Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 508049 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Науково-педагогічної бібліотеки (9)Наукової бібліотеки МНУ ім. В. Сухомлинського (7)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Синтаксис<.>)
Общее количество найденных документов : 100
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
811.124:34](075.8)
Ж 87


    Жулай, С. Т.
    Латинский язык для студентов-юристов [Текст] : учеб. пособие для вузов / С.Т.Жулай, Е.К.Куварова. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : МАУП, 2000. - 264 с. - ISBN 966-608-069-9 (в пер.) : 16.50 грн.
ГРНТИ
УДК
ББК 811.124:34(075 + 67.0я73

Рубрики: Латинська мова--для юристів,  Латинська мова--історія,  Морфологія--мовна ,  Фонетика,  Синтаксис,  Термінологія--вузкоспеціальна--процесуальна ,  тексти латинських авторів,  Латинсько-російські словники,  навчальна література
Доп.точки доступа
Куварова, Е. К.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
811.161.1'367
А39


    Акимова, Г. Н.
    Новое в синтаксисе современного русского языка [Текст] : научное издание / Г.Н. Акимова. - М. : Высшая школа, 1990. - 168 с. - (Библиотека филолога). - 00.35 руб.
ГРНТИ
УДК
ББК 81.2Рос

Рубрики: Синтаксис,  Синтаксис російський,  Російська мова,  Мовознавство

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
81'3
П19


    Паславська, А. Й.
    Заперечення як мова універсалія: принципи, параметри, функціонування [Текст] : научное издание / А.Й. Паславська. - Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. - 289 с. - 10.60 р.
ГРНТИ
ББК 81'3

Рубрики: Мовознавство,  Лінгвістика,  Мовні одиниці,  Лексика,  Синтаксис,  Мовні системи і групи,  Мови світу,  Германські мови,  Романські мови,  Слов'янські мови

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
811.111(075.8)
А65


    Андрианова, Л. Н.
    Учебник английского языка для заочных технических вузов [Текст] : Учебник для втузов / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. - 3-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 1980. - 480 с. : ил. - (в пер.) : 00.90 руб.
ГРНТИ
УДК
ББК 81.2Англ-9

Рубрики: Англійська мова--навчальні посібники,  Морфологія,  Синтаксис,  Розмовні теми,  навчальна література
Доп.точки доступа
Багрова, Н.Ю.
Ершова, Э.В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
811.161.2(035)
З-91


    Зубков, М. Г.
    Українська мова [Текст] : універсальний довідник / М.Г. Зубков. - видання друге, виправлене й доповнене. - Х. : Школа, 2005. - 496 с. - ISBN 966-8114-55-8 (в опр.) : 15.00 грн.
    Содержание:
Роль і значення мови в суспільному житті . - С. 11-12
Українська мова серед інших мов світу . - С. 12-26
Функції мови . - С. 26-31
ГРНТИ
УДК
ББК 81.2Укр-923

Рубрики: Українська мова,  Довідники з мовознавства,  Довідкові видання,  Довідкові видання--мовознавчі,  Стилістика українська,  Фонетика,  Орфоепія,  Графіка (писемність),  Морфеміка,  Морфологія,  Лексика,  Фразеологія,  Лексика,  Синтаксис,  Пунктуація,  Неологізми--українські,  канцеляризми,  Діалектизми,  Застаріла лексика--українська,  Іншомовні слова--в українській мові,  Лексика--професійна,  професіоналізми (мовозн.)

Знайти подібні документи
/ URL: посилання на документ
6.
811.161.2'1(075.8)
Л 36


    Левицький, А. Е.
    Вступ до мовознавства [Текст] : Навч. посібник для вузів / А.Е. Левицький, А.В. Сингаївська, Л.Л. Славова. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 104 с. - ISBN 966-364-194-0 : 6.48 р.
ГРНТИ
УДК
ББК 81я73

Рубрики: Мовознавство,  Дослідження мови,  Письмо,  Мови світу--класифікація,  Фонетика,  Фонологія,  Лексикологія,  Граматика,  Морфологія,  Синтаксис,  навчальна література
Доп.точки доступа
Сингаївська, А.В.
Славова, Л.Л.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
81я73
Д 69


    Дорошенко, С. І.
    Загальне мовознавство [Текст] : Навч. посібник для вузів / С.І. Дорошенко. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 288 с. - ISBN 966-364-257-2 (в опр.) : 27.00 грн., 20.00 грн., 26.00 грн.
ГРНТИ
УДК
ББК 81я73

Рубрики: Мовознавство,  Дослідження мови,  Письмо,  Мови світу--класифікація,  Фонетика,  Фонологія,  Лексикологія,  Граматика,  Морфологія,  Синтаксис,  навчальна література
Кл.слова (ненормированные):
Дихотомія мови -- соціолінгвістика -- психолінгвістика -- мовні одиниці -- семіотика -- прагматика -- паралінгвістика -- соціальні діалекти -- стилістична диференціація -- асиміляція -- акомодація -- дисиміляція -- семасіологія -- моносемія слова -- полісемія слова

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
811.16'37
Т58


    Топоров, В. Н.
    Исследования по этимологии и семантике [Текст] . Т. 1. Теория и некоторые частные её приложения / В. Н. Топоров. - М. : Языки славянской культуры, 2005. - 814 с. - (в пер.) : 67.53 р.
ГРНТИ
УДК
ББК 81.2-3

Рубрики: Мовознавство,  Лінгвістика,  Мовні одиниці,  Лексика,  Синтаксис,  Мовні системи і групи,  Мови світу,  Етимологія,  Семантика

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
81я5
Н73


   
    Новітня філологія [Текст] : Журнал. - Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. П.Могили, 2006. - 279 с. - 5.00 грн.
    Содержание:
Загальні питання мовознавства . - С .6-71.
Англістика . - С .71-122.
Германістика . - С .122-147.
Компаративістика . - С .147-155.
Літературознавство . - С .155-200.
Перекладознавство . - С .212-225.
Лінгвопоетика(текстознавство)
Рецензії та огляди
Відомості про авторів
ГРНТИ
ББК 81я5

Рубрики: Мовознавство,  Дослідження мови,  Фонологія,  Лексикологія,  Граматика,  Морфологія,  Синтаксис
Кл.слова (ненормированные):
ПРОСОДІЯ -- ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЯ -- ПАНХРОННІ МОДЕЛІ -- АНХРОННІ МОДЕЛІ -- СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ -- ФРАЗЕОЛОГІЯ -- ФРАЗЕОГРАФІЯ -- ЛІНГВОПОЕТИКА -- ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ -- СЕМАНТИКА

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
811.161.1'367(075.8)
Д36


    Дерибас, Л. А.
    Типы предложений в русском языке [Текст] : учебн. пособие для ин-тов / Л. А. Дерибас. - М. : Высш. школа, 1981. - 168 с. - 00.30 крб.
ГРНТИ
УДК
ББК 81.2Рос-2

Рубрики: Російська мова--синтаксис,  Синтаксис,  Типи речень

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей