Миколаївська обласна бібліотечна асоціація

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація (МОБА)
Ресурси бібліотек міста Миколаєва
Зведений електронний каталог


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень
Управління школою

 

Болгаріна, В.С. Культурологічний підхід до управління школою [Текст] / В.С. Болгаріна. - Х. : Видавнича група "Основа", 2006. - 112 с.

Шкільна освіта в цьому виданні розглядається в контексті культури і автор стверджує, що культура школи, управління це важливий чинник пілвищення якості освіти.
Книга містить рекомендації щодо реалізації культурологічного підходу до управління загальноосвітнім навчальним закладом та практичні матеріали для використання у навчально-виховному процесі.

 

Павлютенков, Є.М. Основи управління школою [Текст] / Є.М. Павлютенков, В.В. Крижко. - Х. : Видавнича група "Основа", 2006. - 176 с.

В книзі розкриваються наукові засади управління школою, характеризуються основні поняття, принципи, функції, методи управління, управлінський цикл, основи психології управління.

 

Лизинский, В.М. Ресурсный подход в управлении развитием школы [Текст] / В.М. Лизинский. - М. : Центр "Педагогический поиск", 2006. - 160 с.

В даній книзі обгрунтовується необхідність та важливість ресурсного підходу в управлінні школою. Вона буде корисна для керівників шкіл, методистів, спеціалістів органів управління освітою.

 

Жерносек, І.П. Організація науково-методичної роботи в школі [Текст] / І.П. Жерносек. - Х. : Видав. група "Основа", - 2006. - 128 с.

Посібник містить 2 розділи. В першому - розглядаються питання індивідуальних, групових і масових форм і змісту якісної науово-методичної роботи ЗНЗ. В другому - характеризуються і аналізуються функції управління науково-методичною роботою в ЗНЗ. Завершується розділнаведенням критеріїв якісної і ефективної науково-методичної роботи.

 

Шкільний методичний кабінет: новий ритм роботи [Текст] / Упоряд. Л. Голіцина. - К. : Видавничий дім "Шкільний світ", 2006. - 120 с.

Збірник містить нормативні документи, які регулюють діяльність шкільних методичних кабінетів, матеріали, методичні рекомендації щодо різних напрямків методичної роботи в школі (організаційного, коригуючого, координаційного, контрольно-інформаційного, науково-експериментального).

 

Робота з педагогічними кадрами [Текст]. - Х. : Видав. група "Основа", - 2006. - 208 с.

В книзі зібрано матеріали з проблем організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: завдання, принципи, структура, зразки планів, робота методичних об'єднань, педагогічних і методичних рад.

 

Тевлін, Б.Л. Професійна підготовка вчителів [Текст] / Б.Л. Тевлін. - Х. : Видав. група "Основа", - 2006. - 192 с.

Основна тема книги - організація методичної роботи з молодими вчителями, підвищення педагогічної компетентності. Також розкривається сутність роботи школи над методичною проблемою та науково-дослідницька діяльність педагогів.

 

Туріщева, Л.В. Професійний розвиток педагога : психологічний аспект [Текст] / Л.В. Туріщева. - Х. : Видав. група "Основа", - 2006. - 144 с.

У книзі розкривається психологічний аспект професійного становлення педагога. Особлива увага приділяється формуванню активної позиції педагога, моделюванню сучасного уроку, професійній мотивації, поводженню педагога у конфліктних ситуаціях.

 

Скрипник, М. Мистецтво бути педагогом : збірник тренінгових занять [Текст] / М. Скрипник. - К. : Видавничий дім "Шкільний світ", 2006. - 112 с.

Методичний посібник на основі управлінських підходів навчає користуватися механізмами успішної діяльності педагога. Пропоновані тренінгові заняття допоможуть сформувати власний образ поведінки у трьох контекстах: тематичному, діяльнісному, рефлексивному.

 

Довідник заступника директора: накази, наради, моніторинг, аналіз [Текст]. - Х. : Видав. група "Основа", - 2006. - 176 с.

Перший розділ збірника містить теоретичні аспекти підготовки, оформлення управлінських рішень, організації їх виконання й контролю. Надаються рекомендації щодо видання наказів, вимоги до них, циклограма та зразки наказів з окремих питань.
Другий розділ збірника розкриває концептуальні засади системної діагностики якості загальної середньої освіти.

 

Азбука уроку: планування, методика, технологія проведення, аналіз [Текст]. - Х. : Видав. група "Основа", - 2006. - 144 с.

У книзі зібрані методичні матеріали, необхідні для здійснення педагогічного аналізу уроку відповідно до його структури, типу, мети аналізу.
Представлено такі аспекти аналізу уроку як оперативний текстовий, дидактичний, методичний, психологічний, санітарно-гігієнічний і т.п. Крім того надано схеми аналізу уроків з різних предметів.


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень