Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Інноваційні технології -- педагогічні<.>)
Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4
1.
Обкладинка
74.04(4Укр)я5
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського [Текст] : збірник наукових праць. № 2(49) травень 2015. Педагогічні науки / ред.: Т. М. Степанова, В. Д. Бурдак, І. М. Кардаш. - Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. - 224 с. - 10.00 грн.
    Содержание:
Авраменко, К. Б. Використання ідей В.О. Сухомлинського у формуванні творчої особистості майбутніх педагогів / К. Б. Авраменко. - С .7
Бєлєнька, Г. В. Підготовка студентів до творчого використання методу експериментування в роботі з дітьми / Г. В. Бєлєнька. - С .10
Василенко, С. М. Система патріотичного виховання та її місце в державотворенні сучасної незалежної України / С. М. Василенко. - С .14
Височан, З. Ю. Формування комунікативної компетенції студентів в умовах професійного спілкування / З. Ю. Височан. - С .19
Глущенко, І. І. Особливості сформованості вербальної пам'яті у молодших школярів із затримкої психічного розвитку / І. І. Глущенко. - С .23
Голубєва, Н. І. Реалізація патріотичного виховання через навчальний процес на прикладі ліцеїв з поглибленою військово-фізичною підготовкою / Н. І. Голубєва. - С .29
Дронова, О. О. Художній колектив ДНЗ як соціокультурне середовище розвитку дитячої творчості / О. О. Дронова. - С .33
Жаровська, А. В. Формування лексико-народознавчої компетенції майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних технологій / А. В. Жаровська. - С .38
Івершинь, А. Г. Проектно-художній підхід в естетичному вихованні мабутніх вихователів / А. Г. Івершинь. - С .42
Іщенко, Л. В. Психолого-педагогічні аспекти формування творчої індивідуальності дітей дошкільного віку в сучасній педагогічній науці / Л. В. Іщенко. - С .47
Казанцева, Л. І. Формування в дошкільників граматичних навичок українського мовлення на засадах комунікативної парадигми / Л. І. Казанцева. - С .53
Калашникова, С. О. Підготовка педагогів до духовно-етичного виховання дітей дошкільного віку: теоретичний аспект / С. О. Калашникова. - С .62
Кардаш, І. М. Розвиток творчості дітей дошкільного віку засобами українського фольклору / І. М. Кардаш. - С .67
Кібальна, К. О. Особливості просторових уявлень у дітей старшого дошкільного віку із порушенням мовленнєвого розвитку / К. О. Кібальна, С. С. Попович. - С .71
Киктенко, А. И. Воображение как основа развития творческого потенциала и личностных качеств дошкольника / А. И. Киктенко. - С .78
Княжева, І. А. Системний і синергетичний підходи дослідження феномена "методична культура майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта" / І. А. Княжева. - С .82
Коновалова, К. І. До проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів до педагогічної діяльності / К. І. Коновалова. - С .88
Копелюк, С. В. Формування культури мовленнєго спілкування учнів початкової школи засобами новітніх технологій / С. В. Копелюк. - С .93
Корицький, В. Г. Військово-патріотичне виховання учнів у сучасних умовах / В. Г. Корицький. - С .97
Короленко, В. Л. До проблеми морального виховання дітей дошкільного віку / В. Л. Короленко. - С .101
Курчатова, А. В. Науковло-дослідницька робота майбутнього вихователя в системі підготовки до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку / А. В. Курчатова. - С .104
Лісовська, Т. А. Імпровізація як вид творчої діяльності в теорії і практиці музичної освіти / Т. А. Лісовська. - С .108
Луб'янова, А. І. Діагностування правової соціалізації дітей старшого дошкільного віку / А. І. Луб'янова. - С .113
Луцан, Н. І. Мовленнєвий розвиток дитини в контексті багатовимірності освітнього середовища / Н. І. Луцан. - С .118
Любива, В. В. Важливість розвитку творчого потенціалу майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу в умовах модернізації вищої освіти / В. В. Любива. - С .122
Малашевська, І. А. Принцип комплементарності музичного навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з використанням музикотерапії / І. А. Малашевська. - С .127
Мельник, Н. І. Принципи адаптації національних професійних стандартів педагогічної освіти до європейської кваліфікаційної рамки: досвід країн Західної Європи / Н. І. Мельник. - С .131
Олексюк, О. Є. Професійно-творчий розвиток майбутніх фахівців дошкільної освіти як умова успішної професійної діяльності / О. Є. Олексюк. - С .136
Панасенко, Е. А. Моделі експериментів з питань патріотичного виховання школярів у науково-педагогічних дослідженнях українських учених (40-70-ті рр. XX ст.) / Е. А. Панасенко. - С .142
Прасол, Д. В. Психологічні аспекти патріотичного виховання молодших школярів у загальноосвітнніх навчальних закладах / Д. В. Прасол. - С .148
Рудківська, Н. Л. Особливості словосполучень та їх роль у розвитку мовлення дитини / Н. Л. Рудківська. - С .152
Савчин, О. М. Роль внутрішнього мовлення у комунікативно-мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку / О. М. Савчин. - С .157
Соколовська, О. С. Роль педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у формуванні творчої особистості / О. С. Соколовська. - С .162
Стасюк, В. В. Виховання патріотизму української молоді: від козаціких традицій до сьогодення / В. В. Стасюк, Л. В. Олійник, С. М. Мотика. - С .167
Степанова, Т. М. Від мовленнєвої компетентності вихователя до мовленнєвого розвитку дитини-дошкільника / Т. М. Степанова, О. В. Скорина. - С .172
Стефінів, Л. Д. Використання лексичних вправ в процесі збагачення словника молодшого школяра на уроках предметів художньо-естетичного циклу / Л. Д. Стефінів. - С .176
Тарасун, В. В. Когнітивна діяльність логопеда: стадії обробки інформації, форми представлення і прийняття рішення / В. В. Тарасун. - С .181
Тесленко, С. О. Організаційний аспект виховання культури мовлення старших дошкільників у художньо-мовленнєвій діяльності / С. О. Тесленко. - С .191
Трифонова, О. С. Розвиток самовираження особистості старших дошкільників у мовленнєвотворчій діяльності / О. С. Трифонова. - С .191
Форостян, О. І. Адаптивне фізичне виховання в корекції рухової сфери дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху / О. І. Форостян. - С .196
Хайруддинов, М. А. Гуманистические аспекты педагогического наследия В.А. Сухомлинского и приоритеты отечественного образования / М. А. Хайруддинов. - С .201
Хайруддинов, М. А. Самостоятельная работа студентов педвуза в условиях перехода на дистанционную форму обучения / М. А. Хайруддинов. - С .207
Шевченко, І. В. Формування професійно-творчої особистості майбутнього фахівця з англійської мови в умовах змішаного навчання / І. В. Шевченко. - С .212
Yakymenko, S. I. Modular system of integratin knowledge of the older preschoolers / S. I. Yakymenko. - С .216
ГРНТИ
ББК 74.04(4Укр)я5

Рубрики: Багатовимірне освітнє середовище,  Виховання--патріотичне,  Виховання--моральне,  Виховання--військово-патріотичне,  Виховання--духовно-естетичне,  Виховання--естетичне,  Військово-патріотичне виховання,  Внутрішнє мовлення,  Державотворення і патріотичне виховання,  Діти з вадами мовлення--виховання,  Діти з затримкою психічного розвитку--навчання,  Духовно-естетичне виховання,  Експериментування--в педагогічній діяльності,  Естетичне виховання--педагогів,  Імпровізація--музична,  Індивідуальність дитини--творча,  Інноваційні технології--педагогічні,  Компетенція--комунікативно-мовленнєва,  Компетенція--лексико-народознавча,  Комплементарність навчання--музичного,  Комунікативна компетентність студентів,  Культура мовленнєвого спілкування--молодших школярів,  Лексико-народознавча компетенція вчителя,  Методична культура--вчителів,  Мовленнєве спілкування молодших школярів--культура,  Мовленнєвий розвиток--дошкільнят,  Мовлення--внутрішнє,  Модернізація--освітня,  Моральне виховання--дошкільників,  Музикотерапія,  Музична освіта,  Національні професійні стандарти педагогічної освіти,  Новітні технології--в педагогиці,  Освіта--музична,  Освітнє середовище--багатовимірне,  Патріотичне виховання і державотворення,  Патріотичне виховання школярів--молодших--Миколаївщина,  Педагогічна діяльність,  Підготовка вихователів,  Підготовка педагогів,  Правова соціалізація--дошкільників,  Просторові уявлення дошкільників з порушенням мовленнєвого розвитку,  Професійна підготовка педагогів,  Професійне спілкування,  Професійні стандарти педагогічної освіти--європейські,  Професійні стандарти педагогічної освіти--національні,  Професійно-творчий розвиток--вихователів,  Розвиток мовлення--у дошкільнят,  Розвиток пам'яті--у молодших школярів,  Розвиток творчості--дитини,  Розвиток творчості і фольклор,  Соціалізація--правова,  Спілкування--професійне,  Стандарти педагогічної освіти--національні,  Творча індивідуальність дошкільників,  Творча особистість педагогів,  Творчий потенціал--дошкільнят,  Творчий розвиток--вихователів,  Творчий розвиток дітей,  Творчий розвиток і фольклор,  Фольклор і розвиток творчості,  Шанобливе ставлення до батьків--виховання,  Комунікативно-мовленнэвий розвиток--дошкільнят,  Патріотичне виховання молоді,  Патріотичне виховання молоді--історія,  Мовленнєва компетентність--вихователів,  Компетентність вихователів--мовленнєва,  Компетентність--мовленнєва,  Логопедія,  Художньо-мовленнєва діяльність дошкільнят,  Самовираження особистості дошкільнят,  Мовленнєвотворча діяльність дошкільнят,  Фізичне виховання--адаптивне,  Виховання--фізичне,  Корекційно-реабілітаційна робота--з дітьми з вадами слуху,  Діти з вадами слуху,  Дистанційне навчання,  Навчання--дистанційне,  Самостійна робота--студентів,  Змішане навчання,  Навчання--змішане,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв
Доп.точки доступа
Степанова, Т.М. \ред.\
Бурдак, В.Д. \ред.\
Кардаш, І.М. \ред.\
Сухомлинський, Василь Олександрович (укр. педагог, публіцист, письменник, поет ; 1918-1970) \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.00я73
М 17


    Максимюк, С. П.
    Педагогіка [Текст] : навчальний посібник для вузів / С. П. Максимюк. - К. : Кондор, 2009. - 670 с. - ISBN 966-8251-36-9 (в опр.) : 77.00 грн.
    Содержание:
Стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і реформування . - С .15-39
Закон України "Про загальну середню освіту" . - С .27-29
Національна доктрина розвитку освіти . - С .30-31
Концепція 12-річної загальноосвітньої школи . - С .32-39
Предмет педагогіки, її становлення як науки. Методи педагогічних досліджень . - С .40-50.
Зв'язок педагогіки з іншими науками . - С .47-48
Завдання педагогіки на сучасному етапі . - С .50-51
Розвиток та формування особистості . - С .51-70.
Предмет дидактики, її завдання і досягнення на сучасному етапі . - С .71-89.
Зв'язок дидактики з конкретними методиками . - С .77
Здобутки дедактики на сучасному етапі розвитку школи . - С .78
Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу . - С .79-82
Навчання радістю пізнання . - С .83-87
Завдання сучасної дидактики . - С .88-89
Педагогічний процес як цілістна система . - С .90-105.
Основні функції процесу навчання та шляхи їх реалізації . - С .93-94
Шляхи удосконалення процесу навчання . - С .103-105
Закономірності та принципи навчання . - С .106-123
Зміст освіти в національній школі . - С .124-144.
Наукові основи визначення змісту освіти та шляхи його вдосконалення відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" . - С .124-127
Історія реформування змісту шкільної освіти (з 20-х років XX століття) . - С .128-130
Державні стандарти загальноосвітньої підготовки учнів . - С .135-139
Характеристика навчальних планів, програм і підручників національної школи . - С .140-142
Взаємозв'язок загальної, політехнічної і професійної освіти . - С .143-144
Форми організації навчання . - С .145-165.
Методи і засоби навчання . - С .166-191.
Учитель сучасної школи та його професіограма . - С .192-216.
З історії розвитку вчительської професії . - С .192-195
Висловлювання видатних діячів освіти і культури про вчителя . - С .196-199
Суть процесу виховання . - С .217-230.
Особливості сучасного виховання . - С .220
Виявлення результатів виховання та шляхи підвищення його ефективності . - С .230
Система національного виховання . - С .231-249
Утвердження нового педагогічного мислення . - С .231-233
Оновлення змісту освіти, підвищення його виховного потенціалу . - С .239-240
Українські виховні ідеали і традиції родинного, лицарського і козацького виховання . - С .241-243
Природні та культурно-історичні чинники формування української душі, характеру, світогляду . - С .244
Шляхи формування цілісної особистості громадянина України, реалізації Концепції національного виховання . - С .245
Передовий досвід національного виховання школярів . - С .246-249
Основні напрямки діяльності класного керівника . - С .250-273.
Цільові програми діяльності класного керівника в нових умовах . - С .253-258
Класний керівник - координатор виховних впливів школи, сім’ї, громадськості. Концепція "Сім’я і родинне виховання . - С .270-273.
Форми організації виховної роботи . - С .274-306.
Підходи у вихованні як педагогічні категорії . - С .274-276
Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи . - С .278-282
Основні позашкільні заклади, нові підходи до організації їхньої роботи згідно Закону України "Про позашкільну освіту" . - С .283-284
Методи виховання . - С .307-320.
Характеристика основних напрямів виховання . - С .321-336.
Шляхи реалізації змісту виховання . - С .335-336
Духовно-гуманістична спрямованість виховання та її реалізація в сучасній школі . - С .337-350
Історія педагогіки як науки . - С .353-363.
Поняття історії педагогіки . - С .355-356
Видатні зарубіжні представники гуманної педагогіки (XVIII-XX століття) . - С .364-382
Ж.Ж. Руссо про виховання нової людини . - С .369-370
Ідея розвитку особистості - велике відкриття І.Г. Песталоцці . - С .371
Основні ідей педагогічної творчості А.Дістервега . - С .372-373
Світове значення педагогічних систем М.Монтессорі, С.Френе, Р.Штайнера . - С .374-382
К.Д.Ушинський - основоположник наукової педагогіки і народної школи в Росії. Педагогічні погляди Л.М.Толстого . - С .383-397
Українська педагогічна думка та її видатні представники . - С .398-413.
Успіх української системи виховання в епоху великого національного відродження в XVI-XVIII ст. . - С .398-400
Завдання української педагогіки на сучасному етапі . - С .411-413
Педагогічна діяльність і творча спадщина А.С.Макаренка . - С .414-433
В.О. Сухомлинський - видатний український педагог новатор . - С .437-458
Актуальні проблеми зарубіжної педагогіки. Освіта в Японії . - С .459-472
Стан міжнародної освіти. Шкільні реформи у високорозвинених країнах . - С .462-464
Освіта в Японії та її зв'язок з життям . - С .469-472
Традиції та нові цінності в системі освіти США, Канади, Великобританії та інших зарубіжних країн (80-90-і роки) . - С .473-486
Дванадцятирічна освіта: реалії і перспективи . - С .487-512
Передовий досвід використання активних форм методичної роботи на Рівненщині . - С .542-549
Передовий педагогічний досвід та система роботи з ним . - С .550-570
Нові тенденції в розвитку теорії і практики освіти й виховання в Україні. Стратегічний менеджмент освіти України . - С .571-591
Найзначніші показники кризового стану виховання молоді . - С .571-572
Інноваційні педагогічні технології на зламі тисячоліть . - С .592-642
ГРНТИ
ББК 74.00я73

Рубрики: Педагогіка,  Освіта--в Україні,  Глобальна освіта,  Освіта--глобальна,  Система освіти--в Україні,  12-річна школа,  Педагогічні дослідження,  Дослідження--педагогічні,  Розвиток особистості,  Самовиховання,  Перевиховання,  Дидактика,  Педагогічний процес,  Навчання,  Процес навчання,  Види навчання,  Принципи навчання,  Шкільна освіта--історія,  Освіта--шкільна,  Шкільна освіта--вдосконалення,  Шкільна освіта--реформування,  Освіта--реформи,  Реформування освіти--в Україні,  Освітні реформи,  Реформи--освітні,  Класно-урочна система,  Урок,  Форми навчання,  Нетрадиційні форми навчання,  Методи навчання,  Засоби навчання,  Вчитель,  Професіограма--вчителя,  Професії--Вчитель,  Виховання,  Виховний процес,  Виховання--демократичне,  Демократичне виховання--історія,  Національне виховання,  Виховання--національне,  Педагогічне мислення,  Виховний ідеал,  Класний керівник--історія,  Професіограма--класного керівника,  Педагогічні категорії,  Категорії--педагогічні,  Позаурочне навчання,  Позашкільна виховна робота,  Позашкільні заклади,  Дитячі організації,  Організації--дитячі,  Молодіжні організації,  Організації--молодіжні,  Методи виховання,  Позитивна поведінка,  Поведінка--позитивна,  Вихованість,  Розумове виховання,  Виховання--розумове,  Моральне виховання,  Виховання--моральне,  Трудове виховання,  Виховання--трудове,  Економічне виховання,  Виховання--економічне,  Естетичне виховання,  Виховання--естетичне,  Фізичне виховання,  Виховання--фізичне,  Історія педагогіки,  Педагогіка--історія,  Педагоги українські,  Видатні педагоги--українські,  Біографія педагогів--українських,  Педагоги зарубіжні,  Видатні педагоги--зарубіжні,  Біографія педагогів--зарубіжних,  Педагогічна думка--зарубіжна,  Педагогічна думка--українська,  Системи виховання--історія,  Етнопедагогіка--українська,  Освіта--міжнародна,  Міжнародна освіта,  Реформування освіти--в зарубіжних країнах,  Освіта--в Японії,  Освіта--в США,  Освіта--в Канаді,  Освіта--у Франції,  Освіта--у Великобританії,  Шкільна освіта--зарубіжний досвід,  Контроль знань--в зарубіжних країнах,  Школознавство,  Управління школою,  Громадське самоврядування--в школі,  Самоврядування--учнівське,  Методична робота--в школі,  Передовий педагогічний досвід,  Досвід--педагогічний,  Педагогічний досвід,  Педагогічний досвід--історія,  Менеджмент освіти,  Інноваційні технології--педагогічні,  Педагогічні технології--інноваційні,  Технології навчання,  Технології виховання,  Виховні технології,  Розвиваюче навчання,  Навчання--розвивальне,  навчальна література
Доп.точки доступа
Сухомлинський, Василь Олександрович (укр. педагог, публіцист, письменник, поет ; 1918-1970) \о нем\
Коменський, Ян Амос (чеський вчений, педагог, філософ, письменник ; 1592-1670) \о нем\
Ушинський, Костянтин Дмитрович (рос. педагог укр. походження ; 1824-1871) \о нем\
Макаренко, Антон Семенович (укр. рад. педагог, письменник, публіцист ; 1888-1939) \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.58я73
Т 88


    Туркот, Т. І.
    Педагогіка вищої школи [Текст] : навчальний посібник для вузів / Т. І. Туркот. - К. : Кондор, 2011. - 628 с. - ISBN 978-966-351-341-6 (в опр.) : 78.00 грн.
ГРНТИ
ББК 74.58я73

Рубрики: Педагогіка вищої освіти,  Генезис вищої освіти,  Вища освіта--історія,  Перспективи розвитку вищої освіти,  Вища освіта--професіональна,  Вища професіональна освіта--історія,  Школи--історія,  Університети--історія,  Виникнення вищої школи,  Система вищої освіти,  Система вищої освіти--унітарна,  Система вищої освіти--бінарна,  Вища освіта--аграрна,  Вища освіта--інженерно-технічна,  Університетська освіта,  Освітня політика--принципи,  Принципи освітньої політики,  Болонський процес,  Навчальний процес--у вищих навчальних закладах,  Дидактика--вищої освіти,  Принципи навчання,  Якість навчання--у вищій школі,  Стандарти освіти,  Технологія навчання,  Методика навчання,  Традиційне навчання,  Навчання--традиційне,  Інноваційне навчання,  Навчання--інноваційне,  Новітні технології--в освіті,  Інформаційні технології--в освіті,  Технології навчання--ефективність,  Ефективність технології навчання,  Самостійна робота--студентів,  Педагогічний контроль--у вищій школі,  Контроль--педагогічний,  Контроль знань--студентів,  Інноваційні технології--педагогічні,  Педагогічні інновації,  Інновації--педагогічні,  Технології навчання--кредитно-модульні,  Технології навчання--модульно-рейтингові,  Інтерактивні технології--в освіті,  Інтерактивне навчання,  Навчання--інтерактивне,  Методи навчання,  Методи навчання--інтерактивні,  Групова робота--студентів,  Групові тренінги,  Тренінги--групові,  "Мозкова атака",  "Мозковий штурм",  Синектика,  Дидактичні ігри,  Ігри--дидактичні,  Мікровикладання,  Студенти,  Особистість студента,  Формування особистості студента,  Студентство,  Інтелект студента,  Розвиток інтелекту--студента,  Креативність--у студентів,  Розвиток креативності--у студентів,  Акцентуації характеру--студентів,  Типологія студентів,  Пізнавальна мотивація--студентів,  Мотивація--пізнавальна,  Професійна мотивація--студентів,  Мотивація--професійна,  Мотивація професійної діяльності,  Адаптація студентів,  Освітнє середовище--гуманістичне,  Соціалізація студентів,  Викладачі,  Викладачі і студенти,  Студенти і викладачі,  Особистість викладача,  Професійна діяльність--викладача,  Професійні деформації--в педагогічній діяльності,  Педагогічна культура--викладача,  Культура--педагогічна,  Комунікативна культура--викладачів,  Культура--комунікативна,  Соціально-педагогічні феномени,  Лекторська майстерність,  Майстерність--лекторська,  Педагогічний імідж,  Імідж--педагогічний,  Імідж навчального закладу,  Імідж педагога,  Професійний стрес--в педагогічній діяльності,  Стреси--професійні,  Стреси вклиадачів,  Професійне "вигорання"

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
74.04(4Укр)я5
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського [Текст] : збірник наукових праць. № 2(49) травень 2015. Педагогічні науки / ред.: Т. М. Степанова, В. Д. Бурдак, І. М. Кардаш. - Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. - 224 с. - 10.00 грн.
    Содержание:
Авраменко, К. Б. Використання ідей В.О. Сухомлинського у формуванні творчої особистості майбутніх педагогів / К. Б. Авраменко. - С .7
Бєлєнька, Г. В. Підготовка студентів до творчого використання методу експериментування в роботі з дітьми / Г. В. Бєлєнька. - С .10
Василенко, С. М. Система патріотичного виховання та її місце в державотворенні сучасної незалежної України / С. М. Василенко. - С .14
Височан, З. Ю. Формування комунікативної компетенції студентів в умовах професійного спілкування / З. Ю. Височан. - С .19
Глущенко, І. І. Особливості сформованості вербальної пам'яті у молодших школярів із затримкої психічного розвитку / І. І. Глущенко. - С .23
Голубєва, Н. І. Реалізація патріотичного виховання через навчальний процес на прикладі ліцеїв з поглибленою військово-фізичною підготовкою / Н. І. Голубєва. - С .29
Дронова, О. О. Художній колектив ДНЗ як соціокультурне середовище розвитку дитячої творчості / О. О. Дронова. - С .33
Жаровська, А. В. Формування лексико-народознавчої компетенції майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних технологій / А. В. Жаровська. - С .38
Івершинь, А. Г. Проектно-художній підхід в естетичному вихованні мабутніх вихователів / А. Г. Івершинь. - С .42
Іщенко, Л. В. Психолого-педагогічні аспекти формування творчої індивідуальності дітей дошкільного віку в сучасній педагогічній науці / Л. В. Іщенко. - С .47
Казанцева, Л. І. Формування в дошкільників граматичних навичок українського мовлення на засадах комунікативної парадигми / Л. І. Казанцева. - С .53
Калашникова, С. О. Підготовка педагогів до духовно-етичного виховання дітей дошкільного віку: теоретичний аспект / С. О. Калашникова. - С .62
Кардаш, І. М. Розвиток творчості дітей дошкільного віку засобами українського фольклору / І. М. Кардаш. - С .67
Кібальна, К. О. Особливості просторових уявлень у дітей старшого дошкільного віку із порушенням мовленнєвого розвитку / К. О. Кібальна, С. С. Попович. - С .71
Киктенко, А. И. Воображение как основа развития творческого потенциала и личностных качеств дошкольника / А. И. Киктенко. - С .78
Княжева, І. А. Системний і синергетичний підходи дослідження феномена "методична культура майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта" / І. А. Княжева. - С .82
Коновалова, К. І. До проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів до педагогічної діяльності / К. І. Коновалова. - С .88
Копелюк, С. В. Формування культури мовленнєго спілкування учнів початкової школи засобами новітніх технологій / С. В. Копелюк. - С .93
Корицький, В. Г. Військово-патріотичне виховання учнів у сучасних умовах / В. Г. Корицький. - С .97
Короленко, В. Л. До проблеми морального виховання дітей дошкільного віку / В. Л. Короленко. - С .101
Курчатова, А. В. Науковло-дослідницька робота майбутнього вихователя в системі підготовки до виховання шанобливого ставлення до батька в дітей старшого дошкільного віку / А. В. Курчатова. - С .104
Лісовська, Т. А. Імпровізація як вид творчої діяльності в теорії і практиці музичної освіти / Т. А. Лісовська. - С .108
Луб'янова, А. І. Діагностування правової соціалізації дітей старшого дошкільного віку / А. І. Луб'янова. - С .113
Луцан, Н. І. Мовленнєвий розвиток дитини в контексті багатовимірності освітнього середовища / Н. І. Луцан. - С .118
Любива, В. В. Важливість розвитку творчого потенціалу майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу в умовах модернізації вищої освіти / В. В. Любива. - С .122
Малашевська, І. А. Принцип комплементарності музичного навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з використанням музикотерапії / І. А. Малашевська. - С .127
Мельник, Н. І. Принципи адаптації національних професійних стандартів педагогічної освіти до європейської кваліфікаційної рамки: досвід країн Західної Європи / Н. І. Мельник. - С .131
Олексюк, О. Є. Професійно-творчий розвиток майбутніх фахівців дошкільної освіти як умова успішної професійної діяльності / О. Є. Олексюк. - С .136
Панасенко, Е. А. Моделі експериментів з питань патріотичного виховання школярів у науково-педагогічних дослідженнях українських учених (40-70-ті рр. XX ст.) / Е. А. Панасенко. - С .142
Прасол, Д. В. Психологічні аспекти патріотичного виховання молодших школярів у загальноосвітнніх навчальних закладах / Д. В. Прасол. - С .148
Рудківська, Н. Л. Особливості словосполучень та їх роль у розвитку мовлення дитини / Н. Л. Рудківська. - С .152
Савчин, О. М. Роль внутрішнього мовлення у комунікативно-мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку / О. М. Савчин. - С .157
Соколовська, О. С. Роль педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у формуванні творчої особистості / О. С. Соколовська. - С .162
Стасюк, В. В. Виховання патріотизму української молоді: від козаціких традицій до сьогодення / В. В. Стасюк, Л. В. Олійник, С. М. Мотика. - С .167
Степанова, Т. М. Від мовленнєвої компетентності вихователя до мовленнєвого розвитку дитини-дошкільника / Т. М. Степанова, О. В. Скорина. - С .172
Стефінів, Л. Д. Використання лексичних вправ в процесі збагачення словника молодшого школяра на уроках предметів художньо-естетичного циклу / Л. Д. Стефінів. - С .176
Тарасун, В. В. Когнітивна діяльність логопеда: стадії обробки інформації, форми представлення і прийняття рішення / В. В. Тарасун. - С .181
Тесленко, С. О. Організаційний аспект виховання культури мовлення старших дошкільників у художньо-мовленнєвій діяльності / С. О. Тесленко. - С .191
Трифонова, О. С. Розвиток самовираження особистості старших дошкільників у мовленнєвотворчій діяльності / О. С. Трифонова. - С .191
Форостян, О. І. Адаптивне фізичне виховання в корекції рухової сфери дітей молодшого шкільного віку з порушеннями слуху / О. І. Форостян. - С .196
Хайруддинов, М. А. Гуманистические аспекты педагогического наследия В.А. Сухомлинского и приоритеты отечественного образования / М. А. Хайруддинов. - С .201
Хайруддинов, М. А. Самостоятельная работа студентов педвуза в условиях перехода на дистанционную форму обучения / М. А. Хайруддинов. - С .207
Шевченко, І. В. Формування професійно-творчої особистості майбутнього фахівця з англійської мови в умовах змішаного навчання / І. В. Шевченко. - С .212
Yakymenko, S. I. Modular system of integratin knowledge of the older preschoolers / S. I. Yakymenko. - С .216
ГРНТИ
ББК 74.04(4Укр)я5

Рубрики: Багатовимірне освітнє середовище,  Виховання--патріотичне,  Виховання--моральне,  Виховання--військово-патріотичне,  Виховання--духовно-естетичне,  Виховання--естетичне,  Військово-патріотичне виховання,  Внутрішнє мовлення,  Державотворення і патріотичне виховання,  Діти з вадами мовлення--виховання,  Діти з затримкою психічного розвитку--навчання,  Духовно-естетичне виховання,  Експериментування--в педагогічній діяльності,  Естетичне виховання--педагогів,  Імпровізація--музична,  Індивідуальність дитини--творча,  Інноваційні технології--педагогічні,  Компетенція--комунікативно-мовленнєва,  Компетенція--лексико-народознавча,  Комплементарність навчання--музичного,  Комунікативна компетентність студентів,  Культура мовленнєвого спілкування--молодших школярів,  Лексико-народознавча компетенція вчителя,  Методична культура--вчителів,  Мовленнєве спілкування молодших школярів--культура,  Мовленнєвий розвиток--дошкільнят,  Мовлення--внутрішнє,  Модернізація--освітня,  Моральне виховання--дошкільників,  Музикотерапія,  Музична освіта,  Національні професійні стандарти педагогічної освіти,  Новітні технології--в педагогиці,  Освіта--музична,  Освітнє середовище--багатовимірне,  Патріотичне виховання і державотворення,  Патріотичне виховання школярів--молодших--Миколаївщина,  Педагогічна діяльність,  Підготовка вихователів,  Підготовка педагогів,  Правова соціалізація--дошкільників,  Просторові уявлення дошкільників з порушенням мовленнєвого розвитку,  Професійна підготовка--педагогів,  Професійне спілкування,  Професійні стандарти педагогічної освіти--європейські,  Професійні стандарти педагогічної освіти--національні,  Професійно-творчий розвиток--вихователів,  Розвиток мовлення--у дошкільнят,  Розвиток пам'яті--у молодших школярів,  Розвиток творчості--дитини,  Розвиток творчості і фольклор,  Соціалізація--правова,  Спілкування--професійне,  Стандарти педагогічної освіти--національні,  Творча індивідуальність дошкільників,  Творча особистість педагогів,  Творчий потенціал--дошкільнят,  Творчий розвиток--вихователів,  Творчий розвиток дітей,  Творчий розвиток і фольклор,  Фольклор і розвиток творчості,  Шанобливе ставлення до батьків--виховання,  Комунікативно-мовленнэвий розвиток--дошкільнят,  Патріотичне виховання молоді,  Патріотичне виховання молоді--історія,  Мовленнєва компетентність--вихователів,  Компетентність вихователів--мовленнєва,  Компетентність--мовленнєва,  Логопедія,  Художньо-мовленнєва діяльність дошкільнят,  Самовираження особистості дошкільнят,  Мовленнєвотворча діяльність дошкільнят,  Фізичне виховання--адаптивне,  Виховання--фізичне,  Корекційно-реабілітаційна робота--з дітьми з вадами слуху,  Діти з вадами слуху,  Дистанційне навчання,  Навчання--дистанційне,  Самостійна робота--студентів,  Змішане навчання,  Навчання--змішане,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв--МНУ ім. В.О.Сухомлинського
Доп.точки доступа
Степанова, Т.М. \ред.\
Бурдак, В.Д. \ред.\
Кардаш, І.М. \ред.\
Сухомлинський, Василь Олександрович (укр. педагог, публіцист, письменник, поет ; 1918-1970) \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей