Warning: Irbis_Format(): @ed_reference: unexpected token THENFI at line 3, column 13, fmt source: '<!>' if p(v951) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' and (&uf('IMAIN,show_ed,')='2' or (&uf('IMAIN,show_ed,')='1' and a(v2225)) ) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' then /* '<br>' /* '<img src="/images/full_text.png">', /* 'Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу elena@library.mk.ua<br>', /* fi, fi, '<!>' in C:\hosting\e-catalog.mk.ua\commands\srv.inc on line 313
Електронний каталог
Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>S=Виховання -- християнський світогляд<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.
Обкладинка
74.03(4УКР)я73
В 55


    Вишневський, О. І.
    Теоретичні основи сучасної української педагогіки : Навчальний посібник / О. І. Вишневський. - 3-тє вид., доопрац. і доп. - Київ : "Знання", 2008. - 566 с. - ISBN 978-966-346-408-4 : 62.00 р.
    Содержание:
Педагогіка як наука, система педагогічних дисциплін і професія . - С .12
Педагогіка як наука
Базові педагогічні терміни і поняття
Система педагогічних дисциплін
Міжпредметні зв'язки педагогіки
Методи педагогічних досліджень
Педагогіка як професія
Українське суспільство на шляху реформування і завдання педагогіки . - С .26
Першопричина кризи
Людина у фокусі сучасних українських реформ
Нове соціальне замовлення
Педагогіка у вакуумі ідеалів
Вибір стратегії сучасної української педагогіки
Проблема повернення до традиційно-християнських засад
Національний характер освіти і виховання
Освіта і навчання
Загальні засади
Сучасна українська освіта і головні напрями її реформування . - С .48
Структура освіти
Головні особливості успадкованої Україною системи освіти
Концептуальні засади реформування освіти
Демократизація компонентів системи
На старті реформ
Процес едукації та шляхи його демократизації . - С .60
Поняття структури процесу едукації
Учень і вчитель як суб'єкти діяльності
Діяльність учня
Діяльність учителя
Педагогіка співробітництва
Інформативна функція процесу едукації . - С .70
Роль інформації у життєдіяльності людини
Знання, вміння, навички як рівні засвоєння інформації
Процес засвоєння інформації
Психолого-педагогічні передумови успішного формування навичок
Функції вчителя
Виховна функція процесу едукції . - С .70
Поняття виховання і вихованості
Виховна ситуація і процес формування поглядів, переконань та звичок
Виховні можливості уроку
Функції вчителя
Розвивальна функція процесу едукції . - С .94
Розвиток як аспект едукції
Задача як педагогічний засіб розвитку учня
Процес вирішення навчальних задач
Навчальна задача в контексті уроку
Зміст едукції та голвоні напрями його демократизації . - С .102
Поняття змісту едукції та підходи до його визначення
Діяльнісний компонент змісту едукції
Інформативний компонент змісту едукції
Реформування змісту освіти
Основні дидактичні принципи . - С .114
Поняття дидактичних принципів
Традиційний підхід у визначенні принципів дидактики
Нове соціальне замовлення і принципи дидактики
Процесуальні аспекти
Організаційні форми навчання . - С .124
Класно-урочна система
Удосконалення класно-урочної системи
Традиційні вимоги до уроку
Питання типології уроків
Сучасні вимоги до уроку
Позаурочні форми навчання
Діяльність на уроці: методи, форми і засоби . - С .135
Навчальна діяльність і проблема методів
Фронтальні форми роботи
Самостійна діяльність учнів
Засоби навчання
Передумови успішної діяльності учнів на уроці . - С .149
Формування мотивації навчання
Диференціація навчанна
Психологічний клімат на уроці
Організаційний аспект діяльності учнів на уроці
Профілактика труднощів
Контроль і оцінювання досягнень учнів . - С .163
Функції контролю
Види контролю
Особливості нової шкали оцінювання
Застосовування нової шкали оцінювання
Контроль досягнень учнів у контексті вимог освітніх реформ
Сучасне українське виховання та розвиток особистості
Загальні засади виховання і розвитку
Пошук системи . - С .176
Головні компоненти системии
Функції компонентів структури
Крах системи і пошуки Головного Ідеалу
Відновлення духовного поля
Людина в контексті традиційно-християнського виховання . - С .187
Людина як "витвір природи"
Людина-творіння Боже
Людина в контексті завдань сучасної української педагогіки
Віра і виховання . - С .197
Головна проблема виховання
Віра як форма пізнання
Християнська віра як передумова гармонії
Головний предмет християнської віри
Віруючі, "невіруючі" та атеїсти
"Не кожному духові вірте..."
Педагогіка у пошуках духовності
Естетичне прагнення як складова духовності
Духовність і моральне мужніння людини
Відродження віри
Системно-ціннісний підхід до визначення змісту виховання і розвитку . - С .217
Природа цінностей виховання і розвитку
Опредмечення цінностей
Система цінностей та напрями виховання і розвитку
Ідеологія в системі цінностей
Кодекс цінностей виховання і розвиитку
Чистота і гармонія цінностей у системі виховання і розвитку
Зміст виховання
Моральний аспект змісту виховання . - С .239
Повернення моралі
Походження моралі
Трактування моралі
Цінності морального виховання
Гуманізм
Національно-патріотичний аспект змісту виховання . - С .257
Двоєзначність терміна "національне виховання"
Нація і національна ідея
Дух нації
Цінності національно-патріотичного виховання
Націоналізм, шовінізм та "інтернаціоналізм" - світогляд і почуття
Патріотизм
Процес становлення національного самоусвідомлення
Український виховний ідеал
Національне як чинник виховання
Українське патріотичне виховання і національні меншини
Громадянський (цивільний) аспект змісту виховання . - С .284
Свобода як потреба і як обов'язок громадянина
Громадянське суспільство і держава
Громадянське суспільства і соціальний прогрес
На шляху до гармонії громадянського суспільства
Громадські вартості в українській традиції
Базові цінності сучасного громадянського суспільства
Родинний аспект змісту виховання . - С .308
Сім'я як елемент суспільного організму
Про поняття сімейного виховання
Двоєдина природа родини
Деякі традиційні особливості української родини
Ціннісні засади української родини
Деградація родинного життя і виховання
Повернення до традицій
Актуальні завдання сучасного родинного виховання
Валео-екологічний аспект змісту виховання . - С .338
Єдність людини і Природ. Людина - "споживач Природи"
Людина та її власне здоров'я
Види здоров'я
Головні чинники догліду за здоров'ям
Фізична культура і здоров'я
Особиста гігієна
У пошуках джерел здоров'я
"Нова модель здоров'я і хвороби"
До нових засад спілкування з Природою
Пізнання довкілля
Природа - виховник людини
Зміст розвитку
Концептуальні основи педагогіки розвитку . - С .374
Самовизначення педагогіки розвитку
Розвиток як предмет педагогіки
Етнопсихологічний аспект розвитку людини
Класифікація цінностей розвитку
Цінності розвитку особистості . - С .388
Життєспрямованість і мотивація життєдіяльності
Чинники усвідомлення й осмислення дії
Чинники динаміки й особливостей перебігу дії
Периферійні специфічні якості діяча
Характер як предмет педагогіки розвитку . - С .423
"Характерологія" - імператив нового соціального замовлення
Структура характеру
Ядро характеру
Периферія характеру
Становлення характеру: педагогічне трактування
Безхарактерність
Процес виховання і розвитку
Нове педагогічне мислення . - С .444
Від авторитаризму до партнерства
Гуманізм у педагогіці
Місія виховника
Педагогічне спілкування
З арсеналу традиційно-християнських поглядів
Чинники виховання та розвитку
Інститути виховання і розвитку . - С .469
Сім'я як головний інститут виховання та розвитку
Дошкілля і школа
Роль Церкви у вихованні й розвитку особистості
Методи виховання і розвитку . - С .488
Навчання цінностей
Метод переорієнтації зусиль вихованця
Метод приучування
Переконування і сугестія
Схвалення і осудження
Методи самовиховання і саморозвитку . - С .501
Самостійна діяльність
Духовний саморозвиток
Самовиховання і саморозвиток на основі прикладу
Долання перепон і труднощів
Розвиток самодисципліни і самоопанування
Статева стриманість
Моральний гарт характеру
Участь у доброчинній діяльнсоті й жертвованість
Зовнішні чинники виховання і розвитку . - С .521
Власна діяльність вихованця
Гра
Спорт
Рідна мова
Українознавство
Мистецтво
Засоби масової інформації
Громадське життя
ББК 74.03(4УКР)я73

Рубрики: Педагогіка--теоретичні основи,  Педагогіка--сучасна--Україна,  Виховання--християнський світогляд
Аннотация: У посібнику висвітлюються сучасні погляди на перспективи розвитку української освіти та становлення системи виховання на засадах християнського світогляду. Пропонуються нові підходи до організації та змісту едукації, розглядаються можливості виходу на нові педагогічні технології діяльності вчителя та учня. У пропонованому третьому виданні посібника враховано результати тривалої його апробації, а відтак глибше висвітлено педагогічні проблеми розвитку особистості.
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей