(038)=161.2
С48


   
    Словник термінів і понять, що вживаютсья у чинних нормативно-правових актах України [Текст] : За станом на 1 травня 1999 року: 4351 термінів та понять з майже 29 000 нормативних актів. - К. : Оріяни, 1999. - 502 с. - ISBN 966-7373-22-3 (в опр.) : 31.60 грн.
УДК
ББК 67я2 + 81.2Укр-4

Рубрики: Законодавча термінологія,  Словники термінологічні,  Словники з правознавства,  Право,  Нормативно-правові акти,  Довідкові видання,  Довідкові видання--термінологічні

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
67.0я73
С 42


    Скакун, О. Ф.
    Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун. - К. : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2009. - 520 с. - ISBN 978-966-2183-54-2 (в опр.) : 48.00 грн.
    Содержание:
Основні теорії походження права . - С .26-30
Основні теорії походження держави . - С .31-35
Соціальне нормативне регулювання в первісному суспільстві . - С .36-38
Публічна влада в первісному суспільстві . - С .39-41
Ознаки держави, якими вона відрізняється від публічної влади первіснообщинного ладу . - С .42
Відмінності норм права від норм звичаїв первісного суспільства . - С .43
Загальні закономірності походження права і держави . - С .44-46
Особливості походження держави у різних народів світу . - С .47-48
Особливості походження права у різних народів світу . - С .49
Взаємозв'язок права і держави . - С .50-53
Людина, особа, громадянин: співвідношення понять . - С .54-56
Види правових статусів особи . - С .59-60
Теорія поколінь прав людини . - С .61-62
Співвідношення прав людини і прав громадянина . - С .63
Політичні партії в політичній системі громадянського суспільства та їх правовий статус . - С .87-89
Правосвідомість і право, їх взаємозалежність. Роль правосвідомості у нормотворчості і правореалізації . - С .97-99
Правова культура професійних груп . - С .109-110
Соціальна і державна влада. Співвідношення держави і державної влади . - С .118-120
Типологія держав: формаційний і цивілізаційний підходи . - С .127-129
Форми здійснення функцій держави її органами . - С .135-137
Монархія і республіка як основні форми державного правління . - С .143
Унітарні і федеративні держави як основні форми державно-територіального устрою . - С .144-147
Еволюція форм правління в незалежній Україні та сучасна форма її державного устрою . - С .148-151
Конфедерація, співдружність, міждержавне об'єднання . - С .152-153
Форми державного (політичного) режиму . - С .154-156
Демократія і права меншості . - С .186-188
Верховенство права і правова держава, їх співвідношення . - С .189-190
Правова політика держави . - С .198-201
Роль наступності і запозичення (акультурації) в утворенні права . - С .205-207
Нормативно-правовий договір . - С .209-212
Право природне і позитивне, загальносоціальне і юридичне, суб'єктивне і об'єктивне . - С .227-229
Співвідношення правового регулювання і правового впливу . - С .253-256
Ефективність механізму правового регулювання суспільних відносин . - С .267-270
Норми матеріального і процесуального права. Особливість процедурних норм матеріального права . - С .288-290
Спеціалізовані (нетипові) нормативні приписи права . - С .288-290
Структура норми права . - С .291-293
Способи (прийоми) викладання норм права в приписах статей нормативно-правових актів. Співвідношення норми права і припису статті нормативно-правового акта . - С .294-295
Приватне і публічне право . - С .297-300
Національне і міжнародне право як взаємопов'язані системи права . - С .310-312
Співвідношення системи права і системи законодавства . - С .315-316
Структура системи законодавства та її види . - С .317
Правова система. Основні типи (сім'ї) правових систем світу . - С .320-343
Закон та його ознаки. Співвідношення понять "закон" і "законодавчий акт" . - С .368-369
Законний інтерес, його співвідношення із суб'єктивним правом і юридичним обов'язком . - С .392-395
Правові аксіоми, фікції, преюдиції . - С .410-411
Поняття та ознаки юридичної відповідальності, її відмінність від інших видів державного примусу . - С .466-467
Правова законність і демократія, їх взаємовплив. Роль конституційної законності у зміцненні демократії . - С .491-492
ГРНТИ
ББК 67.0я73

Рубрики: Теорія держави і права,  Правознавство,  Походження права,  Походження держави,  Теорії походження права,  Теорії походження держави,  Правовий статус особи,  Права людини,  Обов'язки людини,  Гарантії прав людини,  Захист прав--людини,  Громадянське суспільство,  Громадянське суспільство і держава,  Держава і громадянське суспільство,  Правосвідомість,  Правова культура,  Культура--правова,  Правове виховання,  Виховання--правове,  Правова соціалізація,  Соціалізація--правова,  Держава,  Суверенітет держави,  Суверенітет народу,  Суверенітет нації,  Типологія держав,  Функції держави,  Форми держави,  Механізм держави,  Державний апарат,  Поділ влади,  "Стримування і противаги",  Демократична держава,  Держава--демократична,  Правова держава,  Держава--правова,  Демократія,  Форми демократії,  Соціальна держава,  Держава--соціальна,  Походження права,  Праворозуміння,  Природне право,  Право--природне,  Позитивне право,  Право--позитивне,  Цінність права,  Функції права,  Право і закон,  Закон і право,  Право і економіка,  Економіка і право,  Право і політика,  Політика і право,  Правове регулювання,  Регулювання--правове,  Соціальне регулювання,  Регулювання--соціальне,  Норми права,  Соціальні норми,  Норми--соціальні,  Норми--правові,  Технічні норми,  Норми--технічні,  Норми моралі,  Корпоративні норми,  Норми--корпоративні,  Види норм права,  Система права,  Правова система,  Правові сім'ї,  Нормотворчість,  Юридичні помилки,  Помилки--юридичні,  Нормативно-правові акти,  Види законів,  Правові відносини,  Правовідносини,  Юридичні факти,  Суб'єктивне право,  Право--суб'єктивне,  Юридичний обов'язок,  Реалізація права,  Застосування норм права,  Прогалини законодавства,  Аналогія--в праві,  Колізійні норми,  Тлумачення норм права,  Правова поведінка,  Поведінка--правова,  Правомірна поведінка,  Поведінка--правомірна,  Зловживання правом,  Правопорушення,  Юридична відповідальність,  Відповідальність--юридична,  Юридичний процес,  Юридична практична діяльність,  Правова законність,  Правовий порядок,  Громадський порядок,  навчальна література

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
67.0я73
С 42


    Скакун, О. Ф.
    Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун. - К. : Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2010. - 522 с. - (в опр.) : 52.00 грн.
    Содержание:
Основні теорії походження права . - С .26-30
Основні теорії походження держави . - С .31-35
Соціальне нормативне регулювання в первісному суспільстві . - С .36-38
Публічна влада в первісному суспільстві . - С .39-41
Ознаки держави, якими вона відрізняється від публічної влади первіснообщинного ладу . - С .42
Відмінності норм права від норм звичаїв первісного суспільства . - С .43
Загальні закономірності походження права і держави . - С .44-46
Особливості походження держави у різних народів світу . - С .47-48
Особливості походження права у різних народів світу . - С .49
Взаємозв'язок права і держави . - С .50-53
Людина, особа, громадянин: співвідношення понять . - С .54-56
Види правових статусів особи . - С .59-60
Теорія поколінь прав людини . - С .61-62
Співвідношення прав людини і прав громадянина . - С .63
Політичні партії в політичній системі громадянського суспільства та їх правовий статус . - С .87-89
Правосвідомість і право, їх взаємозалежність. Роль правосвідомості у нормотворчості і правореалізації . - С .97-99
Правова культура професійних груп . - С .109-110
Соціальна і державна влада. Співвідношення держави і державної влади . - С .118-120
Типологія держав: формаційний і цивілізаційний підходи . - С .127-129
Форми здійснення функцій держави її органами . - С .135-137
Монархія і республіка як основні форми державного правління . - С .143
Унітарні і федеративні держави як основні форми державно-територіального устрою . - С .144-147
Еволюція форм правління в незалежній Україні та сучасна форма її державного устрою . - С .148-151
Конфедерація, співдружність, міждержавне об'єднання . - С .152-153
Форми державного (політичного) режиму . - С .154-156
Демократія і права меншості . - С .186-188
Верховенство права і правова держава, їх співвідношення . - С .189-190
Правова політика держави . - С .198-201
Роль наступності і запозичення (акультурації) в утворенні права . - С .205-207
Нормативно-правовий договір . - С .209-212
Право природне і позитивне, загальносоціальне і юридичне, суб'єктивне і об'єктивне . - С .227-229
Співвідношення правового регулювання і правового впливу . - С .253-256
Ефективність механізму правового регулювання суспільних відносин . - С .267-270
Норми матеріального і процесуального права. Особливість процедурних норм матеріального права . - С .288-290
Спеціалізовані (нетипові) нормативні приписи права . - С .288-290
Структура норми права . - С .291-293
Способи (прийоми) викладання норм права в приписах статей нормативно-правових актів. Співвідношення норми права і припису статті нормативно-правового акта . - С .294-295
Приватне і публічне право . - С .297-300
Національне і міжнародне право як взаємопов'язані системи права . - С .310-312
Співвідношення системи права і системи законодавства . - С .315-316
Структура системи законодавства та її види . - С .317
Правова система. Основні типи (сім'ї) правових систем світу . - С .320-343
Закон та його ознаки. Співвідношення понять "закон" і "законодавчий акт" . - С .368-369
Законний інтерес, його співвідношення із суб'єктивним правом і юридичним обов'язком . - С .392-395
Правові аксіоми, фікції, преюдиції . - С .410-411
Поняття та ознаки юридичної відповідальності, її відмінність від інших видів державного примусу . - С .466-467
Правова законність і демократія, їх взаємовплив. Роль конституційної законності у зміцненні демократії . - С .491-492
ГРНТИ
ББК 67.0я73

Рубрики: Теорія держави і права,  Правознавство,  Походження права,  Походження держави,  Теорії походження права,  Теорії походження держави,  Правовий статус особи,  Права людини,  Обов'язки людини,  Гарантії прав людини,  Захист прав--людини,  Громадянське суспільство,  Громадянське суспільство і держава,  Держава і громадянське суспільство,  Правосвідомість,  Правова культура,  Культура--правова,  Правове виховання,  Виховання--правове,  Правова соціалізація,  Соціалізація--правова,  Держава,  Суверенітет держави,  Суверенітет народу,  Суверенітет нації,  Типологія держав,  Функції держави,  Форми держави,  Механізм держави,  Державний апарат,  Поділ влади,  "Стримування і противаги",  Демократична держава,  Держава--демократична,  Правова держава,  Держава--правова,  Демократія,  Форми демократії,  Соціальна держава,  Держава--соціальна,  Походження права,  Праворозуміння,  Природне право,  Право--природне,  Позитивне право,  Право--позитивне,  Цінність права,  Функції права,  Право і закон,  Закон і право,  Право і економіка,  Економіка і право,  Право і політика,  Політика і право,  Правове регулювання,  Регулювання--правове,  Соціальне регулювання,  Регулювання--соціальне,  Норми права,  Соціальні норми,  Норми--соціальні,  Норми--правові,  Технічні норми,  Норми--технічні,  Норми моралі,  Корпоративні норми,  Норми--корпоративні,  Види норм права,  Система права,  Правова система,  Правові сім'ї,  Нормотворчість,  Юридичні помилки,  Помилки--юридичні,  Нормативно-правові акти,  Види законів,  Правові відносини,  Правовідносини,  Юридичні факти,  Суб'єктивне право,  Право--суб'єктивне,  Юридичний обов'язок,  Реалізація права,  Застосування норм права,  Прогалини законодавства,  Аналогія--в праві,  Колізійні норми,  Тлумачення норм права,  Правова поведінка,  Поведінка--правова,  Правомірна поведінка,  Поведінка--правомірна,  Зловживання правом,  Правопорушення,  Юридична відповідальність,  Відповідальність--юридична,  Юридичний процес,  Юридична практична діяльність,  Правова законність,  Правовий порядок,  Громадський порядок,  навчальна література

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
67.0я73
Т 33


   
    Теорія права і держави [Текст] : підручник / І. В. Борщевський [та ін.] ; ред. А. С. Васильєв. - К. : КНТ, 2010. - 464 с. - ISBN 978-966-373-641-9 (в опр.) : 75.00 грн.
    Содержание:
Співвідношення правового статусу і правового становища особи . - С .315-317
Проблемне розуміння інституту юридичної відповідальності. Ретроспективна і проспективна юридична відповідальність . - С .354-359
ББК 67.0я73

Рубрики: Теорія держави і права,  Правознавство,  Методологія правознавства,  Соціальна цінність права,  Сутність права,  Праворозуміння,  Функції права,  Соціальні норми,  Об'єктивне право,  Право--об'єктивне,  Суб'єктивне право,  Право--суб'єктивне,  Теорії походження держави,  Держава,  Функції держави,  Концепції держави--сучасні,  Правова держава,  Держава--правова,  Громадянське суспільство,  Політична система,  Держава і політична система,  Суспільна влада,  Механізм держави,  Апарат держави,  Норми права,  Система права,  Правова система,  Норми права,  Нормативно-правові акти,  Правові норми,  Систематизація законодавства,  Джерела права,  Порівняльне правознавство,  Правознавство--порівняльне,  Правові сім'ї,  Правотворчість,  Правотворення,  Законопроекти,  Лобізм,  Правове регулювання,  Правовий режим,  Правовідносини,  Тлумачення норм права,  Держава і особа,  Громадянство,  Підданство,  Правовий статус особи,  Правове становище особи,  Права людини,  Порушення прав людини,  Захист прав--міжнародний,  Реалізація права,  Правозастосування,  Правові колізії,  Колізії--правові,  Юридична відповідальність,  Відповідальність--юридична,  Правопорушення,  Правосвідомість,  Правова культура,  Правове виховання,  Виховання--правове,  Законність,  Правопорядок
Доп.точки доступа
Борщевський, І.В.
Васильєв, А.С.
Зілковська, Л.М.
Іванов, В.В.
Васильєв, А.С. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Ситник, Г. П.
    Нормативно-правові акти як основа функціонування системи державного управління національною безпекою [Текст] / Г.П. Ситник // Статистика України. - 2004. - N1. - С. 42-46.
ББК 66.4(4Укр) + 67.301.112

Рубрики: державне управління національною політикою,  нормативно-правові акти ,  національна безпека України
   Україна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Железняк, Н.
    Нормотворча діяльність як форма реалізації державної правової політики [Текст] / Н. Железняк // Право України. - 2004. - N7. - С. 94-98.
ББК 67.9(4Укр)300

Рубрики: нормотворча діяльність,  право--конституційне,  Конституція України (1996),  правова політика,  державна реєстрація,  нормативно-правові акти
   Україна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Ліпкан, В.
    Модель ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері національної безпеки України [Текст] / В. Ліпкан // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - N10. - С. 29-32.
ББК 73 + 67.9(4Укр)301.112

Рубрики: нормативно-правові акти--національна безпека,  нормативно-правова база,  нормативно-правові акти ,  національна безпека України
   Україна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Хімчук, Н.
    Статут юридичної особи як локальне джерело цивільного права [Текст] / Н. Хімчук // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - N10. - С. 82-85.
ББК 67.9(4Укр)304 + 67.9(4Укр)303

Рубрики: юридичні особи,  статути,  документи--установчі,  нормативно-правові акти
   Україна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Рогова, П. І.
    До нормативно-правової бази спеціальних наукових бібліотек установ АПН України [Текст] / П.І. Рогова // Педагогіка і психологія. - 2004. - N3. - С. 130.
ББК 78.30

Рубрики: нормативно-правові акти ,  бібліотеки--освітянські,  бібліотеки--спеціальні наукові,  бібліотечна справа--законодавство

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


   
    Типове положення про спеціальні наукові бібліотеки установ Академії педагогічних наук України [Текст] // Педагогіка і психологія. - 2004. - N3. - С. 131-137.
ББК 78.30

Рубрики: нормативно-правові акти ,  Академія педагогічних наук України,  бібліотеки--освітянські,  бібліотечна справа--законодавство,  бібліотечна справа--управління

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.


   
    Типові правила користування спеціальними науковими бібліотеками установ Академії педагогічних наук України [Текст] // Педагогіка і психологія. - 2004. - N3. - С. 137-143.
ББК 78.30

Рубрики: бібліотечна справа--законодавство,  бібліотеки--освітянські,  Академія педагогічних наук України,  нормативно-правові акти ,  користування бібліотеками

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.
67.9(4Укр)301.11-216928

   Україна. Міністерство оборони.

   
    Про затвердження Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів [Текст] : Наказ №531/857 від 11.11.04 // Офіційний вісник України. - 2004. - №48. - С.100.
ББК 67.9(4Укр)301.11

Рубрики: нормативно-правові акти ,  офіцери запасу,  військова освіта,  професійна освіта--військова
   Україна
Доп.точки доступа
Україна. Міністерство оборони


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.
67.9(4Укр)300.62-794803

   Україна. Міністерство охорони здоров’я.

   
    Про затвердження переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи [Текст] : Наказ №577 від 26.11.04 // Офіційний вісник України. - 2004. - №49. - С.100.
ББК 67.9(4Укр)300.62

Рубрики: нормативно-правові акти ,  лікарські засоби--торгівля,  аптечні заклади,  торгівля лікарськими засобами
   Україна
Доп.точки доступа
Україна. Міністерство охорони здоров’я


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.
67.9(4УКР)301.01-472189

   Україна. Міністерство освіти і науки.

   
    Про утворення Реєстру комп’ютерних програм [Текст] : Наказ №888 від 29.11.04 // Офіційний вісник України. - 2004. - №49. - С.209-213.
ББК 67.9(4УКР)301.01

Рубрики: нормативно-правові акти ,  реєстр комп’ютерних програм,  законодавство--інформаційне,  комп’ютерні програми
   Україна
Доп.точки доступа
Україна. Міністерство освіти і науки


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
15.
67.9(4УКР)301.01-183742

   Україна. Кабінет Міністрів.

   
    Про затвердження Положення про посвідчення особи на повернення в Україну [Текст] : Постанова №1079 від 25.08.04 // Офіційний вісник України. - 2004. - №34. - С.15.
ББК 67.9(4УКР)301.01

Рубрики: нормативно-правові акти ,  статус особи
   Україна
Доп.точки доступа
Україна. Кабінет Міністрів


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
16.


    Браніцький, О.
    Тенденденції законодавчого закріплення правового становища спеціалістів сільського господарства [Текст] / О. Браніцький // Право України. - 2004. - N11. - С. 70-75. - Библиогр.: с. 74-75.
ББК 67.9(4Укр)307

Рубрики: сільське господарство--оплата праці,  працівники сільського господарства,  нормативно-правові акти

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
17.


    Железняк, Н.
    Проблеми адаптації законодавства України до законодавство Європейського Союзу [Текст] / Н. Железняк // Право України. - 2004. - N11. - С. 140-143
ББК 67.5

Рубрики: Європейський Союз--право,  ЄС--Україна,  Європейське право,  адаптація права,  нормативно-правові акти,  законодавство ЄС,  адаптація законодавства
   Україна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
18.
51.1(2)
У 45


   Україна. Міністерство охорони здоров’я.

   
    Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Транспортування продовольчої продукції" [Текст] : Наказ №239 від 14.05.2004 // Офіційний вісник України. - 2004. - №36. - С.146-153.
ББК 51.1(2)

Рубрики: нормативно-правові акти ,  харчові продукти,  транспортні перевезення,  санітарно-гігієнічні норми
   Україна
Доп.точки доступа
Україна. Міністерство охорони здоров’я


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
19.
67.9(4УКР)71-766858

   Україна. Міністерство юстиції.

   
    Про затвердження Положення про призначення дисциплінарного провадження і розгляд дисциплінарних справ щодо судових експертів [Текст] : Наказ №94/5 від 31.08.04 // Офіційний вісник України. - 2004. - №36. - С.153.
ББК 67.9(4Укр)71

Рубрики: нормативно-правові акти ,  експертиза--судова
   Україна
Доп.точки доступа
Україна. Міністерство юстиції


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
20.
65.9(4Укр)27-736260

   Україна. Міністерство праці та соціальної політики.

   
    Про затвердження Критеріїв оцінки конкурсних пропозицій про залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг [Текст] : Наказ №165 від 27.07.04 // Офіційний вісник України. - 2004. - №36. - С.181.
ББК 65.9(4Укр)27

Рубрики: нормативно-правові акти ,  соціальні послуги,  конкурси,  бюджетні кошти
   Україна
Доп.точки доступа
Україна. Міністерство праці та соціальної політики


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей