Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (1)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Кочубей, Т. Д.$<.>)
Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4
1.

   Журнал

Education and pedagogical sciences. - Луганськ, 1922 - . - Выходит раз в два месяца
2013г. N 5/6
Зміст:
Бєлих, С. І. Стратегії, зміст і технології особистісно орієнтованого фізичного виховання / С. І. Бєлих. - С.5-12. - Бібліогр. у кінці ст.: 20 назв.
 л.слова: фізичне виховання студентів, непрофесійна фізична освіта, особистісно орієнтоване виховання
Драч, І. І. Зміст і технології управління формуванням професійної компетентності магістрів з педагогіки вищої школи / І. І. Драч. - С.13-20. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
 л.слова: компетентнісний підхід, професійна компетентність, компетентнісно зорієнтоване управління
Желанова, В. В. Детермінанти змісту технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів / В. В. Желанова. - С.21-29. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: контекстне навчання, рефлексіогенез, смислогенез
Харченко, Т. Г. "Керівництво з підготовки вчителів" як інструмент індивідуалізації педагогічної совіти в сучасній Франції / Т. Г. Харченко. - С.30-37. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
 л.слова: педагогічна освіта, підготовка вчителів
Юсеф, Ю. В. формування комунікативної культури лікаря в процесі вивчення гуманітарних дисциплін / Ю. В. Юсеф. - С.38-45. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: комунікативність, комунікативна культура, спілкування лікаря
Роганова, М. В. Духовні основи інклюзивної освіти та реабілітації студентів з особливими освітніми потребами в умовах вищого навчального закладу / М. В. Роганова. - С.46-52. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: духовна культура, духовна реабілітація, освітньо-виховне середовище
Сташевська, І. О. Проблеми методології порівняльної музичної педагогіки в Україні та країнах Співдружності Незалежних Держав (СНД) / І. О. Сташевська, К. В. Полянська. - С.53-62. - Бібліогр. у кінці ст.: 17 назв.
 л.слова: музична педагогіка, музично-педагогічні дослідження, методи дослідження
Кочубей, Т. Д. Відображення культури українського бароко у філософських поглядах професорів Києво-Могилянської академії / Т. Д. Кочубей. - С.63-69
Герасименко, Л. В. Свобода як основоположний принцип організації педагогічного процесу в дидактиці П. Каптерєва / Л. В. Герасименко. - С.70-77. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: принцип свободи, педагогічний процес
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
2.
    (Свободных экземпляров нет)

   Продолжающееся издание

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. Педагогічні науки. - Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського. - Выходит раз в два месяца
2015г. N 1
Зміст:
Адаменко, О. О. Особливості підготовки майбутніх викладачів математики до використання технологій педагогічної освіти / О. О. Адаменко. - С.11
Артюшин, Г. М. Теоретичні передумови розвитку професійної ідентичності співробітників Служби безпеки України / Г. М. Артюшин. - С.15
Бабкова, О. О. Методика експериментального дослідження ефективності впровадження структурно-функціональної моделі та реалізації організаційно-педагогічних умов щодо формування готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності / О. О. Бабкова. - С.21
Бартош, О. П. До проблеми теоретичної підготовки докторів соціальної роботи у Великій Британії / О. П. Бартош. - С.25
Бацуровська, І. В. Масові відкриті дистанційні курси: інноваційна тенденція в освіті / І. В. Бацуровська. - С.31
Бородієнко, О. В. Порівняльний аналіз методик проектування моделі компетенцій в психолого-педагогічних дослідженнях / О. В. Бородієнко. - С.34
Бублик, А. Г. Толерантність як невід'ємна складова формування доброзичливих взаємин між учительським та учнівським колективами / А. Г. Бублик. - С.40
Будник, А. А. Фоновые знания как способ восприятия художественного дискурса студентами-инофонами на начальном этапе обучения основам литературы / А. А. Будник. - С.44
Буздуган, О. А. Забезпечення позитивної мотивації в підготовці майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками учнів / О. А. Буздуган. - С.49
Ваколюк, А. М. Становлення і розвиток ідей формування здорового способу життя старшокласників у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ ст.) / А. М. Ваколюк. - С.54
Варецька, О. В. Структура соціальної компетентності вчителя початкової школи / О. В. Варецька. - С.58
Волошенко, М. О. Аналіз феномена "підготовленість майбутнього соціального працівника" в аспекті профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки / М. О. Волошенко. - С.68
Гамза, А. В. Аналіз тексту - теоретико-практична основа розвитку мовлення в учнів початкових класів / А. В. Гамза. - С.72
Ганжа, М. В. Пошук нових перспективних форм взаємодії учасників естетико-виховного процесу / М. В. Ганжа. - С.75
Горбатюк, Р. М. Web-сайт у структурі інформаційного навчального середовища педагогічного університету / Р. М. Горбатюк. - С.80
Грицай, Ю. О. Фізичне виховання школярів та його направленість на формування здорового способу життя у педагогічному доробку В.О. Сухомлинського / Ю. О. Грицай, С. В. Бірюк. - С.86
Грудок-Костюшко, М. О. Упровадження інноваційних методів навчання у процес викладання української мови як іноземної / М. О. Грудок-Костюшко. - С.92
Грунська, О. В. Соціально-педагогічний портрет молодшого школяра як орієнтовна діяльність соціального педагога у формуванні соціально-адекватної поведінки / О. В. Грунська. - С.96
Гуменна, І. Р. Особливості підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна. - С.100
Данилюк, С. С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців в Інтернет-середовищі / С. С. Данилюк. - С.104
Демянчук, М. Р. Педагогічні умови підготовки майбутніх бакалаврів медсестринської справи на засадах компетентнісного підходу / М. Р. Демянчук. - С.108
Дирда, І. А. Полікультурна компетентність як складник мовної підготовки іноземних студентів у процесі вивчення української мови / І. А. Дирда. - С.113
Драган, А. О. Розвиток міжособистісних відносин дітей молодшого шкільного світу / А. О. Драган. - С.117
Іванчук, С. А. Форми взаємодії дошкільного закладу і сім'ї з економічного виховання дітей дошкільного віку / С. А. Іванчук. - С.121
Картава, Ю. А. Лікувально-корекційний вплив музичного мистецтва в історичному аспекті / Ю. А. Картава. - С.127
Кирилова, Л. О. Олімпіадний математичний рух як складова науково-дослідної роботи майбутніх економістів / Л. О. Кирилова, В. С. Малишко. - С.133
Княжева, І. А. Алгоритм реалізації педагогічної технології розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта" / І. А. Княжева. - С.137
Ковтун, О. В. Комунікативний підхід до фахової підготовки майбутніх перекладачів: від теорії до практики / О. В. Ковтун. - С.146
Койчева, Т. І. Дослідження корпоративної культури як феномена педагогічної науки / Т. І. Койчева. - С.148
Коношенко, С. В. Особливості соціального становлення підлітків-сиріт, які виховуються в школах-інтернатах / С. В. Коношенко. - С.154
Кончович, К. Т. Особливості формування готовності майбутніх учителів-філологів до педагогічного спілкування засобами тренінгових технологій / К. Т. Кончович. - С.158
Копусь, О. А. Формування професійної компетентності студентів філологічних факультетів як лінгводидактична проблема / О. А. Копусь. - С.162
Короленко, В. Л. Моральне формування школярів в історико-педагогічній ретроспективі / В. Л. Короленко. - С.169
Кочубей, Т. Д. Історичний розвиток ідеї дитинства у філософських та педагогічних системах із часів Стародавньої Греції та Риму до XVI ст. / Т. Д. Кочубей. - С.173
Кошара, Ю. М. Педагогічне керівництво роботою учнів з погляду В.О. Сухомлинського / Ю. М. Кошара. - С.179
Кугай, М. С. Інтеграція географічних та екологічних знань у процесі підготовки майбутніх учителів географії до екологічного виховання учнів / М. С. Кугай. - С.184
Локшина, О. І. До питання про сутнісні характеристики освітніх стандартів зарубіжжя / О. І. Локшина. - С.189
Мельничук, І. М. Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх бакалаврів сетринської справи як складової професійної компетентності / І. М. Мельничук. - С.195
Мішедченко, В. В. Актуальні проблеми фахової підготовки студентів музично-педагогічного профілю / В. В. Мішедченко. - С.201
Назарук, В. Л. Використання здоров'язберігаючих технологій у підготовці майбутніх лікарів / В. Л. Назарук. - С.206
Наконечна, О. В. Експериментальна перевірка ефективності моделі формування готовності майбутніх соціальних педагогів до використанні арт-терапії в роботі з підлітками / О. В. Наконечна. - С.210
Наталевич, Н. П. Культура любові та формування сімейних взаємин / Н. П. Наталевич, Б. С. Скорик. - С.215
Нікора, А. О. Теорія аксіологічного підходу в освіті та практика його реалізації в процесі предметно-методичної підготовки майбутнього вчителя-суспільствознавця / А. О. Нікора. - С.221
Олло, В. П. Наукові принципи та підходи до організації процесу формування професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти державної пенітенціарної служби / В. П. Олло. - С.226
Орлюк, О. В. Експериментальна методика навчання старшокласників регіональної історії в курсі історії України / О. В. Орлюк. - С.232
Остапйовська, І. І. Негативний вплив Інтернету на студентів педагогічних спеціальностей у процесі навчання / І. І. Остапйовська. - С.239
Половенко, Л. П. Сучасні тенденції удосконалення методології ефективного управління / Л. П. Половенко. - С.244
Польгун, К. В. Методи інклюзивного навчання математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями / К. В. Польгун. - С.250
Поповський, Ю. Б. Особливості сприйняття розвитку творчості особистості засобами розумних технологій / Ю. Б. Поповський. - С.255
Прасол, Н. О. Особливості підготовки магістрів початкової освіти в умовах євроінтеграційних процесів / Н. О. Прасол. - С.260
Путіловська, Н. Б. З історії організації літнього відпочинку дітей: педагогічна практика С.Т. Шацького / Н. Б. Путіловська. - С.264
Романюк, С. З. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування мовленнєвої компетенції молодших школярів у процесі професійно-практичної діяльності / С. З. Романюк. - С.268
Рябкіна, Л. М. Історико-педагогічний аналіз системи опіки над знедоленими дітьми на початку ХХ століття / Л. М. Рябкіна. - С.273
Самойленко, О. М. Історія становлення електронної педагогіки та її особливості / О. М. Самойленко. - С.278
Середа, І. В. Підготовка майбутнього викладача філологічних дисциплін до застосування технологій педагогічної освіти / І. В. Середа. - С.282
Сідун, М. М. Підвищення рівня мовленнєвої компетенції майбутніх викладачів англійської мови засобами тестування / М. М. Сідун. - С.286
Сура, Л. Г. Ціннісне світовідношення молоді як педагогічна проблема / Л. Г. Сура, О. Д. Шевчук. - С.291
Сура, Н. А. Професійна іншомовна підготовка як складова вищої професійної освіти / Н. А. Сура. - С.296
Теличко, Н. В. Діалогічне мовлення на занятті іноземної мови як один із шляхів реалізації особистісно орієнтованого навчання / Н. В. Теличко. - С.300
Тогочинський, О. М. Формування у майбутніх фахівців органів внутрішніх справ мотивації до набуття умінь та навичок соціальної взаємодії / О. М. Тогочинський. - С.304
Топчій, Л. С. Роль педагогічної практики у процесі підготовки майбутніх учителів-філологів до формування соціокультурної компетентності учнів гімназії / Л. С. Топчій. - С.309
Тулашвілі, Ю. Й. Математичні підходи до формування змісту навчання в системі професійної комп'ютерної підготовки осіб з порушеннями зору / Ю. Й. Тулашвілі. - С.315
Тямало, С. П. Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до реалізації функцій соціально-педагогічної роботи в умовах реабілітаційного центру / С. П. Тямало. - С.321
Фоміна, І. Л. Види вправ для формування розвитку мовлення студентів / І. Л. Фоміна. - С.325
Ха, Ту. Критерії формування здатності до саморегулювання у процесі вокального навчання як педагогічного феномену / Ту Ха. - С.328
Шинкаренко, Л. В. Результати педагогічного дослідження з формування математичної компетентності майбутніх соціологів / Л. В. Шинкаренко. - С.333
Шулик, Т. В. Вищі навчальні заклади Східної України як осередки профілактики адиктивної поведінки студентської молоді в другій половині ХХ ст. / Т. В. Шулик. - С.337
Яременко, Л. Суб'єкт і об'єкт позашкільної совіти: проблема взаємодії / Л. Яременко. - С.342
Відомості про авторів. - С.348
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободных экз. нет
Экз.1 (ЧЗ) занят

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
3.


    Кочубей, Т. Д.
    Відображення культури українського бароко у філософських поглядах професорів Києво-Могилянської академії [Текст] / Т. Д. Кочубей // Education and pedagogical sciences. - 2013. - N 5/6. - С. 63-69
ББК 74.489.3(4Укр)5

Рубрики: Історія вищої освіти--Україна, друга пол. ХVII-поч. ХVIII ст.,  Філософія--історія--персоналії--Україна, друга пол. ХVII-поч. ХVIII ст.
Кл.слова (ненормированные):
українське бароко
Аннотация: У статті розглянуто сутність на основі ознаки культури українського бароко, схарактеризовано особливості становлення філософії як складника загальної культури України у цей період. На прикладі ідей професорів Києво-Могилянської академії розкрито зміст барокового мислення, яке визначало своєрідність духовного життя українського народу протягом цієї доби. Особливості цього мислення зумовлювали значну увагу до проблем мови, її зв'язку з мисленням. Мову вважали штучною знаковою системою, яку люди використовують для спілкування. Зроблено висновок, що основними ознаками періоду українського бароко було коригування й доповнення традиційної методології, дедалі більшої значущості набували нові парадигмальні принципи, згідно з якими природа виходила на перший план у дослідженні людини і пізнання. Проблеми теорії пізнання й логіки відповідно до загального спрямування барокового світогляду були підпорядковані проблемам усвідомлення сутності людини, її місця в безмежному Всесвіті.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Кочубей, Т. Д.
    Історичний розвиток ідеї дитинства у філософських та педагогічних системах із часів Стародавньої Греції та Риму до XVI ст. / Т. Д. Кочубей // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць. - 2015. - N 1. - С. 173
ББК 74.03(0)

Рубрики: Історія педагогіки,  Історія педагогічної думки

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей