Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=занедбані діти<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.
74.00я73
К 89


    Кузьмінський, Анатолій Іванович (1943).
    Педагогіка [Текст] : Підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. - Київ : "Знання-Прес", 2003. - 418 с. - ISBN 966-7767-92-2 (в опр.) : 26.67 р.
    Содержание:
Загальні основи педагогіки . - С .15
Учитель і суспільство . - С .15
Людина і сусупільство . - С .15-16
Роль учителя у суспільному розвитку . - С .16-17
Функції учителя . - С .17-19
Якості учителя-вихователя . - С .19-22
ПЕдагогічні вміння учителя-вихователя . - С .22-24
Педагогічна майстерність . - С .24-25
Предмет і завдання педагогіки . - С .33
Предмет педагогіки, її категорії . - С .33-34
Педагогіка в системі наук . - С .34
Джерела розвитку педагогіки . - С .34-35
Структура педагогічних наук . - С .35-37
Методи науково-педагогічних досліджень . - С .37-39
Розвиток і формування особистості . - С .42
Поняття про розвиток і формування . - С .42-43
Біологічне і соціальне у розвитку людини . - С .43-46
Акселерація та ретардія . - С .46-47
Вікова періодизація дітей . - С .47
Мета і завдання виховання . - С .50
Сутність виховання, його мета . - С .50-51
Завдання складових виховання . - С .51-54
Комплексний підхід до виховання . - С .54-55
Система освіти в Україні . - С .57
Поняття системи освіти, її структура . - С .57-59
Принципи освіти в України . - С .59
Завдання закладів освіти . - С .59-61
Управління системою освіти в Україні . - С .61-62
Теорія навчання (дидактика) . - С .64
Дидактика, її категорії . - С .64
Сутність і завдання дидактики . - С .64-65
Категорії дидактики . - С .65-66
Зв'язок дидактики з іншими науками . - С .66-67
Актуальні завдання дидактики . - С .67-68
Процес навчання . - С .70
Сутність навчання, його методологічна основа . - С .70-72
Рушійні сили навчального процесу . - С .72-74
Функції навчання . - С .74-75
Логіка навчального процесу . - С .75
Структура процесу учіння . - С .75-77
Типи навчання . - С .77-81
Модульне навчання . - С .81-87
Мотиви навчання . - С .87-88
Оптимізація процесу навчання . - С .88-89
Інтенсифікація процесу навчання . - С .89-90
Принципи навчання . - С .97
Принципи і закономірності навчання . - С .97-98
Принципи науковості . - С .98-99
Принципи систематичності й послідовності . - С .99-101
Принцип свідомості . - С .101
Принципи активности та самостійності у навчанні . - С .101-102
Принцип наочності . - С .102-104
Принцип ґрунтовності . - С .104-105
Принцип зв'язку навчання з практичною діяльністю . - С .105-106
Принцип доступності навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів . - С .106-108
Принцип емоційності навчання . - С .108-109
Зміст шкільної освіти . - С .113-114
Сутність і завдання змісту освіти . - С .113-114
Концепції освіти . - С .114-115
Види освіти . - С .114-115
Рівні освіти . - С .117-118
Компоненти загальної освіти . - С .118-119
Нормативні документи змісту освіти . - С .119-123
Методи і засоби навчання . - С .127
Сутність методів, прийомів і засобів навчання . - С .127-128
Класифікація методів навчання . - С .128-129
Методи навчання за джерелом знань . - С .129-133
Методи навчання за характером логіки пізнання . - С .133-135
Методи навчання за рівнем самостійної розумової діяльності . - С .135-136
Вибір методів навчання . - С .136-138
Форми організації навчання . - С .141
Форми організації навчання, їх становлення . - С .141-144
Класно-урочна форма навчання в її історичному розвитку . - С .144-145
Вимоги до сучасного уроку в школі . - С .145-149
Типи уроків, їх структура . - С .149-151
Позаурочні форми навчання . - С .151-157
Підготовка учителя до уроку . - С .157-159
Педагогічний аналіз уроку . - С .159-160
Програма спостереження і аналізу уроку . - С .160-162
Аналіз і оцінка навчальної діяльності учнів . - С .167
Місце і роль аналізу й оцінки знань, умінь та навичок у системі навчального процесу . - С .167-169
Види контролю знань, умінь і навичок учнів . - С .169-170
Методи контролю знань, умінь та навичок . - С .170-171
Оцінка зань, умінь і навичок . - С .171-176
Рейтингова система оцінювання навчальної діяльності учнів . - С .176-177
Правила і техніка контролю успішності навчальної діяльності . - С .177-178
Теорія виховання . - С .180
Сутність, зміст і процес виховання . - С .180
Людина і виховання . - С .180-181
Закономірності процесу виховання . - С .181-182
Рушійнй сили процесу виховання . - С .182-183
Фактори виховання . - С .183-184
Концепції виховання . - С .184-186
Мотиви виховання . - С .186-187
Структура виховного процесу . - С .187-189
Самовиховання і перевиховання . - С .189-191
Зміст виховання . - С .191-192
Принципи виховання . - С .192-195
Критерії вихованості особистості . - С .195-197
Загальні методи виховання . - С .201
Поняття методу, прийому і засобу виховання . - С .201
Класифікація методів виховання . - С .201-202
МСетотди формування свідомості й переконань . - С .202-210
Методи організації діяльності і формування поведінки . - С .210-213
Методи стимулювання поведінки і діяльності . - С .213-217
Педагогічні умови використання методів виховання . - С .217-219
Формування колективу, його вплив на виховання особистості . - С .222
Поняття колективу, його види . - С .222-226
Діалектика розвитку колективу . - С .226-230
Фактори розвитку колективу . - С .230-234
Моральне виховання . - С .238
Завдання і зміст морального виховання . - С .238-240
Шляхи і засоби морального виховання . - С .240-242
Виховання моральної свідомості та громадянської відповідальності . - С .242-243
Виховання національної гідності й менталітету . - С .243-245
Патріотичне й інтернаціональне виховання . - С .245-247
Виховання дисциплінованості . - С .247-248
Статеве виховання . - С .248-251
Екологічне виховання . - С .251-252
Правове виховання . - С .252-254
Розумове виховання . - С .257
Завдання розумового виховання . - С .257-258
Шляхи, засоби і методи розумового виховання . - С .258-259
Трудове виховання . - С .261
Значення праці в житті людини . - С .261-264
Завдання та принципи трудового виховання . - С .265-266
Зв'язок трудового виховання з політехнічною освітою й економічним вихованням . - С .266-268
Професійна орієнтація молоді . - С .268-273
Естетичне виховання . - С .277
Місце і роль естетичного виховання в житті людини . - С .277-278
Зміст естетичного виховання . - С .278-280
Шляхи, засоби і форми естетичного виховання . - С .280-283
Фізичне виховання . - С .286
Здоров'я людини- запорука життєвого успіху . - С .286-287
Напрямки, засоби і форми фізичного виховання . - С .287-289
Педагогічне спілкування . - С .292-293
Педагогічне спілкування, його функції . - С .293-294
Структура, рівні, види спілкування . - С .294-297
Стилі спілкування . - С .297-298
Психолого-педагогічні умови ефективності спілкування . - С .298-301
Робота класного керівника . - С .303-304
Функції класного керівника . - С .304-306
Напрямки і форми роботи класного керівника . - С .306
Робота класного керівника з вивчення учнів . - С .306-316
Робота класного керівника з організації та проведення позакласної виховної роботи . - С .316-327
Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми . - С .330
Поняття "педагогічного занедбані діти" . - С .330-332
Соціально-педагогічні причини появи важковиховуваних дітей . - С .332-334
Принципи, шляхи і засоби перевиховання . - С .334-337
Місце і роль сім'ї у вихованні. Форми зв'язку школи і сім'ї . - С .340
Сім'я як соціальний інститут суспільного розвитку . - С .340-342
Функції сім'ї . - С .342-344
Вимоги до батьків . - С .344-348
Шляхи і засоби підвищення психолого-педагогічної культури батьків . - С .348-350
Форми роботи класного керівника з батьками учня . - С .350-360
Основи школознавства . - С .362
Керівництво загальноосвітніми навчально-виховними закладами . - С .362
Принципи керівництва шкільною справою . - С .362-364
Структура управління освітою в Україні . - С .364-366
Управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами . - С .366-372
Планування й облік роботи . - С .372-373
Критерії оцінювання управлінської діяльності директора школи . - С .373-374
ББК 74.00я73

Рубрики: Педагогіка--Підручник,  Зв'язок--сім'я--школа
Кл.слова (ненормированные):
занедбані діти
Аннотация: У підручнику розглядаються загальні засади педагогіки, теорія навчання (дидактика), теорія виховання і основи школознавства. Визначені завдання для самостійної роботи студентів та самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу. Кожна тема устаткована системоюопорних схем і маириць, покликаних сприяти ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу, списком основної літератури. У кінці книги наводиться словник педагогічних понять. Підручник розрахований насамперед на студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Він буде корисним також вчителям, керівникам навчальних закладів, всім, кого цікавлять педагогіка і школознавство.
Доп.точки доступа
Омеляненко, В.Л.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.


    Быкова, В. Г.
    Детство само по себе беззащитно [Текст] / В. Г. Быкова // Классный руководитель : Научно-методический журнал. - 2011. - N 4. - С. 3-91. - Содержание: Проектирование в решении проблем детского неблагополучия в школе ; Работа классного руководителя с проблемными детьми и семьями ; Ведущие направления и методы работы классного руководителя с родителями, находящимися в трудной жизненной ситуации ; Работа социального педагога ОУ ; Взаимодействие с социальными партнерами - ведущий фактор социальной защиты детства ; Калейдоскоп школьных социальных проектов и программ ; Проекты, разработанные педагогами и школьниками-волонтерами ; Диагностические материалы
ББК 74.6 + 74.204.23

Рубрики: Соціальна педагогіка--захист дитинства,  Соціальний захист--дитинство,  Неблагополуччя--дитяче,  Класний керівник--проблемні сім'ї,  Сім'я--неблагополучна,  Соціальний педагог--сім'я,  Соціальні проекти--школа,  Діагностика--відхилена поведінка--діти,  Тести--батьки,  Анкети--учні,  Положення--Міжвідомчий соціальний консиліум,  Положення--Школа батьківської любові,  Конкурси--батько року,  Конкурси--мати року,  Паспорт школи--соціальний
Кл.слова (ненормированные):
занедбані діти

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей