Миколаївська обласна бібліотечна асоціація

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація (МОБА)
Ресурси бібліотек міста Миколаєва
Зведений електронний каталог


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень

Палітра педагогічної майстерності
I розділ. Менеджеру освіти

Перехейда, О. М.
Дайджест педагогічних рад / О. М. Перехейда. - Х. : Вид. Група “Основа”, 2012. - 304 с. - (Серія “Адміністратору школи”).


В цей посібник увійшли розробки педагогічних рад з актуальних питань організації навчально-виховного процесу. Представлені матеріали допоможуть адміністрації школи підготувати і провести цікаві та ефективні засідання педагогічних рад. Роззглядаються питання мовної освіти, проектна та науково-дослідницька діяльність, управління якістю освіти, питання моніторингу якості навчальних досягнень та інші.

Дрожжина, Т. В.
Економічна абетка директора школи/ Т. В. Дрожжина. - Х. : Вид.група “Основа” , 2012. - 208 с. - (Серія “Абетка керівника”).


В цій книзі розкрито економічні аспекти діяльності керівника навчального закладу. Особлива увага приділена формуванню бюджету, організації платних послуг, використанню кошторису, окремим аспектам автономізації шкіл. Додатки містять нормативні документи з фінансово-економічних проблем діяльності школи.

Касьянова, О. М.
Педагогічна експертиза діяльності навчального закладу: навчально-методичний посібник / О. М. Касьянова. - Х. : Вид.група “Основа”, 2012. - 128 с. - (Бібліотека журналу “Управління школою”).


Посібник висвітлює теоретичні засади та технологію здійснення педагогічної експертизи діяльності навчального закладу. Перший розділ книги розкриває наукові засади педагогічної експертизи. В другому розділі розглядаються питання здійснення експертної діяльності у сфері освіти. В третьому розділі можна ознайомитись зі змістом та інструментарієм педагогічної експертизи.

Каменский, А. М.
Саморазвитие школы: практическое пособие для директора/А. М. Каменский// Библиотека журнала «Директор школы». - 2013. - № 1. - 221 с.


В книге предлагаются различные подходы к построению деятельности образовательного учреждения. Автор описывает, как формируется алгоритм работы педагогического сообщества школы над созданием концепции её развития: анализ проблем, выявление и ранжирование приоритетов, создание творческих групп по интересам, реализация намеченных направлений. Особую практическую значимость имеют приложения, включающие рабочие программы, материалы видеоконференции по проблеме самообучающейся школы.

Перспективний педагогічний досвід: теоретичні основи, композиційна структура та оформлення: навч.-метод. Посібник /упоряд.І. А. Романюк. - Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2012. - 100 с.

У посібнику подано теоретичну інформацію щодо сутності, змісту та різновидів педагогічного досвіду; розкрито етапи моделювання (створення) перспективного педагогічного досвіду, трансформації його в практику роботи освітнього закладу, роль методиста у визначенні і розповсюджені досвіду. Особливу увагу приділено висвітленню вимог до композиційної структури досвіду та його оформлення.

Баныкина, С. В.
Конфликтологическая компетентность руководителя/ С. В. Баныкина// Библиотека журнала «Дирктор Школы». - 2012. - № 5. - 190 с.


Книга посвящена чрезвычайно важной для директоров образовательных учреждений теме - умению работать с конфликтами в коллективе, предупреждать их и успешно разрешать. Автор рассказывает не только об основах педагогической конфликтологии, но и типах конфликтов, их конструктивных и деструктивных функциях, способах конфликтовать грамотно. Особую практическую значимость имеет раздел книги об организации конфликтологической службы в школе, основных направлениях её работы. С целью практического овладения умениями работать с конфликтами автор включил в книгу большое количество приложений для руководителей: образовательных программ, анкет и тестов, рекомендаций, вопросов для размышлений, заданий для руководителя.

Павлютенков, Є. М.
Психологія менеджменту освіти/ Є. М. Павлтнеков. - Х. : Вид. Група “Основа”, 2012. - 128 с. - (Бібліотека журналу “Управління школою”).


Психологію менеджменту розглянуто в гуманістичному, індивідуально-орієнтованому аспекті, детально досліджено основні обмеження педагогічної діяльності, наведено методики, спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховної роботи у школі, збереження психічного здоров'я усіх учасників освітнього процесу, утвердження гуманного характеру взаємин у школі.

Максимова, Е. А.
Командная работа - ресурс развития школы/ Е. А. Максимова// Библиотека журнала «Директор школы». - 2012. - № 8. - 142 с.


Автор подробно рассказывает о том, как сформировать в школе команду педагогов, приводит пошаговую схему её создания. Детально описывает практический инструментарий, используемый для проведения диагностики коллектива педагогов, кооперации в решении профессиональных конфликтов, рефлексии командной работы и др. Практическую значимость имеют приложения: тесты по диагностике педагогического коллектива, упражнения для команды, раскрывающие содержание её работы.

Моделювання педагогічного середовища / упоряд. М. О. Люшин. - Х. : Вид. група “Основа” , 2012. - 128 с.

У збірці розглянуто теоретичні й методичні засади моделювання в управлінні шкільною освітою як основи пізнавальної і формувальної діяльності, висвітлено практичні аспекти побудови й освоєння моделей педагогічного середовища на прикладі шкіл сприяння здоров'ю та громадсько-активних шкіл.

Палітра педагогічної майстерності
II розділ. Професійна майстерність вчителя

Гресь, А.
Не-методичний посібник для вчителя / А. Гресь. -Х. : Вид група “Основа”, 2011. - 255 с.


Цю книгу адресовано всім педагогам, які творчо ставляться до своєї роботи, тому вона є справжнім помічником для вчителя. У ній зібрано корисні рекомендації, які полегшать індивідуальну роботу з дітьми і батьками, підкажуть вихід із складних ситуацій, допоможуть провести батьківські збори, підібрати ключик до найважчого учня, знайти спільну мову з колегами і керівництвом. І, найголовніше, покажуть, як при цьому отримувати задоволення від роботи, знаходити час і сили для себе та своїх близьких, бути чудовим учителем і просто щасливою людиною.

Калошин, В. Ф.
Практичні поради молодому вчителеві. В 2-х частинах/ В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк. - Вид. Група “Основа”, 2012. - 128 с.


В 2-х частинах цього посібника розглянуто практичні поради молодому вчителю стосовно проведення різних видів занять за допомогою інноваційного підходу; організації самостійної роботи учнів; побудови занять на засадах діалогічної взаємодії; формування в учнів мотивації до навчання та мотиваційного тренінгу для учителів; застосування методу активного соціологічного тестованого аналізу та контролю роботи вчителя щодо самооцінки й саморозвитку; подолання учителем перешкод на шляху до самовдосконалення.

Палітра педагогічної майстерності
III розділ. Організація навчального процесу

Грицай, Ю. О.
Використання здоров'язберігаючих технологій в навчальній діяльності школярів: навчальний посібник/ Ю. О. Грицай. - Миколаїв: МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2012. - 181 с.


Питання покращення і зміцнення здоров'я школярів - важлива проблема сучасної школи. Як її вирішувати засобами педагогічного процесу? Цьому присвячене дане дослідження, в якому автор розглядає різні аспекти формування здоров'язберігаючих технологій навчальної праці школярів.

Алєксєєва, Г. М.
Використання комп'ютерних технологій у школі/ Г. М. Алєксєєва. - Х. : Вид. Група “Основа” , 2012. - 112 с.


У книзі подано модель підготовки вчителів до використання комп'ютерних технологій у школі. Особливу увагу приділено роботі вихователів, соціального педагога. Додатки містять орієнтовну програму вивчення особистості школяра.

Аствацатуров, Г. О.
Эффективный урок в мультимедийной образовательной среде: практическое пособие/ Г. О. Аствацатуров, Л. В. Кочегарова// Библиотека журнала «Директор школы». - 2012. - № 6. - 176 с.


Вопросам формирования информационно-технологической культуры в образовании сегодня уделяется всё больше внимания. В педагогике сложилась отдельная отрасль - мультимедийная дидактика как конструктор обучения в информационно-образовательной среде. Основное внимание в книге уделено организационно-методическим вопросам мультимедийного обучения. Авторы подробно рассмотрели особенности мультимедийных уроков(этапы, целеполагание, постановку учебных задач, критерии эффективности и т. д.) и технологические приёмы мультимедийной дидактики (интерактивный модуль, плакаты, инфографика, опорный конспект, тренажер, тестер и др.).

Чепіль, М. М.
Педагогічні технології: навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. - К. : Академвидав, 2012. - 224 с. - (Серія “Альма-матер”).


У посібнику викладено теоретичні, прикладні, особистісні, аспекти використання педагогічних технологій, розкрито сутність, типологічну структуру, історію розвитку, специфіку найпоширеніших у світовій і вітчизняній практиці педагогічних технологій.

Карапузова, Н. Д.
Основи педагогічної ергономіки: навч. посіб. / Н. Д. Карапузова, Є. А. Зімниця, В. М. Помогайбо. - К. : Академвидав, 2012. - 192 с. - (Серія “Альмаматер”).


В книзі розкривається сутність і завдання педагогічної ергономіки, зміст ергономічних вимог до створення спрятливого навчального середовища, методи оптимізування умов навчальної діяльності учня, роль у цій справі педагога.

Дичківська, І. М.
Інноваційні педагогічні технології: підручник/ І. М. Дичківська.-2-ге вид. , доповн. - К. : Академвидав, 2012. - 352 с.


Автор розкриває сутність та особливості педагогічної технології, загальні засади педагогічної інноватики та інноваційної діяльності педагога, а також найпоширеніші в дошкільній і початковій освіті інноваційні практики. Ідеться також про різноманітні аспекти готовності педагога до інноваційної діяльності з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.

Чаплагіна, В. М.
Роль дебатів у формуванні особистості школярів. - Х. : Вид. Група “Основа” , 2012. - 128 с.


В педагогічній практиці існує велика кількість різноманітних педагогічних технологій. Одна з цікавих - дебати. Дебати допомагають учням і вчителям відкривати нове, розкривають ініціативність, здатність творчо мислити і знаходити нестандартні рішення. Вони є універсальними, тобто підходять для дітей будь-якого віку. Автор детально розповідає про організацію та проведення дебатів на уроках та в позакласний час.

Підласий, І. П.
Спільна дія/ І. П. Підласий. - Х. : Вид. Група “Основа”, 201. - 224 с.


У книзі розкрито проблеми організації продуктивного уроку та створення його синергетичного ефекту. Окремий розділ присвячено сучасним проблемам виховання учнів.

Палітра педагогічної майстерності
IV розділ. Виховна робота

Збереження здоров'я молодших школярів: система роботи класного керівника/ О. В. Депетист, Н. С. Лемко, В. В. Чала, Н. А. Ярова. - Х. : Вид. група “Основа” , 2012. - 160 с.

Посібник містить методичні рекомендації щодо системи роботи класного керівника по збереженню здоров'я молодших школярів та практичні авторські розробки виховних заходів різноманітної тематики і сценарії батьківських зборів здоров'язбережувального змісту.

Підласий, І. П.
Виховання замовляли? / І. П. Підласий. - Х. : Вид. група “Основа” , 2012. - 112.


У книзі розкрито основні підходи до педагогіки як науки про виховання людини. Автор ділиться думками про основні напрями виховання учнів та пропонує власну модель української народної школи.

Чорна, О. Є.
Навчання активу дитячого самоврядування/ О. Є. Чорна, Н. В. Калугіна, Т. М. Соколовська / Психологічні аспекти самовиховання учнів / В. Ф. Калошин. - Х. : Вид. група “Основа” , 2012. - 128 с.


У першій частині книги наведено програму навчання шкільних лідерів. А в другій книзі розкриваються окремі психологічні засади організації самовиховання і профорієнтації учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів. Автор окремо приділяє увагу проблемам формування Я-концепції, позитивного мислення, самопрограмування та іншим психологічним засобам впливу на людину.

Києнко-Романюк, Л. А.
Управлінські рішення в роботі класного керівника/ Л. А. Києнко-Романюк. Формування морально-етичної позиції старших підлітків/ Г. В. Карпенко, Л. С. Рибалко. - Х. : Вид.група “Основа”, 2012. - 128 с.


Перша частина книги присвячена технології прийняття ефективних управлінських рішень. Друга частина книги розкриває теоретичні основи морального виховання учнів та пропонує сценарії виховних заходів етичної спрямованості.

Опарина, Н.А.
Массовые праздники и зрелища в культурно-досуговой деятельности школьников/ Н. А Опарина// Библиотека журнала «Директор школы». -2012. - № 2. -208 с.


Как организовать массовый праздник в школе? Всё можно сделать легко и интересно, если перед вами эта книга. Соблюдая социально-педагогические требования, автор рассказывает, как устроить самые разнообразные детские праздники, как обеспечить их творческую составляющую. Готовые сценарии театрализованных представлений и многое другое можно найти в этой книге и использовать в воспитательном процессе школы.


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень