Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (1)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Педагогічна професія<.>)
Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4
1.
74.489
Щ 61


    Щербакова, К. Й.
    Вступ до спеціальності [Текст] : навчальний посібник / К.Й. Щербакова. - Київ : Вища школа, 1990. - 165 с. - ISBN 5-11-001215-6 : 1.45 р.
    Содержание:
Вища педагогічна школа . - С .5
Вища педагогічна школа й організація навчально-виховного процесу в ній . - С .5
Вища педагогічна освіта в СРСР . - С .5
Організаційні основи і структура педагогічного інституту. Завдання вищої педагогічної школи . - С .12-15
Особливості навчання на факультеті дошкільного виховання. Навчальний план і програми з спеціальності № 03.07.02. . - С .15-19
Принципи та основні форми організації навчального процесу у вузі . - С .19-26
Форми організації контролю й оцінки знань і умінь студентів . - С .26-29
Загальна характеристика, типологія, права та обов'язки студентів . - С .29-35
Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів . - С .36
Адаптація студентів у вузі . - С .36-40
Значення і організація самостійної роботи студентів . - С .40-47
Методика організації навчального часу студента на лекції . - С .47-53
Формування у студентів навичок самостійної роботи з книгою . - С .53-62
Педагогічна і суспільно-політична практика - форми самостійної роботи студентів . - С .62-69
Формування у студентів дослідницьких умінь . - С .69-75
Самовиховання і самоосвіта студентів . - С .75-79
Система громадського дошкільного виховання . - С .80
Громадське дошкільне виховання- перша ланка в системі народної освіти . - С .80
Значення дошкільного дитинства у розвитку особистості . - С .80
З історії розвитку громадського дошкільного виховання. Основоположники марксизму-ленінізму про громадське виховання дітей . - С .85-94
Піклування про виховання дітей дошкільного віку в СРСР . - С .94-100
Система дошкільного виховання в СРСР. Основні типи дошкільних закладів . - С .100-104
Розвиток дошкільного виховання в СРСР . - С .104-109
Громадське виховання дітей дошкільного віку в соціалістичних країнах . - С .109-114
Дошкільне виховання в капіталістичних країнах . - С .114-118
Педагогічна професія і особистість педагога . - С .119
Роль педагогічної діяльності в соціалістичному суспільстві . - С .119-123
Зростання престижу педагогічної професії в СРСР . - С .123-128
Характеристика педагогічної діяльності . - С .128-135
Наукова організація педагогічної праці . - С .135-138
Педагогічна майстерність і розвиток педагогічних здібностей . - С .138
Особистість радянського педагога і вимоги суспільства до неї . - С .138-144
Педагогічні знання, уміння, переконання та їх формування . - С .144-152
Зміст педагогічних здібностей та їх формування . - С .152-163
ББК 74.489

Рубрики: Педагогічна освіта--вища,  Педагогічна майстерність,  Педагогічна професія,  Самостійна робота студентів

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.204.21
Г 71


    Горюнова, Т. А.
    Путь к профессии учителя [Текст] : методический материал / Т.А. Горюнова, И.Ш. Королева. - М. : Знание, 1981. - 96 с. - (Педагогика и психология ; № 8). - 0.54 грн
ББК 74.204.21

Рубрики: Професії--вчитель,  Педагогічна професія
Доп.точки доступа:
Королева, И.Ш.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
Обкладинка
74.00я73
Я 48


    Якса, Н. В.
    Основи педагогічних знань [Текст] : навчальний посібник / Н. В. Якса ; рец. С. В. Лісова. - Київ : "Знання", 2007. - 358 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - ISBN 966-346-189-6 (в обкл.) : 40.00 р.
    Содержание:
Загальні основи педагогіки . - С .17
Вступ у педагогічну професію. Основи педагогічної майстерності . - С .17-18
Типи професій. Вимоги до професії типу "Людина-Людина" . - С .18-21
Професіограма особистості вчителя . - С .21-23
Компоненти педагогічної майстерності та їх характеристика . - С .23-28
Педагогічна техніка і педагогічна технологія . - С .28-30
Педагогіка як система наук про виховання та навчання людини . - С .32-33
Короткий екскурс в історію педагогіки як науки . - С .33-35
Педагогіка як наука: обїект, предмет і методологічні засади . - С .35-36
Основні розділи пеадгогічної науки . - С .36-38
Основні категорії педагогіки (робота зі словником термінів) . - С .38-40
Зв'язок педсгогіки з іншими науками . - С .40-41
Педагогічна діяльність, її структура та особливості . - С .42-43
Відмінні (характерні) риси діяльності людини . - С .43-45
Поняття і структура педагогічної діяльності . - С .45-48
Особливості педагогічної діяльності . - С .48-49
Особистість як педагогічна категорія . - С .51
Соціально-діяльнісна сутність особистості. Дитина як об'єкт і суб'єкт виховання . - С .52-56
Основні чинники розвитку особистості . - С .56-64
"Дитинство": поняття, особливості та класифікація . - С .65-66
"Дитинство": загальні та специфічні характеристики . - С .66-67
Етапи й особливості розвитку сучасного школяра: класифікація і характеристика . - С .67-81
Форми взаємодії між педагогом та учнями га різних етапах шкільного дитинства . - С .81-82
Методи навчально-педагогічного дослідження та їх використання у роботі вчителя. Особливості педагогічної діагностики . - С .85-86
Класифікація методів науково-педагогічного дослідження: особливості та принципи застосування . - С .86-90
Характеристика емпіричних методів дослідження . - С .90-92
Методи педагогічної діагностики . - С .92-99
Математичні методи . - С .99
Цілісний педагогічний процес (ЦПП) . - С .101-102
Структура цілічного педагогічного процесу, взаємозв'язок та специфіка його компонентів . - С .102-106
Основні закономірності та принципи цілісного педагогічного процесу . - С .106-108
Індивідуальні й особистісні особливості учнів та їх урахування в діяльності педагога . - С .82-84
Дидактика. Загальна теорія навчання . - С .123
Дидактика як загальна теорія навчання . - С .123-124
Дидактика як теорія навчання . - С .124-125
Понятійний апарат дидактики . - С .125-127
Мета, завдання (функції) та структура процесу навчання . - С .127-130
Принципи процесу навчання . - С .130-136
Психологічні основи процесу навчання . - С .136-137
Вітчизняні та зарубіжні дидактичні системи і технології. Педагогічні інновації . - С .139-140
Основні дидактичні концепції та теорії навчання, їх види . - С .140-144
Сутність понять "методика", "педагогічна технологія" і "технологія навчання". Їхній взаємозв'язок та специфіка . - С .144-154
Педагогічні інновації та педагогічна інноватика . - С .154-155
Зміст процесу навчання в сучасній школі. Державний освітній стандарт . - С .157-158
Зміст процесу навчання . - С .158-162
Державний освітній стандарт, базовий навчальний план, навчальні програми та підручники . - С .162-167
Класно-урочна система навчання. Форми навчання в сучасній школі . - С .169-170
Хароактеристика класно-урочної системи навчання. Форми навчання, їх види . - С .170-174
Урок як основна форма процесу навчання в школі. Типи уроків та їхня структура. Вимоги до сучасного уроку . - С .174-180
Форми організації навчальної діяльності учнів . - С .180-181
Традиційні, нетрадиційні, нестандартні та інноваційні уроки . - С .181-183
Характеристика позапланових форм навчання . - С .183-185
Проблема методів навчання в сучасній дидактиці . - С .186-187
Методи навчання в сучасній дидактиці . - С .187-188
Класифікація та характеристика методів навчання . - С .188-194
Вибір учителем методів навчання . - С .194-196
Діагностика ефективності процесу навчання . - С .197-198
Компоненти дидактичного ліагностування, їхні характеристика . - С .198-203
Вимоги до дидактичного діагностування . - С .203-204
Теорія виховання . - С .223
Виховання як суспільно-педагогічне та культурне явище . - С .223-224
Виховання як суспільно-педагогічне, культурне явище . - С .224-228
Структура та особливості процесу виховання . - С .228-229
Сучасні підходи до виховання . - С .229-231
Принципи та рушійні сили виховання . - С .231-233
Проблема визначення мети виховання в педагогіці . - С .234-235
Зміна цілей виховання в історичному аспекті. Види цілей виховання в сучасниій педагогіці . - С .235-241
Розуміння "свободи" та "вільного розвитку особистості" в сучасній стратегії виховання . - С .241-245
Ідея відродження духовності як одна з сучасних стратегій виховання . - С .245-252
Зміст процесу виховання . - С .253-254
Зміст процесу виховання . - С .254-262
"Я-концепція" творчого саморозвитку особистості . - С .262-266
Основні напрямки організації виховного процесу в школі . - С .266-267
Організація виховного процесу: напрямки, форми та методи . - С .268-269
Основні напрямки виховної роботи в школі . - С .269-271
Форми організації виховного процесу . - С .271-273
Форми колективної творчої діяльності- методика КТД . - С .273-276
Методи виховання, їх класифікація та характеристика . - С .276-281
Умови оптимального вибору форм виховання . - С .281-283
Діагностика ефективності процесу виховання . - С .284-285
Проблема результату виховання в педагогічній теорії та практиці. Критерії та рівні вихованості . - С .285-287
Методики оцінювання рівнів вихованості . - С .287-289
Колектив та особистість: співвідношення та проблеми . - С .290-291
Теорія колективу у вітчизняній теорії виховання. Концепція виховання . - С .291-293
Розробка теорії колективу на сучасному етапі . - С .293-300
Виховна система шкіл (ВСШ) . - С .302-303
Структура ВСШ . - С .303-308
Зарубіжні ВСШ . - С .308-319
Сучасні вітчизняні ВСШ . - С .319-324
ББК 74.00я73

Рубрики: Педагогіка--посібник для вузів,  Педагогіка--сучасна--основи,  Педагогічна професія,  Педагогічна майстерність,  Особистість--педагогічна категорія,  Педагогічна діагностика,  Державний освітній стандарт,  Виховання--діагностика ефективності,  Навчання--діагностика ефективності
Кл.слова (ненормированные):
педагогічні системи -- педагогічні технології -- педагогічні інновації
Аннотация: Цей навчальний посібник створено на основі апробованого курсу лекцій, аналізу психологічної та загальнопедагогічної літератури й практики. Посібник відображає як загальноприйняті положення сучасної педагогіки, так і особисту позицію автора. За структуроюпосібник складається із трьох частин ("Загальні основи педагогіки", "Дидактика. Загальна теорія навчання", "Теорія виховання"), які у свою чергу складаються із розділів. Кожен розділ чітко структурований, логічно вибудований, ілюстрований необхідними рисунками, таблицями і схемами. В кінці роздилів наводяться питання для самоперевірки та контролю засвоєних завдань. Крім того до кожної частини подаються тестові завдання і додатковий словник термінів. У кінці книги наводиться список літератури. Для студентів і викладачів вищіх навчальних закладів.

Доп.точки доступа:
Лісова, С.В. \рец.\
Лещенко, М.П.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.


    Лукьянова, Н. А.
    Профессиональное самосознание педагога и синдром эмоционального выгорания [Текст] / Н. А. Лукьянова // Начальная школа плюс до и после : Научно-методический и психолого-педагогический журнал. - 2012. - N 4. - С. 72-74
ББК 88.411.9

Рубрики: Психологія професії,  Педагогічна професія
Дескрипторы: професійна самосвідомість педагога -- синдром емоційного вигорання

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей