Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: <.>GUID={07AA8E61-C3BA-4D33-A16C-92627FBABDDF}<.>
Общее количество найденных документов : 1
1.
74
Н 34


    Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць. Вип. III. - М. : МДПУ, 2000 - .
   Т. 1 / ред. В. Д. Будак. - 253 с. - ISBN 966-7895-00-9 : 3.50 грн
    Содержание:
Освіта на рубежі століть
Будак, В. Д. Учитель XXI століття: проблеми підготовки / В. Д. Будак. - С .5-11
Андрущенко, В. П. Розвиток освіти-актуальна проблема сучасного державотворення / В. П. Андрущенко. - С .11-18. - Бібліогр. у кінці ст.
Старовойт, Л. В. Проблеми впровадження ступеневої системи освіти в педагогічних навчальних закладах / Л. В. Старовойт. - С .18-24. - Бібліогр. у кінці ст.
Бех І. Д. Виховні інваріанти у процесі розвитку особистості / І. Д. Бех. - С .24-34
Пєхота О. М. Особістісно орієнтована педагогіка: концепції, моделі / О. М. Пєхота. - С .34-43. - Бібліогр. у кінці ст.
Журецький, Я. І. Взаємодія сім'ї та школи у прилученні учнівської молоді до української культури / Я. І. Журецький. - С .43-50. - Бібліогр. у кінці ст.
Алєксєєнко, Т. Ф. Проблема підготовки майбутнього вчителя до роботи із сім'єю / Т. Ф. Алєксєєнко. - С .50-55
Захарченко, В. Т. Проблеми професійного становлення сучасного вчителя / В. Т. Захарченко. - С .56-62. - Бібліогр. у кінці ст.
Професійна освіта
Лейфура, В. М. Концепція математичної освіти для економічних спеціальностей вузів 1 і 2 рівня акредитації та класів економічного профілю / В. М. Лейфура, А. І. Воробйова. - С .65-75. - Бібліогр. у кінці ст.
Авшенок, Н. М. Підготовка вчителя з позиції гуманістичної парадигми освіти / Н. М. Авшенок. - С .75-82. - Бібліогр. у кінці ст.
Старєва, Г. М. Формування творчої активності майбутніх педагогів / Г. М. Старєва. - С .82-87
Олексюк, О. Є. Технологія цілепокладання як прийом формування творчого стилю життя майбутнього педагога / О. Є. Олексюк. - С .87-94. - Бібліогр. у кінці ст.
Середа, І. В. Курс "Основи педагогічної майстерності" з позицій професійного саморозвитку майбутнього вчителя / І. В. Середа. - С .94-100. - Бібліогр. у кінці ст.
Тихонова, Т. В. Професійний саморозвиток майбутнього вчителя інформатики: зміст експеріментального дослідження / Т. В. Тихонова. - С .101-111. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Грицай, Ю. О. Питання адаптайії випускників педагогічного вузу / Ю. О. Грицай. - С .111-115
Баріхашвілі, І. І. Становлення заочної освіти: історико-педагогічний аспект / І. І. Баріхашвілі. - С .116-123. - Бібліогр. у кінці ст.
Дидактика і технології навчання
Кіктенко, А. І. Упровадження курсу "Педагогічні технології" як засіб удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя / А. І. Кіктенко. - С .127-137. - Бібліогр. у кінці ст.
Любарська, О. М. Освіта як "Проектування життя і долі" людини / О. М. Любарська. - С .138-143. - Бібліогр. у кінці ст.
Єнтіс, Л. С. Особливості впровадження інноваційних програм у навчально-виховну діяльність сучасної вищої школи / Л. С. Єнтіс. - С .143-149. - Бібліогр. у кінці ст.
Халамендик, В. Д. Модульно-розвивальне навчання: теорія і досвід / В. Д. Халамендик, С. І. Дятлова. - С .149-162. - Бібліогр. у кінці ст.
Лощенова, І. Ф. Проблемне навчання / І. Ф. Лощенова. - С .163-168. - Бібліогр. у кінці ст.
Васильєва, Л. Я. Роль ігрових технологій у навчанні / Л. Я. Васильєва. - С .169-175. - Бібліогр. у кінці ст.
Баркасі, В. В. Професіно-педагогічний аспект рольової гри / В. В. Баркасі. - С .175-180. - Бібліогр. у кінці ст.
Білий, Ю. О. Зміна інформаційних технологій та її значення в розвитку освіти / Ю. О. Білий. - С .181-187. - Бібліогр. у кінці ст.
Домаскіна, М. А. Деякі педагогічні аспекти впровадження нових інформаційних технологій на прикладі університетської бази даних / М. А. Домаскіна. - С .188-192. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Лисиця, Г. Г. Засоби розвитку научуваності школярів / Г. Г. Лисиця, А. Г. Лисиця. - С .192-203. - Бібліогр. у кінці ст.
Яковлєва, С. М. Семінарські заняття як одна з форм здійснення нових підходів до викладання філософії / С. М. Яковлєва. - С .204-211. - Бібліогр. у кінці ст.
Багмет, А. М. Проблеми у запровадженні студенського самоврядування / А. М. Багмет, В. В. Бекова. - С .211-215. - Бібліогр. у кінці ст.
Вірозуб, С. М. Гуманізація навчально-виховного процесу в школах нового типу / С. М. Вірозуб. - С .215-220. - Бібліогр. у кінці ст.
Клименко, Л. О. Емоційно-естетичний аспект гуманітаризації навчання фізики у загальноосвітній школі при вивченні оптичних явищ / Л. О. Клименко. - С .220-229. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74

Рубрики: Педагогічна наука
Доп.точки доступа
Будак, В.Д. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей