Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (8)Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (11)Наукової бібліотеки МНУ ім. В. Сухомлинського (3)Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва (6)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=мультимедіа<.>)
Общее количество найденных документов : 117
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-117 
1.
74.202.4
О-72


   
    Освітні технології в школі та вузі [Текст] : матеріали науково-практичної конференції. - Миколаїв : МФ НаУКМА, 1999. - 224 с. - ISBN 966-7458-09-1 (в пер.) : 4.00 р.
    Содержание:
Болюбаш, Я. Я. Реформування педагогічної освіти: концептуальні питання / Я. Я. Болюбаш. - С .3-6
Будак, В. Д. Педагогічна освіта на сучасному етапі розвитку / В. Д. Будак. - С .6-8
Грищенко, Г. П. Система підготовки педагогічних кадрів / Г. П. Грищенко. - С .8-13. - Бібліогр. у кінці ст.
Пуховська, Л. П. Розвиток теорії професійної підготовки вчителів на Заході / Л. П. Пуховська. - С .13-18
Журецький, Я. І. Становлення особистісно орієнтованої освіти / Я. І. Журецький. - С .18-19
Пєхота, О. М. Технологічний підхід в освіті з позицій педагогіки розвитку / О. М. Пєхота. - С .20-25. - Бібліогр. у кінці ст.
Сисоєва, С. О. Технології педагогічної творчості в системі освітніх технологій / С. О. Сисоєва. - С .25-27
Семиченко, В. А. Концептуальні основи рефлексивного вивчення психології / В. А. Семиченко. - С .28-32
Стариков, І. М. Використання модульної системи у професійно-технічному навчанні робітників і спеціалістів / І. М. Стариков. - С .32-35
Сиротенко, А. Й. Сугестопедичне навчання / А. Й. Сиротенко. - С .35-38. - Бібліогр. у кінці ст.
Початкова школа
Богуш, А. М. Профессионально-речевая готовность студентов к обучению детей второму славянскому языку в дошкольном возрасте / А. М. Богуш, Т. Н. Котик. - С .39-43
Степанова, Т. М. Через гру до читання / Т. М. Степанова. - С .43-45
Тарасова, О. В. Освітні технології в початковій школі / О. В. Тарасова, Н. В. Старченко. - С .46-48
Авраменко, К. Б. З історії розвитку освітніх технологій в Україні / К. Б. Авраменко. - С .48-49
Нор, К. Ф. Організація роботи учнів у динамічних парах / К. Ф. Нор. - С .50-54
Соколовская, А. С. Особенности развития диалогической речи младших школьников Вальфдорфской школы / А. С. Соколовская. - С .54-58
Синицына, А. А. Развитие личности младшего школьника в системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова (из опыта работы) / А. А. Синицына. - С .59-61
Алимова, С. В. Укрупнение дидактических единиц (УДЕ) в курсе математики начальной школы / С. В. Алимова. - С .61-64
Соколовська, О. С. Гуманістичний аспект викладання математики у муніципальному колегіумі / О. С. Соколовська, С. М. Вірозуб. - С .64-67
Бабаян, Ю. О. Формування пізнавального інтересу молодшого школяра до навчання через удосконалення форм навчальної діяльності / Ю. О. Бабаян. - С .67-70
Освітні технології у сучасній школі
Любарська, О. М. Формування творчої особистості учня (технологічний аспект) / О. М. Любарська. - С .71-76. - Бібліогр. у кінці ст.
Козляковський, П. А. Розвиток та самовдосконалення творчих якостей особистості / П. А. Козляковський. - С .76-79
Билюк, А. В. Проблемное обучение / А. В. Билюк. - С .79-82
Киктенко, А. И. Исследовательская технология в школьном обучении / А. И. Киктенко. - С .82-86
Бень, А. А. Технологии, соответствующие развивающей школе / А. А. Бень. - С .87-89
Вдовиченко, Р. П. Педагогічний аналіз в управлінні розвитком школи / Р. П. Вдовиченко. - С .89-92
Баран, М. І. Елементи досліджень в шкільному курсі математики / М. І. Баран, О. І. Баран. - С .92-96
Слепцова, І. М. Модульно-розвивальне викладання інформатики / І. М. Слепцова. - С .96-98
Шевчук, В. В. Творческая самостоятельная работа учащихся на уроках истории / В. В. Шевчук. - С .98-100
Колесниченко, Л. Г. Ігрові технології на уроках правознавства / Л. Г. Колесниченко. - С .100-102
Риженков, А. В. Рейтингова технологія оцінки знань в середньому навчальному закладі / А. В. Риженков. - С .102-105
Тарасова, С. М. Індивідуалізація довузівської підготовки вчителя / С. М. Тарасова. - С .105-108
Ішмурат, В. В. Адаптивна система навчання / В. В. Ішмурат. - С .108-110
Кирилова, О. М. З досвіду роботи товариства малят-науковців / О. М. Кирилова. - С .110-113
Войцеховська, Т. Діалог на уроці / Т. Войцеховська. - С .112-113
Технології виховного процесу в закладах освіти
Коцарь, І. М. Школа культуротворчості / І. М. Коцарь. - С .115-116
Наточій, А. М. Педагогічна взаємодія як виховна технологія / А. М. Наточій. - С .116-118
Тарасова, Л. В. Суггестивная технология / Л. В. Тарасова. - С .119-122
Блакитна, Т. І. Школа життєтворчості / Т. І. Блакитна. - С .122-123
Олексюк, О. Є. Система виховоної роботи у педагогічних закладах освіти / О. Є. Олексюк. - С .124-128
Задов, Е. С. Використання можливостей технології В.М. Броннікова в підготовці майбутнього вчителя / Е. С. Задов. - С .128-130. - Бібліогр. у кінці ст.
Дубенко, С. Л. Використання педагогічних технологій в умовах роботи дитячих оздоровчих таборів / С. Л. Дубенко. - С .131-133
Дорошенко, К. Формування виховного ідеалу у контексті особистісно орієнтованих технологій виховання / К. Дорошенко. - С .133-134
Солдатенко, М. М. Сучасні технології навчання / М. М. Солдатенко. - С .135-137
Старовойт, Л. В. Розвиток творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя-словесника / Л. В. Старовойт. - С .138-140
Багмет, М. О. Технологія викладання політології / М. О. Багмет. - С .140-142
Мещанінов, О. П. Розвиток технологій у системі навчання в умовах інформатизації суспільства / О. П. Мещанінов. - С .142-148
Лейфура, В. М. Модульний принцип побудови курсу математичного аналізу в системі нової технології навчання / В. М. Лейфура, Л. С. Тесленко. - С .148-150
Білий, Ю. О. Історія розвитку дистанційного навчання / Ю. О. Білий. - С .150-154. - Бібліогр. у кінці ст.
Дятлова, С. І. Модульно-розвиваюче навчання математиці в вузі / С. І. Дятлова. - С .154-157
Глузман, Н. А. Особистісно орієнтована підготовка студентів до професійної діяльності / Н. А. Глузман. - С .158-160
Ходякова, Г. В. Технологія навчання майбутніх учителів математики та інформатики проектуванню педагогічних програмних засобів / Г. В. Ходякова. - С .160-163
Тихонова, Т. В. Нові інформаційні технології в школі і вузі / Т. В. Тихонова. - С .163-166
Мирошниченко, В. И. Использование мультимедіа при изучении природоведческих дисциплин / В. И. Мирошниченко. - С .166-168
Васильєва, Л. Я. Ігрові технології при викладанні методики математики / Л. Я. Васильєва. - С .168-170
Иванов, Н. И. Моделирование будущей деятельности учителя физической культуры / Н. И. Иванов, Г. Б. Жигадло. - С .171-173. - Бібліогр. у кінці ст.
Баріхашвілі, І. І. Перспективи дистанційного навчання / І. І. Баріхашвілі. - С .172-173. - Бібліогр. у кінці ст.
Шпачинський, І. Л. Теорія розв'язування винахідницьких задач (ТВВЗ / І. Л. Шпачинський. - С .174-175
Середа, І. В. Технологія професійного саморозвитку вчителя-початківця / І. В. Середа. - С .176-179
Богатирьов, К. О. Формування професійної товариськості студента вузу АПК / К. О. Богатирьов. - С .180-181
Артюшина, М. В. Технологія роботи з академічною студентською групою як суб'єктом навчальної діяльності / М. В. Артюшина. - С .182-185
Сучасні технології викладання української та іноземної мови та літератури
Федоренко, В. А. Место педагогических технологий в гимназическом образовании / В. А. Федоренко. - С .186-190
Осипов, П. І. Integrierte Übersetzungstheorie im Fremdsprachenunterricht / П. І. Осипов. - С .190-193. - Бібліогр. у кінці ст.
Гришкова, Р. О. Технологія особистісно орієнтованого вивчення іноземної мови / Р. О. Гришкова. - С .193-197. - Бібліогр. у кінці ст.
Мироненко, Т. П. Обучение языкам сценическим методом / Т. П. Мироненко. - С .197-200. - Бібліогр. у кінці ст.
Худякова, І. М. Використання мультимедіа в навчанні студентів / І. М. Худякова. - С .201-202
Баркаси, В. В. Ролевые игры - один из способов повышения интереса к предмету / В. В. Баркаси. - С .203-206. - Бібліогр. у кінці ст.
Шуткина, Г. М. Педагогика вовлечения / Г. М. Шуткина. - С .206-208
Ситченко, А. Л. Формування в школярів умінь аналізувати образ-персонаж / А. Л. Ситченко. - С .209-212. - Бібліогр. у кінці ст.
Фанта, Л. Є. Активні форми роботи на уроках української мови / Л. Є. Фанта. - С .213-214
Гладышев, В. В. Сменная таблица как технологическое звено процесса изучения литературного произведения в школе / В. В. Гладышев, С. В. Озаринский. - С .214-217. - Бібліогр. у кінці ст.
Заскалєта, С. Г. Ділова гра при вивченні іноземної мови / С. Г. Заскалєта. - С .218-220
ББК 74.202.4 + 74.580.22

Рубрики: Освітні технології
Аннотация: В матеріалах науково-практичної конференції розглядаються актуальні питання реалізації пехнологічного підходу в освіті, сучасних освітніх технологій в школі та вузі. Представлен досвід роботи шкіл та вузів. Для викладачів вищих і середніх навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів університетів та педагогічних інститутів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
32.973.26-04
Д 18


    Данилова, О.
    Мультимедіа власноруч: текст, графіка, аудіо, відео [Текст] : методический материал / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако. - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ" : Видавництво Л. Галіцина, 2006. - 120 с. - (Б-ка "Шк. світу"). - ISBN 966-420-011-5. - ISBN 966-356-049-5 : 4.63 р.
ББК 32.973.26-04

Рубрики: Мультимедіа--використання,  Мультимедіа--створення
Доп.точки доступа:
Манако, В.
Манако, Д.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74
Н 34


   
    Наукові праці : збірник. Т. 7. Педагогіка / відповід. за випуск Р. О. Гришкова. - Миколаїв : Видавничий відділ МФ НаУКМА, 2000. - 112 с. - ISBN 966-7458-24-5 : 17.00 р.
    Содержание:
Сисоєва, Світлана Олександрівна. Проблема формування особистості, здатної до творчої самореалізації / С. О. Сисоєва. - С .13-19. - Бібліогр. у кінці ст.
Пуховська, Людмила Прокопівна. Особистісна модель підготовки викладачів на Заході / Л. П. Пуховська. - С .19-21. - Бібліогр. у кінці ст.
Бех, Іван Дмитрович. Інваріанти виховної методології / І. Д. Бех. - С .21-26
Пєхота, Олена Миколаївна. Особистісно орієнтована освіта і технології / О. М. Пєхота. - С .26-28. - Бібліогр. у кінці ст.
Мещанінов, Олександр Павлович. Інтегрований процес формування особистості молодих вчених в "Києво-Могилянській Академії" / О. П. Мещанінов. - С .28-33. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Гришкова, Раїса Олександрівна. Роль особистісно орієнтованих навчально-педагогічних ситуацій у формуванні особистості студентів / Р. О. Гришкова. - С .33-37. - Бібліогр. у кінці ст.
Трунова, Євгенія Владиславівна. Проблеми оптимізації роботи підготовчого відділення університету / Є. В. Трунова. - С .38-39. - Бібліогр. у кінці ст.
Любарська, Ольга Миколаївна. Розгортання життєвого потенціалу людини - головне гуманістичне завдання сучасної освіти / О. М. Любарська. - С .39-42. - Бібліогр. у кінці ст.
Мироненко, Тетяна Платонівна. Залучення студентів до громадянських цінностей свого народу / Т. П. Мироненко. - С .42-45. - Бібліогр. у кінці ст.
Постова, Леся Станіславівна. Нові тенденції розвитку вищої освіти в умовах європейського контексту / Л. С. Постова. - С .45-47. - Бібліогр. у кінці ст.
Диндаренко, Оксана Анатоліївна. Вплив Сходу та Заходу на формування особистості студента / О. А. Диндаренко. - С .47-49. - Бібліогр. у кінці ст.
Чуєнко, Вікторія Леонідівна. Вплив добровольців Корпусу Миру США на формування особистості студентів / В. Л. Чуєнко. - С .49-51. - Бібліогр. у кінці ст.
Ромакін, Володимир Вікторович. Міжнародні програми обміну студентами та їх вплив на подолання культуроцентризму у вихованні студентів / В. В. Ромакін. - С .51-53. - Бібліогр. у кінці ст. : рис.
Авшенок, Наталя Миколаївна. Центрованій на студенті підхід до навчання іноземним мовам: англійський досвід / Н. М. Авшенок. - С .54-56. - Бібліогр. у кінці ст.
Заскалєта, Світлана Григорівна. Особистісно орієнтоване навчання на заняттях з іноземної мови у вищих закладах освіти / С. Г. Заскалєта. - С .56-59. - Бібліогр. у кінці ст.
Парсяк, Ольга Нікіфорівна. Спеціалізація як засіб мотивації мовленнєвої діяльності у процесі викладання англійської мови / О. Н. Парсяк. - С .59-62. - Бібліогр. у кінці ст.
Kuzenko, G. M. Focus on the lerner / G. M. Kuzenko. - С .62-63. - Бібліогр. у кінці ст.
Романовський, Олександр Георгійович. Неперервна освіта і підготовка професійних керівників - лідерів / О. Г. Романовський. - С .63-69. - Бібліогр. у кінці ст.
Володарська-Зола, Лідія. Методологічні проблеми гуманітаризації інженерної освіти / Л. Володарська-Зола. - С .69-73. - Бібліогр. у кінці ст.
Біла, Тетяна Миколаївна. Підготовка інтелектуальної еліти в Україні і використання мультимедіа - технології / Т. М. Біла. - С .73-76. - Бібліогр. у кінці ст.
Сігаєва, Лариса Євгенівна. Післядипломна освіта фахівця в системі неперервної професійної підготовки / Л. Є. Сігаєва. - С .76-79. - Бібліогр. у кінці ст. : рис.
Гребенюк, Георгій Євгенович. Підготовка студентів педагогічного університету до соціальної роботи / Г. Є Гребенюк. - С .80-83
Старєва, Ганна Михайлівна. Формування творчої особистості майбутнього педагога в системі аудиторної і позаудиторної виховної роботи вищих закладів освіти / Г. М. Старєва. - С .83-86. - Бібліогр. у кінці ст.
Нор, Катерина Федорівна. Шляхи активізації навчальнпізнавальної діяльності студентів на заняттях загальнопедагогічного циклу / К. Ф. Нор. - С .86-89. - Бібліогр. у кінці ст.
Кіктенко, Алевтина Ізосімівна. Особистісно орієнтована підготовка вчителів фізики в ракурсі демократизації освіти / А. І. Кіктенко. - С .89-92. - Бібліогр. у кінці ст.
Тихонова, Тетяна Валентинівна. Особистісно-діяльнісний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя інформатики / Т. В. Тихонова. - С .92-95. - Бібліогр. у кінці ст.
Цехмістер, Ярослав Володимирович. Проблеми інтеграції ліцею в структуру вищого закладу освіти / Я. В. Цехмістер. - С .96-99. - Бібліогр. у кінці ст.
Сущенко, Людмила Петрівна. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту: інформаційний аспект / Л. П. Сущенко. - С .100-101. - Бібліогр. у кінці ст.
Черкасенко, Вадим Павлович. Розвиток вмінь критичного мислення студентів як імператив розвитку сучасної освіти США / В. П. Черкасенко. - С .104-106. - Бібліогр. у кінці ст.
Крутоголова, Олена Вікторівна. Poetae nascuntur, oratores fiunt (Поетами народжуються, ораторами стають) / О. В. Крутоголова. - С .107-111. - Бібліогр. у кінці ст.
ББК 74

Рубрики: Формування особистості--студенти ВНЗ,  Особистість студента--зовнішні чинники
Кл.слова (ненормированные):
СТУДЕНТИ
Доп.точки доступа:
Гришкова, Р.О. \відповід. за випуск.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.
32.81
Б 90


    Буйницька, О. П.
    Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навчальний посібник / О. П. Буйницька. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 240 с. - ISBN 978-611-01-0338-1 : 65.00 р.
    Содержание:
Основи інформаційних технологій навчання . - С .9
Інформаційні технології навчання . - С .9
Інформація. Інформаційна діяльність. Визначення інформатики як науки . - С .9-13
Види та властивості інформації . - С .13-14
Поняття інформаційної системи . - С .14-15
Структура інформаційної системи . - С .15-16
Класифікація інформаційних систем . - С .16-18
Поняття інформаційних технологій . - С .18-19
Операційна система персонального комп`ютера . - С .19-22
Сучасні інформаційні технології. Програмно-технологічний комплекс на основі SMART Board . - С .22-26
Мережеві технології . - С .26-28
Правила техніки безпеки при роботі з ЕОМ . - С .28-31
Технологія опрацювання матеріалів засобами Microsoft Office Word . - С .32
Cтворення засобів подання навчальних матеріалів за допомогою текстового процесора. Microsoft Office Word 2007 . - С .32
Текстові процесори та видавничі системи . - С .32-34
Технологія опрацювання друкованих матеріалів засобами текстового процесора Microsoft Office Word
Інтерфейс текстового процесора MS Word . - С .35-38
Основні режими роботи текстового процесора Word . - С .38-39
Робота з документами . - С .39-42
Введення і редагування тексту . - С .42-46
Форматування тексту . - С .46-48
Робота з розділами та сторинками документу . - С .48-52
Друкування документу . - С .52-54
Створення таблиць та опрацювання табличних даних . - С .54-57
Графічні об`єкти як засоби подання навчльних матеріалів . - С .57-61
Використання математичних формул при створенні навчальних матеріалів . - С .61-63
Технологія опрацювання матеріалів засобами Microsoft Office Excel . - С .64
Cтворення засобів подання навчальних матеріалів у табличному процесорі. Microsoft Office Excel 2007 . - С .64
Технологія опрацювання даних засобами Excel. Табличні процесори, їх призначення та можливості . - С .64-66
Завантаження та основне вікно Microsoft Excel 2007 . - С .66-69
Робота з документами в табличному процесорі Excel . - С .69-72
Опрацювання числових даних засобами Excel . - С .72-76
Опрацювання графічних матеріалівзасобами Excel . - С .76-83
Редагування в Excel . - С .83-88
Мультимедійні технології . - С .889
Наочне подання навчальних матеріалів засобами графічних редакторів та програми Microsoft Office PowerPoint . - С .89
Формування графічних об`єктів при створенні засобів подання навчальних матеріалів . - С .89-94
Робота з об`єктами в графічному редакторі Point та у MS Word . - С .94-98
Створення засобів подолання графічних матеріалів у растровому та векторному редакторах . - С .98-100
Технологія мультимедіа. Засоби мультимедійних технологій . - С .100-102
Програма створення презентацій PowerPoint . - С .102-106
Створення та демонстрація засобів подання навчальних матеріалів за допомогою PowerPoint . - С .106-114
Технічні засоби навчання на основі інформаційних технологій . - С .115
Використання технічних засобів у навчальному процесі . - С .115
Характеристика засобів навчання та їх функції . - С .115-117
Технічні засоби навчання . - С .117-121
Використання тестових систем . - С .121-123
Засоби тестового контролю знань . - С .123-131
Метод проектів як технологія навчання . - С .132
Створення навчального проекту засобами інформаційних технологій . - С .132
Метод проектів. Вимоги до використання методу проектів . - С .132-134
Структура портфоліо навчального проекту . - С .134-141
Методика створення навчального проекту засобами інформаційних технологій . - С .141-152
Навчально-методичне забезпечення курсу . - С .152-155
Лабораторні заняття . - С .155
Представлення даних в персональному комп`ютері. Операційна системат Windows . - С .155-160
Наочне подання навчальних матеріалів засобами SMART Board . - С .160-165
Текстовий процесор Microsoft Office Word. Створення засобів подання навчальних матеріалів в MS Word . - С .165-169
Табличний процесор Microsoft Office Excel. Опрацювання числових даних, побудова графіків та діаграм . - С .169-175
Створення засобів подання наочності у графічних редакторах . - С .175-178
Microsoft Office PowerPoint. Створення й налаштування презентації . - С .178-185
Створення тестового завдання. Системи оцінювання тестового завдання . - С .185-192
Розробка структури і змісту навчального проекту за обраною темою . - С .192-198
Створення навчального проекту засобами офісних інформаційних технологій . - С .198-201
ББК 32.81 + 74.026.84

Рубрики: Інформаційні технології--посібник для внз,  Технічні засоби навчання--посібник для внз

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.
74.266
Н 64


    Нікора , А. О.
    Теорія та методика навчання суспільно-політичних дисциплін : навчальний посібник для студентів ВНЗ. К.2. Основи методики навчання суспільно-політичних дисциплін / А. О. Нікора. - Миколаїв : Іліон, 2013. - 238 с. - ISBN 978-617-534-148-3 : 25.00 р.
    Содержание:
Форми організації навчання суспільно-політичних дисциплін
Урок як основна форма навчання суспільно-політичних дисциплін . - С .7
Нетрадиційні форми уроку з суспільно-політичних дисциплін . - С .23
Характеристика й основні етапи підготовки вчителя до уроку . - С .52
Позаурочні форми організації навчання суспільно-політичних дисциплін . - С .58
Методи, прийоми і засоби навчання суспільно-політичних дисциплін
Методи і прийоми навчання суспільно-політичних дисциплін: загальне та особливе . - С .73
Методика використання друкованих засобів навчання суспільно-політичних дисциплін . - С .105
Характерні особливості методики роботи з наочними засобами навчання . - С .117
Застосування мультимедіа при вивченні суспільно-політичних дисциплін . - С .123
Результати навчальної діяльності учнів із суспільно-політичних дисциплін
Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів із суспільно-політичних дисциплін . - С .139
Компетентність як інтегрований результат навчальної діяльності учнів із суспільно-політичних дисциплін . - С .167
Система ціннісних орієнтацій учнів за результатами навчання суспільно-політичних дисциплін . - С .203
ББК 74.266

Рубрики: Суспільні науки--методика викладання

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.
Обкладинка
74
П 24


   
    Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : матеріали щорічних магістрантських читань / ред. О. М. Пєхота. - Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. - 173 с. - 20.00 р.
    Содержание:
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського: зміни в контексті Болонського процесу
Свєшнікова, О. В. Модернізація педагогічної освіти в умовах сталого розвитку суспільства / О. В. Свєшнікова. - С .8
Дідковська, Е. С. Система вищої освіти України у контексті Болонського процесу / Е. С. Дідковська. - С .12
Жучинська, О. О. Реалізація самостійної роботи в умовах Болонського процесу / О. О. Жучинська. - С .16
Бондарук, Н. І. Організація самостійної роботи студентів згідно до вимог Болонського процесу / Н. І. Бондарук. - С .20
Тен, К. Р. Технологічна культура майбутнього викладача у контексті Болонського процесу / К. Р. Тен. - С .23
Римар, Р. В. Фонд рідкісних видань бібліотеки МНУ імені В.О. Сухомлинського / Р. В. Римар. - С .25
Степанова, А. О. Викладач кафедри фізики Хаскінд Макс Данилович та його внесок у розвиток університету та науки / А. О. Степанова. - С .27
Тацька, Т. С. Новітні технології вищої освіти України в контексті Болонського процесу / Т. С. Тацька. - С .31
Колесник, С. В. Кредитно-трансферна система у контексті Болонського процесу / С. В. Колесник. - С .33
Селіванова, С. В. Науково-дослідна діяльність МНУ імені В.О. Сухомлинського / С. В. Селіванова. - С .36
Педагогічна майстерність майбутнього вчителя та викладача у контексті технологічного підходу
Семенова, І. В. Індивідуалізація навчання як педагогічна проблема / І. В. Семенова. - С .40
Дмитрієва, Г. В. Проблеми підготовки майбутніх педагогів до управління пізнавальною діяльністю старших дошкільників і молодших школярів / Г. В. Дмитрієва. - С .44
Василишин, О. С. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя початкових класів / О. С. Василишин. - С .48
Коханюк, О. О. Педагогічна майстерність як складова професійного розвитку майбутнього вчителя / О. О. Коханюк. - С .52
Тягнирядно, Т. М. Творча самореалізація педагога в контексті ідей В.О. Сухомлинського / Т. М. Тягнирядно. - С .56
Кульбацька, М. В. Проблема формування суб'єктної позиції учнів у теорії та практиці / М. В. Кульбацька. - С .59
Панська, В. О. Формування мовленнєвих умінь у навчальному процесі / В. О. Панська. - С .63
Дровняк, К. В. Тестовий контроль у процесі навчання іноземної мови у вищій школі / К. В. Дровняк. - С .66
Романик, В. В. Сучасні технології навчання у підготовці майбутніх учителів / В. В. Романик. - С .69
Швець, С. В. Самоосвіта майбутнього вчителя / С. В. Швець. - С .72
Дюміна, А. В. Використання аутентичного пісенного матеріалу при навчанні граматики англійської мови в умовах вищої школи / А. В. Дюміна. - С .76
Перебийніс, О. В. Формування громадської позиції особистості у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / О. В. Перебийніс. - С .80
Новак, Л. І. Екологічне виховання та формування ціннісного ставлення до природи у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / Л. І. Новак. - С .84
Похитун, Т. А. Сутність і структура інноваційної компетентності педагога загальноосвітнього навчального закладу / Т. А. Похитун. - С .88
Забарчук, Г. М. Застосування тренінгових технологій у роботі психолога з прийомними дітьми в системі освіти / Г. М. Забарчук. - С .93
Бутова, А. П. Технологіїї превентивного виховання студентів для попередження суїцідальної ситуації / А. П. Бутова. - С .96
Сабліна, С. В. Комплаєнс як елемент сучасної діяльності спеціаліста / С. В. Сабліна. - С .99
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології педагогічної освіти
Курдюмова, О. В. Інтернет технології, як одна з найефективніших технологій при вивченні іноземної мови / О. В. Курдюмова. - С .102
Дідковська, Є. С. Сучасний web-сайт університету в інформаційному просторі / Є. С. Дідковська. - С .106
Іващенко, Я. О. Підготовка вчителів до використання технологій відкритої освіти в умовах Болонського процесу / Я. О. Іващенко. - С .110
Дубіна, О. М. Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей за допомогою навчального телекомунікаційного проекту / О. М. Дубіна. - С .113
Кульбацька, М. В. Використання засобів мультимедіа у процесі читання лекцій у ВНЗ / М. В. Кульбацька. - С .117
Горошко, А. А. Елективний курс "Нанотехнології та їх застосування" як засіб ознайомлення учнів з новими технологіями / А. А. Горошко. - С .124
Подгребельна, Р. Р. Навчання письму іноземною мовою із використанням інтернет-технологій / Р. Р. Подгребельна. - С .128
Кошуренко, А. В. Застосування ІК технологій як необхідної умови організації викладання у ВНЗ / А. В. Кошуренко. - С .132
Косенко, О. С. Активізація самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови з використанням інтернет-ресурсів / О. С. Косенко. - С .134
Підгайна, І. Г. Використання відео-уроків як засіб підвищення ефективності навчального процесу / І. Г. Підгайна. - С .138
Римар, І. А. Проблеми підготовки вчителів до організації та проведення олімпіад з програмування / І. А. Римар. - С .140
Асєєва, О. М. Застосування мультимедійних та інформаційних технологій у ВНЗ / О. М. Асєєва. - С .144
Бодрягін, Д. В. Використання комбінованого атласу при викладанні теми "Подвійні зорі та їх еволюція" / Д. В. Бодрягін. - С .147
Технології музично-мистецької освіти у вищому навчальному закладі
Макушин, В. Ю. Історичні витоки інтерпретації музичного твору у виконавській майстерності / В. Ю. Макушин. - С .149
Антонюк, А. І. Освітянська основа слов'янського давнього світу / А. І. Антонюк. - С .152
Рожко, Г. О. Розвиток музичної культури Миколаївщини другої половини ХХ - початку ХХІ століть / Г. О. Рожко. - С .155
Доценко, Н. С. Формування навичок гри на готово-виборному баяні у студентів ВНЗ / Н. С. Доценко. - С .157
Худенко, М. О. Становлення та розвиток гітарного мистецтва на півдні України ХХ - початку ХХІ століття / М. О. Худенко. - С .162
Картель, О. Ю. Фортепіанна школа як предмет наукового дослідження / О. Ю. Картель. - С .166
ББК 74

Рубрики: Вища освіта--педагогічна,  Педагогічна освіта--наукові праці
Аннотация: У збірнику матеріалів представлені роботи учасників щорічних магістрантських читань, які проводились у рамках ХV Міжнародної науково-практичної конференції "Педагогічна освіта: історія, технологія, педагогічна майстерність, професіоналізм".

Доп.точки доступа:
Пєхота, О.М. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.
Обкладинка
37
В 20


    Васянович, Григорій Петрович (1945-).
    Вибрані твори у 7 т. Т.7. Збірник наукових праць / Г. П. Васянович. - Львів : Норма, 2015. - 460 с. - ISBN 978-966-7775-44-5 : 85.00 р.
    Содержание:
Історико-філософська та педагогічна проблематика . - С .5-6
Філософсько-богословські погляди у творчості Григорія Сковороди . - С .6-25
Естетичні погляди Г. Гегеля . - С .25-33
Людина і її духовно-моральний світ у творчій спадщині Олександра Духновича . - С .33-45
Філософські ідеї Тараса Шевченка . - С .45-54
Костянтин Ушинський - класик світової педаогіки . - С .54
Життя і педагогічна діяльність К. Ушинського . - С .54-85
Духовно-естетична єдність людини і природи у поетичній творчості Івана Франка . - С .85-102
Добро й анти-добро-дія учителя у творчій спадщині Івана Франка . - С .103-112
Патріотизм у творчій спадщині Бориса Грінченка . - С .112-122
Психолого-педагогічні ідеї адмірала Степана Осиповича Макарова . - С .122-132
Філософсько-педагогічні ідеї академіка Івана Зязюна . - С .132-142
Філософія професійно-технічної освіти у Я-концепції академіка Неллі Ничкало . - С .142-151
Франтішек Шльосек - теоретик і практик професійної освіти Польщі . - С .151-162
Питання дидактики і методики . - С .163-164
Методологічні контексти педагогічної науки на сучасному етапі її розвитку . - С .164-187
Дидактичні засади професійної освіти у контексті фундаментальних педагогічних теорій . - С .187-211
Соціальна педагогіка: контексти глобалізації . - С .211-222
Православна педагогіка у контексті традицій і сьогодення . - С .222-259
Професійні якості майбутнього фахівця: науково-методологічні критерії визначення і класифікації . - С .259-281
Методологічні концепти формування професійних якостей майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування . - С .281-306
Педагог і його полікультурна освіта . - С .306-317
Духовно-моральний смисл використання мультимедіа у навчально-виховному процесі . - С .317-326
Педагог і цого роль у навчально-виховному процесі . - С .326-331
Проблеми виховання особистості . - С .331-332
Ноологія особистості . - С .332-375
Самобутня українська мова - духовна основа буття нації . - С .375-394
Стратегії професійного виховання особистості учня у педагогічній спадщині С.Я. Батишева . - С .394-403
Розвиток професійно-смислового потенціалу особистості майбутнього учителя фізичного виховання . - С .403-420
Ноологія особистості в контексті екстремальних ситуацій . - С .420-427
Моральна культура особистості у творчій спадщині Івана Огієнка . - С .427-432
Спільні пошуки: Україна - Польща . - С .432-437
УДК

Рубрики: Філософія--історія,  Педагогічні погляди--видатні особи,  Виховання особистості,  Педагогіка--вибрані твори,  Дидактика
Аннотация: Збірник присвячено історико-філософській та педагогічній проблематиці, а також актуальним питанням розвитку професійної освіти й науки в умовах інтегральних і глобалізаційних процесів. Модернізація структури, змісту й організації освіти розглядаються в контексті кардинальних змін, спрямованих на розв'язання стратегічних завдань, що стоять перед Україною в нових економічних і соціокультурних умовах. Обгрунтовується імператив людиноцентричної спрямованості концептуальних реформ вітчизняної освітньої галузі та її виховних можливостей. Для науковців і викладачів вищих і професійно-технічних навчальних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасного розвитку вітчизняної освіти та науки.

Доп.точки доступа:
Сковорода, Г.
Гегель, Г.
Духнович, О.
Шевченко, Т.
Ушинський, К.
Франко, І.
Грінченко, Б.
Макаров, С.О.
Зязюн, І.
Ничкало, Н.
Шльосек, Ф.
Батишев, С.
Огієнко, І.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.

   Газета

Фізика . - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ", 1998 - . - Выходит три раза в месяц
2008г. N 15
Зміст:
Лук'янова, М. Мультимедіа на уроках фізики: практичне застосування / М. Лук'янова. - С.1-8.
Чистух, В. Дрогобицький звіздар: пам'яті Юрія Дрогобича / В. Чистух. - С.8-12.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
9.

   Газета

Завуч . - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ", 1998 - . - Выходит три раза в месяц
2008г. N 27
Зміст:
Громовий, В. "Я ніколи в житті не належав собі..." : До 90-річчя Василя Сухомлинського неювілейні роздуми про діалог с сучасністю / В. Громовий. - С.5-12.
Психолог - молодому вчителю : Поради, тести, вправи. - С.вкладка
Чабанна, Н. Мультимедіа на уроці / Н. Чабанна. - С.13-14.
Бондар, Г. Який він - сучасний учень? : Педагогічна рада - ділова гра / Г. Бондар. - С.16-22.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
10.

   Газета

Завуч . - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ", 1998 - . - Выходит три раза в месяц
2008г. N 29
Зміст:
Підгребя, Н. Педагогічна рада "Інноваційні технології навчання й виховання як засіб розвитку творчої активності учнів" : З використанням мультимедіа / Н. Підгребя. - С.вкладка
Янко, В. Оздоровча політика школи у випадках вживання учнями наркотичних і токсичних речовин / В. Янко. - С.11-17.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
11.

   Журнал

Новітня філологія : фаховий науковий журнал ВАК України. - Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2005 - . - Периодичность неизвестна
2008г. N 9
Зміст:
Беликова, Ю. В. Гендерные различия в языке как способ социальной комуникации / Ю. В. Беликова. - С.7-16.
Марковська, А. В. Прагматичний потенціал фразеологічних одиниць / А. В. Марковська. - С.21-27.
Саленкова, Т. М. Концепт "прогрес" у сучасній когнітології / Т. М. Саленкова. - С.28-37.
Анікіна, О. О. Використання мультимедіа-технологій при викладанні англійської мови через літературу / О. О. Анікіна. - С.38-44.
Єлісєєва, С. В. Дискурс наукових комп'ютерних конференцій та його моделювання / С. В. Єлісєєва. - С.52-61.
Кот, С. Ю. Аналіз мовленнєвих актів як шлях до визначення особистісних рис мовця / С. Ю. Кот. - С.62-67.
Гурдуз, І. І. Міфопоетична парадигма роману Стела Павлоу "Троянський кінь" / І. І. Гурдуз. - С.150-156.
Даниленко, І. І. Молитва у поетичному дискурсі Григорія Сковороди / І. І. Даниленко. - С.157-163.
Сікорська, В. Ю. Феномен матеріалізації часопростору в історичному романі Павла Загребельного "Смерть у Києві" / В. Ю. Сікорська. - С.198-204.
Науменко, А. М. Перевод лингвистический и перевод концептуальный / А. М. Науменко. - С.282-294.
Бідюк, О. В. Відьма у романі Л. Костенко "Берестечко" / О. В. Бідюк. - С.311-319.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
12.

   Журнал

Фізика в школах України : Науково-методичний журнал. - Харків : Видавнича група "Основа", 2003 - . - Выходит дважды в месяц
2009г. N 11/12 (135)
Зміст:
Солошенко, Б. Г. Викладання фізики у відповідності з уведенням зовнішнього незалежного тестування / Б. Г. Солошенко. - С.8-10.
Кисільова, Л. В. Методи, які ми обираємо / Л. В. Кисільова. - С.11-12.
Петрова, С. М. Активізація розумової діяльності учнів у процесі викладання фізики / С. М. Петрова. - С.13-15.
Білориха, О. М. Орієнтовний план роботи школи професійної адаптації молодого вчителя фізики / О. М. Білориха. - С.17-22.
Карпова, Л. Б. Методичні прийоми використання мультимедіа на уроках фізики / Л. Б. Карпова. - С.23-24.
Крамар, Н. К. Інноваційні технології розвитку інтелектуальних та творчих здібностей шляхом активізації самостійної пізнавальної діяльності у процесі навчання фізики / Н. К. Крамар, В. М. Крамар. - С.25-29.
Тарбєєв, В. М. Екологізація фізичного навчання під час вивчення теоретичного матеріалу / В. М. Тарбєєв. - С.30-32.
Крохіна, Н. П. Фізичний вечір "Цариця прикордонних наук" / Н. П. Крохіна. - С.33-37.
Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня-2009". - С.39-59.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
13.

   Журнал

Біологія і хімія в школі [Текст] : Науково - методичний журнал. - Киев : "Педагогічна преса", 1995 - . - Выходит раз в два месяца
2009г. N 4
Зміст:
Дабіжук, Т. Про підвищення рівня навчальних досягнень учнів з хімії / Т. Дабіжук. - С.11-12.
Матяш, Н. Мета і завдання формування цілісних знань про людину / Н. Матяш. - С.13-14.
Суряднова, В. Урок-екскурсія до плодового саду / В. Суряднова, М. Книш. - С.15-18.
Савчин, М. Формування експериментальних компетенцій з хімії в учнів 8 класу / М. Савчин, О. Братюк. - С.19-20.
Пінчук, О. Як скласти портфоліо учня / О. Пінчук. - С.22.
Черкасова, С. Інтегрований урок з біології та фізики / С. Черкасова, В. Булигіна. - С.23-26.
Полєскова, Л. Урок з теми "Естери" / Л. Полєскова. - С.26-30.
Бондар, С. Трансформація методів навчання у профільній школі / С. Бондар. - С.31-35.
Левашова, В. Роль природничих предметів у формуванні наукової картини світу / В. Левашова. - С.35-37.
Кононенко, Н. Мультимедіа на уроках хімії / Н. Кононенко. - С.38-39.
Рудишин, С. Генетично модифіковані рослини: ризик чи небезпека? / С. Рудишин. - С.40-43.
Василега-Дерибас, М. Він був революціонером і воїном у житті та науці / М. Василега-Дерибас. - С.44.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
14.

   Газета

Фізика . - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ", 1998 - . - Выходит три раза в месяц
2009г. N 27
Зміст:
Кремінський, Б. Завдання та розв'язання IV етапу ХLVI Всеукраїнської олімпіади юних фізиків м. Севастополь, 2009 / Б. Кремінський. - С.1-25.
Андрієнко, І. Активізація логічного мислення школярів. 7-8 класи: прийом пропущених слів, символів / І. Андрієнко. - С.2-5 (вкладка).
Бондарчук, В. Активізація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення фізики / В. Бондарчук. - С.6-8 (вкладка).
Неводнича, Є. Ейдетика на службі навчального процесу / Є. Неводнича. - С.9-11 (вкладка).
Карпова, Л. Методичні прийоми використання мультимедіа на уроках фізики / Л. Карпова. - С.11-12 (вкладка).
Горбань, А. Дослідження коливань математичного маятника: робота фізичного практикуму. 11 клас / А. Горбань. - С.26-28.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
15.

   Газета

Історія України . - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ", 1996 - . - Выходит дважды в месяц
2010г. N 19
Зміст:
Амелькіна, М. Використання електронних конспектів на уроках історії. Вступ до історії України. 5 клас / М. Амелькіна, О. Амелькін. - С.10-12.
Лобкова, К. Мультимедіа-технології на уроках історії / К. Лобкова. - С.13-14.
Трухан, О. Окремі аспекти використання програмного забезпечення SMART BOARD / О. Трухан. - С.15-18.
Комаров, Ю. Мультимедійний урок: проблема ефективності / Ю. Комаров. - С.19-20.
Гриценко, М. Варвара Ханенко: жінка з великої літери / М. Гриценко. - С.21-24.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
16.

   Газета

Трудове навчання : газета для вчителів обслуговуючих та технічних видів праці, викладачів та майстрів виробничого навчання МНВК. - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ", 2008 - . - Выходит ежемесячно
2010г. N 6
Зміст:
Мультимедіа власноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, відео. - С.2-118.
Програма "Побудова кар'єри" для 10-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів (70 год). - С.1-30, вкладка.
Мельник, О. Інженер-технолог у сучасному машинобудівному підприємстві: розробка уроку, 11 клас / О. Мельник, М. Шабдінов. - С.31-40, вкладка.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
17.

   Журнал

Нові технології навчання [Текст] : Науково-методичний збірник/ Україна. Міністерство освіти і науки (Київ). - Київ : Науково-методичний центр вищої освіти. - Выходит ежеквартально
2010г. N 61
Зміст:
Іщенко, Т. Д. Особливості інтеграції аграрної вищої освіти України в єдиний європейський простір вищої освіти / Т. Д. Іщенко, М. П. Хоменко, С. М. Кравченко. - С.3-15. - Бібліогр. в кінці ст.
Романовський, О. О. Удосконалення діяльності вищих навчальних закладів через упровадження принципів міжнародної освіти / О. О. Романовський, Ю. Ю. Романовська, О. О. Романовська. - С.15-22. - Бібліогр.: 6 назв.
Шишкіна, М. П. Методологічний підхід до оцінювання якості програмних засобів навчання / М. П. Шишкіна. - С.22-28. - Бібліогр.: 8 назв.
Лаврентьєва, Г. П. Методичні підходи до оцінювання якості електронних засобів навчання / Г. П. Лаврентьєва. - С.29-34. - Бібліогр.: 16 назв.
Лукін, В. Є. Взаємозв`язок та взаємозалежність понять "дистанційна освіта" та "дистанційне навчання" / В. Є. Лукін, А. А. Каленський, В. В. Вишняков. - С.35-38. - Бібліогр.: 19 назв.
Касаткін, Д. О. Розробка методологічних основ використання навчально-методичних матеріалів, заснованих на технології мультимедіа / Д. О. Касаткін. - С.39-42. - Бібліогр. в кінці ст.
Терлецька, І. М. Стандарт HL7 - суттєва допомога в роботі сучасного медика / І. М. Терлецька. - С.43-45. - Бібліогр. в кінці ст.
Ільченко, А. А. Традиційні методи та форми організації самостійної роботи студентів-програмістів / А. А. Ільченко. - С.45-51. - Бібліогр.: 22 назв.
Сейдаметова, С. Інноваційні технології у викладанні інформатики / С. Сейдаметова, С. Терещенко. - С.52-57. - Бібліогр.: 6 назв.
Цехмістрова, Г. С. Болонський процес та інтеграція вищої освіти в європейське освітнє середовище / Г. С. Цехмістрова. - С.57-60.
Фоменко, Н. А. Стандартизація професійної освіти як наукова система / Н. А. Фоменко. - С.61-67. - Бібліогр.: 6 назв.
Семенець, С. П. Теорія задач розвивального навчання методики математики / С. П. Семенець. - С.68-73. - Бібліогр. в кінці ст.
Марігодов, В. К. Теорія розв`язування винахідницьких задач - педагогіка як система та її використання в навчальному процесі вищої школи / В. К. Марігодов. - С.74-78. - Бібліогр.: 14 назв.
Акмалдінова, О. М. Лінгвосоціокультурний аспект навчання іноземним мовам / О. М. Акмалдінова, О. О. Письменна. - С.78-83. - Бібілогр.: 21 назв.
Семенець, Л. М. Організація контролю самостійної роботи студентів з курсу "Елементарна математика" в умовах кредитно - модульної системи / Л. М. Семенець. - С.83-87. - Бібліогр.: 7 назв.
Деркач, В. Підготовка майбутніх економістів в умовах нових технологій навчання / В. Деркач. - С.87-91. - Бібліогр. в кынцы ст.
Абільтарова, Е. Н. Обґрунтування змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі охорони праці / Е. Н. Абільтарова. - С.91-97. - Бібліогр. в кінці ст.
Калінін, А. М. Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов професійної адаптації викладачів економічних дисциплін в умовах льотного навчального закладу / А. М. Калінін. - С.98-105. - Бібліогр.: 18 назв.
Гулай, О. І. Хімічна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх інженерів-будівельників / О. І. Гулай. - С.105-110. - Бібліогр.: 11 назв.
Кайдалова, Л. Г. Організаційно-методичні умови професійної підготовки майбутніх фахівців фармації / Л. Г. Кайдалова. - С.110-113. - Бібліогр.: 7 назв
Корносенко, О. К. Освітньо-педагогічна технологія професійної підготовки фахівців фізичної культури / О. К. Корносенко. - С.114-119. - Бібліогр.: 5 назв.
Котикова, О. М. Теоретичні аспекти організації тренінгу комунікативних умінь майбутніх правознавців / О. М. Котикова. - С.119-123. - Бібліогр.: 20 назв.
Гордієнко, В. П. Розвиток професійного мовлення спеціалістів біржової діяльності на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) / В. П. Гордієнко. - С.123-127. - Бібліогр.: 8 назв.
Покладова, В. В. Життєстворююче середовище гімназії як відображення внутрішнього світу особистості гімназиста / В. В. Покладова. - С.127-130. - Бібліогр.: 7 назв.
Карпушевська, Л. Р. Теорія і практика статевого виховання в закладах інтернатного типу / Л. Р. Карпушевська. - С.130-134. - Бібліогр.: 7 назв.
Бернацька, О. Б. Деякі аспекти виховання вчинкової самостійності в умовах інтернатного закладу: специфіка та типологія / О. Б. Бернацька. - С.135-139. - Бібліогр.: 7 назв.
Гребеник, Т. В. Організація наукових досліджень в системі громадянського виховання студентів вищих навчальних закладів / Т. В. Гребеник. - С.140-145. - Бібліогр.: 16 назв.
Лобур, М. С. До питання формування професійної компетентності молодших спеціалістів сфери харчування як складової частини структури особистості / М. С. Лобур. - С.145-148. - Бібліогр.: 10 назв.
Драганов, Б. Х. До викладу другого закону термодинаміки студентам технічних спеціальностей / Б. Х. Драганов. - С.148-149. - Бібліогр: 7 назв.
Демешкант, Н. А. Освітні стандарти як основа еколого- професійного становлення фахівців аграрної сфери / Н. А. Демешкант. - С.150-157. - Бібліогр.: 13 назв.
Матвєєва, Г. В. Критерії та рівні підготовленості екскурсознавців / Г. В. Матвєєва. - С.158-164. - Бібліогр.: 52 назв.
Макаренко, М. Б. Використання освітніх траєкторій студента для формування мотивації навчальної діяльності у комп`ютерно орієнтованому середовищі / М. Б. Макаренко. - С.165-169. - Бібліогр. в кінці ст.
Ковальчук, Т. Етнонаціональні аспекти формування екологічної культури / Т. Ковальчук, А. Філоненко. - С.169-177. - Бібліогр.: 8 назв.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
18.

   Журнал

Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. - Харків : Видавнича група "Основа", 2002 - . - Выходит три раза в месяц
2010г. N 27 (289)
Зміст:
Головіна, М. Є. Уроки домашнього читання в курсі вивчення іноземних мов / М. Є. Головіна. - С.2-5.
Швецова, В. С. Науково-методична підготовка вчителя та її вплив на результативність навчання / В. С. Швецова. - С.6-7.
Литвиненко, Н. В. Progect "Tours about London" / Н. В. Литвиненко. - С.8-11.
Нездропа, Л. П. In the intellectual café. Eat the right food / Л. П. Нездропа. - С.12-15.
Козаченко, Т. О. British lifestyle (урок із застосуванням мультимедіа) / Т. О. Козаченко. - С.16-19.
Даутова, Ю. The USA / Ю. Даутова. - С.20-22.
Даутова, Ю. Choosing a job / Ю. Даутова. - С.23-24.
Мазур, І. М. My Land / І. М. Мазур. - С.25-27.
Яковіна, Т. А. Модуль "Географическое положение України" / Т. А. Яковіна. - С.28.
Морозова, Н. О. Тиждень англійської мови як одна з ефективних форм позакласної роботи / Н. О. Морозова. - С.29
Євенко, О. В. Виховний захід "Ми - різні, ми - рівні, ми - разом" / О. В. Євенко, Ю. О. Дем'янова. - С.30-32.
Миронова, Н. М. Mary Poppins comes back / Н. М. Миронова. - С.33-37.
Носуля, Н. І. Мої поезії / Н. І. Носуля. - С.38.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
19.

   Газета

Все для вчителя : Інформаційно-практичний бюлетень. - Київ : Редакція газети "Позакласний час", 2002 - . - Выходит ежемесячно
2011г. N 1
Зміст:
Азарянська, Н. М. Розв'язування нерівностей методом інтервалів / Н. М. Азарянська. - С.5-6.
Ілащук, О. Г. Подібні трикутники / О. Г. Ілащук. - С.6-7.
Хоролець, А. О. Експедиція загону волонтерів / А. О. Хоролець. - С.7-8.
Турик, Л. В. Золоті зерна народної мудрості / Л. В. Турик. - С.9.
Никитчук, Л. П. Арифметична прогресія / Л. П. Никитчук. - С.10.
Рижих, І. М. Множення звичайних дробів / І. М. Рижих. - С.10-11.
Джусюк, А. О. Нумо, шестикласник!: підсумковий урок-конкурс з математики / А. О. Джусюк. - С.11-12.
Кравченко, Н. О. Легкі способи усного обчислення / Н. О. Кравченко. - С.12-13.
Кабачна, С. М. Застосування векторів до розв'язування геометричних задач / С. М. Кабачна. - С.13-14.
Бабич, Г. О. Застосування визначеного інтегралу до обчислення площ плоских фігур (засобами мультимедіа) / Г. О. Бабич. - С.14-15.
Орєхова, Н. П. "Геометрія - правителька всіх розумних досліджень" / Н. П. Орєхова. - С.15-17.
Бегерська, А. В. Перетворення виразів з квадратними коренями / А. В. Бегерська. - С.17-18.
Черниш, В. І. Піраміда / В. І. Черниш. - С.18.
Ситнікова, Г. О. Крокуючи за Піфагором / Г. О. Ситнікова. - С.19-20.
Литвиненко, М. В. Розв'язування задач на відсотки за допомогою пропорції / М. В. Литвиненко. - С.20-21.
Мохій, А. В. Середня лінія трикутника, трапеція / А. В. Мохій. - С.21-22.
Кузьома, Л. П. Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання / Л. П. Кузьома. - С.23.
Недашківська, Г. П. Подорож у країну кмітливих / Г. П. Недашківська. - С.24.
Чельтер, Н. В. Розв'язування задач і вправ / Н. В. Чельтер. - С.25.
Білан, В. В. Змагатися зі злим чарівником Волдемортом / В. В. Білан. - С.26-27.
Дзюба, С. М. Гармонічні коливання (інтегроване заняття з математики та фізики) / С. М. Дзюба, Т. М. Конкіна. - С.27-29.
Саюк, Н. В. Подорож до країни Декартії / Н. В. Саюк. - С.29-30.
Троць, А. В. Площа прямокутника та квадрата / А. В. Троць. - С.30.
Трухній, А. Г. Математичний футбол / А. Г. Трухній. - С.30-31.
Шапочка, І. А. Подорож до країни Математики / І. А. Шапочка. - С.31-32.
Жидкова, Л. М. "У світі тварин" / Л. М. Жидкова. - С.32-33.
Лавренчук, І. М. Рівняння / І. М. Лавренчук. - С.33-34.
Рогова, О. П. Числа керують світом / О. П. Рогова. - С.34.
Печерська, Т. Ф. Перетворення ірраціональних виразів (інтегрований урок: математика, історія, краєзнавство) / Т. Ф. Печерська. - С.35.
Савицька, К. М. "Судове засідання": урок-рольова гра / К. М. Савицька. - С.36-37.
Шуляк, Р. П. Кути трикутника і чотирикутника / Р. П. Шуляк. - С.37.
Литвиненко, Т. М. "Море" раціональних виразів / Т. М. Литвиненко. - С.37-38.
Антоненко, Н. В. Мистецтво розв'язування задач: урок узагальнення та систематизації знань / Н. В. Антоненко. - С.38-40.
Ніколайчук, В. І. Незнайко у країні Геометрії / В. І. Ніколайчук. - С.41-43.
Колесник, Г. М. Розв'язування квадратних рівнянь / Г. М. Колесник. - С.43.
Ляшенко, О. Є. Математична естафета / О. Є. Ляшенко. - С.44.
Ронська, Л. С. До форту "Буаяр" за перемогою! / Л. С. Ронська. - С.45-46.
Булах, Т. П. Подорож математичними містами / Т. П. Булах. - С.46-47.
Розік, Л. В. Побудова трикутників / Л. В. Розік. - С.47-48.
Шахова, С. В. Довжина кола. Площа круга / С. В. Шахова. - С.48.
Лівак, В. В. Панорама векторів / В. В. Лівак. - С.49-50.
Мицик, А. І. Банки та банківська система: інтегрований урок з математики та основ економіки / А. І. Мицик, Ю. А. Мамєдова. - С.50-52.
Кульчицька, У. З. Тригонометричні перетворення / У. З. Кульчицька. - С.53-58.
Ковінчук, В. В. Інтерактивне навчання / В. В. Ковінчук. - С.58-65.
Каракулова, О. С. Мандрівка до країни Випадковостей / О. С. Каракулова. - С.65-66.
Безмінова, І. Г. Мандрівка казкою "Снігова королева" / І. Г. Безмінова. - С.66-67.
Кучеренко, Р. Д. Степенева функція / Р. Д. Кучеренко. - С.67-68.
Вічна, О. В. Комбінація геометричних тіл / О. В. Вічна. - С.69-70.
Ніколаєнко, В. М. Прогресії та їх практичні застосування / В. М. Ніколаєнко. - С.70-71.
Абеляшева, О. Л. Текстові задачі / О. Л. Абеляшева. - С.72-73.
Вельганенко, Н. І. Подільність натуральних чисел / Н. І. Вельганенко. - С.73-76.
Бессараб, О. С. Математика і здоров'я / О. С. Бессараб. - С.76-78.
Сіра, К. Ф. Казкові десяткові дроби / К. Ф. Сіра. - С.78-79.
Котова, О. М. Математична прес-конференція / О. М. Котова. - С.79-80.
Радченко, Л. О. "Компетентність": урок-ділова гра / Л. О. Радченко. - С.80-81.
Білоус, І. І. Міжпредметні зв'язки на уроках математики: математика і економіка / І. І. Білоус. - С.81-82.
Родзінська, Ю. К. Квадратична функція / Ю. К. Родзінська. - С.82-83.
Мельничук, О. А. Усні математичні вправи / О. А. Мельничук. - С.83-84.
Павлюкова, І. В. Похідна функції та її застосування: підсумковий урок / І. В. Павлюкова. - С.84-85.
Логачова, Н. Прямокутний паралелепіпед / Н. Логачова, О. Іванова. - С.85-86.
Шипілова, І. Ю. Многогранник та його елементи / І. Ю. Шипілова. - С.86-87.
Мірошніченко, О. І. Розв'язування рівнянь з модулем / О. І. Мірошніченко. - С.87-89.
Юркова, А. В. Обчислення логарифмів / А. В. Юркова. - С.89-90.
Буренкова, О. М. В гостях у казки "Золотий ключик" / О. М. Буренкова. - С.90-92.
Тимченко, О. В. Об'єми геометричних тіл / О. В. Тимченко. - С.92-93.
Птушка, С. П. Звичайні та десяткові дроби / С. П. Птушка. - С.93-94.
Васильчук, О. В. Розв'язування вправ зі звичайними дробами / О. В. Васильчук. - С.94-95.
Петрова, О. І. Тіла обертання: урок-конкурс / О. І. Петрова. - С.95-96.
Чергінець, І. П. Розв'язування систем рівнянь методом заміни змінної / І. П. Чергінець. - С.96-98.
Сердюк, Л. М. Циліндр та його властивості / Л. М. Сердюк. - С.98-99.
Плейзор, К. Т. Суміжні кути та їх властивості / К. Т. Плейзор. - С.100.
Албу, С. Е. Обыкновенные дроби / С. Е. Албу. - С.100-101.
Оверченко, Г. Л. Прямоугольный треугольник / Г. Л. Оверченко. - С.101-102.
Лопата, Н. М. Решение задач по теории вероятностей / Н. М. Лопата. - С.102-103.
Середа, А. А. Вычисление площадей плоских фигур: бинарный урок по математике и информатике / А. А. Середа, И. Н. Карнач. - С.103-105.
Ретуева, Г. А. Путешествие по стране Четырехугольники / Г. А. Ретуева. - С.105-108.
Пинько, Р. В. Числовые последовательности / Р. В. Пинько. - С.108-109.
Масюкович, Л. Д. Показательная функция / Л. Д. Масюкович. - С.109-110.
Чижикова, З. А. Треугольники / З. А. Чижикова. - С.110-111.
Море цифр и пара крох любви. - С.112,обкл.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
20.

   Журнал

Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал. - Харків : Видавнича група "Основа", 2003 - . - Выходит три раза в месяц
2011г. N 25 (281)
Зміст:
Вивчаємо українську мову та літературу
Концева, Р. М. Мультимедіа на уроках української мови та літератури / Р. М. Концева. - С.4-6.
Заєць, В. Г. Міжпредметний дидактичний матеріал з української мови : 8-9 класи з поглибленим вивченням української мови / В. Г. Заєць. - С.7-10.
Уманська, Т. О. "Не бійтесь заглядати у словник!": сучасні словники української мови. Українські електронні словники. Стилістичні засоби лексикографії. 10-11 класи / Т. О. Уманська. - С.11-16.
Фененко, О. С. Складне речення : уроки з теми. 9 клас / О. С. Фененко. - С.17-21.
Бойко, Н. В. Олімпіада з української мови та літератури : зразки завдань для учнів 8-11 класів / Н. В. Бойко. - С.22-25.
Бойчук, Т. В. Тестові завдання із синтаксису та пунктуації простого ускладненого речення / Т. В. Бойчук. - С.26-35.
Голобородько, Я. Ю. Маестро актуального літературознавства : до 80-річчя відомого українського критика й літературознавця Григорія Сивоконя / Я. Ю. Голобородько. - С.36-38.
Маленко, О. Іван Вагилевич : до 200-річчя з дня народження поета / О. Маленко. - С.39.
Вкладка
Гнатюк, В. М. Діяльність дитячої козацької організації "Дніпровська січ" / В. М. Гнатюк. - С.1-16.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-117 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей