Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (102)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Модернізація освіти<.>)
Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5
1.
74.04(4УКР)01
П 78


   
    Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу [Текст] : Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 лютого 2004 р. - Київ : Видавництво Європейського університету, 2004. - 196 с. - 59.02 р.
    Содержание:
Журавський, В. С. Глобальні проблеми розвитку освіти та особливості їх прояву в Україні / В. С. Журавський. - С .5
Горбунова, Л. М. Законодавчо-нормативне супроводження приєднання України до Болонського процесу / Л. М. Горбунова. - С .9
Домніч, В. І. Головні принципи входження України в Європейський простір вищої освіти / В. І. Домніч. - С .11
Тимошенко, І. І. Формування системи навчання впродовж життя - стратегічний напрямок модернізації освіти / І. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. - С .18
Якименко, Ю. І. Якість освіти - головний принцип Болонської декларації / Ю. І. Якименко. - С .22
Головатий, М. Ф. Особливості входження України до Болонського процесу / М. Ф. Головатий. - С .27
Філософсько-методологічні та теоретичні проблеми розвитку освіти в умовах глобалізації
Тимошенко, З. І. Історико-політичні аспекти формування Болонського процесу / З. І. Тимошенко. - С .29
Корсак, К. В. "Білі плями" Болонського процесу та освіти України / К. В. Корсак. - С .37
Оніщенко, І. Г. Болонський процес і досвід країн заходу в підтримці студентів / І. Г. Оніщенко. - С .57
Драгомиров, В. В. Путь к Болонье. Взгляд из провинции / В. В. Драгомиров. - С .59
Зінченко, Т. В. Болонський процес, університети і професіоналізація вищої освіти / Т. В. Зінченко. - С .61
Кряжев, П. В. Болонський процес як нова модель державних освітніх реформ в епоху глобалізації / П. В. Кряжев. - С .63
Пархоменко, Т. С. Цивілізаційні витоки, перспективи і ризики Болонського процесу / Т. С. Пархоменко. - С .65
Поберезська, Г. Г. Болонський процес і перспективи його поглиблення / Г. Г. Поберезська. - С .69
Покотило, К. М. Самосвідомість як основа цілісного світорозуміння в умовах глобалізації / К. М. Покотило. - С .71
Терещенко, Ю. І. Методологія як основа фундаментальної підготовки майбутнього фахівця / Ю. І. Терещенко. - С .73
Ткаченко, М. Г. Гуманізація освіти в контексті глобалізації / М. Г. Ткаченко. - С .77
Ходаковський, О. В. Болонський процес і наукове забезпечення якості європейської вищої освіти / О. В. Ходаковський. - С .80
Проблеми взаємодії та регіоналізації
Астахова, Е. В. Болонский вектор в системе образования Украины: сочетание инноваций и традиций / Е. В. Астахова. - С .82
Дуднікова, І. І. Проблеми модернізації екологічної освіти України в контексті Болонського процесу / І. І. Дуднікова. - С .84
Kaufmann, Lon. The CHaltenges of Globalization and the Porporse of the Universit / L. Kaufmann. - С .92
Лондар, С. Л. Шляхи наближення змісту економічної освіти бакалавра з фінансів в Україні до зарубіжних освітних стандартів / С. Л. Лондар. - С .100
Третьяков, О. В. Становление научных школ приватных вузов - основа евроинтеграции / О. В. Третьяков. - С .108
Фурса, О. О. Проблема розвитку освіти в умовах глобалізації в контексті Болонського процесу / О. О. Фурса. - С .111
Євроінтеграція України: стан і перспективи
Медведев, В. А. О подготовительном этапе деятельности по модернизации образования в Украине в контексте Болонского процесса / В. А. Медведев. - С .114
Ліпський, П. Ю. Цілі вищої освіти України в контексті двох імперативів: необхідності євроінтеграції та переходу до сталого розвитку / П. Ю. Ліпський, Т. В. Тимочко. - С .118
Рассулова, Н. В. Інтеграція української вищої школи в загальноєвропейську систему / Н. В. Рассулова. - С .121
Смирнов, С. Н. Экономические аспекты евроинтегрирования новой ценностной системы украинского общества и личности в условиях глобализации / С. Н. Смирнов. - С .126
Освітня політика України в контексті Болонського процессу
Алексєєва, С. В. Освітня політика України в контексті Болонського процессу / С. В. Алексєєва. - С .129
Ризниченко, С. Т. Болонский процесс и модернизация образования / С. Т. Ризниченко. - С .132
Сухарников, Ю. В. Качество образования и рыночные отношения / Ю. В. Сухарников. - С .136
Приоритети системно-інституційної структуризації освіти України, визначення основних шляхів її модернізації
Корольова, Б. І. Науково-методичні засади впровадження кредитно-модульного навчання у вищій школі України / Б. І. Корольова. - С .139
Астахова, В. И. Нерперывное образование - стратегическое направление развития современных образовательных систем / В. И. Астахова. - С .147
Гайков, А. А. Качество образования в контексте Болонского процесса / А. А. Гайков. - С .150
Гаршнєв, Ю. Г. Оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі навчання / Ю. Г. Гаршнєв, П. І. Сікорський. - С .153
Лисенко, М. М. Психологія і підготовка викладачів до використання сучасних інформаційних засобів / М. М. Лисенко. - С .160
Харчук, Т. В. Роль і місце ВЗО недержавної форми власності у системно-інстуційній структуризації освіти / Т. В. Харчук. - С .162
Удосконалення інноваційних механізмів управління у сфері освіти
Грехов, А. М. Ідея університету. Європейський університет в Україні / А. М. Грехов. - С .166
Волобуєва, Т. Б. Шляхи удосконалення управління на рівні вищого навчального закладу / Т. Б. Волобуєва. - С .171
Приходченко, Т. А. Інноваційна діяльність недержавних вузів / Т. А. Приходченко. - С .174
Сікорський, П. І. До питання кредитно-модульної технології навчання / П. І. Сікорський. - С .177
Підсумковий документ конференції "Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу" . - С .188
ББК 74.04(4УКР)01

Рубрики: Болонський процес,  Освіта в сучасному світі,  Вища освіта--Україна,  Глобалізація освіти,  Регіоналізація освіти,  Модернізація освіти
Кл.слова (ненормированные):
євроінтеграція -- системно-інституційна структуризація освіти України

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.200.24
Р 69


    Романовська, М. Б.
    Метод проектів у виховному процесі [Текст] : метод. посібник / М. Б. Романовська. - Харків : Веста: Видавництво "Ранок", 2007. - 160 с. - (Педагогічний пошук). - ISBN 978-966-08-2506-2 : 8.00 р.
    Содержание:
Метод проектів у навчальному процесі : метод. посібник
Метод проектів: сутність і умови застосування
Проекти в молодших класах
Проекти в основній школі
Проектування в контексті профільного навчання
Гендерні аспекти організації проектної діяльності
Проекти для дорослих
ББК 74.200.24

Рубрики: Навчання--метод проектів,  Метод проектів--навчальний процес,  Проекти--освітні,  Профільне навчання--проектування,  Гендерні аспекти--проектна діяльність,  Освіта--модернізація,  Модернізація освіти,  Проекти--типологія,  Проекти--аналіз
Кл.слова (ненормированные):
ПРОЕКТИ
Аннотация: У даному посібнику розглядаються сучасні підходи до змісту та організації проектної діяльності школярів у процесі модернізації системи освіти. Особлива увага приділена науковим підходам і застосуванню творчіх методів при проектуванні. Наведено типологію проектів. Велика увага приділяється аналізу наявного досвіду виконання проектних завдань у школі, що важливо для успіху дослідницької роботи в умовах експеріменту по модернізації структури й утримування змісту освіти. Для директорів і заступників директорів освітніхустанов, методистів, учителів основної і початкової шкіл.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
Обкладинка
74.484(4Укр)
В 55


   
    Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді : монографія. - Київ : Педагогічна думка, 2010. - 312 с. - ISBN 978-966-644-167-9 : 28.00 р.
    Содержание:
Цивілізаційне визначення молоді і старшого покоління як пізнавальна проблема науки і модернізації освіти . - С .7
Реальні показники реальної розколотості України . - С .11
Модернізаційні та цивілізаційні ознаки політичних змін в сучасній Україні . - С .21
Перспективи модернізації системи освіти України . - С .43
Україна: "переформатування" історичної пам'яті . - С .45
Ідеологічний фактор у цивілізаційному визначенні молоді . - С .92
Вища школа України як засіб цивілізаційного визначення молоді . - С .164
Вищий навчальний заклад як засіб цивілізаційного визначення студентської молоді та формування цінностей громадянського суспільства . - С .164
Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: концептуальні зауваження . - С .181
Актуалізація системного розвитку особистості студента як фактор модернізації вищої школи . - С .196
Актуальні методи дослідження ціннісних орієнтацій молоді . - С .206
Системний аналіз цивілізаційних орієнтацій студентської молоді . - С .206
Соціологічні методи в дослідженні ціннісних орієнтацій молоді . - С .214
Інформаційне суспільство як простір цивілізаційного самовизначення молоді . - С .239
Роль освіти в цивілізаційному вихованні молоді . - С .252
Внутрішній і зовнішній фактори цивілізаційного визначення України . - С .278
Взаємодія влади і опозиції у визначенні цивілізаційного шляху України . - С .278
Європейський вибір України у вимірі цивілізаційного визначення студентської молоді . - С .298
ББК 74.484(4Укр)

Рубрики: Вища освіта--Україна,  Модернізація освіти
Аннотация: У запропонованій Вашій увазі колективній монографії перспективи модернізації та еволюціонування вищої освіти України зокрема і соціального буття в цілому з'ясовано крізь призму цивілізаційного визначення молоді - зокрема, під кутом зору аксіологічних, телеологічних, освітньо-педагогічних та ідеологічних факторів цивілізаційної ієрархії буттєвих пріоритетів сучасної вищої освіти України. Розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів, а також управлінців, законодавців, політиків, усіх зацікавленних у підвищенні якості національної вищої освіти та її соціальної ролі.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Жорнова, Ольга.
    Дискурс модернізації освіти: чи впізнана освітня реальність? [Текст] / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2012. - N 1. - С. 32-42 . - ISSN 1682-2366
ББК 74.04

Рубрики: Модернізація освіти
Кл.слова (ненормированные):
дискурс модернізації -- дискурс модернізації вищої освіти
Доп.точки доступа
Жорнова, Олена


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Ващенко, Валентина.
    Створення умов для розвитку майстерності та творчої ініціативи педагогічних працівників / В. Ващенко // Директор шк., ліцею, гімназії : всеукр. наук.-практ. журн. - 2013. - № 5. - С. 15-19. - Бібліогр.: 4 назв.
ББК 74.489.478

Рубрики: Підвищення кваліфікації--вчителі,  Вчителі--підвищення кваліфікації,  Модернізація освіти,  Управління освітою--підвищення кваліфікації--Дніпродзержинськ
Кл.слова (ненормированные):
модернізація освіти -- інноваційна діяльність -- науково-методичний супровід -- інформаційне забезпечення -- діагностика -- портфоліо -- освітній округ -- моніторингові дослідження
Аннотация: У статті викладено авторський погляд на шляхи та форми підвищення фахової майстерності педагогів як основного чинника оновлення змісту навчально-виховного процесу, модернізації сучасної школи, забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей