Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 306466 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (30)Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва (9)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>U=87.7я73<.>)
Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8
1.
87.7я73
Г 96


    Гусейнов, А. А.
    Этика [Текст] : Учебник / А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян. - М. : Гардарики, 2002. - 472 с. - ISBN 5-8297-0012-3 (в пер.) : 28.77 р., 22.60 р.
ББК 87.7я73

Рубрики: Етика--підручник для вузів
Доп.точки доступа
Апресян, Р.Г.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
87.7я73
З-81


    Золотухина-Аболина, Е. В.
    Современная этика: истоки и проблемы [Текст] : Учебник для вузов / Е.В. Золотухина-Аболина. - Ростов н/Д : Издательский центр "МарТ", 1998. - 448 с. - ISBN 5-241-00007-0 (в пер.) : 8.10 р.
ББК 87.7я73

Рубрики: Етика--підручник для вузів

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
87.7я73
Е 88


   
    Етика [Текст] : Навчальний посібник для студентів гуманітарних факультетів вузів / Т.Г. Аболіна, В.В. Єфименко, О.М. Лінчук. - Київ : Либідь, 1992. - 328 с. - ISBN 5-325-00012-8 (в обкл.) : 2.17 р.
ББК 87.7я73

Рубрики: Етика--посібник для вузів
Доп.точки доступа
Аболіна, Т.Г.
Єфименко, В.В.
Лінчук, О.М.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
87.7я73
М 18


    Малахов, В. А.
    Етика: Курс лекцій [Текст] : Навчальний посібник для студентів вузів / В.А. Малахов. - Київ : Либідь, 1996. - 304 с. - (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). - ISBN 5-325-00124-8 (в обкл.) : 6.96 р.
ББК 87.7я73

Рубрики: Етика--посібник для вузів

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
87.7я73
О-75


   
    Основы этических знаний [Текст] : Учебное пособие для студентов филологических вузов. - СПб : "Лань", 1998. - 256 с. - ISBN 5-8114-0002-0 (в пер.) : 1.89 р.
ББК 87.7я73

Рубрики: Етика--посібник для вузів,  Етика--професійна,  Свобода вибору,  Культура спілкування

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
87.7я73
М 18


    Малахов, В. А.
    Етика: курс лекцій [Текст] : навчальний посібник / В. А. Малахов. - 3-є вид. - Київ : Либідь, 2001. - 384 с. - ISBN 966-06-0198-0 (в обкл.) : 12.70 р.
ББК 87.7я73

Рубрики: Етика--посібник для вузів

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
87.7я73
М 18


    Малахов, В.
    Етика спілкування [Текст] : навч. посіб. / В. Малахов. - Київ : Либідь, 2006. - 400 с. - ISBN 966-06-0417-3 : 14.00 р.
ББК 87.7я73

Рубрики: Етика--спілкування,  Спілкування--етика,  Комунікація--екзистенціальна,  Етика--персоналії,  Етика--"асиметрична",  Концепція--діалогічна--спілкування,  Спілкування--діалогічна концепція,  Філософія діалогу
Кл.слова (ненормированные):
ДІАЛОГ
Доп.точки доступа
Бубер, Мартін
Бахтін, М.М.
Левінас, Е.
Батищев, Генріх
Гайдеггер, М.
Гуссерль, Е.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
87.7я73
М 74


    Мовчан, В. С.
    Історія і теорія етики. Курс лекцій : навчальний посібник / В. С. Мовчан. - 2-е допов. вид. - Львів : [б. и.], 2005. - 488 с. - ISBN 5-7763-1073-3 : 32.00 р.
    Содержание:
Вступ до етики
Предмет і завдання етики як науки . - С .14
Про предмет етики . - С .14-17
Основні поняття науки "етика" . - С .17-25
Коло проблем дослідження етики . - С .25-26
Етика в системі наук про людський дух . - С .29
Три образи культури . - С .29-30
Мораль як явище культури . - С .30-32
Мораль і мистецтво . - С .32-34
Мораль та релігія . - С .34-36
Мораль і право . - С .36-43
Історія етики
Етичні вчення давніх цивілізацій сходу . - С .44
Моральне регулювання в добу ранніх цивілізацій . - С .44-47
Моральні ідеї в культурі Давнього Єгипту . - С .47-49
Етика Давнього Вавилону, Палестини, Ірану . - С .49-51
Давньоіндійська етика . - С .51-54
Давнькитайське етичне вчення . - С .54-58
Давньогрецька та Давньоримська етика . - С .59
Становлення етичних ідей у Давній Греції . - С .59-62
Етика Сократа . - С .62-64
Етичні ідеї у філософії Платона . - С .64-66
Етика Аристотеля . - С .66-69
Етичні школи доби еллінізму . - С .69-73
Етика доби Середньовіччя та Відродження . - С .74
Етика раннього християнства . - С .74-78
Візантийська етика . - С .78-79
Етика Київскої Русі . - С .79-82
Етика Західноєвропейського середньовіччя . - С .82-86
Етика гуманістів доби Відродження . - С .86-94
Етика доби Раціоналізму та Просвітництва XVII-XVIII століть . - С .95
Два напрямки в етиці Нового часу . - С .95-96
Учення Гоббса про мораль . - С .96-98
Етика Джона Локка . - С .98-100
Етика Спинози . - С .100-103
Етика західноєвропейського Просвітництва . - С .103-120
Етична думка України XVII-XVIII ст. Етика Сковороди . - С .120-126
Етика класиків німецької філософії . - С .127
Етика Канта . - С .127-131
"Науковчення" Фіхте . - С .131-133
Етика свободи Шеллінга . - С .133-135
Етика Гегеля . - С .135-140
Евдемоністична етика Фойєрбаха . - С .140-144
Соціально-етичний радикалізм . - С .145
Витоки соціально-етичного прадикалізму . - С .145-148
Утопічний соціалізм . - С .148-152
Декабризм . - С .152-154
Революційний демократизм (Росія, Україна) . - С .154-163
Революційне народництво: ідея "морального боргу" . - С .163-168
Етика марксизму . - С .168-170
Ленінізм: соціально-етичні ідеї . - С .170-173
Соціально-етичний лібералізм ХІХ-ХХ століть . - С .174
Багатство напрямків в етиці ХІХ-ХХ століть . - С .174-176
Утилітаризм . - С .176-178
Позитивізм . - С .178-184
Прагматизм . - С .184-185
"Філософія життя" . - С .185-191
Феноменологічна етика . - С .191-194
Фройдизм. Неофройдизм . - С .198-203
Метаетика . - С .203-205
Етика "всеєдності" . - С .205-211
Теорія етики. Онтологія моралі
Генеза моралі . - С .212
Історія ідей походження моралі . - С .212-218
Антропогенез і регулювання стосунків . - С .218-223
Міфологфчна свідомість і мораль . - С .223-225
Моральні якості людини ранніх культур . - С .225-229
Закономірності історичного розвитку моралі
Принципи аналізу історії моралі . - С .230-232
Мораль доби рабовласництва . - С .232-235
Феодальна мораль . - С .235-242
Мораль доби вільної конкуренції . - С .242-246
Поняття морального прогресу . - С .246-252
Сутність, структура та функції моралі . - С .253
Проблема сутності моралі . - С .253-256
Мораль як діяльнісно-практичне відношення до світу . - С .256-258
Фиференціація понять моральна свідомість, моральна діяльність, моральне відношення . - С .258-264
Соціальні функції та ціннісний зміст моралі . - С .264-269
Принципи моральнісного відношення. Альтруїзм-егоїзм. Колективізм-індивідуалізм . - С .270
Поняття "принцип" в етиці . - С .270-273
Альтруїзм-егоїзм-вихідні принципи родового життя . - С .273-282
Колективизм-індивідуалізм-принципи соціального буття . - С .282-289
Принцип єдності мети і засобів: методологія моральної діяльності . - С .289-294
Моральний ідеал-мета діяльності . - С .294-299
Принцип діалектичного зв`язку свободи і необхідності у феномені моральності . - С .300
Поняття свободи і моралі . - С .300-304
Об`єктивні підстави свободи . - С .304-308
Фаталізм. Волюнтаризм . - С .308-312
Суб`єкт свободи . - С .312-316
Свобода вибору і моральна відповідальність . - С .316-319
Свобода самоздійснення особи . - С .319-322
Свобода і безсмертя . - С .322-326
Гносеологія моралі
Категорії етики . - С .327
Поняття "категорія етики" . - С .327-331
Категорія етики як система . - С .331-334
Добро-зло-вихідні етичні категорії . - С .331-334
Основні категорії моральної свідомості . - С .344-345
Поняття "сором" . - С .345-348
Категорія честі . - С .348-351
Категорія "гідність" . - С .351-353
Категорія "обов`язок" . - С .353-355
Категорія "справедлівість" . - С .355-359
Категорії моральної самосвідомості. Категорія совісті . - С .359-362
Категорії "сенс життя" і "щастя" . - С .362-370
Феноменологія моралі
Екологічна етика . - С .371
Екологічна етика як наука . - С .371-376
Діяльність людини в природі та її наслідки . - С .376-378
Унікальність планетарного життя . - С .378-381
Еволюційна етика . - С .381-385
Етологія . - С .385-386
Біоетика . - С .386-389
Екологічне виховання . - С .389-393
Професійна етика . - С .394
Моральні аспекти професійності . - С .394-398
Етика вченого . - С .398-405
Лікарська етика . - С .405-412
Юридична етика . - С .412-416
Педагогічна етика . - С .416-422
Етика бізнесу . - С .422-431
Моральне спілкування як творчість . - С .432
Методологічні засади культури спілкування . - С .432-443
Моральні засади дружби . - С .455-461
Основні принципи морального спілкування . - С .461-471
Спілкування-джерело виховання і самовиховання . - С .471-481
Любов як феномен невідчуженого спілкування . - С .443-455
ББК 87.7я73

Рубрики: Етика--історія,  Етика--посібник для вузів

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей