Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Прибуток<.>)
Общее количество найденных документов : 41
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-41 
1.
65.01
Б 66


    Бланк, И. А.
    Управление прибылью [Текст] : Учебное пособие / И. А.Бланк. - 2-е изд., расш. и доп. - К. : Ника-Центр : Эльга-Н, 2002. - 750 с. - (Библиотека финансового менеджера). - ISBN 966-521-136-6 (в пер.) : 63.00 грн., 17.05 грн., 47.05 грн.
ГРНТИ
ББК 65.01 + 65.050 + 65.29

Рубрики: Фінанси,  Менеджмент,  Економічна теорія,  Економіка підприємства,  Прибуток,  Управління прибутком,  навчальна література

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
65.052.2
В67


    Волинец, Л.
    Как проводить индексацию доходов граждан и заполнять форму № 1 ДФ [Текст] / Л. Волинец. - Х. : Консульт, 2004. - 96 с. - (Энциклопедия бухгалтера и экономиста). - 10.20 р.
ГРНТИ
ББК 65.052.2

Рубрики: Бухгалтерський облік--форма № 1,  Бухгалтерський облік--діловодство,  Прибуток,  Індексація доходів

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
65.29
Б12


    Бабо, А.
    Прибыль [Текст] / А. Бабо ; пер. с фр. Е. П. Островская ; ред. В. И. Кузнецов. - 4-е изд. - М. : Прогресс-Универс, 1993. - 175 с. - 1.30 руб.
ГРНТИ
ББК 65.29 + 65.9(4Фра)-80

Рубрики: Економіка підприємства,  Економіка--Франції,  Прибуток,  Фінанси підприємств
Доп.точки доступа
Островская, Е.П. \пер. с фр.\
Кузнецов, В.И. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
65.053я73
А64


   
    Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства [Текст] : Навч. посібник для вузів / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна. - К. : Кондор, 2005. - 238 с. - ISBN 966-8251-87-3 (в пер.) : 16.10 грн
ГРНТИ
ББК 65.053я73 + 65.29я73 + 65.26я73

Рубрики: навчальна література,  Фінансовий аналіз,  Аналіз--фінансовий,  Економіка підприємства--фінанси,  Економіка підприємства--Господарський аналіз,  Фінанси підприємств,  Підприємства,  Комерційна діяльність,  Виробництво,  Фінансова звітність,  Рентабельність,  Банкрутство,  Дебіторська заборгованість,  Кредиторська заборгованість,  Прибуток
Доп.точки доступа
Шило, В.П.
Верхоглядова, Н.І.
Ільіна, С.Б.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
65.26я73
Б 59


    Біла, О. Г.
    Фінансове планування і прогнозування [Текст] : Навч. посібник / О.Г. Біла. - Львів : Компакт-ТВ, 2005. - 312 с. - (в пер.) : 30.50 грн.
ГРНТИ
ББК 65.26я73 + 65.23я73

Рубрики: Планування економіки,  Планування--фінансове,  Прогнозування економічне,  Прогнозування фінансове,  Доходи,  Прибуток,  Ресурси--економічні,  Ресурси--грошові,  Економічні ресурси,  Грошові ресурси,  Інвестиції,  Соціальна політика,  Економіка підприємства--Планування,  Грошові потоки,  Підприємства--державні,  Підприємства--споживчої кооперації,  Споживча кооперація,  Активи (фін.),  навчальна література

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
65.26я73
К56


    Коваленко, Л. О.
    Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2005. - 485 с. - (Вища освіта XXI століття). - (в опр.) : 44.50 р.
ГРНТИ
ББК 65.26я73 + 65.9(4Укр)26я73 + 65.050.2я73 + 65.9(4Укр)050.24я73

Рубрики: Фінансовий менеджмент,  Менеджмент--фінансовий,  Грошові потоки,  Прибуток,  Витрати,  Активи (фін.),  Капітал,  Інвестиції,  Ризики (фін.),  Економіка підприємства--Звітність,  Фінансове планування,  Фінансове прогнозування,  Планування--фінансове,  Прогнозування фінансове,  Управління,  Антикризове управління,  Антикризовий менеджмент,  Управління--Антикризове,  Менеджмент--антикризовий,  навчальна література
Доп.точки доступа
Ремньова, Л.М.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
65.29я73
С34


    Сідун, В. А.
    Економіка підприємства [Текст] : Навч. посібник для вузів / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. - 2-ге вид., переробл. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 355 с. - Є приклади економічних розрахунків. - ISBN 966-364-177-0 (в пер.) : 28.00 грн, 19.60 грн
ГРНТИ
ББК 65.29я73

Рубрики: Економіка підприємства,  Ринкові відносини,  Економіка підприємства--ресурси,  Ресурси підприємства,  Витрати,  Прибуток,  Конкурентоспроможність,  Інвестиції,  Оплата праці,  навчальна література
Доп.точки доступа
Пономарьова, Ю.В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
65.25я73
К60


    Колесников, О. В.
    Ціноутворення [Текст] : Навч. посібник для вузів / О.В. Колесников. - 2-ге вид., випр. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 143 с. - ISBN 966-364-174-6 (в опр.) : 18.00 грн., 18.00 грн.
ГРНТИ
ББК 65.25я73 + 65.9(4Укр)25я73

Рубрики: Ціноутворення,  Ціни,  Корисність товару,  Товари,  Попит,  Пропозиція,  Еластичність попиту,  Прибуток,  Ринкова рівновага,  Державне регулювання економіки,  Ринок (екон.),  Конкуренція,  Монополія,  Олігополія,  Цінова політика,  Маркетингові стратегії,  Знижки,  навчальна література

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
65.01я73
Е 45


   
    Економічна теорія [Текст] : підручник для вузів / Ред. В.М. Тарасевич. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 784 с. - (Альма-матер). - ISBN 966-364-185-1 (в опр.) : 45.00 грн., 24.30 грн.
    Содержание:
Формування грошово-кредитної і фінансової системи незалежної України . - С. 746-749
Активний розвиток грошово-кредитної та фінансової системи і досігнення макроекономічної рівноваги (1995-2000) . - С. 750-754
Підвищення ефективності грошово-кредитної та фінансової систем і забезпечення економічного зростання (2001-2004 рр.) . - С. 755-762
Перехідна економіка України у контексті економічної глобалізації . - С. 763-778
Стан і перспективи розвитку економіки України у контексті економічної глобалізації . - С. 764-769
Основні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі . - С. 770-772
Специфіка міграційного руху населення України . - С .773-775
Україна на ринку міжнародних інвестицій . - С. 773-775
Цілі та напрями зовнішньоекономічної політики України . - С. 777-778
ГРНТИ
ББК 65.01я73

Рубрики: Економічна теорія,  Теорія економіки,  Суспільне виробництво,  Власність,  Власність і підприємництво,  Економічні інтереси,  Перехідна економіка,  Економіка--перехідна,  Товарне виробництво,  Гроші,  Ринкові відносини--історія,  Капіталізм,  Монополізм,  Змішана ринкова економіка,  Попит,  Виробництво,  Ринкова структура,  Прибуток,  Витрати,  Конкуренція,  Монополія,  Олігополія,  Економічні ресурси,  Ресурси--економічні,  Економічна рівновага,  Економіка добробуту,  Мікроекономіка,  Державне регулювання економіки--мікроекономічний аспект,  Ринкове регулювання--мікроекономічний аспект,  Макроекономіка,  Національна економіка,  Економіка--національна,  Сукупний попит,  Сукупна пропозиція,  Макроекономічна рівновага,  Рахівництво,  Національні рахунки,  Рахунки--національні,  Економічна нестабільність,  Зайнятість--трудова,  Безробіття,  Інфляція,  Споживання,  Інвестиції,  Інвестиційний мультиплікатор,  Грошовий ринок,  Ринок--грошей,  Гроші,  Фінанси,  Фінансова система,  Грошово-кредитна політика,  Економічні моделі,  Фінансова політика,  Фінанси,  Бюджетна система,  Бюджетний дефіцит,  Державний борг,  Борги--державні,  Оподаткування,  Податкова система,  Податкова політика,  Фіскальна політика,  Економічні цикли,  Циклічні коливання,  Економічне зростання,  Відкрита економіка,  Економіка--відкрита,  Міжнародна економіка,  Економіка--Міжнародна,  Міжнародна економіка--еволюція,  Світовий ринок,  Ринок--світовий,  Світовий ринок--еволюція,  Міжнародна торгівля,  Ціноутворення,  Міграція--міжнародна,  Міжнародна міграція,  Міграція--трудова,  Трудова міграція,  Ринок--праці,  Україна і міграційні процеси,  Міграція капіталу,  Капітал,  Валютна система--міжнародна,  Валютна система--еволюція,  Валютний ринок--міжнародний,  Ринок--валютний--міжнародний,  Валютна політика,  Глобалізація--в економіціі,  Економічна інтеграція,  Україна і світова економіка,  Світове господарство,  Економічні кризи,  Реформування економіки,  Економічні реформи,  Роздержавлення,  Приватизація,  Реформування відносин власності,  Споживацька поведінка,  Відтворення --перехідне,  Стратегія розвитку,  Природокористування--перехідне,  Економіка природокористування--концепції,  Суспільне багатство,  Демократизація власності,  Інвестиційна політика,  Інноваційна політика,  Перехідне відтворення,  навчальна література
Кл.слова (ненормированные):
Креатосфера
Доп.точки доступа
Тарасевич, В.М. \ред.\


Знайти подібні документи
/ URL: посилання на документ
10.
65.42я73
Я 47


    Яковлєв, Ю. П.
    Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій [Текст] : Навч. посібник для вузів / Ю.П. Яковлєв. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 376 с. - ISBN 966-364-211-4 (в опр.) : 26.00 грн., 18.20 грн., 25.00 грн.
ГРНТИ
УДК
ББК 65.42я73 + 65.9(4Укр)42я73

Рубрики: навчальна література,  Економіка торгівлі,  Товарообіг,  Кооперативний ринок,  Ринок--кооперативний,  Торгівля--роздрібна,  Роздрібна торгівля,  Товарні запаси,  Закупівля товарів,  Ринок--споживчий,  Споживчий ринок,  Торгівля--оптова,  Оптова торгівля,  Excel--MS--в торгівлі,  Excel--в торгівлі,  Microsoft Excel--в торгівлі,  Валові доходи,  Доходи--валові,  Цінова політика,  Бюджети--торговельних підприємств,  Витрати,  Прибуток,  Рентабельність,  Активи (фін.),  Капітал--торгового підприємства,  Інвестиції--торгового підприємства,  Ресурси підприємства,  Дисконтування,  Ризики--економічні,  Project Expert,  Комп'ютерні програми--Project Expert,  Комп'ютерні технології--в торгівлі

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-41 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей