Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (6)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: ((<.>A=Биков, Валерій Юхимович$<.>)+(<.>A=Биков, В. Ю.$<.>)+)
Общее количество найденных документов : 65
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
Обкладинка
74.480.42
П 84


   
    Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології [Текст] : Збірник статей до Міжнародної науково-практичної конференції . (До 90-річчя заснування МДУ) / ред.: В. Д. Будак, О. М. Пєхота ; відповід. за випуск Я. І. Журецький. - Миколаїв : Іліон, 2004. - 274 с.
    Содержание:
Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології . - С .7
Будак, В. Д. Університет: стратегія поступу на шляху Болонського процесу / В. Д. Будак. - С .7
Андрущенко, В. П. Політика і практика реалізації безперервної освіти в Україні / В. П. Андрущенко. - С .10
Биков В. Ю. Інформатизація освіти і розвиток понятійно-термінологічного апарату системи навчання і освіти / В. Ю. Биков. - С .15
Олійник, В. В. Післядипломна педагогічна освіта в Україні: концепція, стратегія розвитку / В. В. Олійник. - С .23
Power, Clark. Moral Knowledge and the Moral Self / C. Power. - С .36
Голобородько, Є. Окремі сучасні складові професіоналізму викладача вищої школи / Є. Голобородько. - С .38
Пєхота О. М. Вимоги до особистості сучасного викладача університету з позиції гуманізації освіти / О. М. Пєхота. - С .43
Журецький, Я. І. Організація співпраці педагогічного ВНЗ і школи / Я. І. Журецький. - С .48
Редько, В. Г. До проблеми формування готовності студентів вищих навчальних закладів до професійної діяльності вчителя іноземної мови / В. Г. Редько. - С .53
Сучасні тенденції розвитку професійної підготовки . - С .61
Кічук, Н. В. Деякі аспекти формування професіоналізму майбутнього викладача вищої школи / Н. В. Кічук. - С .61
Мещанінов, О. П. Моделі розвитку університетської системи освіти / О. П. Мещанінов. - С .65
Ощепкова, В. П. Інтеграція навчального матеріалу як засіб підвищення якості знань з російської мови / В. П. Ощепкова. - С .74
Ворожбіт, В. В. Значення тематичних семінарів з курсу "Історія педагогіки" у формуванні професіоналізму майбутніх вчителів / В. В. Ворожбіт. - С .79
Соколовська, О. С. Вплив педагогічних ідей Л.Г. Глібова на розвиток освіти / О. С. Соколовська. - С .85
Дятлова, С. Професіоналізм викладача математики та методики її викладання / С. Дятлова. - С .90
Бабаян, Ю. О. Розвиток рефлексії у студентів педвузів / Ю. О. Бабаян. - С .93
Шпачинський, І. Л. Діалектичність технічної і педагогічної творчості / І. Л. Шпачинський. - С .97
Щедролосєва, К. О. Перспектива підготовки вчителів художньої культури у вищих навчальних закладах України / К. О. Щедролосєва. - С .100
Січко, І. О. Індивідуалізація у процесі підготовки майбутнього вчителя / І. О. Січко. - С .103
Освітні технології у вищому навчальному закладі . - С .107
Дмитренко, Т. О. Педагогічна методологія як об'єкт системного дослідження / Т. О. Дмитренко. - С .107
Нор, К. Ф. Технологічний підхід у підготовці майбутніх учителів початкових класів / К. Ф. Нор. - С .112
Старєва, А. М. Підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання / А. М. Старєва. - С .117
Костіна, В. В. Підготовка викладачів до здійснення особистісно орієнтованого навчання / В. В. Костіна. - С .119
Гушлевська, І. В. Концепції компетентності в американській педагогіці / І. В. Гушлевська. - С .123
Авраменко, К. Б. Компетентність викладача вищої школи як важлива складова його професіоналізму / К. Б. Авраменко. - С .124
Яресько, К. В. Аспектний аналіз навчальної діяльності в контексті проблеми її організації у вищому закладі освіти / К. В. Яресько. - С .129
Кравченко, І. Ф. Організація пошуково-аналітичної діяльності студентів на заняттях з психології праці / І. Ф. Кравченко. - С .134
Кисельов, С. П. Актуальні питання взаємодії вуза і школи у науковій підготовці учнів (за матеріалами дослідно-експериментальної роботи) / С. П. Кисельов. - С .138
Улицька, Ф. Я. Український мелос в творах зарубіжних композиторів (до проблеми удосконалення музичної освіти у ВНЗ) / Ф. Я. Улицька. - С .142
Інформаційні технології у вищій школі . - С .144
Жук, Ю. О. Вплив інформаційних і комунікаційних технологій на стиль педагогічної діяльності / Ю. О. Жук. - С .144
Шебаніна, Л. П. Деякі аспекти при вивченні дисципліни "Чисельні методи" / Л. П. Шебаніна. - С .150
Тихонова, Т. В. Напрямки удосконалення змісту професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики / Т. В. Тихонова. - С .153
Ходякова, Г. В. Розширення дидактичних можливостей у викладанні математичних дисциплін за допомогою комп'ютера / Г. В. Ходякова. - С .158
Чадаєв, О. М. Використання комп'ютерних технологій в процесі вивчення математичного аналізу / О. М. Чадаєв. - С .162
Мірошниченко, В. І. Використання презентаційних мультимедійних програм по природознавчим дисциплінам у Миколаївському державному університеті / В. І. Мірошниченко, А. В. Колпакова. - С .168
Жуковська, А. К. Ознайомлення студентів спеціальності "Практична психологія" з можливістю використання комп'ютера в психодіагностиці / А. К. Жуковська. - С .170
Руденко, Т. В. Навчання інформатики студентів ВНЗ економічного профілю з урахуванням психологічних особливостей розумової діяльності / Т. В. Руденко. - С .173
Гайда, Ю. А. Динаміка переходів у системі дистанційного навчання / Ю. А. Гайда, Л. Л. Кошкіна. - С .175
Луньова, Г. С. Використання задачно-технологічного підходу під час навчання студентів інформаційних технологій / Г. С. Луньова. - С .177
Танкова, Н. В. Методичні проблеми навчання інформаційних технологій студентів нематематичних спеціальностей / Н. В. Танкова. - С .180
Лєженцев, Ю. В. Особливості комп'ютерного навчання на кафедрі військової підготовки / Ю. В. Лєженцев. - С .183
Технології виховння у вищому навчальному закладі . - С .186
Грива, О. А. Питання виховання в системі підготовки фахівців, що працюють з дітьми і молоддю в полікультурному середовищі / О. А. Грива. - С .186
Любарська, О. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності / О. М. Любарська. - С .192
Олексюк, О. Є. Професійне становлення викладача вищої школи як вихователя / О. Є. Олексюк. - С .198
Казанжи, І. В. Виховання у майбутніх учителів гуманного ставлення до дитини / І. В. Казанжи. - С .200
Рехтета, Л. О. Критерії громадянської вихованості студентів / Л. О. Рехтета. - С .204
Білюк, О. Г. Умови підвищення самооцінки у розвитку особистості дитини молодшого шкільного віку / О. Г. Білюк. - С .208
Шличек, О. Ю. Формування правової свідомості студентів університету методом соціально-екологічного проектування / О. Ю. Шличек. - С .213
Філіп'єва, О. А. Актуальність проблеми валеологічної підготовки вчителя / О. А. Філіп'єва. - С .217
Сучасні підходи до викладання іноземної мови в Україні та за кордоном . - С .221
Осипов, П. І. Лексико-семантичне поле прикметників "білий" і "чорний" в німецькій та українській мовах (аспект міжкультурної комунікації) / П. І. Осипов. - С .221
Мироненко, Т. П. Використання ситуаційних вправ під час формування соціокультурного компонента / Т. П. Мироненко. - С .226
Філіппова, Н. М. Концептуалізація дійсності і практика науково-технічного перекладу / Н. М. Філіппова. - С .232
Філіп'єва, Т. І. Роль і місце художнього тексту на заняттях з іноземної мови / Т. І. Філіп'єва. - С .237
Кіщенко, Ю. В. Организация и структура современного последипломного педагогического образования в Англии и Уэльсе / Ю. В. Кіщенко. - С .242
Яновський, О. М. Про поліваріантність фонетичної норми (на матеріалі великого словника німецької вимови) / О. М. Яновський. - С .248
Лощенова, І. Ф. До проблеми формування іншомовної соціокультурної компетенції / І. Ф. Лощенова. - С .250
Волченко, О. М. Розвиток мовленнєвої особистості на факультетах іноземної філології / О. М. Волченко. - С .253
Нікішина, В. В. Комунікативний системно-діяльнісний підхід до навчання іноземних мов / В. В. Нікішина. - С .255
Ремчукова, Л. Г. Методична типологія граматики / Л. Г. Ремчукова. - С .257
Мукатаєва, Я. В. Підготовка вчителя іноземної мови в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору / Я. В. Мукатаєва. - С .259
Постова, Л. С. Послідовність розвитку іншомовних творчих комунікативних умінь у студентів / Л. С. Постова. - С .262
Козак, Н. І. Навчання студентів статистичному підрахунку лексичної вагомості слів / Н. І. Козак. - С .264
Олійник, О. В. Підготовка і формування професійно-педагогічної культури сучасного викладача англійської мови у вищих навчальних закладах: проблеми, пошуки, перспективи / О. В. Олійник. - С .266
Абабілова, Н. М. Використання комп'ютера у процесі навчання іноземної мови / Н. М. Абабілова. - С .268
Васіна, І. В. Переваги і недоліки використання комп'ютерного цифрового відео при навчанні іноземної мові / І. В. Васіна. - С .270
Куріченко, А. Ю. Вплив артистизму на процес навчання іноземної мови / А. Ю. Куріченко. - С .272
ББК 74.480.42 + 74.58

Рубрики: Вища школа--професіоналізм викладача,  Викладачі--професіоналізм--вища школа,  Освітні технології--вища школа,  Іноземні мови--викладання,  Виховання--вища школа
Аннотация: В матеріалах міжнародної науково-практичної конференції розглядаються актуальні питання формування професіоналізму викладача сучасної вищої школи. Представлено досвід роботи вищих закладів освіти Миколаївщини.

Доп.точки доступа
Будак, В.Д. \ред.\
Пєхота, Олена Миколаївна (1954) \ред.\
Журецький, Я.І. \відповід. за випуск.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.48
П 11


   
    Підвищення ефективності навчально-виховної роботи в сучасній вищій школі : Збірник наукових праць Південослов'янського інституту. - Миколаїв : Видавництво ПСІ КСУ, 2003. - 141 с. - 5.80 р.
    Содержание:
Скороходов, В. А. Створення, розбудова та менеджмент сучасного ВНЗ не бюджетного фінансування / В. А. Скороходов. - С .3
Бех І. Д. Виховання особистості в соціогенетичному дискурсі / І. Д. Бех. - С .9
Биков В. Ю. Проектний підхід і дістанційне навчання у професійній підготовці управлінських кадрів / В. Ю. Биков. - С .25
Семиченко, В. А. Пріоритети професійної підготовки / В. А. Семиченко. - С .38
Пєхота О. М. Вимоги до особистості сучасного викладача університету з позиції гуманізації освіти / О. М. Пєхота. - С .48
Скороходов, В. А. Розробка та впровадження варіативної частини державного стандарту вищої освіти з менеджменту / В. А. Скороходов, І. Ю. Биков, С. П. Шевчук. - С .53
Мещанінов, О. П. Нерівномірність розвитку університетської системи освіти / О. П. Мещанінов. - С .61
Щукін, Є. О. Особливості підготовки практичних психологів на етапі спеціалізації / Є. О. Щукін. - С .69
Яблонко, В. Я. Індивідуалізація навчально-виховного процесу - актуальна проблема вищої школи / В. Я. Яблонко. - С .72
Куц, В. А. Исследование результатов психологической напряженности в труде педагогических работников / В. А. Куц, И. В. Измайлова. - С .76
Мальцев, А. С. Психологические аспекты маневра последнего момента / А. С. Мальцев, И. М. Стариков. - С .80
Куц, В. А. Лонгитюдное исследование психологических особенностей ликвидаторов аварии на ЧАЭС / В. А. Куц, И. И. Тонкоглосюк. - С .84
Гетманцев, С. В. Новое экологическое сознание как дальнейший путь развития человеческой психики / С. В. Гетманцев. - С .87
Гетманцева, Л. Л. Особенности преподавания экопсихологии студентам-психологам / Л. Л. Гетманцева, С. В. Гетманцев. - С .92
Маргеліс, Н. В. Особливості соціалізації підлітків у сучасних умовах / Н. В. Маргеліс. - С .94
Патрик, И. П. Особенности формирования социальной и личностной самоидентификации студентов / И. П. Патрик. - С .105
Панкова, Н. М. Из опыта работы по преподаванию "Социальной педагогики" / Н. М. Панкова. - С .109
Старєва, А. М. Теоретичні основи підготовки педагогів до реалізації особистісно-орієнтованого навчання / А. М. Старєва. - С .113
Грушевский, В. А. Личностное и профессиональное развитие учащихся в современных условиях / В. А. Грушевский. - С .124
Шуляр, Василь Іванович. Професійна компетентність учителя літератури в умовах технологізації освіти / В. І. Шуляр. - С .128
Олейник, В. П. Психологічні особливості поведінки спортсменів / В. П. Олейник. - С .135
Шкуренко, К. А. Изучение миграционных процессов в Украине в курсе "Основы демографии" / К. А. Шкуренко. - С .137
ББК 74.48

Рубрики: Вища освіта. Педагогіка вищої школи

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
83.3(4Рос)6
Д 43


    Дзюба, Іван Михайлович (1931).
    На пульсі доби [Текст] : Штрихи до портретів письменників народів СРСР / І.М. Дзюба. - Київ : Радянський письменник, 1981. - 280 с. - 3.91 грн
ББК 83.3(4Рос)6

Рубрики: Радянська література--біографії письменників
Доп.точки доступа
Мележ, Іван \о нем\
Биков, В. \о нем\
Слуцкіс, Міколас \о нем\
Авіжюс, Йонас \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
Обкладинка
83.3(0)6
З-35


   
    Зарубіжна література XX століття [Текст] : Посібник. 11кл. - Київ : Академія, 1998. - 320 с. - (Старшокласникам і абітурієнтам). - ISBN 966-580-030-2 : 14.00 р., 12.64 р.
ББК 83.3(0)6

Рубрики: Всесвітня література--історія, XX ст.
Аннотация: У посібнику, який складено відповідно до нової (1998 р.) програми Міністерства освіти України, розглянуто основні тенденції, напрями й течії літератури ХХ століття, висвітлено життєвий і творчий шлях видатних письменників епохи, проаналізовано їх кращі твори. Для учнів і вчителів шкіл, гімназій, ліцеїв, усіх тих, хто цікавиться проблемами світової літератури.

Доп.точки доступа
Гамсун, К. \о нем\
Кафка, Ф. \о нем\
Джойс, Дж. \о нем\
Пруст, Марсель \о нем\
Манн, Томас \о нем\
Булгаков, Михаил Афанасьевич \о нем\
Блок, Александр \о нем\
Ахматова, А.А. \о нем\
Маяковский, Владимир \о нем\
Пастернак, Борис \о нем\
Рильке, Райнер Мария \о нем\
Аполлинер, Г. \о нем\
Еліот, Т.С. \о нем\
Лорка, Г. \о нем\
Незвал, В. \о нем\
Брехт, Бертольт \о нем\
Хемингуэй, Э. \о нем\
Кавабата, Я. \о нем\
Маркес, Г. Г. \о нем\
Камю, А. \о нем\
Биков, В. \о нем\
Белль, Г. \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
74.202.88
М77


   
    Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням інтернет-технологій [Текст] : монографія / упоряд.: В. Ю. Биков, Ю. М. Богачков, Ю. О. Жук. - Київ : Педагогічна думка, 2008. - 128 с. : табл. - ISBN 978-966-644-115-0 : 8.50 р.
    Содержание:
Проблеми використання тестових методик у системах моніторигну рівня навчальних досягнень . - С .9
Моделі системи освіти в умовах Інтернет-орієнтованого освітнього середовища . - С .12
Система контролю рівня навчальних досягнень як складова комп'ютерно орієнтованого навчального середовища . - С .20
Організація мережевого експериментального педагогічного дослідження Автоматизована система управління експериментальним педагогічним дослідженням (АСУ ЕПД) . - С .23
Автоматизована система управління експериментальним педагогічним дослідженням (АСУ ЕПД) . - С .31
Використання тестових методів в АСУ ЕПД . - С .37
Практика підготовки тестових завдань та тестів . - С .58
Методи обробки результатів тестування . - С .63
Економіка експериментальних педагогічних досліджень. Модель розрахунку вартості тестового іспиту . - С .89
ББК 74.202.88

Рубрики: Навчальні досягнення--рівні--моніторинг,  Моніторинг в освіті,  Інтернет-технології--освіта
Аннотация: Це видання є першим зі спеціально присвячених проблемі автоматизації експериментальних педагогічних досліджень і застосуванню в них інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема процесу визначення рівня навчальних досягнень учнів методами тестування. Автори монографії ставилася за мету подати в оглядовому форматі основну інформацію, необхідну для організації і проведення якісного експериментального педагогічного дослідження з використанням Інтернет-технологій. У додатку вміщений опис робочого прототипу програмного комплекса"АСПЕКТОР",якій позиціонується як робоче місце педагога дослідника. У комплексі реалізовані основні ідеї, розроблені та опроповані в Інтернеті засобів навчання АПН Україні в 2001-2005 роках у рамках науково-дослідної роботи "Науково-методичне забезпечення процесу оцінювання досягнень учнів пілотних загальноосвітніх навчальних закладів". Комплекс "АСПЕКТОР" можуть застосувати як педагоги-дослідники, так і педагоги в повсякденній освітній діяльності.
Доп.точки доступа
Биков, Валерій Юхимович (1945) \упоряд.\
Богачков, Ю.М. \упоряд.\
Жук, Ю.О. \упоряд.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
74.4я431
П 99


   
    П’яті міжнародні наукові читання, присвячені пам’яті академіка Сергія Яковича Батишева : матеріали V міжнародної наукової конференції (Київ, 7-8 вересня; Миколаїв, 9-10 вересня 2011 року). Т.1. Методологічні питання неперервної професійної освіти в умовах інформаційного суспільства / ред.: Н. Г. Ничкало, В. Д. Будак, М. Б. Яковлева. - Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011. - 384 с. - 27.00 р.
    Содержание:
Кремень, В. Проблеми професійної підготовки сучасного виробничого персоналу в педагогічній науці / В. Кремень. - С .12
Болотов, В. Вызовы XXI века непрерывному профессиональному образованию / В. Болотов, Т. Ломакина. - С .35
Мадзигон, В. Прогностическая модель полиструктурной дидактической системы политехнической подготовки молодежи / В. Мадзигон. - С .40
Чистякова, С. Актуальные проблемы профессионального самоопределения учащейся молодежи в аспекте непрерывного образования / С. Чистякова. - С .54
Ничкало Н. Г. Професійна педагогіка і педагогіка праці: методологічні пошуки і перспективи / Н. Ничкало. - С .64
Новиков, А. Педагогическая деятельность: современная интерпретация / А. Новиков. - С .75
Радкевич, В. Розвиток філософсько-прогностичних ідей С.Я. Батишева українськими дослідниками педагогіки професійної освіти / В. Радкевич. - С .92
Иванова, С. О создании благоприятной внешней среды учреждения профессионального образования: акторы, позиции, условия / С. Иванова. - С .102
Олійник, В. Модернізація післядипломної педагогічної освіти в умовах інформаційного суспільства / В. Олійник. - С .113
Кива, А. Организационно-содержательная структура программ профессионального обучения / А. Кива, Ю. Кирша. - С .120
Биков В. Ю. Інформатизація системи професійно-технічної освіти і сучасні підходи до підготовки кваліфікованих робітників для ІКТ-індустрії / В. Биков. - С .124
Будак, В. Формування технологічної культури сучасного викладача / В. Будак, О. Пєхота. - С .139
Ломакина, Т. Профессиональная карьера: мотивы и классификация / Т. Ломакина. - С .144
Васянович, Г. Психологічна підготовка учителя ПТНЗ: змістовий аспект / Г. Васянович. - С .153
Орешкина, А. Теоретико-методологические аспекты формирования проектной деятельности в контексте идеи опережающего профессионального образования / А. Орешкина. - С .159
Васильев, Я. Футурреальный подход к профессиональной деятельности / Я. Васильев. - С .166
Павлов, Ю. Особистісні компетенції майбутнього фахівця щодо забезпечення здорового способу життя / Ю. Павлов. - С .176
Стариков, И. О принципе эквивалентности в профессиональном образовании / И. Стариков. - С .182
Чміль, А. Інноваційні моделі підвищення кваліфікації керівників закладів професійної освіти / А. Чміль. - С .191
Чміль, А. Модель інформаційної компетентності педагогічного працівника професійно-технічного навчального закладу / А. Чміль, М. Загорний. - С .205
Роберт, И. Методология информатизации образования / И. Роберт. - С .213
Лактионова, Г. Обучение предпринимательству как новый тренд в системе профессионального образования / Г. Лактионова, Н. Зимовец. - С .235
Щербакова, Н. Психологические аспекты формирования креативности личности в условиях образовательного учреждения / Н. Щербакова. - С .241
Макаренко, О. Формування професійної етики майбутніх педагогів як актуальна проблема педагогічної теорії та практики / О. Макаренко. - С .246
Скороходов, В. Педагогічні аспекти комплексного використання інтерактивних методів професійної підготовки менеджерів / В. Скороходов, С. Шевчук. - С .252
Головченко, Г. Медиа-образование в системе профессионального образования как необходимое условие формирования предпосылок информационного общества / Г. Головченко. - С .257
Герганов, Л. Сучасні інноваційні технології у професійному навчанні на виробництві як подовження ідеї С.Я. Батишева про якісну підготовку робітничих кадрів / Л. Герганов. - С .268
Молчанова, А. С.Я. Батышев об эффективности воспитательной работы / А. Молчанова, Н. Талалуева. - С .278
Щербак О. І. Концептуальні засади децентралізації управління професійно-технічною освітою України / О. Щербак. - С .287
Щербак, Л. Проблеми взаємозв'язку ринку праці і ринку освітніх послуг / Л. Щербак. - С .295
Пальчук, М. Профессиональное образование и обучение в Украине: реализация Батышевского наследия / М. Пальчук. - С .305
Пащенко, О. ПТНЗ та роботодавці: пошук механізмів взаємодії / О. Пащенко. - С .313
Каплун, А. Інтеграційні процеси у підготовці кваліфікованих робітників у Болгарії і Україні / А. Каплун. - С .318
Панченко, В. Проблемы педагогической подготовки в условиях постиндустриального общества / В. Панченко. - С .329
Ростока, М. Альтернативний погляд на проблему створення підручника нового покоління для профтехосвіти / М. Ростока. - С .334
Сушенцева, Л. Підвищення професійної мобільності кадрів в умовах глобалізації та відкритості світового освітнього простору / Л. Сушенцева. - С .345
Голіяд, І. Компетентнісний підхід у графічній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників / І. Голіяд. - С .351
Семенова, О. Развитие творческого потенциала педагога в процессе экспериментальной деятельности / О. Семенова. - С .358
Зінчук, Н. Аналітична складова змісту професійної підготовки майбутніх управлінців у вищих навчальних закладах / Н. Зінчук. - С .363
Неручок, М. Основні підходи до професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в Україні та Польщі / М. Неручок. - С .371
ББК 74.4я431

Рубрики: Професійна освіта--неперервна,  Неперервна освіта--матеріали конференції,  Неперервна освіта--інформаційне суспільство
Доп.точки доступа
Ничкало, Нелля Григорівна (1939) \ред.\
Будак, В.Д. \ред.\
Яковлева, М.Б. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
Обкладинка
74(4Укр)
П 24


   
    Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць: в 5-ти т. Т.4. Професійна освіта і освіта дорослих. - Київ : Педагогічна думка, 2012. - 512 с. - ISBN 978-966-644-216-4 : 44.00 р.
    Содержание:
Зіньковський Ю. Ф. Робітнича професія - головна умова економічної розбудови Української держави / Ю. Ф. Зіньковський. - С .19
Ничкало Н. Г. Розвиток людського капіталу - стратегічне завдання професійної освіти / Н. Г. Ничкало. - С .27
Биков В. Ю. Сучасні інноваційні ІКТ-інструменти розвитку систем відкритої освіти / В. Ю. Биков, А. М. Гуржій. - С .44
Радкевич, В. О. Професійна компетентність - складова професійної культури / В. О. Радкевич. - С .63
Падалка, О. С. Дидактичне забезпечення економічної освіти і виховання у загальноосвітній і вищій школі / О. С. Падалка. - С .74
Васянович, Г. П. Гуманітарна освіта - складова підготовки робітничих кадрів / Г. П. Васянович. - С .98
Сікорський, П. І. Професійне спрямування вивчення загальноосвітніх предметів у ПТНЗ: теоретичні засади / П. І. Сікорський. - С .110
Ягупов, В. В. Компетентнісний підхід у професійній підготовці фахівців у системі професійно-технічної овіти / В. В. Ягупов. - С .124
Лозовецький, В. Т. До питання оновлення професійної освіти / В. Т. Лозовецький. - С .134
Камінецький, Я. Г. Модернізація управління професійно-технічною освітою / Я. Г. Камінецький. - С .143
Баженов, В. А. Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні комплексного інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу / В. А. Баженов, П. П. Лізунов, А. О. Білощицький. - С .156
Гуревич, Р. С. Веб-квест як інноваційна технологія навчання / Р. С. Гуревич. - С .169
Єльникова, Г. В. Культура управлінської праці керівника професійно-технічного навчального закладу / Г. В. Єльникова. - С .179
Свистун, В. І. Функціональний аналіз управлінської діяльності керівника професійно-технічного навчального закладу / В. І. Свистун. - С .189
Лузан, П. Г. Технологія тестового контролю успішності майбутніх робітників-аграрників / П. Г. Лузан. - С .201
Огієнко, О. І. Компетентністно-модульний підхід у професійній освіті: зарубіжний досвід / О. І. Огієнко. - С .218
Зязюн І. А. Професія вчителя у вимірі педагогічної майстерності / І. А. Зязюн. - С .229
Лещенко М. П. Тенденції розвитку міжнародного освітньо-педагогічного простору / М. П. Лещенко, Н. М. Авшенюк. - С .246
Олійник, В. В. Післядипломна педагогічна освіта керівних і педагогічних кадрів / В. В. Олійник. - С .258
Солдатенко, М. М. Самоосвітня діяльність як засіб професійного саморозвитку / М.М. Солдатенко. - С .266
Семеног О. М. Наукова мовна культура як основа фахового саморозвитку / О. М. Семеног. - С .274
Отич О. М. Естетика і етика педагогічної дії / О. М. Отич. - С .283
Хомич, Л. О. Формування громадянської відповідальності майбутнього вчителя / Л. О. Хомич. - С .292
Усатенко, Т. П. Мобільність - рух у підготовці майбутнього педагога / Т. П. Усатенко. - С .301
Орлов, В. Ф. Технології рефлексивної дії у педагогічній діяльності викладачів мистецьких ВНЗ / В. Ф. Орлов. - С .311
Лавріненко, О. А. Педагогічна майстерність: ретроспективний огляд (60-70 роки ХХ ст.) / О. А. Лавріненко. - С .321
Вільчковський, Е. С. Особливості підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах Польщі і України / Е.С. Вільчковський. - С .332
Філіпчук, Г. Г. Національна освіта у контексті суспільних викликів / Г. Г. Філіпчук. - С .341
Ткаченко, В. М. Виховання громадянськості: "навчитися жити разом" / В. М. Ткаченко. - С .364
Помиткін, Е. О. Соціально-психологічні умови розвитку духовної культури молоді / Е. О. Помиткін. - С .379
Чембержі, М. І. Реформування освіти: ідеї та практичні шляхи / М. І. Чембержі. - С .387
Іванова, Т. В. Феномен особистісно орієнтованого лідерства / Т. В. Іванова. - С .396
Гончаренко С. У. Дидактичні аспекти освіти дорослих / С. У. Гончаренко. - С .408
Лук’янова, Л. Б. Розвиток освіти дорослих в Україні: вимоги часу / Л. Б. Лук’янова. - С .414
Щербак О. І. Освіта дорослих як пріоритет навчання впродовж життя / О. І. Щербак. - С .424
Анненков, В. П. Сучасні проблеми розвитку освіти дорослих / В. П. Анненков. - С .435
Сігаєва, Л. А. Концептуальні підходи до професійного навчання дорослих / Л. А. Сігаєва. - С .444
Дмитриченко, М. Ф. Перспективи розвитку вищого навчального закладу / М. Ф. Дмитриченко, В. П. Лясковський. - С .456
Грищенко, І. М. Економічні аспекти підвищення якості вищої освіти / І. М. Грищенко. - С .466
Романовський, О. Г. Проблеми реалізації гуманістичних принципів у сучасній вищій освіті / О. Г. Романовський. - С .477
Мельник, П. В. Підручник у підготовці працівників державної податкової служби / П. В. Мельник. - С .484
Курляк, І. Є. Особливості професійної освіти дорослих в контексті ортодидактики / І. Є. Курляк, В. Є. Робак. - С .494
Аніщенко, О. В. Освіта дорослих в умовах розвитку міграційних процесів / О. В. Аніщенко. - С .503
ББК 74(4Укр) + 88(4Укр)

Рубрики: Педагогічна наука--Україна,  Психологічна наука--Україна
Аннотация: Збірник наукових праць присвячено 20-річчю Національної академії педагогічних наук України. Аналізуються основні етапи розвитку. Відділення професійної освіти і освіти дорослих, напрями досліджень з проблем теорії і методики неперервної професійної освіти, педагогічної майстерності, а також філософсько-педагогічні й андрагогічні аспекти розвитку освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів, в умовах розбудови в Україні демократичного громадянського суспільства.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
Обкладинка
74(4Укр)
П 24


   
    Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць: в 5-ти т. Т.3. Загальна середня освіта. - Київ : Педагогічна думка, 2012. - 432 с. - ISBN 978-966-644-215-7 : 42.00 р.
    Содержание:
Гончаренко С. У. Педагогічні закони і закономірності / С. У. Гончаренко. - С .11
Плахотник, В. М. Система навчання в контексті загальної теорії систем / В. М. Плахотник. - С .20
Пометун О. І. Освіта для сталого розвитку - нова педагогічна модель / О. І. Пометун. - С .35
Богуш А. М. Передшкільна освіта: знахідки, реалії, перспективи / А. М. Богуш. - С .48
Савченко, О. Я. Розвиток змісту початкової освіти в умовах державного суверенітету України: методологічний, законодавчий, дидактичний аспекти / О. Я. Савченко. - С .61
Бібік, Н. М. Компетенції і компетентність у результатах початкової освіти / Н. М. Бібік. - С .75
Хорошковська, О. Н. Формування комунікативних умінь в учнів початкових класів на уроках української мови як державної / О.Н. Хорошковська. - С .86
Удод, О. А. Історична освіта в Україні: світоглядні та методологічні основи / О. А. Удод. - С .97
Арцишевський Р. А. Методичне забезпечення світоглядної освіти / Р.А. Арцишевський. - С .115
Бурда М. І. Особистісна орієнтація змісту підручників з математики у старшій школі / М. І. Бурда. - С .127
Ільченко В. Р. Цілісна освіта "Довкілля" як варіант складової освіти для сталого розвитку / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз. - С .137
Шут, М. І. Актуальні проблеми модернізації базової фізичної освіти / М. І. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко. - С .149
Буринська, Н. М. Зміст і побудова курсу хімії загальноосвітньої школи / Н. М. Буринська. - С .161
Ярошенко, О. Г. Середня хімічна освіта у вимірі сучасності / О. Г. Ярошенко. - С .172
Шищенко, П. Г. Геоекологія як наука і навчальна дисципліна / П. Г. Шищенко, О. П. Гавриленко, Н. В. Муніч. - С .181
Мацько Л. І. Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту у процесі навчання української мови у старшій и вищій школі / Л. І. Мацько. - С .192
Голобородько, Є. П. Приоритетні напрями методики навчання російської мови в Україні на сучасному етапі / Є. П. Голобородько. - С .209
Мальований, Ю. І. Курси за вибором у змісті профілю навчання / Ю. І. Мальований, В. І. Кизенко. - С .218
Сологуб, А. І. Теоретико-методичні засади профільної креативної освіти творчо обдарованих учнів / А. І. Сологуб. - С .226
Мадзігон, В. М. Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи / В. М. Мадзігон. - С .241
Жалдак М. І. Інформатизація навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах - веління часу / М. І. Жалдак. - С .256
Биков В. Ю. Сучасні тенденції інноваційного розвитку інформаційно-освітнього середовища систем відкритої освіти / В. Ю. Биков. - С .277
Воробієнко, П. П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі відкритої освіти: досвід упровадження / П. П. Воробієнко. - С .291
Ляшенко О. І. Адаптивні системи дистанційного навчання / О. І. Ляшенко, П. І. Федорук. - С .303
Морзе, Н. В. Якими мають бути сучасні електронні освітні ресурси для школи / Н. В. Морзе. - С .312
Спірін, О. М. Оцінювання якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання / О. М. Спірін. - С .323
Верлань, А. Ф. Діалогове моделювання як метод розв’язування задач обробки знань у навчальних системах / А. Ф. Верлань, І. О. Чмир, Ю. О. Фуртат. - С .334
Закусило, О. К. Проблеми підготовки спеціалістів з розробки програмного забезпечення / О. К. Закусило, В. М. Волохов. - С .343
Коцур, В. П. Підготовка нового вчителя ХХІ ст.: інноваційні засади, завдання і перспективи поступу / В. П. Коцур. - С .351
Сидоренко, В. К. Проектна культура як необхідний компонент професійно-педагогічної підготовки вчителя / В. К. Сидоренко. - С .362
Вашуленко М. С. Мовленнєва підготовка майбутніх учителів початкових класів у педагогічному навчальному закладі / М. С. Вашуленко. - С .374
Мартинова, Р. Ю. Сутність і структура процесуальної інтеграції професійної та іншомовної мовленнєвої діяльності / Р.Ю. Мартинова. - С .389
Соф’янц, Е. М. Мережева школа як ефективний засіб підвищення професійної компетентності керівних кадрів / Е. М. Соф’янц. - С .404
Носко, М. О. Фізичні вправи і гравітоніка / М. О. Носко. - С .418
ББК 74(4Укр) + 88(4Укр)

Рубрики: Педагогічна наука--Україна,  Психологічна наука--Україна
Аннотация: У збірнику поданно статті членів Відділення загальної середньої освіти з актуальних проблем сучасної педагогічної теорії і практики, зокрема відображено результати досліджень з теорії і методики навчання, використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, удосконалення підготовки педагогічних кадрів. Видання розраховане на наукових, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, учителів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
74.04
Б 60


    Биков, Валерій Юхимович (1945).
    Моделі організаційних систем відкритої освіти [Текст] : монографія / В. Ю. Биков. - Київ : Атіка, 2009. - 684 с. : іл. - ISBN 978-966-326-317-5 : 150.00 р.
    Содержание:
Сучасні підходи та інструменти розвитку системи освіти
Теоретико-методологічний апарат системного подання і дослідження організаційних систем
Моделі систем навчання і освти
Моделі управління освітою
Автоматизовані системи наукових досліджень та експериментальні дослідження моделей
ББК 74.04

Рубрики: Відкрита освіта--організаційні системи,  Системи навчання,  Системи освіти,  Управління освітою
Кл.слова (ненормированные):
організаційні системи відкритої освіти

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
Обкладинка
37.013
Ф 56


   
    Філософія педагогічної майстерності [Текст] : збірник наукових праць / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. - Київ ; Вінниця : ДОВ "Вінниця", 2008. - 380 с. - ISBN 978-966-621-387-0 : 40.00 р.
    Содержание:
Філософські засади модернізації освіти
Кремень, Василь. Освіта як найважливіша умова розвитку людського капіталу / Василь Кремень. - С .6-13
Гончаренко, Семен. Цілісність педагогічної системи і процесу: методологічний аспект / Семен Гончаренко. - С .13-24
Ничкало Н. Г. Проблеми майстерності в діяльності наукових шкіл: історико-педагогічний аспект і перспектива / Нелля Ничкало. - С .25-35
Лещенко М. П. Педагогічна майстерність: дискурс у контексті міжнародної педагогічної реальності / Марія Лещенко. - С .36-43
Пуховська, Людмила. Розвиток європейського виміру педагогічної освіти / Людмила Пуховська. - С .43-51
Сисоєва С. О. Педагогічна творчість у науковому просторі педагогіки / Світлана Сисоєва. - С .51-58
Воловик, Павло. Проблеми підвищення ефективності психолого-педагогічних досліджень / Павло Воловик. - С .58-66
Биков В. Ю. Відкрита освіта і віртуальне навчання / Валерій Биков. - С .67-75
Гуревич, Роман. Готовність педагогів до професійного використання інформаційних і комунікаційних технологій / Роман Гуревич. - С .76-84
Дубасенюк, Олександра. Інноваційна діяльність як провідний чинник професійної підготовки майбутніх учителів: досвід та перспективи розвитку / Олександра Дубасенюк. - С .84-92
Солдатенко, Микола. Самоосвітня діяльність в умовах неперервної освіти / Микола Солдатенко. - С .92-100
Шестопалюк, Олександр. Підготовка майбутніх педагогів до громадянського виховання учнів / Олександр Шестопалюк. - С .100-107
Десятов, Тимофій. Індикатори контрольних рівнів - основа європейської структури кваліфікацій / Тимофій Десятов. - С .108-117
Матвієнко, Ольга. Порівняльна педагогіка як навчальний предмет в педагогічному університеті / Ольга Матвієнко. - С .118-126
Абашкіна, Неллі. Державні вимоги до професіоналізму учителів Німеччини в умовах розвитку європейської інтеграції / Неллі Абашкіна. - С .127-136
Лук'янова, Лариса. Феномени екологічної компетентності / Лариса Лук'янова. - С .136-145
Коломієць, Алла. Професійна культура вчителя в умовах інформаційного суспільства / Алла Коломієць, Майя Кадемія. - С .145-151
Фольварочний, Ігор. Розвиток освіти дорослих в сучасних умовах / Ігор Фольварочний. - С .152-159
Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна
Кузьмінський А. І. Іван Андрійович Зязюн - науковець, філософ-педагог, лицар добра, яскрава особистість / Анатолій Кузьмінський. - С .160-169
Рибалка, Валентин. Філософсько-психологічне розуміння природи особистості у педагогіці добра і культури І. Зязюна / Валентин Рибалка. - С .169-176
Остапенко, Андрій. Педагогічна система і педагогічна майстерність: співвідношення понять та структур / Андрій Остапенко. - С .176-183
Барбіна, Єлизавета. Сучасні психолого-педагогічні підходи до формування педагогічної майстерності / Єлизавета Барбіна, Катерина Щедролосєва. - С .183-194
Талалуєва, Наталія. Педагог-гуманіст, вчений / Наталія Талалуєва. - С .194-199
Пєхота О. М. Проблема педагогічної майстерності у контексті педагогіки розвитку: вчителя, викладача, керівника / Олена Пєхота. - С .199-205
Усатенко, Тамара. Концептосфера парадигми національної освіти академіка І. Зязюна / Тамара Усатенко. - С .205-211
Іванова, Тетяна. Культурологічна парадигма освіти у філософсько-педагогічній концепції академіка І. Зязюна / Тетяна Іванова. - С .212-222
Мацько Л. І. Мовна особистість науковця ХХІ століття / Любов Мацько, Олена Семеног. - С .222-230
Радкевич, Валентина. Гуманістичні аспекти професійного навчання фахівців художнього профілю / Валентина Радкевич. - С .231-238
Пилипчук, Віталій. Педагогічний феномен академіка Івана Зязюна - учителя, лідера, ученого, людини / Віталій Пилипчук. - С .239-247
Побірченко, Неоніла. Проблема вибору першої професії в концепції педагогіки добра І. Зязюна / Неоніла Побірченко. - С .247-257
Особистість педагога: історичний аспект
Кривонос, Іван. Вплив О. Горького на літературно-педагогічну творчість А. Макаренка / Іван Кривонос. - С .258-265
Моргун, Володимир. А. Макаренко - О. Захаренко - І. Зязюн: естафета трудової педагогіки добра ХХ-ХХІ століть / Володимир Моргун. - С .265-274
Помиткін, Едуард. Ідеї соборності особистості у філософсько-психологічній спадщині / Едуард Помиткін. - С .274-281
Тарасевич, Ніна. Школа життя у досвіді А. Макаренка / Ніна Тарасевич. - С .281-286
Ткаченко, Андрій. Педагогічна криза завершального етапу діяльності А. Макаренка у харківській трудовій колонії імені М. Горького / Андрій Ткаченко. - С .286-292
Мистецтво у педагогічній майстерності
Хомич, Лідія. Культура - основа професійної підготовки майбутнього вчителя / Лідія Хомич. - С .293-300
Падалка, Галина. Естетична оцінювальна парадигма як фундамент модернізації мистецької освіти / Галина Падалка. - С .300-307
Олексюк, Ольга. Феномен мистецтва в контексті нелінійної онтології: з погляду педагога / Ольга Олексюк. - С .308-316
Вербицький, Володимир. Мистецтво виховання / Володимир Вербицький. - С .316-323
Орлов, Валерій. До питання про виховний потенціал мистецтва та його використання у педагогічній творчості / Валерій Орлов. - С .323-330
Отич О. М. Педагогіка мистецтва як теорія і практика становлення творчої індивідуальності вчителя / Олена Отич. - С .331-338
Тарасенко, Галина. Роль мистецтва у формуванні екологічного світобачення майбутніх педагогів / Галина Тарасенко. - С .339-351
Соломаха, Світлана. Сучасні підходи до формування художнього світогляду викладачів мистецьких дисциплін / Світлана Соломаха. - С .351-358
Коновець, Світлана. Проблеми креативної спрямованості підготовки учителів образотворчого мистецтва / Світлана Коновець. - С .359-367
Вовк, Мирослава. Основні тенденції розвитку фольклористичної освіти в Україні / Мирослава Вовк. - С .368-374
УДК

Рубрики: Педагогічна майстерність--філософія

Доп.точки доступа
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей