Warning: Irbis_Format(): @ed_reference: unexpected token THENFI at line 3, column 13, fmt source: '<!>' if p(v951) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' and (&uf('IMAIN,show_ed,')='2' or (&uf('IMAIN,show_ed,')='1' and a(v2225)) ) then /* if v951^T:'Повний текст у форматі PDF' then /* '<br>' /* '<img src="/images/full_text.png">', /* 'Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу elena@library.mk.ua<br>', /* fi, fi, '<!>' in C:\hosting\e-catalog.mk.ua\commands\srv.inc on line 313
Електронний каталог
Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Поисковый запрос: <.>GUID={B3922489-AE0F-4891-830A-0709D2BAD9F4}<.>
Общее количество найденных документов : 1
1.
Обкладинка
74.484.4(4Укр)
І-54


   
    Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту : навчальний посібник. - Львів : Видавництво "Компанія "Манускрипт", 2014. - 572 с. - ISBN 978-966-2400-37-3 : 56.00 р.
    Содержание:
Від патерналізму до партнерства: якість вищої освіти як спільна відповідальність і результат взаємодії університетів, суспільства і держави . - С .7
Установка на якість як імператив академічної культури в новій Україні . - С .11
Від якісної освіти до успішної економіки: Чому університети і бізнес потребують один одного? . - С .15
Роль студентської молоді у забезпеченні якості освіти . - С .18
Як сформувати запит суспільства на якість вищої освіти і повернути його довіру до системи забезпечення якості в Україні? . - С .21
How to create in a society a demand for the quality of higher education and how to reestablish its trust in the quality assurance system in Ukraine? . - С .34
Гришко, С. Мысли о необходимости развивать культуру обеспечения качества образования на постсоветском пространстве / С. Гришко. - С .46
Добко, Т. Університет, академічна культура і забезпечення якості / Т. Добко. - С .58
Радівілова, Т. Українська система вищої освіти в європейському освітньому та науковому просторі / Т. Радівілова. - С .69
Малышкина, Е. Сравнительный анализ подходов к аккредитации специальности в Украине и в Португалии / Е. Малышкина. - С .93
Радівілова, Т. Аналіз та рекомендації щодо системи моніторингу якості освіти / Т. Радівілова. - С .116
Джеджора, О. Зовнішні процедури забезпечення якості у "трикутнику знань" / О. Джеджора. - С .143
Малишкіна, К. Концептуальна модель забезпечення якості навчального процесу вищого навчального закладу / К. Малишкіна. - С .157
Іванчук, М. Система моніторингу якості освіти у вищих наавчальних закладах / М. Іванчук. - С .172
Воскобойникова, Г. Як перетворити контроль діяльності викладача ВНЗ на систему забезпечення якості освітньої діяльності / Г. Воскобойникова, Г. Козополянська. - С .183
Федірчик, Т. Організаційно-педагогічні умови формування науково-педагогічних кадрів / Т. Федірчик. - С .229
Іванчук, М. Модель системи розвитку педагогічного професіоналізму викладача в системі забезпечення якості вищої освіти / М. Іванчук, Т. Федірчик. - С .242
Шепель, Г. Інтернаціоналізація як інструмент забезпечення якості освіти / Г. Шепель. - С .254
Жуковський, В. Роль студентів у забезпеченні якості вищої освіти: європейський досвід та українське застосування / В. Жуковський. - С .261
Копієвська, О. Забезпечення якості освіти, науки, інновацій у ВНЗ культурно-мистецького спрямування / О. Копієвська. - С .287
Головянко, М. Забезпечення якості науки в Україні на умовах прозорості та довіри / М. Головянко. - С .305
Чуприна, А. Основні аспекти взаємодії вищих навчальних закладів із зовнішніми зацікавленими сторонами, зокрема з працедавцями / А. Чуприна. - С .342
Кордуба, Ю. До питання взаємодії ВНЗ із ринком праці в Україні та моделі взаємодії європейських університетів із працедавцями / Ю. Кордуба. - С .360
Гришко, С. Исследование инновационности университетов как вектора взаимодействия "университет - общественное производство" / С. Гришко. - С .381
Концепція забезпечення якості вищої освіти України (за результатами проекту Tempus "TRUST" "Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти України") . - С .540
ББК 74.484.4(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--якість,  Якість освіти
Аннотация: У посібнику відображено результати діяльності консорціуму Темпус-проекту «Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)», спрямованого на побудову загальної, інноваційної, політично нейтральної системи забезпечення якості освіти, створення Національного порталу із забезпечення якості для підтримки неупередженої і відкритої широкому суспільству сис- теми, розробку нових практик щодо забезпечення якості та запро- вадження схем підготовки ключового персоналу ВНЗ, міністерства і законодавчих організацій у галузі освіти. У посібнику проаналізовано досвід європейських країн та вітчизняну освітню практику щодо забез- печення якості освіти, а також виклики на шляху інтеграції України в Європейський простір вищої освіти.
Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей