Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (4)Центральної бібліотеки для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменко (2)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Семиченко, В.$<.>)
Общее количество найденных документов : 37
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-37 
1.
74.489
В 95


   
    Вища і середня педагогічна освіта : Науково-методичний збірник. Вип. 16. - Київ : Вища школа, 1993. - 103 с. - 1.85 грн
    Содержание:
Проблеми цілісного підходу у психолого-педагогічній підготовці вчителя . - С .4
Бойко, А. М. Єдність теорії і практики у формуванні особистості вчителя: цілісний підхід / А. М. Бойко, В. О. Пащенко. - С .4
Семиченко, В. А. Реалізація принципу цілісності в професійній підготовці майбутніх учителів (психологічний аспект) / В. А. Семиченко, Я. Я. Болюбаш. - С .12
Сагарда, В. В. Концепція цілісної методичної системи підготовки педагога в умовах університетської освіти / В. В. Сагарда. - С .16
Концептуальне осмислення сутності вищої педагогічної освіти . - С .22
Франчук, Т. Й. До питання про концепцію педагогічної освіти / Т. Й. Франчук, М. М. Солдатенко. - С .22
Тарасевич, Н. М. Психолого-педагогічний компонент у професійній освіті вчителя / Н. М. Тарасевич. - С .28
Кобиляцький, І. І. Проблеми розвитку педагогічної науки і підготовки вчителя / І. І. Кобиляцький, Т. В. Дьячкова. - С .31
Духовні витоки народу у професійній підготовці вчителя . - С .39
Струманський, В. П. Гуманітарна і гуманістична освіта вчителя сучасної школи / В. П. Струманський, В. І. Цина. - С .39
Євтух, М. Б. Українська етнопедагогіка в навчально-виховному процесі як проблема вищої педагогічної освіти України / М. Б. Євтух, Т. Д. Тхоржевська. - С .45
Шляхи активізації професійно-педагогічної підготовки вчителя . - С .51
Бондарчук, Л. І. Методи активного навчання в курсі "Основи педагогічної майстерності" / Л. І. Бондарчук, Е. І. Федорчук. - С .51
Володько, В. М. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність як один із методів розвитку творчих здібностей студентів / В. М. Володько, Т. В. Іванова. - С .56
Пуховська, Л. П. Активізація навчання в системі самостійної роботи у вищій школі США / Л. П. Пуховська. - С .62
Щербань, П. М. Навчально-педагогічні ігри - активна форма підготовки майбутніх учителів / П. М. Щербань. - С .68
Передовий педагогічний досвід: дослідження і формування . - С .74
Кривонос, І. Ф. Модель процесу становлення передового педагогічного досвіду / І. Ф. Кривонос. - С .74
Лобурець, В. Є. Педагог, реабілітований історією / В. Є. Лобурець. - С .87
Допрофесійна підготовка вчителя . - С .93
Пивовар, Н. М. Педагогічний факультатив як форма організації допрофесійної підготовки майбутніх учителів / Н. М. Пивовар. - С .93
Гриньова, М. В. Майбутню школу готуємо сьогодні / М. В. Гриньова, М. І. Степаненко. - С .96
ББК 74.489

Рубрики: Педагогічна освіта,  Професійна підготовка вчителя,  Психолого-педагогічна підготовка вчителя

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 4. - М. : МДПУ, 2001. - 294 с. - ISBN 966-7895-04-1 : 3.50 грн
    Содержание:
Професійна освіта: пріоритети, зміст, інноваційні підходи
Будак, В. Д. Миколаївський державний педагогічний університет: перспективи розвитку / В. Д. Будак. - С .5-10
Зязюн, І. А. Приорітетні принципи дидактики сучасної професйної освіти / І. А. Зязюн. - С .11-22. - Бібліогр. у кінці ст.
Бех, І. Д. Гуманістична педагогіка як нова інноваційна парадигма / І. Д. Бех. - С .22-28
Пєхота, О. М. Педагогічна підготовка вчителя: шляхи гуманізації / О. М. Пєхота. - С .29-36. - Бібліогр. у кінці ст.
Семиченко, В. А. Проблеми професійної переадаптації майбутніх учителів в процесі навчання / В. А. Семиченко. - С .37-43. - Бібліогр. у кінці ст.
Сисоєва, С. О. Підготовка майбутнього вчителя до педагогічної творчості: практичний аспект / С. О. Сисоєва, Л. В. Кекух. - С .43-55 : табл.
Радул, В. В. Педагогічна культура і навчально-виховна діяльність вчителя / В. В. Радул. - С .55-60
Старовойт, Л. В. З досвіду організації виховного процесу в миколаївському державному педагогічному університеті / Л. В. Старовойт. - С .61-68
Журецький, Я. І. Співпраця педагогічного вузу і закладів освіти у формуванні майбутнього вчителя / Я. І. Журецький. - С .68-75. - Бібліогр. у кінці ст.
Ліненко, А. Ф. Інноваційні підходи в формуванні готовності майбутніх вчителів до професійної діяльності / А. Ф. Ліненко. - С .75-79. - Бібліогр. у кінці ст.
Романовський, О. Г. Застосування інформаційних технологій у процедурах обробки результатів психодіагностики потенційних лідерів / О. Г. Романовський. - С .80-89. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Дидактика середньої та вищої освіти
Кіктенко, А . І. Роль педагогічних університетів в гуманізації освіти ХХІ століття / А . І. Кіктенко. - С .93-99. - Бібліогр. у кінці ст.
Халамедик, В. Д. До питання становлення та розвитку початкової освіти на півдні України в ХІХ - на початку ХХ століття / В. Д. Халамедик. - С .99-104. - Бібліогр. у кінці ст.
Красікова, Т. І. До проблеми формування змісту вищої освіти як єдиної системи знань / Т. І. Красікова. - С .104-110. - Бібліогр. у кінці ст.
Середа, І. В. Педагогічна підготовка майбутнього вчителя в умовах реформування освіти / І. В. Середа. - С .111-119. - Бібліогр. у кінці ст.
Сотнікова, А. В. До питання про умови формування педагогічної самосвідомості у майбутніх вчителів / А. В. Сотнікова. - С .120-125. - Бібліогр. у кінці ст.
Нор, К. Ф. Формування комунікативних умінь студентів в груповій навчальній діяльності / К. Ф. Нор. - С .125-132. - Бібліогр. у кінці ст.
Баркасі, В. В. Комунікативний компонент педагогічної діяльності як показник компетентностімайбутніх вчителів / В. В. Баркасі. - С .132-138. - Бібліогр. у кінці ст.
Гришкова, Р. О. Створення освітнього середовища як засіб формування у студентів стійкого інтересу до вивчення іноземної мови / Р. О. Гришкова. - С .138-143. - Бібліогр. у кінці ст.
Соколовська, О. С. Роль викладача у підготовці до написання курсових та дипломних робіт / О. С. Соколовська. - С .143-149
Олексюк, О. Є. Становлення змісту педагогічної практики студентів як компонента їх загальнопедагогічної підготовки у вищих навчальних закладах України / О. Є. Олексюк. - С .150-157. - Бібліогр. у кінці ст.
Старєва, А. М. Особливості сучасної виховної робрти в педагогічному університеті в умовах створення національної моделі вищої освіти / А. М. Старєва. - С .157-163
Носовець, Н. М. Формування відносин педагога та вихованця як одна з проблем гуманізації виховної системи / Н. М. Носовець. - С .163-167
Головченко, Г. О. Проведення "Круглих столів", як ефективна організаційна форма навчання та виховання молоді у сучасних умовах / Г. О. Головченко. - С .168-173
Рейзенкінд, Т. Й. Технології навчання в умовах професійної підготовки майбутнього вчителя музики / Т. Й. Рейзенкінд. - С .174-185. - Бібліогр. у кінці ст.
Сущенко, Л. П. Форми професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту / Л. П. Сущенко. - С .185-195. - Бібліогр. у кінці ст.
Дятлова, С. І. Графічні навички - майбутньому вчителю початкових класів / С. І. Дятлова. - С .195-204. - Бібліогр. у кінці ст.
Осипов, П. І. Проблеми міжкультурної комунікації в контексті теорії та практики навчання / П. І. Осипов. - С .204-210. - Бібліогр. у кінці ст.
Сучасні проблеми виховання
Якименко, С. І. Теоретичний аспект проблеми по формуванню світогляду старших дошкільників засобами інтегрованих знань про людину й оточуючий світ / С. І. Якименко. - С .213-221. - Бібліогр. у кінці ст.
Лахнова, Л. І. Формування культури здоров'я дітей шестирічного віку засобами валеологічних знань / Л. І. Лахнова. - С .221-226. - Бібліогр. у кінці ст.
Рясна, Н. В. Формування екологічної грамотності у молодших школярів / Н. В. Рясна. - С .226-234. - Бібліогр. у кінці ст.
Рехтета, Л. О. Вивчення особистості учня - необхідна умова підвищення ефективності позаурочної виховної діяльності / Л. О. Рехтета. - С .234-244. - Бібліогр. у кінці ст.
Антонюк, Р. І. Моральна освіта - основний компонент виховного процесу / Р. І. Антонюк. - С .245-251. - Бібліогр. у кінці ст.
Грива, О. А. Історія розвитку морально-релігійного виховання молоді у християнській родині / О. А. Грива. - С .251-255. - Бібліогр. у кінці ст.
Стельмах, Н. В. Психолого-педагогічні механізми формування гуманних потреб / Н. В. Стельмах. - С .256-261. - Бібліогр. у кінці ст.
Мироненко, Т. П. Формування громадянської зрілості як соціально-педагогічної категорії / Т. П. Мироненко. - С .261-266. - Бібліогр. у кінці ст.
Канішевська, Л. В. Художньо-естетичне виховання старшокласників шкіл-інтернатів для дітей-сиріт - складова частина виховання їх соціальної зрілості / Л. В. Канішевська. - С .266-274. - Бібліогр. у кінці ст.
Вірозуб, С. М. Розвиток творчих здібностей учнів / С. М. Вірозуб. - С .275-281. - Бібліогр. у кінці ст.
Овчаренко, А. В. Психолого-педагогічні аспекти формування обдарованої особистості / А. В. Овчаренко, К. Ф. Овчаненко. - С .282-287. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74

Рубрики: Педагогічна наука

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.202.4
О-72


   
    Освітні технології в школі та вузі [Текст] : матеріали науково-практичної конференції. - Миколаїв : МФ НаУКМА, 1999. - 224 с. - ISBN 966-7458-09-1 (в пер.) : 4.00 р.
    Содержание:
Болюбаш, Я. Я. Реформування педагогічної освіти: концептуальні питання / Я. Я. Болюбаш. - С .3-6
Будак, В. Д. Педагогічна освіта на сучасному етапі розвитку / В. Д. Будак. - С .6-8
Грищенко, Г. П. Система підготовки педагогічних кадрів / Г. П. Грищенко. - С .8-13. - Бібліогр. у кінці ст.
Пуховська, Л. П. Розвиток теорії професійної підготовки вчителів на Заході / Л. П. Пуховська. - С .13-18
Журецький, Я. І. Становлення особистісно орієнтованої освіти / Я. І. Журецький. - С .18-19
Пєхота, О. М. Технологічний підхід в освіті з позицій педагогіки розвитку / О. М. Пєхота. - С .20-25. - Бібліогр. у кінці ст.
Сисоєва, С. О. Технології педагогічної творчості в системі освітніх технологій / С. О. Сисоєва. - С .25-27
Семиченко, В. А. Концептуальні основи рефлексивного вивчення психології / В. А. Семиченко. - С .28-32
Стариков, І. М. Використання модульної системи у професійно-технічному навчанні робітників і спеціалістів / І. М. Стариков. - С .32-35
Сиротенко, А. Й. Сугестопедичне навчання / А. Й. Сиротенко. - С .35-38. - Бібліогр. у кінці ст.
Початкова школа
Богуш, А. М. Профессионально-речевая готовность студентов к обучению детей второму славянскому языку в дошкольном возрасте / А. М. Богуш, Т. Н. Котик. - С .39-43
Степанова, Т. М. Через гру до читання / Т. М. Степанова. - С .43-45
Тарасова, О. В. Освітні технології в початковій школі / О. В. Тарасова, Н. В. Старченко. - С .46-48
Авраменко, К. Б. З історії розвитку освітніх технологій в Україні / К. Б. Авраменко. - С .48-49
Нор, К. Ф. Організація роботи учнів у динамічних парах / К. Ф. Нор. - С .50-54
Соколовская, А. С. Особенности развития диалогической речи младших школьников Вальфдорфской школы / А. С. Соколовская. - С .54-58
Синицына, А. А. Развитие личности младшего школьника в системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова (из опыта работы) / А. А. Синицына. - С .59-61
Алимова, С. В. Укрупнение дидактических единиц (УДЕ) в курсе математики начальной школы / С. В. Алимова. - С .61-64
Соколовська, О. С. Гуманістичний аспект викладання математики у муніципальному колегіумі / О. С. Соколовська, С. М. Вірозуб. - С .64-67
Бабаян, Ю. О. Формування пізнавального інтересу молодшого школяра до навчання через удосконалення форм навчальної діяльності / Ю. О. Бабаян. - С .67-70
Освітні технології у сучасній школі
Любарська, О. М. Формування творчої особистості учня (технологічний аспект) / О. М. Любарська. - С .71-76. - Бібліогр. у кінці ст.
Козляковський, П. А. Розвиток та самовдосконалення творчих якостей особистості / П. А. Козляковський. - С .76-79
Билюк, А. В. Проблемное обучение / А. В. Билюк. - С .79-82
Киктенко, А. И. Исследовательская технология в школьном обучении / А. И. Киктенко. - С .82-86
Бень, А. А. Технологии, соответствующие развивающей школе / А. А. Бень. - С .87-89
Вдовиченко, Р. П. Педагогічний аналіз в управлінні розвитком школи / Р. П. Вдовиченко. - С .89-92
Баран, М. І. Елементи досліджень в шкільному курсі математики / М. І. Баран, О. І. Баран. - С .92-96
Слепцова, І. М. Модульно-розвивальне викладання інформатики / І. М. Слепцова. - С .96-98
Шевчук, В. В. Творческая самостоятельная работа учащихся на уроках истории / В. В. Шевчук. - С .98-100
Колесниченко, Л. Г. Ігрові технології на уроках правознавства / Л. Г. Колесниченко. - С .100-102
Риженков, А. В. Рейтингова технологія оцінки знань в середньому навчальному закладі / А. В. Риженков. - С .102-105
Тарасова, С. М. Індивідуалізація довузівської підготовки вчителя / С. М. Тарасова. - С .105-108
Ішмурат, В. В. Адаптивна система навчання / В. В. Ішмурат. - С .108-110
Кирилова, О. М. З досвіду роботи товариства малят-науковців / О. М. Кирилова. - С .110-113
Войцеховська, Т. Діалог на уроці / Т. Войцеховська. - С .112-113
Технології виховного процесу в закладах освіти
Коцарь, І. М. Школа культуротворчості / І. М. Коцарь. - С .115-116
Наточій, А. М. Педагогічна взаємодія як виховна технологія / А. М. Наточій. - С .116-118
Тарасова, Л. В. Суггестивная технология / Л. В. Тарасова. - С .119-122
Блакитна, Т. І. Школа життєтворчості / Т. І. Блакитна. - С .122-123
Олексюк, О. Є. Система виховоної роботи у педагогічних закладах освіти / О. Є. Олексюк. - С .124-128
Задов, Е. С. Використання можливостей технології В.М. Броннікова в підготовці майбутнього вчителя / Е. С. Задов. - С .128-130. - Бібліогр. у кінці ст.
Дубенко, С. Л. Використання педагогічних технологій в умовах роботи дитячих оздоровчих таборів / С. Л. Дубенко. - С .131-133
Дорошенко, К. Формування виховного ідеалу у контексті особистісно орієнтованих технологій виховання / К. Дорошенко. - С .133-134
Солдатенко, М. М. Сучасні технології навчання / М. М. Солдатенко. - С .135-137
Старовойт, Л. В. Розвиток творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя-словесника / Л. В. Старовойт. - С .138-140
Багмет, М. О. Технологія викладання політології / М. О. Багмет. - С .140-142
Мещанінов, О. П. Розвиток технологій у системі навчання в умовах інформатизації суспільства / О. П. Мещанінов. - С .142-148
Лейфура, В. М. Модульний принцип побудови курсу математичного аналізу в системі нової технології навчання / В. М. Лейфура, Л. С. Тесленко. - С .148-150
Білий, Ю. О. Історія розвитку дистанційного навчання / Ю. О. Білий. - С .150-154. - Бібліогр. у кінці ст.
Дятлова, С. І. Модульно-розвиваюче навчання математиці в вузі / С. І. Дятлова. - С .154-157
Глузман, Н. А. Особистісно орієнтована підготовка студентів до професійної діяльності / Н. А. Глузман. - С .158-160
Ходякова, Г. В. Технологія навчання майбутніх учителів математики та інформатики проектуванню педагогічних програмних засобів / Г. В. Ходякова. - С .160-163
Тихонова, Т. В. Нові інформаційні технології в школі і вузі / Т. В. Тихонова. - С .163-166
Мирошниченко, В. И. Использование мультимедіа при изучении природоведческих дисциплин / В. И. Мирошниченко. - С .166-168
Васильєва, Л. Я. Ігрові технології при викладанні методики математики / Л. Я. Васильєва. - С .168-170
Иванов, Н. И. Моделирование будущей деятельности учителя физической культуры / Н. И. Иванов, Г. Б. Жигадло. - С .171-173. - Бібліогр. у кінці ст.
Баріхашвілі, І. І. Перспективи дистанційного навчання / І. І. Баріхашвілі. - С .172-173. - Бібліогр. у кінці ст.
Шпачинський, І. Л. Теорія розв'язування винахідницьких задач (ТВВЗ / І. Л. Шпачинський. - С .174-175
Середа, І. В. Технологія професійного саморозвитку вчителя-початківця / І. В. Середа. - С .176-179
Богатирьов, К. О. Формування професійної товариськості студента вузу АПК / К. О. Богатирьов. - С .180-181
Артюшина, М. В. Технологія роботи з академічною студентською групою як суб'єктом навчальної діяльності / М. В. Артюшина. - С .182-185
Сучасні технології викладання української та іноземної мови та літератури
Федоренко, В. А. Место педагогических технологий в гимназическом образовании / В. А. Федоренко. - С .186-190
Осипов, П. І. Integrierte Übersetzungstheorie im Fremdsprachenunterricht / П. І. Осипов. - С .190-193. - Бібліогр. у кінці ст.
Гришкова, Р. О. Технологія особистісно орієнтованого вивчення іноземної мови / Р. О. Гришкова. - С .193-197. - Бібліогр. у кінці ст.
Мироненко, Т. П. Обучение языкам сценическим методом / Т. П. Мироненко. - С .197-200. - Бібліогр. у кінці ст.
Худякова, І. М. Використання мультимедіа в навчанні студентів / І. М. Худякова. - С .201-202
Баркаси, В. В. Ролевые игры - один из способов повышения интереса к предмету / В. В. Баркаси. - С .203-206. - Бібліогр. у кінці ст.
Шуткина, Г. М. Педагогика вовлечения / Г. М. Шуткина. - С .206-208
Ситченко, А. Л. Формування в школярів умінь аналізувати образ-персонаж / А. Л. Ситченко. - С .209-212. - Бібліогр. у кінці ст.
Фанта, Л. Є. Активні форми роботи на уроках української мови / Л. Є. Фанта. - С .213-214
Гладышев, В. В. Сменная таблица как технологическое звено процесса изучения литературного произведения в школе / В. В. Гладышев, С. В. Озаринский. - С .214-217. - Бібліогр. у кінці ст.
Заскалєта, С. Г. Ділова гра при вивченні іноземної мови / С. Г. Заскалєта. - С .218-220
ББК 74.202.4 + 74.580.22

Рубрики: Освітні технології
Аннотация: В матеріалах науково-практичної конференції розглядаються актуальні питання реалізації пехнологічного підходу в освіті, сучасних освітніх технологій в школі та вузі. Представлен досвід роботи шкіл та вузів. Для викладачів вищих і середніх навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів університетів та педагогічних інститутів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
74.48
П 11


   
    Підвищення ефективності навчально-виховної роботи в сучасній вищій школі : Збірник наукових праць Південослов'янського інституту. - Миколаїв : Видавництво ПСІ КСУ, 2003. - 141 с. - 5.80 р.
    Содержание:
Скороходов, В. А. Створення, розбудова та менеджмент сучасного ВНЗ не бюджетного фінансування / В. А. Скороходов. - С .3
Бех, І. Д. Виховання особистості в соціогенетичному дискурсі / І. Д. Бех. - С .9
Биков, В. Ю. Проектний підхід і дістанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів / В. Ю. Биков. - С .25
Семиченко, В. А. Пріоритети професійної підготовки / В. А. Семиченко. - С .38
Пєхота, О. М. Вимоги до особистості сучасного викладача університету з позиції гуманізації освіти / О. М. Пєхота. - С .48
Скороходов, В. А. Розробка та впровадження варіативної частини державного стандарту вищої освіти з менеджменту / В. А. Скороходов, І. Ю. Биков, С. П. Шевчук. - С .53
Мещанінов, О. П. Нерівномірність розвитку університетської системи освіти / О. П. Мещанінов. - С .61
Щукін, Є. О. Особливості підготовки практичних психологів на етапі спеціалізації / Є. О. Щукін. - С .69
Яблонко, В. Я. Індивідуалізація навчально-виховного процесу - актуальна проблема вищої школи / В. Я. Яблонко. - С .72
Куц, В. А. Исследование результатов психологической напряженности в труде педагогических работников / В. А. Куц, И. В. Измайлова. - С .76
Мальцев, А. С. Психологические аспекты маневра последнего момента / А. С. Мальцев, И. М. Стариков. - С .80
Куц, В. А. Лонгитюдное исследование психологических особенностей ликвидаторов аварии на ЧАЭС / В. А. Куц, И. И. Тонкоглосюк. - С .84
Гетманцев, С. В. Новое экологическое сознание как дальнейший путь развития человеческой психики / С. В. Гетманцев. - С .87
Гетманцева, Л. Л. Особенности преподавания экопсихологии студентам-психологам / Л. Л. Гетманцева, С. В. Гетманцев. - С .92
Маргеліс, Н. В. Особливості соціалізації підлітків у сучасних умовах / Н. В. Маргеліс. - С .94
Патрик, И. П. Особенности формирования социальной и личностной самоидентификации студентов / И. П. Патрик. - С .105
Панкова, Н. М. Из опыта работы по преподаванию "Социальной педагогики" / Н. М. Панкова. - С .109
Старєва, А. М. Теоретичні основи підготовки педагогів до реалізації особистісно-орієнтованого навчання / А. М. Старєва. - С .113
Грушевский, В. А. Личностное и профессиональное развитие учащихся в современных условиях / В. А. Грушевский. - С .124
Шуляр, В. І. Професійна компетентність учителя літератури в умовах технологізації освіти / В. І. Шуляр. - С .128
Олейник, В. П. Психологічні особливості поведінки спортсменів / В. П. Олейник. - С .135
Шкуренко, К. А. Изучение миграционных процессов в Украине в курсе "Основы демографии" / К. А. Шкуренко. - С .137
ББК 74.48

Рубрики: Вища освіта. Педагогіка вищої школи

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
88
С 30


    Семиченко, В. А.
    Психология эмоций [Текст] : научное издание / В.А. Семиченко. - Луганск : НПФ "Осирис, 1996. - 67 с. - 2.78 р.
ББК 88

Рубрики: Психологія

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
88
С 30


    Семиченко, В. А.
    Пути повышения эффективности изучения психологии [Текст] : учебное пособие / В.А. Семиченко. - Киев : Магистр-S, 1997. - 124 с. - ISBN 966-557-019-6 : 2.78 р.
ББК 88

Рубрики: Психологія

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
88.5я73
С 30


    Семиченко, В. А.
    Психологія та педагогіка сімейного спілкування [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / В.А. Семиченко, В.С. Заслуженюк. - Київ : Веселка, 1998. - 214 с. - (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). - ISBN 966-01-0083-3 (в обкл.) : 11.09 р., 7.97 р.
ББК 88.5я73

Рубрики: Соціальна психологія,  Психологія сім‘ї--посібник для вузів,  Сімейне спілкування
Доп.точки доступа:
Заслуженюк, В.С.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
88.6я73
С 30


    Семиченко, В. А.
    Психическое состояние [Текст] : модульный курс (лекции, практические занятия, занятия для самостоятельной работы для преподавателей и студентов) / В.А. Семиченко. - Киев : Магістр-S, 1998. - 208 с. - ISBN 966-557-034-X (в пер.) : 7.20 р.
ББК 88.6я73

Рубрики: Психічний стан--посібник для вузів,  Стрес,  Афект,  Гіпноз

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
88.5я73
С 30


    Семиченко, В. А.
    Психология социальных отношений [Текст] : модульный курс (лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы для преподавателей и студентов) / В.А. Семиченко. - Киев : Магістр-S, 1998. - 168 с. - ISBN 966-557-060-9 (в пер.) : 5.90 р.
ББК 88.5я73

Рубрики: Соціальні відносини--психологія,  Комунікативність

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
88.4я73
С 30


    Семиченко, В. А.
    Психологія педагогічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. А. Семиченко. - Київ : Вища школа, 2004. - 335 с. - ISBN 966-642-167-4 : 31.00 р.
    Содержание:
Об'єктивні та суб'єктивні передумови педагогічної діяльності
Проблеми адаптації молодого вчителя
Проблемний характер педагогічної діяльності
Конфлікти в діяльності вчителя
Елементи системного підходу в діяльності вчителя
Теоретична модель структури педагогічної діяльності
ББК 88.4я73

Рубрики: Педагогічна діяльність--методологія,  Педагогічна діяльність--психологія,  Психологія--педагогічна діяльність,  Вчитель--адаптація,  Вчитель--конфлікти

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.
74.044.3
Т 38


   
    Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку : збірник статей до традиційної ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Миколаїв : Видавництво МФ НаУКМА, 2002. - 336 с. - 6.50 р.
    Содержание:
Будак, В. Д. Якість педагогічній освіти - майбутнє України / В. Д. Будак. - С .3-6
Зязюн, І. А. Приоритетні принципи дидактики сучасної професійної освіти / І. А. Зязюн. - С .6-17
Гончаренко, С. У. Гуманізація і гуманітаризація освіти / С. У. Гончаренко. - С .17-22
Рибалка, В. В. Особистісний підхід в освіті / В. В. Рибалка. - С .22-28
Жук, Ю. О. Інформаційні технології у вивченні фізики / Ю. О. Жук. - С .28-31
Сисоєва, С. О. Кваліфікація сучасних означень педагогічної технології / С. О. Сисоєва. - С .31-38
Пєхота, О. М. Педагогічна кафедра в університеті / О. М. Пєхота. - С .38-45
Радул, В. В. Соціальна зрілость як умова інтенсифікації цілісного розвитку особистості вчителя / В. В. Радул. - С .45-52
Ситченко, А. Л. Технології літературного аналізу / А. Л. Ситченко. - С .52-54
Шемпрух, Й. Європейський вимір освіти / Й. Шемпрух. - С .54-64
Сучасні освітні технології у закладах освіти: теоретико-методологічні засади та підготовка вчителя . - С .64
Семиченко, В. А. Рефлексівний підхід як основа технологічного забезпечення підготовки педагогічних кадрів / В. А. Семиченко. - С .64-68
Пономаренко, Т. Л. Самостійна робота студентів як одна з передумов непреревної освіти майбутнього вчителя / Т. Л. Пономаренко. - С .68-70
Романовський, О. Г. Педагогічні технології формування творчої особистості інженера-керівника / О. Г. Романовський. - С .70-72
Мєщанінов, О. П. Сталий розвиток людства та університетської системи освіти / О. П. Мєщанінов. - С .72-82
Кіктенко, А . І. Неперервність педагогічної освіти - вимога, що обумовлена професією / А . І. Кіктенко. - С .82-85
Любарська, О. М. Проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності в системі неперевної освіти / О. М. Любарська. - С .85-89
Грива, Є. С. Артеківський вищий навчальний заклад: злиття теорії і практики / Є. С. Грива. - С .89-92
Задоя, Є. С. Використання можливостей нетрадиційних технологій у підготовці майбутнього вчителя / Є. С. Задоя. - С .92-95
Старєва, А. М. Роль педагогічної прктики в підготовуі студентів до реалізації особистісно орієнтованого навчання / А. М. Старєва. - С .95-99
Дмитриченко, А. В. Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах Миколаївського торглвл-економічного технікуму / А. В. Дмитриченко. - С .99-103
Сігаєва, Л. Є. Через неперервну освіту - до педагогічних технологій у навчанні дорослих / Л. Є. Сігаєва. - С .103-105
Гончарук, Т. Б. Розробка технології формування міжособистісної толерантності старшокласника у діяльності шкільного психолога / Т. Б. Гончарук. - С .105-108
Поясок, Т. Б. Технологія організації нестандартних і нетрадиційних гркпових форм навчання / Т. Б. Поясок. - С .108-110
Фещенко, І. М. Роль загальнопедагогічної підготовки у формуванні гуманістичної спрямованості майбутнього управління / І. М. Фещенко. - С .110-112
Артюшина, М. В. Взаємозв'язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів / М. В. Артюшина. - С .112-117
Романовський, О. Г. Технологія формування культури керівника як засобу подолання бар'єрів управлінського спілкування / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Рєзнік. - С .117-119
Краснощок, І. П. Роль і місце самореалізації особистості майбутнього вчителя у процесі його професійної підготовки / І. П. Краснощок. - С .121-131
Титаренко, І. О. Нові підходи щодо вдосконалення вчителів у школах / І. О. Титаренко. - С .131-133
Лисенко, Е. Г. Эмоционально ориентированные технологии и повышение эффективности профессиональной подготовки специалистов / Е. Г. Лисенко. - С .133-135
Модульно-рейтинговое навчання в середній та вищій школі: теорія і досвід . - С .138
Колесник, Т. В. Тести з математики: за і проти / Т. В. Колесник. - С .138-140
Халамедик, В. Д. До питання про модульно-розвиваюче навчання: теорія і досвід / В. Д. Халамедик, С. І. Дятлова. - С .140-145
Сухіна, Л. А. Рейтинговая оцінка знань з методики навчання математиці в початкових класах / Л. А. Сухіна. - С .145-147
Лейфура, В. М. Модульно-рейтинглва система та шляхи її впровадження / В. М. Лейфура, Л. С. Тесленко, О. М. Чадаєв. - С .147-151
Воробйова, А. І. Трансформація наукової системи знань у навчальну: досвід і практика / А. І. Воробйова. - С .151-154
Слєпцова, І. М. Постановка навчальної задачі на уроках модульного типу з математики й інформатики / І. М. Слєпцова. - С .154-156
Кічук, Я. В. Формування правосвідомості студентів у процесі модульно-рейтингової технології їх вузівського навчання / Я. В. Кічук. - С .156-163
Бакатов, В. В. Заліково-бальна рейтингова система контрольних вправ і державних текстів України для творчого розвитку рухових здібностей і визначення рівнів фізичної підготовленості учнів загальноосвітної школи / В. В. Бакатов. - С .163-167
Інформаційні технології в освіті . - С .167
Гуревич, Р. С. Можливості телекомунікацій у навчальному процесі / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. - С .167-173
Кошкін, Г. В. Інформаційні управляючі системи в суднобудуванні / Г. В. Кошкін. - С .173-178
Ходякова, Г. В. Застосування інформаційних технологій для контролю знань студентів з інформатики / Г. В. Ходякова, К. М. Прозорова. - С .178-180
Баран, О. І. Нові інформаційні технології в сучасному навчанні і в самоосвіті / О. І. Баран, А. І. Воробйова, В. Д. Халамендик. - С .180-185
Будак, В. Д. Перспективи використання мультімедійних технологій у навчальному процесі / В. Д. Будак, В. І. Мірошниченко. - С .188-191
Лисиця, А. Г. Використання ПЕОМ на практичних занаттях з вищої математики / А. Г. Лисиця. - С .191-193
Гайда, А. Ю. Дистанційне навчання в технічному ВНЗ / А. Ю. Гайда, А. Ю. Кошкіна. - С .193-201
Худякова, І. М. Етапи викладання інформацики для студентів різних спеціальностей / І. М. Худякова. - С .201-204
Руденко, Т. В. Використання можливостей дистанційної освіти для реалізації принципів особистісно орієнтованого навчання / Т. В. Руденко. - С .204-207
Бахішавілі, І. І. Дістанційне навчання - освіта нового покоління / І. І. Бахішавілі. - С .207-209
Проблеми технологізації дошкільної та початкової освіти . - С .209
Кічук, Н. В. Деякі аспекти підготовки вчителя до створення ситуації успіху в навчанні молодшіх школярів / Н. В. Кічук. - С .209-212
Нор, К. Ф. Актуальні проблеми технології розвиваючого навчання / К. Ф. Нор. - С .212-215
Соколовська, О. С. Освітні технології і їх реалізація в процесі навчання студентів психолого-педагогічного факультету / О. С. Соколовська. - С .215-219
Січко, І. О. Деякі особливості проблемного навчання у ВНЗ / І. О. Січко. - С .219-222
Куліш, Р. В. Деякі аспекти наукової педагогіки Марії Монтессорі / Р. В. Куліш. - С .222-225
Якименко, С. І. Активна пізнавальна діяльність дошкільників як умова формування світоглядних понять / С. І. Якименко. - С .225-229
Авраменко, К. Б. Освітні технології у професійній підготовці фахівців початкової школи / К. Б. Авраменко. - С .229-231
Бабаян, Ю. О. Методи формування самооцінки молодшого гшколяра / Ю. О. Бабаян. - С .231-233
Желан, А. В. Педагогічно-музична спадщина Миколаївщини як засіб підвищення майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва / А. В. Желан. - С .233-235
Дітятьєва, Л. І. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках та в позакласний час (за системою Л.В. Занкова) / Л. І. Дітятьєва. - С .235-237
Сокуренко, О. О. Ігрова діяльність дитини молодшого шкільного віку як засіб пізнання світу / О. О. Сокуренко. - С .237-242
Педагогічні технології навчання на уроках української мови і літератури . - С .242
Волошина, Н. Й. Технологія вивчення літератури в умовах оновлення змісту освіти / Н. Й. Волошина. - С .242-245
Шуляр, В. І. Теоретико-літературні поняття: технологія засвоєння під час аналізу художнього твору / В. І. Шуляр. - С .245-248
Василькова, Н. І. Теоретичні основи роботи з розвитку мовленнєвої компетенції учнів основної школи / Н. І. Василькова. - С .248-250
Огренич, Н. М. До проблеми оцінювання навчальних досягнень школярів у контексті особистісно орієнтованого підходу / Н. М. Огренич. - С .250-255
Бородіна, Н. С. Роль словників у роботі над засвоєнням учнями граматичних норм / Н. С. Бородіна. - С .255-258
Підопригора, С. В. Методичні основи вивчення мови художнього твору у школі / С. В. Підопригора. - С .258-261
Мазур, Н. М. Твори-описи пам'яток культури та архітектури на уроках української мови: інноваційний підхід до навчання / Н. М. Мазур. - С .261-264
Педагогічні технології викладання іноземних мов . - С .264
Михайлицька, І. М. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до реалізації технологічного підходу в навчання / І. М. Михайлицька. - С .264-266
Філіппова, Н. М. Нові тенденції у вивченні мов / Н. М. Філіппова. - С .266-269
Філіп'єва, Т. І. Організаційно-методичні умови використання комунікативного методу навчання в навчальному процесі у ВНЗ / Т. І. Філіп'єва. - С .269-271
Заскалєтова, С. Г. Навчально-пізнавальна діяльність студентів економічного факультету на заняттях з іноземної мови в ланці неперервної освіти / С. Г. Заскалєтова. - С .271-273
Баркасі, В. В. Використання сучасних педагогічних технолонгій у формуванні професійної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов / В. В. Баркасі. - С .273-275
Кіщенко, Ю. В. "Підготовка вчителя з центром у школі" - нова модель англійської системи підготовки педагогічних кадрів / Ю. В. Кіщенко. - С .275-279
Олейник, О. В. Навчання гоаорінню: технологія розвитку комунікативних навиків на середньому і вищому рівнях володіння англійською мовою / О. В. Олейник. - С .279-282
Гушлевська, І. В. The role of the intensive learning foreign languages / І. В. Гушлевська. - С .282-284
Технології виховного процесу в закладах освіти . - С .284
Стельмах, Н. В. Важковиховуваність як психолого-педагогічна проблема / Н. В. Стельмах. - С .284-287
Олексюк, О. Є. Технологія педагогічної підтримки розвитку особистості дитини / О. Є. Олексюк. - С .287-291
Рехтета, Л. О. Соціально-педагогічні умови громадянського виховання учнів у позаурочній діяльності / Л. О. Рехтета. - 295-298
Лощенова, І. Ф. Інтенсифікація формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів педагогічних вузів / І. Ф. Лощенова. - С .298-301
Завініченко, Н. Б. Комунікативна компетентність учителя-вихователя / Н. Б. Завініченко. - С .301-303
Балицький, О. І. Використання шкали оцінки для формування творчих здібностей учнів / О. І. Балицький. - С .303-306
Вечерок, Т. В. Социальные условия эффективного использования семейных традиций в формировании нравственных ценностей / Т. В. Вечерок. - С .306-308
Богдан, Н. І. З досвіду впровадження технологій виховного процесу в школах Миколаївської області / Н. І. Богдан. - С .308-310
Грабчак, С. В. Применение технологий психологии и социологии в воспитательном процессе / С. В. Грабчак. - С .310-314
Копылова, Л. Б. Игровые технологии в воспитательном процессе детских оздоровительных лагерей / Л. Б. Копылова. - С .310-314
Харитонова, И. А. Проектные технологии в работе детских оздоровительных лагерей / И. А. Харитонова. - С .316-319
Алимова, С. В. Роль оценки в воспитании учащихся младших классов / С. В. Алимова. - С .319-321
Головченко, Г. О. Дидактичний інформаційний простір як система ранньої професійної орієнтації учнів / Г. О. Головченко. - С .321-325
Чабан, Н. І. Формування у старшокласників морально-вольових якостей ділової людини на факультативних заняттях / Н. І. Чабан. - С .325-328
Кучинська, С. В. До питання про проблемне навчання. Навчання лексиці слабовстигаючих учнів у неспеціалізованій школі на уроках іноземної мови / С. В. Кучинська. - С .328-331
ББК 74.044.3

Рубрики: Безперервна освіта,  Освітні технології--ВНЗ,  Вища педагогічна освіта--освітні технології,  Модульно-рейтингове навчання,  Інформаційні технології--освіта,  Педагогічні технології--українська мова і література,  Педагогічні технології--іноземні мови,  Технології виховання
Аннотация: У збірці статей науково-практичної конференції розглянуто актуальні питання реалізації технологічного підходу в освіті, сучасних освітніх технологій у школі та ВНЗ. Представлено досвід роботи шкіл та вищих навчальних закладів. Для викладачів вищих і середніх навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, магістрантів і студентів та педагогічних інститутів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.
74
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 12. Т. 4. - Миколаїв : МДУ ім. В.О.Сухомлинського, 2006. - 288 с. - 13.00 р.
    Содержание:
Аристова, Л. С. Використання проективної технології в процесі викладання художньої культури : Технології педагогічної освіти / Л. С. Аристова. - С .6-13. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Білюк, О. Г. Формування моральної вихованості особистості майбутнього вчителя : Технології педагогічної освіти / О. Г. Білюк. - С .14-21. - Библиогр. в конце ст.
Василюк, Т. О. Використання загальнокультурної компоненти в процесі викладання спеціалізованих гуманітарних дисциплін у вищій школі : Технології педагогічної освіти / Т. О. Василюк. - С .21-32. - Библиогр. в конце ст.
Глузман, О. В. Сучасний стан і перспективи розвитку педагогічних технологій в университетській педагогічній освіті : Технології педагогічної освіти / О. В. Глузман. - С .33-38. - Библиогр. в конце ст.
Гончаренко, Т. Е. Використання філософії бенчмаркетингу для управління якістю навчального процесу : Технології педагогічної освіти / Т. Е. Гончаренко, Т. І. Беркутова. - С .39-49. - Библиогр. в конце ст. : рис.
Григор'єва, Т. Планування навчального процесу при вивченні іноземної мови дорослими : Технології педагогічної освіти / Т. Григор'єва. - С .50-56. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Дорошенко, К. Г. Виховання студентської молоді засобами особистісно орієнтованого підходу : Технології педагогічної освіти / К. Г. Дорошенко. - С .57-62. - Бібліогр. у кінці ст.
Задорожна, Т. П. Самоуправління пізнавальною діяльністю - один з головних шляхів оптимізації самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання : Технології педагогічної освіти / Т. П. Задорожна. - С .63-69. - Бібліогр. у кінці ст.
Казанжи, І. В. Естетичне виховання студентів як складова особистісної готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : Технології педагогічної освіти / І. В. Казанжи. - С .70-79. - Бібліогр. у кінці ст.
Кравцов, В. Особливості інтерпретації сутності методологічної культури вчителя : Технології педагогічної освіти / В. Кравцов. - С .80-86. - Бібліогр. у кінці ст.
Кузьмінський, А. І. Освіта і релігія: точки дотику і розходжень : Технології педагогічної освіти / А. І. Кузьмінський. - С .87-95. - Бібліогр. у кінці ст.
Лебедик, І. В. Соціально-професійне середовище як фактор формування професійної самореалізації майбутнього вчителя : Технології педагогічної освіти / І. В. Лебедик. - С .96-101. - Бібліогр. у кінці ст.
Ніколаєнко, Л. М. Роль сім`ї у розвитку розмовного мовлення дошкільників : Технології педагогічної освіти / Л. М. Ніколаєнко. - С .102-107. - Бібліогр. у кінці ст.
Паршук, С. Удосконалення педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів : Технології педагогічної освіти / С. Паршук. - С .108-113. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Пентилюк, М. І. Сучасний урок української мови: технологічний аспект : Технології педагогічної освіти / М. І. Пентилюк. - С .114-123. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Прасол, Н. О. Національно-мовне виховання особистості майбутнього вчителя початкових класів : Технології педагогічної освіти / Н. О. Прасол. - С .124-129. - Бібліогр. у кінці ст.
Ратовська, С. В. Технологія організації групової навчальної діяльності молодших школярів : Технології педагогічної освіти / С. В. Ратовська. - С .130-139. - Бібліогр. у кінці ст.
Рехтета, Л. О. Підготовка майбутнього вчителя до формування громадської спрямованості молодшого школяра : Технології педагогічної освіти / Л. О. Рехтета. - С .140-145. - Бібліогр. у кінці ст.
Савінова, Н. В. Проблеми формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі : Технології педагогічної освіти / Н. В. Савінова. - С .146-153. - Бібліогр. у кінці ст.
Семиченко, В. А. Метологічна культура викладача вищої школи як умова формування його професіоналізму / В. А. Семиченко. - С .154-161. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Сидоренко, І. В. Використання музично-ігрової діяльності в процесі соціалізації дітей молодшого шкільного віку в умовах дитячого оздоровчого табору : Технології педагогічної освіти / І. В. Сидоренко. - С .161-168. - Бібліогр. у кінці ст.
Скороходов, В. А. Етика в світлі педагогічного менеджменту : Технології педагогічної освіти / В. А. Скороходов, А. Ю. Куріченко. - С .169-178. - Бібліогр. у кінці ст.
Сокуренко, О. О. Вплив ігрової діяльності на формування світорозуміння молодших школярів (моніторинг навчальних досягнень) : Технології педагогічної освіти / О. О. Сокуренко. - С .179-184. - Бібліогр. у кінці ст.
Тимченко, А. А. Погляди М. М. Грищенка на підготовку викладача вищої школи : Технології педагогічної освіти / А. А. Тимченко. - С .185-192
Тимчук, Л. Підготовка вчителя до використання педагогічної технології виховання казкою у контексті проблеми ранньої професійної орієнтації : Технології педагогічної освіти / Л. Тимчук. - С .193-204. - Бібліогр. у кінці ст.
Туляєв, В. В. Вплив комп`ютерної графіки на емоційний стан та професійне самовизначення старшркласників в процесі художньої творчості : Технології педагогічної освіти / В. В. Туляєв. - С .205-214. - Бібліогр. у кінці ст.
Тяллева, І. О. Про проблему готовності майбутніх учителів іноземної мови до самореалізації в професійній діяльності : Технології педагогічної освіти / І. О. Тяллева. - С .215-227. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Федяєва, В. Л. Науково-дослідна робота університету в системі педагогічної освіти : Технології педагогічної освіти / В. Л. Федяєва. - С .228-238. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Червак, Г. Б. Підготовка майбутнього вчителя історії до викладання українознавчих дисциплін в навчальних закладах нового типу : Технології педагогічної освіти / Г. Б. Червак. - С .239-244. - Бібліогр. у кінці ст.
Чугаєвський, В. Г. Підготовка фахівців соціального виховання у вищих навчальних закладах України : Технології педагогічної освіти / В. Г. Чугаєвський. - С .245-253. - Бібліогр. у кінці ст.
Шличек, О. Ю. Експериментальне дослідження ефективності особистісно-орієнтованої моделі формування правосвідомості майбутнього вчителя правознавства : Технології педагогічної освіти / О. Ю. Шличек. - С .254-267. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Якименко, С. І. Педагогічні умови ефективної реалізації шляхів і методів морально-естетичного виховання молодших школярів : Технології педагогічної освіти / С. І. Якименко. - С .268-274. - Бібліогр. у кінці ст.
Яцула, Т. В. Деякі таоретичні і методичні основи підготовки майбутніх учителів до особистісної взаємодії з школярами : Технології педагогічної освіти / Т. В. Яцула. - С .274-281. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74

Рубрики: Вища педагогічна освіта--естетичне виховання,  Вища педагогічна освіта--іноземні мови,  Вища педагогічна освіта--особистісно орієнтовані технології,  Вища педагогічна освіта--освітні технології

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.
74
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / ред.: В. Д. Будак, О. М. Пєхота. - Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011. - 250 с. - 40.00 р.
    Содержание:
Азаров, В. І. Розвиток у дівчат 11-15 років мотивації до занять фізичною культурою / В. І. Азаров. - С .6
Артюшина, М. В. Готовність студентів і викладачів економічного профілю до інноваційної діяльності / М. В. Артюшина, В. А. Семиченко. - С .10
Баркасі, В. В. Підготовка соціально-активних вчителів засобами іноземних мов на факультеті іноземної філології / В. В. Баркасі, С. Б. Баркасі. - С .17
Білюк, О. Г. Зміст морально-ціннісних стосунків викладачів і студентів у навчально-виховному процесі / О. Г. Білюк. - С .20
Бреславська, А. Б. Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах позааудиторної діяльності як форма духовності / А. Б. Бреславська. - С .24
Будак, В. Д. Формування духовно-моральної особистості в умовах університетської освіти / В. Д. Будак. - С .30
Буценко, А. В. Становлення та розвиток фізичного виховання молоді як складова духовної культури (в кінці ХІХ - початок ХХ століття) / А. В. Буценко. - С .34
Василькова, Н. І. Формування мовної та мовленнєвої компетенції студентів як основа інтелектуально-культурного розвитку особистості / Н. І. Василькова. - С .39
Гаврилова, О. В. Формування самоконтролю старших підлітків у скаутських об'єднаннях на засадах духовних цінностей / О. В. Гаврилова. - С .42
Гаркович, О. Л. Формування індивідуальної освітньої траєкторії школярів старшої профільної школи / О. Л. Гаркович. - С .46
Гладишев, В. В. Етапи становлення контекстного підходу і виховна спрямованість шкільного курсу "Світова література" / В. В. Гладишев. - С .49
Даниленко, В. Л. Сприяння працевлаштуванню випускників університету як засіб формування професійно успішної особистості / В. Л. Даниленко, О. Є. Олексюк. - С .57
Дем'яненко, О. Є. Навчання кроскультурного іншомовного спілкуваня студентів-нефілологів / О. Є. Дем'яненко. - С .62
Заскалєта, С. Г. Особливості професійної підготовки фахівців аграрної галузі у Німеччині / С. Г. Заскалєта. - С .66
Ізбаш, Л. М. Організація здоров'язберігаючого простору як складової фізичного виховання студентів політехнічного коледжу / Л. М. Ізбаш. - С .71
Кіктенко, А.І. Православная психотерапия и работа с молодежью / А.І. Кіктенко. - С .75
Котик, Т. М. Багатокомпонентність поняття "духовність" в аспекті її виховання у дітей дошкільного й молодшого шкільного віку / Т. М. Котик. - С .79
Круківська, І. М. Загальнонаукове розуміння гуманістичних цінностей особистості / І. М. Круківська. - С .81
Кузнецова, О. А. Психолого-педагогічні механізми впливу академічної групи на моральне самовизначення студентів / О. А. Кузнецова. - С .84
Луцан, Н. І. Родинне виховання - основа формування особистості дитини / Н. І. Луцан. - С .89
Мавродієва, В. О. Аналіз поняття культури особистості як категорії процесу формування особистості студента / В. О. Мавродієва. - С .92
Малинівська, Л. І. Сільський зелений туризм як окрема форма формування в учнів 5-9 класів сільської школи відповідального ставлення до природи / Л. І. Малинівська. - С .95
Мироненко, Т. П. Роль дискурсу як чинника духовного розвитку студентів факультетів іноземної філології / Т. П. Мироненко, Ю. П. Домашова. - С .101
Мороз, Т. О. Специфіка використання загальнокультурної компоненти як засобу естетичного розвитку студентів в процесі викладання фахових гуманітарних дисциплін / Т. О. Мороз. - С .104
Нестеренко, В. В. Варіативно-рефлексивний підхід в індивідуалізації професійної підготовки студентів / В. В. Нестеренко. - С .109
Овчаренко, В. М. Управління процесами соціально-психологічної адаптації молодого педагога в школі / В. М. Овчаренко. - С .115
Олексюк, О. Є. Формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в умовах освітньо-виховного середовища університету / О. Є. Олексюк. - С .118
Пастовенський, О. В. Зв'язок системного та синергетичного підходу з моделями управління загальною середньою освітою / О. В. Пастовенський. - С .124
Петренко, О. Б. В. Сухомлинський та О. Захаренко про трудову підготовку дівчат: гендерний аспект / О. Б. Петренко. - С .129
Рехтета, Л. О. Ідея збереження і зміцнення здоров'я учнів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / Л. О. Рехтета. - С .135
Романюк, Л. М. Розвиток духовних якостей студентів у процесі вивчення творчості шістдесятників / Л. М. Романюк. - С .138
Ружевич, Я. І. Проблема формування ціннісних орієнтацій в учнів у методиці зарубіжної літератури / Я. І. Ружевич. - С .141
Свириденко, І. М. Особливості вияву вчинку-вірності в особистісних взаєминах / І. М. Свириденко. - С .144
Сироєжко, О. В. Роль музичного мистецтва у формуванні духовності підлітків / О. В. Сироєжко, С. І. Якіменко. - С .149
Солодка, А. К. Кросскультурный анализ как теоретико-методологическая основа кросскультурной составляющей высшего образования / А. К. Солодка. - С .154
Старєва, А. М. Ціннісний зміст процесу формування методичної компетентності майбутнього вчителя суспільствознавства / А. М. Старєва. - С .160
Стельмах, Н. В. Шляхи формування моральності особистості / Н. В. Стельмах. - С .165
Степанова, Т. М. Культурно-гуманістична функція духовного виховання у змісті дошкільної освіти / Т. М. Степанова. - С .169
Степанова, Т. М. Формування навичок виразного читання у студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів / Т. М. Степанова, С. О. Чокова. - С .172
Тернавська, Т. А. Формування особистості на засадах інноваційних технологій як необхідна умова розвитку сучасної української держави / Т. А. Тернавська. - С .175
Тимошенко, О. В. Студентське самоврядування як шлях становлення особистості / О. В. Тимошенко. - С .178
Тимченко, А. А. Розвиток ідей гуманізму в працях вітчизняних педагогів / А. А. Тимченко. - С .183
Тимчук, Т. В. Гуманізація взаємин студентів як наукова проблема / Т. В. Тимчук. - С .187
Трибулькевич, К. Г. Виховання громадської культури студентів у позааудиторний час / К. Г. Трибулькевич. - С .190
Філіпп'єва, О. А. Використання виховного потенціалу казки у процесі збереження та зміцнення здоров'я учнів / О. А. Філіп'єва. - С .194
Філіпп'єва, О. А. Системний підхід як умова валеологізації навчально-виховного процесу / О. А. Філіп'єва. - С .198
Філіпп'єва, Т. І. Використання теорії емоційного інтелекту під час викладання іноземних мов / Т. І. Філіпп'єва. - С .202
Цебржинский, О. И. Индивидуальность личности - биологическое и социальное / О. И. Цебржинский. - С .206
Чернишов, Д. О. Проблема виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу в умовах регіонального виміру / Д. О. Чернишов. - С .209
Чурсін, М. М. Аналітико-синтетична обробка інформації в освітній діяльності вищої школи / М. М. Чурсін. - С .216
Шиян, Т. В. Розвиток емоційного інтелекту студентів молодших курсів засобами дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням" / Т. В. Шиян. - С .220
Шпаківська, О. В. Формування колективу студентів засобами самоврядування як науково-теоретична проблема / О. В. Шпаківська. - С .224
Шпачинський, І. Л. Розвиток і реалізація творчого потенціалу студентів як один з чинників формування високої духовності особистості / І. Л. Шпачинський. - С .229
Щербакова, О. Л. Духовність як методологічна основа гуманістичних ідей Я. Чепіги / О. Л. Щербакова. - С .236
Якименко, С. І. Професійна підготовка майбутнього вчителя до духовно-етичного виховання учнів / С. І. Якименко. - С .240
ББК 74

Рубрики: Педагогічні науки--наукові праці
Доп.точки доступа:
Будак, В.Д. \ред.\
Пєхота, О.М. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.
74
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету ім. В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць. Вип. 1.42 / ред.: О. Я. Савченко, О. В. Сухомлинська. - Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. - 316 с. - 40.00 р.
    Содержание:
Авраменко, К. Б. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності / К. Б. Авраменко. - С .6-9. - Бібліогр. у кінці ст.
Андрейкова, І. Б. Педагогічний артистизм як засіб формування професійо успішної особистості майбутнього викладвча іноземної мови / І. Б. Андрейкова. - С .10-15. - Бібліогр. у кінці ст.
Артюшин, Г. М. Підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу як вагомий чинник удосконалення професійної підготовки співробітників СБ України / Г. М. Артюшин. - С .16-20. - Бібліогр. у кінці ст.
Артюшина, М. В. Психолого-педагогічна підготовка як складова вищої економічної освіти / М. В. Артюшина. - С .20-24. - Бібліогр. у кінці ст.
Баркасі, В. В. Сформована аутопсихологічна компетентність майбутніх учителів як компонент підготовки професійно успішної особистості / В. В. Баркасі, С. Б. Баркасі. - С .25-29. - Бібліогр. у кінці ст.
Баубекова, Г. Д. Формирование инновационной культуры преподавателей вузов на основе педагогических ценностей / Г. Д. Баубекова, М. Т. Шакенова. - С .29-34. - Бібліогр. у кінці ст.
Берегова, М . І. Психолого-педагогічні засади підготовки майбутнього педагога до попередження девіантної поведінки підлітків / М . І. Берегова, Н. В. Стельмах. - С .34-39. - Бібліогр. у кінці ст.
Бєдакова, С. В. Празька школа Миколи Колесси / С. В. Бєдакова. - С .39-43. - Бібліогр. у кінці ст.
Білюк, О. Г. Компетентнісний підхід у формуванні морально-ціннісних стосунків викладачів і студентів університету / О. Г. Білюк. - С .44-47. - Бібліогр. у кінці ст.
Будак, В. Д. Базові ціннісні орієнтири особистості у структурі її успішної життєдіяльності / В. Д. Будак. - С .48-50. - Бібліогр. у кінці ст.
Бутенко, В. Г. Естетична підготовка вчителя в системі університетської освіти / В. Г. Бутенко. - С .51-53. - Бібліогр. у кінці ст.
Василенко, С. М. Роль і місце виховної роботи в системі якісної підготовки офіцерських кадрів як військової еліти української армії / С. М. Василенко. - С .53-56. - Бібліогр. у кінці ст.
Вєнцева, Н. О. Реформування вищої педагогічної школи України в 50-х рр. ХХ ст. / Н. О. Вєнцева. - С .57-61. - Бібліогр. у кінці ст.
Войчун, О. В. Студенське самоврядування університету як інвестиція у розвиток якостей учпішної особистості / О. В. Войчун. - С .62-64. - Бібліогр. у кінці ст.
Гладышев, В. В. Спецкурс "Контекстное изучение литературных произведений в школе" как фактор подготовки успешного учителя / В. В. Гладышев. - С .65-68. - Бібліогр. у кінці ст.
Гомозова, Т. В. Педагогічні умови формування естетичного ставлення до етномузичних цінностей у студентів педагогічного коледжу / Т. В. Гомозова. - С .69-71. - Бібліогр. у кінці ст.
Делібалтова, Ю. В. Мовне питання у школах Підкарпатської Русі в другої половині ХІХ - першій половині ХХ ст. / Ю. В. Делібалтова. - С .72-76. - Бібліогр. у кінці ст.
Денчева, Л. И. Празднование дня Кирилла и Мефодия в эпоху Возрождения / Л. И. Денчева. - С .76-82. - Бібліогр. у кінці ст.
Десятов, Д. Л. Використання ментального картографування як методичного прийому вивчення життєдіяльності історичної особи на уроках історії / Д. Л. Десятов. - С .83-86. - Бібліогр. у кінці ст.
Иброхимова, Г. Т. Проблемы подготовки поликультурно-ориентированного педагога в условиях глобализации / Г. Т. Иброхимова. - С .86-91. - Бібліогр. у кінці ст.
Казанжи, І. В. Гуманістична спрямованість професійнеої підготовки майбутніх учителів початкової школи / І. В. Казанжи. - С .91-95. - Бібліогр. у кінці ст.
Каплун, А. В. Професіогенез майбутніх фахівців технічного напрямку / А. В. Каплун. - С .95-100. - Бібліогр. у кінці ст.
Киктенко, А. И. Духовность человека как N-мерное пространство его жизнедеятельности / А. И. Киктенко. - С .101-106. - Бібліогр. у кінці ст.
Кисельова, О. І. Підвищення якості вищої освіти шляхом впрвадження автоматизованої системи контролю знань / О. І. Кисельова, С. Д. Асабашвілі. - С .106-111. - Бібліогр. у кінці ст.
Кришталь, А. О. Стан застосування технології проектного навчання у підготовці майбутніх фахівців з пожежної безпеки / А. О. Кришталь. - С .111-116. - Бібліогр. у кінці ст.
Кузнецова, О. А. Соціальна активність студентів як один із факторів формування успішної особистості у вищому навчальному закладі / О. А. Кузнецова. - С .116-120. - Бібліогр. у кінці ст.
Куліш, Р. В. Використання інтерактивних методів в організації педагогічної практики студентів у вищих навчальних закладах / Р. В. Куліш. - С .121-125. - Бібліогр. у кінці ст.
Кульбашина, Я. А. Проблеми формування професійної компетентності майбутніх стоматологів / Я. А. Кульбашина. - С .126-130. - Бібліогр. у кінці ст.
Курчатова, А. В. Виховання шанобливого ставлення до батьків як одна з ціннісних орієнтацій сім'ї у формуванні її моральності / А. В. Курчатова. - С .130-133. - Библиогр. в конце ст.
Лесик, Г. В. Удосконалення циклу соціально-гуманітарних дисциплін у контексті євроінтеграції / Г. В. Лесик. - С .134-137. - Библиогр. в конце ст.
Лисенкова, І. П. Арт-терапитя як засіб формування професійно успішної особистості / І. П. Лисенкова. - С .138-139. - Бібліогр. у кінці ст.
Луцан, Н. І. Творчість як важлива умова успішності майбутнього вчителя початкових класів / Н. І. Луцан. - С .140-144. - Бібліогр. у кінці ст.
Майборода, В. К. Сутність і зміст деонтологічної складової компетентісного підходу в системі вищої освіти / В. К. Майборода, В. Ю. Артемов. - С .144-148. - Бібліогр. у кінці ст.
Наточій, А. М. Теорія "захисного виховання" В.О. Сухомлинського у виховній практиці сучасних загальноосвітніх закладів / А. М. Наточій. - С .148-154. - Бібліогр. у кінці ст.
Нестеренко, В. В. Сутність ефективності і результативності підготовки студентів у виші / В. В. Нестеренко. - С .154-158. - Бібліогр. у кінці ст.
Нікора, А. О. Роль предметно-методичної підготовки у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя історії та суспільствознавства / А. О. Нікора. - С .159-162. - Бібліогр. у кінці ст.
Олексюк, О. Є. Вольова організація у структурі особистості як домінанта успішної життєдіяльності / О. Є. Олексюк. - С .162-165. - Бібліогр. у кінці ст.
Парфентьєва, І. П. Історичні передумови розвитку самодіяльного хорового мистецтва / І. П. Парфентьєва. - С .166-169. - Бібліогр. у кінці ст.
Паршук, С. М. Теоретичні засади самореалізації майбутнього вчителя / С. М. Паршук, Г. Х. Яворська. - С .169-175. - Бібліогр. у кінці ст.
Петренко, О. Б. Набуття професійної гендерної компетентності як умова успішності майбутнього спеціаліста у сфері освіти / О. Б. Петренко. - С .175-182. - Бібліогр. у кінці ст.
Петренко, О. М. Інформаційні технології в педагогіці мистецтва: на прикладі опрацювання джерел музично-театральної культури / О. М. Петренко. - С .182-186. - Бібліогр. у кінці ст.
Петренко, С. В. ІКТ-компетентність учителя інформатики початкової школи як чинник його майбутньої професійної успішності / С. В. Петренко. - С .187-190. - Бібліогр. у кінці ст.
Петрова, Т. Н. Реализация педагогических условий формирования умений творческой интерпретации этнопедагогической информации у студентов педвуза / Т. Н. Петрова, Е. В. Шоглева. - С .190-194. - Бібліогр. у кінці ст.
Пустовіт, Г. П. Філософсько-культурологічний контекст проблеми взаємодії людини і природи у змісті сучасної екологічної освіти / Г. П. Пустовіт. - С .194-201. - Бібліогр. у кінці ст.
Путіловська, Н. Б. Використання досвіду А.С. Макаренка у викладанні спецкурсу "Методика роботи в дитячих оздоровчих таборах" як складова виховання професійно учпішної людини / Н. Б. Путіловська. - С .202-204. - Бібліогр. у кінці ст.
Ревенко, Н. В. Методи розкриття музичного образу в сучасній практиці педагога-піаніста / Н. В. Ревенко. - С .205-208. - Бібліогр. у кінці ст.
Рехлицька, А. Є. Підготовка майбутніх хореографів до виховної роботи в дитячих хореографічних колективах / А. Є. Рехлицька. - С .208-211. - Бібліогр. у кінці ст.
Рехтета, Л. О. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування культури здорового способу життя молодших школярів / Л. О. Рехтета. - С .211-214. - Бібліогр. у кінці ст.
Романчук, Н. О. Моделювання готовності студентів вищих технічних закладів освіти до саморозвитку в процесі викладання математичних дисциплін / Н. О. Романчук. - С .215-218. - Бібліогр. у кінці ст.
Романюк, Л. М. Проблема морального виховання в українській дитячій літературі першої половини ХХ століття / Л. М. Романюк. - С .219-222. - Бібліогр. у кінці ст.
Рускуліс, Л. В. Професійна компетентність майбутнього вчителя української мови як лінгводидактична проблема / Л. В. Рускуліс. - С .222-226. - Бібліогр. у кінці ст.
Свірідовська, Л. М. Стилістичне оновлення жанрів фортепіанної музики в творчості С. Людкевича / Л. М. Свірідовська. - С .226-231. - Бібліогр. у кінці ст.
Семиченко, В. А. Тенденції розвитку ціннісних орієнтацій студенської молоді / В. А. Семиченко. - С .231-241. - Бібліогр. у кінці ст.
Січко, І. О. Формування природовідповідної поведінки молодшого школяра в процесі навчання природознавству / І. О. Січко. - С .242-246. - Бібліогр. у кінці ст.
Слятіна, І. О. Музично-естетичне виховання підлітків в системі взаємодії школи та сім'ї / І. О. Слятіна. - С .247-250. - Бібліогр. у кінці ст.
Соцька, О. П. Особливості сприймання дітьми старшого шкільного віку естетичної цінності природи / О. П. Соцька. - С .251-255. - Бібліогр. у кінці ст.
Старєва, А. М. Ціннісно-цільовий компонент формування предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін у процесі навчання у ВНЗ / А. М. Старєва. - С .255-261. - Бібліогр. у кінці ст.
Степанова, В. В. Готовність до успішної педагогічної діяльності як проблема ідентичності майбутнього вчителя англійської мови / В. В. Степанова. - С .261-264. - Бібліогр. у кінці ст.
Тарасун, В. В. Фактори інтесифікації аутологічної допомоги дітям дошкільного віку / В. В. Тарасун. - С .264-269. - Бібліогр. у кінці ст.
Хайруддинов, М. А. Формирование инклюзивной компетентности будущих учителей как составляющая профессиональной подготовки / М. А. Хайруддинов. - С .270-275. - Бібліогр. у кінці ст.
Хоронжук, Н. І. Модель соціально-педагогічної підтримки дезадаптованих старшокласників / Н. І. Хоронжук. - С .275-279. - Бібліогр. у кінці ст.
Чуприна, К. Л. Індивідуалізація навчального процесу як засіб професійно-особистісного розвитку / К. Л. Чуприна. - С .279-282. - Бібліогр. у кінці ст.
Шарата, Н. Г. Рефлексивний підхід до управління інноваційною діяльністю колективу як саморегулюючий механізм ситуативної поведінки викладача / Н. Г. Шарата. - С .282-287. - Бібліогр. у кінці ст.
Шличек О. Ю,. Визначальні фактори формування правосвідомості майбутніх учителів правознавства / О. Ю, Шличек. - С .287-292. - Бібліогр. у кінці ст.
Яблонська, Т. М. Використання рольових занять у ході вивчення педагогічних та фахових дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів іноземних мов / Т. М. Яблонська. - С .293-298. - Бібліогр. у кінці ст.
Якименко, С. І. Перспективы формирования мировоззрения у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста / С. І. Якименко. - С .298-301. - Бібліогр. у кінці ст.
Ярошинська, О. О. Середовище як фактор виховання в педагогічній теорії та практиці (40-70-ті роки ХХ ст.) / О. О. Ярошинська. - С .302-305. - Бібліогр. у кінці ст.
Яцула, Т. В. Залучення студентів до аналізу інтересів підлітків як фактор успішності їхньої виховної взаємодії під час практики / Т. В. Яцула. - С .306-308. - Бібліогр. у кінці ст.
Шевченко, Л. М. Творче самопочуття як основа професійної успішності музиканта-виконавця / Л. М. Шевченко. - С .309-312. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74

Рубрики: Педагогіка--наукові праці
Аннотация: Випуск містить матеріали наукових досліджень вчених, які взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Проектування і розвиток професійно успішної особистості в освітньому середовищі університету ".
Доп.точки доступа:
Будак, В.Д. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
15.
378
Б 24


    Барбина, Е. С.
    Идеи интеграции, системности и целостности в теории и практике высшей школы [Текст] : научно-методическое пособие / Е. С. Барбина, В. А. Семиченко. - Киев : [б. и.], 1996. - 261 с. - ISBN 5-7763-8777-9 : 17.00 р.
УДК

Рубрики: Вища школа--інтеграція, системність, цілісність
Доп.точки доступа:
Семиченко, В.А.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
16.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2006г. N 1
Зміст:
Пуховська, Л. Кількісні та якісні характеристики післядипломної педагогічної освіти у контексті завдань проекту "Рівний доступ до якісної освіти в Україні" / Л. Пуховська. - С.3-8.
Лубинець, К. Особливості реалізації в Україні міжнародних проектів, що впроваджуються спільно зі світовим банком / К. Лубинець. - С.8-13.
Железнова, Т. Післядипломна педагогічна освіта вчителів з основ безпеки життєдіяльності: методологічні проблеми / Т. Железнова. - С.14-19.
Семиченко, В. Проблема формування дослідницької культури молодих науковців / В. Семиченко. - С.19-28.
Діденко, А. Економічний розвиток і економічні проблеми освіти в Україні / А. Діденко. - С.29-34.
Пустовойт, А. До проблеми формування творчої особистості засобами післядипломної педагогічної освіти / А. Пустовойт. - С.34-35.
Граненко, Н. Точність і валідність оцінних шкал / Н. Граненко. - С.36-39.
Настенко, Н. Соціальне проектування та інші сучасні форми виховної роботи в школі / Н. Настенко. - С.39-41.
Савельєва, О. Інклюзивне навчання / О. Савельєва, А. Сікач. - С.41-43.
Сиротенко, Г. Інноваційний потенціал освіти: досягнення на тлі проблем / Г. Сиротенко. - С.44-49.
Пащенко, О. Особливості структури і змісту методичного забезпечення навчального процесу при впровадженні кредитно-модульної системи / О. Пащенко, Л. Сергеєва, А. Молчанова. - С.49-53.
Шиян, О. Упровадження інноваційної методики навчання підприємливості через підготовку вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти / О. Шиян. - С.53-56.
Саюк, В. Міжнародний досвід викладання економіки за програмою "Підготовка тренерів у галузі економічної освіти" США / В. Саюк. - С.56-58.
Александров, В. Про життєву важливість безперервної освіти громадян і про її реалізацію засобами НТП / В. Александров. - С.59-61.
Артюшина, М. Розвиток професійної компетенції викладачів вищої школи у постановці навчальних цілей / М. Артюшина. - С.62-65.
Кудусова, А. Формування гуманістичної спрямованості вчителів початкових класів у процесі професійної підготовки / А. Кудусова. - С.65-70.
Булах, І. Якість освіти та управління якістю: головні показники визначення якості освіти / І. Булах. - С.71-74.
Мруга, М. Стандартизація і регулювання оцінювання / М. Мруга. - С.75-79.
Волошина, О. Компетентнісний підхід до освіти в міжнародних документах і в теоретичних пошуках педагогів у Великій Британії / О. Волошина. - С.82-85.
Покроєва, Л. Створення системи підготовки педагогічних кадрів до запровадження профільного навчання у старшій школі / Л. Покроєва. - С.92-94.
Галаджій, О. Л. Інформаційний огляд літератури з проблем розвитку вищої освіти в контексті Болонського процесу / О.Л. Галаджій. - С.104-106.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
17.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2006г. N 2
Зміст:
Карамушка, В. Освітньо-інформаційна складова програмно-проектної діяльності / В. Карамушка. - С.3-6.
Олійник, В. Впровадження оцінювання якості освіти (в рамках проекту TEMPUS "Справедливе оцінювання" / В. Олійник. - С.6-12.
Солодков, В. Менеджери освіти на шляху до євроінтеграції / В. Солодков, Т. Чаусова. - С.12-15.
Тезікова, С. Реформа і оновлення педагогічної освіти (досвід спільного україно-американського проекту між університетами) / С. Тезікова. - С.16-18.
Пермінова, Л. Концептуальна модель професійних умінь керівника сучасної школи / Л. Пермінова. - С.19-24.
Покроєва, Л. Моніторинг якості післядипломної освіти / Л. Покроєва. - С.24-26.
Семиченко, В. Психологические проблемы формирования профессиональной идентичности студентов в процессе получения второго образования / В. Семиченко. - С.26-33.
Софій, Н. Філософія громадсько орієнтованої освіти / Н. Софій, М. Ворон. - С.33-35.
Буртовий, С. Сучасні інформаційні технології в системі післядипломної педагогічної освіти / С. Буртовий. - С.36-37.
Вальк, Н. Досвід розроблення і розвитку інформаційних освітніх ресурсів у мережі Інтернету / Н. Вальк, Н. Задорожна, Т. Кузнецова. - С.37-42.
Даниленко, Л. Очно - дистанційне навчання у практиці роботи ЦІППО / Л. Даниленко. - С.42-46.
Москаленко, І. Використання інтерактивних технологій у процесі підвищення педагогічної майстерності сучасного вчителя / І. Москаленко. - С.46-48.
Ніколенко, Л. Інтегративні процеси в сучасній післядипломній освіті / Л. Ніколенко. - С.48-52.
Чепурна, Н. Нові підходи до підвищення кваліфікації педагогічних працівників засобами інформаційних технологій / Н. Чепурна. - С.52-53.
Александров, В. Економічна освіта: шлях інформаційного розвитку / В. Александров. - С.56-58.
Жабковський, Г. Модернізація процесу організації роботи та навчання з питань охорони праці у системі післядипломної освіти / Г. Жабковський. - С.58-62.
Єльнікова, Г. Моніторинг розвитку громадсько-активної школи / Г. Єльнікова, О. Марчак. - С.63-66.
Мельник, В. Загальні підходи до професійної підготовки керівника загальноосвітнього навчального закладу в системі післядипломної освіти / В. Мельник. - С.66-69.
Хвисюк, О. Мотиваційні аспекти управління педагогічним персоналом вищого медичного закладу післядипломної освіти / О. Хвисюк, В. Марченко, В. Пономаренко. - С.70-74.
Чміль, А. Принципи формування системи управління якістю вищої освіти в умовах реформування / А. Чміль. - С.75-76.
Бондарчук, О. Соціально-психологічні проблеми особистісного розвитку керівників закладів середньої освіти у процесі підвищення кваліфікації / О. Бондарчук. - С.77-79.
Лорінці, Ч. Міжнародний досвід громадсько-активних шкіл / Ч. Лорінці. - С.80-81.
Юрчук, Л. Система післядипломної педагогічної освіти Польщі / Л. Юрчук. - С.82-87.
Арешонков, В. Оптимізація моделі удосконалення педагогічної самоорганізації в Житомирському ОІППО / В. Арешонков. - С.88-91.
Савченко, Л. Діяльність відділу освітнього менеджменту з проблем модернізації системи підвищення кваліфікації керівників шкіл / Л. Савченко. - С.92-95.
Постельняк, А. Модернізація системи навчання працівників методичних кабінетів (центрів) у міжкурсовий період / А. Постельняк. - С.99-102.
Софій, Н. Школа як осередок розвитку громади / Н. Софій, М. Ворон. - С.102-103.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
18.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2007г. N 1
Зміст:
Олійник, В. Впровадження результатів міжнародної програми TEMPUS "Справедливе оцінювання" в українську систему післядипломної педагогічної освіти / В. Олійник, Л. Даниленко. - С.3-6.
Вілмут, Д. Удосконалення навичок шкільних учителів в оцінюванні: освіта, розвиток, підтримка / Д. Вілмут. - С.7-9.
Пустова, Т. Інноваційні підходи до створення якісного інструменту педагогічного вимірювання академічних потенцій слухачів курсів підвищення кваліфікації в післядипломній педагогічній освіті / Т. Пустова. - С.10-12.
Клокар, Н. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у контексті проектування програмно-педагогічних засобів / Н. Клокар, В. Шевченко. - С.12-17.
Наукові засади розроблення прогностичної моделі розвитку післядипломної освіти в Україні. - С.18-23.
Сущенко, Т. Концепція розвитку післядипломної педагогічної освіти / Т. Сущенко. - С.23-27.
Солодков, В. Соціальна сутність і структура дій Європейського простору вищої освіти / В. Солодков. - С.27-35.
Романенко, М. Методологія та зміст сучасної післядипломної педагогічної освіти / М. Романенко. - С.35-38.
Ануфрієва, О. Оцінювання якості психолого-педагогічного наукового дослідження / О. Ануфрієва. - С.38-42.
Олійник, В. Щодо впровадження дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті / В. Олійник. - С.43-46.
Бондар, О. Місце центрів педагогічних інновацій у створенні єдиного інформаційного поля / О. Бондар, О. Кравчина. - С.46-48.
Набока, Л. Особливості навчання дорослих з погляду педагогічної технології / Л. Набока. - С.49-51.
Перевознікова, Г. Формування ціннісних орієнтацій молоді в умовах негативного впливу інформатизованого суспільства / Г. Перевознікова. - С.55-57.
Семиченко, В. Особенности работы Центрального института последипломного педагогического образования АПН Украины с молодыми учеными / В. Семиченко. - С.57-60.
Маслов, В. Технологічні функції методології управління загальноосвітнім навчальним закладом / В. Маслов. - С.61-69.
Лукіна, Т. Управління якістю післядипломної педагогічної освіти в контексті освітньої реформи / Т. Лукіна. - С.69-73.
Олійник, В. Дослідження процесу формування правової компетентності керівників навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти / В. Олійник. - С.73-77.
Мельник, В. Теоретичні засади формування фахової компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу в системі післядипломної освіти / В. Мельник. - С.85-88.
Королюк, С. Професійна компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу як складова його управлінської культури / С. Королюк. - С.89-92.
Кравченко, Г. Формування професійної компетентності вчителя через створення інноваційного середовища ЗНЗ / Г. Кравченко. - С.92-94.
Щоголєва, Л. Управління внутрішньошкільною методичною роботою: традиції та новаторство / Л. Щоголєва. - С.94-96.
Михайлов, В. Розвиток методів програмованого навчання - вимога часу / В. Михайлов. - С.97-101.
Гришина, Т. Деякі аспекти використання комп'ютера в освітньо-методичній роботі / Т. Гришина. - С.101-104.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
19.

   Журнал

Післядипломна освіта в Україні. - Київ : Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2004 - . - Периодичность не определена
2007г. N 2
Зміст:
Набока, Л. Андрагогізація підготовки методистів до інноваційної діяльності / Л. Набока. - С.3-7.
Пуцов, В. Теоретичні основи розвитку післядипломної освіти як невід'ємної складової неперервної освіти / В. Пуцов. - С.7-11.
Чернуха-Газдецька, К. Процес інтеграції науково-методичної діяльності в закладах післядипломної освіти та управління ним / К. Чернуха-Газдецька. - С.13-17.
Бібік, Н. Проблеми забезпечення модернізації загальної середньої освіти (за матеріалами доповіді на науковій сесії, присвяченій 15-річчю АПН України) / Н. Бібік. - С.17-20.
Даниленко, Л. Післядипломна педагогічна освіта в умовах інноваційних змін / Л. Даниленко. - С.21-23.
Брусенцова, О. Активизация самостоятельной работы слушателей в системе последипломного образования / О. Брусенцова. - С.23-25.
Козлова, О. Оновлення освітнього простору в системі післядипломної підготовки педагога / О. Козлова. - С.25-27
Ніколенко, Л. Модернізація післядипломної педагогічної освіти в контексті особистісно орієнтованого підходу / Л. Ніколенко. - С.38-41.
Чміль, А. Структурні елементи критеріального оцінювання діяльності закладів освіти / А. Чміль, О. Бондар. - С.42-45.
Гавриленко, І. Освіта керівника сучасного загальноосвітнього навчального закладу / І. Гавриленко. - С.47-51.
Погрібна, Н. Застосування сучасних наукових управлінських підходів у реалізації інноваційної діяльності керівника ЗНЗ / Н. Погрібна. - С.51-54.
Покроєва, Л. Умови активізації переходу до створення системи безперервної післядипломної педагогічної освіти / Л. Покроєва. - С.54-56.
Чернишова, Є. Інформатизація суспільства як чинник змін підвищення кваліфікації працівників регіональних органів управління освітою / Є. Чернишова. - С.56-59.
Олійник, В. Дистанційне навчання в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України / В. Олійник, В. Гравіт, А. Кліменко. - С.68-72.
Софій, Н. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами через створення умов для навчання у загальноосвітніх (дошкільних) закладах / Н. Софій. - С.75-78.
Яценко, В. Формування й оцінювання ключових компетентностей учнів на заняттях географії / В. Яценко. - С.79-81.
Семиченко, В. Проблема вибору освітньої парадигми у педагогічній діяльності / В. Семиченко. - С.84-89.
Міняйло, В. Матеріальна відповідальність працівників навчальних закладів / В. Міняйло. - С.96-103.
Білова, Н. Інвентаризація як обов'язкова процедура / Н. Білова. - С.104.
Про внесення змін до інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. - С.93-96.
Про внесення змін у додаток Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам. - С.90.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
20.

   Газета

Освіта України . - Київ : "Педагогічна преса", 1998 - . - Выходит дважды в неделю
2008г. N 8
Зміст:
Семиченко, В. Через розв'язання проблем - до розвитку: діяльність ЦІППО з підвищення наукових досліджень та підготовки наукових кадрів для системи післядипломної педагогічної освіти / В. Семиченко. - С.5.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
 1-20    21-37 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей