Миколаївська обласна бібліотечна асоціація

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація (МОБА)
Ресурси бібліотек міста Миколаєва
Зведений електронний каталог


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень

«Я готуюсь до уроку…»

Біологія

 • Жигуліна, О. О. Біологія. 11 клас (рівень стандарту, академічний рівень): розробки уроків / О. О. Жигуліна. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 272 с.
 • Задорожний, К. М. Дидактичні картки з біології. 9 клас / К. М. Задорожний. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 64 с.
 • Свінченко, І. А. Інтерактивні форми діяльності на уроках біології. В 2-х частинах: навчальне видання. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – с.
 • Свінченко, І. А. Групові форми навчання у викладанні біології. В 2-х частинах / І. А. Свінченко. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – с.
 • Тагліна, О. В. Біологія. 11 клас. Дидактичні матеріали до курсу: навчальне видання / О. В. Тагліна. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 93 с.
 • Тиждень біології в школі: навчальне видання. Вип.7 / Уклад. К. М. Задорожний. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 142 с.
 • Токарівська, Д. Т. Лабораторні і практичні роботи з біології та природознавства: інструкції з безпеки життєдіяльності / Д. Т. Токарівська, Л. М. Фаль. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 126 с.
 • Шаповаленко, О. В. Дидактичні картки з біології. 10 клас / О. В. Шаповаленко. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 64 с.
 • Шаповаленко, О. В. Дидактичні картки з біології. 11 клас / О. В. Шаповаленко. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 64 с.
 • Шевченко, Н. І. Використання фольклору на уроках біології: дидактичні матеріали / Н. І. Шевченко. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 110 с.
 • Шпотюк, О. Й. Проблема харчування й здоров’я: матеріали до курсу біології / О. Й. Шпотюк. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 110 с.

Географія

 • Діяльнісний підхід у викладанні географії: досвід учасників конкурсу «Учитель року» / Уклад. Є. І. Науменко. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 95 с.
 • Довгаль, Г. Д. Завдання для поточного контролю. 6 клас. Готуємось до ЗНО / Г. Д. Довгаль. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 79 с.
 • Інноваційні технології в роботі вчителя географії / Уклад. С. І. Науменко. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 127 с.
 • Інтелектуальні ігри на уроках географії / Уклад. В. О. Ніколенко. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 127 с.
 • Курси за вибором з географії. Зміст і методичні рекомендації / Уклад. Т. Г. Назаренко. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 112 с.
 • Соловйов, В. О. Геотектоніка. Відомості до шкільного курсу географії / В. О. Соловйов. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.
 • Стадник, О. Г. Відкриття й дослідження океанів: матеріали до уроків / О. Г. Стадник. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 96 с.
 • Стадник, О. Г. Географія. 11 клас. Профільний рівень: розробки уроків / О. Г. Стадник. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 464 с.
 • Сучасні підходи до викладання географії. Досвід учасників конкурсу «Учитель року». - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 96 с.

Іноземні мови

 • Алєксєєва, С. О. Шлях до досконалості: програма гуртка з англійської мови. Ч. 1. 10 клас / С. О. Алєксєєва. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 80 с.
 • Бутковська, Н. О. Англійські та американські свята й традиції / Н. О. Бутковська, Н. І. Маслова. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 127 с.
 • Вишневський, О. І. Методика навчання іноземних мов: навчальний посібник / О. І. Вишневський. – К.: Знання, 2011. – 206 с.
 • Єрмоленко, Л. П. Комунікативна компетенція засобами позакласної роботи з англійської мови / Л. П. Єрмоленко. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 80 с.
 • Зуєва, М. В. Стимулюємо розвиток учнів: навчальне видання / М. В. Зуєва. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 95 с.
 • Кидик, Л. Б. Ukraine we live in: навчальне видання / Л. Б. Кидик. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 128 с.
 • Ковальова, Т. С. Оцінювання рівня мовної та мовленнєвої компетенції учнів (Тестові завдання. 2-10 рік навчання) / Т. С. Ковальова. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 125 с.
 • Комогорова, М. І. Педагогічне забезпечення міцності знань (на прикладі англійської мови) / М. І. Комогорова. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 80 с.
 • Маслова, Н. І. Сучасні інформаційні технології. Англійська мова: навчальне видання / Н. І. Маслова, Н. О. Бутковська, Г. П. Бородай. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 94 с.
 • Самойлюк, Н. В. Уроки англійської мови. 8 клас (за підручником А. Несвіт): методичний посібник / Н. В. Самойлюк, В. В. Заслонкін. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.
 • Тюльпа, Л. А. Важливі теми для обговорення / Л. Л. Тюльпа. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 110 с.

Суспільні науки (історія, правознавство, суспільствознавство, економіка)

 • Барнінець, О. В. Використання ігор на уроках історії в 7-8 класах: навчальне видання / О. В. Барнінець. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 141 с.
 • Брецко, Ф. Ф. Правознавство. Практичний курс. 9 клас. В 2-х частинах: конспект-довідник / Ф. Ф. Брецко. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. - с.
 • Десятов, Д. Л. Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні історії: навчальне видання / Д. Л. Десятов. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.
 • Кашкарьов, Г. В. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях. В 2-х частинах / Г. В. Кашкарьов. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. - с.
 • Кращі уроки. Правознавство. Практичний курс. 9 клас: навчальне видання / Упоряд. Н.Л. Кляксен. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 128 с.
 • Старєва, А. М. Методика навчання історії і особистісно орієнтований підхід: навчальний посібник. В 2-х частинах / А. М. Старєва. – Миколаїв: Іліон, 2011. - с.
 • Сценарії позакласних заходів. Правознавство: навчальний посібник / Упоряд. Н. Л. Кляксен. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 125 с.
 • Учитель року. Кращі уроки. Історія України / Упоряд. Н. Л. Кляксен. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 127 с.

Українська мова

 • Вивчення української мови в 6 класі: посібник для вчителів. Ч. 2. / Упоряд. М. І. Пентилюк. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 112 с.
 • Голобородько, Є. П. Усі уроки української мови в 11 класі. Академічний рівень / Є. П. Голобородько. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 383 с.
 • Горошкіна, О.М. Теорія і практика навчання української мови в старших класах / О. М. Горошкіна, Л. О. Попова, А. В. Нікітіна. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 171 с.
 • Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. Вип.1. / Уклад. С. І. Науменко. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 174 с.
 • Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. В 2-х вип. - Харків: Вид. група «Основа», 2012.
 • Нікішина, Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови в 11 класі / Т. В. Нікішина. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 367 с.
 • Остапенко, Н. М. Технологія сучасного уроку української мови: навчальний посібник / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. Руденко. – К.: Вид. центр «Академія», 2011. – 248 с.
 • Слюніна, О.В. Усі уроки української мови в 10 класі. ІІ семестр. Профіль – українська філологія / О. В. Слюніна. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 320 с.
 • Українська мова за новою програмою: 11 клас / Упоряд. Н. Коржова, Н. Корнієвська. – К.: Шкільний світ, 2011. – 128 с.
 • Шабельник, Т. М. Українська мова. 11 клас. Рівень стандарту: плани-конспекти для шкіл українською мовою навчання / Т. М. Шабельник. - Харків: Вид-во «Ранок», 2011. – 256 с.

Українська література

 • Гальонка, О. А. Позакласна робота з української літератури: навчальне видання / О. А. Гальонка - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 93 с.
 • Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. Вип.1 / Уклад. С. І. Науменко. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 174 с.
 • Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. В 2-х вип. - Харків: Вид. група «Основа», 2012.
 • Матюшкіна, Т. П. Позакласне читання на уроках української літератури / Т. П. Матюшкіна. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 174 с.
 • Новиков, А. О. Українська драматургія на уроках літератури / А. О. Новиков. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 159 с.
 • Токмань, Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі: підручник / Г.Л. Токмань. - К.: Вид. центр «Академія», 2012. – 312 с.
 • Чупринін, О. О. Українська література. 11 клас: тестові завдання, відповіді: навчальне видання / О. О. Чупринін. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.
 • Чупринін, О. О. Усі уроки української літератури в 9 класі. ІІ семестр / О. О. Чупринін. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 510 с.
 • Усі уроки української літератури в 11 класі. Академічний рівень та стандарту / Упоряд. О. М. Чхайло. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 604 с.
 • Юніцька, Н. М. Теорія літератури в школі / Н. М. Юніцька. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 127 с.

Математика

 • Возняк, Г. М. Математика. 11 клас. Збірник тестових завдань. Рівень стандарту / Г. М. Возняк, Н. В. Бавій. – Тернопіль: «Підручники і посібники»,2011. – 128 с.
 • Заслонкіна, Л. С. Задачі з параметрами / Л. С. Заслонкіна – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 108 с.
 • Карпік, В. В. Дослідження логарифмічних функцій за допомогою похідної. Побудова графіків / В. В. Карпік. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 125 с.
 • Карпік, В. В. Тестовий тренінг. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання/ В.В. Карпік. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 94 с.
 • Математика. 5 клас: збірник задач і завдань для тематичного оцінювання / Упоряд. А. Г. Мерзляк. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 120 с.
 • Пліско, О. В. Задачі з параметрами для 7-8 класів / О. В. Пліско. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 128 с.
 • Рогівська, Т. С. Рівняння з параметрами. Розробки занять елективного курсу для 8 класу / Т. С. Рогівська. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 140 с.
 • Скнар, Н. Г. Систематизація й узагальнення шкільного курсу математики. Підготовка до державної підсумкової атестації та незалежного оцінювання: навчально-методичний посібник / Н. Г. Скнар. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 127 с.
 • Харік, О. Ю. Елементи математичного аналізу для школярів. Ч.1 / О. Ю. Харік. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.

Фізика та астрономія

 • Бережной, Ю. А. Як розповісти школяру про атомні ядра: посібник / Ю. А. Бережной. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.
 • Гопко, З. Г. Лабораторні та практичні роботи з фізики. 10 клас. Рівень стандарту, академічний та профільні рівні / З. Г. Гопко. – Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 127 с.
 • Кабановський, О. В. Фізика та астрономія: початкові відомості. В 2-х частинах / О. В. Кабановський, Ф. С. Познанський. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.
 • Кирик, Л. А. Фізика. 11 клас. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Рівень стандарту, академічний рівень: різнорівневі самостійні та тематичні контрольні роботи / Л .А. Кирик. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 296 с.
 • Кисільова, Л. В. Фізика людини. Елективний курс. 8-9 класи / Л. В. Кисільова. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 128 с.
 • Попова, Т. М. Культурно-історичний зміст навчання фізики в загальноосвітній школі. В 2-х частинах / Т. М. Попова. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 11.
 • Рябченко, Ж. Ф. Оптичні прилади у військовій техніці. Інтегрований учнівський проект / Ж. Ф. Рябченко. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 112 с.
 • Рябченко, Ж. Ф. Фізика за малі гроші. Демонстраційний, фронтальний та домашній експерименти на базі саморобних приладів еа наочних посібників. 7 клас / Ж. Ф. Рябченко. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 110 с.
 • Сучасна фізика для пішоходів: навчальне видання / Ред. М. Ф. Шульга. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 117 с.
 • Сущенко, С. С. Як підвищити ефективність вивчення електродинаміки в школі: методичні рекомендації / С. С. Сущенко, Л. С. Недбаєвська. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 80 с.
 • Форкун, Н. В. Кількість теплоти. Теплові машини. 8 клас: інтерактивні уроки / Н. В. Форкун. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 128 с.

Хімія

 • Гранкіна, Т. М. Самостійні та контрольні роботи. Загальна хімія / Т. М. Гранкіна. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 78 с.
 • Гранкіна, Т. М. Хімія. Задачник з «помічником» / Т. М. Гранкіна. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 96 с.
 • Ковальова, В. Д. Система оригінальних питань для розвитку креативних здібностей учнів на уроках хімії / В. Д. Ковальова. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 128 с.
 • Котляр, З.В. Органічна хімія: посібник – практикум для учителів та учнів / З. В. Котляр, В. М. Котляр. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 112 с.
 • Краснопьорова, А. П. Хімія радіоактивних елементів. В 2-х частинах / А. П. Краснопьорова. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – с.
 • Малахова, Н. М. Пізнавальні завдання з хімії. 7-9 класи: навчальне видання / Н. М. Малахова. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.
 • Овчаренко, І. Ю. Розробки уроків хімії за інтегральною технологією. 11 клас: навчальне видання. Ч. 1 / І. Ю. Овчаренко, І. В. Стеценко. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 95 с.
 • Овчаренко, І. Ю. Уроки хімії за інтегральною технологією. 10 клас: навчальне видання / І. Ю. Овчаренко, І. В. Стеценко. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 127 с.
 • Овчаренко, І. Ю. Уроки хімії за інтегральною технологією. 7 клас: навчальне видання / І. Ю. Овчаренко, І. В. Стеценко. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 111 с.
 • Пигуль, В. С. Збірник задач з хімії з розв’язанням і поясненнями. 10-11 класи / В. С. Пигуль, Г. Ф. Сударєва, Р. Р. Абжалов. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 208 с.
 • Позакласні заходи з хімії. Вип.7: навчальне видання / уклад. В. М. Шуліка. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 94 с.
 • Радецький, О. М. Дидактичний матеріал для 10 класу. Профільний рівень / О. М. Радецький. - Харків: Вид. група «Основа», 2012. – 128 с.
 • Триполко, О. В. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії / О. В. Триполко. - Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 112 с.


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень