Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Педагогічна наука -- Україна<.>)
Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9
1.
Обкладинка
74.00я73
З-17


    Зайченко, Іван Васильович.
    Педагогіка [Текст] : навч. посібник для студентів вищих педагогічних навч. закладів / І. В. Зайченко. - 2-е вид. - Київ : Освіта України, КНТ, 2008. - 528 с. - ISBN 978-966-373-346-3 : 75.00 р.
    Содержание:
Загальні основи педагогики . - С .6
Педагогіка як наука і навчальний предмет, її зв'язок з іншими науками . - С .6
Педагогика- наука про виховання . - С .6-13
Об'єкт, предмет, функції і завдання педагогіки . - С .13-15
Основні категорії педагогіки . - С .15-20
Сисиетма педагогічних наук . - С .20-23
Зв'язок педагогічної науки з іншими науками . - С .23-26
Методологія і методи педагогічних досліджень . - С .26
Поняття про методологію педагогіки і її рівні . - С .26-27
Філософські основи педагогіки . - С .27-32
Конкретно-педагогічні принципи педагогічних досліджень . - С .32-34
Організація педагогічного дослідження . - С .34-36
Система методів і методика педагогічного дослідження . - С .36-40
Загальні закономірності розвитку особистості . - С .40
Процес розвитку особистості . - С .40-42
Спадковість і розвиток . - С .42-46
Вплив середовища на розвиток особистості . - С .46-50
Розвиток, виховання і формування особистості . - С .50-53
Діяльність як фактор розвитку. Діагностика розвитку . - С .53-56
Вікові та індивідуальні особливості розвитку . - С .56
Вікова періодизація . - С .56-61
Особливості виховання учнів різних вікових груп . - С .61-68
Врахування індивідуальних особливостей . - С .68-70
Педагогічний процес . - С .70
Педагогічний процес як система . - С .70-72
Цілісність педагогічного процесу . - С .72-73
Закономірності педагогічного процесу . - С .73-74
Етапи педагогічного процесу . - С .74-77
Інновації в педагогіці . - С .77
Поняття інновації . - С .77-78
Класифікація нововведень в освіті . - С .78-80
Інноваційна педагогіка . - С .80-82
Гуманістична педагогіка . - С .82-86
Дидактика . - С .86
Дидактика як теорія навчання і освіти . - С .86
Загальне поняття про дидактику. Предмет і завдання дидактики . - С .86-92
Основні дидактичні концепції . - С .92-95
Становлення сучасної дидактичної системи . - С .95-97
Процес навчання як цілісна система . - С .97
Поняття процесу навчання, його структура . - С .97-101
Функції процесу навчання . - С .101-104
Структура діяльності вчителя в навчальному процесі . - С .104-108
Психологічні основи діяльності учнів у процесі навчання . - С .108-112
Діяльність учителя і учня в різних видах навчання . - С .112-116
Принципи навчання . - С .116
Принципи навчання як дидактична категорія . - С .116-118
Закони і закономірності навчання . - С .118-121
Характеристика принципів навчання . - С .121-138
Зміст загальної освіти . - С .138
Поняття і сутність змісту освіти . - С .138-142
Джерела і фактори формування змісту шкільної освіти . - С .142-147
Базовий навчальний план середньої загальноосвітної школи . - С .147-151
Характеристика навчальних програм, підручників і навчальних посібників . - С .151-154
Стандартизація освіти в освітній школі . - С .154-155
Стратегія розвитку варіативності в Україні . - С .155-158
Загальні методи навчання . - С .158
Поняття про методи навчання . - С .158-160
Класифікація метиодів навчання . - С .160-169
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності . - С .169-174
Методи стимулювання навчальної діяльності школярів у процесі навчання . - С .174-177
Методи контролю і самоконтролю в навчанні . - С .177-181
Проблема оптимального вибору методів навчання . - С .181-183
Засоби навчання . - С .183
Поняття засобів навчання та їх класифікація . - С .183-185
Матеріальні методи навчання . - С .185-189
Засоби матеріалізації розумових дій . - С .189-193
Форми організації навчального процесу в школі . - С .193
Поняття про форми організації навчального процесу в школі . - С .193-197
Функції форм навчання . - С .197-198
Форми організації навчання та їх розвиток у дидактиці . - С .198-207
Урок- основна форма організації навчання в сучасній школі . - С .207
Урок як цілісна система . - С .207-209
Типологія і структура уроку . - С .209-215
Організація навчальної діяльності учнів на уроці . - С .215-219
Підготовка учителя до уроку . - С .219-223
Аналіз і самооцінка уроку . - С .223-227
Організація самостійної роботи учнів на уроці . - С .227
Самостійна навчальна діяльність та її види . - С .227-230
Система вправ та завдань . - С .230-232
Самостійна робота з книгою . - С .232-233
Організація лабораторних та практичних занять . - С .233-236
Перевірка і оцінка результатів навчання . - С .236
Суть контролю навчання як дидактичного поняття . - С .236-240
Методи і форми контролю . - С .240-243
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти . - С .243-253
Неуспішність учнів . - С .253-256
Теорія виховання . - С .256
Проблема мети і завдань виховання . - С .256
Проблема мети виховання . - С .256-259
Мета виховання в сучасній школі . - С .259-262
Завдання виховання . - С .262-291
Загальні закономірності і принципи виховання . - С .291
Характеристика закономірностей і умов виховання . - С .291-294
Принципи педагогічного процесу . - С .294-296
Специфіка принципів виховання . - С .296-297
Суспільна спрямованість виховання . - С .297-299
Зв'язок виховання з життям, працею . - С .299-301
Опора на позитивне у дитини . - С .301-303
Гуманізація виховання . - С .303
Індивідуальний підхід . - С .303-306
Єдність виховних впливів . - С .306-308
Загальні методи і засоби виховання . - С .308
Поняття про сутність методів, прийомів і засобів виховання. Умови, що визначають вибір методів виховання . - С .308-310
Класифікація методів виховання . - С .310-312
Методи формування свідомості особистості, або методи переконань . - С .312-321
Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки . - С .321-324
Методи стимулювання . - С .324-326
Система засобів виховання . - С .326-329
Засоби всебічного розвитку особистості . - С .329-331
Взаємозв'язок методів і засобів виховання . - С .331-335
Форми організації виховного процесу . - С .335
Загальна характеристика форм виховання та їх класифікація . - С .335-339
Основні дії педагога при організації виховного процесу . - С .339-343
Вибір форм виховання . - С .343-345
Учнівський колектив і його роль у формуванні особистості . - С .345
Поняття колективу і його види . - С .345-347
Дитячий виховний колектив, його основні аспекти . - С .347-351
Структура виховного колективу в школі . - С .351-352
Найважливіші педагогічні функції, стадії і перспективи розвитку виховного учнівського колективу . - С .352-355
Методичні основи виховання учнівського колективу . - С .355-359
Самодіяльні групи і "неформвльні" об'єднання . - С .359-365
Основи сімейного виховання . - С .365
Вплив атмосфери сімейного життя на процес і результат виховання особистості . - С .365-368
Характеристика сімейної політики і демографії в Україні . - С .368-371
Сімейне виховання і сімейне право . - С .371-373
Взаємозв'язок школи, сім'ї та громадськості у справі виховання . - С .377
Види, форми і методи роботи вчителя, класного керівника з батьками учнів . - С .377-380
Педагогічний всеобуч батьків, шляхи підвищення його ефективності . - С .380-382
Залучення громадськості до виховання дітей . - С .382-383
Виховний вплив релігії і церкви у справі формування підростаючого покоління . - С .383-385
Основи національного виховання . - С .385
Сутність і особливості національного виховання . - С .385-386
Принципи національного виховання . - С .386-388
Національне виховання як фактор цілісного формування особистості. Основні напрями національного виховання . - С .388-392
Система безперервного національного виховання . - С .392-396
Основні шляхи реалізації національного виховання . - С .396-399
Класний керівник. Його роль, місце і значення у формуванні особистості . - С .399
Історія виникнення посади класного керівника . - С .399-402
Завдання і функції класного керівника . - С .402-406
Напрями і форми роботи класного керівника . - С .406-410
Виховна робота з педагогічно занедбаними та хворими дітьми . - С .410-415
Планування роботи класного керівника . - С .415-422
Школознавство . - С .422
Характеристика нормативних документів про шклду. Планування роботи школи . - С .422
Питання теорії управління школою . - С .422-424
Основні положення Закону України "Про освіту" . - С .424-427
Стандарт освіти в Україні . - С .427-429
Демократизація управління школою . - С .429-431
Планування роботи школи . - С .431-437
Методична робота в школі і атестація педагогічних кадрів . - С .437
Зміст та методика роботи педагогічної ради . - С .437-440
Предметні методичні об'єднання . - С .440-442
Самоосвіта вчителів . - С .442-443
Організація допомоги молодому вчителеві . - С .443-447
Вивчення та розповсюдження передового педагогічного досвіду . - С .447-456
Професійні вимоги до особистості педагога . - С .456-460
Атестація вчителів . - С .460-465
Система шкільного контролю . - С .465-476
Перспективи розвитку національної освіти, школи і педагогічної науки в Україні на початку XXI століття . - С .476
Національна доктрина розвитку освіти в Україні . - С .476-479
Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) . - С .479-490
Основні напрями розвитку педагогічної науки і її взаємозв'язок з практикою . - С .490-499
ББК 74.00я73

Рубрики: Педагогіка--вивчення,  Атестація,  Національна освіта--Україна,  Педагогічна наука--Україна
Аннотация: З метою сприяння якісному оновленню курсу педагогіки у вищих педагогічних навчальних закладах на принципах науковості, об'єктивності, гуманізму, демократизму, природовідповідності, народності, пріоритету загальнолюдських цінностей в пропонованому посібнику викладені теоретичні основи педагогіки як науки з урахуванням найсучасніших досягнень у цій галузі людського буття.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
Обкладинка
74(4Укр)
П 24


   
    Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць: в 5-ти т. Т.5. Вища освіта. - Київ : Педагогічна думка, 2012. - 392 с. - ISBN 978-966-644-217-1 : 42.00 р.
    Содержание:
Андрущенко, В. П. Майбутнє університетів ХХІ століття: спроба прогностичного аналізу / В. П. Андрущенко. - С .11
Степко, М. Ф. Сучасні тенденції розвитку вищої освіти: можливості та доцільність їх реалізації в Україні / М. Ф. Степко. - С .30
Луговий, В. І. Оптимізація вищої освіти: робота над системними помилками / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова. - С .46
Голубенко, О. Л. Європейські метаструктури кваліфікацій для сфери освіти / О. Л. Голубенко, Т. Ю. Морозова. - С .61
Мазаракі А. А. Європейський формат управління конкурентоспроможністю вищого закладу освіти / А. А. Мазаракі. - С .74
Горобець, Ю. І. Проблеми формування університетів "Світового класу" / Ю. І. Горобець, С. М. Порєв. - С .93
Бакіров, В. С. Ідентичність і соціокультурне призначення університетів у "суспільстві знань" / В. С. Бакіров. - С .106
Грищенко, І. М. Деякі економічні аспекти підвищення якості вищої освіти / І. М. Грищенко. - С .121
Глузман, О. В. Ідеї університетської освіти у контексті світової та європейської цивілізації / О. В. Глузман. - С .132
Балабанов, К. В. Модернізація вищої освіти України в умовах євроінтеграції (на прикладі діяльності Маріупольського державного університету) / К. В. Балабанов. - С .143
Пархоменко, В. Д. Роль інформації і знання у вихованні нової свідомості людини / В. Д. Пархоменко, А. О. Пархоменко. - С .158
Згуровський, М. З. Дослідження еволюції залишкових знань у складних навчальних системах / М. З. Згуровський, В. В. Ясінський, А. О. Болдак. - С .170
Таланчук, П. М. Які освіта та наука - таке й суспільство / П. М. Таланчук. - С .191
Скрипнюк, О. В. Конституційний процес в Україні: проблеми та перспективи розвитку / О. В. Скрипнюк. - С .210
Губерський, Л. В. Про підготовку дослідників нового покоління в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Л. В. Губерський, О. В. Третяк. - С .222
Євтух М. Б. Пріоритети професійної підготовки вчителя в системі університетської освіти / М. Б. Євтух. - С .228
Шевченко, Г. П. Тенденції модернізації виховного процесу у вищій школі / Г. П. Шевченко. - С .241
Кононенко, В. І. Лінгвокультурологія в системі мовної освіти / В. І. Кононенко. - С .255
Кузьмінський А. І. Формування працелюбності в учнів як важливий чинник збереження і зміцнення їхнього здоров’я у педагогічній теорії і практиці О.А. Захаренка / А. І. Кузьмінський. - С .268
Тугай, А. М. Мотиваційні засади формування та розвитку творчого потенціалу працівників вищих навчальних закладів / А. М. Тугай, А. Ф. Гойко. - С .284
Черваньов, Д. М. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців з менеджменту інноваційної діяльності / Д. М. Черваньов, О. М. Герасименко. - С .294
Ківалов, С. В. Теоретичні засади прогнозування розвитку професійної освіти в процесі реформування системи освіти України / С. В. Ківалов. - С .309
Олійник, Я. Б. Сучасні підходи дослідження наукових шкіл та напрямків у методології української суспільної географії / Я. Б. Олійник. - С .318
Мокін Б. І. Фазова площина в якості простору моделювання процесу засвоєння навчальної дисципліни та її особливі точки / Б. І. Мокін. - С .327
Загірняк, М. В. Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці фахівців технічних спеціальностей / М. В. Загірняк, О. П. Чорний. - С .339
Малахов, В. П. Кусочно-лінійна апроксимація характеристики цифрового фільтру, що перебудовується / В. П. Малахов [и др.]. - С .356
Другие авторы: Ситніков В.С., Грицкевич Г.О., Петров І.С., Ситніков Т.В.
Чалий, О. В. Педагогічні аспекти розвитку поняття маси: досягнення, помилки, нерозв’язані проблеми / О. В. Чалий. - С .366
Jάnos, Nagy. Oktatάs, kutatάs-fejlesztes a Debreceni Egyetemen / N. Jάnos. - С .378
ББК 74(4Укр) + 88(4Укр)

Рубрики: Педагогічна наука--Україна,  Психологічна наука--Україна
Аннотация: У книзі вміщено праці членів Відділення вищої освіти НАПН України і науковців Інституту вищої освіти НАПН України з актуальних проблем розвитку вищої освіти, методологічного та методичного забезпечення виконання університетами нової місії в сучасному демократичному суспільстві у всій різноплановості аспектів його розвитку та підготовки рекомендацій з формування державної політики у сфері реформування системи вищої освіти України. Видання розраховано на наукових, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, учителів.

Доп.точки доступа
Петров І.С., Ситніков Т.В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
Обкладинка
74(4Укр)
П 24


   
    Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць: в 5-ти т. Т.4. Професійна освіта і освіта дорослих. - Київ : Педагогічна думка, 2012. - 512 с. - ISBN 978-966-644-216-4 : 44.00 р.
    Содержание:
Зіньковський Ю. Ф. Робітнича професія - головна умова економічної розбудови Української держави / Ю. Ф. Зіньковський. - С .19
Ничкало Н. Г. Розвиток людського капіталу - стратегічне завдання професійної освіти / Н. Г. Ничкало. - С .27
Биков В. Ю. Сучасні інноваційні ІКТ-інструменти розвитку систем відкритої освіти / В. Ю. Биков, А. М. Гуржій. - С .44
Радкевич, В. О. Професійна компетентність - складова професійної культури / В. О. Радкевич. - С .63
Падалка, О. С. Дидактичне забезпечення економічної освіти і виховання у загальноосвітній і вищій школі / О. С. Падалка. - С .74
Васянович, Г. П. Гуманітарна освіта - складова підготовки робітничих кадрів / Г. П. Васянович. - С .98
Сікорський, П. І. Професійне спрямування вивчення загальноосвітніх предметів у ПТНЗ: теоретичні засади / П. І. Сікорський. - С .110
Ягупов, В. В. Компетентнісний підхід у професійній підготовці фахівців у системі професійно-технічної овіти / В. В. Ягупов. - С .124
Лозовецький, В. Т. До питання оновлення професійної освіти / В. Т. Лозовецький. - С .134
Камінецький, Я. Г. Модернізація управління професійно-технічною освітою / Я. Г. Камінецький. - С .143
Баженов, В. А. Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні комплексного інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу / В. А. Баженов, П. П. Лізунов, А. О. Білощицький. - С .156
Гуревич, Р. С. Веб-квест як інноваційна технологія навчання / Р. С. Гуревич. - С .169
Єльникова, Г. В. Культура управлінської праці керівника професійно-технічного навчального закладу / Г. В. Єльникова. - С .179
Свистун, В. І. Функціональний аналіз управлінської діяльності керівника професійно-технічного навчального закладу / В. І. Свистун. - С .189
Лузан, П. Г. Технологія тестового контролю успішності майбутніх робітників-аграрників / П. Г. Лузан. - С .201
Огієнко, О. І. Компетентністно-модульний підхід у професійній освіті: зарубіжний досвід / О. І. Огієнко. - С .218
Зязюн І. А. Професія вчителя у вимірі педагогічної майстерності / І. А. Зязюн. - С .229
Лещенко М. П. Тенденції розвитку міжнародного освітньо-педагогічного простору / М. П. Лещенко, Н. М. Авшенюк. - С .246
Олійник, В. В. Післядипломна педагогічна освіта керівних і педагогічних кадрів / В. В. Олійник. - С .258
Солдатенко, М. М. Самоосвітня діяльність як засіб професійного саморозвитку / М.М. Солдатенко. - С .266
Семеног О. М. Наукова мовна культура як основа фахового саморозвитку / О. М. Семеног. - С .274
Отич О. М. Естетика і етика педагогічної дії / О. М. Отич. - С .283
Хомич, Л. О. Формування громадянської відповідальності майбутнього вчителя / Л. О. Хомич. - С .292
Усатенко, Т. П. Мобільність - рух у підготовці майбутнього педагога / Т. П. Усатенко. - С .301
Орлов, В. Ф. Технології рефлексивної дії у педагогічній діяльності викладачів мистецьких ВНЗ / В. Ф. Орлов. - С .311
Лавріненко, О. А. Педагогічна майстерність: ретроспективний огляд (60-70 роки ХХ ст.) / О. А. Лавріненко. - С .321
Вільчковський, Е. С. Особливості підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах Польщі і України / Е.С. Вільчковський. - С .332
Філіпчук, Г. Г. Національна освіта у контексті суспільних викликів / Г. Г. Філіпчук. - С .341
Ткаченко, В. М. Виховання громадянськості: "навчитися жити разом" / В. М. Ткаченко. - С .364
Помиткін, Е. О. Соціально-психологічні умови розвитку духовної культури молоді / Е. О. Помиткін. - С .379
Чембержі, М. І. Реформування освіти: ідеї та практичні шляхи / М. І. Чембержі. - С .387
Іванова, Т. В. Феномен особистісно орієнтованого лідерства / Т. В. Іванова. - С .396
Гончаренко С. У. Дидактичні аспекти освіти дорослих / С. У. Гончаренко. - С .408
Лук’янова, Л. Б. Розвиток освіти дорослих в Україні: вимоги часу / Л. Б. Лук’янова. - С .414
Щербак О. І. Освіта дорослих як пріоритет навчання впродовж життя / О. І. Щербак. - С .424
Анненков, В. П. Сучасні проблеми розвитку освіти дорослих / В. П. Анненков. - С .435
Сігаєва, Л. А. Концептуальні підходи до професійного навчання дорослих / Л. А. Сігаєва. - С .444
Дмитриченко, М. Ф. Перспективи розвитку вищого навчального закладу / М. Ф. Дмитриченко, В. П. Лясковський. - С .456
Грищенко, І. М. Економічні аспекти підвищення якості вищої освіти / І. М. Грищенко. - С .466
Романовський, О. Г. Проблеми реалізації гуманістичних принципів у сучасній вищій освіті / О. Г. Романовський. - С .477
Мельник, П. В. Підручник у підготовці працівників державної податкової служби / П. В. Мельник. - С .484
Курляк, І. Є. Особливості професійної освіти дорослих в контексті ортодидактики / І. Є. Курляк, В. Є. Робак. - С .494
Аніщенко, О. В. Освіта дорослих в умовах розвитку міграційних процесів / О. В. Аніщенко. - С .503
ББК 74(4Укр) + 88(4Укр)

Рубрики: Педагогічна наука--Україна,  Психологічна наука--Україна
Аннотация: Збірник наукових праць присвячено 20-річчю Національної академії педагогічних наук України. Аналізуються основні етапи розвитку. Відділення професійної освіти і освіти дорослих, напрями досліджень з проблем теорії і методики неперервної професійної освіти, педагогічної майстерності, а також філософсько-педагогічні й андрагогічні аспекти розвитку освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів, в умовах розбудови в Україні демократичного громадянського суспільства.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
Обкладинка
74(4Укр)
П 24


   
    Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць: в 5-ти т. Т.3. Загальна середня освіта. - Київ : Педагогічна думка, 2012. - 432 с. - ISBN 978-966-644-215-7 : 42.00 р.
    Содержание:
Гончаренко С. У. Педагогічні закони і закономірності / С. У. Гончаренко. - С .11
Плахотник, В. М. Система навчання в контексті загальної теорії систем / В. М. Плахотник. - С .20
Пометун О. І. Освіта для сталого розвитку - нова педагогічна модель / О. І. Пометун. - С .35
Богуш А. М. Передшкільна освіта: знахідки, реалії, перспективи / А. М. Богуш. - С .48
Савченко, О. Я. Розвиток змісту початкової освіти в умовах державного суверенітету України: методологічний, законодавчий, дидактичний аспекти / О. Я. Савченко. - С .61
Бібік, Н. М. Компетенції і компетентність у результатах початкової освіти / Н. М. Бібік. - С .75
Хорошковська, О. Н. Формування комунікативних умінь в учнів початкових класів на уроках української мови як державної / О.Н. Хорошковська. - С .86
Удод, О. А. Історична освіта в Україні: світоглядні та методологічні основи / О. А. Удод. - С .97
Арцишевський Р. А. Методичне забезпечення світоглядної освіти / Р.А. Арцишевський. - С .115
Бурда М. І. Особистісна орієнтація змісту підручників з математики у старшій школі / М. І. Бурда. - С .127
Ільченко В. Р. Цілісна освіта "Довкілля" як варіант складової освіти для сталого розвитку / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз. - С .137
Шут, М. І. Актуальні проблеми модернізації базової фізичної освіти / М. І. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко. - С .149
Буринська, Н. М. Зміст і побудова курсу хімії загальноосвітньої школи / Н. М. Буринська. - С .161
Ярошенко, О. Г. Середня хімічна освіта у вимірі сучасності / О. Г. Ярошенко. - С .172
Шищенко, П. Г. Геоекологія як наука і навчальна дисципліна / П. Г. Шищенко, О. П. Гавриленко, Н. В. Муніч. - С .181
Мацько Л. І. Лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту у процесі навчання української мови у старшій и вищій школі / Л. І. Мацько. - С .192
Голобородько, Є. П. Приоритетні напрями методики навчання російської мови в Україні на сучасному етапі / Є. П. Голобородько. - С .209
Мальований, Ю. І. Курси за вибором у змісті профілю навчання / Ю. І. Мальований, В. І. Кизенко. - С .218
Сологуб, А. І. Теоретико-методичні засади профільної креативної освіти творчо обдарованих учнів / А. І. Сологуб. - С .226
Мадзігон, В. М. Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи / В. М. Мадзігон. - С .241
Жалдак М. І. Інформатизація навчального процесу в середніх і вищих навчальних закладах - веління часу / М. І. Жалдак. - С .256
Биков В. Ю. Сучасні тенденції інноваційного розвитку інформаційно-освітнього середовища систем відкритої освіти / В. Ю. Биков. - С .277
Воробієнко, П. П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі відкритої освіти: досвід упровадження / П. П. Воробієнко. - С .291
Ляшенко О. І. Адаптивні системи дистанційного навчання / О. І. Ляшенко, П. І. Федорук. - С .303
Морзе, Н. В. Якими мають бути сучасні електронні освітні ресурси для школи / Н. В. Морзе. - С .312
Спірін, О. М. Оцінювання якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання / О. М. Спірін. - С .323
Верлань, А. Ф. Діалогове моделювання як метод розв’язування задач обробки знань у навчальних системах / А. Ф. Верлань, І. О. Чмир, Ю. О. Фуртат. - С .334
Закусило, О. К. Проблеми підготовки спеціалістів з розробки програмного забезпечення / О. К. Закусило, В. М. Волохов. - С .343
Коцур, В. П. Підготовка нового вчителя ХХІ ст.: інноваційні засади, завдання і перспективи поступу / В. П. Коцур. - С .351
Сидоренко, В. К. Проектна культура як необхідний компонент професійно-педагогічної підготовки вчителя / В. К. Сидоренко. - С .362
Вашуленко М. С. Мовленнєва підготовка майбутніх учителів початкових класів у педагогічному навчальному закладі / М. С. Вашуленко. - С .374
Мартинова, Р. Ю. Сутність і структура процесуальної інтеграції професійної та іншомовної мовленнєвої діяльності / Р.Ю. Мартинова. - С .389
Соф’янц, Е. М. Мережева школа як ефективний засіб підвищення професійної компетентності керівних кадрів / Е. М. Соф’янц. - С .404
Носко, М. О. Фізичні вправи і гравітоніка / М. О. Носко. - С .418
ББК 74(4Укр) + 88(4Укр)

Рубрики: Педагогічна наука--Україна,  Психологічна наука--Україна
Аннотация: У збірнику поданно статті членів Відділення загальної середньої освіти з актуальних проблем сучасної педагогічної теорії і практики, зокрема відображено результати досліджень з теорії і методики навчання, використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, удосконалення підготовки педагогічних кадрів. Видання розраховане на наукових, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, учителів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
Обкладинка
74(4Укр)
П 24


   
    Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць: в 5-ти т. Т.2. Психологія, вікова фізіологія та дефектологія. - Київ : Педагогічна думка, 2012. - 400 с. - ISBN 978-966-644-214-0 : 42.00 р.
    Содержание:
Максименко, С. Д. Методологія прогнозування та внутрішні лінії психічного здоров’я особистості / С. Д. Максименко. - С .11
Балл, Г. О. Дворівнева модель категорійно-поняттєвого аппарату людинознавства / Г.О. Балл. - С .34
Бондаренко, В. Д. Актуальні проблеми психології релігії в контексті зближення світських і конфесійних досліджень релігійних феноменів / В. Д. Бондаренко. - С .45
Бондаренко О. Ф. Семантика маніпуляції: розпізнавання й викриття / О. Ф. Бондаренко. - С .56
Боришевський М. Й. Соціально-психологічна сутність та розвиток духовності особистості / М. Й. Боришевський. - С .73
Бурлачук, Л. Ф. Міжкультурні відмінності вибірок стандартизації тесту мотиваційних орієнтацій / Л. Ф. Бурлачук, Х. Г. Рахубовська. - С .83
Васютинський, В. О. Соціально-психологічні ознаки "культури бідності" у свідомості та поведінці українців / В. О. Васютинський. - С .93
Говорун, Т. В. Гендерний ракурс проблеми суб’єктності в економічній соціалізації особистості / Т. В. Говорун. - С .104
Горностай, П. П. Психологія малих груп: структура, динаміка, ідентичність / П. П. Горностай. - С .115
Донченко О. А. Архетиповий механізм консолідації і злагоди / О. А. Донченко. - С .126
Карамушка Л. М. Технологічний підхід у діяльності організаційних психологів: сутність та основні форми реалізації / Л. М. Карамушка. - С .137
Киричук О. В. "Я"-концепція безробітного та її емпіричні кореляти / О. В. Киричук. - С .147
Костицький, М. В. Про розвиток юридичної психології в Україні / М. В. Костицький. - С .165
Моляко В. О. Концепція творчого сприймання / В. О. Моляко. - С .176
Мотренко, Т. В. Філософські та психологічні проблеми розвитку людського потенціалу у глобальному позиціонування України / Т. В. Мотренко. - С .187
Носенко, Е. Л. Емоційний інтелект як інтегративна динамічна властивість доброчинної особистості: компонентна структура, рівні вияву / Е. Л. Носенко. - С .200
Саннікова, О. П. Індивідуально-типові переваги у виборі механізмів психологічних захистів / О. П. Саннікова. - С .211
Сідак, В. С. Проблемні питання з організації психологічного забезпечення у Збройних силах України у сучасних умовах: психологічний аналіз / В. С. Сідак, В. Є. Шевченко. - С .220
Слюсаревський, М. М. Суспільне життя і соціальна психологія: спроба співвіднесення траєкторій розвитку / М. М. Слюсаревський. - С .233
Смульсон, М. Л. Теоретико-методологічні засади проектування дистанційних середовищ розвитку інтелекту / М. Л. Смульсон. - С .246
Татенко В. О. Теоретично-методологічні проблеми сучасної психології в контексті суб’єктивно-вчинкового підходу / В. О. Татенко. - С .257
Титаренко, Т. М. Особистісні практики конструювання життя: зміна фокусування / Т. М. Титаренко. - С .269
Толстоухов, А. В. Людська особистість за доби глобалізації: імперативи та перспективи / А. В. Толстоухов. - С .278
Чебикін О. Я. Системно-діяльнісна концепція підготовки вчителя та психолого-педагогічні основи супроводу її впровадження / О. Я. Чебикін. - С .289
Чепелєва, Н. В. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості / Н. В. Чепелєва. - С .300
Яценко, Т. С. Взаємозв’язки свідомого і підсвідомого в контексті проблеми психологічних захистів / Т. С. Яценко. - С .311
Бондар, В. І. Розвиток освіти дітей з психофізичними порушеннями в Європі, Росії, Україні (порівняльний аналіз) / В. І. Бондар, В. М. Синьов, В. В. Тищенко. - С .325
Засенко, В. В. Освіта осіб з особливостями психофізичного розвитку: виклики часу / В. В. Засенко. - С .350
Коляденко, В. Г. Вікова фізіологія шкіри та довголіття людини / В. Г. Коляденко. - С .362
Пішак, В. П. Роль теоретичної та практичної підготовки у становленні професійної ідентичності майбутнього медичного психолога / В. П. Пішак, А. С. Борисюк. - С .368
Сак, Т. В. Навчальна діяльність учнів з особливостями психофізичного розвитку: проблема корекційного формування / Т. В. Сак. - С .378
Скрипник, Т. В. Системна психокорекція дітей з розладами аутичного спектра / Т. В. Скрипник. - С .388
ББК 74(4Укр) + 88(4Укр)

Рубрики: Педагогічна наука--Україна,  Психологічна наука--Україна
Аннотация: У книзі вміщено праці членів Академії та науковців Відділення психології, вікової фізіології та дефектології з актуальних психологічних, соціально-психологічних, фізіологічних та дефектологічних проблем сучасності.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
Обкладинка
74(4Укр)
П 24


   
    Педагогічна і психологічна науки в Україні : збірник наукових праць: в 5-ти т. Т.1. Загальна педагогіка та філософія освіти. - Київ : Педагогічна думка, 2012. - 368 с. - ISBN 978-966-644-213-3 : 40.00 р.
    Содержание:
Кремень, В. Г. Освіта у вимірах методології синергетики / В. Г. Кремень. - С .11
Луговий, В. І. Ключові поняття сучасної педагогіки: навчальний результат, компетентність, кваліфікація / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова. - С .23
Огнев'юк В. О. Освітологія / В. О. Огнев’юк. - С .38
Артемчук Г. І. Глобалізація і деякі питання розвитку мов / Г. І. Артемчук. - С .52
Бойко А. М. Феномен "суб’єктно-суб’єктні відносини" - стратегія подальшого розвитку педагогічної теорії і практики / А. М. Бойко. - С .60
Сисоєва С. О. Культурологічні концепти освітології в контексті розвитку полікультурного суспільства / С. О. Сисоєва. - С .78
Пустовіт, Г. П. Теоретичні концепти мети сучасної позашкільної освіти і виховання / Г. П. Пустовіт. - С .95
Сухомлинська, О. В. Психотехніка - втрачений напрям радянської педагогічної науки і практики / О. В. Сухомлинська. - С .107
Кузь В. Г. Сухомлиністика - нова парадигма елітного виховання / В. Г. Кузь. - С .125
Троцко, Г. В. Становлення та розвиток волонтерського руху в Україні / Г. В. Троцко. - С .135
Побірченко, Н. С. Огляд досліджень культурно-просвітницької діяльності українських Громад другої половини ХІХ - початку ХХ століття у сучасних вимірах / Н. С. Побірченко. - С .149
Дічек, Н. П. Розвиток освіти на українських землях у добу бароко / Н. П. Дічек. - С .166
Березівська, Л. Д. Шкільна реформа в Україні початку 90-х років ХХ століття як перехідний період до особистісно орієнтованої парадигми освіти / Л. Д. Березівська. - С .180
Бех І. Д. Рефлексія як чинник саморозвитку особистості / І. Д. Бех. - С .191
Кравець, В. П. Статеве виховання учнівської молоді у педагогіці та шкільній практиці країн Євросоюзу / В. П. Кравець. - С .203
Лозова, В. І. Розвиток суб’єктності особистості у навчанні / В. І. Лозова. - С .216
Будак, В. П. Система ціннісних орієнтирів сучасної студентської молоді / В. П. Будак. - С .233
Сидоренко, О. Л. Місія зовнішнього незалежного оцінювання у розбудові національної системи моніторингу якості освіти / О. Л. Сидоренко. - С .244
Харченко, С. Я. Педагогічна реабілітація дезадаптованих підлітків / С. Я. Харченко. - С .257
Рогова П. І. Всеукраїнський галузевий інформаційний ресурс ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського: стан і перспективи / П.І. Рогова. - С .269
Прокопенко, І. Ф. Підвищення економічної ефективності системи професійної освіти / І.Ф. Прокопенко. - С .285
Бондар, В. І. Теоретико-методологічні та технологічні основи модернізації системи підготовки вчителя / В. І. Бондар. - С .291
Бутенко В. Г. Актуальні проблеми дизайн-освіти та естетичного виховання молоді / В. Г. Бутенко. - С .302
Євдокімов, В. І. Нові педагогічні технології як засіб запобігання конфліктам і подолання їх у студентському середовищі / В. І. Євдокімов. - С .311
Терещук, Г. В. Суперечності і проблеми в організації навчального процесу у вищій школі в контексті інноваційних змін / Г. В. Терещук. - С .320
Лосюк, П. В. Поєднання профільного навчання старшокласників з трудовою підготовкою як нова дидактична система / П. В. Лосюк. - С .331
Миропольська, Н. Є. Методичний супровід процесу навчання художньої культури / Н. Є. Миропольська. - С .345
Локшина, О. І. Планування та оцінювання освітньої політики: генеза концептуальних поглядів зарубіжних вчених / О. І. Локшина. - С .355
ББК 74(4Укр) + 88(4Укр)

Рубрики: Педагогічна наука--Україна,  Психологічна наука--Україна
Аннотация: У книзі вміщено праці членів Національної академії педагогічних наук України та науковців Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України з пріоритетних питань методології педагогічної науки, філософії освіти, історії педагогіки як наукознавчої дисципліни, розвитку особистості в сучасних освітньо\виховних середовищах, застосування інноваційних технологій в різних освітніх закладах. Розраховано на наукових, науково-педагогічних працівників, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, психологів, учителів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
Обкладинка
378:37(477)
В 55


   
    Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Винницька область [Текст] : колективна монографія / упоряд. Т. Р. Кароєва. - Вінниця : Твори, 2021. - 408 с. - ISBN 978-966-949-811-3 : 140.00 р.
УДК

Рубрики: Вища освіта--Україна,  Педагогічна освіта--вища,  Педагогічна наука--Україна

Доп.точки доступа
Кароєва, Т.Р. \упоряд.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Луцик, Д.
    Актуальні проблеми педагогічної науки в Україні [Текст] / Д. Луцик, В. Ковальчук // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2010. - N 2. - С. 1-4. . - ISSN 0131-5358
ББК 74в05

Рубрики: Педагогічна наука--Україна
Доп.точки доступа
Ковальчук, В.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Хриков, Є. М.
    Стан та напрями розвитку педагогічної науки в Україні [Текст] / Є. М. Хриков // Український педагогічний журнал. - 2018. - N 2. - С. 99-110. - Бібліогр. у кінці ст.
УДК

Рубрики: Педагогічна наука--Україна
Кл.слова (ненормированные):
парадигма -- напрямки розвитку

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей