Миколаївська обласна бібліотечна асоціація

Миколаївська обласна бібліотечна асоціація (МОБА)
Ресурси бібліотек міста Миколаєва
Зведений електронний каталог


Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень
Організація навчального процесу

Не бійтеся досконалості. Вам її не досягти
С. Далі

     Головне завдання сучасної школи - створити умови для розвитку творчої особистості як неповторної індивідуальності, здатної до творчої самореалізації, до навчання впродовж життя. З огляду на це, велике значення має необхідність переосмислення та постійного оновлення змісту навчально-виховного процесу. Тому ми пропонуємо познайомитися з новими надходженнями до бібліотеки з цього питання.

 

Навчання: Нові стратегії розвитку / Упоряд. Г.Сиротенко. - К.:Шкільний світ, 2007. - 128 с.

Однією з важливих якостей педагога, умов успішності його як професіонала є готовність до інноваційної діяльності. Тому в книжці обгрунтовано необхідність формування готовності педагога до здійснення інноваційної педагогічної діяльності, управління нововведеннями в школі як самостійним видом діяльності керівника навчального закладу.

 

Бухлова, Н. Як навчити учнів вчитися: поради та рекомендації / Н. Бухлова. - К.:Шкільний світ, 2007. - 128 с.

Кінцева мета розвитку навичок самоосвіти - це самостійне, творче, незалежне, критичне мислення індивіда, що є вкрай необхідною рисою і ознакою сучасної людини.

Рекомендації, поради, алгоритми, що зібрані в цьому посібнику, допоможуть вчителям та їхнім учням оволодіти прийомами та методами навчально-пізнавальної діяльності, стати більш успішними в навчанні та самоосвіті.

 

Лізинський, В.М. Прийоми та форми в навчальній діяльності / В.М. Лізинський. - Х.: Веста: вид-во "Ранок",2007. - 160 с.

Книга присвячена практичним питанням організації навчання. В ній зібрані різні підходи, форми, методи, способи активізації пізнавальної діяльності учнів, реалізації на практиці гуманістичного підходу у навчанні та вихованні.

 

Гін, В.І. Прийоми педагогічної техніки / В.І Гін - Х.: Веста: вид-во "Ранок",2007. - 176 с.

Викладання - це наука чи мистецтво? Автор книги поєднує обидві сторони однієї медалі. В ній зібрані знахідки майстрів своєї справи: вчителів, методистів, вихователів.

Кожний, хто буде читати книгу, буде прокладати персональні траєкторії, вибирати прийоми, які підходять особисто для нього.

 

Пометун, О. Інтерактивні методики та система навчання / О. Пометун. - К.: Шкільний світ, 2007. - 112 с.

Цей посібник для вчителів, що викладають різні предмети, висвітлює питання застосування інтерактивної технології навчання. В ньому ви знайдете характеристику інтерактивних технологій, опис умов, принципів та підходів до їх ефективного застосування.

 

Проектна діяльність у школі / Упоряд. М. Голубенко. -К.: Шкільний світ, 2007. - 128 с.

У збірнику вміщено матеріали, які допоможуть керівникам навчальних закладів різного типу у підготовці вчителів та учнів до проектної діяльності. Запропоновані Індивідуальні та колективні творчі проекти та їх презентація спонукатимуть виконавців проектів до творчого пошуку.

 

Особистісно орієнтований урок: конструювання тадіагностика. - Х.:Веста: Вид-во "Ранок",2007. - 176 с.

В цій книзі подається характеристика психолого-дидактичних аспектів організації особистісно-орієнтованого уроку: особистісно орієнтована навчальна ситуація, варіанти психолого-педагогічного аналізу особистісно орієнтованого уроку, а також пропонується діагностичний інструментарій для вивчення розвитку особистісних якостей учнів під впливом особистісно орієнтованої взаємодії на уроці.

 

Крім цього пропонуємо звернути увагу на наступні видання:

  1. Азбука уроку: планування, методика, технологія проведення, аналіз. - Х.: Вид. група "Основа", 2006. - 144 с.
  2. Взаємонавчання учнів. Метод Рівіна / Упоряд. І. Рожнятовська. - К.: Вид. дім "Шкільний світ", 2006. - 128 с.
  3. Родигіна, І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання / І.В. Родигіна. - Х.: Вид. група "Основа", 2006. - 96 с.
  4. Система оцінювання і самооцінювання досягнень учнів / Упоряд. Ж. Сташко.- - К.: Вид. дім "Шкільний світ", 2006. - 128 с.
  5. Урок у сучасному вимірі / Упоряд Л.П. Ампілогова. - Х.: Вид. група "Основа", 2006. - 160 с.

Зведений електронний каталог -> Віртуальні презентації нових надходжень