Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=контракти -- зовнішньоторговельні<.>)
Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5
1.
65.5я73
З-78


   
    Зовнішньоекономічні операції і контракти [Текст] : навч. посібник для вузів / В.В. Козик. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с. - ISBN 966-8568-45-1 (в опр.) : 41.00 грн.
ГРНТИ
ББК 65.5я73 + 67.5я73

Рубрики: Зовнішньоекономічна діяльність,  Міжнародні економічні відносини,  Міжнародна економічна діяльність,  Міжнародне право--економічне,  Право--міжнародне,  Міжнародне право--економічне,  Договори,  контракти--зовнішньоторговельні,  навчальна література,  Операції--зовнішньоекономічні,  Зовнішньоекономічні операції
Кл.слова (ненормированные):
Контракт -- Договор
Доп.точки доступа
Козик, В.В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
65.9(4Укр)58я73
М 50


   
    Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посібник для вузів / ред. І. І. Дахно. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 304 с. - ISBN 966-364-339-0 (в опр.) : 27.00 грн.
    Содержание:
Література з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності . - С .5-25.
Вітчизняні навчальні посібники з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності . - С .5-19.
Зарубіжні навчальні посібники з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності . - С .19-25.
Експертна стратегія підприємства за умов становлення ринкової економіки . - С .26-41.
Експортна стратегія підприємства та її структура . - С .26-33.
Альтернативні стратегії проникнення на закордонні ринки . - С .33-38.
Планування експортної стратегії за сучасних умов . - С .38-41.
Управління конкурентоспроможністю підприємств при виході на зовнішні ринки . - С .42-53.
Конкуренція і конкурентоспроможність у зовнішньоекономічній діяльності . - С .42-48.
Моделювання зовнішньоекономічної діяльності . - С .48-53.
Зовнішньоекономічна діяльність України на світовому ринку озброєнь . - С .54-75.
Світовий ринок озброєнь . - С .54-60.
Збройовий бізнес України . - С .61-75.
Вільні економічні зони . - С .76-91.
Сутність, цілі та принципи формування і функціонуваня вільних економічних зон . - С .76-78.
Класифікація вільних економічних зон . - С .78-81.
Нормативно-правове забезпечення вільних економічних зон в Україні та перспективи їх функціонування . - С .81-91.
Торгово-промислові палати та їх роль у розвитку міжнародної торгівлі . - С .92-111.
Торгово-промислові палати - рупор бізнесу . - С .92-98.
Торгово-промислові палати в Україні . - С .98-106.
Київська торгово-промислова палата . - С .106-111.
Товарні біржі . - С .112-132.
Класифікація товарних бірж . - С .112-115.
Організація та діяльність товарних бірж . - С .115-126.
Сучасна біржова діяльність в Україні . - С .126-132.
Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності . - С .133-162.
Роль транспорту в зовнішньоекономічній діяльності . - С .133-137.
Основні види транспортних перевезень . - С .137-142.
Базисні умови поставок товарів. Інкотермс . - С .142-145.
Міжнародні транспортні коридори . - С .146-148.
Конвенції та угоди про міжнародні перевезення . - С .149-151.
Україна в системі міжнародних транспортних перевезень . - С .152-158.
Кейтринг . - С .163-176.
Сутність кейтрингу та його види . - С .163-168.
Кейтрингові послуги в Україні . - С .169-171.
Кейтрингова діяльність за кордоном . - С .172-176.
Зарубіжне патентування об'єктів промислової власності та його значення для менеджменту зовнішньоекономічної діяльності . - С .177-189.
Мета зарубіжного патентування . - С .177.
Зарубіжне патентування за радянських часів . - С .178-183.
Зарубіжне патентування за сучасних умов . - С .183-188.
Ліцензування об'єктів інтелектуальної власності . - С .190-221.
Компас у сфері ліцензування інтелектуальної власності . - С .190-195.
Міжнародний ліцензійний контракт . - С .195-196.
License Agreement . - С .196-208.
Ліцензійна угода . - С .209-220.
Ділове спілкування англійською мовою . - С .222-241.
Телефонна розмова . - С .222-227.
Телеграфний зв'язок . - С .227-232.
Листування . - С .232-239.
Телеграми . - С .239-240.
Електронна пошта . - С .240-241.
Міжнародний діловий етикет . - С .242-255.
Запрошення та прибуття на прийом . - С .242-246.
Поведінка під час прийому . - С .247-251.
Інші аспекти міжнародного ділового етикету . - С .251-255.
Укладання і виконання зовнішньоторговельного контракту . - С .256-271.
Форма, структура та предмет зовнішньоторговельного контракту . - С .256-259.
Умови поставок товарів та порядок укладання зовнішньоторговельних контрактів . - С .259-260.
Виконання контракту . - С .260-264.
Розгляд спорів за участю іноземних суб'єктів господарювання . - С .264-265.
Зразок зовнішньоторговельного контракту (англо-україномовний) . - С .265-271.
Міжнародна посередницька діяльність . - С .272-294.
Сутність та критерії ефективності міжнародної посередницької діяльності . - С .272-282.
Показники і методи оцінювання ефективності посередницької діяльності в експортно-імпортних операціях . - С .282-293.
ББК 65.9(4Укр)58я73

Рубрики: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,  Експортна стратегія,  Конкурентоспроможність--зовнішньоекономічної діяльності,  Зовнішньоекономічна діяльність--України,  Ринок--озброєнь,  світовий ринок озброєнь,  Збройовий бізнес,  Бізнес--збройовий,  Вільні економічні зони,  Торгово-промислові палати,  Товарні біржі--міжнародні,  Біржи--товарні,  Транспорт--в зовнішньоекономічній діяльності,  Транспортні перевезення,  Перевезення--транспортні,  Транспортні кордони--міжнародні,  Кейтрингова діяльність,  Патентування--зарубіжне,  Ліцензування--об'єктів інтелектуальної власності,  Інтелектуальна власність,  Ділове спілкування,  Діловий етикет--міжнародний,  Зовнішньоторговельний контракт,  контракти--зовнішньоторговельні,  Посередницька діяльність--міжнародна,  навчальна література,  Управління зовнішньоекономічною діяльністю
Кл.слова (ненормированные):
кейтринг
Доп.точки доступа
Дахно, І.І. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
67.9(4Укр)303я73
Г 72


   
    Господарське законодавство [Текст] : навч. посібник / ред. В. Л. Ортинський. - К. : Знання, 2008. - 359 с. - ISBN 978-966-346-585-2 (в опр.) : 78.00 грн.
ББК 67.9(4Укр)303я73

Рубрики: Господарське право України,  Право--господарське,  Господарське законодавство України,  Законодавство--господарське,  Законодавство з господарського права,  Господарські правовідносини,  Господарське законодавство України--вдосконалення,  Підприємницька діяльність--правове регулювання,  Майно,  Право власності,  Права--майнові,  Майнові права,  Підприємства--правовий статус,  Види підприємств,  Господарські товариства і об'єднання--правовий статус,  Господарські організації--правовий статус,  Господарська відповідальність,  Відповідальність--господарська,  Господарські спори,  Господарські суди,  Суди--господарські,  Третейські суди,  Банкрутство--правове регулювання,  Санація,  Оренда--правове регулювання,  Договір оренди,  Лізинг--фінансовий,  Приватизація--правові основи,  Біржова діяльність--правове регулювання,  Біржи,  Біржи--товарні,  Товарні біржі--правовий статус,  Біржові угоди,  Угоди--біржові,  Біржова торгівля,  Торгівля--біржова,  Біржи--фондові,  Фондові біржи--правовий статус,  Банківська діяльність--правове регулювання,  Ціноутворення--правове регулювання,  Політика ціноутворення,  Дисципліна цін,  Зовнішньоекономічна діяльність--правове регулювання,  Договори--зовнішньоекономічні,  Зовнішньоекономічні договори,  контракти--зовнішньоторговельні,  Ліцензування зовнішньоекономічної діяльності,  Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності,  Конкуренція--правове регулювання,  Державне регулювання конкуренції,  Державне регулювання монополізму,  Антимонопольні органи,  Страхова справа--правове регулювання,  Договір страхування,  Державний нагляд--за страховою діяльністю,  навчальна література
Доп.точки доступа
Ортинський, В.Л. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
65.052я73
В 67


    Волкова, І. А.
    Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навчальний посібник для вузів / І. А. Волкова, М. В. Реслер, О. Ю. Калініна. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 304 с. - ISBN 978-611-01-0204-9 (в опр.) : 40.00 грн.
ББК 65.052я73

Рубрики: Зовнішньоекономічна діяльність--облік,  Облік зовнішньоекономічної діяльності,  Бухгалтерський облік--зовнішньоекономічної діяльності,  Зовнішньоекономічні зв'язки,  Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності,  Зовнішньоекономічна діяльність--державне регулювання,  Облік експортних операцій,  Облік імпортних операцій,  Операції--експортні,  Експортні операції--облік,  Операції--імпортні,  Імпортні операції,  Операції--бартерні,  Бартерні операції--облік,  Облік бартерних операцій,  Зовнішньоекономічні договори,  Договори--зовнішньоекономічні,  Зовнішньоекономічні операції--облік,  Операції--зовнішньоекономічні,  Облік зовнішньокономічних операцій,  Зовнішньоекономічні контракти,  Контракти--зовнішньоторговельні,  Фінансова звітність--в зовнішньоекономічній діяльності,  Звітність--фінансова
Доп.точки доступа
Реслер, М.В.
Калініна, О.Ю.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
65.5я73
Т 48


    Ткаченко, А. М.
    Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посібник для вузів / А. М. Ткаченко, В. Г. Воронкова, М. О. Ткаченко. - К. : Професіонал, 2009. - 352 с. - ISBN 978-966-370-109-9 (в опр.) : 86.00 грн.
ГРНТИ
ББК 65.5я73

Рубрики: Міжнародні економічні відносини,  Глобалізація--в економіціі,  Синергетична парадигма глобалізації,  Світове господарство,  Світогосподарський простір--наднаціональний,  Україна і європейська інтеграція,  Європейська інтеграція--в Україні,  Україна і глобалізація,  Глобалізація і Україна,  Зовнішньоекономічна діяльність--підприємств,  Глобалізація--політична,  Політична глобалізація,  Економічна глобалізація,  Глобалізація--економічна,  Інтернаціоналізація економіки,  Культурна глобалізація,  Глобалізація--культурна,  Демократичний процес--світовий,  Демократичний процес--розширення,  Експортно-імпортна діяльність,  Міжнародний підряд,  Підрядні відносини--міжнародні,  Операції--імпортні,  Операції--експортні,  Торгівля ліцензіями на винаходи,  Торгівля ліцензіями на ноу-хау,  Виробнича кооперація,  Кооперація--виробнича,  Збутова кооперація,  Кооперація--збутова,  Міжнародний маркетинг,  Маркетинг--міжнародний,  Маркетингові дослідження--зовнішній ринок,  Маркетингові дослідження--незаконні,  Маркетингова інформаційна система,  Інформаційні системи--в маркетингу,  Маркетингові розвідувальні данні,  Розвідувальні данні--маркетингові,  Зовнішньоекономічна інформація--джерела,  Інформаційні послуги,  Посередницька діяльність--міжнародна,  Посередницькі операції,  Посередники--зовнішньоторговельні,  Міжнародні торги,  Міжнародні перевезення,  Перевезення--міжнародні,  Морські перевезення,  Перевезення--морські,  Договір перевезення--морським транспортом,  Змішані перевезення,  Перевезення--змішані,  Митне оформлення,  Транспортне страхування,  Страхування--транспортне,  Зовнішньоторговельні контракти,  Контракти--зовнішньоторговельні,  Зовнішньоторговельні угоди,  Угоди--зовнішньоторговельні,  Міграція--трудова,  Трудова міграція--міжнародна,  Міграційні потоки і глобалізація--в Україні,  Глобалізація і міграційні потоки,  Глобальні проблеми--економічні,  "Глобальні проблеми сучасності",  "Шок майбутнього",  Міжнародний тероризм і глобалізація,  Глобалізація і міжнародний тероризм,  Тероризм--міжнародний,  Міжнародні інтеграційні об'єднання,  Інтеграційні об'єднання--міжнародні,  Міжнародна економічна інтеграція,  Економічна інтеграція--міжнародна,  Інтеграція--економічна,  Інтернаціоналізація господарства,  Світове господарство--глобальне,  Міжнародні інтеграційні об'єднання--регіональні
Доп.точки доступа
Воронкова, В.Г.
Ткаченко, М.О.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей