Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (30)Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна (2)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Дем'яненко, Н.$<.>)
Общее количество найденных документов : 14
Показаны документы с 1 по 14
1.
74.48(4Укр)
Т 33


   
    Теоретико-методологічні засади модернізації змісту гуманітарної освіти у вищій школі України : монографія / ; ред. Г. В. Онкович. - Київ : Педагогічна думка, 2013. - 282 с. - ISBN 978-966-644-343-7 : 60.00 р.
    Содержание:
Парадигмальні засади розвитку вітчизняної гуманітарної освіти . - С .8
Дем'яненко, Н. М. Підготовка педагога для об'єднаної Європи: контекстно-компетентнісна модель / Н. М. Дем'яненко. - С .9-21
Майборода, В. К. Професійна підготовка компетентних фахівців у Росії, Чехії, Польщі та Німеччині (порівняльний аналіз підготовки бакалаврів) / В. К. Майборода, І. О. Яблочнікова. - С .22-40
Лесик, Г. В. Реалізація компетентнісного підходу у процесі викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі / Г. В. Лесик. - С .41-54
Дівінська, Н. О. Реалізація принципу інтерактивності у формуванні міжкультурної комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів / Н. О. Дівінська. - С .55-63
Онкович, Г. В. Українська словесність у наукових дослідженнях Інституту вищої освіти НАПН України / Онкович Г.В. - С .64-72
Осучаснення змісту гуманітарної освіти у вищій школі . - С .73
Онкович, Г. В. Медіадидактика вищої школи / Г. В. Онкович. - С .74-108
Олексюк, О. М. Теоретико-методологічні засади й пріоритетні напрями модернізації вищої мистецької освіти / О. М. Олексюк. - С .109-152
Балабанова, К. Є. Теоретичні аспекти формування моделі мовної особистості / К. Є. Балабанова. - С .153-158
Куляс, П. П. Особливості професійно-орієнтованого викладання української мови майбутнім редакторам / П. П. Куляс. - С .159-181
Карачун, В. Я. Українська наукова термінологія й особливості укладання термінологічних словників / В. Я. Карачун. - С .182-203
Мороз, Л. З. З історії українських підручників / Л. З. Мороз. - С .204-211
Онкович, Г. В. Навчальна книга для дорослих як педагогічна проблема / Г. В. Онкович. - С .212-221
Фіялка, С. Б. Якість навчальних видань із культурознавства очима студентів / С. Б. Фіялка. - С .222-232
Інноваційні технології навчання у галузі гуманітарної освіти . - С .233
Онкович, Г. В. Комунікативно-діяльнісний підхід у компетентнісно-орієнтованому навчанні / Г. В. Онкович. - С .234-237
Олексюк, О. М. Засоби масової інформації у формуванні загальнокультурної компетентності учнівської молоді / О. М. Олексюк. - С .238-247
Онкович, Г. В. "Діалог культур" як одна з медіаосвітніх технологій / Г. В. Онкович. - С .248-256
Куляс, І. П. Особливості тренінгової підготовки досвідчених новинних тележурналістів і можливості її адаптації до масової журналістськї освіти / І. П. Куляс. - С .257-266
Духаніна, Н. М. Медіатехнології як мотивація студентів до навчання / Н. М. Духаніна. - С .267-271
Янишин, О. К. Інтеграція медіаосвітніх технологій як спосіб упровадження ідей Болонського процесу / О. К. Янишин. - С .272-279
ББК 74.48(4Укр)

Рубрики: Вища школа--гуманітарна освіта--модернізація,  Гуманітарна освіта--модернізація змісту
Доп.точки доступа
Онкович, Г.В. \ред.\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.

   Журнал

Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - Київ : "Педагогічна преса", 2001 - . - Периодичность не определена
2005г. N 2
Зміст:
Михальченко, М. Помаранчеві потрясіння: потенціал ідей і українська реальність / М. Михальченко. - С.15-23.
Дашутін, Г. Перспективи української моделі демократичної, соціально-правової держави / Г. Дашутін. - С.24-29.
Андрущенко, Т. Європейська політика України: гасла та реальність / Т. Андрущенко. - С.30-35.
Дзоз, В. Політичні передумови активізації гуманітарної сфери України / В. Дзоз. - С.36-41.
Дем'яненко, Н. Автономія університету: ретроспектива, модернізація / Н. Дем'яненко. - С.42-49.
Бех, І. Педагогіка успіху: виховні втрати та їх подолання / І. Бех. - С.59-65.
Вікторов, В. Нові моделі управління освітою / В. Вікторов. - С.66-71.
Коцур, В. Найвищий педагогічний ідеал - виховання людяності / В. Коцур. - С.72-78.
Мазоха, Д. Феномен європейської інтеграції педагогічної освіти / Д. Мазоха. - С.82-87.
Левшин, М. Особистісно-зорієнтованість дидактико-методичних комплексів для ВНЗ / М. Левшин. - С.99-105.
Каленюк, І. Освіта Республіки Корея в контексті стратегії суспільного розвитку / І. Каленюк. - С.117-122.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
3.

   Журнал

Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - Киев : Деміур, 1922 - . - ISSN 0131-6788. - Выходит ежемесячно
2006г. N 3
Зміст:
Красняков, Є. Державна політика в освітянській сфері в період українського державотворення / Є. Красняков. - С.3-7.
Гамрецький, І. Гармонізація інформаційного суспільства у світлі сучасних освітніх концепцій / І. Гамрецький. - С.8-10.
Дем'яненко, Н. Співвідношення модернізаційних тенденцій та національних традицій у змісті діяльності вищої школи: авторський курс "Історія освітньо-виховних систем" / Н. Дем'яненко. - С.11-17.
Віктору Постовому - 65!. - С.10.
Липова, Л. Спеціальні (елективні) курси як змістовий блок профільного навчання / Л. Липова, В. Малишев, О. Рибіцька. - С.18-20.
Волобуєва, Т. Оновлення змісту професійної компетентності педагогічних кадрів / Т. Волобуєва. - С.21-23.
Калініна, Л. Естетичне виховання молодших школярів як соціально-педагогічна проблема / Л. Калініна. - С.24-26.
Мерлянова, О. Вплив функцій народного танцю на виховання особистості / О. Мерлянова. - С.27-29.
Донець, З. Архітектурна спадщина у навчанні й вихованні / З. Донець. - С.29-31.
Олексін, Ю. Навчання у співпраці - ефективний шлях формування рис громадянськості старшокласників на уроках історії / Ю. Олексін. - С.32-35.
Топузов, О. Методика формування проблемності на уроках географії / О. Топузов. - С.35-36.
Маркович, Л. Екологічні знання в курсі фізики 7-го класу загальноосвітньої школи / Л. Маркович. - С.36-38.
Орлова, Н. Формування патріотичних та громадянських почуттів учнів (на матеріалі педагогічної спадщини О. Захаренка) / Н. Орлова. - С.39-41.
Пилячик, Н. Лексико-семантичні угрупування слів на позначення поняття "довкілля" / Н. Пилячик. - С.41-43.
Сащак, Н. Культура мови та мовлення людини / Н. Сащак. - С.43-45.
Вєтохов, О. М. Психолого-педагогічні умови для успішного навчання іноземного читання / О.М. Вєтохов. - С.46-47.
Дмитрук, С. Груподинамічні вправи як засіб формування корпоративної культури / С. Дмитрук. - С.48-51.
Совгіра, С. Нетрадиціні форми екологічної освіти учнів / С. Совгіра. - С.51-54.
Юник, Д. Оволодіння музичним матеріалом в процесі інструментальної підготовки школярів / Д. Юник. - С.55-57.
Рейзенкіна, Т. Мистецтво кіно як фактор організації модульно-рейтингового підходу до навчання в поліхудожньому вихованні молоді / Т. Рейзенкіна. - С.58-61.
Нагірний, Р. Педагогічні засади розвитку творчих особистостей аматорів дитячих театральних студій / Р. Нагірний. - С.61-63.
Березівська, Л. Нові підходи П.М. Ігнатьєва до реформи шкільної освіти (1915-1916 роки ХХ ст.) / Л. Березівська. - С.64-67.
Скиба, М. Шкільна біологічна освіта (20-90-ті роки ХХ ст.) / М. Скиба, Ю. Скиба. - С.67-70.
Сбруєва, А. Уроки запровадження сучасних освітніх реформ у розвинутих англомовних країнах / А. Сбруєва. - С.74-76.
Журавльова, С. Соціоорієнтована модель виховання особистості Георга Кершенштейнера в освітніх реформах Німеччини (початок ХХ ст) / С. Журавльова. - С.77-89.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
4.

   Журнал

Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - Київ : "Педагогічна преса", 2001 - . - Периодичность не определена
2009г. N 1
Зміст:
Кремень, В. Філософія людиноцентризму у світлі національної ідеї / В. Кремень. - С.5-12.
Андрущенко, В. Характер особистості: гармонія національних і загальнолюдських цінностей, шляхи формування / В. Андрущенко, Ю. Руденко. - С.13-19. - Библиогр. в конце ст.
Луговий, В. Системна модернізація педагогічної і науково-педагогічної освіти - необхідна умова забезпечення освітньої якості / В. Луговий. - С.20-25. - Библиогр. в конце ст.
Михальченко, М. Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді в контексті політичних реалій / М. Михальченко. - С.27-32.
Лутай, В. Розробка сучасної філософії освіти на засадах синергетики / В. Лутай. - С.33-35. - Библиогр. в конце ст.
Корсак, К. Прогрес України у світлі можливої конкуренції між поняттями "інтелекту нації" та людського капіталу / К. Корсак. - С.37-42. - Библиогр. в конце ст.
Степко, М. Компетентнісний підхід: його сутність, Що є прийнятним, а що проблемним для вищої освіти України / М. Степко. - С.43-52.
Пінчук, Є. Роль сучасних ціннісних орієнтацій в реформуванні освіти / Є. Пінчук. - С.53-59. - Библиогр. в конце ст.
Дем'яненко, Н. Світова інтерпретація ідеї університету: методологія, теорія, досвід реалізації / Н. Дем'яненко. - С.60-66. - Библиогр. в конце ст.
Тимошенко, О. Особистісна спрямованість освіти як відповідь на виклики глобалізації / О. Тимошенко. - С.67-72.
Онкович, Г. Міждисциплінарна інтеграція в гуманітарних дослідженнях / Г. Онкович. - С.73-81. - Библиогр. в конце ст.
Олексюк, О. Проблемна поле музично-педагогічного процесу у вищій школі / О. Олексюк. - С.82-91. - Библиогр. в конце ст.
Полянська, К. Естетичне виховання у підготовці педагогічних кадрів / К. Полянська. - С.92-99. - Библиогр. в конце ст.
Мороз, Л. Педагогічні принципи вивчення української літератури в навчальних закладах 20-х років ХХ ст. / Л. Мороз. - С.100-105. - Библиогр. в конце ст.
Таланова, Ж. Взаємозв'язок підготовки кадрів вищої кваліфікації і дослідницько-інноваційного потенціалу в регіонах України та країнах ОЕСР: статистично-кореляційний і порівняльний аналіз / Ж. Таланова. - С.106-111. - Библиогр. в конце ст.
Лузік, Е. Інтегративно-діяльнісний підхід як методологічна основа управлінської діяльності освітнім процесом у вищих технічних навчальних закладах / Е. Лузік. - С.113-118.
Бобров, В. Дослідження проблем економіки і управління вищої освіти - стратегічне завдання перспективного періоду / В. Бобров. - С.119-123. - Библиогр. в конце ст.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
5.

   Журнал

Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - Киев : Деміур, 1922 - . - ISSN 0131-6788. - Выходит ежемесячно
2009г. N 8/9
Зміст:
Кремень, В. Смисл і цінності в системі гуманітарного знання / В. Кремень. - С.3-5. - Бібліогр. в кінці ст.
Шевченко, І. Іван Гурович Ткаченко в колі своїх учителів і послідовників / І. Шевченко. - С.6-10.
Антонець, М. Книга В. О. Сухомлинського "Як виховати справжню людину" в контексті діалогу щодо духовно-моральних цінностей / М. Антонець. - С.11-13. - Бібліогр. в кінці ст.
Бондар, Л. В. О. Сухомлинський: ціннісно-гуманна основа виховного процесу / Л. Бондар. - С.14-17. - Бібліогр. в кінці ст.
Державний педагогічно-меморіальний музей В. О. Сухомлинського. - С.17.
Сяо, Су. В.О. Сухомлинський у Китаї / Су Сяо. - С.18-22.
Гаратик, А. Ідеї педоцентризму в педагогічній спадщині Януша Корчака і Василя Сухомлинського / А. Гаратик. - С.22-24. - Бібліогр. в кінці ст.
Дем'яненко, Н. Інституту вищої освіти АПН України - 10 років: витоки, сьогодення, майбуття / Н. Дем'яненко. - С.25-28. - Бібліогр. в кінці ст.
Вербицький, В. Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку позашкільного закладу еколого-натуралістичного спрямування / В. Вербицький. - С.28-32.
Кіян, О. Батьківсько-вчительська взаємодія як педагогічний феномен / О. Кіян. - С.32-35. - Бібліогр. в кінці ст.
Стрілько, В. Біопсихологічні засади індивідуального підходу до учнів у навчально-виховному процесі / В. Стрілько. - С.36-38. - Бібліогр. в кінці ст.
Лукашова, Н. Урок як основна організаційна форма навчання хімії: погляд у минуле і завдання на сучасному етапі / Н. Лукашова. - С.39-44. - Бібліогр. в кінці ст.
Життя невіддільне від педагогічної науки : з нагоди ювілею академіка Н. Г. Ничкало. - С.44.
Пушкарьова, Т. Науково-педагогічний проект "Росток" / Т. Пушкарьова. - С.45-48.
Типові навчальні плани експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток" : пояснювал. записка : дод. до листа МОН України від 05 трав. 2009 р. № 1/9-304. - С.48-49.
Бондаренко, О. Експериментальна перевірка застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі з педагогічних дисциплін / О. Бондаренко. - С.50-52.
Витяг з наказу про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу "Цікава школа" у 2008-2009 навчальному році (№ 58 від 22.06.09). - С.53-59.
Прудникова, Л. Урок-подорож "Від минулого до сучасності. У гості до пана Савки" : інтегрований урок з історії і географії / Л. Прудникова. - С.60-62.
Год, Б. Дитячі ігри в історико-педагогічному дискурсі / Б. Год. - С.63-68. - Бібліогр. в кінці ст.
Кравченко, О. Виховні ідеї у творчій спадщині Пантелеймона Куліша / О. Кравченко. - С.68-73. - Бібліогр. в кінці ст.
Балацька, Н. Спрямування національної політики Великої Британії в галузі середньої та вищої освіти / Н. Балацька, О. Письменна. - С.74-76. - Бібліогр. в кінці ст.
Щербань, І. Особливості освіти сільської Америки / І. Щербань. - С.77-79. - Бібліогр. в кінці ст.
Рогова, П. Головній освітянській книгозбірні - 10 років / П. Рогова. - С.80.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
6.

   Журнал

Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - Киев : Деміур, 1922 - . - ISSN 0131-6788. - Выходит ежемесячно
2009г. N 11
Зміст:
Кремень, В. "Біла книга національної освіти України - перший крок до започаткування традиції періодичного моніторингу, прогнозування тенденцій і проектування практичних заходів у контексті реформування вітчизняної сфери освіти" / В. Кремень. - С.3-6.
Бех, І. Життя особистості у духовному діапазоні / І. Бех. - С.7-17.
Калініна, Л. Управління загальноосвітнім навчальним закладом із використанням мережевих інформаційних технологій / Л. Калініна. - С.18-26. - Бібліогр. в кінці ст.
Редько, В. Проектувальна діяльність автора шкільного підручника з іноземної мови / В. Редько. - С.26-32. - Бібліогр. в кінці ст.
Волощук, В. Здібнісна природа інтелектуальної обдарованості / В. Волощук, І. Волощук, В. Шепотько. - С.33-38. - Бібліогр. в кінці ст.
Бабій, І. До визначення сутності поняття "моральне виховання" / І. Бабій. - С.38-41. - Бібліогр. в кінці ст.
Сердюк, Н. Атракція в підлітковому віці: структура та механізм виникнення / Н. Сердюк. - С.42-44. - Бібліогр. в кінці ст.
Кучай, О. Компетенція і компетентність - відображення цілісності та інтеграційної суті результату освіти / О. Кучай. - С.44-47. - Бібліогр. в кінці ст.
Боровік, О. Учитель фізики у вимірі педагогічної майстерності та педагогічної техніки / О. Боровік. - С.48-51. - Бібліогр. в кінці ст.
Кравець, Н. Особливості розумової працездатності школярів в умовах інклюзивної форми навчання / Н. Кравець, В. Шорохова. - С.52-56. - Бібліогр. в кінці ст.
Капранова, Г. Формування здібностей особистості старшокласників : (на прикладі уроку з біології в 9 класі) / Г. Капранова. - С.56-59. - Бібліогр. в кінці ст.
Дем'яненко, Н. До джерел вищої педагогічної освіти в Україні: дати, події, аналітичний коментар) : (до 175-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова) / Н. Дем'яненко. - С.60-65. - Бібліогр. в кінці ст.
Осадча, І. Розвиток концепції особистості вчителя у вітчизняній педагогіці (80-ті роки ХХ ст.) / І. Осадча. - С.65-68. - Бібліогр. в кінці ст.
Антонець, Н. Штрихи до педагогічного портрета Миколи Лисенка / Н. Антонець. - С.69-73. - Бібліогр. в кінці ст.
Деркач, В. Досвід Польщі: внутрішньошкільне і зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів / В. Деркач. - С.74-79. - Бібліогр. в кінці ст.
Доркену, А. Нове, найповніше видання з бібліографістики про А. С. Макаренка : [рецензія] / А. Доркену. - С.79-80.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
7.

   Журнал

Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - Киев : Деміур, 1922 - . - ISSN 0131-6788. - Выходит ежемесячно
2011г. N 1/2
Зміст:
Освіта України : регіональний вимір : візит міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Табачника на Миколаївщину. - 1-2-а с. обкл.
Бех, І. Совість : психологічна сутність та механізм виховання / І. Бех. - С.3-7. - Бібліогр.: 13 назв.
Андрущенко, Т. Виховна функція мистецтва в освітньому процесі / Т. Андрущенко. - С.8-12. - Бібліогр.: 12 назв.
Ципко, В. Психолого-педагогічні підходи до формування цінностей студентів у процесі навчання суспільнознавчих дисциплін / В. Ципко. - С.13-17. - Бібліогр.: 11 назв.
Захаренко, С. Педагогіка конкретної мети як провідний виховний метод у системі превентивного виховання О. А. Захаренка / С. Захаренко, О. Захаренко. - С.18-22. - Бібліогр.: 8 назв.
Клокар, Н. Теоретико-методологічні засади формування інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону / Н. Клокар. - С.23-29. - Бібліогр.: 10 назв.
Нові державні стандарти професійно-технічної освіти - забезпечення якісної підготовки робітників. - С.29.
Ільман, В. Деякі аспекти вдосконалення професійної підготовки вчителя початкової школи : сучасні тенденції / В. Ільман. - С.30-32. - Бібліогр.: 4 назв.
Курило, В. Створення та розвиток першого педагогічного ВНЗ Донбасу (до 90-річчя Луганського національного університету імені Тараса Шевченка / В. Курило, А. Климов. - С.33-39. - Бібліогр.: 5 назв.
Бенера, В. Відображення проблеми самостійної роботи студентів у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / В. Бенера. - С.40-44. - Бібліогр.: 16 назв.
Крутько, О. Навчальне телебачення : погляд у минуле (на матеріалі фахових педагогічних видань України 50-80-х років ХХ ст.) / Крутько. - С.44-48. - Бібліогр.: 10 назв.
Дем'яненко, Н. Ідея освіти впродовж життя у світовому освітньому просторі / Н. Дем'яненко. - С.49-53. - Бібліогр.: 12 назв.
Редько, В. Сучасний підхід до навчання іноземних мов / В. Редько. - С.54-55.
Липова, Л. Диференціація як провідний принцип допрофільної підготовки учнів основної школи / Л. Липова, М. Войцехівський, П. Замаскіна. - С.56-60. - Бібліогр.: 14 назв.
Громадська, В. Вибір методів виховання як ефективного засобу формування загальнолюдських цінностей / В. Громадська. - С.61-63. - Бібліогр.: 5 назв.
Орішак, Л. Організація освіти педагогічного колективу гімназії у контексті вивчення освітніх систем інших країн / Л. Орішак. - С.64-66.
Глушко, О. Психологічний супровід допрофільної підготовки і профільного навчання учнів гімназії / О. Глушко. - С.67-71. - Бібліогр.: 10 назв.
Секіріна, В. Дослідницько-пошукова робота учнів у процесі вивчення світової літератури / В. Секіріна. - С.71-73. - Бібліогр.: 3 назв.
Россихіна, О. Збагачення словникового запасу учнів на уроках української мови з огляду на їх профільне самовизначення та майбутню професійну орієнтацію / О. Россихіна. - С.74-76. - Бібліогр.: 3 назв.
Ковтун, Н. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української літератури / Н. Ковтун. - С.77-80. - Бібліогр.: 4 назв.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
8.

   Журнал

Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2001 - . - Выходит 10 раз в год
2012г. N 4
Зміст:
Сулаєва, Н. Неформальна мистецька освіта майбутніх учителів: теоретичний аспект / Н. Сулаєва. - С.3-7
Лещенко, М. Педагогічний наратив Івана Сокульського у дискурсі дистанційної неформальної освіти / М. Лещенко, Л. Тимчук. - С.7-11
Шимчик, К. Загальне та наукове педагогічне знання - чинник змін в освіті / К. Шимчик. - С.12-14
Лещенко, М. Неформальна музична освіта у житті видатного американського педагога Джона Холта (1923 - 1985) / М. Лещенко, Л. Рубан. - С.15-18
Капустян, І. Мистецькі дисципліни у педагогічних закладах Швеції / І. Капустян. - С.18-20
Ісаєва, С. Томас Гордон про неформальну освіту батьків / С. Ісаєва. - С.21-23
Кравченко, Л. Нормативно-правові засади менеджменту неформальної мистецької діяльності в Україні / Л. Кравченко, Н. Карапузова. - С.27-29
Соломаха, С. Технологічне забезпечення андрагогічної моделі організаційно-методичної системи розвитку художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін / С. Соломаха. - С.30-33
Дорошенко, Т. Творча самореалізація майбутніх учителів початкових класів і музики у неформальних мистецьких колективах / Т. Дорошенко. - С.34-36
Павленко, Н. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх педагогів у мистецьких колективах / Н. Павленко. - С.36-39
Глушкова, С. Удосконалення музично-виконавської освіти студентів у камерному ансамблі / С. Глушкова, Г. Пужай. - С.39-41
Дем'яненко, Н. Упровадження хореографічної спадщини Василя Верховинця в педагогічну та мистецьку освіту / Н. Дем'яненко. - С.48-50
Стручалина, Г. Метаворизация тактильных ощущений в процессе обучения : (на основе работы преподавателя по классу фортепиано) / Г. Стручалина. - С.51-53
Дігтяр, Н. Майстер-клас як засіб збагачення художнього досвіду підлітків / Н. Дігтяр. - С.53-55
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
9.


    Дем'яненко, Н.
    Автономія університету: ретроспектива, модернізація [Текст] / Н. Дем'яненко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2005. - № 2. - С. 42-49.
ББК 74.584(4Укр)

Рубрики: Управління вищим навчальним закладом,  Управління вищим навчальним закладом

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Дем'яненко, Н.
    Співвідношення модернізаційних тенденцій та національних традицій у змісті діяльності вищої школи: авторський курс "Історія освітньо-виховних систем" [Текст] / Н. Дем'яненко // Рідна школа. - 2006. - №3. - С. 11-17.
ББК 74.580.211

Рубрики: Вища освіта--Україна,  Навчальний курс,  Авторський курс

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
11.


    Дем'яненко, Н.
    Світова інтерпретація ідеї університету: методологія, теорія, досвід реалізації [Текст] / Н. Дем'яненко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2009. - N 1. - С. 60-66. - Бібліогр. в кінці ст.
ББК 74.584(4УКР)738

Рубрики: університети
Кл.слова (ненормированные):
університет -- класичний університет

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
12.


    Дем'яненко, Н.
    Інституту вищої освіти АПН України - 10 років: витоки, сьогодення, майбуття [Текст] / Н. Дем'яненко // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - 2009. - N 8/9. - С. 25-28. - Бібліогр. в кінці ст. . - ISSN 0131-6788
ББК 74е(4Укр)л1

Рубрики: Інститут вищої освіти АПН

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
13.


    Дем'яненко, Н.
    До джерел вищої педагогічної освіти в Україні: дати, події, аналітичний коментар) [Текст] : (до 175-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова) / Н. Дем'яненко // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - 2009. - N 11. - С. 60-65. - Бібліогр. в кінці ст. . - ISSN 0131-6788
ББК 74.03(4Укр)52

Рубрики: Вища педагогічна освіта--історія--Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 1804-1867 рр.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
14.


    Дем'яненко, Н.
    Упровадження хореографічної спадщини Василя Верховинця в педагогічну та мистецьку освіту [Текст] / Н. Дем'яненко // Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. - 2012. - N 4. - С. 48-50
ББК 74

Рубрики: Мистецька освіта
Кл.слова (ненормированные):
хореографічна спадщина -- хореографічні рухи -- хореографічна композиція
Доп.точки доступа
Верховинець, В. М. (педагог, музикознавець, хореограф ; (1880-1938))


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей