Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (19)Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва (3)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>U=65.03я73<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.
Обкладинка
65.03я73
Ю 94


    Юхименко, П. І.
    Економічна історія : навчальний посібник / П. І. Юхименко. - 3-е вид., випр. і доп. - Київ : "Знання", 2012. - 341 с. - ISBN 978-966-7131-96-8 : 85.00 р.
    Содержание:
Доіндустріальна економіка . - С .13
Основні етапи розвитку й особливості первісного господарства . - С .13
Етапи розвитку . - С .13-15
Неолітична революція . - С .15-19
Розвиток східної (азіатської) моделі господарства у Стародавньому Єгипті . - С .19
Особливості господарської діяльності . - С .19-20
Сільське господарство і ремесло . - С .20-22
Розвиток торгівлі . - С .22-25
Формування античної системи господарства у Стародавній Греції . - С .25
Палацове господарство . - С .25-28
Формування полісів . - С .28-30
Торгівля . - С .30-33
Еволюція античної моделі господарського розвитку в Стародавньому Римі . - С .33
Економіка періоду республіки . - С .33-35
Економіка періоду імперії . - С .35-41
Становлення та рорзвиток європейського феодалізму . - С .41
Розвиток іеодальної економіки у Західної Європі . - С .41
Етапи становлення і характерні риси . - С .41-44
Основи феодального ладу у Франкській державі . - С .44-46
Формування сеньйоріального господарства . - С .46-47
Господарська діяльність на українських землях в епоху середньовіччя (V-XVI ст.) . - С .47
Основи господарства . - С .47-49
Формування вотчини . - С .49-50
Господарська діяльність . - С .50-52
Розвиток міст і торгівля . - С .52-54
Руйнація і відродження . - С .54
Аграрні відносини . - С .54-58
Індустріальна економіка . - С .58
Передумови становлення нової моделі господарського розвитку . - С .58
Розвиток товарно-грошових відносин і зародження капіталістичного виробництва . - С .58
Розвиток торгівлі . - С .58-60
Форми об`єднання купців . - С .60
Утворення грошового ринку . - С .60-63
Розклад феодалізму та умови виникнення капіталістичного способу виробництва . - С .63
Розвиток продуктивних сил . - С .63-65
Організація капіталістичного виробництва . - С .65-68
Великі географічні відкриття та їхній вплив на економічний розвиток Європи . - С .68
Епоха Великих відкриттів . - С .68-69
Соціально-економічні наслідки . - С .69-72
Первісне нагромадження капіталу як вихідний пункт становлення капіталізму в Західній Європі (кінець XV- початок XVII ст.) / 72
Головні ознаки первісного нагромадження . - С .72
Джерела первісного нагромадження в Англії . - С .75-80
Становлення і розвиток індустріальної господарської системи . - С .80
Особливості становлення капіталістичного виробництва у Голандії . - С .80
Основи економічного зростання Голландії . - С .80-85
Причини втрати економічного лідерства . - С .85-86
"Революційний" шлях становлення промислового капіталізму в Англії . - С .86
Ліквідація пережитків феодалізму . - С .86-89
Торгівля . - С .90
Розвиток фермерства . - С .90-91
Фінанси . - С .91-92
7.3 = Господарство українських земель у XVII-XVIII ст. - С .92
Розвиток Лівобережжя та Слобожанщини . - С .92
Правобережжя . - С .95
Ремісниче та мануфактурне виробництво . - С .97-99
Торгівля . - С .99-100
Грошовий ринок . - С .100-102
Англія- батьківщина промислової революції . - С .102
Передумови промислового перевороту . - С .102-103
Створення колоніальної імперії . - С .103-104
Розвиток капиталістичного фермерства . - С .104-107
Перетворення Англії у "фабрику світу" . - С .107-112
Промисловий переворот у Франції . - С .112
Особливості промислового превороту у Франції / 112-114
Розвиток банківської та кредитної сфер . - С .114-116
Парцелярний характер землеволодіння . - С .116-119
Особливості промислового перевороту в Німеччині . - С .119
Причини екномічної відсталості . - С .119-120
Передумови промислового перевороту . - С .120-122
Формування грошово-кредитної системи . - С .122-124
"Прусський" шлях розвитку капріталізму в сільському господарстві . - С .124-127
Промисловий переворот і розвиток капіталізму в Україні . - С .127
Передумови промислового перевороту . - С .127-129
Особливості розвитку капіталізму . - С .129-131
Особливості української промисловості . - С .131-133
Формування внутрішнього ринку . - С .133-137
Утворення США, їх економічний розвиток у ХІХ ст. (переселенський капіталізм) . - С .137
Розвиток капіталізму . - С .137-139
Війна за незалежність та її наслідки . - С .139-141
Особливості промислового перевороту . - С .141-143
Розвиток сільського господарства . - С .143-145
Розвиток торгівлі, грошової і кредитної системи . - С .145-149
Еволюція промислового капіталізму в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. . - С .149
Друга технологычна революцыя ы розвиток свытових продуктивних сил (кінець ХІХ- початок ХХ ст. ) . - С .149
Загальна тенденція економічного розвитку . - С .149
Електрика і електротехніка . - С .150-151
Металургія і транспорт . - С .151-152
Технологія і організація виробництва . - С .152-155
Монополізація виробництва . - С .155-159
Особливості становлення монополістичного капіталізму у провідних країнах світу (США, Німеччина) . - С .159
Умови швидкого розвитку економіки США . - С .159-162
Антимонопольна політика . - С .162-164
Причини піднесення Німеччини . - С .164-165
Структура економіки . - С .165-166
Концентрація і монополізація . - С .166-169
Колоніальна система господарства і становище залежних країн наприкінці ХІХ - на порчатку ХХ ст. . - С .169
Історичні форми колоніалізму . - С .169-170
Зміна колоніальної поліитики метрополій . - С .170-171
Розвиток промисловості в колоніях . - С .171-172
Залежні країни . - С .173-174
Розвиток українських земель . - С .174-178
Ліберально-реформістська модель регульованого капіталізму США . - С .178
Періоди процесу етатизації . - С .178-180
Конверсія та її наслідки . - С .180-182
Економічна криза 1929-1933 рр. . - С .182-184
"Новий курс" Ф. Рузвельта . - С .184-189
Розвиток етатиської системи господарських відносин у Великобританії і Франції . - С .189
Післявоєнна економіка Великобританії . - С .189-191
Антикризова політика уряду Великобританії . - С .191-193
Післявоєнна економіка Франції . - С .193-195
Економіка періоду світової кризи . - С .195-197
Становлення державного соціалізму в СРСР . - С .197
Революційні перетворення . - С .197-199
Політика "воєнного комунізму" . - С .199-202
Нова економічна політика . - С .202-206
Згортання непу і формування командної економіки . - С .206-214
Постіндустріальне суспільство: проблеми і перспективи . - С .214
Посилення інтернаціоналізації господарської діяльності та економічної інтеграції . - С .214-216
Транснаціональні корпорації . - С .216-219
Інтеграція . - С .219-221
Асиметрія стану і розвиток сучасної світової економіки . - С .221-224
Зростання економічної могутності й проблеми країни-лідера світової економіки-США . - С .224
Основи економічного зростання . - С .224-226
Перехід до постіндустріального суспільства . - С .226-227
Перехід до "рейганоміки" . - С .227-230
План Маршалла . - С .230-233
Динаміка, форми та особливості економічного розвитку провідних європейських країн . - С .233
Особливості економічної моделі . - С .233-235
Великобританія: політика державного регулювання . - С .235-237
"Тетчеризм" . - С .237-240
Франція . - С .240-241
Економічний курс голлізму . - С .241-243
Політика 70-90-х років . - С .243-245
Німеччина . - С .245-246
Грошова і економічна реформи . - С .246-247
Розвиток у 70-90 -ті роки . - С .247-251
Особливості японської моделі економічного розвитку в післявоєнний період . - С .251
Відродження післявоєнного господарства . - С .251-253
Особливості економічної моделі . - С .253-262
Розвиток економіки СРСР у новітній період (1945-1991 рр.) . - С .262
Вибір економічної стратегії розвитку СРСР у період 40-50-х років . - С .262
Післявоєнна економіка . - С .262-263
Основні джерела перебудови . - С .263-265
Вибір економічної стратегії . - С .265-267
Особливості відбудови в СРСР . - С .267-270
Розвиток економіки СРСР у 50-80-ті роки . - С .270
50-60-ті роки . - С .270-277
1971-1985 рр. / 277-281
1985-1991 рр. . - С .281-286
Проблеми формування індустріального суспільства у країнах, що звільнилися від колоніального панування . - С .2878-288
Стратегія розвитку . - С .288-289
Класифікація країн третього світу . - С .289
Перша група . - С .289-292
Друга група . - С .292-296
Третя група . - С .296-297
Проблеми заборгованості . - С .297-298
Інтеграційні процесм . - С .298-299
Економіка України в період переходу до ринкової моделі господарювання . - С .300
Політика реформ . - С .300-304
Проблеми перехідного періоду . - С .304-305
Проблеми входження економікм України у світове господарство . - С .306
Факторні умови конкурентоспроможності . - С .306-310
Джерела конкурентних переваг . - С .310-314
Проблеми входження у світову економіку . - С .314-317
Зовнішньоекономічна діяльність держави . - С .317-321
/ 321-322
ББК 65.03я73

Рубрики: Економічна історія,  Економіка--історія

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей