Миколаївська обласна бібліотечна асоціація

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація (МОБА)
Ресурси бібліотек міста Миколаєва
Зведений електронний каталог


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень
Мастера психологии

 

Ильин, Е.П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности. - Спб.:Питер, 2008. - 432 с. - («Мастера психологии»).

В книзі представлені матеріали з проблем професіональної придатності в залежності від основних властивостей нервової системи людини. Також автор пропонує своє бачення проблем вивчення особистісного і розумового розвитку школярів шляхом нового виду критеріально орієнтованих тестів. Крім того розглядаються перспективи використання цих методик для організації зворотного зв'язку в закладах освіти.

 

Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы: учебное пособие / Е.П. Ильин. - С-Пб.: Питер, 2008. - 512 с. - («Мастера психологии»).

Навчальний посібник присвячений основним питанням теорії і методології вивчення мотивації і мотивів людини. Особлива увага приділена аналізу уявлень про сутність мотивів, їх структури і різновидів. Автор пропонує свою особисту концепцію мотивації і мотивів, яка базується на критичному розгляді і синтезі поглядів в психології на цю тему.
Представлені в посібнику психодіагностичні методики можуть бути використані в практичній діяльності спеціалістів системи освіти, спортивної і професійно-організаційної сфери.

 

Ильин, Е.П. Психология воли: учебное пособие / Е.П. Ильин. - Спб Питер, 2009.-368 с. - (“Мастера психологии”).

Це друге, перероблене і доповнегне видання навчального посібника присвячене одному з найважливіших розділів психології — теорії і методології вивчення вольових процесів.
В систематизованому вигляді в ньому представлені маловідомі психодіагностичні методики вивчення волі, які можуть бути з успіхом застосовані в практичній діяльності спеціалістів системи освіти та інших сфер.

 

Гуревич, К.М. Дифференциальная психология и психодиагностика: избранные труды / К.М. Гуревич. - СПб.: Питер, 2008. - 336 с. - («Мастера психологии»).

В книзі зібрані найбільш вагомі для психологічної науки і практики роботи одного з провідних російських спеціалістів в галузі диференціальної психології.
В першу чергу видання буде корисним для тих, хто займається проблемами індивідуальних відмінностей і створенням психологічного інструментарію, психологам-практикам, які вирішують питання відбору персоналу і психологічної допомоги у вирішенні проблем ефективності людини як суб'єкта професійної діяльності.

 

Мартин, Р. Психология юмора: научно-популярная литература / Р. Мартин. - СПб.: Питер, 2009. - 480 с. - («Мастера психологии»).

В унікальній книзі відомого психолога Рода Мартіна всі відомості про гумор зібрані в єдине ціле. Автор підкреслює інтеграцію даних про гумор в психологію різних дисциплін: антропологію, біологію, лінгвістику, соціологію. Особлива увага приділена природі гумору та його ролі в житті людини. Цікаво представлено використання гумору в психотерапії, педагогіці, бізнесі.

 

Налгаджян, А.А. Агрессивность человека: научно-популярная литература / А.А. Налгаджян. - СПб.: Питер, 2007. - («Мастера психологии»)

В книзі узагальнені результати сучасних досліджень агресії. В ній ви знайдете багато нових ідей, концепцій і гіпотез, які істотно просувають вперед цю складну і важливу ланку психологічних досліджень. Особлива увага приділена зв'язку агресії з іншими психологічними явищами.

 

Экман, П. Психология лжи: научное издание / П. Экман. - СПб.: Питер, 2008. - 272 с. - («Мастера психологии»).

Спираючись на великий побутовий, історичний і експериментальний матеріал, автор аналізує феномен брехні з точки зору сучасної психологічної науки. Ви дізнаєтесь про те, які особливості людської поведінки, міміки, мови видають нещирість того, хто говорить, свідчать про навмисну брехню.

Пропонуємо вам список книг цієї серії, які були отримані бібліотекою раніше


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень