Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 304811 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (9)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Етнопедагогіка<.>)
Общее количество найденных документов : 13
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-13 
1.
74.65
В 67


    Волков, Г. Н.
    Этнопедагогика [Текст] : Учеб. для студ. сред. пед. учеб. заведений / Г.Н. Волков. - М. : [б. и.], 1999. - 168 с. - ISBN 5-7695-0413-7 : 12.24 грн
    Содержание:
Предмет этнопедагогики . - С .4
Народное воспитание в наследии классиков педагогики . - С .13
Я.А. Коменский . - С .13
К.Д. Ушинский . - С .15
А.С. Макаренко . - С .17
В.А. Сухомлинский . - С .20
Педагогическая культура и духовный прогресс народа . - С .26
Педагогическая культура, ее сущность и содержание . - С .26
Педагогические традиции и их место в духовной культуре народа . - С .29
Педагогические явления народной жизни . - С .33
Народное воспитание и преемственность поколений . - С .36
Народ как творец педагогической культуры . - С .40
Народный идеал человека . - С .46
Совершенный человек как цель народного воспитания . - С .46
Этнический характер совершенного человека . - С .48
Пути воспитания совершенного человека . - С .51
Средства народной педагогики . - С .62
Пословицы . - С .62
Воспитание трудолюбия как ведущая идея пословиц . - С .68
Многозначность пословицы как педагогического суждения . - С .71
Загадки . - С .79
Народные песни . - С .87
Колыбельная песня. Поэзия раннего возраста . - С .87
Песни отрочества . - С .94
Юношеские песни и песни зрелого возраста . - С .97
Педагогический оптимизм причитаний . - С .98
Комплексное воздействие песни . - С .101
Сказки . - С .108
Познавательная роль сказок . - С .108
Особенности сказок как народных средств воспитания . - С .113
Педагогические идеи сказок . - С .116
Сказки как проявление народного педагогического гения . - С .124
Факторы народного воспитания . - С .128
Природа . - С .128
Игра . - С .133
Слово . - С .137
Труд. Общение. Традиции. Искусство . - С .138
Религия . - С .146
Пример-идеал . - С .150
Современное функционирование народной педагогики . - С .154
Этнопедагогическая пансофия народов . - С .154
Действенность личностей-символов. Их функционирование . - С .157
Общечеловеческие основы этнопедагогики . - С .159
ББК 74.65

Рубрики: Етнопедагогіка,  Народна педагогіка

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
К74.58(4Укр-4Мик)
Р 48


    Ржепецький, Л. А.
    Нариси з етнопедагогіки українського народу: ідеї, цінності, перспективи : Посібник для педфакультетів, учнів старших класів, студентів, учителів, класних керівників, педагогів-організаторів, лекторів, батьків / Л.А. Ржепецький. - Миколаїв : МФ НаУКМА, 2000. - 116 с. - ISBN 966-7458-23-7 : Б. ц.
Есть автограф: Ржепецький, Л. А.
ББК К74.58(4Укр-4Мик) + 74.03(4Укр)

Рубрики: Етнопедагогіка,  Вища освіта--педагогіка
Кл.слова (ненормированные):
КРАЄЗНАВСТВО -- КРАЕВЕДЕНИЕ

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.65я73
П 56


    Пономаренко, Т. Л.
    Етнопедагогіка : навчально-методичний посібник для студентів / Т. Л. Пономаренко, Л. М. Цимбал. - Миколаїв : ПСІ КСУ, 2004. - 98 с. - 10.00 р.
    Содержание:
Календарно-тематичний план вивчення курсу "Етнопедагогіка" . - С .6
Етнопедагогіка - джерело педагогічної теорії . - С .8
Предмет "Етнопедагогіка", його специфіка. Методологічні засади української етнопедагогіки. Навчальна робота студентів . - С .8
Етнопедагогіка - галузь наукових знань народу про виховання: мета, завдання, зміст. Створення національної системи виховання . - С .9
Етнопедагогіка: структура, спрямованість, основні проблеми . - С .10
Основні проблеми етнопедагогіки, її складові частини. Народне дитинознавство як один із напрямів етнопедагогіки . - С .10
Батьківська (родинна) педагогіка. Сім'я як один із факторів виховання в українській етнопедагогіці . - С .11
Народна дидактика про моральність дитини, її розумове, трудове та фізичне виховання і формування духовності та естетичних смаків . - С .11
Народне родинознавство (фамілістика) та народна педагогічна деонтологія про роль сім'ї, роду у вихованні дітей . - С .12
Історичний шлях розвитку української етнопедагогіки . - С .13
Історичний шлях становлення та розвитку української народної педагогіки. Виховні ідеали козацької педагогіки . - С .13
Розвиток родинно-громадської народної педагогіки. Вплив видатних громадських діячів, педагогів на становлення і розвиток національної системи виховання . - С .14
Етнопедагогіка і сучасна школа . - С .15
Шляхи етнізації виховного процесу учнів у сучасній школі . - С .15
Плани семінарських занять . - С .18
Українська етнопедагогіка - галузь наукових знань про основні проблеми виховання, складові частини етнопедагогіки. Народне дитинознавство - одна із складових частин етнопедагогіки . - С .18
Батьківська (родинна) педагогіка про виховання дітей в сім'ї. Сім'я - один із провідних факторів виховання в українській етнопедагогіці . - С .20
Народна дидактика про моральність дитини, її розумове, трудове і фізичне виховання. Народ про формування духовності й естетичних смаків . - С .22
Народне родинознавство (фамілістика) та народна педагогічна деонтологія про роль сім'ї, роду у вихованні дітей . - С .25
Історичний шлях становлення та розвитку української народної педагогіки. Виховні ідеали козацької педагогіки . - С .28
Розвиток родинно-громадської народної педагогіки. Вплив видатних громадських діячів, педагогів на становлення і розвиток національної системи виховання . - С .30
Шляхи етнізації виховного процесу учнів у сучасній школі засобами мови, народного календаря і знання фольклору . - С .34
Звичаї та виховні традиції як фактори національного виховання учнів . - С .37
Виховна роль національної символіки України . - С .40
Словник педагогічних та етнопедагогічних термінів . - С .43
Методичне забезпечення студентів з проблем самостійної роботи та самоконтролю знань з курсу "Етнопедагогіка" . - С .65
Видатні постаті української педагогіки . - С .78
Державна символіка України . - С .93
Символіка Миколаївщини . - С .95
ББК 74.65я73

Рубрики: Етнопедагогіка
Доп.точки доступа:
Цимбал, Л.М.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Будник, О.
    Особливості української етнопедагогіки [Текст] / О. Будник // Шкільна бібліотека. - 2005. - N6. - С. 52-54.
ББК 74.65

Рубрики: Етнопедагогіка

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
5.


    Потапчук, Т.
    Виховні можливості народної педагогіки [Текст] / Т. Потапчук // Педагогіка і психологія : Науково-теоритичний та інформаційний журнал. - 2007. - N 3. - С. 73-80.
ББК 74.65

Рубрики: Народна педагогіка--Виховання,  Етнопедагогіка

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
6.


    Зыкова, М. Н.
    Опыт конструирования образовательного пространства для решения этнических проблем адаптации в условиях многонационального региона [Текст] : на примере работы школы фольклора и ремесел Калининградской области / М. Н. Зыкова // Мир психологии : Научно-методический журнал. - 2007. - N 4. - С. 239-247.
ББК 74.24(4УКР)731.165

Рубрики: Школа мистецтв,  Національне виховання--школа,  Етнопедагогіка

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Нездемковская, Г. В.
    Этапы становления и особенности развития этнопедагогики [Текст] / Г. В. Нездемковская // Педагогика. - 2008. - N 5. - С. 20-27. . - ISSN 0869-56IХ
ББК 74.65

Рубрики: Етнопедагогіка

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Колесник, М.
    Етнопедагогічні підходи в екологічному вихованні й освіті [Текст] / М. Колесник // Біологія : Газета для вчителів біології. - 2009. - N 24. - С. 3-8.
ББК 74.200.507

Рубрики: Етнопедагогіка,  Екологічне виховання--етнопедагогіка

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Нездемковская, Г.
    О развитии этнопедагогики на современном этапе [Текст] / Г. Нездемковская // Воспитание школьников : Научно-методический журнал. - 2010. - N 5. - С. 67-71. - Бібліогр. в кінці ст. . - ISSN 0130-0776
ББК 74.65

Рубрики: Етнопедагогіка

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Денисенко, Н.
    Рідна етнопедагогіка - виховання здорової нації [Текст] / Н. Денисенко // Науковий світ : щомісячний науково-популярний журнал-ревю. - 2010. - N 8. - С. 16-17.
ББК 74.65

Рубрики: Етнопедагогіка

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-13 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей