Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (1)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>U=74.48<.>)
Общее количество найденных документов : 156
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
74.48
П 24


   
    Педагогика и психология высшей школы [Текст] : Учеб. пособ. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 544 с. - ISBN 5-222-02284-6 : 21.50 грн
ББК 74.48

Рубрики: Вища школа--педагогіка,  Вища школа--психологія,  Педагогіка--вища школа,  Психологія--вища школа

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.48
Б 11


    Бєланова, Р. А.
    Гуманізація та гуманітаризація освіти в класичних університетах (Україна-США) [Текст] / Р.А. Бєланова. - Київ : Центр практичної філософії, 2001. - ISBN 966-95855-4 : 20.50 грн
    Содержание:
Проблеми гуманізму наприкінці XX століття . - С .19
Основні теорії особистості в психології XX сторіччя . - С .45
Стан духовного розвитку особистості в Україні на зламі віків . - С .68
Поступ процесу гуманізації та гуманітаризації на теренах української освіти . - С .87
Історична перспектива гуманізації освіти в США . - С .111
Гуманізація освіти у вищій школі США . - С .144
Проблеми та перспективи гуманізації та гуманітаризації підготовки студентів в класичних університетах України . - С .163
ББК 74.48

Рубрики: Вища освіта--Україна,  Вища освіта--США

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.48
П 11


   
    Підвищення ефективності навчально-виховної роботи в сучасній вищій школі : Збірник наукових праць Південослов'янського інституту. - Миколаїв : Видавництво ПСІ КСУ, 2003. - 141 с. - 5.80 р.
    Содержание:
Скороходов, В. А. Створення, розбудова та менеджмент сучасного ВНЗ не бюджетного фінансування / В. А. Скороходов. - С .3
Бех І. Д. Виховання особистості в соціогенетичному дискурсі / І. Д. Бех. - С .9
Биков В. Ю. Проектний підхід і дістанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів / В. Ю. Биков. - С .25
Семиченко, В. А. Пріоритети професійної підготовки / В. А. Семиченко. - С .38
Пєхота О. М. Вимоги до особистості сучасного викладача університету з позиції гуманізації освіти / О. М. Пєхота. - С .48
Скороходов, В. А. Розробка та впровадження варіативної частини державного стандарту вищої освіти з менеджменту / В. А. Скороходов, І. Ю. Биков, С. П. Шевчук. - С .53
Мещанінов, О. П. Нерівномірність розвитку університетської системи освіти / О. П. Мещанінов. - С .61
Щукін, Є. О. Особливості підготовки практичних психологів на етапі спеціалізації / Є. О. Щукін. - С .69
Яблонко, В. Я. Індивідуалізація навчально-виховного процесу - актуальна проблема вищої школи / В. Я. Яблонко. - С .72
Куц, В. А. Исследование результатов психологической напряженности в труде педагогических работников / В. А. Куц, И. В. Измайлова. - С .76
Мальцев, А. С. Психологические аспекты маневра последнего момента / А. С. Мальцев, И. М. Стариков. - С .80
Куц, В. А. Лонгитюдное исследование психологических особенностей ликвидаторов аварии на ЧАЭС / В. А. Куц, И. И. Тонкоглосюк. - С .84
Гетманцев, С. В. Новое экологическое сознание как дальнейший путь развития человеческой психики / С. В. Гетманцев. - С .87
Гетманцева, Л. Л. Особенности преподавания экопсихологии студентам-психологам / Л. Л. Гетманцева, С. В. Гетманцев. - С .92
Маргеліс, Н. В. Особливості соціалізації підлітків у сучасних умовах / Н. В. Маргеліс. - С .94
Патрик, И. П. Особенности формирования социальной и личностной самоидентификации студентов / И. П. Патрик. - С .105
Панкова, Н. М. Из опыта работы по преподаванию "Социальной педагогики" / Н. М. Панкова. - С .109
Старєва, А. М. Теоретичні основи підготовки педагогів до реалізації особистісно-орієнтованого навчання / А. М. Старєва. - С .113
Грушевский, В. А. Личностное и профессиональное развитие учащихся в современных условиях / В. А. Грушевский. - С .124
Шуляр, Василь Іванович. Професійна компетентність учителя літератури в умовах технологізації освіти / В. І. Шуляр. - С .128
Олейник, В. П. Психологічні особливості поведінки спортсменів / В. П. Олейник. - С .135
Шкуренко, К. А. Изучение миграционных процессов в Украине в курсе "Основы демографии" / К. А. Шкуренко. - С .137
ББК 74.48

Рубрики: Вища освіта. Педагогіка вищої школи

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
74.48
О-75


   
    Основы педагогики психологии высшей школы [Текст] : Учеб. пособие / Ред. А.В. Петровский. - М. : Издательство Московского университета, 1986. - 304 с. - 4.39 р.
ББК 74.48

Рубрики: Вища освіта. Педагогіка вищої школи
Доп.точки доступа
Петровский, А.В. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
74.48
Н 74


   
    Новое в высшем образовании [Текст] : Материалы к научно-методической конференции / Ред. И.М. Болотников, С.Т. Махлина. - СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, 1999. - 78 с. - 5.00 р.
ББК 74.48

Рубрики: Вища освіта. Педагогіка вищої школи
Доп.точки доступа
Болотников, И.М. \ред.\
Махлина, С.Т.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
74.48
М 11


   
    Міжнародне співробітництво та університетська освіта [Текст] : Матеріали міжнародної наукової конференції. - Миколаїв : МФ НаУКМА, 2000. - 264 с. - ISBN 966-7458-25-3 : 4.30 р.
    Содержание:
Міжнародне співробітництво і розвиток університетської освіти . - С .3
Будак, В. Д. Розвиток університетської освіти: міжнародний аспект / В. Д. Будак. - С .3
Пуховська, Л. П. Сучасні підходи до професіоналізму вчителя в різних освітніх системах: порівняльний аналіз / Л. П. Пуховська. - С .7
Семенов, И. Н. Рефлексивная организация диалогического мышления в условиях игрорефлексики / И. Н. Семенов. - С .14
Пехота, Елена Николаевна. Гуманистические основания педагогической подготовки учителя / Е. Н. Пехота. - С .23
Бутенко В. Г. Методологічні аспекти ефективного використання мистецтва у процесі підготовки майбутнього вчителя / В. Г. Бутенко. - С .32
Редько, В. Г. До проблеми сучасного шкільного підручника іноземної мови / В. Г. Редько. - С .40
Осіпов, П. І. Міжкультурна комунікація: проблеми і перспективи / П. І. Осіпов. - С .45
Ambrose, Jacqueline. A student's life: University in the United States of America / J. Ambrose. - С .52
Проблеми гуманізації неперервної освіти: концепції, системи, технології і досвід . - С .55
Любарська, О. М. Проблеми гуманізації педагогічної освіти / О. М. Любарська. - С .55
Мещанінов, О. П. Шляхи розвитку університетської освіти в Україні / О. П. Мещанінов. - С .60
Киктенко, А. И. Роль педагогических университетов в гуманизации образования в XXI столетии / А. И. Киктенко. - С .72
Білюк, О. В. Історико-педагогічні аспекти розвитку принципів гуманізації та демократизації освіти / О. В. Білюк. - С .79
Абашкіна, Н. В. Проблеми гуманізації професійної освіти у філософській думці Німеччини XX століття / Н. В. Абашкіна. - С .81
Гришкова, Р. О. Ситуації успіху як фактор гуманізації процесу навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей / Р. О. Гришкова. - С .87
Стельмах, Н. В. Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя до гуманізації навчально-виховного процесу в школі / Н. В. Стельмах. - С .92
Корсунська, Н. О. Реформа змісту та методів професійної освіти. Шляхи інтегрування зарубіжного досвіду / Н. О. Корсунська. - С .98
Журецький, Я. І. Проблеми удосконалення зв'язків педагогічних вузів і загальноосвітньої школи в Україні та в Західноєвропейському регіоні / Я. І. Журецький. - С .101
Линенко, А. Ф. Методологические основы формирования готовности будущих учителей к профессиональной деятельности / А. Ф. Линенко. - С .103
Сотнікова, А. В. До питання про педагогічну самосвідомість / А. В. Сотнікова. - С .108
Мироненко, Т. П. Оптимальные условия формирования гражданской зрелости будущих учителей при изучении иностранного языка / Т. П. Мироненко. - С .111
Нагач, М. В. Вчитель у контексті особистісно керованої освіти: американський досвід / М. В. Нагач. - С .116
Авшенюк, Н. М. Особистісно орієнтована підготовка вчителя іноземної мови у Великій Британії / Н. М. Авшенюк. - С .121
Черкесова, І. Г. До питання особистісно орієнтованого підходу у підготовці фахівця образотворчого мистецтва / І. Г. Черкесова. - С .124
Новаченко, Т. В. Синергетический подход в воспитании и образовании / Т. В. Новаченко. - С .127
Олексюк, О. Є. Формування професійної спрямованності майбутнього вчителя в умовах діяльності асоціації "Педагогічна ініціатива" / О. Є. Олексюк. - С .130
Романова, С. М. Соціальна адаптація студентів у професійному навчальному закладі / С. М. Романова. - С .133
Васютин, Р. Н. Рефлексивно-психологическая оптимизация подготовки профессиональных управленцев в сфере маркетинга / Р. Н. Васютин. - С .136
Пономаренко, Т. Л. Ділова гра в системі навчальної роботи / Т. Л. Пономаренко. - С .139
Нор, К. Ф. Спілкування студентів у груповій навчальній діяльності / К. Ф. Нор. - С .142
Knodel, Ljudmila. Uber das system der fachausbildung in Deutshland / L. Knodel. - С .148
Бутенко, Н. І. Формування естетичного досвіду майбутнього вчителя у системі педагогічної освіти / Н. І. Бутенко. - С .151
Морозов, А. С. Педагогічні умови формування правової культури майбутніх працівників міліції в системі вищої школи / А. С. Морозов. - С .157
Проблеми викладання іноземних мов та створення альтернативних підручників для середньої та вищої школи . - С .161
Комарницька, Т. М. Кваліфікаційна характеристика вчителя іноземної мови в контексті сучасних наукових, психолого-педагогічних теорій, методів та технологій навчання / Т. М. Комарницька. - С .161
Баркасі, В. В. Комунікація як засіб формування студентського колективу / В. В. Баркасі. - С .165
Remchukova, L. Comparative Analysis Of Native And Foreign Methods And Approaches Of Teaching English Grammar And The Necessity Of Their Correlation / L. Remchukova. - С .171
Лощенова, І. Ф. Полікультурна освіта як складова частина педагогічної культури викладача / І. Ф. Лощенова. - С .174
Ambrose, Jacqueline. Why idioms are important for english language learners / J. Ambrose. - С .178
Матвєйцева, І. О. Підручник як інтелектуальний самовчитель / І. О. Матвєйцева. - С .181
Василенко, Марина. Internet і освіта: французький досвід / М. Василенко. - С .184
Yusupova, Y. G. "THE REGISTERS OF DNIEPER COSSACKS' ARMY" COMPILED IN 1649 AS ONE OF THE RICHEST MONUMENTS OF HISTORIC ANTHROPONYMY" / Y. G. Yusupova. - С .188
Никишина, В. В. Мотивация, как одно из необходимых условий развития коммуникативных навыков в обучении английскому языку / В. В. Никишина. - С .192
Васина, И. В. Проблема обучения иностранному языку в педагогическом лицее как в структурном подразделении педагогического университета / И. В. Васина. - С .197
Постова, Л. С. Формування духовного потенціалу у студентів-мовників / Л. С. Постова. - С .200
Айзікова, Л. В. До проблеми інтеграції теорії і практики в підготовці вчителя: міжнародний досвід / Л. В. Айзікова. - С .203
Шерман, М. І. Педагогічні аспекти використання гіпертексту в процесі інформатизації вищої школи / М. І. Шерман. - С .207
Проблема перекладу та інтеркультурної комунікації (герменевтика, психологія, мовноконцептуальні та когнітивні аспекти) . - С .211
Janowskij, O. M. UBERBLICK UBER DIE THEMEN UND SCHWERPUNKTE DER INTERKULTURELLEN "ERZIEHUNG" UND LEHRERFORTBILDUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / O. M. Janowskij. - С .211
Адамчук, Н. В. Психолингвистические аспекты проблемы обучения чтению школьников / Н. В. Адамчук. - С .214
Садовая, А. Ю. О некоторых трудностях перевода антропонимов на немецкий язык (на материале рассказов И. Ильфа и Е. Петрова) / А. Ю. Садовая. - С .218
Тригуб, Л. Г. Коммуникативная организация предложения: сопоставительный анализ русского и английского языка / Л. Г. Тригуб, Е. Клименко. - С .222
Туманова, В. В. Проблемы адаптации и передачи иноязычных имен в русском и польском языках / В. В. Туманова, В. В. Першина. - С .225
Лысейко, Л. В. Лексико-семантическое значение слова / Л. В. Лысейко. - С .229
Діалог освітніх систем . - С .231
Budak, Sergei. The peculiarities of teaching humanitarian sciences in Friends University / S. Budak. - С .231
Ващенко, Марина. Soviet Leftovers in Our Education / М. Ващенко. - С .233
Gushlevskaya, Irina. New American technology of the use of the role-plays at the lessons of English in Cashiers' Summit School / I. Gushlevskaya. - С .235
Мироненко, В. Відповідність якості знань студентів міжнародним вимогам. Міжнародне співробітництво / В. Мироненко. - С .237
Titova, Katerina. From the work experience with people with learning, emotional and physical disabilities in New Jersey Camp Jaycee / K. Titova. - С .240
Бабкова, Н. П. Методические основы развития умений реально-информативной коммуникации / Н. П. Бабкова. - С .242
Mochenyova, Tetyana. Electives as an important opportunity for students of Southeastem Community College to make the right choi / T. Mochenyova. - С .247
Вороніна, М. В. Deutsche und ukrainische Studenten, -mehr Unterschiede? / М. В. Вороніна. - С .249
Мирошниченко, И. Субботний семинар в Беркли / И. Мирошниченко. - С .252
Коломийчук, Ю. Б. Практика в Германии: возможно ли это? / Ю. Б. Коломийчук. - С .255
Mekheda, Svetlana. The Educational System of Ukraine and Great Britain in the period of shift into an "Information Society" / T. Mekheda. - С .258
ББК 74.48

Рубрики: Університетська освіта--міжнародне співробітництво

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
74.48
П 12


    Павловський, Кшиштоф
    Трансформації вищої освіти в XXI столітті: польський погляд [Текст] : монография / Кшиштоф Павловський. - Киiв : Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент - освіти в Україні", 2005. - 230 с. - ISBN 966-8487-33-8 : 39.88 р.
ББК 74.48

Рубрики: Вища освіта в XXI столітті,  Вища освіта--трансформація, XXI ст.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
74.48
К 89


    Кузьмінський, Анатолій Іванович (1943).
    Педагогіка вищої школи [Текст] : Навч. посібник / А.І. Кузьмінський. - Київ : "Знання", 2005. - 486 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 966-346-002-4 : 70.40 р.
ББК 74.48

Рубрики: Вища освіта--педагогіка

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
74.48
К 69


    Корсак, Костянтин Віталійович.
    Світова вища освіта [Текст] : порівняння і визначення закордонних кваліфікацій і дипломів / К. В. Корсак. - Київ : МАУП-МКА, 1997. - 208 с. - ISBN 5-86926-103-1 (в обкл.) : 9.10 р.
ББК 74.48

Рубрики: Вища освіта--Україна,  Вища освіта--зарубіжні країни

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
74.48
П 24


   
    Педагогіка вищої школи [Текст] : навчальний посібник для ВНЗ. - Київ : "Знання", 2007. - 495 с. - ISBN 966-346-270-1 (в обкл.) : 48.00 р.
ББК 74.48

Рубрики: Педагогіка вищої школи

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей