Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (212)Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (2)Центральної бібліотеки для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменко (2)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Федоренко, В.$<.>)
Общее количество найденных документов : 126
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
74.202.4
О-75


   
    Особистісно орієнтована освіта в умовах гуманітарної гімназії [Текст] : Проблеми, досвід, перспективи. - Миколаїв : [б. и.], 2000. - 78 с. - 2.50 грн
    Содержание:
Бех І. Д. Наукові засади та принципи функціонування особистісно зорієнтованих виховних технологій / І. Д. Бех. - С .4-9. - Бібліогр. у кінці ст.
Пєхота О. М. Технологічний підхід в освіті: історія та теорія питання / О. М. Пєхота. - С .10-18
Рибалка, В. В. Особистісний підхід до вивчення і розвитку творчого потенціалу молоді / В. В. Рибалка. - С .19-26. - Бібліогр. у кінці ст.
Осипов, П. І. До питання організації уроку в умовах гімназії / П. І. Осипов. - С .27-30
Гришкова, Р. О. Особистісно орієнтоване вивчення іноземної мови в школах нового типу / Р. О. Гришкова. - С .31-33
Федоренко, В. О. Стратегія гімназії - розвиток особистості учня та вчителя / В. О. Федоренко. - С .34-37
Бєляєва, О. В. Розвиток інтелектуальних творчих здібностей особистості в умовах гуманітарної гімназії / О. В. Бєляєва. - С .38-42
Бондар, І. С. Концепція гімназмчного виховання / І. С. Бондар. - С .43-46
Мілюхіна, С. В. Готовність учителя до особистісно-орієнтованого навчання / С. В. Мілюхіна. - С .47-49
Купцова, В. В. Реалізація технології особистісно зорієнтованого навчання на прикладі вивчення творчості О. Довженка / В. В. Купцова. - С .50-54
Васильєва, О. Г. Система работы кафедры иностранных языков в русле личностно-ориентированного подхода / О. Г. Васильєва. - С .55-59
Денисенко, Л. Д. Особистісна спрямованість у викладанні української мови і літератури - вирішення проблем людської сутності / Л. Д. Денисенко. - С .60-64
Паталаха, І. В. Використання особистісного досвіду учнів для вивчення другої іноземної мови / І. В. Паталаха. - С .65-66
Лобзина, С. В. Приемы реализации творческих задач урока / С. В. Лобзина. - С .67-68
Ирклий, Е. Ю. Личность Н.М. Карамзина и его творчество в контексте проблемы личностно-ориентированного образования / Е. Ю. Ирклий. - С .69-72
Кожущенко, О. П. Планування уроку на основі суб'єктивного досвіду учнів, з урахуванняи їх психофізичних особистостей / О. П. Кожущенко. - С .73-74
ББК 74.202.4

Рубрики: Особистісно-орієнтоване навчання--гімназія №2--Миколаїв,  Миколаївщина--гімназія №2
Аннотация: У матеріалах збірника розглядаються теоретичні підходи та реалізація особистісно орієнтованого підходу в освіті, досвід роботи вчителів гуманітарної гімназії №2 міста Миколаєва. Для викладачів вищих і середніх навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.202.4
О-72


   
    Освітні технології в школі та вузі [Текст] : Матеріали науково-практичної конференції. - Миколаїв : МФ НаУКМА, 1999. - 224 с. - ISBN 966-7458-09-1 (в пер.) : 4.00 р.
    Содержание:
Болюбаш, Я. Я. Реформування педагогічної освіти: концептуальні питання / Я. Я. Болюбаш. - С .3-6
Будак, В. Д. Педагогічна освіта на сучасному етапі розвитку / В. Д. Будак. - С .6-8
Грищенко, Г. П. Система підготовки педагогічних кадрів / Г. П. Грищенко. - С .8-13. - Бібліогр. у кінці ст.
Пуховська, Л. П. Розвиток теорії професійної підготовки вчителів на Заході / Л. П. Пуховська. - С .13-18
Журецький, Я. І. Становлення особистісно орієнтованої освіти / Я. І. Журецький. - С .18-19
Пєхота О. М. Технологічний підхід в освіті з позицій педагогіки розвитку / О. М. Пєхота. - С .20-25. - Бібліогр. у кінці ст.
Сисоєва С. О. Технології педагогічної творчості в системі освітніх технологій / С. О. Сисоєва. - С .25-27
Семиченко, В. А. Концептуальні основи рефлексивного вивчення психології / В. А. Семиченко. - С .28-32
Стариков, І. М. Використання модульної системи у професійно-технічному навчанні робітників і спеціалістів / І. М. Стариков. - С .32-35
Сиротенко, А. Й. Сугестопедичне навчання / А. Й. Сиротенко. - С .35-38. - Бібліогр. у кінці ст.
Початкова школа
Богуш А. М. Профессионально-речевая готовность студентов к обучению детей второму славянскому языку в дошкольном возрасте / А. М. Богуш, Т. Н. Котик. - С .39-43
Степанова, Т. М. Через гру до читання / Т. М. Степанова. - С .43-45
Тарасова, О. В. Освітні технології в початковій школі / О. В. Тарасова, Н. В. Старченко. - С .46-48
Авраменко, К. Б. З історії розвитку освітніх технологій в Україні / К. Б. Авраменко. - С .48-49
Нор, К. Ф. Організація роботи учнів у динамічних парах / К. Ф. Нор. - С .50-54
Соколовская, А. С. Особенности развития диалогической речи младших школьников Вальфдорфской школы / А. С. Соколовская. - С .54-58
Синицына, А. А. Развитие личности младшего школьника в системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова (из опыта работы) / А. А. Синицына. - С .59-61
Алимова, С. В. Укрупнение дидактических единиц (УДЕ) в курсе математики начальной школы / С. В. Алимова. - С .61-64
Соколовська, О. С. Гуманістичний аспект викладання математики у муніципальному колегіумі / О. С. Соколовська, С. М. Вірозуб. - С .64-67
Бабаян, Ю. О. Формування пізнавального інтересу молодшого школяра до навчання через удосконалення форм навчальної діяльності / Ю. О. Бабаян. - С .67-70
Освітні технології у сучасній школі
Любарська, О. М. Формування творчої особистості учня (технологічний аспект) / О. М. Любарська. - С .71-76. - Бібліогр. у кінці ст.
Козляковський, П. А. Розвиток та самовдосконалення творчих якостей особистості / П. А. Козляковський. - С .76-79
Билюк, А. В. Проблемное обучение / А. В. Билюк. - С .79-82
Киктенко, А. И. Исследовательская технология в школьном обучении / А. И. Киктенко. - С .82-86
Бень, А. А. Технологии, соответствующие развивающей школе / А. А. Бень. - С .87-89
Вдовиченко, Р. П. Педагогічний аналіз в управлінні розвитком школи / Р. П. Вдовиченко. - С .89-92
Баран, М. І. Елементи досліджень в шкільному курсі математики / М. І. Баран, О. І. Баран. - С .92-96
Слепцова, І. М. Модульно-розвивальне викладання інформатики / І. М. Слепцова. - С .96-98
Шевчук, В. В. Творческая самостоятельная работа учащихся на уроках истории / В. В. Шевчук. - С .98-100
Колесниченко, Л. Г. Ігрові технології на уроках правознавства / Л. Г. Колесниченко. - С .100-102
Риженков, А. В. Рейтингова технологія оцінки знань в середньому навчальному закладі / А. В. Риженков. - С .102-105
Тарасова, С. М. Індивідуалізація довузівської підготовки вчителя / С. М. Тарасова. - С .105-108
Ішмурат, В. В. Адаптивна система навчання / В. В. Ішмурат. - С .108-110
Кирилова, О. М. З досвіду роботи товариства малят-науковців / О. М. Кирилова. - С .110-113
Войцеховська, Т. Діалог на уроці / Т. Войцеховська. - С .112-113
Технології виховного процесу в закладах освіти
Коцарь, І. М. Школа культуротворчості / І. М. Коцарь. - С .115-116
Наточій, А. М. Педагогічна взаємодія як виховна технологія / А. М. Наточій. - С .116-118
Тарасова, Л. В. Суггестивная технология / Л. В. Тарасова. - С .119-122
Блакитна, Т. І. Школа життєтворчості / Т. І. Блакитна. - С .122-123
Олексюк, О. Є. Система виховоної роботи у педагогічних закладах освіти / О. Є. Олексюк. - С .124-128
Задов, Е. С. Використання можливостей технології В.М. Броннікова в підготовці майбутнього вчителя / Е. С. Задов. - С .128-130. - Бібліогр. у кінці ст.
Дубенко, С. Л. Використання педагогічних технологій в умовах роботи дитячих оздоровчих таборів / С. Л. Дубенко. - С .131-133
Дорошенко, К. Формування виховного ідеалу у контексті особистісно орієнтованих технологій виховання / К. Дорошенко. - С .133-134
Солдатенко, М. М. Сучасні технології навчання / М. М. Солдатенко. - С .135-137
Старовойт, Л. В. Розвиток творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя-словесника / Л. В. Старовойт. - С .138-140
Багмет, М. О. Технологія викладання політології / М. О. Багмет. - С .140-142
Мещанінов, О. П. Розвиток технологій у системі навчання в умовах інформатизації суспільства / О. П. Мещанінов. - С .142-148
Лейфура, В. М. Модульний принцип побудови курсу математичного аналізу в системі нової технології навчання / В. М. Лейфура, Л. С. Тесленко. - С .148-150
Білий, Ю. О. Історія розвитку дистанційного навчання / Ю. О. Білий. - С .150-154. - Бібліогр. у кінці ст.
Дятлова, С. І. Модульно-розвиваюче навчання математиці в вузі / С. І. Дятлова. - С .154-157
Глузман, Н. А. Особистісно орієнтована підготовка студентів до професійної діяльності / Н. А. Глузман. - С .158-160
Ходякова, Г. В. Технологія навчання майбутніх учителів математики та інформатики проектуванню педагогічних програмних засобів / Г. В. Ходякова. - С .160-163
Тихонова, Т. В. Нові інформаційні технології в школі і вузі / Т. В. Тихонова. - С .163-166
Мирошниченко, В. И. Использование мультимедіа при изучении природоведческих дисциплин / В. И. Мирошниченко. - С .166-168
Васильєва, Л. Я. Ігрові технології при викладанні методики математики / Л. Я. Васильєва. - С .168-170
Иванов, Н. И. Моделирование будущей деятельности учителя физической культуры / Н. И. Иванов, Г. Б. Жигадло. - С .171-173. - Бібліогр. у кінці ст.
Баріхашвілі, І. І. Перспективи дистанційного навчання / І. І. Баріхашвілі. - С .172-173. - Бібліогр. у кінці ст.
Шпачинський, І. Л. Теорія розв'язування винахідницьких задач (ТВВЗ / І. Л. Шпачинський. - С .174-175
Середа, І. В. Технологія професійного саморозвитку вчителя-початківця / І. В. Середа. - С .176-179
Богатирьов, К. О. Формування професійної товариськості студента вузу АПК / К. О. Богатирьов. - С .180-181
Артюшина, М. В. Технологія роботи з академічною студентською групою як суб'єктом навчальної діяльності / М. В. Артюшина. - С .182-185
Сучасні технології викладання української та іноземної мови та літератури
Федоренко, В. А. Место педагогических технологий в гимназическом образовании / В. А. Федоренко. - С .186-190
Осипов, П. І. Integrierte Übersetzungstheorie im Fremdsprachenunterricht / П. І. Осипов. - С .190-193. - Бібліогр. у кінці ст.
Гришкова, Р. О. Технологія особистісно орієнтованого вивчення іноземної мови / Р. О. Гришкова. - С .193-197. - Бібліогр. у кінці ст.
Мироненко, Т. П. Обучение языкам сценическим методом / Т. П. Мироненко. - С .197-200. - Бібліогр. у кінці ст.
Худякова, І. М. Використання мультимедіа в навчанні студентів / І. М. Худякова. - С .201-202
Баркаси, В. В. Ролевые игры - один из способов повышения интереса к предмету / В. В. Баркаси. - С .203-206. - Бібліогр. у кінці ст.
Шуткина, Г. М. Педагогика вовлечения / Г. М. Шуткина. - С .206-208
Ситченко, А. Л. Формування в школярів умінь аналізувати образ-персонаж / А. Л. Ситченко. - С .209-212. - Бібліогр. у кінці ст.
Фанта, Л. Є. Активні форми роботи на уроках української мови / Л. Є. Фанта. - С .213-214
Гладышев, В. В. Сменная таблица как технологическое звено процесса изучения литературного произведения в школе / В. В. Гладышев, С. В. Озаринский. - С .214-217. - Бібліогр. у кінці ст.
Заскалєта, С. Г. Ділова гра при вивченні іноземної мови / С. Г. Заскалєта. - С .218-220
ББК 74.202.4 + 74.580.22

Рубрики: Освітні технології
Аннотация: В матеріалах науково-практичної конференції розглядаються актуальні питання реалізації пехнологічного підходу в освіті, сучасних освітніх технологій в школі та вузі. Представлен досвід роботи шкіл та вузів. Для викладачів вищих і середніх навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів університетів та педагогічних інститутів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
Обкладинка
74.00(4Укр.-Мик.)
Р 64


   
    Розвиваюче середовище як особливий духовно-інтелектуальний простір у роботі зі здібною і обдарованою молоддю [Текст] : Матеріали науково-практичної конференції. - Миколаїв : МФ НаУКМА, 2003. - 164 с. - 5.00 грн
    Содержание:
Мельніченко, В. В. Проблеми та перспективи в роботі з обдарованими та здібними учнями на Миколаївщині / В. В. Мельніченко. - С .3-5
Мещанінов, О. П. Університет як духовно-інтелектуальний простір відродження самосвідомості особистостей / О. П. Мещанінов. - С .5-6
Лейфура, В. М. Математичні змагання школярів України як засіб розвитку творчих здібностей учнів / В. М. Лейфура. - С .6-7
Деркач, А. І. Актуальні аспекти інтелектуального розвитку творчої особистості / А. І. Деркач. - С .7-10
Січко, С. М. Розвиток обдарованості учнів в умовах школи нового типу / С. М. Січко. - С .10-12
Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей та формування обдарованості дітей шкільного віку
Гурець, В. А. Орієнтири нашого розвитку / В. А. Гурець. - С .13-14
Блакитна, Т. І. Новітні технології у педагогіці / Т. І. Блакитна. - С .15-17
Франків, Н. Б. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії / Н. Б. Франків. - С .17-18
Шахірєва, Н. В. Методи педагогічної роботи з обдарованими дітьми як компонент розвиваючого середовища / Н. В. Шахірєва. - С .19-20
Коломічук, Т. П. Створення психолого-педагогічних умов розвитку здібностей та формування обдарованості дітей / Т. П. Коломічук. - С .21-24
Харченко, О. О. Застосування активних форм навчання як один із шляхів вдосконалення навчально-виховного процесу / О. О. Харченко. - С .24-25
Божко, І. Ю. Як дати учням можливість розкрити свої творчі здібності / І. Ю. Божко. - С .26-27
Коваль, І. І. Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей та формування обдарованості дітей шкільного віку / І. І. Коваль. - С .27-29
Сімперович, О. О. Шляхи вдосконалення викладання математики на основі особистісно зорієнтованих технологій / О. О. Сімперович. - С .30-31
Петровська, О. А. Досвід організації розвитку обдарованої дитини через позаурочну діяльність / О. А. Петровська. - С .31-33
Маренкова, Г. С. Розвиток здібностей та формування обдарованості школярів / Г. С. Маренкова. - С .33-34
Петрова, І. Я. Психолого-педагогічні умови формування обдарованості у дітей шкільного віку на уроках музики / І. Я. Петрова. - С .35-37
Вірозуб, С. М. Розвиток творчих здібностей учнів / С. М. Вірозуб. - С .37-40
Ковалик, І. М. Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей і формування обдарованості / І. М. Ковалик. - С .41-42
Арюпіна, С. В. Система роботи психолога гімназії № 4 з обдарованими дітьми / С. В. Арюпіна. - С .42-44
Рижкіна, О. Б. Гуманізація контролю знань з фізики в особистісно зорієнтованому середовищі / О. Б. Рижкіна. - С .44-47
В`юнік, В. О. Форми виявлення і розвиитку інтелектуально здібних дітей / В. О. В`юнік. - С .47-49
Фесун, А. І. Активні методи навчання на уроках географії / А. І. Фесун. - С .49-53
Васильянц, М. С. Формування творчої особистості на уроках зарубіжної літератури / М. С. Васильянц. - С .52-53
Кварцяна, О. П. Активні форми навчання на уроках біології / О. П. Кварцяна. - С .53-55
Кирилко, А. І. Проблеми модернізації допризовної підготовки як необхідна умова підвищення якості військово-патріотичного виховання / А. І. Кирилко. - С .55-57
Тужикова, О. М. Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей та формування обдарованості дітей шуільного віку на уроках ОТМ / О. М. Тужикова. - С .57-59
Хороз, О. М. Психолого-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей / О. М. Хороз. - С .59-61
Безушко, Т. І. Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей та формування обдарованості дітей шкільного віку / Т. І. Безушко. - С .61-63
Лагутіна, Н. П. Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей та формування обдарованості дітей шкільного віку / Н. П. Лагутіна, І. М. Морозова. - С .63-67
Шарапатова, Є. А. Психолого-педагогічні аспекти виявлення дітей з високим рівнем здібностей / Є. А. Шарапатова. - С .67-68
Дімант, Т. А. Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей учнів / Т. А. Дімант. - С .69-71
Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу на основі особистісно зорієнтованих технологій
Федоренко, В. О. Особистісно зорієнтована освіта в умовах гуманітарної гімназії №2 / В. О. Федоренко. - С .72-74
Дячук, В. І. Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу на основі особистісно зорієнтованої технології / В. І. Дячук. - С .74-75
Риженков, А. В. Інтелектуальний розвиток школяра - головний складовий елемент особистісно орієнтованої моделі випускника / А. В. Риженков. - С .76-78
Лигалова, Н. Є. Шляхи вдосконалення викладання англійської мови на основі особистісно зорієнтованих технологій / Н. Є. Лигалова. - С .78-80
Коваленко, Т. А. Шляхи вдосконадення навчально-виховного процесу на основі особистісно зорієнтованої технології / Т. А. Коваленко. - С .80-82
Хаміцевич, С. М. Шляхи вдосконалення еавчально-виховного процесу на основі особистісно орієнтованої технології / С. М. Хаміцевич. - С .82-83
Денисенко, О. М. Обдаровані діти. Захист інтелекту / О. М. Денисенко. - С .84-85
Колесниченко, Н. Ф. Вирішувати нам - відповідати нам / Н. Ф. Колесниченко. - С .85-87
Ковальчук, Н. М. Від творчості особистості - до інноваційних технологій навчання / Н. М. Ковальчук. - С .88-90
Матвєєва, Г. Д. Формування необхідних умов реалізації концепції особистісно зорієнтованого навчання / Г. Д. Матвєєва. - С .90-92
Ткаченко, Н. В. Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу на основі особистісно орієнтованих технологій / Н. В. Ткаченко. - С .92-94
Чередарчук, М. В. Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу на основі особистісно зорієнтованих технологій / М. В. Чередарчук. - С .94-96
Студенко, В. О. Інноваційні аспекти особистісно орієнтованого розвивального навчання / В. О. Студенко. - С .96-98
Бондар, Т. В. Використання особистісного потенціалу на уроках історії / Т. В. Бондар. - С .98-100
Савенко, Л. М. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів / Л. М. Савенко. - С .100-102
Жукова, О. В. Розвиваючий потенціал комунікативного курсу російської мови в українській школі / О. В. Жукова. - С .103-104
Корж, Т. О. Засоби розвитку та розуміння діяльності на уроках фізики / Т. О. Корж. - С .105-106
Федоренко, Т. И. Развитие творческих способностей учащихся на уроках и во внеурочное время / Т. И. Федоренко. - С .106-108
Посипайло, В. В. Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу на основі особистісно зорієнтованої технології в початковій школі / В. В. Посипайло. - С .109-110
Крисинська, І. В. Три компоненти математичних здібностей учнів / І. В. Крисинська. - С .110-112
Мазуркевич, Л. І. Сучасні технології навчання / Л. І. Мазуркевич. - С .113-114
Дробіна, Л. С. Організація самостійної роботи учнів на уроках української літератури / Л. С. Дробіна. - С .115-117
Остапчук, Л. В. Викладання математики в умовах колегіуму на основі особистісно орієнтованих технологій і принципів / Л. В. Остапчук. - С .117-119
Гайченко, О. В. Від творчо працюючого вчителя - до творчо працюючого колективу учнів / О. В. Гайченко. - С .119-121
Подцикіна, О. Ю. Особистісно орієнтований підхід у роботі зі здібними та обдарованими учнями / О. Ю. Подцикіна. - С .121-123
Наступність у роботі зі здібною та обдарованою молоддю середнього загальноосвітнього навчального закладу і вищої школи
Кисельов, С. П. Досвід організації спільної роботи вузу та школи у науково-дослідницькій підготовці учнів старших класів / С. П. Кисельов. - С .124-126
Караченцева, Н. Л. Плідне співробітництво ліцею "Педагог" з МДУ - запорука наступності у роботі зі здібною та обдарованою молоддю / Н. Л. Караченцева. - С .126-127
Шалар, Л. В. Рпіоритетні напрямки роботи економічного ліцею №1 / Л. В. Шалар. - С .127-129
Чернявська, В. В. Наступність у роботі зі здібною та обдарованую молоддю середнього загальноосвітнього навчального закладу і вмщої школи / В. В. Чернявська. - С .129-132
Калюх, Л. А. Інформаційне забезпечення шкіл нового типу в роботі з обдарованими дітьми / Л. А. Калюх. - С .132-134
Сукова, О. Б. Робота зі здібними дітьми в ЗОШ № 51 м. Миколаєва / О. Б. Сукова. - С .134-135
Ржепецький, Л. А. Інноваційні педагогічні технології як умова самореалізації учнів шкіл нового типу / Л. А. Ржепецький. - С .135-137
Полушкіна, І. О. Наступність у роботі зі здібною та обдарованою молоддю колегіуму і вищої школи / І. О. Полушкіна. - С .137-139
Цуркан, Л. В. Шляхи інноваційного підходу для осягнення літератури як мистецтва слова в роботі зі здібними та обдарованими учнями / Л. В. Цуркан. - С .139-141
Гримайло, О. В. Робота з обдарованими дітьми / О. В. Гримайло. - С .141-142
Галушко, Л. І. Умови створення освітньо-виховного простору для розвитку дитини / Л. І. Галушко. - С .142-145
Бессонов, О. С. Наступність у роботі зі здібниою та обдарованою молоддю середнього загальноосвітнього навчального закладу з питань засвоєння курсу "Основи правознавства" / О. С. Бессонов. - С .145-146
Стеценко, О. О. Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей та формування обдарованості дітей шкільного віку / О. О. Стеценко. - С .147-149
Прокопченко, Л. Я. Перспективи розвитку творчої особистості в умовах загальноосвітньої школи нового типу / Л. Я. Прокопченко. - С .149-151
Воробйова, А. І. Мала Академія наук як форма роботи з обдарованими дітьми / А. І. Воробйова. - С .151-152
ББК 74.00(4Укр.-Мик.)

Рубрики: Педагогіка,  Здібна молодь,  Обдарована молодь,  Обдаровані діти--школярі
Аннотация: Цей збірник містить тези доповідей керівників середніх загальноосвітніх навчальних закладів, їх заступників, вчителів, а також викладачів вищих навчальних закладів на науково-практичній конференції "Розвиваюче середовище як особливий духовно-інтелектуальний простір у роботі зі здібною і обдарованою молоддю".

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
74.268.3(4УКР)
Ф 33


    Федоренко, В. Л.
    Українська література: ігри та позакласні заходи [Текст] : метод. матеріал / В.Л. Федоренко. - Київ : Редакція загальнопедагогічних газет, 2004. - 128 с. - (Б-ка "Шк. світу"). - ISBN 966-8200-78-0 : 4.42 грн
ББК 74.268.3(4УКР)

Рубрики: Українська література. Методика викладання

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
Обкладинка
74.268.1УКР
П 78


   
    Програми спецкурсів та факультативів з української мови [Текст] : Збірник / упоряд. В. Федоренко. - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ" : Видавництво Л. Галіцина, 2006. - 120 с. - (Б-ка "Шк. світу"). - ISBN 966-420-098-0. - ISBN 966-356-132-7 : 4.63 р.
ББК 74.268.1УКР

Рубрики: Українська мова. Методика викладання,  Українська мова--факультатив
Аннотация: Збірник складається з програм факультативних курсів та спецкурсів, укладених для 7-11-х класів ЗНЗ. Пропонуючи системний підхід до поглибленого вивчення української мови в допрофільній і профільній школі, програми укладалися за певною структурою. В пояснювальній записці дається зміст, мета і головні завдання курсу. Розроблено зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних досягнень учнів, а також орієнтовне календарно-тематичне планування курсу. До кожної програми додається перелік рекомендованої літератури. Видання розраховане на вчителів-словесників, методистів, директорів шкіл.

Доп.точки доступа
Федоренко, В. \упоряд.\
Федяй, Г.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
Обкладинка
81
Ф 33


    Федоренко, В. Л.
    Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали [Текст] : Метод. матеріали / В. Л. Федоренко. - Х. : Видавнича група "Основа", 2006. - 320 с. - (Б-ка ж-лу "Вивчаємо українську мову та літературу"). - ISBN 966-333-395-2 : 3.19 р.
ББК 81 + 74.268.1Укр

Рубрики: Мовознавство--цікаве,  Мовознавство--цікаві факти
Аннотация: Посібник містить цікаві факти про мову, дібрані з наукової та науково-популярної літератури і погруповані за тематичними розділами, а також фрагменти уроків з використанням цієї інформації. За допомогою цих матеріалів учитель-словесник зможе збагатити інформаційне тло уроку української мови, донести навчальний матеріал будь-якого рівня складності у цікавій нестандартній формі, що сприятиме підвищенню пізнавальної активності учнів. Для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об'єднань, студентів вищих навчальних закладів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
65.9(4Укр)-56
Ш 70


   
    Шляхи підвищення інвестиційної діяльності в Україні [Текст] : монографія / ред. В. Г. Федоренко. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2003. - 724 с. - ISBN 966-8276-05-1 : 45.50 р.
ББК 65.9(4Укр)-56

Рубрики: Економіка України--інвестиційна діяльність,  Інвестиції--Україна,  Інвестознавство
Доп.точки доступа
Федоренко, В.Г. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
67.99(4Укр)400.83
П 43


    Погорілко, В. Ф.
    Референдне право України [Текст] : навч. посібник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. - Київ : Ліра-К, 2006. - 366 с. - 26.00 р.
ББК 67.99(4Укр)400.83

Рубрики: Референдне право--Україна
Доп.точки доступа
Федоренко, В.Л.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
74.268.1Укр
Ф 33


    Федоренко, В. Л.
    Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках української мови [Текст] : навч. вид. / В. Л. Федоренко. - Х. : Видавнича група "Основа": "Тріада+", 2007. - 432 с. - ISBN 978-966-495-048-7 : 18.80 р.
ББК 74.268.1Укр

Рубрики: Українська мова--інтелектуальниі ігри,  Українська мова--лінгвістичні ігри,  Ігри--інтелектуальні--українська мова,  Ігри--лінгвістичні--українська мова,  Енциклопедія--лінгвістичні ігри--українська мова

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
94.3
Р 11


   
    Рідна мово, ти ніжний цвіт...: Антологія поетичних творів про українську мову [Текст] : літ.-худ. вид. / упоряд. В. Л. Федоренко. - Київ : Грамота, 2007. - 528 с. - ISBN 978-966-349-050-2 : 54.50 р.
ББК 94.3

Рубрики: Українська мова--поетичні твори,  Поезія про українську мову,  Українська література (твори)--поезія про українську мову
Доп.точки доступа
Федоренко, В.Л. \упоряд.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей