Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (158)Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (6)Наукової бібліотеки МНУ ім. В. Сухомлинського (16)Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва (16)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=євроінтеграція<.>)
Общее количество найденных документов : 112
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
74.04(4УКР)01
П 78


   
    Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу [Текст] : Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. - Київ : Видавництво Європейського університету, 2004. - 196 с. - 59.02 р.
    Содержание:
Журавський, В. С. Глобальні проблеми розвитку освіти та особливості їх прояву в Україні / В. С. Журавський. - С .5
Горбунова, Л. М. Законодавчо-нормативне супроводження приєднання України до Болонського процесу / Л. М. Горбунова. - С .9
Домніч, В. І. Головні принципи входження України в Європейський простір вищої освіти / В. І. Домніч. - С .11
Тимошенко, І. І. Формування системи навчання впродовж життя - стратегічний напрямок модернізації освіти / І. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. - С .18
Якименко, Ю. І. Якість освіти - головний принцип Болонської декларації / Ю. І. Якименко. - С .22
Головатий, М. Ф. Особливості входження України до Болонського процесу / М. Ф. Головатий. - С .27
Філософсько-методологічні та теоретичні проблеми розвитку освіти в умовах глобалізації
Тимошенко, З. І. Історико-політичні аспекти формування Болонського процесу / З. І. Тимошенко. - С .29
Корсак, К. В. "Білі плями" Болонського процесу та освіти України / К. В. Корсак. - С .37
Оніщенко, І. Г. Болонський процес і досвід країн заходу в підтримці студентів / І. Г. Оніщенко. - С .57
Драгомиров, В. В. Путь к Болонье. Взгляд из провинции / В. В. Драгомиров. - С .59
Зінченко, Т. В. Болонський процес, університети і професіоналізація вищої освіти / Т. В. Зінченко. - С .61
Кряжев, П. В. Болонський процес як нова модель державних освітніх реформ в епоху глобалізації / П. В. Кряжев. - С .63
Пархоменко, Т. С. Цивілізаційні витоки, перспективи і ризики Болонського процесу / Т. С. Пархоменко. - С .65
Поберезська, Г. Г. Болонський процес і перспективи його поглиблення / Г. Г. Поберезська. - С .69
Покотило, К. М. Самосвідомість як основа цілісного світорозуміння в умовах глобалізації / К. М. Покотило. - С .71
Терещенко, Ю. І. Методологія як основа фундаментальної підготовки майбутнього фахівця / Ю. І. Терещенко. - С .73
Ткаченко, М. Г. Гуманізація освіти в контексті глобалізації / М. Г. Ткаченко. - С .77
Ходаковський, О. В. Болонський процес і наукове забезпечення якості європейської вищої освіти / О. В. Ходаковський. - С .80
Проблеми взаємодії та регіоналізації
Астахова, Е. В. Болонский вектор в системе образования Украины: сочетание инноваций и традиций / Е. В. Астахова. - С .82
Дуднікова, І. І. Проблеми модернізації екологічної освіти України в контексті Болонського процесу / І. І. Дуднікова. - С .84
Kaufmann, Lon. The CHaltenges of Globalization and the Porporse of the Universit / L. Kaufmann. - С .92
Лондар, С. Л. Шляхи наближення змісту економічної освіти бакалавра з фінансів в Україні до зарубіжних освітних стандартів / С. Л. Лондар. - С .100
Третьяков, О. В. Становление научных школ приватных вузов - основа евроинтеграции / О. В. Третьяков. - С .108
Фурса, О. О. Проблема розвитку освіти в умовах глобалізації в контексті Болонського процесу / О. О. Фурса. - С .111
Євроінтеграція України: стан і перспективи
Медведев, В. А. О подготовительном этапе деятельности по модернизации образования в Украине в контексте Болонского процесса / В. А. Медведев. - С .114
Ліпський, П. Ю. Цілі вищої освіти України в контексті двох імперативів: необхідності євроінтеграції та переходу до сталого розвитку / П. Ю. Ліпський, Т. В. Тимочко. - С .118
Рассулова, Н. В. Інтеграція української вищої школи в загальноєвропейську систему / Н. В. Рассулова. - С .121
Смирнов, С. Н. Экономические аспекты евроинтегрирования новой ценностной системы украинского общества и личности в условиях глобализации / С. Н. Смирнов. - С .126
Освітня політика України в контексті Болонського процессу
Алексєєва, С. В. Освітня політика України в контексті Болонського процессу / С. В. Алексєєва. - С .129
Ризниченко, С. Т. Болонский процесс и модернизация образования / С. Т. Ризниченко. - С .132
Сухарников, Ю. В. Качество образования и рыночные отношения / Ю. В. Сухарников. - С .136
Приоритети системно-інституційної структуризації освіти України, визначення основних шляхів її модернізації
Корольова, Б. І. Науково-методичні засади впровадження кредитно-модульного навчання у вищій школі України / Б. І. Корольова. - С .139
Астахова, В. И. Нерперывное образование - стратегическое направление развития современных образовательных систем / В. И. Астахова. - С .147
Гайков, А. А. Качество образования в контексте Болонского процесса / А. А. Гайков. - С .150
Гаршнєв, Ю. Г. Оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі навчання / Ю. Г. Гаршнєв, П. І. Сікорський. - С .153
Лисенко, М. М. Психологія і підготовка викладачів до використання сучасних інформаційних засобів / М. М. Лисенко. - С .160
Харчук, Т. В. Роль і місце ВЗО недержавної форми власності у системно-інстуційній структуризації освіти / Т. В. Харчук. - С .162
Удосконалення інноваційних механізмів управління у сфері освіти
Грехов, А. М. Ідея університету. Європейський університет в Україні / А. М. Грехов. - С .166
Волобуєва, Т. Б. Шляхи удосконалення управління на рівні вищого навчального закладу / Т. Б. Волобуєва. - С .171
Приходченко, Т. А. Інноваційна діяльність недержавних вузів / Т. А. Приходченко. - С .174
Сікорський, П. І. До питання кредитно-модульної технології навчання / П. І. Сікорський. - С .177
Підсумковий документ конференції "Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу" . - С .188
ББК 74.04(4УКР)01

Рубрики: Болонський процес,  Освіта в сучасному світі,  Вища освіта--Україна,  Глобалізація освіти,  Регіоналізація освіти,  Модернізація освіти
Кл.слова (ненормированные):
євроінтеграція -- системно-інституційна структуризація освіти України

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.489
П 11


    Пєхота, Олена Миколаївна.
    Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя [Текст] : монографія / О. М. Пєхота, А. М. Старєва. - 2-е вид., доп. та перероб. - Миколаїв : Видавництво "ІЛІОН", 2006. - 272 с. - ISBN 966-8146-51-4 : 26.00 р.
    Содержание:
Передмова . - С .4-7
Вступ . - С .7-13
Теоретичні основи та стан підготовки майбутнього вчителя в умовах євроінтеграції педагогічної освіти
Орієнтація професійної підготовки вчителя в університеті на особистісно орієнтоване навчання . - С .13-34
Особистісно орієнтоване навчання та особливості підготовки до нього майбутнього вчителя . - С .34-73
Стан та проблеми підготовки майбутнього вчителя до реалізації особистісно орієнтованого навчання . - С .73-100
Підготовка майбутнього вчителя до реалізації особистісно орієнтованого навчання
Особистісно орієнтована професійна підготовка студентів в університеті: мета, зміст, форми та технології . - С .105
Особистісно орієнтовація змісту дисциплін педагогічного циклу . - С .105-120
Спецкурс "Особистісно орієнтоване навчання в сучасній школі" . - С .120-128
Спрямування педагогічної практики студентів на розвиток особистості учня . - С .128-139
Особистісно орієнтоване освітне сееедовище у професійній підготовці майбутнього вчителя . - С .139-159
ББК 74.489

Рубрики: Особистісно орієнтоване навчання,  Вища педагогічна освіта--особистісно орієнтовані технології,  Вища педагогічна освіта--євроінтеграція
Кл.слова (ненормированные):
Євроінтеграція
Доп.точки доступа
Старєва, А.М.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
66.033.141(4Укр)
Л 47


    Леонова, А. О.
    Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України [Текст] : навч.-метод. посібник / А. О. Леонова, В. П. Давидова, О. О. Новачук. - Київ : Кондор, 2007. - 390 с. - 45.00 р.
ББК 66.033.141(4Укр)

Рубрики: Державна політика--євроінтеграція--Україна
Доп.точки доступа
Давидова, В.П.
Новачук, О.О.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
74
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 23. Т. 1. - Миколаїв : МДУ ім. В.О.Сухомлинського, 2008. - 200 с. - 13.00 р.
    Содержание:
Зязюн І. А. Педагогічна майстерність як технологія педагогічної дії = Педагогическое мастерство как технология педагогического действия : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / І. А. Зязюн. - С .8-14. - Бібліогр. у кінці ст.
Ничкало Н. Г. Українські концепції професійної освіти: тенденції і перспективи = Украинские концепции профессионального образования: тенденции и перспективы : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / Н. Г. Ничкало. - С .15-25. - Бібліогр. у кінці ст.
Солдатенко, М. М. Самостійна пізнавальна діяльність у контексті сучасної освітньлї політики = Самостоятельная познавательная деятельность в контексте современной образовательной политики : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / М. М. Солдатенко. - С .26-35. - Бібліогр. у кінці ст.
Будак, В. Д. Класичний університет як центр духовного розвитку особистості = Классический университет как центр духовного развития личности : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / В. Д. Будак. - С .36-42. - Бібліогр. у кінці ст.
Пєхота О. М. Кафедра освітніх технологій: концепція, зміст діяльності, динаміка розвитку = Кафедра образовательных технологий: концепция, содержание деятельности, динамика развития : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / О. М. Пєхота. - С .43-51. - Бібліогр. у кінці ст.
Ping, Zhang Jian. Modern pedagogical technologies = Сучасні педагогічні технології : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / Z. J. Ping. - С .51-53
Szlosek, Franciszek. Wypalenie w zawodzie nauczyciela : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / F. Szlosek. - С .53-60. - Бібліогр. у кінці ст.
Зуев, В. Н. Использование проектной деятельности в системе экологического образования в профессиональной школе = Використання проектної діяльності у системі екологічної освіти у професійній школі : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / В. Н. Зуев. - С .60-67. - Бібліогр. у кінці ст.
Гриньова М. В. Педагогічні технології: теорія і практика = Педагогические технологии: теория и практика : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / М. В. Гриньова. - С .67-73. - Бібліогр. у кінці ст.
Романишина, Л. М. Екологічнакультура майбутніх фахівців та її поетапне формування = Экологическая культура будущих специалистов и её поэтапное формирование : Сучасні тенденції технологізації освіти в умовах євроінтеграції / Л. М. Романишина, О. П. Матеюк. - С .73-78. - Бібліогр. у кінці ст.
Нор, К. Ф. Спільна діяльність педагогів і учнів як спосіб реалізації педагогічної взаємодії = Совместная деятельность педагогов и учащихся как способ реализации педагогического взаимодействия : Технології педагогічної освіти / К. Ф. Нор. - С .80-86. - Бібліогр. у кінці ст.
Середа, І. В. Технологія самовиховання особистості як засіб виховної роботи у сучасному університеті = Технология самовоспитания личности как средство воспитательной работы в соаременном университете / І. В. Середа. - С .87-94. - Бібліогр. у кінці ст.
Тарасова, С. М. Методи проектування навчальних занять з майбутными викладачами = Методы проектирования учебных занятий с будущими преподавателями : Технології педагогічної освіти / С. М. Тарасова. - С .94-102. - Бібліогр. у кінці ст.
Калініна, Л. А. Технології формування творчої особистості = Технологии формирования творческой личности : Технології педагогічної освіти / Л. А. Калініна. - С .102-109. - Бібліогр. у кінці ст.
Олексюк, О. Є. Застосування у навчально-виховному процесі сучасних технологій активізації пізнавальної діяльності студентів = Применение в учебно-воспитательном процессе современных технологий активизации познавательной деятельности студентов : Технології педагогічної освіти / О. Є. Олексюк. - С .110-116. - Бібліогр. у кінці ст.
Тихонова, Т. В. Науково-методичні засади інформаційних технологій як сучасного освітнього напрямку = Научно-методические основы информационных технологий как современного образовательного направления : Технології педагогічної освіти / Т. В. Тихонова. - С .116-124. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Старєва, А. М. Технологічний підхід до проблеми підготовки майбутнього вчителя суспільствознавчої галузі в умовах євроінтеграційних процесів в освіті = Технологический подход к проблеме подготовки будущего учителя обществоведческой области в условиях евроинтеграционных процессов : Технології педагогічної освіти / А. М. Старєва. - С .125-132. - Бібліогр. у кінці ст.
Манкусь, І. В. Підготовка майбутнього вчителя фізики до використання освітніх технологій: аналіз категорійного апарату = Подготовка будущего учителя физики к использованию образовательных технологий: анализ категориального аппарата : Технології педагогічної освіти / І. В. Манкусь. - С .132-139. - Бібліогр. у кінці ст.
Кузнецова, І. О. Критерії та рівні сформованості проективної компетенції студентів філологічних спеціальностей як умови професійного саморозвитку = Критерии и уровни сформированности проективной компетенции студентов филологических специальностей как условия профессионального саморазвития : Технології педагогічної освіти / І. О. Кузнецова. - С .139-145. - Бібліогр. у кінці ст.
Зубенко, Т. В. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови учнів початкової школи як стратегічна проблема у підготовці майбутнього вчителя = Коммуникативный подход к обучению иностранному языку учеников начальной школы как стратегическая проблема в подготовке будущего учителя : Технології педагогічної освіти / Т. В. Зубенко. - С .146-152. - Бібліогр. у кінці ст.
Романчук, Н. О. Сучасні підходи та прийоми підготовки майбутніх інженерів-педагогів до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання = Современные подходы и приёмы подготовки будущих инженеров-педагогов к внедрению личностно ориентированных технологий обучения : Технології педагогічної освіти / Н. О. Романчук. - С .153-159. - Бібліогр. у кінці ст.
Каушан, Т. М. Особливості формування мотиваційної сфери особистості в процесі організації самостійної роботи студентів = Особенности формирования мотивационной сферы личности в процессе организации самостоятельной работы студентов : Технології педагогічної освіти / Т. М. Каушан. - С .160-167. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Зуб, К. К. Театральна діяльність як фактор формування естетичної культури майбутнього вчителя = Театральная деятельность как фактор формирования эстетической культуры будущего учителя : Технології педагогічної освіти / К. К. Зуб. - С .167-174. - Бібліогр. у кінці ст.
Єрмакова, Т. П. Підготовка майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології у професійній діяльності = Подготовка будущего учителя обществоведческих дисциплин к использованию исследовательской технологии в профессиональной деятельности : Технології педагогічної освіти / Т. П. Єрмакова. - С .175-181. - Бібліогр. у кінці ст.
Столярова, Л. В. Викладання дисципліни "Хорове диригування" в сучасних умовах ВНЗ з позицій суб`єктивного підходу = Преподавание дисциплины "Хоровое дирижирование" в современных условиях ВУЗа с позиций субъективного подхода : Технології педагогічної освіти / Л. В. Столярова. - С .181-188. - Бібліогр. у кінці ст.
Раторська, С. В. Дослідження європейських країн з теорії і практики організації групової навчальної діяльності молодших школярів = Исследование европейских стран по теории и практике организации групповой учебной деятельности младших школьников : Технології педагогічної освіти / С. В. Раторська. - С .189-197. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74

Рубрики: Вища педагогічна освіта--євроінтеграція,  Вища педагогічна освіта--освітні технології--сучасні технології,  Вища педагогічна освіта--сучасна освітня політика

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
74.489(4Укр)
І 73


   
    Інтеграція вітчизняної науки і освіти-умова європейського рівня якості [Текст] : збірка матеріалів щорічних магістрантських читань. - Миколаїв : МДУ ім. В.О.Сухомлинського, 2008. - 300 с. - 13.50 р.
    Содержание:
Актуальні питання модернізації вітчизняної педагогічної освіти
Пєхота О. М. Педагогічна освіта: становлення гуманістичного підходу / О. М. Пєхота. - С .3-10
Середа, І. В. Професійне виховання студентів засобами позааудиторної роботи з педагогіки / І. В. Середа. - С .10-13
Чемерис, В. С. Особистісно орієнтоване викладання біології у вищому навчальному закладі / В. С. Чемерис. - С .13-18
Дошкільне виховання
Радько, В. О. Розвиток діалогічного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри / В. О. Радько. - С .18-22
Бондарук, С. С. Формування звукової культури мовлення дітей 5-го року життя в музично-ігрової діяльності: теореричний аспект / С. С. Бондарук. - С .22-26
Лісовська, Т. А. Сутність індивідуального і диференційованого підходу в музичному вихованні дітей старшого шкільного віку / Т. А. Лісовська. - С .26-29
Бродська, О. О. Використання спадщини В.О. Сухомлинського в трудовому вихованні старших дошкільників / О. О. Бродська. - С .29-34
Початкове навчання
Бєлова, Т. В. Формування готовності студентів, майбутніх учителів початкових класів, до проектної роботи з обдарованою дитиною / Т. В. Бєлова. - С .34-37
Мураховська, С. Ю. Підготовка студентів, майбутніх вчителів початкових класів, до краєзнавчої роботи з молодшими школярами / С. Ю. Мураховська. - С .37-41
Берест, К. В. Створення учительського інституту у місті Миколаєві / К. В. Берест. - С .45-49
Гусак, К. І. Метп та зміст підготовки студентів до патріотичного виховання молодших школярів / К. І. Гусак. - С .49-52
Литвиненко, Т. А. Формування національної свідомості студентів у процесі виховання / Т. А. Литвиненко. - С .52-55
Сербієнко, І. В. Підготовка студентів, майбутніх вчителів початкових класів, до формування здорового способу життя молодших школярів у позакласній роботі / І. В. Сербієнко. - С .55-58
Цимбалюк, І. В. Традиції народного календаря у вихованні школярів / І. В. Цимбалюк. - С .58-61
Курліна, Л. П. Духовність у формуванні особистості студента / Л. П. Курліна. - С .61-65
Воротинцева, А. В. Пізнавально-самостійна діяльність молодших школярів як об'єкт педагогічного дослідження / А. В. Воротинцева. - С .65-69
Захарова, Л. С. Формування у студентів педагогічних вузів морально-етичної культури як компоненту професійності / Л. С. Захарова. - С .69-73
Борисова, І. С. Педагогічні умови формування професійних якостей майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення педагогічних дисциплін / І. С. Борисова. - С .73-77
Міленіна, Г. С. Філософія дитинства в педагогічній спадщині Марії Монтессорі / Г. С. Міленіна. - С .77-80
Проценко, А. О. Естетична культура вчителя і її формування / А. О. Проценко. - С .80-82
Хименець, М. І. Філософія дитинства в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / М. І. Хименець. - С .82-86
Інновації в системі педагогічної освіти
Гаврилюк, Т. Моральне виховання молодших школярів / Т. Гаврилюк. - С .86-88
Демченко, Т. А. Розвиток основ гуманістичного світогляду молодших школярів засобами українського національного виховання / Т. А. Демченко. - С .88-90
Половинко, Г. І. Робота вчителя початкових класів з неблагополучними міс'ями / Г. І. Половинко. - С .90-94
Оставненко, А. В. Формування екологічної вихованості молодших школярів / А. В. Оставненко. - С .94-98
Рудь, А. С. Формування навичок каліграфічного письма в початковій школі / А. С. Рудь. - С .98-101
Фролова, В. О. Розвиток пізнавальних здібностей та нахилів учнів початкових класів у процесі навчання / В. О. Фролова. - С .101-104
Чехліна, А. Роль початкової школи в громадянському вихованні дітей / А. Чехліна. - С .104-109
Музика
Песоцька, Л. В. До проблеми інтерпретації епічних жанрів у класі фортепіано (на приуладі балад Ф. Шопена) / Л. В. Песоцька. - С .109-112
Бессараб, Ю. В. Інтерпретація фортепіанних творів як важлива складова підготовки майбутнього вчителя музики / Ю. В. Бессараб. - С .112-122
Математика
Черемісіна, Н. С. Методичне забезпечення курсу "Математичне програмування" для студентів спеціальності "ПМСО. Математика" в умовах переходу до кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Н. С. Черемісіна. - С .122-127
Жернакова, А. В. Підготовка майбутніх математиків до викладання вищої алгебри (на прикладі розділу "Многочлени від багатьох змінних") / А. В. Жернакова. - С .127-131
Назарова, Я. С. Підготовка майбутніх математиків до викладання вищої алгебри (на прикладі розділу Подільність на множині цілих чисел"") / Я. С. Назарова. - С .131-136
Нікитенко, Ю. О. Курс комплексного аналізу для спеціальності ПМСО "Математика" в кредитно-модульній системі навчання / Ю. О. Нікитенко. - С .136-141
Петрунець, Т. А. Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх вчителів математики / Т. А. Петрунець. - С .141-150
Раєвська, І. Ю. Методика вивчення дискретної математики в системі підготовки вчителя математики за допомогою засобів презентації / І. Ю. Раєвська. - С .150-154
Раєвська, М. Ю. Педагогічні умови застосування комп'ютерних технологій при викладанні дискретної математики / М. Ю. Раєвська. - С .154-157
Супонєва, Г. І. Формування готовності майбутніх математиків до викладання курсу диференціальної геометрії / Г. І. Супонєва. - С .157-162
Юхим, Т. І. Формування готовності майбутніх вчителів математики до реалізації нових фахових программ / Т. І. Юхим. - С .162-167
Фізика та астрономія
Лисенков, Е. А. Особливості теплофізичних властивостей композиції поліетилен-полікарбонат / Е. А. Лисенков. - С .167-173
Ніколаєнко, О. Використання місцевого політехнічного матеріалу при вивченні загальної фізики у вищій школі / О. Ніколаєнко. - С .173-178
Іноземна філологія
Галайда, О. Л. Групова та колективна форми організації діяльності учнів в інтерактивному навчанні / О. Л. Галайда. - С .178-182
Дебрецені, Н. В. Ефективність використання комп'ютерних технологій при вивченні англійської мови / Н. В. Дебрецені. - С .182-186
Федорова, О. П. Художній текст у системі інтертекстуальних взаємодій у творчості Джойс Керол Оутс / О. П. Федорова. - С .186-191
Домашова, Ю. П. Міфологічні мотиви в європейській та американській літературі / Ю. П. Домашова. - С .191-196
Фабрикова, Ю. С. Новела у контексті постмодернізму / Ю. С. Фабрикова. - С .196-200
Іозіс, І. В. Проблема методики навчання іноземної мови як другої спеціальності під впливом білінгвізму / І. В. Іозіс. - С .200-204
Глушкова, Т. В. Антоніми у п'єсах Шекспіра "Юлій Цезар" та "Антоній та Клеопатра" / Т. В. Глушкова. - С .204-208
Тахтарова, К. Р. Сленг як лексична одиниця художнього тексту / К. Р. Тахтарова. - С .208-213
Семенець, Г. В. Інтернет і словниковий склад англійської мови / Г. В. Семенець. - С .213-216
Скорик, О. О. Концепція кохання у творі Данте "Нове життя" / О. О. Скорик. - С .216-220
Історія
Голубок, І. В. Організація дослідницької діяльності учнів у школі / І. В. Голубок. - С .220-223
Українська філологія та журналістика
Дроздова, К. І. Змалювання героя історичного роману у літературі імперської доби / К. І. Дроздова. - С .223-225
Городинська, В. В. Світ дитинства у прозі Івана Сенченка / В. В. Городинська. - С .225-229
Войлокова, А. В. Розкриття еволюції творчої особистості у романі В. Підмогильного "Місто" / А. В. Войлокова. - С .229-231
Хохлова, Є. В. Естетичній вплив поетичного слова на особистість в епоху інформаційного суспільства / Є. В. Хохлова. - С .231-235
Славітінська, І. В. Проблема мовноїосвіти у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / І. В. Славітінська. - С .235-240
Чикар, Ю. Історичний реалізм та історична інверсія у "Легендах старокиївських" Наталени Королевої / Ю. Чикар. - С .240-243
Гордієнко, О. Українське національне відродження в поетичній творчості Богдана Лепкого / О. Гордієнко. - С .243-247
Заковенко, О. Проблема міста і села в художній інтерпретації В. Підмогильного / О. Заковенко. - С .247-251
Ліпінська, О. Художній світ ліричного героя в поезії В. Симоненка / О. Ліпінська. - С .251-254
Позняк, Ю. Уроки з позакласного читання - крок до самостыйного спылкування з книжкою / Ю. Позняк. - С .254-256
Мосорко, С. О. Мотиви лірики М. Вінграновського / С. О. Мосорко. - С .256-260
Яремчук, С. П. Риси постмодернізму у збірці Василя Кожелянка "Логіка речей" / С. П. Яремчук. - С .260-262
Кочнєва, О. А. Домінанти індивідуального стилю прози Оксани Забужко / О. А. Кочнєва. - С .262-265
Психологія
Алпатов, Д. Г. Аналітико-синтетична сфера у дослідженні розумової діяльності / Д. Г. Алпатов. - С .265-270
Верховод, А. Б. Девіантна поведінка підлітків із неблагополучних сімей та можливості її корекції арт-терапевтичними засобами / А. Б. Верховод. - С .270-277
Сіренко, Д. О. Рефлексійні складові самосвідомості майбутніх психологів / Д. О. Сіренко. - С .277-282
Іващенко, А. М. Психологічні аспекти проактивного управління співробітниками ОВС / А. М. Іващенко. - С .282-287
Шульженко, І. В. Гендерні стереотипи та сенс життя: чи існує пряма залежність? / І. В. Шульженко. - С .287-289
ББК 74.489(4Укр)

Рубрики: Вища педагогічна освіта--модернізація,  Вища педагогічна освіта--євроінтеграція
Аннотация: У иатеріалах щорічних магістральних читань висвітлюються актуальні питання модернізації вищої освіти, інтеграції вітчизняної освіти і науки в контексті євроінтеграційних процесів. Відображено результати наукових досліджень, які проводяться в межах виконання магістерських робіт випускникамі Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Матеріали подано в авторської редакції.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
Обкладинка
74.489.88
К 56


    Коваленко, О. Е.
    Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до Болонського процесу [Текст] : монографія / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, О. О. Мельниченко. - Харьків : УІПА, 2007. - 162 с. - 12.25 грн
    Содержание:
Інженерно-педагогічна освіта як галузь педагогічної освіти Украхни . - С .13-32
Питання якості інженерно-педагогічної освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу . - С .32-45
Теоретичні засади розвитку педагогічної складової інженерно-педагогічної освіти . - С .45-75
Концепція формування професійно-педагогічної компетентності працівників системи ПТО на основі удосконалення змісту освіти . - С .75-148
ББК 74.489.88

Рубрики: Вища педагогічна освіта--євроінтеграція--Україна,  Вища педагогічна освіта--інженерно-педагогічна освіта--Україна
Аннотация: Запроваджено комплексний підхід до формування майбутніх інженерів-педагогів в умовах приєднання України до Болонського процесу, розглянуто його сутність. Представлено досвід багаторічної праці в галузі інженерно-педагогічної освіти: визначено місце та специфіка цього виду освіти, розглянуто шляхи її розвитку з моменту створення, наведено погляди європейських вчених на цю галузь освіти, проаналізовано проблеми, які стоять перед нею на сучасному етапі, запропоновано шляхи їх вирішення в період перебудови сучасної освіти України. Розроблено теоретичні засади розвитку педагогічної складової інженерно-педагогічної освіти. Розкрито проблему формування змісту професійної педагогічної підготовки, яка є частиною загальної проблеми формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів. Наведено концепцію формування професійно-педагогічної компетентності інженерів-педагогів на основі удосконалення змісту освіти, розроблену доцентом Н.О.Брюхановою,яку покладено в основу її наукових досліджень по темі "Дидактичні основи системи проектування педагогічної підготовки викладачів технічних дисциплін". Представлено систему управління якістю ВНЗ, розроблену в Українській інженерно-педагогічній академії на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000. Окреслено змістовні структури вивчення студентами інженерно-педагогічних спеціальностей ряду базових педагогічних дисциплін.

Доп.точки доступа
Брюханова, Н.О.
Мельниченко, О.О.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
66.4,04
З-41


   
    Збірник наукових робіт викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського [Текст] : За матеріалами II студентської науково-практичної конференції "Інтеграційні процеси в міжнародних відносинах: історія і сучасність" (11 квітня 2008 року). Вип. 1 / ред. Н. М. Буглай. - Миколаїв : МДУ ім. В.О.Сухомлинського, 2008. - 291 с. - 14.60 р.
    Содержание:
Євроінтеграція. Глобалізація. Регіональне спвробітництво
Східний фактор міжнародних відносин
Політико-правові аспекти міжнародних відносин
Соціальні та культурні аспекти інтеграції
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: проблеми та перспективи в умовах інтеграції
ББК 66.4,04

Рубрики: Інтеграційні процеси--міжнародні відносини--наукові роботи,  Міжнародні відносини--інтеграційні процеси--наукові роботи
Кл.слова (ненормированные):
наукові роботи -- глобалізація -- регіональне співробітництво -- НАТО -- антитерористична діяльність
Доп.точки доступа
Буглай, Н.М. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
Обкладинка
74.480.46
У 59


   
    Університет як центр організації освітньо-виховного середовища у регіоні : тези науково-практичної конференції 19 червня 2009 року / ред. В. Д. Будак. - Миколаїв : МДУ ім. В.О.Сухомлинського, 2009. - 298 с. - 24.00 р.
    Содержание:
Організація освітньо-виховного середовища в регіоні: проблеми, перспективи рішення засобами університетської освіти
Багмет, А. М. Професійно-педагогічні проблеми спілкування викладача та студента / А. М. Багмет, І. М. Хоржевська. - С .10-11
Димитрова, В. Ф. Скаутська методика у виховному процесі МДУ ім. В.О.Сухомлинського / В. Ф. Димитрова. - С .12-15
Дулин, П. Г. Императивы модернизации высшей школы / П. Г. Дулин. - С .16-17
Карамушка Л. М. Роль технологічного підходу у забезпеченні ефективності діяльності організаційних психологів / Л. М. Карамушка. - С .18-20
Ковалевич, В. В. Максимы высшей школы / В. В. Ковалевич. - С .20-22
Литвиненко, І. С. Розвиток рухового потенціалу у сучасної студенської молоді / І. С. Литвиненко. - С .22-24
Манкусь, І. В. Формування світоглядної компетентності випускників ВНЗ / І. В. Манкусь. - С .25-26
Макушина, Г. І. Залучення духовної спадщини Миколаївщини до викладання університетського курсу "Культурологія" / Г. І. Макушина. - С .27-28
Мороз, Р. А. Психологічні аспекти формування полікультурних компетенцій у студентів в процесі навчання в вищому навчальному закладі / Р. А. Мороз. - С .29-30
Наточій, А. М. Моделювання виховного процесу / А. М. Наточій. - С .31-32
Недбаєвська, Л. С. Формування духовної культури студентів в процесі навчання фізики / Л. С. Недбаєвська. - С .32-34
Онофрійчук, О. А. Інноваційний вимір сучасної освітньої парадигми / О. А. Онофрійчук. - С .34-36
Соколовська, О. С. Гуманістична педагогіка В.О.Сухомлинського як ціннісна основа духовного розвитку особистості / О. С. Соколовська. - С .37-39
Суріна, Г. Ю. Природничо-наукові передумови етики як філософської науки / Г. Ю. Суріна. - С .39-41
Теглівець, Л. В. Форми професійної взаємодії практичного психолога / Л. В. Теглівець. - С .42-43
Шпачинський, І. Л. Розвиток творчого потенціалу особистості як один із засобів організації освітньо-виховного середовища в університеті / І. Л. Шпачинський. - С .44-45
Психолого-пелдагогічні основи розвитку майбутнього фахівця
Андрущенко, О. А. Психологічний вплив соціальної реклами на поведінку молоді / О. А. Андрущенко. - С .47-49
Антоненко, І. Ю. Психологічний захист особистості у процесі педагогічної взаємодії / І. Ю. Антоненко. - С .49-50
Барчі, Б. Мотивація викладачів до сприяння професійному становленню студентів / Б. Барчі. - С .51-52
Бочелюк, В. Й. Психологічна готовність вчителя до професійної діяльності / В. Й. Бочелюк. - С .53-54
Вачков, И. В. Психология тренинговой работы / И. В. Вачков. - С .55-56
Ващенко, І. В. Шляхи формування конфліктної компетентності у працівників ОВС / І. В. Ващенко. - С .57-59
Ващенко, І. В. Роль емоційної спрямованості у процесі соціально-психологічної адаптації у молодих фахівців до умов служби в ОВС / І. В. Ващенко, В. П. Сиротенко. - С .60-62
Вілюжаніна, Т. А. Психологічна безпека освітнього простору / Т. А. Вілюжаніна. - С .63-64
Гальцева, Т. О. Індивідуально-типологічні особливості студентів та їх урахування в організації навчального простору / Т. О. Гальцева. - С .65-66
Горбань, Г. О. Особливості підготовки менеджера до професійної діяльності / Г. О. Горбань. - С .67-69
Грищенко, Г. В. Психофізичні особливості професійної діяльності педагогічного спрямування / Г. В. Грищенко. - С .70
Даниленко, Н. В. Підготовка практичних психологів до консультування з питань материнства / Н. В. Даниленко. - С .71
Дроботун, О. С. Особливості структури життєвих домагань студентів-психологів / О. С. Дроботун. - С .72-73
Євдокимова, Н. О. Типологія суб'єкта професійної діяльності / Н. О. Євдокимова. - С .74-76
Євдокимова, О. О. Психологічні особливості особистісно-професійного розвитку студентів у вищому технічному закладі / О. О. Євдокимова. - С .76-78
Євдокимова, Т. О. Формування професійнитх цінностей у студентів-філологів / Т. О. Євдокимова. - С .78-80
Забродський, М. М. Педагогічна взаємодія як предмет екопсихологічного аналізу / М. М. Забродський. - С .81-83
Задіранова, Г. В. Особливості антиципації професійної перспективи у студенському віці / Г. В. Задіранова. - С .84-85
Іванцова, Н. Б. Динаміка професійно важких якостей студентів-психологів в учбово-професійній діяльності / Н. Б. Іванцова. - С .86-88
Кондрацька, Л. В. Особливості емоційного вигорання у підлітковому віці / Л. В. Кондрацька. - С .88-90
Крикливий, О. В. Фактори деформуючого впливу на професійне становлення фахівців в ОВС / О. В. Крикливий. - С .90-92
Кунцевська, А. В. Програмування професійного росту / А. В. Кунцевська. - С .93-95
Лефтеров, В. О. Тренінгові технології підвищення кваліфікації фахівців / В. О. Лефтеров. - С .95-97
Лєженіна, Л. М. Шляхи запобігання емоційному вигоранню у слідчих СБУ / Л. М. Лєженіна. - С .97-99
Максименко, Ю. Б. Сміхотерапевтична технологія у консультуванні / Ю. Б. Максименко. - С .100
Максимова, Н. Ю. Принципи застосування тренінговмх технологій / Н. Ю. Максимова. - С .101-102
Муханова, І. Ф. Прояви механізмів психологічного захисту в емоційних станах студентів-психологів на етапах професіоналізації / І. Ф. Муханова. - С .103-105
Пілічук, О. В. Дослідження мотивації до вищої освіти в осіб з особливими потребами / О. В. Пілічук. - С .105-107
Турбан, В. В. Деонтологічні питання професійного становлення майбутнього психолога / В. В. Турбан. - С .107-109
Ханенко, І. І. Умови особистісного зростання керівників-жінок підрозділів ОВС / І. І. Ханенко. - С .109-110
Хорунжий, С. М. Парадигми вузівської підготовки психологів / С. М. Хорунжий. - С .111-112
Чуйко, О. В. Тренінг у навчальному процесі вищої школи / О. В. Чуйко. - С .112-113
Шапошнікова, Ю. Г. Рефлексія студентами-психологами майбутньої професійної діяльності / Ю. Г. Шапошнікова. - С .114-115
Швалб, Ю. М. Особистісне знання як умова професіогенезу / Ю. М. Швалб. - С .116-118
Шевяков, О. В. Психологічне забезпечення підготовки сучасних фахівців / О. В. Шевяков. - С .118
Шегда, О. В. Психологічний супровід підготовки фахівця у ВНЗ / О. В. Шегда. - С .119-120
Щербан, Т. Д. Комунікативні стратегії практичних психологів / Т. Д. Щербан. - С .121-123
Зміст і тенденції духовного розвитку особистості студента в умовах університетської освіти
Бутенко В. Г. Освітньо-культурне середовище навчального закладу як умова формування естетичного світогляду молоді / В. Г. Бутенко. - С .125-127
Білюк, О. В. Духовно-моральні аспекти педагогіки В.О.Сухомлинського / О. В. Білюк. - С .127-129
Бородіна, Н. С. Шляхи розвитку духовності студентів-філологів на заняттях із дисциплін фахового циклу / Н. С. Бородіна. - С .130-131
Василькова, Н. І. Духовна культура в контексьі фахової підготовки студентів філологів / Н. І. Василькова. - С .132-133
Водяна, П. М. Духовний потенціал художнього образу та його значення у підготовці студентів-філологів / П. М. Водяна. - С .134-135
Гладишев, В. В. Про університетську підготовку вчителів зарубіжної літератури до морального виховання учнів / В. В. Гладишев. - С .136-138
Єрмакова, І. П. Студентський конкурс наукових робіт як умова їх особистісної самореалізації / І. П. Єрмакова. - С .138-140
Желязкова, В. В. Семіотика в контексті філологічної підготовки студентів / В. В. Желязкова. - С .140-142
Караульна, О. М. Духовній розвиток студентів засобами викладання предмету "Всесвітня історія" / О. М. Караульна. - С .142-144
Кремінь, Тарас Дмитрович. Пріоритети духовного розвитку студентів-філологів / Т. Д. Кремінь. - С .145-146
Кремняк, Ю. О. Морально-етичні засади діяльності студенської мистецької агенції "ЛаКМУС" / Ю. О. Кремняк. - С .147-148
Манукян, С. С. Формування духовної культури студента як важливого компонента майбутньої професійної діяльності / С. С. Манукян. - С .149-151
Маринченко, Г. М. Церква, освіта, держава: їх взаємовідносини на сучасному етапі / Г. М. Маринченко. - С .152-153
Нікора, А. О. Розвиток ціннісних орієнтацій майбутніх учителів етики в процесі їх методичної підготовки / А. О. Нікора. - С .154-156
Романюк, Л. М. Формування духовного світу студентів у процесі вивчення історичної прози Р. Іванчука / Л. М. Романюк. - С .158-159
Путіловська, Н. Б. Роль регіонального культурно-освітнього простору в духовному розвитку студенів / Н. Б. Путіловська. - С .156-158
Рускуліс, Л. В. Комунікативна компетенція студентів як основа фахової майстерності / Л. В. Рускуліс. - С .160-161
Ситченко, А. Л. Єдність морального й естетичного виховання засобами літератури / А. Л. Ситченко. - С .162-163
Старєва, А. М. Модель духовного розвитку особистості студента засобами університетської освіти / А. М. Старєва. - С .164-165
Супрун, А. П. Комунікативно-інформаційна діяльність людини і суспільства як основа підготовки спеціалістів прикладної лінгвістики / А. П. Супрун. - С .166-168
Федьков, І. І. Музейна педагогіка і краєзнавча робота: їх можливості в процесі духовного виховання / І. І. Федьков. - С .168-170
Червак, Г. Б. Аксиологічний та акмеологічний підходи в процесі методичної підготовки майбутнього вчителя старшої школи / Г. Б. Червак. - С .170-172
Шличек, О. Ю. Формування морально-духовного імперативу студентів засобами університетської правової освіти / О. Ю. Шличек. - С .172-175
Духовність майбутнього вчителя і виховне середовище університету
Авраменко, К. Б. Особливості духовного становлення майбутніх вчителів початкової школи у процесі професійної підготовки / К. Б. Авраменко. - С .176-177
Айзікова, Л. В. Морально-етичний компонент підготовки вчителів у Великій Британії / Л. В. Айзікова. - С .178-180
Баркасі, В. В. Полікультурний підхід до навчання студентів факультету іноземної філології / В. В. Баркасі, С. Б. Баркасі. - С .180-182
Білюк, О. Г. Формування морально-ціннісних стосунків викладачів і студентів як умова духовного розвитку суб'єктів навчально-виховного процесу / О. Г. Білюк. - С .182-184
Бондур, Ю. В. Проблема духовності у художньому вихованні старшокласників засобами медіакультури / Ю. В. Бондур. - С .184-186
Гаврилова, О. В. Використання виховного потенціалу скаутських об'єднань у формуванні самоконтролю студентів-підлітків / О. В. Гаврилова. - С .187-188
Добровольська, Л. С. Розвиток духовних якостей та естетичних цінностей студентів у процесі вивчення іноземних мов / Л. С. Добровольська. - С .189-190
Домашова, Ю. П. Вивчення художніх текстів як чинник розвитку духовності / Ю. П. Домашова. - С .191-192
Желан, А. В. Музична спадщина композиторів миколаївщини (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) як носіїв духовності / А. В. Желан. - С .193-195
Зуб, К. К. Духовна культура як основа педагогічної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва / К. К. Зуб. - С .195-197
Казакова, М. М. Вплив художнього тексту на формування особистості студентів мовних спеціальностей / М. М. Казакова. - С .197-198
Казанжи, І. В. Інтернаціоналізм і культура міжнаціонального спілкування як складова духовного розвитку особистості / І. В. Казанжи. - С .199-201
Калініна, Л. А. Студенській театр "АРТ - клас" як засіб естетичного виховання студенської молоді / Л. А. Калініна. - С .201-203
Коваленко, О. В. Формування загальнокультурних цінностей студентів в процесі вивчення іноземної мови / О. В. Коваленко. - С .203-205
Коган, Г. В. Духовний аспект виховання у процесі міжкультурного навчання / Г. В. Коган. - С .205-207
Кравченко, Л. В. Полікультурне виховання студенської молоді засобами художньно-естетичних цінностей / Л. В. Кравченко. - С .207-209
Кузнецова, О. А. Формування морального самовизначення студентів класичного університету / О. А. Кузнецова. - С .209-211
Куліш, О. О. Формування духовності у вихованок середніх жіночих навчальних закладів Херсонської губернії (ХІХ - початок ХХ століття) / О. О. Куліш. - С .212-213
Лісовська, Т. А. Вплив музичного середовища на розвиток особистості / Т. А. Лісовська. - С .214-215
Лощенова, І. Ф. Полікультурна підготовка майбутнього фахівця в умовах університетської освіти / І. Ф. Лощенова. - С .216-217
Мазур, В. М. Проблеми використання інноваційних освітніх технологій / В. М. Мазур. - С .218-220
Марущак, В. С. Формування особистості студента університету на матеріалах українознавства / В. С. Марущак. - С .221-223
Мельницька, Ірина Вікторівна. Духовність як компонент виховання на факультеті іноземної філології / І. В. Мельницька. - С .223-225
Мироненко, Т. П. Діалог культур в сучасній американській літературі / Т. П. Мироненко. - С .225-227
Нікішина, В. В. Формування діалогічного потенціалу майбутнього вчителя як необхідна умова розвитку його духовності / В. В. Нікішина. - С .227-229
Нор, К. Ф. Духовна постать Григорія Сковороди / К. Ф. Нор. - С .230-231
Олексюк, О. Є. Організація виховного середовища університету як умова духовного розвитку особистості студента і викладача / О. Є. Олексюк. - С .232-233
Олійник, О. В. Духовна культура викладача ВНЗ як складова загальної професійно-педагогічної культури / О. В. Олійник. - С .234-236
Олійник, Л. М. Статева освіченість як складова духовної культури студенської молоді / Л. М. Олійник. - С .236-238
Парфентьєва, І. П. Розвиток духовності студентів у процесі формування мистецької рефлексії / І. П. Парфентьєва. - С .239-240
Прасол, Н. О. Духовно-моральне виховання майбутнніх вчителів посаткових класів під час вивчення мовних лисциплін / Н. О. Прасол. - С .241-242
Ремчукова, Л. Г. Екологія душі майбутнього викладача / Л. Г. Ремчукова. - С .243-244
Рень, І. Ю. Розвиток духовних якостей майбутніх вчителів / І. Ю. Рень. - С .245-247
Рехтета, Л. О. Формування громадянськості як складової духовності майбутніх вчителів початкової школи / Л. О. Рехтета. - С .248-249
Садова, О. О. Розвиток духовності студентів при вивченні праслов'янської лексики / О. О. Садова. - С .250-251
Светочева, С. М. Міфологія в давніх англійських та слов'янських текстах: компоративний аналіз / С. М. Светочева. - С .251-253
Середа, І. В. Самовиховання як умова духовного розвитку студента класичного університету / І. В. Середа. - С .254-256
Січко, І. О. Розвиток духовних якостей особистості засобами природи / І. О. Січко. - С .256-258
Слятіна, І. О. Формування художньо-естетичного досвіду у майбутнього вчителя музики засобами гри на народних інструментах / І. О. Слятіна. - С .259-261
Соколовський, В. С. Формування кроскультурної грамотності у студентів мовників / В. С. Соколовський. - С .262-264
Столярова, Л. В. Хорова діяльність як засіб формування духовного середовища в університеті / Л. В. Столярова. - С .264-266
Чаленко, Л. М. Риси духовності вчителя, які осодливо впеливають на формування духовності учнів / Л. М. Чаленко. - С .266-270
Шахрієва, Н. В. Педагогічна практика як засіб духовного становлення майбутнього вчителя початкових класів / Н. В. Шахрієва. - С .270-272
Шевченко, Ю. А. Підготовка майбутніх учителів музики до організації дитячих музично-інструментальних колективів як педагогічна проблема / Ю. А. Шевченко. - С .272-275
Шиян, Т. В. Організаційно-педагогічні умови формування відповідальності старшокласників у процесі факультативних занять гуманітарного профілю / Т. В. Шиян. - С .275-277
Шмотіна, О. В. Формування духовності студентів в процесі аналізу англомовних текстів / О. В. Шмотіна. - С .278-280
Щербак, І. В. Формування мотиваційно-ціннісного компонента готовності студентів до громадянського виховання молодших школярів у позааудиторній роботі / І. В. Щербак. - С .280-282
Якименко, С. І. Педагогічний супрвід духовного ствновлення майбутнього вчителя початкових класів / С. І. Якименко. - С .283-284
ББК 74.480.46

Рубрики: Університетська освіта,  Вища освіта--університетська
Кл.слова (ненормированные):
Людиноцентризм -- Самоврядування студентське -- Євроінтеграція

Доп.точки доступа
Будак, Валерій Дмитрович, В.Д. (1947 р.н.) \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
66.4(0),01
Г 71


    Горюнова, Є. О.
    Євроінтеграція : навчальний посібник / Є. О. Горюнова. - Київ : Академвидав, 2013. - 224 с. - (Альма-матер). - ISBN 978-617-572-057-8 : 50.00 р.
ББК 66.4(0),01

Рубрики: Глобальні проблеми,  Євроінтеграція,  Міжнародні відносини

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
74
Н 34


   
    Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 23. Т. 2 / ред. Пєхота О. М. - Миколаїв : МДУ ім. В.О.Сухомлинського, 2008. - 256 с. - 15.00 р.
    Содержание:
Інноваційна педагогічна діяльність і технології
Якименко, С. І. Інтегрований особистісно орієнтований підхід до навчально-виховного процесу в ДНЗ / С. І. Якименко. - С .8
Приходько, М. До проблеми фундаменталізації професійної підготовки соціальних педагогів у вищих навчальних закладах Німеччини / М. Приходько, О. Федорова. - С .16
Авраменко, К. Б. Інноваційні підходи до контролю знань студентів у системі вищої педагогічної освіти / К. Б. Авраменко, Н. М. Педашевська. - С .27
Недбаєвська, Л. С. Інтерактивні технології при вивченні електромагнітної індукції на уроках фізики / Л. С. Недбаєвська, С. С. Сущенко. - С .32
Приходько, В. М. Моніторинг якості післядипломної педагогічної освіти: мета, функції, принципи та основні завдання / В. М. Приходько. - С .43
Худякова, І. М. Використання віртуальних методичних посібників при підготовці геоінформатиків / І. М. Худякова. - С .52
Олійник, Л. М. Інноваційний підхід до здійснення статевого виховання дітей від народження до десяти років / Л. М. Олійник. - С .60
Глузман, Н. А. Порівняльний аналіз підходів до розуміння компетентності та компетенції в професійній освіті / Н. А. Глузман. - С .67
Білюк, О. Г. Співпраця викладачів і студентів - як форма морально-ціннісних стосунків / О. Г. Білюк. - С .79
Прасол, Н. О. Використання інформаційних технологій в процесі викладання лінгвістичних дисциплін / Н. О. Прасол. - С .86
Нікіфорова, Л. Б. Роль спецкурсу у формуванні емоційної культури майбутніх менеджерів / Л. Б. Нікіфорова. - С .92
Сокуренко, О. О. Формування світорозуміння першокласників засобами особистісно орієнтованого підходу / О. О. Сокуренко. - С .100
Полєвікова, О. Б. Роль методу проектів у формуванні інформаційної культури молодших школярів / О. Б. Полєвікова. - С .107
Кисличенко, В. Умови сімейного виховання як детермінуючий фактор розвитку мовлення дитини / В. Кисличенко. - С .112
Лахнова, Л. І. Особистісно орієнтований підхід до культури формування здорового способу життя молодших школярів / Л. І. Лахнова. - С .119
Шиян, Т. В. Формування відповідального ставлення старшокласників до навчання: історико-педагогічний аспект / Т. В. Шиян. - С .129
Підбуцька, Н. В. Проблема морального вибору особистості: теоретичний аспект / Н. В. Підбуцька. - С .136
Гура, Т. В. Психолого-педагогічні умови формування системи духовних цінностей у студентів-електромашинобудівників НТУ "ХПІ" / Т. В. Гура. - С .143
Середа, Н. В. Формування риторичної компетентності в педагогіці вищої школи / Н. В. Середа. - С .149
Квасник, О. В. Педагогічні технології формування соціокультурної компетентності у майбутніх інженерів / О. В. Квасник. - С .154
Кожевникова, Л. Кредитно-модульна система - європейський критерій оцінки знань самостійної роботи студентів з дисципліни "Фізичне виховання" / Л. Кожевникова, Н. І. Вертелецька. - С .160
Мірошниченко, В. І. Використання презентаційних мультимедійних програм з природознавчих дисциплін у Миколаївському державному університеті / В. І. Мірошниченко. - С .165
Чугуєва, І. Є. Головні елементи моделі професійної підготовки спеціалістів з комп'ютерних технологій / І. Є. Чугуєва. - С .170
Куліш, О. О. Освітня діяльність земств Херсонської губернії у забезпеченні безперервності жіночої освіти (II половина XIX ст. - початок XX ст.) / О. О. Куліш. - С .176
Технології музичної освіти
Соловйов, В. А. Зміст та структура педагогічної діяльності керівника музичного колективу / В. А. Соловйов. - С .188
Макаренко, О. П. Традиційна музика народів Європи у фаховій підготовці майбутніх учителів художньої культури / О. П. Макаренко. - С .194
Бєдакова, С. В. Празький період творчості Н. Нижанківського / С. В. Бєдакова. - С .200
Левченко, Л. А. Вплив кантового мистецтва України на формування фахової підготовки вчителя музики / Л. А. Левченко, А. В. Левченко. - С .208
Гмиря, С. С. Проблема актуалізації базових знань у процесі вивчення нового матеріалу / С. С. Гмиря. - С .213
Щербак, І. В. Громадянська зрілість як складова готовності студентів до громадянського виховання молодших школярів / І. В. Щербак. - С .221
Рускуліс, М. А. До проблеми комплексного розвитку музичних здібностей студента-піаніста / М. А. Рускуліс. - С .228
Бєлов, С. С. Значення слухомоторного комплексу навичок для активізації практичної роботи викладача-інструменталіста / С. С. Бєлов. - С .234
Ілечко, М. П. Проблеми інтерконтекстуальності у вивченні фортепіанної спадщини українських композиторів / М. П. Ілечко. - С .241
ББК 74

Рубрики: Вища педагогічна освіта--євроінтеграція,  Вища педагогічна освіта--освітні технології--сучасні технології,  Вища педагогічна освіта--сучасна освітня політика
Доп.точки доступа
Будак, В.Д. \.\
Пєхота, Олена Миколаївна (1954) \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей