Миколаївська обласна бібліотечна асоціація

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація (МОБА)
Ресурси бібліотек міста Миколаєва
Зведений електронний каталог


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень
Українська мова і література

 

Анрусенко, В.П. Діалогічне навчання на уроках української літератури. В 2-х кн. / В.П. Андрусенко. - Х.: Вид. група “Основа”, 2009.

Для вчителів буде цікавим опис технології діалогічного навчання. В посібнику подаються фрагменти проблемних лекцій, уроки евристичних та сократичних бесід. Детально розглядаються ігрові форми роботи в системі діалогічного навчання, серед яких дидактичні, ділові та рольові ігри. Для уроків позакласного читання пропонуються диспути за творами Михайла Коцюбинського, Ліни Костенко та григора Тютюнника, І. Нечуя-Левицького, П. Мирного, М. Хвильового та інших.

 

Нищета, В.А. Технологія життєтворчих проектів на уроках української мови та літератури: навчальне видання / В.А. Нищета. - Х.: Вид. група “Основа”, 2009. - 153 с.

Навчальний посібник презентує теоретичний матеріал та методичні відомості про одну із сучасних педагогічних технологій — метод проектів. Подано уроки розвитку зв'язного мовлення, розроблені за проектною технологією. Для викладання літератури пропонуються зразки використання методу проектів при вивченні творів І. Франка, Л. Українки, У. Самчука, І. Багряного, О. Гончара та багатьох інших.

 

Кобцев, Д.А. Інтегроване навчання на уроках української мови: англійська мова, українська та зарубіжна література, історія України, етика: навчальне видання / Д.А. Кобцев. - Х.: Вид. група “Основа”, 2010. - 299 с.

У навчальному посібнику охоплено всі види мовленнєвої діяльності та запропоновано способи оцінювання навчальних досягнень учнів, рівня сформованості їх мовної та мовленнєвої компетентностей через аудіювання, тестові завдання в контексті міжпредметної соціокультурної інтеграції.

 

Хавіна, С.Я. Позакласна робота з української мови та літератури: навчальне видання / С.Я. Хавіна. -Х.: Вид. група “Основа”, 2009. - 190 с.

Автори пропонують розробки веселих уроків, матеріали для засідань мовного гуртка, розробки конкурсних програм, мовних свят, вистав, які допоможуть творчо підійти до організації позакласної роботи.

 

Нетрадиційні уроки. Українська мова. 5-12 класи: навчальне видання / Уклад. Л.І. Нечволод. - Х.: ТОРСІНГ Плюс, 2008. - 256 с.

Мета посібника — допомогти вчителю урізноманітнити структуру уроків і методи роботи, відійти від шаблонів, навчити учнів діяти творчо і самостійно, враховуючи індивідуальні особливості учнів.

 

Відкриті уроки з української мови та літератури. Вип. 3. / Уклад. Н.Д. Павлова. - Х.: Вид. група “Основа”, 2010. - 191 с.

Книга містить конспекти нетрадиційних уроків з української мови та літератури для 5-11 класів. Розроблені уроки відзначаються багатоваріантністю форм і методів організації праці, побудовані на засадах розвивального навчання, що сприяє розвитку в учнів мовленнєвих операцій.

 

Шуляр, В.І. Сучасний урок української літератури / В.І. Шуляр. - Х.: Вид. група “Основа”, 2009. - 121 с.

Автор пропонує технологічні моделі до сучасного уроку літератури за модифікованою класифікацією. Вперше розроблено і представлено архітектоніку, композиційні елементи та сюжетно-змістовні лінії співробітництва вчителя літератури з учнем-читачем за компетентнісно-діяльнісною парадигмою.

Окрім цих книг пропонуємо також інші видання:


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень