Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Науково-педагогічної бібліотеки (9)Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (2)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Панич, О.$<.>)
Общее количество найденных документов : 26
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-26 
1.
63.3(0)я5
Г 47


   
    Гілея [Текст] : науковий вісник; збірник наукових праць. Вип. 49 (№7). Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Українська Академія наук ; ред. В. М. Вашкевич. - К. : ВІР УАН, 2011. - 740 с. - 10.00 грн.
    Содержание:
Аксьонова, В. І. Методологічні засади міжкультурної комунікації в контексті сучасного інформаційного суспільства / В. І. Аксьонова. - С .311-319
Андрушкевич, Ф. Методичний супровід освітянської діяльності: українсько-польський досвід / Ф. Андрушкевич. - С .517-523
Ашиток, Н. І. Філософсько-освітній аспект дослідження мовної картини світу / Н. І. Ашиток. - С .482-486
Бабина, Т. Г. Ментальні домінанти філософії Г.Сковороди / Т. Г. Бабина. - С .388-391
Білогур, В. Є. Світоглядні орієнтації сучасної студентської молоді в контексті вибору духовних пріоритетів / В. Є. Білогур. - С .496-503
Біляєва, І. І. Проблема забезпечення інформаційної безпеки в контексті проведення державної інформаційної політики / І. І. Біляєва. - С .607-614
Богданова, Н. Г. Формування культури життєтворчості особистості в загальноосвітній школі / Н. Г. Богданова. - С .504-510
Бойчук, М. А. Основні фази демократичного розвитку України / М. А. Бойчук. - С .629-632
Большак, Л. І. Впровадження екологозабезпечуючих інновацій в навчальний процес вищих учбових закладів / Л. І. Большак. - С .470-481
Буравський, О. А. Система відносин у маєтках римо-католицького духовенства на Правобережній Україні наприкінці ХVIII – першій половині ХІХ ст. / О. А. Буравський. - С .19-23
Вікторов, В. Г. Концептуальні засади удосконалення навчальних дисциплін сучасної вищої школи (на прикладі "фізичного виховання") / В. Г. Вікторов, В. В. Приходько. - С .459-469
Власюк, І. М. Аграрний розвиток радянської Волині у період нової економічної політики (1921–1928 рр.) / І. М. Власюк. - С .109-115
Вонсович, С. Г. Засади теорії демократичного переходу / С. Г. Вонсович. - С .550-555
Гальченко, М. Педагогічна практика як матриця формування педагогічної майстерності вчителя / М. Гальченко. - С .487-495
Гарбадин, А. С. Слово як ідеологія у політиці: теоретичні особливості вияву щодо чужинця / А. С. Гарбадин. - С .561-566
Гарбар, Г. А. Феномен гостинності- теоретичний і праксеологічний аспекти / Г. А. Гарбар. - С .420-425
Гладка, Г. Л. Рефлексія трансформації місцевого самоврядування в Україні в контексті досвіду земської реформи 1864 року / Г.Л. Гладка. - С .24-30
Гриньків, А. П. Соціальні відкритості релігій у масовому суспільстві / А. П. Гриньків. - С .368-373
Гуз, А. М. Запровадження земської початкової освіти на території України у другій половини ХІХ – початку ХХ ст. / А. М. Гуз. - С .36-41
Девтеров, І. В. Кібергеографія як соціально-інституційне явище / І. В. Девтеров. - С .426-431
Джига, Т. В. Теоретико-методологічні підходи в дослідженні цінностей у західній політології / Т. В. Джига. - С .670-676
Дмитрієва, О. В. Становлення та розвиток Миколаївського обласного центру підвищення кваліфікації працівників культури в70-80-х роках ХХ ст. / О. В. Дмитрієва. - С .165-169
Додонова, В. І. Про сутність та зміст соціальної раціональності / В. І. Додонова. - С .249-255
Залєвський, В. В. Відображення проблеми штрафних підрозділів Червоної Армії у мемуарах: аналіз історії публікації спогадів генерала армії О.В. Горбатова / В. В. Залєвський. - С .222-226
Зелена, О. Я. Постать Осипа Назарука в українській політичній науці / О. Я. Зелена. - С .660-665
Зінченко, В. В. Світ-системний аналіз глобального розвитку versus теорії модернізації / В. В. Зінченко. - С .230-235
Зозуля, Є. В. Кадрове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України: історія, сучасний стан і тенденції розвитку / Є. В. Зозуля. - С .176-182
Івасечко, О. Я. Державницька концепція Р. Лащенка в контексті розвитку політичної науки міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.) / О. Я. Івасечко. - С .666-669
Івченко, О. Г. Партійна і громадянська позиції індивіда як відображення інтересів громадянського суспільства / О. Г. Івченко. - С .591-597
Ілляшенко, Ю. Ю. Окремі аспекти становища дітей в Україні періоду розбудови громадянського суспільства (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) / Ю. Ю. Ілляшенко. - С .170-175
Іштван, І. О. Принцип "подвійної артикуляції" в культурній антропології та візуальних дослідженнях: від конструктивізму до фіктокритики / І. О. Іштван. - С .363-367
Калиновський, Ю. Ю. Роль правового виховання у подоланні деформацій правосвідомості українського соціуму / Ю. Ю. Калиновський. - С .345-351
Кацеро, В. О. Законодавча ініціатива у сфері благодійництва в Україні (2008-2010 рр.) / В. О. Кацеро. - С .227-229
Кивлюк, О. П. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як ключова передумова соціального та технологічного прогресу: соціально-філософський аспект / О. П. Кивлюк. - С .304-310
Кияниця, Л. Військово-стратегічні аспекти політики КНР в Латинській Америці / Л. Кияниця. - С .677-683
Клим’юк, У. Б. Р. Дмовський і Ю. Пілсудський: порівняльна характеристика політичної діяльності / У. Б. Клим’юк. - С .65-70
Климончук, В. Й. Дискурс свободи в контексті можливості вибору у найдавніших історичних писемних джерелах / В. Й. Климончук. - С .545-549
Коваль, А. В. Роль українських кооперативних організацій у відновленні та розвитку зовнішньої торгівлі в 1920-х років Української РСР / А. В. Коваль. - С .99-103
Комарницький, Я. М. Формування світогляду та початки громадської діяльності Василя Мудрого / Я. М. Комарницький. - С .647-652
Кондратюк, В. В. Cудова дискусія з прагма-діалектичної точки зору / В. В. Кондратюк. - С .352-356
Костючок, О. В. Діяльність Київської міської управи у фінансовій сфері (вересень 1941 р. – лютий 1942 р.) / О. В. Костючок. - С .128-134
Краснокутський, О. В. Основні види владних відносин та їх класифікація / О. В. Краснокутський. - С .357-362
Крилова, С. А. Категорія "краса" в контексті соціального буття людини / С. А. Крилова. - С .286-291
Купцова, І. І. Становлення та сучасні тенденції розвитку теорії іміджу в політичному дискурсі / І. І. Купцова. - С .570-575
Лавріненко, Л. І. Проблема кадрового забезпечення медичних закладів Чернігівщини: історичний аспект (1960 – 1980 рр.) / Л. І. Лавріненко. - С .142-146
Латигіна, Н. А. Глобалізація як виклик часу / Н. А. Латигіна. - С .540-544
Ленченко, Ф. І. Йосип Юркевич – визначний діяч кооперативного руху в Україні / Ф. І. Ленченко. - С .104-108
Литвин, Н. М. Вислання професури 1922 р. як один із методів ідеологічної боротьби проти наукової інтелігенції України / Н. М. Литвин. - С .93-98
Лук’янець, О.А. Громадське харчування в містах Української РСР (1950-ті роки) / О.А. Лук’янець. - С .147-152
Лущ, У. І. Модерн та секуляризація: формування нової ідентичності / У. І. Лущ. - С .236-242
М’ягка, Г. О. Теоретико–методологічні засади дослідження розвитку демократичних тенденцій в Запорізької Січі і Гетманщині у другій половині ХVII – на початку XVIII ст. / Г. О. М’ягка. - С .14-18
М’якоход, Л. О. Жіноча мода в УРСР періоду хрущовської "відлиги" за матеріалами журналу "Радянська жінка" / Л. О. М’якоход. - С .153-156
Макушина, Г. І. Політична та правова культура духовенства Гетманщини у ХVIII ст. / Г. І. Макушина. - С .653-659
Мамонтова, Е. В. Міф як джерело символізації: політичний аспект / Е. В. Мамонтова. - С .556-560
Мартиненко, Н. М. Пріоритетні напрями розвитку культури й освіти / Н. М. Мартиненко. - С .432-437
Маслак, О. О. Філософсько-правові ідеї Християна Вольфа і вольфіанської школи природного права / О. О. Маслак. - С .403-408
Масюк, О. П. Історико-філософське осмислення впливу соціальних сподівань на процес суспільного розвитку / О. П. Масюк. - С .243-248
Матвійчук, А. В. Екологічна деонтологія: ціннісний зміст і моральна основа / А. В. Матвійчук. - С .256-261
Мельник, В. В. Психологічні, пневматологічні і аксіологічні аспекти Берестецької битви / В. В. Мельник. - С .5-13
Мельник, В. В. Модус переможеного страху як антропологічна межа в епоху Реформації / В. В. Мельник. - С .274-279
Мерлянова, О. А. Роль і місце жіночого танцю в історичному розвитку української народно–сценічної хореографії / О. А. Мерлянова. - С .51-56
Мисак, Н. Ф. Культурно-просвітницька діяльність українських студентських товариств у Галичині наприкінці ХІХ ст. / Н.Ф Мисак, О. С. Васільєва. - С .31-35
Мовчан, М. М. Екзистенціальна та психоаналітична концепції страху / М. М. Мовчан. - С .280-285
Мостіпан, О. М. Основні підходи до визначення критеріїв та чинників ефективності виборчих систем / О. М. Мостіпан. - С .585-590
Мусієнко, І. В. Політичні репресії радянського режиму проти студентської молоді на Північній Буковині в 1944-1953 рр. / І. В. Мусієнко. - С .121-127
Немчинов, І. Г. Народження російського великого історичного наративу: В.Татищев та М.Ломоносов як попередники М.Карамзіна / І. Г. Немчинов. - С .397-402
Нестеренко, Г. О. Сучасні соціальні мережі як інструмент неформальної освіти / Г. О. Нестеренко, О. В. Тишкова. - С .451-458
Ніколаєнко, Н. О. Проблеми періодизації застосування адміністративного ресурсу в Україні / Н. О. Ніколаєнко. - С .633-638
Нікольченко, Ю. М. Інформаційний простір України у добу національно–демократичної революції 1917–1920 років: аналіз актових джерел / Ю. М. Нікольченко, В. В. Дубницька. - С .207-213
Остащук, І. Б. Католицька рефлексія сакрального символізму: per visibilia ad invisibilia / І. Б. Остащук. - С .374-379
Палагута, В. І. Метамова та сучасне соціально-теоретичне дослідження суб’єктивності / В. І. Палагута. - С .268-273
Панасюк, Л. В. Ідентичність та білінгвізм в Україні ХХ ст.: історико-політологічний аспект / Л. В. Панасюк. - С .615-619
Панич, О. І. Уявлення про "духовну жінку" в середовищі євангельських християн–баптистів в СРСР (40-80- і рр. ХХ ст.) / О. І. Панич. - С .135-141
Панчук, М. І. Концепція регіоналізму в сучасних етнополітичних дослідженнях / М. І. Панчук, І. Т. Зварич. - С .598-606
Папазова, А. В. Засновники села Малая Янісала / А. В. Папазова. - С .45-50
Покась, В. П. Проблеми підготовки кадрів для роботи в системі інтернатної освіти / В. П. Покась. - С .511-516
Поліщук, О. С. Толерантність у колективній дії / О. С. Поліщук. - С .576-580
Поляков, В. Є. Доля православної церкви в роки окупації Криму / В. Є. Поляков. - С .116-120
Полянська, В. Ю. Дослідження естетичних систем з точки зору прикладних політичних досліджень / В. Ю. Полянська. - С .567-569
Попов, С. М. Особливості формування взаємовідносин у системі "економіка-людина" в умовах глобалізації та роль зворотних зв’язків у цих процесах / С. М. Попов. - С .337-344
Прудченко, І. І. Постмодерністський ракурс педагогічних трансформацій / І. І. Прудченко. - С .445-450
Рибак, І. В. Медіатизація політики як ключовий вектор трансформації легітимаційних та делегітимаційних практик в Україні / І. В. Рибак. - С .620-328
Робак, І. Ю. Особова справа В.Д. Отамановського як історичне джерело / І. Ю. Робак, С. Г. Водотика. - С .199-206
Розова, Т. В. Публічна політика як об’єкт дослідження політичної антропології / Т. В. Розова, А. С. Пустовіт. - С .524-528
Русаков, С. С. Масова та популярна культура: спільне та відмінне / С. С. Русаков. - С .326-331
Рутар, В. Є. Реорганізація Галицької Армії під час Чортківської наступальної операції у червні 1919 року / В. Є. Рутар. - С .84-92
Салига, І. О. Іван Франко про народознавство як засіб духовного збагачення людини / І. О. Салига. - С .392-396
Семигіна, Т. В. Політика формування здорового способу життя молоді: український та європейський досвід / Т. В. Семигіна, І. М. Лящук. - С .639-646
Скляр, В. М. Зміни чисельності російськомовного населення в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. / В. М. Скляр. - С .157-164
Ставченко, С. В. Можливості методологічного синтезу в дослідженнях кризового управління в політиці / С. В. Ставченко. - С .529-533
Степаниця, С. Л. Соціальна адаптація як невід’ємна складова соціалізації особистості / С. Л. Степаниця. - С .292-297
Стрижова, І. А. Інститут президентства на пострадянському просторі / І. А. Стрижова. - С .581-584
Сулятицька, Т. В. Концепція інформаційного суспільства: культурологічний аспект / Т. В. Сулятицька. - С .320-325
Тамамян, Н. В. Вірмено-католицька громада міста Сімферополя у XIХ ст. / Н. В. Тамамян. - С .42-44
Тарасов, С. В. Чигиринські походи і Бахчисарайський договір у висвітленні російської дореволюційної історіографії / С. В. Тарасов. - С .192-198
Терепищий, С. О. Механізми громадського контролю за реалізацією освітньої політики України / С. О. Терепищий, К. А. Боднар. - С .438-444
Усанов, І. В. Зміна методологічних підходів до світу та особистості у філософії Ж.Дельоза / І. В. Усанов. - С .409-413
Федорова, К. О. Нова національна політика Іспанії 2008 року / К. О. Федорова. - С .690-695
Філіпович, М. А. Полоцька земля у відображенні загальноруської частини першого білорусько-литовського зводу / М. А. Філіпович. - С .183-191
Фісун, А. О. Генеза поняття "інформаційна війна" / А. О. Фісун. - С .534-539
Фрадкіна, Н. В. Просвітництво як головний чинник формування духовності в українському суспільстві / Н. В. Фрадкіна. - С .332-336
Чеберяко, О. В. Статистические источники изучения истории становления и функционирования государственного бюджета в УСРР 1920-х годов / О. В. Чеберяко. - С .214-221
Чорний, В. С. Військова організація як визначальний чинник становлення української державності / В. С. Чорний. - С .414-419
Чуткий, А. І. Питання зміни професорської культури в Києві на початку XX ст.: "Справа Є.Д. Сташевського" та припинення М.В. Довнар-Запольським роботи в Київському комерційному інституті / А. І. Чуткий. - С .77-83
Шандор, Ф. Ф. Структура національної свідомості- соціально-філософський аспект / Ф. Ф. Шандор. - С .298-303
Шаталович, О. М. Етапи становлення соціально-етичної концепції любові в філософії Платона / О. М. Шаталович. - С .380-387
Швед, З. В. Інонаціональне оточення та свобода реалізації національного призначення / З. В. Швед. - С .262-267
Швидкий, С. М. Фітотерапевтичні засоби лікування населення Української Слобожанщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / С. М. Швидкий. - С .57-64
Шендрікова, С. П. Гастролі П. К. Саксаганського у Криму / С. П. Шендрікова. - С .71-76
Ястремська, І. М. Порівняльний аналіз ядерних потенціалів Індії та Пакістану / І. М. Ястремська. - С .684-689
ГРНТИ
ББК 63.3(0)я5 + 87я5 + 66.0я5

Рубрики: Історія України--нова,  Берестецька битва (1651 р.),  Битви--Берестецька, 1651,  Козацтво--українське,  Запорозька Січ,  Гетьманщина,  Місцеве самоврядування--в Україні,  Хореографія--історія,  Народна хореографія--українська,  Жіночі танці,  Фітотерапія,  Кадрове забезпечення--Медичні заклади,  Громадське харчування--історія,  Мода--жіноча--УССР,  Жіноча мода--УССР,  Підвищення кваліфікації--працівники культури,  Миколаївський обласний центр підвищення кваліфікації працівників культури,  Інформаційний простір--український,  Соціальна раціональність,  Екологічна деонтологія,  Соціальна адаптація,  Національна свідомість,  Міжкультурна комунікація ,  Масова культура,  Популярна культура,  Правове виховання,  Судова дискусія,  Публічна політика,  Інформаційні війни,  Політична культура,  Правова культура,  Бібліотека КСУ
Доп.точки доступа
Вашкевич, В.М. \ред.\
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Українська Академія наук


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
274-9"15/20"(091)
М 15


    Макграт, А.
    Небезпечна ідея християнства. Протестантська революція: історія від шістнадцятого до двадцять першого століття [Текст] / А. Макграт ; пер. з англ. О. Панич. - Київ : Дух і Літера, 2018. - 664 с. - ISBN 978-966-378-571-4 (в опр.) : 260.00 грн
ГРНТИ
УДК
ББК 86.376

Рубрики: Християнство--історія,  Релігії світу--Протестантизм,  Історія релігії--християнство
Аннотация: У книзi «Нeбeзпeчнa iдeя xpиcтиянcтвa» Aлicтep Мaкґpaт зocepeджуєтьcя нa iдeї дeцeнтpaлiзoвaнoгo, нecaнкцioнoвaнoгo цepкoвнoю iєpapxiєю тлумaчeння Бiблiї, якa cтaлa oднiєю з цeнтpaльниx iдeй нoвoнapoджeнoгo пpoтecтaнтизму i глибoкo вiдбилacя у вciй пoдaльшiй icтopiї євpoпeйcькoгo тa cвiтoвoгo xpиcтиянcтвa. Кpiзь пpизму цiєї iдeї, вiн oпиcує вcю icтopiю poзвитку пpoтecтaнтизму вiд мoмeнту йoгo зapoджeння дo нaшoгo чacу.
Доп.точки доступа
Панич, О. \пер. з англ.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
2-72
А 87


    Архімандрит Кирило (Говорун)
    Мета - еклезіологія: хроніки самоусвідомлення Церкви [Текст] / Архімандрит Кирило (Говорун) ; пер. з англ. О. Панич. - Київ : Дух і Літера, 2018. - 326 с. - ISBN 978-966-378-576-9 (в опр.) : 150.00 грн.
УДК
ББК 86.3

Рубрики: Релігія,  Традиції релігійні,  Церква --православна,  Церква --католицька,  Феномен Церкви,  Народні еклезіології,  Ієрархічні структури,  Реформація в релігії,  Просвітництво
Доп.точки доступа
Панич, О. \пер. з англ.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.

   Журнал

Філософська думка [Текст]. - Периодичность G
2003г. N 5
Зміст:
Ільїн, В. Оптимістичні виміри філософського дискурсу: можливості "можливого" / В. Ільїн. - С.3-11.
Дондюк, А. Есенційні виміри антропологічного знання: феноменологічні пошуки розв'язування / А. Дондюк. - С.12-26.
Носова, Г. Міф у культурі: спроби інтерпретації / Г. Носова. - С.27-50.
Панич, О. Проблема скептицизма у філософії Джорджа Барклі: стаття четверта / О. Панич. - С.51-69.
Жеребкін, С. Суб’єктивність і влада у постфуктіанській філософії (на прикладі концепції влади Джудіт Батлер) / С. Жеребкін. - С.70-81.
Батлер, Д. Від пародії до політики / Д. Батлер. - С.82-91.
Домбровський, Є. Мораль і право як специфічні форми людської свідомості / Є. Домбровський. - С.92-101.
Метельова, Т. Від біполярності до мультиверсуму / Т. Метельова. - С.102-117.
Кузнєцов, В. Філософія права: спроба пропедевтики / В. Кузнєцов. - С.118-141.
Тур, М. Евристичний потенціал методологічної дихотомії поняття суспільства / М. Тур. - С.142-152.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
5.

   Журнал

Філософська думка [Текст]. - Периодичность G
2004г. N 5
Зміст:
Булатов, М. Філософія І.Канта та деякі тенденції розвитку європейської філософії / М. Булатов. - С.3-13.
Попов, М. І.Кант та тернисті шляхи аксіології / М. Попов. - С.14-22.
Панич, О. Іммануїл Кант та Томас Рід про здоровий глузд та його місце у філософії / О. Панич. - С.23-44.
Табачковський, В. "Філософувати посеред Канта": досвід вітчизняних шістдесятників / В. Табачковський. - С.45-65.
Єрмоленко, А. Принцип універсалізації Канта / А. Єрмоленко. - С.66-88.
Гармаш, Л. Несподіване відлуння кантівської етики / Л. Гармаш. - С.89-101.
Мінаков, М. Філософський факультет і місія Університету: післяісторія Кантового пророцтва / М. Мінаков. - С.107-113.
Лой, А. Моральність як чинник цивілізованості та культури: концепція Іммануїла Канта / А. Лой. - С.114-134.
Личковах, В. Естетичні ідеї Канта в проекції на мистецтво авангарду / В. Личковах. - С.135-155.
Кочубей, Н. Філософські проблеми синергетики: постнекласична трансформація наукового знання / Н. Кочубей, Ю. Тарєлкін. - С.156-158.
Рижкова, С. Проблеми системних міждисциплінарних досліджень / С. Рижкова. - С.159-160.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.

   Журнал

Філософська думка [Текст]. - Периодичность G
2009г. N 6
Зміст:
Левчук, Л. Естетика на межі епох / Л. Левчук, С. Пролеєв. - С.5-20.
Бондаревська, І. Естетика в Україні: сьогодення і майбутнє : матеріали круглого столу часопису "Філософська думка" / І. Бондаревська. - С.21-38.
Ніконова, С. До проблеми визначення естетики: трансформації суб’єктивізму / С. Ніконова. - С.39-48.
Скороварова, Є. Аналітика естетичного досвіду: концептуальний розгляд / Є. Скороварова. - С.49-60.
Даренський, В. Мистецтво як феномен людинотворення / В. Даренський. - С.61-78.
Балашова, О. NET ART і парадокси сучасного мистецтва / О. Балашова. - С.79-90.
Артюх, А. Образотворення і мова : від ранніх форм мистецтва до середньовічного іконопису / А. Артюх. - С.91-111.
Менжулін, В. Філософія, біографія та психоаналіз: випадок Ніцше / В. Менжулін. - С.112-120.
Панич, О. Історія, поняття, досвід: три складові, три проблеми / О. Панич. - С.121-131.
 л.слова: РЕЦЕНЗІЯ
Добронравова, І. Запрошення до хаосу? / І. Добронравова. - С.132-134.
 л.слова: РЕЦЕНЗІЯ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
7.

   Журнал

Філософська думка [Текст]. - Периодичность G
2010г. N 3
Зміст:
Богачов, А. Можливість перекладу. До герменевтичної феноменології перекладу / А. Богачов. - С.5-21.
Кебуладзе, В. Переклад. Топос. Етос / В. Кебуладзе. - С.22-31.
Панич, О. Переклад філософських термінів : філософія і технологія / О. Панич. - С.32-48.
Хома, О. Філософський переклад і філософська спільнота / О. Хома. - С.49-66.
Сен-Вікторський, А. Про єдність Бога та множинність творіння / А. Сен-Вікторський. - С.67-79.
Листопад, І. Невідоме XII сторіччя : твір Ашара Сен-Вікторського "Про єдність Бога та множинність творіння" / І. Листопад. - С.80-95.
Гегель, Г. Феноменологія духу : Вступ / Г. Гегель. - С.96-110.
Іващенко, І. До питання про умови можливості перекладу філософського тексту / І. Іващенко. - С.111-123.
Коса, П. Проба пройти крізь апорії філософського перекладу / П. Коса. - С.124-137.
Васильченко, А. Перекладання неперекладностей : семіотична проблема і філософський метод / А. Васильченко. - С.138-147.
Гончаренко, К. "Неперекладість є чинник розвитку філософії" / К. Гончаренко, Я. Харькова. - С.148-154.
Голубович, І. "Неперекладність - природна умова перекладу" / І. Голубович. - С.154-157.
Кравчик, М. "Відчути себе повноправними членами європейської філософської спільноти" / М. Кравчик. - С.157-159.
Іванова-Георгієвська, Н. Традиції дослідження сміху в Одесі. IX Міжнародна науково-теоретична конференція "Про природу сміху" / Н. Іванова-Георгієвська. - С.160-162.
Білокобильський, О. Філософія і релігієзнавство : Всеукраїнська студентська олімпіада / О. Білокобильський. - С.163-166.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
8.
87
П 16


    Панич, О.
    Переклад філософських термінів [Текст] : філософія і технологія / О. Панич // Філософська думка. - 2010. - N 3. - С. 32-48.
ББК 87 + 81

Рубрики: переклади,  терміни--філософія,  Стародавня мова,  філософські поняття

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.

   Журнал

Наука, релігія, суспільство [Текст]. - Выходит ежеквартально
2010г. N 3
Зміст:
Білокобильський, О. В. Вічні форми пошуку змусту. Методологічні трансформації філософії С. Кримського : від онтологій до метафізики міфу / О. В. Білокобильський. - С.4-6.
Білик, І. С. Соціально-психологічні основи спілкування : "етика відносин" та "інтуіція здібностей" (мовне вираження) / І. С. Білик. - С.7-13.
Кірєєва, Т. І. Художнє сприйняття хорового мистецтва / Т. І. Кірєєва, О. Г. Кірєєва. - С.14-19.
Клічук, А. Специфіка співвідношення інтелекту та моральності у діяльності сучасного науковця / А. Клічук. - С.20-25.
Мандрищук, Л. А. Проблема розрізнення філософії екзистенції та екзистенціалізму / Л. А. Мандрищук. - С.26-31.
Миргородский, А. А. Религия любви Семена Франка / А. А. Миргородский. - С.32-36.
Панич, О. С. Переосмислення категорії реальності в європейській модерній філософії / О. С. Панич. - С.37-44.
Степанов, А. Мультипарадигмальний підхід до аналізу феномену нігілізму / А. Степанов. - С.45-49.
Туренко, О. С. Фактор страху в ранньомодерних теоріях держави : версія Бенедикта Спінози / О. С. Туренко. - С.50-55.
Узбек, К. Проблемы современного рационализма / К. Узбек, Е. Щетинина. - С.56-66.
Гощіцька, Т. Уявлення, пов’язані з особою майстра-будівельника в традиційній свідомості (на основі польових матеріалів, зібраних на бойківсько-підгір’янському пограниччі) / Т. Гощіцька. - С.67-71.
Житарюк, І. В. Кадрове забезпечення математичної освіти Буковини за часів її перебування у складі Австрії / І. В. Житарюк. - С.72-78.
Зозуля, Є. В. Становлення та розвиток міжнародного співробітництва МВС України у сфері протидії тероризму та екстремізму / Є. В. Зозуля. - С.79-85.
Комарова, Л. В. Українські контингенти в миротворчих операціях ООН / Л. В. Комарова. - С.86-89.
Кравчук, Х. А. Організації Комуністичної спілки молоді України у ВНЗ УСРР у 1920-і роки / Х. А. Кравчук. - С.90-95.
Ласкавий, Д. В. Англо-американська боротьба за нафту у Північній Персії : концесія Хоштарії, 1920 - 1922 / Д. В. Ласкавий. - С.96-102.
Надурак, Н. М. Зовнішньополітична орієнтація ОУН на початку Другої світової війни в українській історіографії / Н. М. Надурак. - С.103-109.
Петрова, І. В. Статистична справа у Катеринославській губернії у 90-х роках ХІХ - на початку ХХ ст. / І. В. Петрова, О. О. Петров. - С.110-117.
Рощина, Л. О. Роль православної церкви у формуванні та фукціонуванні політичної системи України в 90-і роки ХХ ст. / Л. О. Рощина. - С.118-123.
Терзі, О. С. Вплив декларації про державний суверенітет на розвиток конституційного ладу України / О. С. Терзі, М. В. Ковальова. - С.124-128.
Фесенко, А. М. Організаційне оформлення радянських органів антирелігійної пропаганди в Донбасі / А. М. Фесенко. - С.129-134.
Фірсов, О. В. Наш співвітчизник Б.Г. Луцький - один з піонерів автомобілебудування в світі / О. В. Фірсов. - С.135-141.
Хаврук, Я. Я. Релігійні традиції дому князів острозьких та їхня трансформація в умовах реалій раньомодерного часу / Я. Я. Хаврук. - С.142-148.
Шимко, О. В. Розвиток комунального господарства Донецької області у 1965-1985 рр. / О. В. Шимко. - С.149-154.
Gritskov, A. Real estate condominiums in Estonia : history and present situation / A. Gritskov. - С.155-157.
Приходченко, К. І. Компаративний аналіз молитовних різновидів як сакральних зразків / К. І. Приходченко. - С.158-162.
Ющишин, О. І. Релігійна культура та її найвища цінність в епоху сучасних загальнокультурних трансформацій / О. І. Ющишин. - С.163-167.
Ямчук, П. Українська християнсько-консервативна традиція і феномен релігійної свободи / П. Ямчук. - С.168-174.
Бездверний, Ю. Ю. Історико-філософські підвалини проблеми соціального насилля / Ю. Ю. Бездверний, М. В. Колінько. - С.175-183.
Губар, О. М. Розуміння справедливості сучасною молоддю : досвід конкретно-соціологічного дослідження / О. М. Губар. - С.184-191.
Ковалев, С. Н. Диалектика свободы и необходимости в философии Гераклита / С. Н. Ковалев. - С.192-199.
Надибська, О. Я. Політико-правове регулювання сучасних інформаційних пріоритетів в Україні / О. Я. Надибська. - С.200-206.
Новосад, С. О. Духовна самоактуалізація особистості в умовах громадянського суспільства : українознавча складова / С. О. Новосад. - С.207-213.
Поліщук, Н. В. Формування у молоді почуття відповідальності за зміну клімату на Землі / Н. В. Поліщук, М. С. Панченко. - С.214-224.
Поліщук, О. С. Роль цінностей у консолідації українського народу з метою самозбереження / О. С. Поліщук. - С.225-231.
Приходченко, К. І. Дослідження взаємозалежних компонентів творчого освітньо-виховного середовища як полікультурної виховної системи / К. І. Приходченко. - С.232-236.
Саржан, А. О. Рецензія на монографію К.В. Кузіної і З.Г. Лихолобової "Соціально-економічні процеси у монопрофільних шахтарських містах Донбасу (1950 - 1980-ті роки)" / А. О. Саржан. - С.237-238.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
10.
87.3(4Вел)
П 16


    Панич, О. С.
    Переосмислення категорії реальності в європейській модерній філософії [Текст] / О. С. Панич // Наука, релігія, суспільство. - 2010. - N 3. - С. 37-44.
ББК 87.3(4Вел)

Рубрики: філософія--британська,  емпіризм--англійський,  реальність

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-26 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей