Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=ринкова економіка<.>)
Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9
1.


    Малюк, Андрій.
    Економіко-соціологічна концепція К. Полані як теоретико-методологічне підгрунтя соціально-критичного дослідження неоліберальної глобалізації [Текст] / А. Малюк // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : наук.-теорет. часоп. - 2011. - № 2. - С. 107-126. - Бібліогр.: с. 125-126 . - ISSN 1563-3713
ББК 60.5(7США)

Рубрики: Соціологія--персоналії--США
Кл.слова (ненормированные):
глобалізація -- неолібералізм -- капіталізм -- економіка -- суспільство -- інтеграція -- ринкова економіка
Аннотация: Статтю присвячено аналізу економіко-соціологічної концепції відомого економічного соціолога й антрополога К. Полані.
Доп.точки доступа
Полані, Карл (американський та канадський економіст, антрополог та соціолог угорського походження, один із фундаторів економічної антропології ; 1886-1964) \про нього\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.


    Онегіна, В.
    Умови еквівалентності обміну [Текст] / В. Онегіна // Економіка України. - 2012. - N 7. - С. 4-15.
ББК 65.011.3

Рубрики: ринкова економіка--обмін--еквівалентність
Кл.слова (ненормированные):
ринкова економіка -- ціни
Аннотация: Розглянуто теоретико-методологічні основи та умови еквівалентності обміну в економіці ринкового типу. Обгрунтовано, що на товарному ринку вони включають споживчу, алокаційну і виробничу умову, а на ринку ресурсів - відтворювальну та алокаційні умови мікро- і макрорівнів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.


    Філіпенко, Алевтіна Вікторівна.
    Базові поняття у визначенні сутності підприємницької діяльності та якостей її суб'єкта [Текст] = Базовые понятия в определении предпринимательской деятельности и качества ее субъекта / А. В. Філіпенко // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2008. - 17. - С. 363-370. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
ринок -- ринкова економіка -- підприємництво
Аннотация: Розглядаються основні поняття підприємницької діяльності, якісні характеристики, якими володіє (чи має володіти) її суб'єкт.
Рассматриваются основные понятия предпринимательской деятельности, качественные характеристики, которыми владеет (или должен владеть) ее субъект.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Федоренко, Яніна Анатоліївна.
    Зародження фермерства в українському селі у процесі трансформації соціальної = Зарождение фермерства в украинском селе в процессе трансформации социально-экономического сектора в начале 1990-х годов: исторический аспект / Я. А. Федоренко // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2013. - Випуск 71. - С. 218-222. - Бібліогр. у кінці ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
фермерство -- аграрне законодавство -- ринкова економіка -- суспільні трансформації -- земельна реформа
Аннотация: Розглянуто становлення фермерського господарства як форми підприємницької діяльності, що стала невід'ємною частиною галузі сільського господарства на початку 1990-х років. Також аналізується законодавча база, яка юридично закріпила формування нового суспільного прошарку та описуються проблеми, які спіткали перших фермерів на тенетах України.
Рассмотрен процесс становления фермерского хозяйства как формы предпринимательской деятельности, которая стала необходимой частью сельского хозяйства в начале 1990-х годов. Также делается анализ законодательной базы, которая юридически закрепила формирование нового социального класса и описываются те проблемы, которые были характерны для фермерства Украины.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Левчишена, Оксана.
    Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти [Текст] / О. Левчишена // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2013. - Том 16, N 1/2. - С. 80-87. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74.489.4(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--організація--Україна
Кл.слова (ненормированные):
державне регулювання -- регуляторна політика -- ринкова економіка -- регулювання освітньої діяльності
Аннотация: У статті досліджено необхідність і функції регулювання вищої освіти в Україні, розкрито цілі та принципи регулювання освітньої діяльності, проаналізовано засоби державного регулювання освітньої діяльності.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Сергеева, М. Г.
    Концептуальные подходы к разработке педагогической технологии "Учебная фирма" [Текст] / М. Г. Сергеева // Школьные технологии : Научно-практический журнал школьного технолога. - 2013. - N 3. - С. 75-94
ББК 74.460.2 + 74.460.25

Рубрики: Професійно-технічна освіта--професійна підготовка--учбова фірма,  Педагогічні технології--учбова фірма
Кл.слова (ненормированные):
інноваційна економіка -- потреби ринку праці -- учбова фірма -- ринкова економіка
Аннотация: В статье раскрывается концепция педагогической технологии "Учебная фирма".

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Шевченко, Олександр.
    Особливості формування ринкової економіки сучасної України як результат подвійної інверсії її соціально–економічного розвитку [Текст] = Особенности формирования рыночной экономики современной Украины как результат двойной инверсии ее социально–экономического развития / О. Шевченко // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2013. - Випуск 75. - С. 139-141. - Бібліогр. у кінці ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
командно–адміністративна система -- ринкова економіка -- інверсія -- квазіринкова економіка
Аннотация: Розглянуто особливості формування ринкової економіки в умовах незалежної України як результат специфіки історичного розвитку, яка найбільш повно проявилась на етапі становлення командно–адміністративної системи, а також її трансформації у сучасних умовах.
Рассмотрены особенности формирования рыночной экономики в условиях независимой Украины как результат специфики исторического развития, которая наиболее полно проявилась на этапе становления командно–административной системы, а также ее трансформации в современных условиях.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Олексенко, Р. І.
    Правове та соціально-економічне підґрунтя ринкової економіки [Текст] = Правовая и социально-экономическая почва рыночной экономики / Р. І. Олексенко // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2014. - Випуск 80(№ 1). - С. 266-270. - Бібліогр. у кінці ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
економічний добробут -- ринкова економіка -- виробництво -- людина
Аннотация: Аналізується становлення в Україні ринкових відносин; автор аналізує історичне підґрунтя цього процесу, зокрема, особливості ринкової економіки царської Росії, систему економічного авторитаризму в колишньому СРСР; в статті стверджується: Радянська “система” прогнила настільки, що на зламі 80–90-х років ХХ століття сама зруйнувалась під вагою номенклатури, особливо після Чорнобиля та війни в Афганістані, які прискорили економічний занепад; разом з тим, комуністична номенклатура встигла переорієнтуватися на більш життєздатну систему обмеженого доступу, яку називають “олігархічним капіталізмом”; продуктивні економічні зміни можливі лише на грунті дійсного демократизму, відкритості, вільної конкуренції і свободи.
Анализируется становление в Украине рыночных отношений; автор анализирует историческую почву этого процесса, в частности, особенности рыночной экономики царской России, систему экономического авторитаризма в бывшем СССР; в статье утверждается: Советская “система” прогнила настолько, что на изломе 80-90-х годов ХХ века сама разрушилась под весом номенклатуры, особенно после Чернобыля и войны в Афганистане, которые ускорили экономический упадок; вместе с тем, коммунистическая номенклатура успела переориентироваться на более жизнеспособную систему ограниченного доступа, которую называют “олигархическим капитализмом”; производительные экономические изменения возможны лишь на почве действительного демократизма, открытости, свободной конкуренции и свободы.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Скорик, Н. В.
    Організація залікової роботи з економіки у вечірній школі [Текст] / Н. В. Скорик // Економіка в школах України : Науково-методичний журнал. - 2016. - N 10. - С. 27-31
ББК 74.324.72

Рубрики: Економіка--викладання--вечірня школа,  Залікова робота--економіка--вечірня школа
Кл.слова (ненормированные):
ринкова економіка
Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу [email protected]


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей