Миколаївська обласна бібліотечна асоціація

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація (МОБА)
Ресурси бібліотек міста Миколаєва
Зведений електронний каталог


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень
Методи ефективного управління навчальним закладом

 

Зверєва, В.І. Як зробити керування школою успішним / В.І. Зверєва . - Х.: Веста: Вид-во "Ранок", 2007. 160 с. - (Педагогічний пошук).

Матеріали книги розкривають основні підходи до модернізації управління освітнім закладом, що забезпечують його успішність. Зміст посібника є не тільки результатом наукового пошуку автора, а й підсумком апробації наукових ідей і методичних рекомендацій в управлінській практиці.
Серед розділів посібника є такі:
- Моделювання й проектування в системі внутрішньо шкільного контролю
- Проблемно - діяльнісна гра як метод внутрішньо шкільного управління
- Як оцінити ефективність та дієвість керування школою?
та інші.

 

Як зробити школу успішною: Практичні кроки / Упоряд. В. Зоц. - К.: Шкільний світ, 2007. - 128 с. - (Б-ка "Шк.світ").

Автори цієї книги - успішні педагоги, директори шкіл, їхні заступники, психологи, вчителі, які досягли професійної майстерності, громадського визнання і зробили свої школи успішними.

 

Каменский, А.М. Стратегические ориентиры в управлении современной школой / А.М. Каменский. - М.: Центр "Педагогический поиск", 2007. - 240 с.

Автор цієї книги - директор школи - знає і любить школу як ніхто інший. Особливу увагу автор приділяє розвитку індивідуальності учасників освітнього процесу і пропонує виховні програми, які використовуються в практиці роботи його школи:
- Програма розвитку самоуправління "Наше місто"
- Програма "Відкрита школа"
- Програма "Річне коло свят і традицій".

 

Павлова, Н. Методичне забезпечення державної атестації ЗНЗ / Н. Павлова, О. Куляєва. - К.: Шкільний світ, 2007. - 128 с.

В посібнику представлені нормативні документи про державну атестацію навчальних закладів, методичні матеріали, які розкривають технологію проведення атестаційної експертизи, орієнтовні пакети підсумкових документів та матеріалів за наслідками атестаційної експертизи, само- атестації освітньої діяльності навчального закладу, додатків, які використовуються за вибором голови експертної комісії.
Розрахований матеріал на спеціалістів управлінь (відділів) освіти та керівників навчальних закладів.

 

Діагностика успішності вчителя (Збірник методичних матеріалів для директорів і заступників навчальних закладів) / Упоряд. Т.В. Морозова. - Х.: Веста: Вид-во "Ранок", 2007. - 160 с.

Ця книга надає різноманітні діагностичні матеріали з вивчення, аналізу, оцінки та самооцінки професійної діяльності вчителя. Більшість методик дає змогу визначити конкретні параметри цієї діяльності. Матеріали збірки допоможуть виробити правильний підхід і систематизувати роботу з розвитку та саморозвитку вчителя.

 

Ерхова, М.В. Рефлексивно - деловые игры в управлении школой и образовательной практике / М.В. Ерхова // Библиотека журнала "Директор школы". - 2008. - №1. - 176 с.

В цій книзі представлені розробки рефлексивно-ділових ігор для школярів, вчителів та адміністрації освітніх закладів. Ця нова групова, інтерактивна форма роботи дозволяє через гру вирішувати конкретні проблеми, навчає діяти, осмислюючи обставини, прагнути до розуміння себе та інших в конкретних ситуаціях.
Розділи книги:
- Ділові ігри в практиці управління
- Рефлексивно-ділові ігри для школярів
- Рефлексивно - ділові ігри для педагогів
- Рефлексивно - ділові ігри для адміністрації.

 

Островерхова, Н. Технології контрольно-аналітичної діяльності завуча / Н. Островерхова. - К.: Шкільний світ, 2007. - 120 с. - (Б-ка "Шк. світ"). - Бібліогр.: с. 110-114.

Посібник розглядає особливості діяльності заступників директора школи з проблем навчально-виховної, науково-методичної та виховної роботи.
На сторінках видання ви знайдете не тільки технології управління навчально-виховним процесом, а й оцінювання його якості й результативності, технологічні картки вивчення компетентності, творчої діяльності вчителів, моніторингу якості знань, спостереження і аналізу уроків різного типу і т. ін.

 

Моніторинг у ЗНЗ / Упоряд. М. Голубенко. - К.: Шкільний світ, 2007. - 128 с.

В книзі представлений інструментарій для проведення моніторингу основних аспектів діяльності навчального закладу, а саме:
- моніторинг рівня професійної компетентності педагогічних працівників;
- моніторинг рівня навченості й вихованості учнів.
Ці матеріали будуть корисними для методистів, директорів шкіл та їх заступників, класних керівників.

 

Перспективний педагогічний досвід / Упоряд. Ж. Сташко. - К.: Шкільний світ, 2007. - 128 с.

Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду є пошуком найбільш ефективної та раціонально організованої педагогічної системи, яка здатна вирішувати конкретні завдання за певних умов. Але цей досвід набуває значимості тільки тоді, коли вдається повністю описати і систематизувати його.
Матеріал цієї книги пропонує технологічний підхід до вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду, основні вимоги до такого досвіду при його виявленні в практичній діяльності педагогів, методичні рекомендації з вивчення, узагальнення матеріалів, їх оформлення та розповсюдження досвіду.

Корисними в роботі будуть також наступні видання:

  1. Лізинський, В.М. Психолого-педагогічний та управлінський щоденник директора школи / В.М. Лізинський. - Х.: Веста: Вид-во "Ранок", 2007. - 160 с.
  2. Макарова, Т.М. Планування та організація методичної роботи в школі / Т.М. Макарова.- Х.: Веста: Вид-во "Ранок", 2007. - 160 с.
  3. Методична робота в школі / Упоряд. М. Голубенко. - К.: Шкільний світ,2007.- 128 с.
  4. Генике, Е.А. Профессиональная компетентность педагога / Е.А. Генике // Библиотека журнала "Директор школы". -2008. - №5. - 176 с.

Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень