Миколаївська обласна бібліотечна асоціація

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація (МОБА)
Ресурси бібліотек міста Миколаєва
Зведений електронний каталог


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень
Мовознавство

 

Коган, І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: навчальний посібник / І.М. Коган. – К: Знання, 2008. – 423 с.

В посібнику подано історію становлення дисципліни «Лінгвістичний аналіз тексту» та теорію розгляду текстів на різних мовних рівнях, починаючи від фотографічного до синтаксичного. Проаналізовано не лише художні тексти, а й тексти інших функціональних стилів. Наведено також методику аналізу та зразки студентських робіт.

 

Ужченко, В.Д. Фразеологія сучасної української мови: навчальний посібник / В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко. – К.: Знання, 2007. – 494 с.

В книзі висвітлюються основні питання семантики та структури української фразеології, її формування, етимології, функціонування й динаміки. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Українська фразеологія», що викладається студентам філологічних факультетів.

 

Климова, К.Я. Основи культури і техніки мовлення: навчальний посібник / К.Я. Климова. – К.: Ліра, 2007. – 240 с.

У посібнику зроблено спробу систематизувати теоретичний матеріал з проблем формування культури і техніки мовлення, вміщений у підручниках, посібниках та наукових і науково-популярних статтях. Запропоновано схеми і таблиці. Матеріал посібника відповідає програмі з курсу «Основи культури і техніки мовлення» для педагогічних інститутів.

 

Стахів, М. Український комунікативний етикет: навчально-методичний посібник / М.О. Стахів. – К.: Знання, 2008. – 245 с.

Коли і як привітатися, попрощатися? До кого і в якій формі звернутися? Які невербальні засоби використати у спілкуванні? Відповіді на ці запитання ви знайдете у посібнику. Також ви довідаєтесь про те, як навчити інших користуватися мовленнєвим етикетом, щоб досягти успіху у процесі комунікації. Крім того, подана система комунікативно зорієнтованих вправ.

 

Івченко, А. Новий орфографічний словник української мови: близько 43000 слів / А. Івченко. – Тернопіль: «Навчальна книга - Богдан», 2007. – 712 с.

Словник містить 43 тисячі слів, значна частина яких з’явилася в українській мові протягом останніх десяти років і які відсутні в інших орфографічних словниках української мови. В словнику також подано понад 2500 географічних назв, написання і відмінювання яких викликає труднощі.

 

Головащук, С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С.І. Головащук. – К.: Рідна мова, 2000. – 351 с.

У словнику розглядаються складні випадки українського літературного слововживання. Подано також стислі поради, які саме слова чи словосполучення найдоцільніше вживати для передачі необхідного змісту.

Пропонуємо вашій увазі також книги з мовознавства, видані в серії «Альма-матер», та інші видання:


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень