Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Науково-педагогічної бібліотеки (94)Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (38)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Національно-патріотичне виховання<.>)
Общее количество найденных документов : 67
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
74.58я73
С 44


    Скороходов, В. А.
    Менеджмент вищої школи [Текст] : навч. посібник для вузів / В.А. Скороходов. - Миколаїв : КСУ, 2003. - 355 с. - ISBN 966-96234-2-1 (в опр.) : 25.00 грн.
    Содержание:
Менеджмент як наука, система, процес . - С .11
Сутність менеджменту. Феномен керівництва . - С .12
Зміст та особливості управлінської діяльності . - С .53
Методика вивчення і основні методи оцінки якостей особистості керівника . - С .94
Теоретичні та організаційно-методичні основи менеджменту вищої школи . - С .117
Стан вищої освіти в Україні . - С .118
Завдання, структура та управління вищим навчальним закладом . - С .130
Керівник вищого навчального закладу - менеджер персоналу. Організаційно-етична культура керівника . - С .147
Науково-педагогічний колектив як головний суб'єкт управління у вищій школі . - С .159
Студенти: психолого-педагогічні проблеми адатації у вищому навчальному закладі . - С .176
Вдосконалення організації навчання та виховання у вищій школі . - С .221
Формування та вдосконалення педагогічної майстерності і культури викладача вищої школи . - С .222
Впровадження сучасних технологій навчання - головне спрямування модернізації освіти . - С .245
Організація технічного оснащення навчального процесу . - С .266
Організація самостійної роботи студентів і шляхи підвищення її ефективності . - С .283
Національно-патріотичне виховання студентів . - С .311
ГРНТИ
ББК 74.58я73 + 65.050.24я73

Рубрики: Менеджмент освіти,  Педагогічний менеджмент,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв,  Вища освіта,  Управління освітою,  Студенти,  Науково-педагогічний колектив,  Педагогічна майстерність,  Майстерність--педагогічна,  Технології--педагогічні,  Технології навчання,  Педагогічні технології,  Навчальний процес,  Патріотичне виховання студентів,  Національно-патріотичне виховання,  Виховання--патріотичне,  Виховання--національно-патріотичне,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв,  Бібліотека КСУ,  Удосконалення організації навчання,  Удосконалення організації виховання

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.00я73
Н 69


    Нісімчук, А. С.
    Педагогіка [Текст] : підручник / А. С. Нісімчук. - К. : Атіка, 2007. - 344 с. - Библиогр.: с. 339-341. - ISBN 978-966-326-234-5 (в опр.) : 40.00 грн.
ГРНТИ
ББК 74.00я73

Рубрики: Педагогіка,  Технологія освіти,  Освіта,  формування особистості,  Освітні технології,  навчальна діяльність,  Технологія навчання,  Навчання,  Виховання,  Технологія виховання,  Національно-патріотичне виховання,  Виховання--національно-патріотичне,  Патріотичне виховання,  Виховання--патріотичне,  бакалаврат,  Економічна освіта,  Освіта--економічна,  Економічні знання,  Знання--економічні,  Професійна підготовка студентів,  Економічне мислення,  Мислення--економічне,  Інноваційні технології,  Технології--інноваційні,  Рефлексивно-інноваційні технології,  Навчання--особистісно-орієнтоване,  Особистісно орієнтоване навчання,  Професійне мислення,  Мислення--професійне,  Пізнавальна активність людини,  Позааудиторна виховна робота,  Технологія професіоналізму,  Професіоналізм,  Гуманізація навчання,  Наукова організація праці--викладачів вузів,  Педагогічна технологія,  Викладачі--вищих навчальних закладів,  Культура педагогічного спілкування,  Тестування педагогічних знань,  навчальна література

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.04(4Укр)я73
В 55


    Вишневський, О.
    Теоретичні основи сучасної української педагогіки [Текст] : навч. посібник / О. Вишневський, В. Л. Омеляненко. - Видання третє, доопрацьоване і доповнене. - К. : Знання, 2008. - 566 с. - ISBN 978-966-346-408-4 (в опр.) : 93.00 грн., 68.00 грн.
    Содержание:
Міжпредметні зв'язки педагогіки
Методи педагогічних досліджень
Педагогіка як професія
Українське суспільство на шляху реформування і завдання педагогіки
Проблема повернення до традиційно-християнських засад
Національний характер освіти і виховання
Сучасна українська освіта і головні напрями її реформування
Головні особливості успадкованої Україною системи освіти
Концептуальні засади реформування освіти
Роль інформації у життєдіяльності людини
Процес засвоєння інформації
Психолого-педагогічні передумови успішного формування навичок
Виховна ситуація і процес формування поглядів, переконань та звичок
Виховні можливості уроку
Задача як педагогічний засіб розвитку учня
Удосконалення класно-урочної системи
Традиційні вимоги до уроку
Питання типології уроків
Сучасні вимоги до уроку
Самостійна діяльність учнів
Диференціація навчання
Психологічний клімат на уроці
Особливості нової шкали оцінювання
Застосування нової шкали оцінювання
Контроль досягнень учнів у контексті вимог освітніх реформ
Людина в контексті завдань сучасної української педагогіки
Педагогіка в пошуках духовності
Духовність і моральне мужніння людини
Відродження віри
Система цінностей та напрями виховання і розвитку
Ідеологія в системі цінностей
Кодекс цінностей виховання і розвитку
Нація і національна ідея
Процес становлення національного самоусвідомлення
Український виховний ідеал
Українське патріотичне виховання і національні меншини
Свобода як потреба і як обов'язок громадянина
Деградація родинного життя і виховання
Актуальні завдання сучасного родинного виховання
Природа - виховник людини
Етнопсихологічний аспект розвитку людини
Становлення характеру: педагогічне трактування
Нове педагогічне мислення
Гуманізм у педагогіці
Роль Церкви у вихованні й розвитку особистості
Переконування і сугестія
Схвалення і осудження
Участь у доброчинній діяльності й жертовність
ГРНТИ
ББК 74.04(4Укр)я73

Рубрики: Педагогіка,  Криза--духовна,  Освітні реформи,  Реформи--освітні,  Освіта,  Реформування освіти,  Функції вчителя,  Виховання,  Вихованість,  Процес едукації,  Розвиток учня,  Дидактика,  принципи дидактики,  Навчання,  форми навчання,  Класно-урочна система,  Урок--вимоги,  Позаурочне навчання,  Навчання--позаурочне,  навчальна діяльність,  Засоби навчання,  Мотивація--навчання,  Контроль знань--учнів,  Розвиток особистості,  Традиційно-християнське виховання,  Виховання--традиційно-християнське,  Виховання--національно-патріотичне,  Виховання--християнське,  Християнське виховання,  Виховання--моральне,  Моральне виховання,  Виховання--національно-патріотичне,  Національно-патріотичне виховання,  Патріотичне виховання,  Виховання--патріотичне,  Громадське виховання,  виховання--громадянське,  Громадянське суспільство і держава,  Держава і громадянське суспільство,  Громадянське суспільство і соціальний прогрес,  Соціальний прогрес і громадянське суспільство,  Родинне виховання,  Виховання--родинне,  Виховання--сімейне,  Сімейне виховання,  Родина--українська,  Екологічне виховання,  Виховання--екологічне,  Фізичне виховання,  Виховання--фізичне,  Валеологія,  Педагогіка розвитку,  Педагогічне мислення,  Самовиховання,  Саморозвиток,  Статеве виховання,  Виховання--статеве,  Статева стриманість,  навчальна література,  Церква і виховання,  Виховання і церква
Кл.слова (ненормированные):
віра -- віруючі -- невіруючі -- атеїсти -- духовність -- гуманізм -- нація -- націоналізм -- шовінізм -- інтернаціоналізм -- патріотизм -- характерологія -- безхарактерність -- приучування -- переконування -- сугестія -- схвалення -- осудження -- самодисципліна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
Обкладинка
39.4-6
П 78


   
    Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні [Текст] : матеріали конференції / Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні" (X ; 5-7 червня 2015 р. ; Миколаїв). - Миколаїв : НУК, 2015. - 264 с. - 10.00 грн.
ГРНТИ
ББК 39.4-6

Рубрики: Суднобудування і екологія,  Еологія і суднобудування,  Енергозбереження--в суднобудуванні,  Очищення вод,  Енергетичний менеджмент,  Менеджмент--енергетичний,  Аерозольні технології,  Проблеми енергозбереження,  Круїзне судноплавство--національне--Україна,  Судноплавство--круїзне--Україна,  Екологічна освіта--на Миколаївщині,  Освіта--екологічна,  Екологічна безпека,  Безпека--екологічна,  Очищення повітря,  Очищення стічних вод--побутових,  Очищення стічних вод--біологічне,  Очищення вод--стічні води,  Медичні відходи,  Відходи--медичні,  Екологічна оцінка поверхневих вод--Миколаївська область (Україна),  Екологічні технології,  Технології--екологічні,  Забруднення річок--миколаївських,  Енергозбереження--в системах теплопостачання,  Ресурсозберігаючі технології--в системі водопостачання,  Цемент--іноваційний біоактивний,  Теплопостачання--муніципальне--Китай,  Теплозабезпечення--Китай,  Проєкти енергозбереження,  Інженерні мережі--з полімерів,  Модернізація системи електропостачання,  Реконструкція системи електропостачання,  Екологічний моніторинг,  Моніторинг--екологічний,  Підприємства атомної енергетики,  Екологічний менеджмент,  Менеджмент--екологічний,  Екологічний аудит--на Миколаївщині,  Аудит--екологічний,  Забруднення поверхневих вод--Запоріжжя, місто (Україна),  Екологічна політика,  Політика--екологічна,  Екологічний менеджмент--суднобудівного підприємства,  Економіка навколишнього середовища,  Економіка довкілля,  Природокористування--екологозбалансоване,  Відтворення природного середовища,  Розвиток регіонів--Миколаївська область (Україна),  Регіональний розвиток--Миколаївська область (Україна),  Екологічний розвиток--Миколаївщини,  Економічний розвиток--Миколаївська область (Україна),  Стійкий розвиток--сільське господарство,  Екологічна статистика,  Статистика--екологічна,  Пожежна безпека,  Безпека--пожежна,  Охорона праці--в суднобудуванні,  Еколого-економічний облік,  Облік--еколого-економічний,  Спеціальний одяг,  Безпека порту,  Охорона праці--в судноплавстві,  Інфраструктура--морська,  Морська інфраструктура--охорона праці,  Геоекологічна ситуація--Україна,  Екологічний стан міста--Миколаївська область (Україна),  Екологічна безпека--в містах--Миколаївська область (Україна),  Дистанційне зондування Землі,  Екологічна оптимізація ландшафтів,  Екологічне виховання--на Миколаївщині,  Виховання--екологічне,  Екологічні злочини,  Злочини--екологічні,  Судові експертизи--в екології,  Забруднення грунтів--Херсонська область (Україна),  Рекультивація шламових масивів--Миколаївська область (Україна),  Сільський туризм--Одеська область (Україна),  Туризм--сільський,  Розвиток туризму--сільського--Одеська область (Україна),  Візуальне середовище--Миколаївська область (Україна),  Моніторинг водного середовища--Миколаївщина,  Гетерогенний фотокаталіз,  Національно-патріотичне виховання,  Виховання--національно-патріотичне,  Патріотичне виховання,  Виховання--патріотичне,  Екологічна безпека і війна на Сході України,  Війна на Сході України і екологічна безпека,  Війни--на Сході України,  Фітотехнології,  Оздоровлення водної екосистеми,  Розслідування злочинів--екологічних,  Забруднення водних ресурсів--нафтові,  Інвазія акваторії Бузького лиману,  Миколаївщина,  Книги миколаївських видавництв
Доп.точки доступа
Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні" (X ; 5-7 червня 2015 р. ; Миколаїв)


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Грищенко, В.
    Україно! Мій коханий краю...: Досвід національно-патріотичного виховання [Текст] : Сценарій / В. Грищенко // Позакласний час. - 2007. - N2. - С. 49-51.
ББК 74.200.50

Рубрики: патріотичне виховання школярів,  виховання школярів--патріотичне,  національно-патріотичне виховання,  національно-політичний розвиток,  сценарії--про Україну

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Боднарчук, Г. А.
    Барвінковий край [Текст] : сценарій національно-патріотичного виховання / Г. А. Боднарчук // Позакласний час. - 2007. - N 3. - С. 52-53.
ББК 85.7 + 63.5(4Укр)

Рубрики: національно-патріотичне виховання,  символи--народні,  виховання--любов до Батьківщини,  сценарії--про Україну,  сценарії з народознавства--народні символи

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
74.200.50 (4Укр)
В 31


    Вержевікіна, Т. Г.
    Вертайсь, рідна мово, у серце народу, у душу Вкраїни... [Текст] / Т. Г. Вержевікіна, Н. А. Скрипкіна // Позакласний час. - 2008. - N 10. - С. 31-33.
ББК 74.200.50 (4Укр) + 74.261.4

Рубрики: національно-патріотичне виховання,  виховання школярів--патріотичне,  рідна мова,  методика викладання--українська мова
   Україна
Держатели документа:
Б-ф №18 : вул. Корабелів, 12
Доп.точки доступа
Скрипкіна, Н.А.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
74.200.51
К 17


    Калитчук, М. А.
    Наша Вітчизна -Україна, ми - її громадяни [Текст] : [досвід національно-патріотичного виховання] / М. А. Калитчук // Позакласний час. - 2009. - N 17/18. - С. 33-34.
ББК 74.200.51

Рубрики: виховання школярів--патріотичне,  виховання--національне,  виховання--патріотичне,  національно-патріотичне виховання
   Україна
Держатели документа:
Б-ф №18 : вул. Корабелів, 12

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
74.200.51
Г 20


    Гарнійчук, В. М.
    Дискусія як один із методів виховання патріотизму старших підлітків [Текст] / В. М. Гарнійчук // Позакласний час. - 2009. - N 17/18. - С. 3-6.
ББК 74.200.51

Рубрики: виховання школярів--патріотичне,  патріотичне виховання школярів,  виховання--патріотичне,  національно-патріотичне виховання,  дискусії
   Україна
Держатели документа:
Б-ф №18 : вул. Корабелів, 12

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
74.200.51
П 78


   
    Проблеми виховання національно свідомого, патріотичного молодого покоління України [Текст] // Позакласний час. - 2009. - N 17/18. - С. 17-32.
ББК 74.200.51

Рубрики: виховання школярів--патріотичне,  патріотичне виховання молоді,  молодь--виховання,  національно-патріотичне виховання
   Україна
Держатели документа:
Б-ф №18 : вул. Корабелів, 12

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей