Миколаївська обласна бібліотечна асоціація

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація (МОБА)
Ресурси бібліотек міста Миколаєва
Зведений електронний каталог


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень
Педагогіка: наука і мистецтво

 

Штейнбук, Ф.М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі: навчальний посібник / Ф.М. Штейнбук. - К.: Кондор, 2007. - 316 с.

У посібнику розглянуто основні розділи курсу методики викладання зарубіжної літератури в школі. Матеріал спрямований на підготовку спеціалістів, які одночасно були б і фахівцями-професіоналами, і нестандартно мислячими, творчими особистостями.

 

Фіцула, М.М. Відхилення у поведінці неповнолітніх: шляхи їх попередження та подолання: навчально-методичний посібник / М.М. Фіцула, І.І. Парфенович. - Тернопіль: "Навчальна книга - Богдан", 2008. - 432 с.

Матеріал посібника висвітлює причини формування відхилень у поведінці неповнолітніх та шляхи їх попередження та подолання. Розкриваються можливості процесу перевиховання, його етапи, принципи, зміст і методи, організація індивідуальної колекційної роботи і процесу самовиховання.

 

Старєва, А.М. Методика навчання історії: особистісно орієнтований підхід: навчальний посібник / А.М. Старєва. - Миколаїв: Вид-во "Іліон", 2007. - 332 с.

Особлива увага в книзі приділяється висвітленню теоретико-методичних засад побудови шкільної історичної освіти в Україні. Автором проаналізовано, узагальнено та систематизовано здобутки методичної школи щодо важливих проблем навчання історії в школі.

 

Богуш, А.М. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі: монографія / А.М. Богуш. - К.: Видавничий дім "Слово", 2008. - 272 с.

В монографії зібрано статті автора, виголошені на щорічних Всеукраїнських педагогічних читаннях, конференціях, семінарах і опубліковані в різних виданнях, а також матеріали, які висвітлюють подальший розвиток ідей В. Сухомлинського на сучасному етапі.

 

Омеляненко, В.Л. Теорія і методика виховання: навчальний посібник / В.Л. Омеляненко, А.І. Кузьмінський. - К.: Знання, 2008. - 415 с.

Спираючись на досягнення сучасної науки, автори посібника розкривають найважливіші теоретичні і методичні проблеми сучасної виховної роботи з учнівською молоддю. Значна увага приділена надбанням української народної педагогіки, релігійної педагогіки, питанням взаємовідносин у колективі, засадам оптимізації спілкування.

 • Адміністративно-господарська діяльність у ДНЗ / Упоряд. Т.Т. Чала. - Х.: Вид. група "Основа", 2007. - 320 с.
 • Андрусишин, Б.І. Методика викладання шкільного курсу "Основи правознавства": підручник / Б.І. Андрусишин, А.М. Гуз. - К.: Знання, 2008. - 301 с.
 • Атанов, Г.О. Теорія діяльнісного навчання: навчальний посібник / Г.О. Атанов. - К.: Кондор, 2007. - 186 с.
 • Кизенко, В.І. Варіативний компонент змісту освіти в старшій школі: посібник для вчителів, керівників ЗНЗ, працівників органів освіти, аспірантів і студентів / В.І. Кизенко. - К.: Педагогічна думка, 2007. - 133 с.
 • Кондратюк, О.П. Система виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі: навчально-методичний посібник / О.П. Кондратюк. - К.: Кондор, 2006. - 216 с.
 • Лізинський, В.М. Директор школи та громадсько-педагогічне керування навчально-виховним процесом у школі: посібник для директорів шкіл / В.М. Лізинський. - Х.: Веста: Ранок, 2007. - 160.с.
 • Мовчан, В.С. Етика. Книга для вчителя: навчально-методичний посібник / В.С. Мовчан. - К.: Знання, 2008. - 303 с.
 • Омельченко, Л.П. Громадянське виховання / Л.П. Омельченко. - Х.: Вид. група "Основа", 2007. - 224 с.
 • Омельченко, Л.П. Здоров'язберігаюча педагогіка / Л.П. Омельченко. - Х.: Вид. група "Основа", 2008. - 205 с.
 • Пальчевський, С.С. Акмеологія: навчальний посібник для студентів ВНЗ / С.С. Пальчевський. - К.: Кондор, 2008. - 398 с.
 • Скворчевська, О.В. Ігрові методики роботи з учнями 1- 4 класів / О.В. Скворчевська. - Х.: Вид. група "Основа", 2007. - 208 с.

За більш повною інформацією про нові надходження літератури з питань педагогіки звертайтеся до електронного каталогу бібліотеки.


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень