Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (2)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Найдьонов, І.$<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.
87.7
Н 20


    Найдьонов, І. М.
    Етика - естетика: дидактичний зміст : навчальний посібник / І. М. Найдьонов. - Київ : Кондор, 2011. - 550 с. - ISBN 978-966-351-383-6 : 75.00 р.
    Содержание:
Загальнотеоретичний зміст етики як науки . - С .18
Генезис етики як науки . - С .43
Сутність, зміст провідних категорій етики . - С .70
Моральні проблеми особистісної свідомості та діяльності . - С .96
Етика спілкування: ейдос, моральні виміри . - С .122
Естетика: дефініція, тезаурус, структура . - С .148
Історико-теоретичні аспекти розвитку естетики . - С .176
Естетична свідомість та діяльність: специфіка, структура . - С .204
Початкові етапи еволюції мистецтва як основної форми естетичної діяльності . - С .232
Естетична діяльність митців нового часу . - С .269
Етика та естетика в системі професійної діяльності спеціаліста . - С .308
Організаційна технологія морально-естетичного самовдосконалення майбутнього професіонала . - С .335
Моральне виховання у вузі як засіб самовдосконалення етичних якостей майбутнього спеціаліста . - С .363
Естетичне самовдосконалення майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі . - С .393
Інноваційні підходи до інтенсифікації процесу морально-естетичного самовдосконалення особистості . - С .425
Етика як теоретичне підгрунтя моралі . - С .455
Основи історії та теорії етики . - С .457
Категорії етичної науки - ціннісні орієнтири моралі . - С .458
Моральні проблеми особистісної свідомості та діяльності особистості . - С .460
Моральна культура спілкування . - С .462
Естетика в системі гуманітарних наук . - С .463
Основні етапи розвитку естетики . - С .465
Мистецтво первих цивілізацій і Середньовіччя . - С .466
Мистецтво на зламі епох і сьогодення . - С .468
Професійна етика та естетика майбутнього фахівця . - С .469
Морально-естетичне самовдосконалення спеціаліста у вищих навчальних закладах освіти . - С .471
Форми, методи морально-естетичного самовдосконалення . - С .473
Природа, сутність, специфіка моралі . - С .476
Основи специфіки історичного розвитку моралі . - С .478
Проблеми морального вибору . - С .480
Моральна культура особистості . - С .481
Професійна етика . - С .483
Естетика - наука про мистецтво . - С .485
Специфіка мистецтва античності і Середньовіччя . - С .487
Мистецтво епохи Відродження . - С .489
Мистецтво бароко і класицизму . - С .490
Мистецво епохи Просвітництва . - С .492
Творчі течії у мистецтві ХХ століття і сьогодення . - С .494
Філософія морально-естетичного самовдосконалення . - С .496
Основні засоби формування морально-естетичних якостей . - С .497
Психолого-педагогічні парадигми морально-естетичного сприйняття і самопрогнозування . - С .499
ББК 87.7 + 87.8

Рубрики: Етика--навчальний посібник для ВНЗ,  Естетика--навчальний посібник для ВНЗ

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.

   Журнал

Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - Київ, 1997 - . - Периодичность не определена
2004г. т.7 N 2
Зміст:
Павленко, Ю. Цивілізаційні аспекти глобальних протиріч у сучасному світі / Ю. Павленко. - С.9-17.
Сенченко, М. Національна еліта в умовах глобалізації / М. Сенченко. - С.18-23.
Головатий, М. Обережно-глобалізація / М. Головатий. - С.24-29.
Костенко, Л. Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф / Л. Костенко. - С.30-38.
Шевченко, В. Освіта і національна ідентичність в умовах глобалізації / В. Шевченко. - С.39-41.
Магеря, О. Морально - гуманістичний аспект сучасних глобальних проблем / О. Магеря. - С.42-46.
Дробноход, М. Екологічний імператив та його виміри / М. Дробноход, Ф. Вольвач. - С.47-59.
Найдьонов, І. Болонський процес: культурологічні парадигми / І. Найдьонов. - С.60-66.
Чайка, В. Стан і перспективи розвитку освітньої галузі м. Миколаєва / В. Чайка. - С.67-69.
Бугаєнко, Т. Освітня галузь м. Миколаєва: досвід, проблеми, перспективи / Т. Бугаєнко. - С.69-70.
Вдовиченко, Р. Проблеми профільного навчання у старшій школі на регіональному рівні / Р. Вдовиченко, Л. Калініна. - С.71-78.
Климчук, І. Управлінське рішення як основа менеджерської діяльності директора ЗНЗ / І. Климчук. - С.79-82.
Сіверс, З. Психологічні проблеми акмеології / З. Сіверс. - С.83-87.
Момот, Л. Діяльнісний компонент змісту освіти / Л. Момот. - С.88-92.
Онищук, Л. Гуманізація навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі / Л. Онищук. - С.93-102.
Юрченко, В. підготовка вчителя національної школи: етнопсихологічний і соціальний ракурс / В. Юрченко. - С.103-112.
Вільш, І. Аналіз теорій професійного розвитку з погляду концепції сталих індивідуальних рис особистості / І. Вільш. - С.113-120.
Чобітько, М. Педагогічне проектування в процесі особистісно орієнтованої професійної підготовки / М. Чобітько. - С.121-126.
Химич, Н. осмислення змісту десяти божих заповідей у процесі духовного зростання молоді / Н. Химич. - С.127-132.
Сіданіч, І. До питання виховання культури взаємин батьків і дітей молодшого шкільного віку в сім'ї і школі / І. Сіданіч. - С.133-145.
Ленський, П. Реформа вищої освіти в Китайській народній республіці: проблеми фінансування та управління / П. Ленський. - С.146-151.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
3.


    Найдьонов, І.
    Болонський процес: культурологічні парадигми [Текст] / І. Найдьонов // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2004. - Том7, N2. - С. 60-66.
ББК 74.04(4УКР)

Рубрики: Болонський процес

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей