Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (1)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: ((<.>A=Олійник, Віктор Васильович$<.>)+(<.>A=Олійник, В. В.$<.>)+)
Общее количество найденных документов : 16
Показаны документы с 1 по 16
1.
Обкладинка
74.480.42
П 84


   
    Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології [Текст] : Збірник статей до Міжнародної науково-практичної конференції . (До 90-річчя заснування МДУ) / ред.: В. Д. Будак, О. М. Пєхота ; відповід. за випуск Я. І. Журецький. - Миколаїв : Іліон, 2004. - 274 с.
    Содержание:
Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології . - С .7
Будак, В. Д. Університет: стратегія поступу на шляху Болонського процесу / В. Д. Будак. - С .7
Андрущенко, В. П. Політика і практика реалізації безперервної освіти в Україні / В. П. Андрущенко. - С .10
Биков, В. Ю. Інформатизація освіти і розвиток понятійно-термінологічного апарату системи навчання і освіти / В. Ю. Биков. - С .15
Олійник, В. В. Післядипломна педагогічна освіта в Україні: концепція, стратегія розвитку / В. В. Олійник. - С .23
Power, Clark. Moral Knowledge and the Moral Self / C. Power. - С .36
Голобородько, Є. Окремі сучасні складові професіоналізму викладача вищої школи / Є. Голобородько. - С .38
Пєхота, О. М. Вимоги до особистості сучасного викладача університету з позиції гуманізації освіти / О. М. Пєхота. - С .43
Журецький, Я. І. Організація співпраці педагогічного ВНЗ і школи / Я. І. Журецький. - С .48
Редько, В. Г. До проблеми формування готовності студентів вищих навчальних закладів до професійної діяльності вчителя іноземної мови / В. Г. Редько. - С .53
Сучасні тенденції розвитку професійної підготовки . - С .61
Кічук, Н. В. Деякі аспекти формування професіоналізму майбутнього викладача вищої школи / Н. В. Кічук. - С .61
Мещанінов, О. П. Моделі розвитку університетської системи освіти / О. П. Мещанінов. - С .65
Ощепкова, В. П. Інтеграція навчального матеріалу як засіб підвищення якості знань з російської мови / В. П. Ощепкова. - С .74
Ворожбіт, В. В. Значення тематичних семінарів з курсу "Історія педагогіки" у формуванні професіоналізму майбутніх вчителів / В. В. Ворожбіт. - С .79
Соколовська, О. С. Вплив педагогічних ідей Л.Г. Глібова на розвиток освіти / О. С. Соколовська. - С .85
Дятлова, С. Професіоналізм викладача математики та методики її викладання / С. Дятлова. - С .90
Бабаян, Ю. О. Розвиток рефлексії у студентів педвузів / Ю. О. Бабаян. - С .93
Шпачинський, І. Л. Діалектичність технічної і педагогічної творчості / І. Л. Шпачинський. - С .97
Щедролосєва, К. О. Перспектива підготовки вчителів художньої культури у вищих навчальних закладах України / К. О. Щедролосєва. - С .100
Січко, І. О. Індивідуалізація у процесі підготовки майбутнього вчителя / І. О. Січко. - С .103
Освітні технології у вищому навчальному закладі . - С .107
Дмитренко, Т. О. Педагогічна методологія як об'єкт системного дослідження / Т. О. Дмитренко. - С .107
Нор, К. Ф. Технологічний підхід у підготовці майбутніх учителів початкових класів / К. Ф. Нор. - С .112
Старєва, А. М. Підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання / А. М. Старєва. - С .117
Костіна, В. В. Підготовка викладачів до здійснення особистісно орієнтованого навчання / В. В. Костіна. - С .119
Гушлевська, І. В. Концепції компетентності в американській педагогіці / І. В. Гушлевська. - С .123
Авраменко, К. Б. Компетентність викладача вищої школи як важлива складова його професіоналізму / К. Б. Авраменко. - С .124
Яресько, К. В. Аспектний аналіз навчальної діяльності в контексті проблеми її організації у вищому закладі освіти / К. В. Яресько. - С .129
Кравченко, І. Ф. Організація пошуково-аналітичної діяльності студентів на заняттях з психології праці / І. Ф. Кравченко. - С .134
Кисельов, С. П. Актуальні питання взаємодії вуза і школи у науковій підготовці учнів (за матеріалами дослідно-експериментальної роботи) / С. П. Кисельов. - С .138
Улицька, Ф. Я. Український мелос в творах зарубіжних композиторів (до проблеми удосконалення музичної освіти у ВНЗ) / Ф. Я. Улицька. - С .142
Інформаційні технології у вищій школі . - С .144
Жук, Ю. О. Вплив інформаційних і комунікаційних технологій на стиль педагогічної діяльності / Ю. О. Жук. - С .144
Шебаніна, Л. П. Деякі аспекти при вивченні дисципліни "Чисельні методи" / Л. П. Шебаніна. - С .150
Тихонова, Т. В. Напрямки удосконалення змісту професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики / Т. В. Тихонова. - С .153
Ходякова, Г. В. Розширення дидактичних можливостей у викладанні математичних дисциплін за допомогою комп'ютера / Г. В. Ходякова. - С .158
Чадаєв, О. М. Використання комп'ютерних технологій в процесі вивчення математичного аналізу / О. М. Чадаєв. - С .162
Мірошниченко, В. І. Використання презентаційних мультимедійних програм по природознавчим дисциплінам у Миколаївському державному університеті / В. І. Мірошниченко, А. В. Колпакова. - С .168
Жуковська, А. К. Ознайомлення студентів спеціальності "Практична психологія" з можливістю використання комп'ютера в психодіагностиці / А. К. Жуковська. - С .170
Руденко, Т. В. Навчання інформатики студентів ВНЗ економічного профілю з урахуванням психологічних особливостей розумової діяльності / Т. В. Руденко. - С .173
Гайда, Ю. А. Динаміка переходів у системі дистанційного навчання / Ю. А. Гайда, Л. Л. Кошкіна. - С .175
Луньова, Г. С. Використання задачно-технологічного підходу під час навчання студентів інформаційних технологій / Г. С. Луньова. - С .177
Танкова, Н. В. Методичні проблеми навчання інформаційних технологій студентів нематематичних спеціальностей / Н. В. Танкова. - С .180
Лєженцев, Ю. В. Особливості комп'ютерного навчання на кафедрі військової підготовки / Ю. В. Лєженцев. - С .183
Технології виховння у вищому навчальному закладі . - С .186
Грива, О. А. Питання виховання в системі підготовки фахівців, що працюють з дітьми і молоддю в полікультурному середовищі / О. А. Грива. - С .186
Любарська, О. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності / О. М. Любарська. - С .192
Олексюк, О. Є. Професійне становлення викладача вищої школи як вихователя / О. Є. Олексюк. - С .198
Казанжи, І. В. Виховання у майбутніх учителів гуманного ставлення до дитини / І. В. Казанжи. - С .200
Рехтета, Л. О. Критерії громадянської вихованості студентів / Л. О. Рехтета. - С .204
Білюк, О. Г. Умови підвищення самооцінки у розвитку особистості дитини молодшого шкільного віку / О. Г. Білюк. - С .208
Шличек, О. Ю. Формування правової свідомості студентів університету методом соціально-екологічного проектування / О. Ю. Шличек. - С .213
Філіп'єва, О. А. Актуальність проблеми валеологічної підготовки вчителя / О. А. Філіп'єва. - С .217
Сучасні підходи до викладання іноземної мови в Україні та за кордоном . - С .221
Осипов, П. І. Лексико-семантичне поле прикметників "білий" і "чорний" в німецькій та українській мовах (аспект міжкультурної комунікації) / П. І. Осипов. - С .221
Мироненко, Т. П. Використання ситуаційних вправ під час формування соціокультурного компонента / Т. П. Мироненко. - С .226
Філіппова, Н. М. Концептуалізація дійсності і практика науково-технічного перекладу / Н. М. Філіппова. - С .232
Філіп'єва, Т. І. Роль і місце художнього тексту на заняттях з іноземної мови / Т. І. Філіп'єва. - С .237
Кіщенко, Ю. В. Организация и структура современного последипломного педагогического образования в Англии и Уэльсе / Ю. В. Кіщенко. - С .242
Яновський, О. М. Про поліваріантність фонетичної норми (на матеріалі великого словника німецької вимови) / О. М. Яновський. - С .248
Лощенова, І. Ф. До проблеми формування іншомовної соціокультурної компетенції / І. Ф. Лощенова. - С .250
Волченко, О. М. Розвиток мовленнєвої особистості на факультетах іноземної філології / О. М. Волченко. - С .253
Нікішина, В. В. Комунікативний системно-діяльнісний підхід до навчання іноземних мов / В. В. Нікішина. - С .255
Ремчукова, Л. Г. Методична типологія граматики / Л. Г. Ремчукова. - С .257
Мукатаєва, Я. В. Підготовка вчителя іноземної мови в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору / Я. В. Мукатаєва. - С .259
Постова, Л. С. Послідовність розвитку іншомовних творчих комунікативних умінь у студентів / Л. С. Постова. - С .262
Козак, Н. І. Навчання студентів статистичному підрахунку лексичної вагомості слів / Н. І. Козак. - С .264
Олійник, О. В. Підготовка і формування професійно-педагогічної культури сучасного викладача англійської мови у вищих навчальних закладах: проблеми, пошуки, перспективи / О. В. Олійник. - С .266
Абабілова, Н. М. Використання комп'ютера у процесі навчання іноземної мови / Н. М. Абабілова. - С .268
Васіна, І. В. Переваги і недоліки використання комп'ютерного цифрового відео при навчанні іноземної мові / І. В. Васіна. - С .270
Куріченко, А. Ю. Вплив артистизму на процес навчання іноземної мови / А. Ю. Куріченко. - С .272
ББК 74.480.42 + 74.58

Рубрики: Вища школа--професіоналізм викладача,  Викладачі--професіоналізм--вища школа,  Освітні технології--вища школа,  Іноземні мови--викладання,  Виховання--вища школа
Аннотация: В матеріалах міжнародної науково-практичної конференції розглядаються актуальні питання формування професіоналізму викладача сучасної вищої школи. Представлено досвід роботи вищих закладів освіти Миколаївщини.

Доп.точки доступа:
Будак, В.Д. \ред.\
Пєхота, О.М. \ред.\
Журецький, Я.І. \відповід. за випуск.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
Обкладинка
74(4Укр)
П 24


   
    Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць: в 5-ти т. Т.4. Професійна освіта і освіта дорослих. - Київ : Педагогічна думка, 2012. - 512 с. - ISBN 978-966-644-216-4 : 44.00 р.
    Содержание:
Зіньковський, Ю. Ф. Робітнича професія - головна умова економічної розбудови Української держави / Ю. Ф. Зіньковський. - С .19
Ничкало, Н. Г. Розвиток людського капіталу - стратегічне завдання професійної освіти / Н. Г. Ничкало. - С .27
Биков, В. Ю. Сучасні інноваційні ІКТ-інструменти розвитку систем відкритої освіти / В. Ю. Биков, А. М. Гуржій. - С .44
Радкевич, В. О. Професійна компетентність - складова професійної культури / В. О. Радкевич. - С .63
Падалка, О. С. Дидактичне забезпечення економічної освіти і виховання у загальноосвітній і вищій школі / О. С. Падалка. - С .74
Васянович, Г. П. Гуманітарна освіта - складова підготовки робітничих кадрів / Г. П. Васянович. - С .98
Сікорський, П. І. Професійне спрямування вивчення загальноосвітніх предметів у ПТНЗ: теоретичні засади / П. І. Сікорський. - С .110
Ягупов, В. В. Компетентнісний підхід у професійній підготовці фахівців у системі професійно-технічної овіти / В. В. Ягупов. - С .124
Лозовецький, В. Т. До питання оновлення професійної освіти / В. Т. Лозовецький. - С .134
Камінецький, Я. Г. Модернізація управління професійно-технічною освітою / Я. Г. Камінецький. - С .143
Баженов, В. А. Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні комплексного інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу / В. А. Баженов, П. П. Лізунов, А. О. Білощицький. - С .156
Гуревич, Р. С. Веб-квест як інноваційна технологія навчання / Р. С. Гуревич. - С .169
Єльникова, Г. В. Культура управлінської праці керівника професійно-технічного навчального закладу / Г. В. Єльникова. - С .179
Свистун, В. І. Функціональний аналіз управлінської діяльності керівника професійно-технічного навчального закладу / В. І. Свистун. - С .189
Лузан, П. Г. Технологія тестового контролю успішності майбутніх робітників-аграрників / П. Г. Лузан. - С .201
Огієнко, О. І. Компетентністно-модульний підхід у професійній освіті: зарубіжний досвід / О. І. Огієнко. - С .218
Зязюн, І. А. Професія вчителя у вимірі педагогічної майстерності / І. А. Зязюн. - С .229
Лещенко, М. П. Тенденції розвитку міжнародного освітньо-педагогічного простору / М. П. Лещенко, Н. М. Авшенюк. - С .246
Олійник, В. В. Післядипломна педагогічна освіта керівних і педагогічних кадрів / В. В. Олійник. - С .258
Солдатенко, М.М. Самоосвітня діяльність як засіб професійного саморозвитку / М.М. Солдатенко. - С .266
Семеног, О. М. Наукова мовна культура як основа фахового саморозвитку / О. М. Семеног. - С .274
Отич, О. М. Естетика і етика педагогічної дії / О. М. Отич. - С .283
Хомич, Л. О. Формування громадянської відповідальності майбутнього вчителя / Л. О. Хомич. - С .292
Усатенко, Т. П. Мобільність - рух у підготовці майбутнього педагога / Т. П. Усатенко. - С .301
Орлов, В. Ф. Технології рефлексивної дії у педагогічній діяльності викладачів мистецьких ВНЗ / В. Ф. Орлов. - С .311
Лавріненко, О. А. Педагогічна майстерність: ретроспективний огляд (60-70 роки ХХ ст.) / О. А. Лавріненко. - С .321
Вільчковський, Е.С. Особливості підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах Польщі і України / Е.С. Вільчковський. - С .332
Філіпчук, Г. Г. Національна освіта у контексті суспільних викликів / Г. Г. Філіпчук. - С .341
Ткаченко, В. М. Виховання громадянськості: "навчитися жити разом" / В. М. Ткаченко. - С .364
Помиткін, Е. О. Соціально-психологічні умови розвитку духовної культури молоді / Е. О. Помиткін. - С .379
Чембержі, М. І. Реформування освіти: ідеї та практичні шляхи / М. І. Чембержі. - С .387
Іванова, Т. В. Феномен особистісно орієнтованого лідерства / Т. В. Іванова. - С .396
Гончаренко, С. У. Дидактичні аспекти освіти дорослих / С. У. Гончаренко. - С .408
Лук’янова, Л. Б. Розвиток освіти дорослих в Україні: вимоги часу / Л. Б. Лук’янова. - С .414
Щербак, О. І. Освіта дорослих як пріоритет навчання впродовж життя / О. І. Щербак. - С .424
Анненков, В. П. Сучасні проблеми розвитку освіти дорослих / В. П. Анненков. - С .435
Сігаєва, Л. А. Концептуальні підходи до професійного навчання дорослих / Л. А. Сігаєва. - С .444
Дмитриченко, М. Ф. Перспективи розвитку вищого навчального закладу / М. Ф. Дмитриченко, В. П. Лясковський. - С .456
Грищенко, І. М. Економічні аспекти підвищення якості вищої освіти / І. М. Грищенко. - С .466
Романовський, О. Г. Проблеми реалізації гуманістичних принципів у сучасній вищій освіті / О. Г. Романовський. - С .477
Мельник, П. В. Підручник у підготовці працівників державної податкової служби / П. В. Мельник. - С .484
Курляк, І. Є. Особливості професійної освіти дорослих в контексті ортодидактики / І. Є. Курляк, В. Є. Робак. - С .494
Аніщенко, О. В. Освіта дорослих в умовах розвитку міграційних процесів / О. В. Аніщенко. - С .503
ББК 74(4Укр) + 88(4Укр)

Рубрики: Педагогічна наука--Україна,  Психологічна наука--Україна
Аннотация: Збірник наукових праць присвячено 20-річчю Національної академії педагогічних наук України. Аналізуються основні етапи розвитку. Відділення професійної освіти і освіти дорослих, напрями досліджень з проблем теорії і методики неперервної професійної освіти, педагогічної майстерності, а також філософсько-педагогічні й андрагогічні аспекти розвитку освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів, в умовах розбудови в Україні демократичного громадянського суспільства.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
377:005.963
О-54


    Олійник, Віктор Васильович.
    Теоретичні та методичні засади розвитку системи підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти на основі дистанційних технологій [Текст] : навчальний посібник / Віктор Васильович Олійник. - Київ : [б. и.], 2010. - 268 с. - ISBN 978-966-2077-32-2 : 23.00 р.
УДК

Рубрики: Професійно-технічна освіта--підвищення кваліфікації працівників,  Дистанційне навчання--працівники профтехосвіти,  Підвищення кваліфікації--працівники профтехосвіти

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.

   Газета

Все для вчителя : Інформаційно-практичний бюлетень. - Київ : Редакція газети "Позакласний час", 2002 - . - Выходит ежемесячно
2009г. N 5/6
Зміст:
Христос Воскрес! Воістино Воскрес!. - С.4-5.
Збірка конспектів уроків та занять з географії. - С.19-65.
Интересные места на планете Земля. - С.67-76.
Дивовижні озера. - С.78-81.
Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у ЗНЗ із навчанням українською мовою у 2008/2009 н.р.: географія. - С.83-87.
Перелік програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у ЗНЗ із навчанням українською мовою у 2008/2009 н.р.: основи економіки. - С.87-88.
Медведь, В. В. Оцінка мотиваційного потенціалу персоналу підприємства, його моніторинг і застосування в контексті реалізації вимог стандарту ISO 9001 / В. В. Медведь, В. В. Олійник, Г. А. Дмитренко. - С.10-28 (вкладка).
Медведь, В. В. Кадровий менеджмент: виклик ХХI століття / В. В. Медведь. - С.29-30 (вкладка).
Бугай, Н. І. Педагогічний словник / Н. І. Бугай. - С.31-32 (вкладка).
Венецианцы в стране рубинов, или Что писал Марко Поло о Бадахшане. - С.128.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
5.

   Газета

Все для вчителя : Інформаційно-практичний бюлетень. - Київ : Редакція газети "Позакласний час", 2002 - . - Выходит ежемесячно
2012г. N 1/2
Зміст:
WWW.OSVITA.BIZ : каталог розміщений на сайті. - С.1-20
Зюзько, В. П. Додавання і віднімання звичайних дробів / В. П. Зюзько. - С.25-26
Жукова, Н. К. Професія шукає математика / Н. К. Жукова. - С.26-27
Шапілова, І. Ю. Об'єми тіл обертання / І. Ю. Шапілова. - С.28-29
Сироватка, С. О. Математичний погляд на свято 8 березня / С. О. Сироватка. - С.30
Турко, І. П. Арифметична та геометрична прогресії / І. П. Турко. - С.31-32
Болотнюк, Є. О. Пошук способу розв'язування нерівності другого степеня / Є. О. Болотнюк. - С.32-33
Юркова, А. В. Свято числа ¶ / А. В. Юркова. - С.33-34
Костишина, В. В. Теорія ймовірностей / В. В. Костишина. - С.35
Костинюк, О. М. Розв'язування рівнянь та задач на складання рівняння / О. М. Костинюк. - С.36-37
Усова, А. А. Симетрія навколо нас / А. А. Усова. - С.37
Андрієнко, Т. В. Урок-подорож у місто Десяткових Дробів / Т. В. Андрієнко. - С.38-39
Гречана, Т. І. Подорож в історичне минуле нашої країни / Т. І. Гречана. - С.39-40
Рибачук, Л. І. О, щасливчик! : урок-гра / Л. І. Рибачук. - С.40-42
Пошелюжна, Н. Ф. Математичний брейн-ринг / Н. Ф. Пошелюжна. - С.42-43
Мороз, Л. І. Чотирикутники / Л. І. Мороз. - С.43-44
Боярчук, М. О. Коло, описане навколо трикутника / М. О. Боярчук. - С.44-45
Булах, Т. П. Математичний турнір / Т. П. Булах. - С.46
Шамрай, Л. Є. Математичний Олімп : КВК для учнів 7 класу / Л. Є. Шамрай. - С.47-48
Черняк, О. О. Подорожуємо разом з математикою / О. О. Черняк. - С.48-49
Черниш, В. І. Мадонна Математика : урок-конкурс знавців математики / В. І. Черниш. - С.49
Ткаченко, О. В. Додавання та віднімання раціональних чисел / О. В. Ткаченко. - С.50
Бачуріна, К. В. Способи задання функції / К. В. Бачуріна. - С.50-51
Ляшенко, О. Є. Порівняння натуральних чисел / О. Є. Ляшенко. - С.51-52
Марченко, Н. Є. Квадратний тричлен / Н. Є. Марченко. - С.52-53
Колодницька, О. Ю. Тригонометричні рівняння і нерівності / О. Ю. Колодницька. - С.53-54
Пєрмінова, І. О. Логарифмічні рівняння / І. О. Пєрмінова. - С.54-56
Соловей, О. М. Функція. Область визначення і область значення функції. Способи задання функції / О. М. Соловей. - С.56-57
Ляшко, О. Г. Екологічні проблеми людства в математичних розрахунках / О. Г. Ляшко. - С.57-58
Кульчицька, У. З. Тіла обертання / У. З. Кульчицька. - С.58-59
Ніколаєнко, В. М. Бізнес-гейм / В. М. Ніколаєнко. - С.59-60
Павлюк, С. Є. Поняття об'єму. Об'єм призми та паралелепіпеда / С. Є. Павлюк. - С.60-62
Боковець, І. І. Мандруємо до країни Трикутників / І. І. Боковець. - С.63-64
Ткаченко, Я. В. Математичний День Перемоги / Я. В. Ткаченко. - С.64-65
Супрунюк, Л. С. Декартові координати на площині / Л. С. Супрунюк. - С.65-67
Дрогалов, Д. О. Порівняння десяткових дробів / Д. О. Дрогалов. - С.67-68
Васильчук, О. В. Видатні математики і їх надбання : інтелектуальна гра для учнів 10-11 кл. / О. В. Васильчук. - С.68-69
Бегерська, А. В. Функції та їх властивості / А. В. Бегерська. - С.70
Пендальчук, І. А. Мандрівка по Тихому океану / І. А. Пендальчук. - С.71
Ситнікова, Г. О. Додавання та віднімання цілих і дробових чисел / Г. О. Ситнікова. - С.72-73
Будіна, О. П. Натуральні числа / О. П. Будіна. - С.73-74
Бойко, Г. П. Задачі Метродора / Г. П. Бойко. - С.74-75
Пустовгар, О. М. Математичні чудеса та таємниці : вечір відпочинку для старшокласників / О. М. Пустовгар. - С.75-76
Лымарь, О. А. Бесконечные периодические десятичные дроби / О. А. Лымарь. - С.76-78
Заярная, Г. Т. Кругосветное путешествие на Остров координат / Г. Т. Заярная. - С.78-79
Кириленко, И. Д. Решение квадратных уравнений / И. Д. Кириленко. - С.79-80
Цабий, Н. И. Показательная функция : интегрированный урок математики, физики, биологии / Н. И. Цабий. - С.80-82
Лиманская, И. В. Равнобедренный треугольник / И. В. Лиманская. - С.82-83
Рыжих, И. Н. Натуральные числа. Число 0 / И. Н. Рыжих. - С.83-84
Ретуева, Г. А. Геометрическая прогрессия / Г. А. Ретуева. - С.84-85
Олійник, В. В. Електронні таблиці Microsoft Excel / В. В. Олійник. - С.85-86
Мартиненко, С. С. Створення презентацій в MS Power Point / С. С. Мартиненко. - С.86-87
Осипенко, І. В. Мандрівка океаном Всесвіту / І. В. Осипенко. - С.87-88
Карнач, И. Н. Дизайн-фотостудия "Лови момент" / И. Н. Карнач. - С.88
Гиренко, В. Г. Непрямі податки / В. Г. Гиренко. - С.88-89
Милованова, Д. Б. Використання опорних схем при розв'язуванні задач з геометрії / Д. Б. Милованова. - С.90
Піонер комп'ютерної техніки. - С.95-96
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
6.

   Журнал

Наукові праці. Педагогічні науки [Текст] : науково-методичний журнал. - Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2001 - . - Периодичность неизвестна
2003г. т.28 N 15
Зміст:
Квятковський, Стефан М. Тенденції змін в управлінні освітою у країнах Європейського Союзу / С. М. Квятковський. - С.8-12. - Бібліогр. у кінці ст.
Романовський, Олександр Георгійович. Сучасна філософія освіти як методологічна основа управлінської підготовки гуманітарно-технічної еліти / О. Г. Романовський. - С.13-18. - Бібліогр. у кінці ст.
Олійник, Віктор Васильович. Процес управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти як соціально-системне явище / В. В. Олійник. - С.19-26. - Бібліогр. у кінці ст.
Вільш, Іоланта. Майбутня освіта з системної точки зору / І. Вільш. - С.27-31. - Бібліогр. у кінці ст.
Мещанінов, Олександр Павлович. Університет у контексті сталого розвитку людства / О. П. Мещанінов. - С.32-39. - Бібліогр. у кінці ст.
Пєхота, Олена Миколаївна. Професійна підготовка майбутнього педагога в системі виховної роботи університету / О. М. Пєхота. - С.41-45. - Бібліогр. у кінці ст.
Букач, Микола Миколайович. Проблеми практичної підготовки молодого фахівця в умовах університетської освіти / М. М. Букач. - С.46-53. - Бібліогр. у кінці ст.
Нор, Катерина Федорівна. Використання американського досвіду формування комунікативних умінь майбутніх учителів / К. Ф. Нор. - С.54-57. - Бібліогр. у кінці ст.
Гайворонська, Вікторія Володимирівна. Організаційно-методичні умови ефективного формування педагогічної компетентності викладачів вищих технічних закладів освіти / В. В. Гайворонська. - С.58-62. - Бібліогр. у кінці ст.
Тихонова, Тетяна Валентинівна. Напрямки професійної підготовки фахівців з питань організації інформатизації освітніх закладів / Т. В. Тихонова. - С.63-67. - Бібліогр. у кінці ст.
Білюк, Олександр Володимирович. Модель підготовки вчителя історії з урахуванням специфіки дисциплін педагогічного циклу / О. В. Білюк, С. Ю. Сургова. - С.68-71. - Бібліогр. у кінці ст.
Шклярский, Юрій Олександрович. Зацікавлення студентів обраною професією як дидактична проблема курсу "Вступ до спеціальності" / Ю. О. Шклярский. - С.72-76. - Бібліогр. у кінці ст.
Пономарьов, Олександр Семенович. Морально-етичні аспекти професійної педагогічної діяльності / О. С. Пономарьов. - С.78-82. - Бібліогр. у кінці ст.
Бондаренко, Володимир Васильович. Методологічні та теоретичні умови виховання гуманітарно-технічної еліти / В. В. Бондаренко. - С.83-87. - Бібліогр. у кінці ст.
Клименюк, Наталія Василівна. Виховання гуманітарних якостей у студентів засобами бібліотерапії / Н. В. Клименюк. - С.88-94. - Бібліогр. у кінці ст.
Ляшенко, Ольга Василівна. Культура-стабілізатор духовності нації / О. В. Ляшенко. - С.95-100. - Бібліогр. у кінці ст.
П`ятницька-Позднякова, Ірина Станіславівна. Культурологічний аспект викладання дисципліни "Художня література" у вищій школі / І. С. П`ятницька-Позднякова. - С.101-106. - Бібліогр. у кінці ст.
Чуєнко, Вікторія Леонідівна. Шляхи формування екологічної свідомості та екологічної культури засобами іноземної мови / В. Л. Чуєнко. - С.107-111. - Бібліогр. у кінці ст.
Ржепецький, Леонід Андрійович. Формування національної свідомості школярів у процесі вивчення культури українського народу на уроках історії України / Л. А. Ржепецький. - С.112-118. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Пазинич, Станіслав Миколайович. Я-простір у системі креативної педагогіки / С. М. Пазинич. - С.120-124
Ігнатюк, Ольга Анатоліївна. Розвиток особистісного потенціалу / О. А. Ігнатюк. - С.125-131. - Бібліогр. у кінці ст.
Старєва, Анна Михайлівна. Організація особистісно орієнтованого освітнього середовища / А. М. Старєва. - С.132-136
Костіна, Валентина Вікторівна. Стимулювання пізнавального інтересу учнів засобами особистісно орієнтованого навчання / В. В. Костіна. - С.137-142. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Піхтар, Олена Анатоліївна. Принципи особистісно орієнтованого навчання у формуванні музичного мислення студента-виконавця / О. А. Піхтар. - С.143-149. - Библиогр. в конце глав
Фоміна, Марина Васильівна. Методика педагогічного експерименту по визначенню ефективності психолого-педагогічної підготовки інженерів / М. В. Фоміна. - С.150-155. - Библиогр. в конце глав : табл.
Резнік, Світлана Миколаївна. Експериментальне дослідження рівня розвитку управлінських умінь майбутніх інженерів / С. М. Резнік. - С.156-163. - Библиогр. в конце глав
Гришкова, Раїса Олександрівна. Сучасний підручник іноземної мови як засіб міжкультурного спілкування / Р. О. Гришкова. - С.165-169. - Библиогр. в конце глав
Диндаренко, Оксана Анатоліївна. Cross-Cultural Aspects in Teaching English / О. А. Диндаренко. - С.170-172. - Бібліогр. у кінці ст.
Михайлюк, Валентина Олександрівна. Мовні задачі як засіб формування логічного мислення студентів / В. О. Михайлюк. - С.174-178. - Бібліогр. у кінці ст.
Лебедєва, Ірина Олександрівна. Відбір топонімічних одиниць за їх лексико-семантичними особливостями для використання на заняттях з англійської мови / І. О. Лебедєва. - С.179-184. - Бібліогр. у кінці ст.
Василевич, В. В. Формування професійного мовлення студентів-економістів як засобу взаємодії у просторі європейської комунікації / В. В. Василевич. - С.185-192. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Дімант, Геннадій Семенович. Робота з бізнес-планом як методом у формуванні готовності студентів-економістів до іншомовного професійного спілкування / Г. С. Дімант. - С.193-196. - Бібліогр. у кінці ст.
Бондаренко, Людмила Миколаївна. Психолого-педагогічні фактори формування комунікативної культури у студентів-іноземців підготовчого факультету / Л. М. Бондаренко. - С.197-201. - Бібліогр. у кінці ст.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.

   Газета

Все для вчителя : Інформаційно-практичний бюлетень. - Київ : Редакція газети "Позакласний час", 2002 - . - Выходит ежемесячно
2013г. N 1
Зміст:
Демуш, Н. В. Ділення раціональних чисел / Н. В. Демуш. - С.5
Троша, О. В. Теорія ймовірностей у медицині та біології (презентація проекту) / О. В. Троша. - С.6
Сердюк, Л. М. Розв'язування тригонометричних рівнянь різних типів / Л. М. Сердюк. - С.7-8
Попова, Л. Г. Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками / Л. Г. Попова. - С.8-9
Калініченко, С. Г. Слідами Ейнштейна (брейн-ринг) / С. Г. Калініченко. - С.10-11
Ляшенко, О. Є. Вправи на всі дії зі звичайними дробами / О. Є. Ляшенко. - С.12
Войтенко, В. В. Множення раціональних чисел / В. В. Войтенко. - С.13
Степаненко, Л. В. Циліндр і конус. Властивості і площі поверхонь / Л. В. Степаненко. - С.14-16
Ситнікова, Г. О. Систематизація та узагальнення знань із теми "Рівняння" / Г. О. Ситнікова. - С.16-17
Зубова, В. Б. Випадкова дія. Ймовірність випадкової події / В. Б. Зубова. - С.18-19
Григоренко, А. Ф. Лінійна функція та її графік / А. Ф. Григоренко. - С.19-21
Головко, Н. В. Подія → наслідки / Н. В. Головко. - С.21-23
Головко, Н. В. Розв'язування задач на знаходження об'ємів пірамід / Н. В. Головко. - С.23-25
Булах, Т. П. Застосування похідної в прикладах із математики та задачах із фізики / Т. П. Булах, О. В. Назаренко. - С.25-26
Андрієнко, Т. В. Суміжні кути та їх властивості / Т. В. Андрієнко. - С.27-28
Штинько, О. М. Відношення та пропорції / О. М. Штинько. - С.28-29
Супрунюк, Л. С. Відношення і пропорції. Проект "Простір для відсоткових розрахунків" / Л. С. Супрунюк. - С.30-33
Мачехіна, Є. Т. Застосування інтеграла до розв'язування задач, у тому числі прикладного напряму / Є. Т. Мачехіна. - С.33-35
Рижак, Л. В. Діаграми. Побудова діаграм / Л. В. Рижак. - С.35-36
Рижак, Л. В. Координатна площина / Л. В. Рижак. - С.36-37
Олійник, В. В. Використання логічних функцій під час опрацювання табличних величин / В. В. Олійник. - С.37-38
Олійник, В. В. Подорож до країни Многочленів / В. В. Олійник. - С.38-40
Смекалкина, М. Л. Доходы от используемых экономических ресурсов / М. Л. Смекалкина. - С.40-42
Пєрмінова, І. О. Многогранники: призма, паралелепіпед, піраміда / І. О. Пєрмінова. - С.42-44
Яницька, Л. М. Урок логічного мислення / Л. М. Яницька. - С.45
Вічна, О. В. Розвиток особистості через впровадження нетрадиційних форм навчання / О. В. Вічна. - С.46-48
Шамрай, Л. Є. Поезія і математика / Л. Є. Шамрай. - С.48-52
Бабич, Г. О. Фізико-математична гра "Інтелектуал" / Г. О. Бабич, В. М. Шимко. - С.52-55
Бабич, Г. О. Математичні вікторини / Г. О. Бабич, В. М. Шимко. - С.56-58
Євтушенко, О. В. Математика в сузір'ї професій і наук / О. В. Євтушенко. - С.58-61
Євтушенко, О. В. Роль математики у професійному становленні учня / О. В. Євтушенко. - С.62-63
Никончук, Л. В. Додавання і віднімання десяткових дробів / Л. В. Никончук. - С.63-65
Струтинська, Г. І. Узагальнюючий урок із розв'язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними / Г. І. Струтинська. - С.65-66
Братінова, О. М. Суміжні кути / О. М. Братінова. - С.66-68
Дацюк, О. М. Правильні многокутники / О. М. Дацюк. - С.69-70
Кидалова, М. А. Тригонометрические уравнения / М. А. Кидалова. - С.70-71
Тупало, Т. З. Застосування властивостей арифметичної та геометричної прогресії / Т. З. Тупало. - С.72-73
Кутняк, І. М. Математичні кросворди / І. М. Кутняк. - С.73-76
Ільченко, Р. І. Побудова графіків тригонометричних функцій за допомогою геометричних перетворень / Р. І. Ільченко. - С.76-77
Нестеренко, В. А. Множення і ділення раціональних дробів / В. А. Нестеренко. - С.77-79
Нестеренко, В. А. Звичайні дроби. Розв'язування вправ / В. А. Нестеренко. - С.79-80
Середа, Л. М. Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками / Л. М. Середа. - С.81
Тараненко, Т. І. Методи розв'язування показникових нерівностей / Т. І. Тараненко. - С.83
Тараненко, Т. І. Графік нерівностей з двома змінними / Т. І. Тараненко. - С.84-85
Бреславець, З. В. День Землі. Розв'язування рівнянь та задач за допомогою рівнянь / З. В. Бреславець. - С.85-87
Бреславець, З. В. Квадратні рівняння. Математична масляна / З. В. Бреславець. - С.87-88
Бреславець, З. В. Пропорції. М.В. Ломоносов - великий учений / З. В. Бреславець. - С.88-90
Бойчук, О. А. Об'єми та площі поверхонь многогранників / О. А. Бойчук. - С.90-91
Барінова, В. І. Відсоткові розрахунки / В. І. Барінова, Т. М. Конкіна. - С.92-93
Боковець, І. І. Квадратні рівняння / І. І. Боковець. - С.93-94
Бондар, І. Г. Розв'язування задач із теми "Перпендикулярність прямих і площин" / І. Г. Бондар. - С.94-96
Боднар, І. Г. Розв'язування задач професійного спрямування на обчислення об'ємів тіл обертання / І. Г. Боднар. - С.96-97
Гречана, Т. І. Розв'язування показникових рівнянь / Т. І. Гречана. - С.97-98
Гулієва, І. О. Використання прикладного програмного пакету GRAN 1 на уроках математики / І. О. Гулієва. - С.98-99
Дрогалова, Д. О. Координатна пряма / Д. О. Дрогалова. - С.99-100
Заслонкына, Л. С. Методи навчання математики в структурі уроків розвитку критичного мислення / Л. С. Заслонкына. - С.100-101
Заслонкіна, Л. С. Уроки інтерактивного навчання / Л. С. Заслонкіна. - С.101-102
Заярна, Г. Т. Обобщение и систематизация темы "Квадратные корни" / Г. Т. Заярна. - С.102-104
Кириленко, І. Д. Найпростіші геометричні фігури та їх властивості / І. Д. Кириленко. - С.104-106
Книшенко, Н. Г. Математика про шкідливість паління / Н. Г. Книшенко. - С.106-107
Колесник, Г. М. Розв'язування систем лінійних нерівностей з однією змінною / Г. М. Колесник. - С.107-108
Кордонська, І. В. Радіанна та градусна міра кута / І. В. Кордонська. - С.108-109
Костишина, В. В. Множення звичайних дробів / В. В. Костишина. - С.110
Кульчицька, У. З. Основні тригонометричні тотожності / У. З. Кульчицька. - С.110-112
Леонавічус, З. О. Означення та властивості тригонометричних функцій / З. О. Леонавічус. - С.112-113
Момот, О. В. Похідна функції. Таблиця похідних. Розв'язування задач / О. В. Момот. - С.113
Мохій, А. В. Інтелект-бол "Математичні віражі" / А. В. Мохій. - С.113-115
Назаренко, Н. М. Спрощення тригонометричних виразів / Н. М. Назаренко. - С.115-117
Ніколаєнко, В. М. Розв'язування вправ на застосування властивостей степеня з цілим показником / В. М. Ніколаєнко. - С.117-118
Поліщук, Г. М. Інтегрований урок із математики та музики / Г. М. Поліщук. - С.118-119
Прихожа, Н. В. Розв'язування комбінаторних задач / Н. В. Прихожа. - С.119-122
Рибачук, Л. І. Розв'язування рівнянь із параметрами / Л. І. Рибачук. - С.122
Ронська, Л. С. Розв'язування систем лінійних рівнянь із двома змінними графічним способом / Л. С. Ронська. - С.122-123
Ротаєнко, С. М. Практичні роботи з алгебри / С. М. Ротаєнко. - С.124-125
Самсонова, Г. М. Мир чудес вокруг нас / Г. М. Самсонова. - С.126-130
Тирищук, Н. Б. Прийоми спрощення тригонометричних виразів / Н. Б. Тирищук. - С.130-131
Фатькіна, Н. А. Учение с увлечением / Н. А. Фатькіна. - С.132
Фатькіна, Н. А. Степень с натуральным показателем / Н. А. Фатькіна : 133-134
Флешеровська, О. В. Побудова графіків тригонометричних функцій / О. В. Флешеровська. - С.134-135
Хом'як, А. П. Звичайні дроби з рівними знаменниками / А. П. Хом'як. - С.135-136
Хорхордина, Л. В. Величины. Единицы измерения длины. Нумерация многозначных чисел / Л. В. Хорхордина. - С.137-138
Шелухіна, З. В. Функції, їхні властивості та графіки / З. В. Шелухіна. - С.139
Щеглова, О. М. Звичайні дроби і дії над ними / О. М. Щеглова. - С.139-140
Юркова, А. В. Година математики / А. В. Юркова. - С.140
Бегерська, А. В. Зображення просторових фігур у паралельній проекції / А. В. Бегерська. - С.141-142
Дзюба, С. М. Знаходження об'ємів та площ поверхонь многогранників / С. М. Дзюба. - С.142-143
Дриженко, Н. П. Зоряна математична година / Н. П. Дриженко. - С.143-144
Кірієнко, І. В. Подорож до Стародавнього Египту / І. В. Кірієнко. - С.144-145
Марченко, Н. Є. Розв'язування трикутників. Обчислення площі трикутника / Н. Є. Марченко. - С.145-146
Мерончук, З. А. Математичний вечір присвячений С.В. Ковалевській / З. А. Мерончук. - С.146
Мирна, Г. В. Математикам без жартів не прожити / Г. В. Мирна. - С.147
Чернюх, Н. Г. Математичний турнір / Н. Г. Чернюх. - С.147
Дудченко, О. М. Інформатика для кмітливих і допитливих / О. М. Дудченко. - С.148
Захарова, О. П. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів. Друк документа / О. П. Захарова. - С.148-149
Костюк, О. В. Побудова діаграм в електронних таблицях / О. В. Костюк. - С.149-151
Літвінова, О. Ю. Компьютерные публикации / О. Ю. Літвінова. - С.151
Мірошніченко, О. І. Інтерфейс користувача ОС / О. І. Мірошніченко. - С.152
Осипенко, І. В. Службові програми Windows / І. В. Осипенко. - С.152-153
Патрушева, І. А. Технологія засвоєння навчального матеріалу / І. А. Патрушева. - С.153-154
Покидько, І. Ф. Властивості алгоритмів. Виконавці алгоритмів. Метод покрокової деталізації / І. Ф. Покидько. - С.154-155
Турчанинова, Л. В. Побудова симетричних малюнків у графічному редакторі / Л. В. Турчанинова. - С.155-156
Шевчук, О. М. Знайомство з інтерфейсом Windows, панель задач і головне меню / О. М. Шевчук. - С.156
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
8.

   Журнал

Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - Харків : Видавнича група "Основа", 2002 - . - Выходит три раза в месяц
2017г. N 31/32 (547/548) (листопад)
Зміст:
Лотошникова, Н. С. Підготовка майбутніх кваліфікованих спеціалістів у комплексі з використанням системи дистанційного навчання / Н. С. Лотошникова. - С.3-10
Герасимчук, Н. І. Розв'язування геометричних задач методом координат / Н. І. Герасимчук. - С.11-18
Дем'янчук, А. Д. Різниця квадратів двох виразів : урок алгебри в 7 класі / А. Д. Дем'янчук. - С.19-22
Євстігнєєва, О. І. Вписані та центральні кути : урок геометрії. 8 клас / О. І. Євстігнєєва. - С.23-28
Кубар, Н. Ф. Властивості та графіки функцій у=sin х, у=сos х : урок алгебри та початків аналізу в 10 класі. Академічний рівень / Н. Ф. Кубар. - С.29-33
Суховерхова, Л. П. Сім чудес Миколаївщини : Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення. Степінь многочлена. Додавання, віднімання і множення многочленів. 7 клас / Л. П. Суховерхова. - С.34-41
Олійник, В. В. Дії з натуральними числами : урок-гра "Хрестики-нулики" для учнів 5 класу / В. В. Олійник. - С.42-44
Карпік, В. В. Побудова графіків тригонометричних функцій. Індивідуальні завдання / В. В. Карпік. - С.45-57
Ізюмченко, Л. В. Многокутники: тригонометричні співвідношення в конкурсних задачах / Л. В. Ізюмченко, Л. А. Ткаченко. - С.58-66
Мандражи, О. А. Задачі для допитливих / О. А. Мандражи. - С.67-70
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
9.


    Медведь, В. В.
    Оцінка мотиваційного потенціалу персоналу підприємства, його моніторинг і застосування в контексті реалізації вимог стандарту ISO 9001 [Текст] / В. В. Медведь, В. В. Олійник, Г. А. Дмитренко // Все для вчителя : Інформаційно-практичний бюлетень. - 2009. - N 5/6. - С.10-28 (вкладка).
ББК 74.564(4Укр)

Рубрики: Управління професійно-технічним закладом,  Міжнародний стандарт ISO 9001,  Моніторинг--потенціал персоналу,  Потенціал економічний,  Система управління підприємством--схема,  Персонал підприємства--оцінка,  Мотиваційний профіль--тест
Доп.точки доступа:
Олійник, В.В.
Дмитренко, Г.А.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Олійник, Віктор Васильович.
    Проблеми та шляхи розвитку системи післядипломної педагогічної освіти України в сучасному полікультурному суспільстві [Текст] / В. В. Олійник // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. - 2009. - № 4. - С. 24-34. : рис., табл. - Бібліогр. у підряд. зносках
ББК 74р7(4УКР)

Рубрики: Післядипломна освіта--педагогічна,  Підвищення кваліфікації--вчителі
Кл.слова (ненормированные):
ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА -- ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА -- ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТА -- МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ -- НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ВЧИТЕЛІВ -- ПРОГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ -- МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ -- ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ -- ОСВІТА ДОРОСЛИХ
Аннотация: У статті модернізація системи післядипломної педагогічної освіти України розглядається в контексті соціально-політичних, соціокультурних і економічних змін. Окреслюється культуротворча місія освіти, місце ППО у неперервному фаховому зростанні особистості, проблеми та шляхи розвитку неперервної професійної освіти. Полікультурна освіта розглядається як необхідний компонент модернізації післядипломної педагогічної освіти. Формування полікультурного світогляду педагога розкривається автором через лінгвосоціокультурну компетентність та її місце в навчальному процесі системи ППО. Обгрунтовується прогностична модель розвитку системи післядипломної педагогічної освіти України та визначаються стратегічні напрями у сфері вирішення наукових і практичних проблем роботи з дорослими.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.


    Олійник, В. В.
    Електронні таблиці Microsoft Excel [Текст] / В. В. Олійник // Все для вчителя : Інформаційно-практичний бюлетень. - 2012. - N 1/2. - С. 85-86
ББК 74.263.2

Рубрики: Інформатика--викладання--графіки--діаграми,  Інформатика--викладання--електронні таблиці--MICROSOFT EXCEL
Кл.слова (ненормированные):
ділова графіка -- електронні таблиці -- Microsoft Excel

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.


    Олійник, В. В.
    Використання логічних функцій під час опрацювання табличних величин [Текст] / В. В. Олійник // Все для вчителя : Інформаційно-практичний бюлетень. - 2013. - N 1. - С. 37-38
ББК 74.262.214

Рубрики: Алгебра--викладання--логічні функції,  Алгебра--викладання--комп'ютерні технології,  Міні-модуль--алгебра

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.


    Олійник, В. В.
    Подорож до країни Многочленів [Текст] / В. В. Олійник // Все для вчителя : Інформаційно-практичний бюлетень. - 2013. - N 1. - С. 38-40
ББК 74.262.21

Рубрики: Математика--викладання--многочлени,  Урок-подорож--математика,  Міні-модуль--математика

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.


    Молчанова, А.
    Наукові засади інноваційних перетворень післядипломної педагогічної освіти в працях академіка В. В. Олійника / А. Молчанова // Післядипломна освіта в Україні. - 2017. - N 1. - С. 11-14. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74.489.478(4Укр)

Рубрики: Післядипломна педагогічна освіта--інноваційні процеси
Доп.точки доступа:
Олійник, Віктор Васильович (академік)


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
15.


    Сергеєва, Лариса.
    Сучасний погляд на модернізацію післядипломної педагогічної освіти в наукових працях В. В. Олійника / Л. Сергеєва // Післядипломна освіта в Україні. - 2017. - N 1. - С. 15-18
ББК 74.489.478(4Укр)

Рубрики: Післядипломна педагогічна освіта--модернізація--Україна
Доп.точки доступа:
Олійник, В. В. (академік)


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
16.


    Олійник, В. В.
    Дії з натуральними числами : урок-гра "Хрестики-нулики" для учнів 5 класу / В. В. Олійник // Математика в школах України : Науково-методичний журнал. - 2017. - N 31/32. - С. 42-44
УДК
ББК 74.262.21

Рубрики: Математика--викладання--натуральні числа--5 кл.,  Урок-гра--математика--5 кл.
Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу [email protected]


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей