Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ<.>)
Общее количество найденных документов : 34
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-34 
1.

   Журнал

Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. - Київ, 1997 - . - Выходит 8 раз в год
2013г. N 1
Зміст:
Омельчук, Сергій. Урок-дослідження в системі навчання морфології української мови / С. Омельчук. - С.2-7. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: урок-дослідження, дослідницька активність учнів, учитель-дослідник
Литвин, Тетяна. Використання гри на уроках української мови для активізації пізнавальної й розумової діяльності учнів / Т. Литвин. - С.7-11
 л.слова: інтелектуальна гра, пізнавальна діяльність, розумова діяльність
Бондаренко, Неллі. Властивості українського правопису як основа формування правописної компетентності учнів / Н. Бондаренко. - С.12-15. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: орфографія, пунктуація, український правопис
Ярмолюк, Алла. Технології вдосконалення культури писемного мовлення учнів / А. Ярмолюк. - С.16-20. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: комунікативна компетентність, гуманізація освіти, писемне мовлення
Дроздова, Ірина. Методика аудиторних і позааудиторних занять як основа розвитку професійного мовлення студентів-нефілологів / І. Дроздова. - С.21-25. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: когнітивно-комунікативний, аудиторні заняття, компетентнісно-діяльнісний підхід
Литвиненко, Галина. Самостійна робота студентів у процесі підготовки до практичних занять з української мови (методичні рекомендації) / Г. Литвиненко. - С.25-28
Фоміна, Інна. Роль образності в опорних мікроструктурах діалогу в новелі Олеся Гончара "Модри Камень" / І. Фоміна. - С.28-31. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: образність, діалог, діалогічна мікроситуація
Українська мова. 5-9 класи. - С.32-54
Панасюк, К. Андрій Малишко: нескорений поет і мужній воїн (сценарій літературно-музичної композиції) / К. Панасюк. - С.58-60
Лісовський, Антон. У єдності поезії і науки / А. Лісовський. - С.62-63
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
2.

   Журнал

Педагогика . - М. : Педагогика, 1937 - . - ISSN 0869-56IХ. - Выходит 8 раз в год
2013г. N 6
Зміст:
Сенько, Ю. В. Принцип научности в образовании: грани и границы / Ю. В. Сенько. - С.3-11. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: принцип науковості, гуманізація освіти, професійність педагога
Коршунова, Н. Л. Понятие методологии педагогики в прошлом и настоящем / Н. Л. Коршунова. - С.12-20. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: класична наукова раціональність, некласична наукова раціональність, методологія педагогіки
Краснова, Л. А. Образ научного знания в содержании школьного образования: постановка проблемы / Л. А. Краснова. - С.21-28. - Бібліогр. у кінці ст.: 13 назв.
 л.слова: образ наукового знання, принцип науковості, проблемно-гіпотетичне знання
Введенский, В. Н. Регулятивность в образовании как важнейшая проблема психолого-педагогических наук / В. Н. Введенский. - С.28-36. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: регулятивність освіти, функції психики особистості, регулятивна компетентність
Ильин, Г. Л. О своеобразии педагогической науки / Г. Л. Ильин. - С.36-44. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: множинність педагогічних теорій, картезіанська наука, проектне пізнання
Ермаков, Д. С. Образование устойчивого развития в РФ / Д. С. Ермаков. - С.4448. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: стійкий розвиток
Давыдова, Н. Н. Моделирование развития образовательных учреждений на основе сетевого подхода / Н. Н. Давыдова, В. А. Федоров. - С.49-54. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: творчий процес, самоорганізація, науково-освітня мережа
Киселев, А. Ф. Проблемы внедрения новых стандартов в практику школьного образования / А. Ф. Киселев, А. А. Кузнецов. - С.55-72. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: освітні стандарти, варіативність шкільної освіти, освітній ценз
Потаповская, О. М. О методологических подходах к духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста / О. М. Потаповская. - С.72-82. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: духовно-моральне виховання, дошкільна освіта, методологічний підхід
Ходусов, А. Н. Воспитание в ХХ - ХХI в. / А. Н. Ходусов. - С.83-88. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: генезис, менталітет, соціальний ідеал
Факторович, А. А. Преподаватели и студенты вузов: новые роли и модели взаимодействия / А. А. Факторович. - С.89-97. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: якість освіти, сучасний студент, викладач вузу
Змеева, Т. Е. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в неязыковом вузе в контексте диалога культур / Т. Е. Змеева. - С.97-103. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: професійно-орієнтоване навчання, міжкультурна ділова комунікація, андрагогічні принципи навчання
Колпачев, В. В. Аксиологические приоритеты учительской деятельности в контексте общепедагогической дискусии конца 50-х гг. ХIХ в. / В. В. Колпачев, Н. К. Маяцкая. - С.104-111. - Бібліогр. у кінці ст.: 21 назв.
 л.слова: ціннісні орієнтації вчительства, загальнопедагогічна дискусія, педагогічне суспільство
Помелов, В. Б. Просветительско-педагогическая деятельность В.В. Радлова / В. Б. Помелов. - С.112-118. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: лінгвіст, музей антропології, Вятська губернія
Шачина, А. Ю. Цель и задачи педагогической науки в философско-педагогическом творчестве И. Канта / А. Ю. Шачина. - С.119-126. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: антропологія, метод виховання, максими
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
3.

   Журнал

Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2001 - . - Выходит 10 раз в год
2016г. N 2
Зміст:
Бойчук, П. М. Державна атестація з педагогіки - важливий складник визначення професіоналізму випускника педагогічного коледжу / П. М. Бойчук. - С.3-7. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: державна атестація, здобувачі вищої освіти, молодший спеціаліст
Кущ, О. М. Юзабіліті персонального веб-ресурсу педагога / О. М. Кущ. - С.8-11. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: юзабіліті, персональний сайт, блог
Москалик, Г. Ф. Проблеми функціонування освіти об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації / Г. Ф. Москалик. - С.12-14. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: децентралізація, коефіцієнт чиновника, біосферний регіон
Сас, Н. М. Застосування системного підходу у професійній підготовці майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління / Н. М. Сас. - С.15-17. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: системний підхід, професійна підготовка, компетентнісна освітня парадигма
Курок, В. П. Обгрунтування змісту і структури інноваційних технічних дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів технології / В. П. Курок. - С.18-21
 л.слова: вчитель технології, технічні дисципліни, технічна підготовка
Бочевар, А. Г. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення ефективності навчального процесу у ВНЗ / А. Г. Бочевар. - С.22-24. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: інформаційно-комунікаційні технології, інформаційні технології, дидактичні функції ІКТ
Рой, С. Д. Специфіка використання індивідуальних освітніх траєкторій у ВНЗ / С. Д. Рой. - С.25-26. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: індивідуалізоване навчання, індивідуальні освітні траєкторії, педагогічний супровід
Крамаренко, А. М. Авторський курс "Ноосферна освіта еколого орієнтованого майбутнього вчителя початкової школи" як складова підвищення якості професійної підготовки / А. М. Крамаренко. - С.27-31. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: екологічні цінності, ноосферна освіта, екологічна педагогіка
Ярова, Т. П. Формування пізнавального інтересу до образотворчого мистецтва у майбутніх учителів початкових класів / Т. П. Ярова. - С.32-35. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: пізнавальний інтерес, нетрадиційні техніки малювання
Прокопенко, Ю. С. Аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури при вивчення дисципліни "Настільний теніс з методикою навчання" / Ю. С. Прокопенко. - С.36-39. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: професійна підготовка, інноваційні технології, інтерактивні методи
Марчук, С. С. Педагогічна олімпіада: традиції формування творчості особистості майбутнього вчителя в умовах коледжу / С. С. Марчук. - С.40-44. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: студентська олімпіада, педагогічний коледж, обдарована особистість
Олійник, І. О. Психолого-педагогічні основи вчительської любові / І. О. Олійник. - С.45-48. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: педагогічна любов, любов до дітей, педагогіка любові
Грисенко, Л. П. Дезадаптація студентів першого курсу: психологічний аспект / Л. П. Грисенко. - С.49-52. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: адаптація, дезадаптація, психічне здоров'я
Московець, Л. П. Гуманізація педагогічного спілкування як шлях формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів / Л. П. Московець. - С.53-56. - Бібліогр. у кінці ст.: 12 назв.
 л.слова: гуманізм, гуманізація освіти, механізми перцепції
Деркач, В. В. Пріоритети сучасної лінгводидактики вищої школи / В. В. Деркач. - С.57-59. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
 л.слова: інноваційні технології, когнітивістика, комунікативна компетентність
Самусь, Л. И. Происхождение названий рек и озер Украины и Западной Европы в лингвонародоведческом аспекте / Л. И. Самусь. - С.60-62
 л.слова: гидронімія, топоніми, етнографія
Кулікова, Т. В. Функціонально-стилістичне навантаження компаративів у романі В. Підмогильного "Місто" / Т. В. Кулікова. - С.63-66. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: ідеостиль, лінгвістика, художній стиль
Солодовникова, Л. Г. Формування професійних навичок керівника дитячого хореографічного колективу / Л. Г. Солодовникова. - С.67-69
 л.слова: формування професійних навичок, педагогічна майстерність, самостійна творча робота
Ціпов'яз, А. Т. Особливості методики тренувань у городковому спорті / А. Т. Ціпов'яз, М. П. Севрюк, Т. І. Кудряшова. - С.70-72. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: городковий спорт, методика тренувань, фізичні якості
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
4.

   Журнал

Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. - Полтава : ТОВ "АСМІ", 2001 - . - Выходит 10 раз в год
2016г. N 5
Зміст:
Ільченко, В. Р. Яким має бути зміст освіти майбутньої школи України? / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз. - С.3-4. - Бібліогр. у кінці ст.: 4 назв.
 л.слова: ефективна освіта, інтеграція змісту освіти, наукова компетентність
Гриньова, М. В. Біоетика як розуміння феномену життя / М. В. Гриньова. - С.5-8
 л.слова: біоетика, етика, гуманізм
Армейська, Л. В. Теоретичні основи мотиваційного програмно-цільового забезпечення формування правової компетентності керівників сільських навчальних закладів / Л. В. Армейська. - С.9-12. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: правова компетентність, флексибільність, афільована програма
Стрельніков, В. Ю. Теоретичні основи побудови концепції дидактичної системи підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності до міжкультурної комунікації / В. Ю. Стрельніков. - С.13-15. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: професійна підготовка, менеджер зовнішньоекономічної діяльності, дидактична система
Кіриченко, С. В. Професійна самореалізація вчителів старшої школи засобами освітньо-проектної діяльності / С. В. Кіриченко. - С.16-18. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: самореалізація особистості, проектна діяльність учителя, освітній проект
Куценко, Т. В. Педагогічні умови професійної самореалізації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Т. В. Куценко. - С.19-21. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: самореалізація особистості, педагогічні умови, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів
Бєляєва, О. М. Педагогічне мислення в структурі професійно-педагогічної майстерності викладача вищого медичного навчального закладу / О. М. Бєляєва. - С.22-25. - Бібліогр. у кінці ст.: 15 назв.
 л.слова: професійно-педагогічна майстерність, викладач вищого медичного навчального закладу, педагогічна компетентність
Мороховець, Г. Ю. Формування професійної компетентності лікаря засобами економічної теорії / Г. Ю. Мороховець. - С.26-28. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: компетентнісний підхід, професійна компетентність лікаря, проблемне навчання
Харченко, О. В. Моніторинг якості освіти студентів факультету фізичного виховання / О. В. Харченко. - С.29-31. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: тестування, тест, якість освіти
Рендюк, С. П. Суб'єкт-суб'єктна дидактична взаємодія викладача і студентів у навчально-виховному процесі технічних університетах / С. П. Рендюк. - С.32-34. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: дидактична взаємодія, діалог, співробітництво
Момот, О. В. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у майбутніх викладачів природничих дисциплін в умовах магістратури класичного університету / О. В. Момот. - С.35-38. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: класичний університет, магістратура, інформаційно-комунікаційні компетентності
Калюжна, Ю. І. Методичні засади розвитку інтересу до психологічних знань у старшокласників / Ю. І. Калюжна. - С.39-42. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: особистість, мотивація, пізнавальний інтерес
Щукіна, О. В. Педагогічні превентивні заходи щодо запобігання поширення агресії у молодіжному середовищі / О. В. Щукіна. - С.43-45
 л.слова: соціалізація, адаптація, наркоманія
Варданян, А. О. Особливості іншомовного професійного діалогічного мовлення майбутніх лікарів / А. О. Варданян. - С.46-48. - Бібліогр. у кінці ст.: 6 назв.
 л.слова: професійне мовлення, іншомовна підготовка, майбутні лікарі
Буйдіна, О. О. Міжпредметна інтеграція як умова ефективного навчання природничих предметів / О. О. Буйдіна. - С.49-52. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
 л.слова: міжпредметна інтеграція, природничі предмети, методи
Krol, P. Methodology of imagoloical analysis of the novel "Maria: a choronicle of a life" by Ulas Samchuk / P. Krol. - С.53-55. - Бібліогр. у кінці ст.
 л.слова: голод, національна травма, імагологія
Канівець, З. М. Урок офлайн / З. М. Канівець. - С.56-57. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: урок офлайн, педагогічна технологія, індивідуальний стиль викладання
Семергей, Н. В. Традиції естетичного виховання в Україні: історико-ретроспективне дослідження / Н. В. Семергей, О. В. Тєвікова. - С.58-61. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: естетичне виховання, ретроспективний аналіз, університетська освіта
Кузьмич, В. К. Формування гуманного ставлення до людей похилого віку у студентів педагогічних університетів / В. К. Кузьмич. - С.62-64. - Бібліогр. у кінці ст.: 7 назв.
 л.слова: гуманне ставлення, гуманізація освіти, гуманне виховання
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
5.

   Журнал

Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал. - Київ : Педагогічна думка, 1993 - . - Периодичность не определена
2017г. N 2
Зміст:
Кремень, В. Г. Про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2016 р. та в період 2012-2016 рр. і завдання подальшого розвитку / В. Г. Кремень. - С.5-13
Овчарук, О. В. Рамка компетентностей для демократичної культури: шлях до демократизації освіти у країнах Ради Європи / О. В. Овчарук. - С.14-19. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: компетентності, Рада Європи, міжкультурний діалог
Шитікова, С. П. Міжнародні проекти як інструменти реформування вищої освіти в Україні / С. П. Шитікова. - С.20-27. - Бібліогр. у кінці ст.: 8 назв.
 л.слова: міжнародна співпраця, реформа вищої освіти, програми ЄС
Редько, В. Г. Лінгводидактичні засади конструювання змісту компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початкові школі / В. Г. Редько. - С.28-38. - Бібліогр. у кінці ст.: 14 назв.
 л.слова: комунікативно орієнтоване навчання, іноземні мови, початкова школа
Смульсон, М. Л. Задача в інтелектуальній діяльності / М. Л. Смульсон. - С.40-48. - Бібліогр. у кінці ст.: 23 назв.
 л.слова: задачний підхід, інтелектуальна ініціація, метакогніції
Панок, В. Г. Прикладна психологія: узмістовлення / В. Г. Панок. - С.50-62. - Бібліогр. у кінці ст.: 32 назв.
 л.слова: прикладна психологія, психологічна практика, психологічна технологія
Коваленко-Кобилянська, І. Г. Вплив актуалізації метакогнітивних здібностей на психологічне здоров'я у старості / І. Г. Коваленко-Кобилянська. - С.63-68. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
 л.слова: геронтогенез, метакогніції, інтелектуальний розвиток
Отич, Д. Д. Проблема релігійного копінгу у сучасній психології / Д. Д. Отич. - С.69-73. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
 л.слова: копінг, релігійна свідомість, релігійні копінг-стратегії
Дічек, Н. П. Індивідуалізація шкільного навчання і практична психологія в Україні: на перетині століть / Н. П. Дічек. - С.74-82. - Бібліогр. у кінці ст.: 22 назв.
 л.слова: гуманізація освіти, індивідуалізація навчання, психологічна служба
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
6.


    Джура, Олександр.
    Демократизація освіти як чинник її інтеграції у світовий освітній простір [Текст] / О. Джура // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. - 2009. - № 2. - С. 38-43. - Бібліогр. : 6 назв.
ББК 74.04(4УКР)

Рубрики: Організація освіти--Україна,  Демократизація освіти
Кл.слова (ненормированные):
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ -- ПРИНЦИПИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ -- ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ
Аннотация: У статті розглядаються основні засади демократизації вітчизняної освіти як чинники її трансформації та інтеграції у світовий освітній простір.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Алексєєва, В. І.
    Особистісно орієнтований підхід до дитини в умовах гуманізації освіти [Текст] / В. І. Алексєєва // Виховна робота в школі : Науково-методичний журнал. - 2009. - N 8. - С. 2-5.
ББК 74.6

Рубрики: Соціальний педагог,  Гуманна педагогіка
Кл.слова (ненормированные):
гуманізація освіти
Доп.точки доступа:
Амонашвілі, Ш.О. \о нем\


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Тригубенко, В.
    Формування гуманістичних цінностей особистості: від Київської Русі до сучасності [Текст] / В. Тригубенко // Рідна школа : наук.-пед. журн. - 2009. - № 12. - С. 56-59. - Бібліогр.: 10 назв. . - ISSN 0131-6788
ББК 74.03(4Укр)

Рубрики: Історія освіти України--гуманістичні цінності--формування,  Гуманізація освіти--історія
Кл.слова (ненормированные):
теорія виховання -- історія виховання -- особистість -- цінності особистості -- гуманістичні цінності особистості -- гуманізація освіти
Аннотация: У статті висвітлюються тенденції і засоби формування гуманістичних цінностей в епоху Київської Русі та шляхи їх упровадження в практику сучасного виховання.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Баталова, Олена.
    Розвиток сучасної особистості в умовах міжнаціональної комунікації [Текст] : в гімназії з російською мовою навчання / О. Баталова // Директор школи, ліцею, гімназії : Всеукр. наук.-практ. журн. - 2010. - № 5. - С. 103-107. - Бібліогр.: 2 назв.
ББК 74.04

Рубрики: Освіта--гуманізація освіти,  Освіта--глобальна освіта,  Школи--багатонаціональні школи
Кл.слова (ненормированные):
освіта -- гуманізація освіти -- школи -- багатонаціональні школи -- міжнародна мова -- глобальна освіта
Аннотация: У сучасному світі дуже важко зрозуміти, яка людина потрібна суспільству, яким шляхом необхідно рухатися школі, щоб задовольнити потреби суспільства й не розгубитися в соціумі. Значна роль у вирішенні поставленої проблеми належить школі як найважливішому інституту соціалізації особистості. Гімназія 153 - це багатонаціональна школа з російською мовою навчання. Гімназія - середовище, в якому учні набувають не тільки досвіду мислення, але й комунікативні навички.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Кремень, Василь Григорович.
    Трансформації особистості в суперечностях епохи [Текст] / Василь Кремень // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. - 2010. - № 3. - С. 15-17.
ББК 74.04

Рубрики: Освіта--гуманізація--Україна
Кл.слова (ненормированные):
особистість -- трансформації особистості -- рівень розвитку особистості -- глобалізація -- людиноцентризм -- криза духовності -- освіта -- цивілізація -- перехідний період -- гуманізація освіти -- завдання освіти

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-20   21-30   31-34 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей