Миколаївська обласна бібліотечна асоціація

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація (МОБА)
Ресурси бібліотек міста Миколаєва
Зведений електронний каталог


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень
Літературознавство: основи і здобутки
 

Шевчук, В. Муза Роксоланська: Українська література XVI – XVIII століть: У 2 кн. / В. Шевчук. – К.:Либідь, 2004.

Праця Валерія Шевчука «Муза Роксоланська» - це авторська історія давньої української літератури, створена письменником і перекладачем пам’яток старого письменства сучасною мовою.
У книзі першій, що охоплює період XVI-першої половини XVII ст. і розглядає літературу України у складі Речі Посполитої, простежується проникнення на наші терени ренесансових літературних форм, а також поєднання поетики Середньовіччя та Ренесансу.
Друга книга є історією літератури Козацької держави й охоплює другу половину ХVII ст., яку автор розглядає як період розвиненого бароко, і XVIII ст. - період пізнього бароко.

 

Гундорова, Т. Невідомий Іван Франко: Грані Ізмарагду / Т. Гундорова. – К.:Либідь, 2006. – 360 с.; іл.

Вперше в українському літературознавстві розглядається цілісність культурного, філософського і художнього мислення І.Франка та описуються основні поняття етико-естетичної унікальності Франка, його культурні символи, маски та образи. В центрі уваги автора – символічна біографія письменника, колізії його творчості, культурний синтез, натурфілософія і антропологія Франка.

 

Горак, Р.Д. Твого ім’я не вимовлю ніколи: повість-есе про Івана Франка / Р.Д. Горак. К.: ВЦ «Академія», 2008. – 224 с.

Свого часу Іван Франко переконував, що збірка «Зів’яле листя» написана під емоційним впливом від прочитання щоденника самогубця, який не зміг пережити своє нещасливе кохання. Чи можна було вірити Франкові, що до написання інтимних поезій причетні чужі переживання, а не його особисті? Хто та незнайомка, яку покохав ліричний герой і взаємності якої не знайшов? Ім’я її так і не було відкрито – Франко вмів зберігати таємниці. Претенденток на титул героїні збірки було багато. Але на неї ніхто не міг подумати… У повісті автор переконує, що все-таки то була Вона.

 

Врублевська, В.В. Шарітка з Рунгу: біографічний роман про Ольгу Кобилянську. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 512 с.

Унікальне життя О. Кобилянської є фактологічною основою роману, в якому документи поєднуються з авторським баченням героїні, її життєвої і літературної долі, часу, в якому вона жила, людей, з якими зналася.

 

Поліщук, Я.О. Література як геокультурний проект: монографія / Я.О. Поліщук. – К.: Академвидав, 2008. – 304 с.

У книзі відстежено розвиток літератури як геокультурного проекту, літературні події ХХ ст., які справили вирішальний вплив на зміни у розвитку літературного процесу.

 

Зборовська, Н.В. Психоаналіз і літературознавство: Посібник / Н.В. Зборовська. – К.: Академвидав, 2008. – 392 с.

У посібнику розглядається становлення і розвиток класичного (фройдівського) психоаналізу та його вплив на модерністську мистецьку критики й авангардну літературну теорію ХХ століття – сюрреалізм, нетрадиційну герменевтику, структуралізм, феміністичну літературну критику та ін.
Подається також зразок аналізу художнього твору з використанням структурного аналізу і психоаналітичної інтерпретації, короткий термінологічний словник.

 

Пригодій, С.М. Американський романтизм. Полікритика: Навчальний посібник / С.М. Пригодій, О.П. Горенко. – К.: Либідь, 2006. – 440 с.

У посібнику розглядаються твори видатних американських романтиків – В. Ірвінга, Ф. Купера, Н. Готорна, Е. По, Г. Мелвіла та інших у світлі сучасних літературознавчих методологій: психоаналізу, архетипової критики, реконструкції, неоісторизму, гендеру тощо.

 

Давиденко, Г.Й. Історія зарубіжної літератури Середніх віків та доби Відродження: Навчальний посібник / Г.Й. Давиденко, В.Л. Акуленко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.

У довіднику розглядаються складні випадки українського літературного слововживання. Подаються стислі поради, які саме слова чи словосполучення найдоцільніше вживати для передачі потрібного змісту, зроблено певні застереження щодо неправильного використання слів у тих або інших значеннях. Розрахований довідник на всіх тих, хто в своїй громадській та виробничій діяльності користується українською мовою - державних службовців, педагогів, студентів, учнів та ін.

 

Харчук, Р.Б. Сучасна українська проза: Постмодерний період. Навчальний посібник / Р.Б. Харчук. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 248 с.

У навчальному посібнику йдеться про особливості розвитку сучасної української прози з огляду на такі естетичні орієнтації як неопозитивізм, неомодернізм, перед постмодерні явища, постмодернізм, різноманітні межові стильові явища. Аналіз творчості найпомітніших у цьому часі письменників поєднано з розкриттям стильових течій, які вони представляють.

Нижче пропонуємо список інших видань з питань літературознавства


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень