Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (194)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Вища освіта -- Україна<.>)
Общее количество найденных документов : 84
Показаны документы с 1 по 20
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.
74.48
Б 11


    Бєланова, Р. А.
    Гуманізація та гуманітаризація освіти в класичних університетах (Україна-США) [Текст] / Р.А. Бєланова. - Київ : Центр практичної філософії, 2001. - ISBN 966-95855-4 : 20.50 грн
    Содержание:
Проблеми гуманізму наприкінці XX століття . - С .19
Основні теорії особистості в психології XX сторіччя . - С .45
Стан духовного розвитку особистості в Україні на зламі віків . - С .68
Поступ процесу гуманізації та гуманітаризації на теренах української освіти . - С .87
Історична перспектива гуманізації освіти в США . - С .111
Гуманізація освіти у вищій школі США . - С .144
Проблеми та перспективи гуманізації та гуманітаризації підготовки студентів в класичних університетах України . - С .163
ББК 74.48

Рубрики: Вища освіта--Україна,  Вища освіта--США

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.04(4УКР)01
П 78


   
    Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу [Текст] : Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. - Київ : Видавництво Європейського університету, 2004. - 196 с. - 59.02 р.
    Содержание:
Журавський, В. С. Глобальні проблеми розвитку освіти та особливості їх прояву в Україні / В. С. Журавський. - С .5
Горбунова, Л. М. Законодавчо-нормативне супроводження приєднання України до Болонського процесу / Л. М. Горбунова. - С .9
Домніч, В. І. Головні принципи входження України в Європейський простір вищої освіти / В. І. Домніч. - С .11
Тимошенко, І. І. Формування системи навчання впродовж життя - стратегічний напрямок модернізації освіти / І. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. - С .18
Якименко, Ю. І. Якість освіти - головний принцип Болонської декларації / Ю. І. Якименко. - С .22
Головатий, М. Ф. Особливості входження України до Болонського процесу / М. Ф. Головатий. - С .27
Філософсько-методологічні та теоретичні проблеми розвитку освіти в умовах глобалізації
Тимошенко, З. І. Історико-політичні аспекти формування Болонського процесу / З. І. Тимошенко. - С .29
Корсак, К. В. "Білі плями" Болонського процесу та освіти України / К. В. Корсак. - С .37
Оніщенко, І. Г. Болонський процес і досвід країн заходу в підтримці студентів / І. Г. Оніщенко. - С .57
Драгомиров, В. В. Путь к Болонье. Взгляд из провинции / В. В. Драгомиров. - С .59
Зінченко, Т. В. Болонський процес, університети і професіоналізація вищої освіти / Т. В. Зінченко. - С .61
Кряжев, П. В. Болонський процес як нова модель державних освітніх реформ в епоху глобалізації / П. В. Кряжев. - С .63
Пархоменко, Т. С. Цивілізаційні витоки, перспективи і ризики Болонського процесу / Т. С. Пархоменко. - С .65
Поберезська, Г. Г. Болонський процес і перспективи його поглиблення / Г. Г. Поберезська. - С .69
Покотило, К. М. Самосвідомість як основа цілісного світорозуміння в умовах глобалізації / К. М. Покотило. - С .71
Терещенко, Ю. І. Методологія як основа фундаментальної підготовки майбутнього фахівця / Ю. І. Терещенко. - С .73
Ткаченко, М. Г. Гуманізація освіти в контексті глобалізації / М. Г. Ткаченко. - С .77
Ходаковський, О. В. Болонський процес і наукове забезпечення якості європейської вищої освіти / О. В. Ходаковський. - С .80
Проблеми взаємодії та регіоналізації
Астахова, Е. В. Болонский вектор в системе образования Украины: сочетание инноваций и традиций / Е. В. Астахова. - С .82
Дуднікова, І. І. Проблеми модернізації екологічної освіти України в контексті Болонського процесу / І. І. Дуднікова. - С .84
Kaufmann, Lon. The CHaltenges of Globalization and the Porporse of the Universit / L. Kaufmann. - С .92
Лондар, С. Л. Шляхи наближення змісту економічної освіти бакалавра з фінансів в Україні до зарубіжних освітних стандартів / С. Л. Лондар. - С .100
Третьяков, О. В. Становление научных школ приватных вузов - основа евроинтеграции / О. В. Третьяков. - С .108
Фурса, О. О. Проблема розвитку освіти в умовах глобалізації в контексті Болонського процесу / О. О. Фурса. - С .111
Євроінтеграція України: стан і перспективи
Медведев, В. А. О подготовительном этапе деятельности по модернизации образования в Украине в контексте Болонского процесса / В. А. Медведев. - С .114
Ліпський, П. Ю. Цілі вищої освіти України в контексті двох імперативів: необхідності євроінтеграції та переходу до сталого розвитку / П. Ю. Ліпський, Т. В. Тимочко. - С .118
Рассулова, Н. В. Інтеграція української вищої школи в загальноєвропейську систему / Н. В. Рассулова. - С .121
Смирнов, С. Н. Экономические аспекты евроинтегрирования новой ценностной системы украинского общества и личности в условиях глобализации / С. Н. Смирнов. - С .126
Освітня політика України в контексті Болонського процессу
Алексєєва, С. В. Освітня політика України в контексті Болонського процессу / С. В. Алексєєва. - С .129
Ризниченко, С. Т. Болонский процесс и модернизация образования / С. Т. Ризниченко. - С .132
Сухарников, Ю. В. Качество образования и рыночные отношения / Ю. В. Сухарников. - С .136
Приоритети системно-інституційної структуризації освіти України, визначення основних шляхів її модернізації
Корольова, Б. І. Науково-методичні засади впровадження кредитно-модульного навчання у вищій школі України / Б. І. Корольова. - С .139
Астахова, В. И. Нерперывное образование - стратегическое направление развития современных образовательных систем / В. И. Астахова. - С .147
Гайков, А. А. Качество образования в контексте Болонского процесса / А. А. Гайков. - С .150
Гаршнєв, Ю. Г. Оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі навчання / Ю. Г. Гаршнєв, П. І. Сікорський. - С .153
Лисенко, М. М. Психологія і підготовка викладачів до використання сучасних інформаційних засобів / М. М. Лисенко. - С .160
Харчук, Т. В. Роль і місце ВЗО недержавної форми власності у системно-інстуційній структуризації освіти / Т. В. Харчук. - С .162
Удосконалення інноваційних механізмів управління у сфері освіти
Грехов, А. М. Ідея університету. Європейський університет в Україні / А. М. Грехов. - С .166
Волобуєва, Т. Б. Шляхи удосконалення управління на рівні вищого навчального закладу / Т. Б. Волобуєва. - С .171
Приходченко, Т. А. Інноваційна діяльність недержавних вузів / Т. А. Приходченко. - С .174
Сікорський, П. І. До питання кредитно-модульної технології навчання / П. І. Сікорський. - С .177
Підсумковий документ конференції "Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу" . - С .188
ББК 74.04(4УКР)01

Рубрики: Болонський процес,  Освіта в сучасному світі,  Вища освіта--Україна,  Глобалізація освіти,  Регіоналізація освіти,  Модернізація освіти
Кл.слова (ненормированные):
євроінтеграція -- системно-інституційна структуризація освіти України

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.48
К 69


    Корсак, Костянтин Віталійович.
    Світова вища освіта [Текст] : порівняння і визначення закордонних кваліфікацій і дипломів / К. В. Корсак. - Київ : МАУП-МКА, 1997. - 208 с. - ISBN 5-86926-103-1 (в обкл.) : 9.10 р.
ББК 74.48

Рубрики: Вища освіта--Україна,  Вища освіта--зарубіжні країни

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
74.04(4Укр)
П 78


   
    Проблеми освіти [Текст] : Науково-методичний збірник науково-методичного центру вищої освіти МОіНУ. Вип. 45. Болонський процес в Україні. Ч. 1. - Київ : "Знання", 2005. - 192 с. - ISBN 966-346-126-8 : 31.68 р.
    Содержание:
Васильєв, О. О. Шляхи реалізації основних принципів Болонської деклкркції / О. О. Васильєв, С. Ф. Горбань, В. О. Толок. - С .3
Зінченко, Т. В. Болонський прцес і модернізація вищої професійній освіти Австрії / Т. В. Зінченко. - С .9
Ляшенко, Л. М. Фінляндія: освіта, наука і "економічне диво" / Л. М. Ляшенко. - С .17
Похресник, А. К. Участь молоді Західної Європи в Болонському процесі та її громадянська позиція / А. К. Похресник. - С .25
Яковець, Н. І. Педагогічна освіта, Болонський процес і вектори модернізації системи освіти / Н. І. Яковець. - С .32
Мельник, С. В. Гармонізація державного стандарту вищої освіти із професійно-класифікаційними стандартами: міфи і реальність / С. В. Мельник. - С .39
Петренко, В. Л. Стандарти вищої освіти у контексті Болонського процесу: історія, сучасний стан, перспективи (До 10-річчя впровадження стандартів вищої освіти в Україні) / В. Л. Петренко. - С .66
Бєгун, В. В. Ризик-орієнтовані технології ідентифікації потенційних джерел небезпек - основа підготовки фахівців усіх спеціальностей / В. В. Бєгун, І. М. Науменко. - С .107
Грущенко, Л. М. Роль психолого-педагогічної компетентності в майбутньому і шляхи підвищення мотивації до її формування у студентів-економістів / Л. М. Грущенко. - С .114
Дьяков, С. І. Психологічна культура студента в контексті індивідуальної самореалізації / С. І. Дьяков. - С .120
Присенко, М. О. Система акредитації вищих навчальних закладів в Україні: реалії становлення, проблеми дії та розвитку / М. О. Присенко. - С .125
Черних, В. П. Ціннісні орієнтації студентської молоді в умовах переходу до ринкової економіки / В. П. Черних, Л. Г. Кайдалова, Н. В. Шевченко. - С .139
Демиденко, О. П. Про необхідність навчання студентів мовних факультетів комунікативної поведінки, характерної для носіїв англійської мови, з використанням відеоматеріалів / О. П. Демиденко. - С .144
Лисенко, М. М. Проблеми організаційно-економічного механізму комп'ютерізації системи освіти України / М. М. Лисенко. - С .148
Манако, В. В. Педагогічні інновації та трансформація ролі викладача / В. В. Манако, А. Ф. Манако, Т. П. Павлова. - С .153
Назаренко, Н. В. Мотивація навчання студентів як показник педагогічних технологій / Н. В. Назаренко. - С .164
Рева, О. М. Системи переваг викладачів на множині характерних рис недисциплінованої поведінки студентів-юристів / О. М. Рева [и др.]. - С .168
Другие авторы: Чабак А. А., Оліфіренко О. І., Сагсновська Л. А.
Розновець, О. І. Можливості сучасних систем автоматизованого тестування для проведення модульного контролю знань / О. І. Розновець, Л. А. Сперанський, Л. А. Волощук. - С .179
ББК 74.04(4Укр)

Рубрики: Болонський процес,  Організація освіти--Україна,  Вища освіта--Україна
Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСЬКИЙ
Доп.точки доступа
Сагсновська, Л. А.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
74.04(4Укр)
П 78


   
    Проблеми освіти [Текст] : науково-методичний збірник науково-методичного центру вищої освіти МОіНУ. Вип. 45. Болонський процес в Україні. Ч. 2. - Київ : "Знання", 2005. - 200 с. - ISBN 966-346-143-8 : 32.38 р.
    Содержание:
Василюк, А. В. Польща: стратегія і тактика реформи середньої освіти / А. В. Василюк. - С .3
Кряжев, П. В. Болонський процес і нові підходидо реформування освіти / П. В. Кряжев. - С .12
Поберезька, Г. Г. Рросія: участь у Болонському процесі і підвищення якості вищої освіти / Г. Г. Поберезька. - С .18
Ходаковський, О. В. Болонський процес, точні науки і високі технології - засоби розвитку освіти і економіки Європи / О. В. Ходаковський. - С .26
Яковець, О. В. Середня і вища освіта України і розвинутих країн Європи: спільне і відмінне / О. В. Яковець. - С .32
Байденко, В. І. Про можливість побудови єдиного макета освітнього стандарту країн СНД як динамічної моделі норми якості вищої освіти / В. І. Байденко [и др.]. - С .40
Другие авторы: Пугач В. Ф., Розіна Н. М., Селезньова Н. О., Федін В. Т.
Мельник, С. В. Соціологічнч дослідження щодо застосування на практиці професій менеджерського спрямовування / С. В. Мельник. - С .62
Морозова, Т. Ю. Погляд на освітні стандарти крізь призму компетентісного підходу / Т. Ю. Морозова. - С .73
Петренко, В. Л. Державний стандарт вищої освіти у контексті Болонського процесу (переліки кваліфікацій, напрямів і спеціальностей вищої освіти) / В. Л. Петренко. - С .80
Черній, С. М. Філософсько-методологічні аспекти стандартизації змісту освітної діяльності / С. М. Черній. - С .118
Білогузов, В. С. Наукові та організаційні основи інноваційної діяльності в регіоні / В. С. Білогузов. - С .124
Молчанов, Е. А. Актуальні тенденції реформування вищої освіти (на прикладі напряму 1003 "Судноводіння і енергетика суден") / Е. А. Молчанов, А. Н. Іванов. - С .135
Крижанівський, Є. І. Акредитація вищих навчальних закладів: проблеми і шляхи їх вирішення / Є. І. Крижанівський, Ф. В. Козак, Б. В. Сверида. - С .146
Присенко, М. О. Зарубіжний досвід і деякі проблемні питання дії акредитаційних процедур та рейтингування вищих навчальних закладів в Україні / М. О. Присенко. - С .150
Левіковський, Б. К. Всеукраїнська студенська рада як представницький орган студентів на державному рівні / Б. К. Левіковський. - С .157
Бурлакова, О. О. Реформування та економічні трансформації у вищій освіті / О. О. Бурлакова. - С .163
Деміденко, Т. М. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до інноваційної діяльності в умовах реформування системи освіти України / Т. М. Деміденко. - С .169
Манако, А. Ф. Теорія і практика педагогічного проектування навчання за підтримки інформаційних і навчальних технологій / А. Ф. Манако, В. В. Манако, Т. П. Павлова. - С .173
Рева, О. М. Порівняльний аналіз оптимальних стратегій поведінки учасників конфлікту "Викладач-студент" (погляди сторін) / О. М. Рева [и др.]. - С .180
Другие авторы: Липчанський В. О., Медведенко О. М., Скловська В. І., Чабак А. А.
Тройніна, А. С. Аналіз можливостей використання сучасних CASE- засобів проектування систем у навчальному процесі / А. С. Тройніна, Л. А. Волощук. - С .186
ББК 74.04(4Укр)

Рубрики: Болонський процес,  Організація освіти--Україна,  Вища освіта--Україна
Кл.слова (ненормированные):
БОЛОНСЬКИЙ
Доп.точки доступа
Селезньова, Н. О.
Федін, В. Т.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
Обкладинка
74.484(4Укр)
В 55


   
    Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді : монографія. - Київ : Педагогічна думка, 2010. - 312 с. - ISBN 978-966-644-167-9 : 28.00 р.
    Содержание:
Цивілізаційне визначення молоді і старшого покоління як пізнавальна проблема науки і модернізації освіти . - С .7
Реальні показники реальної розколотості України . - С .11
Модернізаційні та цивілізаційні ознаки політичних змін в сучасній Україні . - С .21
Перспективи модернізації системи освіти України . - С .43
Україна: "переформатування" історичної пам'яті . - С .45
Ідеологічний фактор у цивілізаційному визначенні молоді . - С .92
Вища школа України як засіб цивілізаційного визначення молоді . - С .164
Вищий навчальний заклад як засіб цивілізаційного визначення студентської молоді та формування цінностей громадянського суспільства . - С .164
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: концептуальні зауваження . - С .181
Актуалізація системного розвитку особистості студента як фактор модернізації вищої школи . - С .196
Актуальні методи дослідження ціннісних орієнтацій молоді . - С .206
Системний аналіз цивілізаційних орієнтацій студентської молоді . - С .206
Соціологічні методи в дослідженні ціннісних орієнтацій молоді . - С .214
Інформаційне суспільство як простір цивілізаційного самовизначення молоді . - С .239
Роль освіти в цивілізаційному вихованні молоді . - С .252
Внутрішній і зовнішній фактори цивілізаційного визначення України . - С .278
Взаємодія влади і опозиції у визначенні цивілізаційного шляху України . - С .278
Європейський вибір України у вимірі цивілізаційного визначення студентської молоді . - С .298
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--Україна,  Модернізація освіти
Аннотация: У запропонованій Вашій увазі колективній монографії перспективи модернізації та еволюціонування вищої освіти України зокрема і соціального буття в цілому з'ясовано крізь призму цивілізаційного визначення молоді - зокрема, під кутом зору аксіологічних, телеологічних, освітньо-педагогічних та ідеологічних факторів цивілізаційної ієрархії буттєвих пріоритетів сучасної вищої освіти України. Розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів, а також управлінців, законодавців, політиків, усіх зацікавленних у підвищенні якості національної вищої освіти та її соціальної ролі.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
Обкладинка
378:37(477)
В 55


   
    Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Винницька область [Текст] : колективна монографія / упоряд. Т. Р. Кароєва. - Вінниця : Твори, 2021. - 408 с. - ISBN 978-966-949-811-3 : 140.00 р.
УДК

Рубрики: Вища освіта--Україна,  Педагогічна освіта--вища,  Педагогічна наука--Україна

Доп.точки доступа
Кароєва, Т.Р. \упоряд.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Згуровський, М.
    Основні завдання вищої освіти України щодо реалізації принципів Болонського процесу та забезпечення вимог сфери праці [Текст] / М. Згуровський // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2004. - № 5/6. - С. 54-61. . - ISSN 1682-2366
ББК 74.58(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--Україна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Левківський, К.
    Завдання щодо забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу [Текст] / К. Левківський, Ю. Сухарніков // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2004. - № 5/6. - С. 86-106. . - ISSN 1682-2366
ББК 74.58(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--Україна,  Вища освіта--Якість
Доп.точки доступа
Сухарніков, Ю.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


   
    Програма розвитку вищої освіти в Україні на 2005-2010 роки: Проект [Текст] // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2005. - № 3. - С. 76-103. . - ISSN 1682-2366
ББК 74.584(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--Україна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.


    Добрянський, І.
    Вища освіта України: європейський вимір (аспект доступності) [Текст] / І. Добрянський // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - 2005. - N9/10. - С. 12-16. . - ISSN 0131-6788
ББК 74.584(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--Україна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.


    Аносов, І. П.
    [Мелітопольський державний педагогічний університет: Здобутки і перспективи] [Текст] / І.П. Аносов // Рідна школа. - 2006. - №1. - С. 3-15.
ББК 74.58(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--Україна,  Вища педагогічна освіта,  Вищі навчальні заклади--університети,  Університети--Україна
Аннотация: Історія університету, організація навчального процесу, наукової роботи, заочна форма роботи закладу, відділ магістратури, Рада молодих учених університету, науково-дослідницька діяльність, Центр Гете-інституту в Мелітополі, система підготовки абітурієнтів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.


    Максимов, О.
    Системний підхід до вивчення дисциплін вищої школи [Текст] / О. Максимов // Рідна школа. - 2006. - №1. - С. 17-19.
ББК 74.580.26

Рубрики: Вища освіта--Україна,  Навчання--системний підхід,  Професійна освіта

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.


    Троїцька, Т.
    Аксіологічний аспект методології сучасного екологізму [Текст] / Т. Троїцька // Рідна школа. - 2006. - №1. - С. 19-20. - Бібліогр.: С.20.
ББК 74.00

Рубрики: Вища освіта--Україна,  Методологія--вища освіта,  Педагогічна аксіологія,  Філософія освіти

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
15.


    Федорова, О.
    Педагогічні умови професійної підготовки студентів до роботи з обдарованими дітьми [Текст] / О. Федорова, М. Федоров // Рідна школа. - 2006. - №1. - С. 24-26. - Бібліогр.: С.26.
ББК 74р30

Рубрики: Вища педагогічна освіта,  Вища освіта--Україна
Доп.точки доступа
Федоров, М.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
16.


    Дем'яненко, Н.
    Співвідношення модернізаційних тенденцій та національних традицій у змісті діяльності вищої школи: авторський курс "Історія освітньо-виховних систем" [Текст] / Н. Дем'яненко // Рідна школа. - 2006. - №3. - С. 11-17.
ББК 74.580.211

Рубрики: Вища освіта--Україна,  Навчальний курс,  Авторський курс

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
17.


    Бабкіна, О.
    Проблеми підвищення якості вищої освіти в Україні у контексті Болонських реформ [Текст] / О. Бабкіна // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2006. - Том9, N1. - С. 91-94.
ББК 74.584(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--Україна,  Болонський процес--вища освіта

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
18.


    Коцур, А.
    Вища освіта в Україні і Болонський процес [Текст] / А. Коцур // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2006. - № 3. - С. 80-85. . - ISSN 1682-2366
ББК 74.584(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--Україна,  Болонський процес--вища освіта

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
19.


    Приходько, В.
    Два типи сучасних систем вищої освіти і майбутнє України [Текст] / В. Приходько, В. Вікторов // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - Київ : "Педагогічна преса", 2006. - № 3. - С. 56-59.
ББК 74.584

Рубрики: Вища освіта--система,  Вища освіта--Україна
Доп.точки доступа
Вікторов, В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
20.


    Дробноход, М.
    Наша вища школа. Чи зробимо рішучий крок назустріч прийдешньому? [Текст] / М. Дробноход // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - Киiв, 2006. - Том 9, N 3/4. - С. 7-18.
ББК 74.584(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--Україна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей