Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (273)Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (123)Центральної бібліотеки для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменко (8)Наукової бібліотеки МНУ ім. В. Сухомлинського (175)Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва (29)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=конференції<.>)
Общее количество найденных документов : 591
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
1.
74.00
П 24


   
    Педагогика [Текст] : науово-методичний збірник. Вип. 29. - Київ : Радянська школа, 1990. - 143 с. - 2.68 грн
    Содержание:
Ярмаченко, М. Д. Педагогічна наука на шляхах перебудови : Питання теорії і практики навчання / М. Д. Ярмаченко. - С .3-11
Фурман, А. В. Джерела проблемності в навчанні та їх класифікація : Питання теорії і практики навчання / А. В. Фурман. - С .12-20
Вороніна, Л. П. Дидактичні принципи формування загальнонавчальних умінь учнів : Питання теорії і практики навчання / Л. П. Вороніна. - С .21-25
Червякова, Н. І. Формування в учнів умінь оволодівати лекційним матеріалом : Питання теорії і практики навчання / Н. І. Червякова. - С .26-33
Момот, Л. Л. Роль дискусії у розвитку творчої активності старшокласників : Питання теорії і практики навчання / Л. Л. Момот. - С .34-37
Волинський, В. П. Організація пізнавальної діяльності учнів на уроках з використанням аудіовізуальних посібників : Питання теорії і практики навчання / В. П. Волинський. - С .38-41
Степанюк, А. В. Деякі підходи до формування цілісності знань учнів : Питання теорії і практики навчання / А. В. Степанюк. - С .42-46
Підласий, І. П. Моделі дидактичних прогнозів : Питання теорії і практики навчання / І. П. Підласий. - С .47-54
Забокрицька, О. І. Формування в учнів сумлінного ставлення до навчання на лабораторно-практичних заняттях / О. І. Забокрицька. - С .55-58
Гриньова, М. В. Про виховання саморегуляції у молодших школярів : Питання теорії і практики навчання / М. В. Гриньова. - С .59-64
Гребенюк, В. П. рівні етичної вихованості шестирічних першокласників / В. П. Гребенюк. - С .65-71
Бургін, М. С. Критерії оцінки передового досвіду : Вивчення і упровадження передового педагогічного досвіду / М. С. Бургін. - С .73-78
Ісаєва, Г. М. Шляхи вдосконалення впровадження передового педагогічного досвіду в школі : Вивчення і упровадження передового педагогічного досвіду / Г. М. Ісаєва, В. В. Сгадова, О. Г. Ярошенко. - С .79-82
Міненко, А. М. Шляхи вдосконалення атестації педагогічних кадрів : Питання школознавства і економіки народної освіти / А. М. Міненко. - С .84-87
Копиленко, Н. Б. Погляди класиків марксизму на дитячу працю і їх значення для сьогодення : Історія педагогіки і зарубіжна педагогіка / Н. Б. Копиленко. - С .88-96
Мисечко, О. Є. Крупська про історичний підхід у навчанні : Вивчення і упровадження передового педагогічного досвіду / О. Є. Мисечко. - С .97-103
Довга, Т. Я. Питання наукової організаціїпраці у педагогічній спадщині Н. К. Крупської : Вивчення і упровадження передового педагогічного досвіду / Т. Я. Довга, В. І. Завіна. - С .104-108
Панкевич, Г. В. Педагогічна спадщина Костянтини Малицької : Вивчення і упровадження передового педагогічного досвіду / Г. В. Панкевич. - С .109-113
Ходцева, А. О. Деякі проблеми диференціації змісту навчання в середній школі НРБ : Вивчення і упровадження передового педагогічного досвіду / А. О. Ходцева. - С .114-117
Дичек, Н. П. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в оцінках американських та англійських дослідників : Вивчення і упровадження передового педагогічного досвіду / Н. П. Дичек. - С .118-127
Абашкіна, Н. В. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського в оцінках західнонімецьких дослідників : Вивчення і упровадження передового педагогічного досвіду / Н. В. Абашкіна, Т. І. Тодоров. - С .128-134
Сухомлинська, О. В. Питання виховання дітей пролетаріату на Лейпцігській міжнародній педагогічній конференції (10-12 квітня 1928 р.) : Вивчення і упровадження передового педагогічного досвіду / О. В. Сухомлинська. - С .135-141
ББК 74.00

Рубрики: Педагогічна наука

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.20
О-75


   
    Основні аспекти інтелектуально-духовного розвитку особистості в умовах сучасної школи [Текст] : збірник науково-практичних матеріалів. - Миколаїв : [б. и.], 2000. - 126 с. - 5.00 грн
    Содержание:
Вдовиченко, Р. П. Сучасні підходи у роботі зі здібними і обдарованими дітьми / Р. П. Вдовиченко. - С .5
Січко, С. М. Особливості функціонування і управління школою нового типу / С. М. Січко. - С .8
Азарієва, Л. А. Формування інтелектуальних умінь, як елемента розумової праці в сучасній школі / Л. А. Азарієва. - С .11
Бережна, Г. І. Виховання майбутнього вчителя - носія національних цінностей і загальнолюдських надбань / Г. І. Бережна. - С .12
Бережний, С. В. Плекаємо майбутню національну еліту / С. В. Бережний. - С .17
Богдан, Т. Д. Організація творчої пошуково-пізнавальної діяльності учнів з метою підвищення їх творчого потенціалу та інтелектуального рівня / Т. Д. Богдан. - С .20
Бондар, Т. В. Формування вмінь і навичок учнів при виконанні лабораторно-практичних робіт з історії України / Т. В. Бондар. - С .22
Відайко, Г. В. Класифікація та використання навчальних пізнавальних завдвнь з історії / Г. В. Відайко. - С .24
Волохова, І. А. Науково-практична конференція один із аспектів розвитку інтелектуальних здібностей учнів / І. А. Волохова, В. А. Захарченко. - С .26
Гайченко, О. В. Психологические основы развития речи учащихся / О. В. Гайченко. - С .28
Губанова, Т. О. Розвиток мислення через розвиток зв'язного мовлення / Т. О. Губанова. - С .30
Деркач, А. Я. Шляхи підвищення ефективності навчання обдарованої молоді / А. Я. Деркач. - С .33
Долгошея, Ю. Г. Розвиток творчого мислення в процесі навчання / Ю. Г. Долгошея. - С .36
Дорошенко, К. Г. Життєтворчість сучасної школи: шляхи втілення / К. Г. Дорошенко. - С .37
Живило, Т. О. Організація дослідницької діяльності школярів на уроках зарубіжної літератури / Т. О. Живило. - С .40
Жукова, О. В. Система роботы коллегиума по созданию условий для самореализации личности ученика / О. В. Жукова. - С .43
Кирилова, О. М. З досвіду роботи малят-науковців / О. М. Кирилова. - С .45
Кисельов, С. П. Актуальність питання науково-дослідницької підготовки вчителів і учнів у школах нового типу / С. П. Кисельов. - С .46
Колесник, И. В. Развитие навычек говорения как обязательное условие воспитания интеллектуальлно развитой личности / И. В. Колесник. - С .48
Комаров, М. Ю. Формирование культуры мышления основ алгоритмизации в курсе информатики гуманитарной гимназии №2 г. Николаева / М. Ю. Комаров. - С .50
Корж, Т. О. Диференціація, індивідуалізація на уроках фізики / Т. О. Корж. - С .52
Коросташевець, В. О. Про деякі аспекти особистісно зорієнтованого навчання / В. О. Коросташевець. - С .53
Ліпковська, О. А. Дослідницькі методи навчання фізики / О. А. Ліпковська. - С .55
Мазуркевич, Л. І. Шляхи інтересу учнів до знань / Л. І. Мазуркевич. - С .56
Майборода, Л. М. Ділова гра як метод активізації пізнавальної діяльності / Л. М. Майборода. - С .57
Матіюк, М. Г. Аспекти інтелектуально-духовного розвитку учнів як особистості в сучасних умовах школи / М. Г. Матіюк. - С .60
Мирненко, И. Г. Проблемы личностно-ориентированного обучения / И. Г. Мирненко. - С .64
Мороз, Р. А. Психычне здоровёя учныв в школах нового типу / Р. А. Мороз. - С .66
Морозова, І. М. Диференциация навчання в початкової ланці освіти / І. М. Морозова. - С .69
Наточій, А. М. Індивідуалізоване навчання як фактор розвитку особистості / А. М. Наточій. - С .71
Новошипицький, В. А. Педагогічне керівництво науково-дослідною робртою учнів / В. А. Новошипицький. - С .73
Орцева, Н. І. До питань використання в навчальному процесі групових технологій / Н. І. Орцева. - С .74
Остапчук, Л. В. Структура системи вправ з математики підвищеного рівня складності в умовах колегіуму / Л. В. Остапчук. - С .76-78
Павліченко, А. В. Формування інтелектуальних умінь як елементу культури розумової праці в сучасній школі на уроках англійської мови / А. В. Павліченко. - С .77
Пересунько, О. В. Розвиток логічного мислення та творчої діяльності учнів в процесі вивчення алгоритмізації на уроках інформатики в Миколаївському муніципальному колегіумі / О. В. Пересунько. - С .79
Петрова, І. Я. Умови розвитку здібностей та формування обдарованості дітей шкільного віку / І. Я. Петрова. - С .82-84
Ползікова, Т. І. Роль комунікативних технологій викладання іноземних мов у сучасній школі / Т. І. Ползікова. - С .82
Полушкіна, І. О. Організація навчання та виховання за індивідуальною програмою / І. О. Полушкіна. - С .83
Посипайло, В. В. Проблема підвищення інтелектуальних творчих можливостей шляхом навчання дисциплін державного та шкільного компоненту / В. В. Посипайло. - С .86
Ржепецький, Л. А. Робота з історичними документами як елемент наукового дослідництва школярів / Л. А. Ржепецький. - С .87
Риженков, А. В. Організація науково-дослідницької роботи з дітьми / А. В. Риженков. - С .88
Рябчикова, Н. І. Аспекти інтелектуально-духовного розвитку учнів як особистості в умовах сучасної школи / Н. І. Рябчикова. - С .90
Синицына, А. А. Аспекты интелектуально-духовного развития школьника как личности в условиях современной школы / А. А. Синицына. - С .91
Синявська, Т. С. Формування інтелектуальних умінь як елементу культури розумової праці в сучасній школі / Т. С. Синявська. - С .95
Сімперович, О. О. Підвищення інтелектуальних творчих можливостей учнів / О. О. Сімперович. - С .95
Склярова, О. М. Аспекты интелектуально-духовного развития как личности в условиях современной школы / О. М. Склярова. - С .98
Стамат, Т. В. Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках зарубіжної літератури / Т. В. Стамат. - С .101
Степанова, Т. М. Організація процесу навчання математики в роботі з обдарованими дітьми / Т. М. Степанова. - С .104
Студенко, В. О. Проблеми розвитку творчих здібностей учнів в сучасній науці / В. О. Студенко. - С .105
Теглівець, Л. В. Психолого-педагогические особенности построения системы работы с обаренными детьми / Л. В. Теглівець. - С .107
Терещенко, З. В. Виявлення і розвиток обдарованості школярів / З. В. Терещенко. - С .111
Тужикова, О. М. Проблема підвищення інтелектуальних творчих можливостей шляхом навчальних дисциплін державного типу та шкільного компоненту / О. М. Тужикова. - С .113
Франків, Н. Б. Організація процесу навчання хімії в умовах закладів нового типу / Н. Б. Франків. - С .114
Харченко, О. О. Урок - основна форма навчання та виховання / О. О. Харченко. - С .116
Хмелевська, Є. В. Умови розвитку здібностей та формування обдарованості дітей шкільного віку / Є. В. Хмелевська. - С .118
Цуркан, Л. В. Нестандартний урок в сучасній школі / Л. В. Цуркан. - С .120
Інтелектуально-духовний розвиток творчої особистості в умовах сучасної школи . - С .124
ББК 74.20

Рубрики: Особистість--інтелектуально-духовний розвиток--зош,  Сучасна школа--особистість
Аннотация: Читпачеві пропонуються матеріали конференції: основні доповіді, зроблені її учасниками, а також тези, надіслані учасниками всіх трьох секцій конференції.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.202.4
О-72


   
    Освітні технології в школі та вузі [Текст] : матеріали науково-практичної конференції. - Миколаїв : МФ НаУКМА, 1999. - 224 с. - ISBN 966-7458-09-1 (в пер.) : 4.00 р.
    Содержание:
Болюбаш, Я. Я. Реформування педагогічної освіти: концептуальні питання / Я. Я. Болюбаш. - С .3-6
Будак, В. Д. Педагогічна освіта на сучасному етапі розвитку / В. Д. Будак. - С .6-8
Грищенко, Г. П. Система підготовки педагогічних кадрів / Г. П. Грищенко. - С .8-13. - Бібліогр. у кінці ст.
Пуховська, Л. П. Розвиток теорії професійної підготовки вчителів на Заході / Л. П. Пуховська. - С .13-18
Журецький, Я. І. Становлення особистісно орієнтованої освіти / Я. І. Журецький. - С .18-19
Пєхота, О. М. Технологічний підхід в освіті з позицій педагогіки розвитку / О. М. Пєхота. - С .20-25. - Бібліогр. у кінці ст.
Сисоєва, С. О. Технології педагогічної творчості в системі освітніх технологій / С. О. Сисоєва. - С .25-27
Семиченко, В. А. Концептуальні основи рефлексивного вивчення психології / В. А. Семиченко. - С .28-32
Стариков, І. М. Використання модульної системи у професійно-технічному навчанні робітників і спеціалістів / І. М. Стариков. - С .32-35
Сиротенко, А. Й. Сугестопедичне навчання / А. Й. Сиротенко. - С .35-38. - Бібліогр. у кінці ст.
Початкова школа
Богуш, А. М. Профессионально-речевая готовность студентов к обучению детей второму славянскому языку в дошкольном возрасте / А. М. Богуш, Т. Н. Котик. - С .39-43
Степанова, Т. М. Через гру до читання / Т. М. Степанова. - С .43-45
Тарасова, О. В. Освітні технології в початковій школі / О. В. Тарасова, Н. В. Старченко. - С .46-48
Авраменко, К. Б. З історії розвитку освітніх технологій в Україні / К. Б. Авраменко. - С .48-49
Нор, К. Ф. Організація роботи учнів у динамічних парах / К. Ф. Нор. - С .50-54
Соколовская, А. С. Особенности развития диалогической речи младших школьников Вальфдорфской школы / А. С. Соколовская. - С .54-58
Синицына, А. А. Развитие личности младшего школьника в системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова (из опыта работы) / А. А. Синицына. - С .59-61
Алимова, С. В. Укрупнение дидактических единиц (УДЕ) в курсе математики начальной школы / С. В. Алимова. - С .61-64
Соколовська, О. С. Гуманістичний аспект викладання математики у муніципальному колегіумі / О. С. Соколовська, С. М. Вірозуб. - С .64-67
Бабаян, Ю. О. Формування пізнавального інтересу молодшого школяра до навчання через удосконалення форм навчальної діяльності / Ю. О. Бабаян. - С .67-70
Освітні технології у сучасній школі
Любарська, О. М. Формування творчої особистості учня (технологічний аспект) / О. М. Любарська. - С .71-76. - Бібліогр. у кінці ст.
Козляковський, П. А. Розвиток та самовдосконалення творчих якостей особистості / П. А. Козляковський. - С .76-79
Билюк, А. В. Проблемное обучение / А. В. Билюк. - С .79-82
Киктенко, А. И. Исследовательская технология в школьном обучении / А. И. Киктенко. - С .82-86
Бень, А. А. Технологии, соответствующие развивающей школе / А. А. Бень. - С .87-89
Вдовиченко, Р. П. Педагогічний аналіз в управлінні розвитком школи / Р. П. Вдовиченко. - С .89-92
Баран, М. І. Елементи досліджень в шкільному курсі математики / М. І. Баран, О. І. Баран. - С .92-96
Слепцова, І. М. Модульно-розвивальне викладання інформатики / І. М. Слепцова. - С .96-98
Шевчук, В. В. Творческая самостоятельная работа учащихся на уроках истории / В. В. Шевчук. - С .98-100
Колесниченко, Л. Г. Ігрові технології на уроках правознавства / Л. Г. Колесниченко. - С .100-102
Риженков, А. В. Рейтингова технологія оцінки знань в середньому навчальному закладі / А. В. Риженков. - С .102-105
Тарасова, С. М. Індивідуалізація довузівської підготовки вчителя / С. М. Тарасова. - С .105-108
Ішмурат, В. В. Адаптивна система навчання / В. В. Ішмурат. - С .108-110
Кирилова, О. М. З досвіду роботи товариства малят-науковців / О. М. Кирилова. - С .110-113
Войцеховська, Т. Діалог на уроці / Т. Войцеховська. - С .112-113
Технології виховного процесу в закладах освіти
Коцарь, І. М. Школа культуротворчості / І. М. Коцарь. - С .115-116
Наточій, А. М. Педагогічна взаємодія як виховна технологія / А. М. Наточій. - С .116-118
Тарасова, Л. В. Суггестивная технология / Л. В. Тарасова. - С .119-122
Блакитна, Т. І. Школа життєтворчості / Т. І. Блакитна. - С .122-123
Олексюк, О. Є. Система виховоної роботи у педагогічних закладах освіти / О. Є. Олексюк. - С .124-128
Задов, Е. С. Використання можливостей технології В.М. Броннікова в підготовці майбутнього вчителя / Е. С. Задов. - С .128-130. - Бібліогр. у кінці ст.
Дубенко, С. Л. Використання педагогічних технологій в умовах роботи дитячих оздоровчих таборів / С. Л. Дубенко. - С .131-133
Дорошенко, К. Формування виховного ідеалу у контексті особистісно орієнтованих технологій виховання / К. Дорошенко. - С .133-134
Солдатенко, М. М. Сучасні технології навчання / М. М. Солдатенко. - С .135-137
Старовойт, Л. В. Розвиток творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя-словесника / Л. В. Старовойт. - С .138-140
Багмет, М. О. Технологія викладання політології / М. О. Багмет. - С .140-142
Мещанінов, О. П. Розвиток технологій у системі навчання в умовах інформатизації суспільства / О. П. Мещанінов. - С .142-148
Лейфура, В. М. Модульний принцип побудови курсу математичного аналізу в системі нової технології навчання / В. М. Лейфура, Л. С. Тесленко. - С .148-150
Білий, Ю. О. Історія розвитку дистанційного навчання / Ю. О. Білий. - С .150-154. - Бібліогр. у кінці ст.
Дятлова, С. І. Модульно-розвиваюче навчання математиці в вузі / С. І. Дятлова. - С .154-157
Глузман, Н. А. Особистісно орієнтована підготовка студентів до професійної діяльності / Н. А. Глузман. - С .158-160
Ходякова, Г. В. Технологія навчання майбутніх учителів математики та інформатики проектуванню педагогічних програмних засобів / Г. В. Ходякова. - С .160-163
Тихонова, Т. В. Нові інформаційні технології в школі і вузі / Т. В. Тихонова. - С .163-166
Мирошниченко, В. И. Использование мультимедіа при изучении природоведческих дисциплин / В. И. Мирошниченко. - С .166-168
Васильєва, Л. Я. Ігрові технології при викладанні методики математики / Л. Я. Васильєва. - С .168-170
Иванов, Н. И. Моделирование будущей деятельности учителя физической культуры / Н. И. Иванов, Г. Б. Жигадло. - С .171-173. - Бібліогр. у кінці ст.
Баріхашвілі, І. І. Перспективи дистанційного навчання / І. І. Баріхашвілі. - С .172-173. - Бібліогр. у кінці ст.
Шпачинський, І. Л. Теорія розв'язування винахідницьких задач (ТВВЗ / І. Л. Шпачинський. - С .174-175
Середа, І. В. Технологія професійного саморозвитку вчителя-початківця / І. В. Середа. - С .176-179
Богатирьов, К. О. Формування професійної товариськості студента вузу АПК / К. О. Богатирьов. - С .180-181
Артюшина, М. В. Технологія роботи з академічною студентською групою як суб'єктом навчальної діяльності / М. В. Артюшина. - С .182-185
Сучасні технології викладання української та іноземної мови та літератури
Федоренко, В. А. Место педагогических технологий в гимназическом образовании / В. А. Федоренко. - С .186-190
Осипов, П. І. Integrierte Übersetzungstheorie im Fremdsprachenunterricht / П. І. Осипов. - С .190-193. - Бібліогр. у кінці ст.
Гришкова, Р. О. Технологія особистісно орієнтованого вивчення іноземної мови / Р. О. Гришкова. - С .193-197. - Бібліогр. у кінці ст.
Мироненко, Т. П. Обучение языкам сценическим методом / Т. П. Мироненко. - С .197-200. - Бібліогр. у кінці ст.
Худякова, І. М. Використання мультимедіа в навчанні студентів / І. М. Худякова. - С .201-202
Баркаси, В. В. Ролевые игры - один из способов повышения интереса к предмету / В. В. Баркаси. - С .203-206. - Бібліогр. у кінці ст.
Шуткина, Г. М. Педагогика вовлечения / Г. М. Шуткина. - С .206-208
Ситченко, А. Л. Формування в школярів умінь аналізувати образ-персонаж / А. Л. Ситченко. - С .209-212. - Бібліогр. у кінці ст.
Фанта, Л. Є. Активні форми роботи на уроках української мови / Л. Є. Фанта. - С .213-214
Гладышев, В. В. Сменная таблица как технологическое звено процесса изучения литературного произведения в школе / В. В. Гладышев, С. В. Озаринский. - С .214-217. - Бібліогр. у кінці ст.
Заскалєта, С. Г. Ділова гра при вивченні іноземної мови / С. Г. Заскалєта. - С .218-220
ББК 74.202.4 + 74.580.22

Рубрики: Освітні технології
Аннотация: В матеріалах науково-практичної конференції розглядаються актуальні питання реалізації пехнологічного підходу в освіті, сучасних освітніх технологій в школі та вузі. Представлен досвід роботи шкіл та вузів. Для викладачів вищих і середніх навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів університетів та педагогічних інститутів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
74.202.61
Н 63


    Николаева, Л. А.
    Конференции старшеклассников [Текст] : пособие для учителя / Л.А. Николаева. - М. : Просвещение, 1980. - 96 с. - 0.73 грн
ББК 74.202.61

Рубрики: Школа--конференції

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
74.200.584.1
К 71


    Косолапов, В. И.
    Диспуты и конференции в школе [Текст] : пособие для учителя / В.И. Косолапов. - М. : Просвещение, 1975. - 128 с. - 0.93 грн
ББК 74.200.584.1

Рубрики: Диспути--школа,  Конференції--школа

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
74.268.3(4УКР)
К 56


    Ковальчук, О.
    Українська література: уроки активного співробітництва (диспути, конференції, проблемні семінари) [Текст] : метод. посібник / О. Ковальчук, Б. Мозолюк. - Тернопіль : "Підручники і посібники", 1999. - 64 с. - ISBN 966-562-283-8 : 2.00 грн
    Содержание:
Уроки-диспути . - С .4
Середні класи . - С .5
Найбільше горе Миколки (за оповіданням Архипа Тесленка "Школяр" - 5 клас) . - С .5
Хто є хто? (за оповіданням Володимира Винниченка "Федько-халамидник" - 5 клас) . - С .8
Що змусило Пилипка ризикувати життям? (за оповіданням Панаса Мирного "Морозенко") . - С .11
Яку силу має людська доброта? (за оповіданням Бориса Грінченка "Грицько" - 6 клас) . - С .13
Старші класи . - С .15
Що спонукало до самогубства головну героїню поеми Тараса Шевченка "Катерина"? (9 клас) . - С .15
Повчальний характер образу Пузиря колись і сьогодні (за комедією Карпенка-Карого "Хазяїн" - 10 клас) . - С .18
Зумовленість внутрішньої драми і невиліковної хвороби Оксани (за драмою Лесі Українки "Бояриня" - 10 клас) . - С .23
Витоки злочину братовбивства (за повістю Ольги Кобилянської "Земля" - 10 клас) . - С .27
Хто є типовим образом комуніста 20-х років у романі Андрія Головка "Бур'ян" (10 клас) . - С .31
Духовні шукання як головна проблема юності людини (урок позакласного читання за твором Олеся Гончара "Берег любові" - 10 або 11 клас) . - С .36
Батьківська позиція Платона Ангела (за п'єсою Олексія Коломійця "Дикий Ангел" - 11 клас) . - С .37
Суд безпідставний і суд праведний (за оповіданням Юрія Мушкетика "Суд" - 11 клас) . - С .40
Уроки-конференції . - С .44
Тематика уроків-конференцій у середніх класах . - С .44
Уроки-конференції у старших класах . - С .46
Щедрість творчої палітри Максима Рильського (10 клас) . - С .46
Лірична героїня Олени Теліги - хто вона? (11 або 10 клас) . - С .50
Бунтарські мотиви поезії шістдесятників Ліни Костенко та Василя Симоненка (11 клас) . - С .52
Проблемні семінари . - С .54
Образ громадянської війни як національної трагедії в романі Юрія Яновського "Вершники" (11 клас) . - С .54
Ідейні акценти образу Григорія Многогрішного в романі Івана Багряного "Тигролови" (11 клас) . - С .55
Опозиційність роману Олеся Гончара "Собор" тоталітарному режимові (11 клас) . - С .61
ББК 74.268.3(4УКР)

Рубрики: Література--викладання
Доп.точки доступа:
Мозолюк, Б.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
74.262.21
В 28


    Вельдбрехт, Д. О.
    Декада математики в школі [Текст] : метод. матеріал / Д.О. Вельдбрехт, Н.Г. Токар. - Х. : Видавнича група "Основа", 2003. - 94 с. - (Б-ка ж-лу "Математика в школах України" ; вип. 10). - ISBN 966-8245-63-6 (в обкл.) : 5.90 р.
    Содержание:
План проведення декади математики в школі . - С .4
Урок-практикум з математики в 6 класі (зустріч за "круглим столом") . - С .5
Прес-конференція на тему "Гранітна опора наук" . - С .11
Гра-подорож "Долати труднощі ми звичні, підкоримо вершини математичні" . - С .21
Урок-бенефіс синусоїди (алгебра, 10 клас) . - С .28
Урок-бал (алгебра, 8 клас) . - С .34
Математичний бій (10-11 класи) . - С .40
Інтегрований урок в 9 класі (алгебра+геометрія) . - С .43
Рівняння в авангарді науки. Математична конференція . - С .46
Розв'язання нестандартних рівнянь (друга частина конференції присвячена розв'язанню цікавих нестандартних рівнянь) . - С .52
Бліц-турнір на тему "Математика - поезія думки" (5-6 класи) . - С .54
Математика в білому халаті . - С .57
Математичні моделі в медицині . - С .57
Застосування в медицині комп'ютерної техніки . - С .58
Здоров'я та гармонія . - С .58
Симетрія і сколіоз . - С .59
Математик в операційній . - С .60
Вікторина . - С .60
Математика в сузір'ї професій . - С .62
Математика допомагає селекціонерам . - С .62
Меліорація і математика . - С .63
Надійний помічник у роботі геологів . - С .64
Професія - полярний математик . - С .65
Математика і лісництво . - С .65
Рене Декарт (1595-1650) . - С .67
Талант і труд поруч ідуть... . - С .71
Людина творчого пошуку . - С .71
Успіх не дається легко . - С .73
Талант і труд поруч ідуть . - С .74
Математичний диспут на тему "Талант чи труд?" . - С .75
Свято далекої зірки . - С .77
Омар Хайям - учений-енциклопедист . - С .77
Філософська лірика Хайяма . - С .78
Омар Хайям і сучасність . - С .81
Геометрична рапсодія (Вечір) . - С .83
ББК 74.262.21

Рубрики: Математика. Методика викладання,  Декада математики
Доп.точки доступа:
Токар, Н.Г.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.
Обкладинка
74.00
Р 64


   
    Розвиваюче середовище як особливий духовно-інтелектуальний простір у роботі зі здібною і обдарованою молоддю [Текст] : матеріали науково-практичної конференції. - Миколаїв : МФ НаУКМА, 2003. - 164 с. - 5.00 грн
    Содержание:
Мельніченко, В. В. Проблеми та перспективи в роботі з обдарованими та здібними учнями на Миколаївщині / В. В. Мельніченко. - С .3-5
Мещанінов, О. П. Університет як духовно-інтелектуальний простір відродження самосвідомості особистостей / О. П. Мещанінов. - С .5-6
Лейфура, В. М. Математичні змагання школярів України як засіб розвитку творчих здібностей учнів / В. М. Лейфура. - С .6-7
Деркач, А. І. Актуальні аспекти інтелектуального розвитку творчої особистості / А. І. Деркач. - С .7-10
Січко, С. М. Розвиток обдарованості учнів в умовах школи нового типу / С. М. Січко. - С .10-12
Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей та формування обдарованості дітей шкільного віку
Гурець, В. А. Орієнтири нашого розвитку / В. А. Гурець. - С .13-14
Блакитна, Т. І. Новітні технології у педагогіці / Т. І. Блакитна. - С .15-17
Франків, Н. Б. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії / Н. Б. Франків. - С .17-18
Шахірєва, Н. В. Методи педагогічної роботи з обдарованими дітьми як компонент розвиваючого середовища / Н. В. Шахірєва. - С .19-20
Коломічук, Т. П. Створення психолого-педагогічних умов розвитку здібностей та формування обдарованості дітей / Т. П. Коломічук. - С .21-24
Харченко, О. О. Застосування активних форм навчання як один із шляхів вдосконалення навчально-виховного процесу / О. О. Харченко. - С .24-25
Божко, І. Ю. Як дати учням можливість розкрити свої творчі здібності / І. Ю. Божко. - С .26-27
Коваль, І. І. Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей та формування обдарованості дітей шкільного віку / І. І. Коваль. - С .27-29
Сімперович, О. О. Шляхи вдосконалення викладання математики на основі особистісно зорієнтованих технологій / О. О. Сімперович. - С .30-31
Петровська, О. А. Досвід організації розвитку обдарованої дитини через позаурочну діяльність / О. А. Петровська. - С .31-33
Маренкова, Г. С. Розвиток здібностей та формування обдарованості школярів / Г. С. Маренкова. - С .33-34
Петрова, І. Я. Психолого-педагогічні умови формування обдарованості у дітей шкільного віку на уроках музики / І. Я. Петрова. - С .35-37
Вірозуб, С. М. Розвиток творчих здібностей учнів / С. М. Вірозуб. - С .37-40
Ковалик, І. М. Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей і формування обдарованості / І. М. Ковалик. - С .41-42
Арюпіна, С. В. Система роботи психолога гімназії № 4 з обдарованими дітьми / С. В. Арюпіна. - С .42-44
Рижкіна, О. Б. Гуманізація контролю знань з фізики в особистісно зорієнтованому середовищі / О. Б. Рижкіна. - С .44-47
В`юнік, В. О. Форми виявлення і розвиитку інтелектуально здібних дітей / В. О. В`юнік. - С .47-49
Фесун, А. І. Активні методи навчання на уроках географії / А. І. Фесун. - С .49-53
Васильянц, М. С. Формування творчої особистості на уроках зарубіжної літератури / М. С. Васильянц. - С .52-53
Кварцяна, О. П. Активні форми навчання на уроках біології / О. П. Кварцяна. - С .53-55
Кирилко, А. І. Проблеми модернізації допризовної підготовки як необхідна умова підвищення якості військово-патріотичного виховання / А. І. Кирилко. - С .55-57
Тужикова, О. М. Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей та формування обдарованості дітей шуільного віку на уроках ОТМ / О. М. Тужикова. - С .57-59
Хороз, О. М. Психолого-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей / О. М. Хороз. - С .59-61
Безушко, Т. І. Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей та формування обдарованості дітей шкільного віку / Т. І. Безушко. - С .61-63
Лагутіна, Н. П. Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей та формування обдарованості дітей шкільного віку / Н. П. Лагутіна, І. М. Морозова. - С .63-67
Шарапатова, Є. А. Психолого-педагогічні аспекти виявлення дітей з високим рівнем здібностей / Є. А. Шарапатова. - С .67-68
Дімант, Т. А. Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей учнів / Т. А. Дімант. - С .69-71
Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу на основі особистісно зорієнтованих технологій
Федоренко, В. О. Особистісно зорієнтована освіта в умовах гуманітарної гімназії №2 / В. О. Федоренко. - С .72-74
Дячук, В. І. Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу на основі особистісно зорієнтованої технології / В. І. Дячук. - С .74-75
Риженков, А. В. Інтелектуальний розвиток школяра - головний складовий елемент особистісно орієнтованої моделі випускника / А. В. Риженков. - С .76-78
Лигалова, Н. Є. Шляхи вдосконалення викладання англійської мови на основі особистісно зорієнтованих технологій / Н. Є. Лигалова. - С .78-80
Коваленко, Т. А. Шляхи вдосконадення навчально-виховного процесу на основі особистісно зорієнтованої технології / Т. А. Коваленко. - С .80-82
Хаміцевич, С. М. Шляхи вдосконалення еавчально-виховного процесу на основі особистісно орієнтованої технології / С. М. Хаміцевич. - С .82-83
Денисенко, О. М. Обдаровані діти. Захист інтелекту / О. М. Денисенко. - С .84-85
Колесниченко, Н. Ф. Вирішувати нам - відповідати нам / Н. Ф. Колесниченко. - С .85-87
Ковальчук, Н. М. Від творчості особистості - до інноваційних технологій навчання / Н. М. Ковальчук. - С .88-90
Матвєєва, Г. Д. Формування необхідних умов реалізації концепції особистісно зорієнтованого навчання / Г. Д. Матвєєва. - С .90-92
Ткаченко, Н. В. Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу на основі особистісно орієнтованих технологій / Н. В. Ткаченко. - С .92-94
Чередарчук, М. В. Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу на основі особистісно зорієнтованих технологій / М. В. Чередарчук. - С .94-96
Студенко, В. О. Інноваційні аспекти особистісно орієнтованого розвивального навчання / В. О. Студенко. - С .96-98
Бондар, Т. В. Використання особистісного потенціалу на уроках історії / Т. В. Бондар. - С .98-100
Савенко, Л. М. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів / Л. М. Савенко. - С .100-102
Жукова, О. В. Розвиваючий потенціал комунікативного курсу російської мови в українській школі / О. В. Жукова. - С .103-104
Корж, Т. О. Засоби розвитку та розуміння діяльності на уроках фізики / Т. О. Корж. - С .105-106
Федоренко, Т. И. Развитие творческих способностей учащихся на уроках и во внеурочное время / Т. И. Федоренко. - С .106-108
Посипайло, В. В. Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу на основі особистісно зорієнтованої технології в початковій школі / В. В. Посипайло. - С .109-110
Крисинська, І. В. Три компоненти математичних здібностей учнів / І. В. Крисинська. - С .110-112
Мазуркевич, Л. І. Сучасні технології навчання / Л. І. Мазуркевич. - С .113-114
Дробіна, Л. С. Організація самостійної роботи учнів на уроках української літератури / Л. С. Дробіна. - С .115-117
Остапчук, Л. В. Викладання математики в умовах колегіуму на основі особистісно орієнтованих технологій і принципів / Л. В. Остапчук. - С .117-119
Гайченко, О. В. Від творчо працюючого вчителя - до творчо працюючого колективу учнів / О. В. Гайченко. - С .119-121
Подцикіна, О. Ю. Особистісно орієнтований підхід у роботі зі здібними та обдарованими учнями / О. Ю. Подцикіна. - С .121-123
Наступність у роботі зі здібною та обдарованою молоддю середнього загальноосвітнього навчального закладу і вищої школи
Кисельов, С. П. Досвід організації спільної роботи вузу та школи у науково-дослідницькій підготовці учнів старших класів / С. П. Кисельов. - С .124-126
Караченцева, Н. Л. Плідне співробітництво ліцею "Педагог" з МДУ - запорука наступності у роботі зі здібною та обдарованою молоддю / Н. Л. Караченцева. - С .126-127
Шалар, Л. В. Рпіоритетні напрямки роботи економічного ліцею №1 / Л. В. Шалар. - С .127-129
Чернявська, В. В. Наступність у роботі зі здібною та обдарованую молоддю середнього загальноосвітнього навчального закладу і вмщої школи / В. В. Чернявська. - С .129-132
Калюх, Л. А. Інформаційне забезпечення шкіл нового типу в роботі з обдарованими дітьми / Л. А. Калюх. - С .132-134
Сукова, О. Б. Робота зі здібними дітьми в ЗОШ № 51 м. Миколаєва / О. Б. Сукова. - С .134-135
Ржепецький, Л. А. Інноваційні педагогічні технології як умова самореалізації учнів шкіл нового типу / Л. А. Ржепецький. - С .135-137
Полушкіна, І. О. Наступність у роботі зі здібною та обдарованою молоддю колегіуму і вищої школи / І. О. Полушкіна. - С .137-139
Цуркан, Л. В. Шляхи інноваційного підходу для осягнення літератури як мистецтва слова в роботі зі здібними та обдарованими учнями / Л. В. Цуркан. - С .139-141
Гримайло, О. В. Робота з обдарованими дітьми / О. В. Гримайло. - С .141-142
Галушко, Л. І. Умови створення освітньо-виховного простору для розвитку дитини / Л. І. Галушко. - С .142-145
Бессонов, О. С. Наступність у роботі зі здібниою та обдарованою молоддю середнього загальноосвітнього навчального закладу з питань засвоєння курсу "Основи правознавства" / О. С. Бессонов. - С .145-146
Стеценко, О. О. Психолого-педагогічні умови розвитку здібностей та формування обдарованості дітей шкільного віку / О. О. Стеценко. - С .147-149
Прокопченко, Л. Я. Перспективи розвитку творчої особистості в умовах загальноосвітньої школи нового типу / Л. Я. Прокопченко. - С .149-151
Воробйова, А. І. Мала Академія наук як форма роботи з обдарованими дітьми / А. І. Воробйова. - С .151-152
ББК 74.00

Рубрики: Педагогіка,  Здібна молодь,  Обдарована молодь,  Обдаровані діти--школярі
Аннотация: Цей збірник містить тези доповідей керівників середніх загальноосвітніх навчальних закладів, їх заступників, вчителів, а також викладачів вищих навчальних закладів на науково-практичній конференції "Розвиваюче середовище як особливий духовно-інтелектуальний простір у роботі зі здібною і обдарованою молоддю".

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.
Обкладинка
74.480.42
П 84


   
    Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології [Текст] : Збірник статей до Міжнародної науково-практичної конференції . (До 90-річчя заснування МДУ) / ред.: В. Д. Будак, О. М. Пєхота ; відповід. за випуск Я. І. Журецький. - Миколаїв : Іліон, 2004. - 274 с.
    Содержание:
Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології . - С .7
Будак, В. Д. Університет: стратегія поступу на шляху Болонського процесу / В. Д. Будак. - С .7
Андрущенко, В. П. Політика і практика реалізації безперервної освіти в Україні / В. П. Андрущенко. - С .10
Биков, В. Ю. Інформатизація освіти і розвиток понятійно-термінологічного апарату системи навчання і освіти / В. Ю. Биков. - С .15
Олійник, В. В. Післядипломна педагогічна освіта в Україні: концепція, стратегія розвитку / В. В. Олійник. - С .23
Power, Clark. Moral Knowledge and the Moral Self / C. Power. - С .36
Голобородько, Є. Окремі сучасні складові професіоналізму викладача вищої школи / Є. Голобородько. - С .38
Пєхота, О. М. Вимоги до особистості сучасного викладача університету з позиції гуманізації освіти / О. М. Пєхота. - С .43
Журецький, Я. І. Організація співпраці педагогічного ВНЗ і школи / Я. І. Журецький. - С .48
Редько, В. Г. До проблеми формування готовності студентів вищих навчальних закладів до професійної діяльності вчителя іноземної мови / В. Г. Редько. - С .53
Сучасні тенденції розвитку професійної підготовки . - С .61
Кічук, Н. В. Деякі аспекти формування професіоналізму майбутнього викладача вищої школи / Н. В. Кічук. - С .61
Мещанінов, О. П. Моделі розвитку університетської системи освіти / О. П. Мещанінов. - С .65
Ощепкова, В. П. Інтеграція навчального матеріалу як засіб підвищення якості знань з російської мови / В. П. Ощепкова. - С .74
Ворожбіт, В. В. Значення тематичних семінарів з курсу "Історія педагогіки" у формуванні професіоналізму майбутніх вчителів / В. В. Ворожбіт. - С .79
Соколовська, О. С. Вплив педагогічних ідей Л.Г. Глібова на розвиток освіти / О. С. Соколовська. - С .85
Дятлова, С. Професіоналізм викладача математики та методики її викладання / С. Дятлова. - С .90
Бабаян, Ю. О. Розвиток рефлексії у студентів педвузів / Ю. О. Бабаян. - С .93
Шпачинський, І. Л. Діалектичність технічної і педагогічної творчості / І. Л. Шпачинський. - С .97
Щедролосєва, К. О. Перспектива підготовки вчителів художньої культури у вищих навчальних закладах України / К. О. Щедролосєва. - С .100
Січко, І. О. Індивідуалізація у процесі підготовки майбутнього вчителя / І. О. Січко. - С .103
Освітні технології у вищому навчальному закладі . - С .107
Дмитренко, Т. О. Педагогічна методологія як об'єкт системного дослідження / Т. О. Дмитренко. - С .107
Нор, К. Ф. Технологічний підхід у підготовці майбутніх учителів початкових класів / К. Ф. Нор. - С .112
Старєва, А. М. Підготовка майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання / А. М. Старєва. - С .117
Костіна, В. В. Підготовка викладачів до здійснення особистісно орієнтованого навчання / В. В. Костіна. - С .119
Гушлевська, І. В. Концепції компетентності в американській педагогіці / І. В. Гушлевська. - С .123
Авраменко, К. Б. Компетентність викладача вищої школи як важлива складова його професіоналізму / К. Б. Авраменко. - С .124
Яресько, К. В. Аспектний аналіз навчальної діяльності в контексті проблеми її організації у вищому закладі освіти / К. В. Яресько. - С .129
Кравченко, І. Ф. Організація пошуково-аналітичної діяльності студентів на заняттях з психології праці / І. Ф. Кравченко. - С .134
Кисельов, С. П. Актуальні питання взаємодії вуза і школи у науковій підготовці учнів (за матеріалами дослідно-експериментальної роботи) / С. П. Кисельов. - С .138
Улицька, Ф. Я. Український мелос в творах зарубіжних композиторів (до проблеми удосконалення музичної освіти у ВНЗ) / Ф. Я. Улицька. - С .142
Інформаційні технології у вищій школі . - С .144
Жук, Ю. О. Вплив інформаційних і комунікаційних технологій на стиль педагогічної діяльності / Ю. О. Жук. - С .144
Шебаніна, Л. П. Деякі аспекти при вивченні дисципліни "Чисельні методи" / Л. П. Шебаніна. - С .150
Тихонова, Т. В. Напрямки удосконалення змісту професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики / Т. В. Тихонова. - С .153
Ходякова, Г. В. Розширення дидактичних можливостей у викладанні математичних дисциплін за допомогою комп'ютера / Г. В. Ходякова. - С .158
Чадаєв, О. М. Використання комп'ютерних технологій в процесі вивчення математичного аналізу / О. М. Чадаєв. - С .162
Мірошниченко, В. І. Використання презентаційних мультимедійних програм по природознавчим дисциплінам у Миколаївському державному університеті / В. І. Мірошниченко, А. В. Колпакова. - С .168
Жуковська, А. К. Ознайомлення студентів спеціальності "Практична психологія" з можливістю використання комп'ютера в психодіагностиці / А. К. Жуковська. - С .170
Руденко, Т. В. Навчання інформатики студентів ВНЗ економічного профілю з урахуванням психологічних особливостей розумової діяльності / Т. В. Руденко. - С .173
Гайда, Ю. А. Динаміка переходів у системі дистанційного навчання / Ю. А. Гайда, Л. Л. Кошкіна. - С .175
Луньова, Г. С. Використання задачно-технологічного підходу під час навчання студентів інформаційних технологій / Г. С. Луньова. - С .177
Танкова, Н. В. Методичні проблеми навчання інформаційних технологій студентів нематематичних спеціальностей / Н. В. Танкова. - С .180
Лєженцев, Ю. В. Особливості комп'ютерного навчання на кафедрі військової підготовки / Ю. В. Лєженцев. - С .183
Технології виховння у вищому навчальному закладі . - С .186
Грива, О. А. Питання виховання в системі підготовки фахівців, що працюють з дітьми і молоддю в полікультурному середовищі / О. А. Грива. - С .186
Любарська, О. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності / О. М. Любарська. - С .192
Олексюк, О. Є. Професійне становлення викладача вищої школи як вихователя / О. Є. Олексюк. - С .198
Казанжи, І. В. Виховання у майбутніх учителів гуманного ставлення до дитини / І. В. Казанжи. - С .200
Рехтета, Л. О. Критерії громадянської вихованості студентів / Л. О. Рехтета. - С .204
Білюк, О. Г. Умови підвищення самооцінки у розвитку особистості дитини молодшого шкільного віку / О. Г. Білюк. - С .208
Шличек, О. Ю. Формування правової свідомості студентів університету методом соціально-екологічного проектування / О. Ю. Шличек. - С .213
Філіп'єва, О. А. Актуальність проблеми валеологічної підготовки вчителя / О. А. Філіп'єва. - С .217
Сучасні підходи до викладання іноземної мови в Україні та за кордоном . - С .221
Осипов, П. І. Лексико-семантичне поле прикметників "білий" і "чорний" в німецькій та українській мовах (аспект міжкультурної комунікації) / П. І. Осипов. - С .221
Мироненко, Т. П. Використання ситуаційних вправ під час формування соціокультурного компонента / Т. П. Мироненко. - С .226
Філіппова, Н. М. Концептуалізація дійсності і практика науково-технічного перекладу / Н. М. Філіппова. - С .232
Філіп'єва, Т. І. Роль і місце художнього тексту на заняттях з іноземної мови / Т. І. Філіп'єва. - С .237
Кіщенко, Ю. В. Организация и структура современного последипломного педагогического образования в Англии и Уэльсе / Ю. В. Кіщенко. - С .242
Яновський, О. М. Про поліваріантність фонетичної норми (на матеріалі великого словника німецької вимови) / О. М. Яновський. - С .248
Лощенова, І. Ф. До проблеми формування іншомовної соціокультурної компетенції / І. Ф. Лощенова. - С .250
Волченко, О. М. Розвиток мовленнєвої особистості на факультетах іноземної філології / О. М. Волченко. - С .253
Нікішина, В. В. Комунікативний системно-діяльнісний підхід до навчання іноземних мов / В. В. Нікішина. - С .255
Ремчукова, Л. Г. Методична типологія граматики / Л. Г. Ремчукова. - С .257
Мукатаєва, Я. В. Підготовка вчителя іноземної мови в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору / Я. В. Мукатаєва. - С .259
Постова, Л. С. Послідовність розвитку іншомовних творчих комунікативних умінь у студентів / Л. С. Постова. - С .262
Козак, Н. І. Навчання студентів статистичному підрахунку лексичної вагомості слів / Н. І. Козак. - С .264
Олійник, О. В. Підготовка і формування професійно-педагогічної культури сучасного викладача англійської мови у вищих навчальних закладах: проблеми, пошуки, перспективи / О. В. Олійник. - С .266
Абабілова, Н. М. Використання комп'ютера у процесі навчання іноземної мови / Н. М. Абабілова. - С .268
Васіна, І. В. Переваги і недоліки використання комп'ютерного цифрового відео при навчанні іноземної мові / І. В. Васіна. - С .270
Куріченко, А. Ю. Вплив артистизму на процес навчання іноземної мови / А. Ю. Куріченко. - С .272
ББК 74.480.42 + 74.58

Рубрики: Вища школа--професіоналізм викладача,  Викладачі--професіоналізм--вища школа,  Освітні технології--вища школа,  Іноземні мови--викладання,  Виховання--вища школа
Аннотация: В матеріалах міжнародної науково-практичної конференції розглядаються актуальні питання формування професіоналізму викладача сучасної вищої школи. Представлено досвід роботи вищих закладів освіти Миколаївщини.

Доп.точки доступа:
Будак, В.Д. \ред.\
Пєхота, О.М. \ред.\
Журецький, Я.І. \відповід. за випуск.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.
65
Г 54


   
    Глобалізація як джерело конкуренції, конфліктів та можливостей [Текст] : Збірник матеріалів V Міжнародної конференції молодих вчених. 30-31 травня 2003. Миколаїв-Очаків: У 2х т. Т. 1. - Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2003. - 188 с. - ISBN 966-7458-76-4 : 13 грн
ББК 65

Рубрики: Глобалізація

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.
85.103(4УКР)
Ю 94


   
    Юхим Михайлів [Текст] : матеріали міжнародної конференції. - Київ : Абрис, 1997. - 192 с. - (Повернуті імена). - 6 грн
ББК 85.103(4УКР)

Рубрики: Мистецтво України--Образотворче мистецтво

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.
65
Г 54


    Глобалізація як джерело конкуренції, конфліктів та можливостей [Текст] : збірник матеріалів V Міжнародної конференції молодих вчених, 30-31 травня 2003. Миколаїв-Очаків: У 2х т. - Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. П. Могили, 2003 - .
   Т. 2. - 140 с. - ISBN 966-7458-76-6 : 10 грн
ББК 65

Рубрики: Глобалізація

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.
74.48
М 11


   
    Міжнародне співробітництво та університетська освіта [Текст] : Матеріали міжнародної наукової конференції. - Миколаїв : МФ НаУКМА, 2000. - 264 с. - ISBN 966-7458-25-3 : 4.30 р.
    Содержание:
Міжнародне співробітництво і розвиток університетської освіти . - С .3
Будак, В. Д. Розвиток університетської освіти: міжнародний аспект / В. Д. Будак. - С .3
Пуховська, Л. П. Сучасні підходи до професіоналізму вчителя в різних освітніх системах: порівняльний аналіз / Л. П. Пуховська. - С .7
Семенов, И. Н. Рефлексивная организация диалогического мышления в условиях игрорефлексики / И. Н. Семенов. - С .14
Пехота, Е. Н. Гуманистические основания педагогической подготовки учителя / Е. Н. Пехота. - С .23
Бутенко, В. Г. Методологічні аспекти ефективного використання мистецтва у процесі підготовки майбутнього вчителя / В. Г. Бутенко. - С .32
Редько, В. Г. До проблеми сучасного шкільного підручника іноземної мови / В. Г. Редько. - С .40
Осіпов, П. І. Міжкультурна комунікація: проблеми і перспективи / П. І. Осіпов. - С .45
Ambrose, Jacqueline. A student's life: University in the United States of America / J. Ambrose. - С .52
Проблеми гуманізації неперервної освіти: концепції, системи, технології і досвід . - С .55
Любарська, О. М. Проблеми гуманізації педагогічної освіти / О. М. Любарська. - С .55
Мещанінов, О. П. Шляхи розвитку університетської освіти в Україні / О. П. Мещанінов. - С .60
Киктенко, А. И. Роль педагогических университетов в гуманизации образования в XXI столетии / А. И. Киктенко. - С .72
Білюк, О. В. Історико-педагогічні аспекти розвитку принципів гуманізації та демократизації освіти / О. В. Білюк. - С .79
Абашкіна, Н. В. Проблеми гуманізації професійної освіти у філософській думці Німеччини XX століття / Н. В. Абашкіна. - С .81
Гришкова, Р. О. Ситуації успіху як фактор гуманізації процесу навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей / Р. О. Гришкова. - С .87
Стельмах, Н. В. Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя до гуманізації навчально-виховного процесу в школі / Н. В. Стельмах. - С .92
Корсунська, Н. О. Реформа змісту та методів професійної освіти. Шляхи інтегрування зарубіжного досвіду / Н. О. Корсунська. - С .98
Журецький, Я. І. Проблеми удосконалення зв'язків педагогічних вузів і загальноосвітньої школи в Україні та в Західноєвропейському регіоні / Я. І. Журецький. - С .101
Линенко, А. Ф. Методологические основы формирования готовности будущих учителей к профессиональной деятельности / А. Ф. Линенко. - С .103
Сотнікова, А. В. До питання про педагогічну самосвідомість / А. В. Сотнікова. - С .108
Мироненко, Т. П. Оптимальные условия формирования гражданской зрелости будущих учителей при изучении иностранного языка / Т. П. Мироненко. - С .111
Нагач, М. В. Вчитель у контексті особистісно керованої освіти: американський досвід / М. В. Нагач. - С .116
Авшенюк, Н. М. Особистісно орієнтована підготовка вчителя іноземної мови у Великій Британії / Н. М. Авшенюк. - С .121
Черкесова, І. Г. До питання особистісно орієнтованого підходу у підготовці фахівця образотворчого мистецтва / І. Г. Черкесова. - С .124
Новаченко, Т. В. Синергетический подход в воспитании и образовании / Т. В. Новаченко. - С .127
Олексюк, О. Є. Формування професійної спрямованності майбутнього вчителя в умовах діяльності асоціації "Педагогічна ініціатива" / О. Є. Олексюк. - С .130
Романова, С. М. Соціальна адаптація студентів у професійному навчальному закладі / С. М. Романова. - С .133
Васютин, Р. Н. Рефлексивно-психологическая оптимизация подготовки профессиональных управленцев в сфере маркетинга / Р. Н. Васютин. - С .136
Пономаренко, Т. Л. Ділова гра в системі навчальної роботи / Т. Л. Пономаренко. - С .139
Нор, К. Ф. Спілкування студентів у груповій навчальній діяльності / К. Ф. Нор. - С .142
Knodel, Ljudmila. Uber das system der fachausbildung in Deutshland / L. Knodel. - С .148
Бутенко, Н. І. Формування естетичного досвіду майбутнього вчителя у системі педагогічної освіти / Н. І. Бутенко. - С .151
Морозов, А. С. Педагогічні умови формування правової культури майбутніх працівників міліції в системі вищої школи / А. С. Морозов. - С .157
Проблеми викладання іноземних мов та створення альтернативних підручників для середньої та вищої школи . - С .161
Комарницька, Т. М. Кваліфікаційна характеристика вчителя іноземної мови в контексті сучасних наукових, психолого-педагогічних теорій, методів та технологій навчання / Т. М. Комарницька. - С .161
Баркасі, В. В. Комунікація як засіб формування студентського колективу / В. В. Баркасі. - С .165
Remchukova, L. Comparative Analysis Of Native And Foreign Methods And Approaches Of Teaching English Grammar And The Necessity Of Their Correlation / L. Remchukova. - С .171
Лощенова, І. Ф. Полікультурна освіта як складова частина педагогічної культури викладача / І. Ф. Лощенова. - С .174
Ambrose, Jacqueline. Why idioms are important for english language learners / J. Ambrose. - С .178
Матвєйцева, І. О. Підручник як інтелектуальний самовчитель / І. О. Матвєйцева. - С .181
Василенко, Марина. Internet і освіта: французький досвід / М. Василенко. - С .184
Yusupova, Y. G. "THE REGISTERS OF DNIEPER COSSACKS' ARMY" COMPILED IN 1649 AS ONE OF THE RICHEST MONUMENTS OF HISTORIC ANTHROPONYMY" / Y. G. Yusupova. - С .188
Никишина, В. В. Мотивация, как одно из необходимых условий развития коммуникативных навыков в обучении английскому языку / В. В. Никишина. - С .192
Васина, И. В. Проблема обучения иностранному языку в педагогическом лицее как в структурном подразделении педагогического университета / И. В. Васина. - С .197
Постова, Л. С. Формування духовного потенціалу у студентів-мовників / Л. С. Постова. - С .200
Айзікова, Л. В. До проблеми інтеграції теорії і практики в підготовці вчителя: міжнародний досвід / Л. В. Айзікова. - С .203
Шерман, М. І. Педагогічні аспекти використання гіпертексту в процесі інформатизації вищої школи / М. І. Шерман. - С .207
Проблема перекладу та інтеркультурної комунікації (герменевтика, психологія, мовноконцептуальні та когнітивні аспекти) . - С .211
Janowskij, O. M. UBERBLICK UBER DIE THEMEN UND SCHWERPUNKTE DER INTERKULTURELLEN "ERZIEHUNG" UND LEHRERFORTBILDUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / O. M. Janowskij. - С .211
Адамчук, Н. В. Психолингвистические аспекты проблемы обучения чтению школьников / Н. В. Адамчук. - С .214
Садовая, А. Ю. О некоторых трудностях перевода антропонимов на немецкий язык (на материале рассказов И. Ильфа и Е. Петрова) / А. Ю. Садовая. - С .218
Тригуб, Л. Г. Коммуникативная организация предложения: сопоставительный анализ русского и английского языка / Л. Г. Тригуб, Е. Клименко. - С .222
Туманова, В. В. Проблемы адаптации и передачи иноязычных имен в русском и польском языках / В. В. Туманова, В. В. Першина. - С .225
Лысейко, Л. В. Лексико-семантическое значение слова / Л. В. Лысейко. - С .229
Діалог освітніх систем . - С .231
Budak, Sergei. The peculiarities of teaching humanitarian sciences in Friends University / S. Budak. - С .231
Ващенко, Марина. Soviet Leftovers in Our Education / М. Ващенко. - С .233
Gushlevskaya, Irina. New American technology of the use of the role-plays at the lessons of English in Cashiers' Summit School / I. Gushlevskaya. - С .235
Мироненко, В. Відповідність якості знань студентів міжнародним вимогам. Міжнародне співробітництво / В. Мироненко. - С .237
Titova, Katerina. From the work experience with people with learning, emotional and physical disabilities in New Jersey Camp Jaycee / K. Titova. - С .240
Бабкова, Н. П. Методические основы развития умений реально-информативной коммуникации / Н. П. Бабкова. - С .242
Mochenyova, Tetyana. Electives as an important opportunity for students of Southeastem Community College to make the right choi / T. Mochenyova. - С .247
Вороніна, М. В. Deutsche und ukrainische Studenten, -mehr Unterschiede? / М. В. Вороніна. - С .249
Мирошниченко, И. Субботний семинар в Беркли / И. Мирошниченко. - С .252
Коломийчук, Ю. Б. Практика в Германии: возможно ли это? / Ю. Б. Коломийчук. - С .255
Mekheda, Svetlana. The Educational System of Ukraine and Great Britain in the period of shift into an "Information Society" / T. Mekheda. - С .258
ББК 74.48

Рубрики: Університетська освіта--міжнародне співробітництво

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.
74.489
П 11


   
    Підготовка учителя в Україні та за кордоном [Текст] : матеріали наукової міжвузівської конференції / Ред. О.М. Пєхота , П.І. Осіпов, Т.П. Мироненко. - М. : МДПУ, 1999. - 88 с. - 3.80 р.
    Содержание:
Осипов, П. І. Вчитель-європеєць: моделі та технології підготовки / П. І. Осипов, О. М. Пєхота. - С .6-9
Мироненко, Т. П. Проблема підготовки будущих учителей иностранных языков к гражданскому воспитанию / Т. П. Мироненко. - С .9-11
Гришкова, Р. А. Современные подходы к преподаванию иностранных языков в высшей школе / Р. А. Гришкова. - С .11-14
Айзікова, Л. В. Нові вимоги до системи підготовки сучасного вчителя як наслідок соціальних перетворень у суспільстві / Л. В. Айзікова. - С .14-15
Шевченко, Д. О. Професійна підготовка вчителів в умовах гуманізації навчального процесу / Д. О. Шевченко. - С .15-17
Тихонова, Т. В. Формування готовності майбутнього вчителя до професійного саморозвитку як теоретична проблема педагогіки / Т. В. Тихонова. - С .17-21
Середа, І. В. Психолого-педагогічні умови професійного саморозвитку молодого вчителя / І. В. Середа. - С .21-25
Васильєва, Л. Я. Застосування ігрових технологій в процесі активного навчання студентів / Л. Я. Васильєва. - С .25-28
Дамаскіна, М. А. Вивчення нових інформаційних технологій студентами нематематичних факультетів педагогічних вузів / М. А. Дамаскіна. - С .28-31
Шевченко, І. В. Самовідкриття: довічний процес психосинтезу / І. В. Шевченко. - С .31-33
Баріхашвілі, І. І. Самовідкриття: довічний процес психосинтезу / І. І. Баріхашвілі. - С .31-33
Матвєйцева, І. О. Філологічна освіта: сучасні тенденції / І. О. Матвєйцева. - С .36-39
Mukhina, N. M. Drama In Education ESL and Foreign Language Classes / N. M. Mukhina. - С .39-40
Богатирьов, К. О. Концептуальні положення системи розвитку навиків міжособового спілкування студентів аграрних вузів / К. О. Богатирьов. - С .42-45
Щербакова, О. Л. "До питання про навчання навичкам читанню іноземною мовою" / О. Л. Щербакова. - С .45-48
Avshnyuk, M. About the necessity for a systematic comparison of languages and cultures in the process of teaching english as a foreign language / M. Avshnyuk. - С .48-50
Loschonova, I. F. From gibberish to phonemic awareness / I. F. Loschonova, K. Titova. - С .50-53
Олексюк, О. Є. Апробація експериментального курсу в педагогічних класах / О. Є. Олексюк. - С .53-57
Тарасова, С. М. Личностно ориетированный подход в работе с педагогическими классами / С. М. Тарасова. - С .57-60
Наукоі праці магістрантів та студентів
Маркіна, Г. В. Проблеми сучасної американської школи / Г. В. Маркіна. - С .60-61
Miroshnichenko, I. Education in the United States / I. Miroshnichenko. - С .61-64
Тарабукіна, О. С. Освітні технології у сучасній школі / О. С. Тарабукіна. - С .64-65
Червак, Г. Б. Національні педагогічні традиції на сучасному етапі / Г. Б. Червак. - С .65-66
Довжук, О. А. Особистісно орієнтоване навчання в умовах приватної школи / О. А. Довжук. - С .66-67
Гонтаренко, Г. М. Розвиток розуумових здібностей молодших школярів / Г. М. Гонтаренко. - С .67-68
Завалько, М. В. Поняття "Я-концепції" у психології / М. В. Завалько. - С .68-70
Жиговська, А. Ф. Личностно ориентированное обучение иностранному языку / А. Ф. Жиговська. - С .70-71
Сушко, Г. А. Викладання іноземної мови студентам немовних спеціальностей в умовах вищого технічного навчального закладу / Г. А. Сушко. - С .71-73
Баркасі, В. В. Реалізація комунікативного наміру при навчанні граматичного аспекту спілкування / В. В. Баркасі, К. Балай. - С .73-75
Качур, А. М. Види упражнений при самостоятельной работе учащихся на среднем этапе изучения иностранного языка / А. М. Качур. - С .75-77
Рязанова, Т. В. Тренировочные упражнения при обучении письму / Т. В. Рязанова, О. В. Колпак. - С .77-80
Чечельницкая, Н. Л. Новые информационные технологии в преподавании иностранных языков / Н. Л. Чечельницкая. - С .80-81
Сопіна, О. В. Використання комп`ютера в демонстраційному експеріменті в курсі фізики / О. В. Сопіна. - С .81-82
Пересунько, В. В. Функції перевірки знань учнів / В. В. Пересунько. - С .82-83
Севостьянова, А. В. До питання про безособові речення в українській і німецькій мовах / А. В. Севостьянова. - С .83-84
Пономаренко, С. С. Особливості розвитку форм майбутнього часу / С. С. Пономаренко. - С .84-85
Гонтаренко, Г. М. Розвиток розумових здібностей молодших школярів / Г. М. Гонтаренко. - С .85-86
ББК 74.489

Рубрики: Підготовка вчителя,  Вчитель--професійна підготовка,  Студенти-заочники--самостійна робота--удосконалення
Доп.точки доступа:
Пєхота, О.М. \ред.\
Осіпов, П.І.
Мироненко, Т.П.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
15.
74.484(4Укр-4Оде)
Г 87


   
    Громадянський патріотизм і проблеми викладання україністики у вузах Одещини [Текст] : Матеріали науково-практичної конференції. Одеса, 2-3 листопада 2000 р. / Ред. В.А. Сминтина. - Одеса : Астропринт, 2001. - 156 с. - ISBN 966-549-569-0 : 3.60 р.
    Содержание:
Гонтар, О. В. Державницьке виховання при вивченні курсів історії та культури України у вищих навчальних закладах / О. В. Гонтар. - С .4
Бондар, О. І. Мовний патріотизм як складник українського національного виховного ідеалу / О. І. Бондар. - С .8
Бардіна, Н. В. Когнітивний підхід до визначення поняття "Рідна мова" / Н. В. Бардіна. - С .15
Прісовський, Є. М. Особливості викладання української літератури на сьогоденному етапі розвитку української державності / Є. М. Прісовський. - С .21
Проблеми викладання української мови і літератури у вузах . - С .25
Білоконенко, С. П. Регіональні проблеми викладання українознавчих дисциплін / С. П. Білоконенко. - С .25
Ананченко, Т. П. Українська література як засіб виховання патріотизму студентів-медиків (з досвіду викладання елективного курсу) / Т. П. Ананченко. - С .28
Ананченко, Т. П. Українська мова як важливий складник формування національного інтелекту / Т. П. Ананченко. - С .32
Руденко, В. Т. Державна мова і мова спілкування: проблеми функціонування та взаємозв'язку / В. Т. Руденко. - С .35
Урс, Л. І. Державна мова - важливий фактор формування громадянського патріотизму / Л. І. Урс. - С .37
Прісовська, Г. Є. Лексичний аспект у викладанні української мови як нерідної / Г. Є. Прісовська, І. М. Єрмоленкова. - С .39
Бахур, С. І. Методичне забезпечення курсу "Українська мова" (навчальний посібник "Українська мова у вправах та завданнях (орфографія й синтаксис)" для слухачів та студентів ІДП ОДПУ) / С. І. Бахур, Н. В. Павліченко, М. О. Рутківська. - С .43
Романова, О. К. Національні особливості ділового етикету / О. К. Романова. - С .45
Марчук, О. І. Вузівський аналіз порівнянь у творах М.М. Коцюбинського (на матеріалі новели "Він іде!") / О. І. Марчук. - С .47
Білик, В. В. Викладачі стають студентами / В. В. Білик. - С .52
Антонюк, О. В. Концепт вода як віддзеркалення аксіосистеми української лінгвоментальності / О. В. Антонюк. - С .54
Корнодудова, Н. М. До питання семантики асоціативних зсувів деяких морських термінів / Н. М. Корнодудова. - С .58
Жекова, С. Д. Формування мовної компетенції студентів-першокурсників технічного внз (щодо факультативу "Українська мова для тих, хто не вивчав її раніше") / С. Д. Жекова. - С .62
Кушнір, В. Г. Використання історико-краєзнавчого і народознавчого матеріалів у вивченні історії України / В. Г. Кушнір, Л. В. Кушнір. - С .64
Проблеми викладання історії України . - С .66
Сминтина, О. В. Археологія в контексті викладання історії в країнах Чорноморського регіону / О. В. Сминтина. - С .66
Скрипник, М. О. Пізнавальна функція курсу "Історія України" / М. О. Скрипник. - С .69
Ващенко, В. П. Боротьба за українську державність у XVIII ст. / В. П. Ващенко. - С .73
Хмарський, В. М. Проблема громадянського патріотизму в університетському курсі історії України / В. М. Хмарський. - С .78
Щетников, В. П. Курс історіографії історії України та завдання формування громадсько-патріотичної позиції студентства / В. П. Щетников. - С .81
Мисечко, А. І. Патріотичне виховання через краєзнавчі дослідження / А. І. Мисечко. - С .83
Василенко, С. Д. Активізація розумової діяльності курсантів, формування громадянського патріотизму в процесі викладання курсу "Історія України" / С. Д. Василенко, Ю. Т. Чечітко. - С .85
Василенко, С. Д. Незалежна Україна в новому геополітичному просторі (з досвіду викладання спецкурсу в морському вузі) / С. Д. Василенко. - С .88
Юрченко, Л. Г. Визначення ролі вузівської інтелігенції в культурному процесі в 20-30-ті роки XX ст. при вивченні курсу історії і культури України / Л. Г. Юрченко. - С .90
Мамонтова, Е. В. Деукраїнізація інформаційного простору - одна з найсуттєвих тенденцій розвитку вітчизняного ринку друкованих змі / Е. В. Мамонтова. - С .95
Кулачинський, М. М. Політичні ідеї Т. Гоббса і Ф. Прокоповича. Порівняльно-критичний аналіз (до питання про виховання політичного мислення у студентів гуманітарних вузів) / М. М. Кулачинський. - С .97
Проблеми збереження національної культури українців . - С .102
Домбровська, Л. Ф. Національні свята і пам'ятні дати - важливий засіб виховання патріотизму та національної свідомості студентів / Л. Ф. Домбровська, А. І. Домбровський. - С .102
Пилипенко, В. Ю. Національна культура - важливий чинник формування громадянського патріотизму / В. Ю. Пилипенко, Л. І. Урс. - С .106
Готовський, Л. А. Мова як складова частина культури і її особливе в ній місце / Л. А. Готовський. - С .109
Батюк, З. С. Витоки української національної культури та їх значення для формування національного образу світу студентів педагогічних навчальних закладів / З. С. Батюк, Н. О. Батюк. - С .111
Кудінова, Н. В. Особливості етнополітики України / Н. В. Кудінова, Т. А. Райлян. - С .118
Глушкова, Н. М. Народне малярство - специфічне явище української культури / Н. М. Глушкова, О. Р. Слободянюк. - С .122
Шеренгова, С. Двокрилість генія / С. Шеренгова. - С .125
Кубко, В. П. Особливості національної культури у викладанні української мови в системі довузівської підготовки технічного внз / В. П. Кубко. - С .129
Шмаленко, Ю. І. Предмет дослідження геополітики / Ю. І. Шмаленко. - С .132
Юрій, Н. М. Молодь в політичній системі сучасного суспільства / Н. М. Юрій. - С .136
Космакова, Н. В. Проблеми збереження національної культури українців у творчому доробку В.О. Мисика / Н. В. Космакова. - С .140
Бойко, І. С. Формування етнічної самосвідомості української молоді - гарант майбутнього розвитку діаспори Австралії / І. С. Бойко. - С .145
ББК 74.484(4Укр-4Оде)

Рубрики: Україністика--викладання--вища освіта,  Мовна компетенція--студенти,  Діловий етикет--національні особливості,  Мовний патріотизм,  Національна культура--проблеми збереження
Доп.точки доступа:
Сминтина, В.А. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
16.
Обкладинка
74.484(4Укр-2Оде)
П 78


   
    Проблеми вивчення українознавчих дисциплін у вузах Одеси [Текст] : Матеріали наук.-практ. конф., Одеса, 11-12 трав. 1999 р. / Ред. В.А. Сминтина. - Одеса : Астропринт, 1999. - 160 с. - ISBN 966-549-357-4 : 3.70 р.
    Содержание:
Загальні проблеми викладання українознавчих дисциплін
Балух, В. С. Мовна політика: проблеми і пріоритети / В. С. Балух. - С .4
Демченко, Д. М. Роль і місце українознавства в навчально-виховному процесі в закладах освіти / Д. М. Демченко. - С .8
Гонтар, О. В. Українознавство як наукова та навчальна дисципліна / О. В. Гонтар. - С .15
Чумак, В. М. Українознавство в контексті політики українізації 20-х - поч. 30-х рр.: Досвід історії / В. М. Чумак. - С .20
Василенко, С. Д. Українські вузи у європейському мовно-інформаційному просторі / С. Д. Василенко. - С .24
Гнот, В. Г. Шляхи формування і розвитку української освіти / В. Г. Гнот. - С .27
Космакова, Т. Д. Проблеми, які вимагають розв'язання (до вивчення української мови іноземними студентами підготовчого факультету університету) / Т. Д. Космакова. - С .30
Мейзерська, Т. С. Українознавство: "за" і "проти" / Т. С. Мейзерська. - С .34
Голубович, І. В. Питання українознавства в процесі викладання гуманітарних предметів іноземним студентам: проблеми та перспективи / І. В. Голубович, В. Т. Головчук. - С .36
Полупанова, Н. В. Українознавчий аспект формування мовної культури особистості на заняттях з ділової української мови в технічному вузі / Н. В. Полупанова. - С .39
Глушкова, Н. М. Специфіка викладання української мови і культури в групах болгарських студентів / Н. М. Глушкова, Т. В. Джой. - С .42
Бєляєва, Л. М. Українознавство - основа національного виховання дітей / Л. М. Бєляєва, О. І. Жмуріна. - С .44
Форрад, С. Г. Українознавство - один з факторів навчання та виховання учнів / С. Г. Форрад. - С .47
Аннєнкова, І. П. Емоційне сприйняття предмету "Українознавство" школярами / І. П. Аннєнкова. - С .52
Кірнос, І. К. Багатопланові фотографії, художні картини, текст як джерело лінгвоукраїнознавчої інформації / І. К. Кірнос, Г. О. Кірнос, Т. О. Савицька. - С .56
Соколова, В. В. Виховне значення творчості Богдана Лепкого в аспекті українознавчих проблем / В. В. Соколова. - С .63
Порпуліт, О. О. Про ім'я Іван в українських чарівних казках: фольклор як компонент українознавства / О. О. Порпуліт. - С .69
Проблеми викладання історії України
Хмарський, В. М. Про предмет і завдання вивчення історії України / В. М. Хмарський. - С .76
Самойлов, Ф. О. Українська та російська національні ідеї: деякі аспекти порівняльного аналізу витоків / Ф. О. Самойлов. - С .79
Ващенко, В. П. Питання української державності у XVIII ст. в курсі "Історія України" на історичному факультеті Одеського державного університету / В. П. Ващенко. - С .87
Бондар, Г. С. Проблеми викладання історії визвольної війни українського народу середини XVII ст. у вузі / Г. С. Бондар, В. М. Хмарський. - С .90
Мисечко, А. І. Викладання історії України в контексті світової історії / А. І. Мисечко. - С .94
Агафонова, К. В. Мовно-літературні пам'ятки епохи Київської Русі - джерело оновлення історичного контексту / К. В. Агафонова. - С .96
Діанова, Н. М. Проблема викладання історії України студентам негуманітарних факультетів / Н. М. Діанова. - С .104
Гончарук, Т. Г. Особливості викладання економічної іторії України на історичному факультеті / Т. Г. Гончарук. - С .106
Проблеми викладання ділової української мови
Вдовиченко, Н. В. Особливості методики викладання ділового мовлення для студентів негуманітарних спеціальностей / Н. В. Вдовиченко. - С .109
Кукурузняк, А. П. Ділова українська мова в системі вищої технічної освіти / А. П. Кукурузняк, І. Є. Морозюк. - С .115
Брелінська, Л. М. Деякі важливі аспекти викладання "Ділової української мови" у технічному вузі / Л. М. Брелінська, О. П. Ващенко, Н. В. Косенко. - С .117
Брелінська, Л. М. Використання методів активного навчання і технічних засобів на заняттях з курсу "Ділова українська мова" / Л. М. Брелінська, О. П. Ващенко, Л. Д. Мішакова. - С .120
Брелінська, Л. М. Анкетування як початок роботи над курсом "Ділова українська мова" / Л. М. Брелінська, Л. В. Кіосе, Г. І. Курова. - С .121
Космакова, Н. В. Проблеми викладання ділової української мови в медичному університеті / Н. В. Космакова. - С .123
Білик, В. В. Складні випадки правопису медичної термінології / В. В. Білик. - С .128
Єрмоленкова, І. М. Навчання українській мові студентів I курсу технічного внз / І. М. Єрмоленкова, Г. Є. Прісовська. - С .132
Романченко, А. П. Мовні перешкоди й шляхи їх подолання при укладанні ділових паперів / А. П. Романченко. - С .134
Борисенко, Н. М. Стилістичні особливості оформлення ділових паперів / Н. М. Борисенко. - С .138
Шевчук, Л. В. Пародійне використання термінологічної лексики офіційно-ділового стилю на заняттях з ділового мовлення / Л. В. Шевчук. - С .144
Стрій, Л. І. Мовні норми рекламного тексту / Л. І. Стрій. - С .147
Ростіянов, Б. Ю. До методики викладання ділової мови (практичний посібник "Мова ділових паперів" Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець) / Б. Ю. Ростіянов, Л. І. Синявська. - С .152
ББК 74.484(4Укр-2Оде)

Рубрики: Українознавчі дисципліни--викладання--вища освіта--Одеса,  Ділова українська мова--викладання--вища освіта--Одеса
Аннотация: У збірнику вміщені матеріали доповідей учасників науково-практичної конференції "Проблеми вивчення українознавчих дисциплін у вузах Одеси", що відбулася 11-12 травня 1999 р. в Науковій бібліотеці Одеського держуніверситету ім. І.І. Мечнікова. Розглядаються питання розвитку і важливості вивчення української мови, історії України, української культури, методики викладання всіх українознавчих дисциплін в гуманітарних та технічних вузах м. Одеси.

Доп.точки доступа:
Сминтина, В.А. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
17.
Обкладинка
74.480.46
С 91


   
    Сучасні проблеми вищої освіти (збірнк доповідей до науково-практичної конференції) [Текст] : сборник / Л.П. Клименко, Г.Ф. Романовський, В.І. Андрєєв. - Миколаїв : МФ НаУКМА, 1998. - 144 с. - ISBN 966-7458-04-0 : 6.00 р.
    Содержание:
Іванюк, С. С. Знання і вміння: альтернатива вищої освіти / С. С. Іванюк. - С .3
Клименко, Л. П. Резерв підвищення якості набору студентів до МФ НаУКМА / Л. П. Клименко, М. В. Донченко. - С .13
Мещанінов, О. П. Сучасні проблеми та перспективи науково-дослідної роботи у Миколаївській філії НаУКМА / О. П. Мещанінов. - С .17
Бандура, В. М. Виховна робота у вищій школі / В. М. Бандура. - С .19
Будак, В. Д. Кафедра педагогічних технологій в педагогічному вузі / В. Д. Будак, О. М. Пєхта. - С .22
Єнтіс, Л. С. Індивідуалізація навчально-виховного процесу - актуальна проблема вузів культури / Л. С. Єнтіс. - С .25
Скороходов, В. А. Південнослов'янський інститут КСУ, як перший недержавний вуз в Миколаєві, в контексті реформ вищої школи / В. А. Скороходов. - С .29
Соловйов, С. М. Міждисциплінарна кооперація викладання / С. М. Соловйов. - С .31
Верланов, Ю. Ю. Три актуальні проблеми вищої освіти / Ю. Ю. Верланов. - С .32
Мейжис, І. А. Особливості організації науково-дослідної роботи в Миколаївській філії НаУКМА з суспільних наук / І. А. Мейжис. - С .37
Добровольський, В. В. Екологічна освіта - актуальність, проблеми, пропозиції / В. В. Добровольський. - С .38
Добровольський, В. В. Автоматизована інформаційно-навчальна система з екології / В. В. Добровольський, В. В. Єлісєєв. - С .43
Гришкова, Р. О. Діяльнісний підхід до виховання особистості у вузі / Р. О. Гришкова. - С .46
Пронкевич, О. В. Викладання іноземних мов у Миколаївській філії НаУКМА як засіб формування свідомості студентів / О. В. Пронкевич. - С .48
Калінін, М. І. Форми та ефективність елементів рейтингової системи оцінки знань студентів / М. І. Калінін. - С .50
Сергієнко, Л. П. Шляхи дослідження наукової проблеми "Генетичний прогноз рухових здібностей в системі відбору і орієнтації спортсменів у олімпійському спорті" / Л. П. Сергієнко. - С .52
Сергієнко, Л. П. Про використання близнюкового методу генетики у педагогічних дослідженнях / Л. П. Сергієнко. - С .55
Кутковецький, В. Я. Звір з ім'ям 666. Напрямки розвитку суспільства / В. Я. Кутковецький. - С .57
Лях, Р. Д. Місце і роль курсу історії України в системі вищої освіти / Р. Д. Лях, П. М. Тригуб. - С .68
Льовкіна, Н. Ю. Організація і проведення занять з студентами спеціальної медичної групи / Н. Ю. Льовкіна. - С .72
Осіпов, А. О. Сучасна парадигма освіти. Особливості і трансформація / А. О. Осіпов. - С .73
Кузьменко, Б. П. Трансформація навчального процесу відповідно до сучасного етапу розвитку економіки / Б. П. Кузьменко. - С .76
Береза, І. Ю. Виховний потенціал екскурсій у підготовці спеціаліста-гуманітарія / І. Ю. Береза. - С .78
Біла, Т. М. Нове в інформаційній технології навчання іноземним мовам - з досвіду Миколаївської філії Києво-Могилянської академії / Т. М. Біла. - С .80
Хлопенко, Б. К. Особливості впровадження української мови при вивченні технічних дисциплін / Б. К. Хлопенко, М. М. Івахненко. - С .83
Дімант, Г. С. Розвиток пізнавальної активності студентів за допомогою англійської мови / Г. С. Дімант. - С .84
Ханстантинов, В. О. Формування здатності до самореалізації особистості як мета системи виховання у вищій школі / В. О. Ханстантинов. - С .85
Кравцов, О. А. Адаптація студентів I курсу / О. А. Кравцов. - С .87
Мироненко, Т. П. Відповідність якості знань випускників вузів міжнародним вимогам; міжнародне співробітництво / Т. П. Мироненко. - С .89
Маргеліс, Н. В. Сутність естетичного та проблема формування людської небайдужості / Н. В. Маргеліс. - С .91
Михайлюк, В. О. Місце і роль документів у вихованні національної свідомості студентів / В. О. Михайлюк. - С .93
Парсяк, О. Н. Організація самостійної роботи студентів у процесі формування навичок усного мовлення / О. Н. Парсяк. - С .97
Білюк, О. В. Профадаптація та профорієнтація молодого спеціаліста / О. В. Білюк. - С .101
Тихонова, Т. В. Основні напрямки професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів інформатики у Миколаївському педагогічному інституті / Т. В. Тихонова. - С .104
Сидоренко, С. А. Алгоритм прийняття рішень в умовах нечіткої вихідної інформації / С. А. Сидоренко. - С .105
Томілін, Ю. А. Створення наукового центру екологічних досліджень при Миколаївській філії НаУКМА - необхідна потреба сьогодення для екологічного факультету академії / Ю. А. Томілін, Л. І. Григор'єва. - С .106
Запорожець, Г. В. Вивчення майбутніми спеціалістами культури Великобританії та США / Г. В. Запорожець. - С .109
Норд, А. Л. Традиційні форми фінансування та системи вищої освіти / А. Л. Норд. - С .110
Кузенко, Г. М. Емоції та почуття в дискурсі / Г. М. Кузенко. - С .113
Яблунівська, Т. Є. Михайло Грушевський про соціально-виховну роль історії в навчальному процесі / Т. Є. Яблунівська. - С .115
Дмитренко, О. О. Педагогічні погляди Івана Огієнка / О. О. Дмитренко. - С .118
Любарська, О. М. Впровадження нових педагогічних технологій в навчальний процес у вузі / О. М. Любарська. - С .121
Паршкова, Т. В. Психолого-педагогічні дисципліни в системі виховної роботи ВНЗ / Т. В. Паршкова. - С .123
Старьова, Г. М. Науково-дослідницька праця студента зі спеціальності та її місце в педагогічній практиці / Г. М. Старьова. - С .125
Огренич, Н. М. Особистісно-діяльнісний підхід у навчанні, як один із шляхів реалізації державних стандартів освіти / Н. М. Огренич. - С .128
Осипов, П. І. Проблеми інтеркультуральності в процесі вивчення іноземних мов / П. І. Осипов. - С .130
Кіктенко, А. І. Педагогічне діагнозування у підготовці майбутнього вчителя / А. І. Кіктенко. - С .132
Олексюк, О. Є. Система кураторства у вищих закладах освіти / О. Є. Олексюк. - С .134
Бережний, С. В. Формуємо творчу особистість / С. В. Бережний, Г. І. Бережна, Л. В. Лютер. - С .137
ББК 74.480.46

Рубрики: Вища освіта. Педагогіка вищої школи
Аннотация: В матеріалах конференції розглядаються актуальні питання вищої школи: фінансування, використання сучасних навчальних технологій, якість підготовки фахівців, виховна робота та ін. Серед авторів доповідей керівники вищих навчальних закладів, провідні вчені і молоді викладачі.

Доп.точки доступа:
Клименко, Л.П.
Романовський, Г.Ф.
Андрєєв, В.І.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
18.
К66(4Укр-4Мик)
У 45


   
    Україна в новому тисячолітті очима молодих фахівців: Збірник науково-публіцистичних статей за матеріалами студенської конференції [Текст] : збірник статей. - Миколаїв : МФ НаУКМА, 2000. - 140 с. - ISBN 966-7458-19-9 : 4.18 р.
ББК К66(4Укр-4Мик) + К65(4Укр-4Мик) + К28(4Укр-4Мик)

Рубрики: Політика,  Політична діяльність--молодь--Україна,  Голодомор--Україна--Миколаївщина,  Гельсінська Група--Україна,  Банківська справа--Україна--Миколаївщина,  Енергозбереження--Україна,  Бізнес--малий--середній--досвід--Німеччина,  Економіка--Японія,  "Кінбурнська коса"--екологія--економічні аспекти--Україна--Миколаївщина,  Екологія--Україна--Миколаївщина
Доп.точки доступа:
Мазепа, Іван
Чорновіл, Вячеслав
Теліга, О.
Ольжич, О.
Грушевський, М.С.
Українка, Л.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
19.
74.262.23
У 92


   
    Учнівські наукові конференції з фізики [Текст] : методический материал / ред. І. Ю. Ненашев. - Х. : Видавнича група "Основа", 2005. - 96 с. - (Б-ка ж-лу "Фізика в школах України" ; вип.3). - ISBN 966-333-161-5 : 3.95 р.
ББК 74.262.23

Рубрики: Фізика. Методика викладання,  Фізика--учнівські наукові конференції
Доп.точки доступа:
Ненашев, І.Ю. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
20.
78.34
І 51


   
    Іменні колекції професорів Одеського (Новоросійського) університету в Науковій бібліотеці ОНУ - національне надбання держави [Текст] : матеріали науково-практичниої конференції Одеса, 25-26-квітня 2000р. - Одеса : Астропринт, 2001. - 60 с. - ISBN 966-549-550-X : 3.20 р.
ББК 78.34

Рубрики: Бібліотечна справа--організація--управління

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей