Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (1)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Кошара, Ю. М$<.>)
Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3
1.
    (Свободных экземпляров нет)

   Продолжающееся издание

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. Педагогічні науки. - Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського. - Выходит раз в два месяца
2015г. N 1
Зміст:
Адаменко, О. О. Особливості підготовки майбутніх викладачів математики до використання технологій педагогічної освіти / О. О. Адаменко. - С.11
Артюшин, Г. М. Теоретичні передумови розвитку професійної ідентичності співробітників Служби безпеки України / Г. М. Артюшин. - С.15
Бабкова, О. О. Методика експериментального дослідження ефективності впровадження структурно-функціональної моделі та реалізації організаційно-педагогічних умов щодо формування готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності / О. О. Бабкова. - С.21
Бартош, О. П. До проблеми теоретичної підготовки докторів соціальної роботи у Великій Британії / О. П. Бартош. - С.25
Бацуровська, І. В. Масові відкриті дистанційні курси: інноваційна тенденція в освіті / І. В. Бацуровська. - С.31
Бородієнко, О. В. Порівняльний аналіз методик проектування моделі компетенцій в психолого-педагогічних дослідженнях / О. В. Бородієнко. - С.34
Бублик, А. Г. Толерантність як невід'ємна складова формування доброзичливих взаємин між учительським та учнівським колективами / А. Г. Бублик. - С.40
Будник, А. А. Фоновые знания как способ восприятия художественного дискурса студентами-инофонами на начальном этапе обучения основам литературы / А. А. Будник. - С.44
Буздуган, О. А. Забезпечення позитивної мотивації в підготовці майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками учнів / О. А. Буздуган. - С.49
Ваколюк, А. М. Становлення і розвиток ідей формування здорового способу життя старшокласників у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ ст.) / А. М. Ваколюк. - С.54
Варецька, О. В. Структура соціальної компетентності вчителя початкової школи / О. В. Варецька. - С.58
Волошенко, М. О. Аналіз феномена "підготовленість майбутнього соціального працівника" в аспекті профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки / М. О. Волошенко. - С.68
Гамза, А. В. Аналіз тексту - теоретико-практична основа розвитку мовлення в учнів початкових класів / А. В. Гамза. - С.72
Ганжа, М. В. Пошук нових перспективних форм взаємодії учасників естетико-виховного процесу / М. В. Ганжа. - С.75
Горбатюк, Р. М. Web-сайт у структурі інформаційного навчального середовища педагогічного університету / Р. М. Горбатюк. - С.80
Грицай, Ю. О. Фізичне виховання школярів та його направленість на формування здорового способу життя у педагогічному доробку В.О. Сухомлинського / Ю. О. Грицай, С. В. Бірюк. - С.86
Грудок-Костюшко, М. О. Упровадження інноваційних методів навчання у процес викладання української мови як іноземної / М. О. Грудок-Костюшко. - С.92
Грунська, О. В. Соціально-педагогічний портрет молодшого школяра як орієнтовна діяльність соціального педагога у формуванні соціально-адекватної поведінки / О. В. Грунська. - С.96
Гуменна, І. Р. Особливості підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна. - С.100
Данилюк, С. С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців в Інтернет-середовищі / С. С. Данилюк. - С.104
Демянчук, М. Р. Педагогічні умови підготовки майбутніх бакалаврів медсестринської справи на засадах компетентнісного підходу / М. Р. Демянчук. - С.108
Дирда, І. А. Полікультурна компетентність як складник мовної підготовки іноземних студентів у процесі вивчення української мови / І. А. Дирда. - С.113
Драган, А. О. Розвиток міжособистісних відносин дітей молодшого шкільного світу / А. О. Драган. - С.117
Іванчук, С. А. Форми взаємодії дошкільного закладу і сім'ї з економічного виховання дітей дошкільного віку / С. А. Іванчук. - С.121
Картава, Ю. А. Лікувально-корекційний вплив музичного мистецтва в історичному аспекті / Ю. А. Картава. - С.127
Кирилова, Л. О. Олімпіадний математичний рух як складова науково-дослідної роботи майбутніх економістів / Л. О. Кирилова, В. С. Малишко. - С.133
Княжева, І. А. Алгоритм реалізації педагогічної технології розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта" / І. А. Княжева. - С.137
Ковтун, О. В. Комунікативний підхід до фахової підготовки майбутніх перекладачів: від теорії до практики / О. В. Ковтун. - С.146
Койчева, Т. І. Дослідження корпоративної культури як феномена педагогічної науки / Т. І. Койчева. - С.148
Коношенко, С. В. Особливості соціального становлення підлітків-сиріт, які виховуються в школах-інтернатах / С. В. Коношенко. - С.154
Кончович, К. Т. Особливості формування готовності майбутніх учителів-філологів до педагогічного спілкування засобами тренінгових технологій / К. Т. Кончович. - С.158
Копусь, О. А. Формування професійної компетентності студентів філологічних факультетів як лінгводидактична проблема / О. А. Копусь. - С.162
Короленко, В. Л. Моральне формування школярів в історико-педагогічній ретроспективі / В. Л. Короленко. - С.169
Кочубей, Т. Д. Історичний розвиток ідеї дитинства у філософських та педагогічних системах із часів Стародавньої Греції та Риму до XVI ст. / Т. Д. Кочубей. - С.173
Кошара, Ю. М. Педагогічне керівництво роботою учнів з погляду В.О. Сухомлинського / Ю. М. Кошара. - С.179
Кугай, М. С. Інтеграція географічних та екологічних знань у процесі підготовки майбутніх учителів географії до екологічного виховання учнів / М. С. Кугай. - С.184
Локшина, О. І. До питання про сутнісні характеристики освітніх стандартів зарубіжжя / О. І. Локшина. - С.189
Мельничук, І. М. Формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх бакалаврів сетринської справи як складової професійної компетентності / І. М. Мельничук. - С.195
Мішедченко, В. В. Актуальні проблеми фахової підготовки студентів музично-педагогічного профілю / В. В. Мішедченко. - С.201
Назарук, В. Л. Використання здоров'язберігаючих технологій у підготовці майбутніх лікарів / В. Л. Назарук. - С.206
Наконечна, О. В. Експериментальна перевірка ефективності моделі формування готовності майбутніх соціальних педагогів до використанні арт-терапії в роботі з підлітками / О. В. Наконечна. - С.210
Наталевич, Н. П. Культура любові та формування сімейних взаємин / Н. П. Наталевич, Б. С. Скорик. - С.215
Нікора, А. О. Теорія аксіологічного підходу в освіті та практика його реалізації в процесі предметно-методичної підготовки майбутнього вчителя-суспільствознавця / А. О. Нікора. - С.221
Олло, В. П. Наукові принципи та підходи до організації процесу формування професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти державної пенітенціарної служби / В. П. Олло. - С.226
Орлюк, О. В. Експериментальна методика навчання старшокласників регіональної історії в курсі історії України / О. В. Орлюк. - С.232
Остапйовська, І. І. Негативний вплив Інтернету на студентів педагогічних спеціальностей у процесі навчання / І. І. Остапйовська. - С.239
Половенко, Л. П. Сучасні тенденції удосконалення методології ефективного управління / Л. П. Половенко. - С.244
Польгун, К. В. Методи інклюзивного навчання математичних дисциплін студентів з обмеженими фізичними можливостями / К. В. Польгун. - С.250
Поповський, Ю. Б. Особливості сприйняття розвитку творчості особистості засобами розумних технологій / Ю. Б. Поповський. - С.255
Прасол, Н. О. Особливості підготовки магістрів початкової освіти в умовах євроінтеграційних процесів / Н. О. Прасол. - С.260
Путіловська, Н. Б. З історії організації літнього відпочинку дітей: педагогічна практика С.Т. Шацького / Н. Б. Путіловська. - С.264
Романюк, С. З. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування мовленнєвої компетенції молодших школярів у процесі професійно-практичної діяльності / С. З. Романюк. - С.268
Рябкіна, Л. М. Історико-педагогічний аналіз системи опіки над знедоленими дітьми на початку ХХ століття / Л. М. Рябкіна. - С.273
Самойленко, О. М. Історія становлення електронної педагогіки та її особливості / О. М. Самойленко. - С.278
Середа, І. В. Підготовка майбутнього викладача філологічних дисциплін до застосування технологій педагогічної освіти / І. В. Середа. - С.282
Сідун, М. М. Підвищення рівня мовленнєвої компетенції майбутніх викладачів англійської мови засобами тестування / М. М. Сідун. - С.286
Сура, Л. Г. Ціннісне світовідношення молоді як педагогічна проблема / Л. Г. Сура, О. Д. Шевчук. - С.291
Сура, Н. А. Професійна іншомовна підготовка як складова вищої професійної освіти / Н. А. Сура. - С.296
Теличко, Н. В. Діалогічне мовлення на занятті іноземної мови як один із шляхів реалізації особистісно орієнтованого навчання / Н. В. Теличко. - С.300
Тогочинський, О. М. Формування у майбутніх фахівців органів внутрішніх справ мотивації до набуття умінь та навичок соціальної взаємодії / О. М. Тогочинський. - С.304
Топчій, Л. С. Роль педагогічної практики у процесі підготовки майбутніх учителів-філологів до формування соціокультурної компетентності учнів гімназії / Л. С. Топчій. - С.309
Тулашвілі, Ю. Й. Математичні підходи до формування змісту навчання в системі професійної комп'ютерної підготовки осіб з порушеннями зору / Ю. Й. Тулашвілі. - С.315
Тямало, С. П. Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до реалізації функцій соціально-педагогічної роботи в умовах реабілітаційного центру / С. П. Тямало. - С.321
Фоміна, І. Л. Види вправ для формування розвитку мовлення студентів / І. Л. Фоміна. - С.325
Ха, Ту. Критерії формування здатності до саморегулювання у процесі вокального навчання як педагогічного феномену / Ту Ха. - С.328
Шинкаренко, Л. В. Результати педагогічного дослідження з формування математичної компетентності майбутніх соціологів / Л. В. Шинкаренко. - С.333
Шулик, Т. В. Вищі навчальні заклади Східної України як осередки профілактики адиктивної поведінки студентської молоді в другій половині ХХ ст. / Т. В. Шулик. - С.337
Яременко, Л. Суб'єкт і об'єкт позашкільної совіти: проблема взаємодії / Л. Яременко. - С.342
Відомості про авторів. - С.348
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободных экз. нет
Экз.1 (ЧЗ) занят

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
2.

   Продолжающееся издание

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць. Педагогічні науки. - Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського. - Выходит раз в два месяца
2015г. N 3
Зміст:
Баранець, І. В. Стан сформованості усного зв'язного мовлення у дітей з порушенням слуху / І. В. Баранець. - С.9
Барановська, В. М. Змістова частина методичної системи інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкової школи в умовах ступеневої освіти / В. М. Барановська. - С.13
Баркасі, В. В. Формування методичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов під час застосування змішаної форми навчання / В. В. Баркасі, Т. І. Філіпп'єва. - С.18
Берегова, М. І. Теоретичні основи деонтологічної підготовки корекційних педагогів / М. І. Берегова. - С.24
Блудова, Ю. О. Сутність та основні категорії художньо-естетичного смаку / Ю. О. Блудова. - С.28
Волошенко, М. О. Результати педагогічного дослідження з формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки / М. О. Волошенко. - С.34
Ворник, М. М. Організація індивідуально-самостійної роботи студентів-філологів засобами мультимедійних технологій / М. М. Ворник. - С.38
Галущенко, В. І. Корекційно-виховна робота з розвитку мовленнєвого дихання з використанням здоров'язберігаючих технологій в умовах спеціального дошкільного закладу для дітей з порушеннями мовлення / В. І. Галущенко. - С.43
Гвоздій, С. П. Адаптація навчального матеріалу до професійних інтересів студентів як принцип структурування змісту у формуванні культури безпечної життєдіяльності / С. П. Гвоздій. - С.48
Гончар, Н. П. Сучасні підходи до професійної підготовки майбутніх вихователів у вищих навчальних закладах / Н. П. Гончар. - С.55
Грицюк, Л. Наукові підходи до вивчення сутності соціальної поведінки професійно успішної особистості як основа для вирішення соціально-педагогічних проблем / Л. Грицюк, А. В. Лякішева. - С.60
Дудукалова, О. С. Особливості педагогічної практики майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю / О. С. Дудукалова. - С.66
Задорожна-Княгницька, Л. В. Деонтологічна складова кваліфікаційних стандартів магістрів з управління освітою у США / Л. В. Задорожна-Княгницька. - С.70
Іванків, Н. М. Краєзнавство як соціальна та педагогічна проблема / Н. М. Іванків. - С.76
Кисличенко, В. А. Работа логопеда з батьками у сучасних умовах / В. А. Кисличенко. - С.80
Клєба, А. І. Інформаційно-комунікативна культура у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / А. І. Клєба. - С.87
Княжева, І. А. Соціально-історичний досвід підготовки викладачів для вищої школи / І. А. Княжева. - С.91
Козяр, М. М. Формування технічного мислення студентів засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій / М. М. Козяр, Л. В. Зубик. - С.96
Козяр, М. М. Інтеграція гуманітарних і технічних знань як ефективний засіб формування професійних компетенцій майбутніх інженерів-механіків / М. М. Козяр, А. В. Кочубей. - С.102
Койчева, Т. И. Корпоративная культура как социокультурный феномен / Т. И. Койчева. - С.109
Корнещук, В. В. Конфлікт як соціокультурний феномен / В. В. Корнещук. - С.109
Короленко, В. Л. Проблеми підвищення якості морального виховання дітей шкільного віку / В. Л. Короленко. - С.119
Короткіх, М. А. Компоненти, критерії та показники рівнів сформованості педагогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів / М. А. Короткіх. - С.123
Кошара, Ю. М. Про стан самостійної роботи учнів з підручником української літератури (основна школа) / Ю. М. Кошара. - С.132
Крамаренко, А. М. Екологічна компетентність - невід'ємна складова підготовки майбутніх фахівців початкової освіти в умовах євроінтеграції / А. М. Крамаренко. - С.138
Курілова, В. І. Східні єдиноборства як засіб всебічного розвитку студентської молоді / В. І. Курілова [и др.]. - С.143
Інші автори: Борсук М.П., Клиндух Т.І., Барбара О.М.
Курілова, В. І. Туристично-краєзнавча робота в школі як засіб морального та фізичного розвитку підростаючого покоління / В. І. Курілова [и др.]. - С.147
Інші автори: Редько С.Ю., Пустовойт П.А., Щасливий С.М.
Кухарчук, І. О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у мовній освіті вчителя-словесника / І. О. Кухарчук, Р. П. Кухарчук. - С.152
Літвінова, О. В. Щодо питання організації процесу логопедичної діагностики усного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектру / О. В. Літвінова. - С.157
Лопатіна, Г. Навчання математики з наочністю нумікон: досвід, проблеми, перспективи / Г. Лопатіна. - С.162
Луценко, О. В. Формування мотивації учбової діяльності курсантів засобами проблемного навчання / О. В. Луценко. - С.167
Лякішева, А. Соціально-педагогічне осмислення сутності соціальних норм регуляції поведінки професійно-орієнтованої особистості / А. Лякішева. - С.174
Макаренко, І. Є. Професійно-особистісна самооцінка педагога як один із важливих чинників формування його самоефективності / І. Є. Макаренко. - С.180
Мельник, О. С. Активізація творчої діяльності на заняттях інформатики в педагогічних коледжах / О. С. Мельник. - С.185
Мельниченко, Т. В. Стан сформованості знань з української мови в учнів із тяжкими мовленнєвими розладами / Т. В. Мельниченко. - С.189
Мозолюк-Коновалова, О. М. Розвиток художньо-творчих здібностей у майбутніх вчителів образотворчого мистецтва / О. М. Мозолюк-Коновалова. - С.195
Мхитарян, О. Д. Методичне забезпечення корегованого навчання літератури: проблеми й перспективи / О. Д. Мхитарян. - С.200
Нахаєва, Я. М. Інноваційні методи підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва. - С.205
Павлова, О. Г. Зміст професійної підготовки до педагогічної діяльності вчителів початкової школи / О. Г. Павлова. - С.211
Парфанович, І. І. Комплексність профілактичного впливу як оцінка результативності функціонування системи профілактики девіантної поведінки дівчат / І. І. Парфанович. - С.215
Парфентьєва, І. П. Роль рефлексії як інноваційного елементу у співацькому навчанні / І. П. Парфентьєва. - С.221
Патик, Ю. В. Сутність і структура підготовленості майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров'я / Ю. В. Патик. - С.225
Потапчук, Т. В. Професійно-важливі особистісні якості майбутнього вчителя музичного мистецтва як основа професійної компетентності / Т. В. Потапчук. - С.229
Романишина, О. Я. Використання проектної технології у формуванні професійної ідентичності майбутніх учителів / О. Я. Романишина. - С.236
Савінова, Н. В. Змістова характеристика рівнів сформованості інформаційно-технологічної компетенції вчителів-логопедів / Н. В. Савінова. - С.240
Сайко, Н. О. Гармонійне світосприймання дітей дошкільного віку як основа процесу соціально-психологічної реабілітації / Н. О. Сайко. - С.246
Самойленко, О. М. Класифікація сучасного програмного забезпечення для рішення математичних задач / О. М. Самойленко. - С.251
Середа, І. В. Підготовка філологам магістерського рівня в Україні та світі / І. В. Середа. - С.257
Сі, Даофен. Діагностика співацької підготовленості майбутніх учителів музики до використання інноваційних технологій / Даофен Сі. - С.262
Сідун, М. М. Формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / М. М. Сідун. - С.267
Січко, І. О. Сутність поняття "сталий розвиток" у контексті євроінтеграційних процесів сучасної освіти / І. О. Січко. - С.273
Стельмах, Н. В. Педагогічна майстерність як фактор розвитку особистості дитини / Н. В. Стельмах. - С.278
Столяр, В. А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування предметної математичної компетентності учнів / В. А. Столяр. - С.284
Тітова, Г. В. Особливості формування лідерских якостей в учнів основної школи / Г. В. Тітова. - С.289
Цвєткова, Г. Г. Викладач гуманітарних дисциплін вищих навчальних закладів як тип аксіологічно орієнтованої особистості / Г. Г. Цвєткова. - С.295
Цзян, Лібін. Мотиваційно-пізнавальний етап формування суб'єктно-творчої активності майбутнього вчителя музики у процесі диригентсько-хорового навчання / Лібін Цзян. - С.301
Шандиба, О. В. Досвід підготовки інженерних кадрів вищої кваліфікації-розробників промислових інновацій найвищих рівнів новизни та масштабності / О. В. Шандиба. - С.306
Япринець, Т. С. Психолого-дидактичне підгрунтя навчально-пізнавальної діяльності школярів на уроках географії в основній школі / Т. С. Япринець. - С.310
Имеются экземпляры в отделах: всего 1
Свободны: 1

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.


    Кошара, Ю. М.
    Педагогічне керівництво роботою учнів з погляду В.О. Сухомлинського / Ю. М. Кошара // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць. - 2015. - N 1. - С. 179
ББК 74.03(4Укр)

Рубрики: Педагогічне керівництво,  Історія педагогічної думки
Кл.слова (ненормированные):
Керованість -- Розумові дії

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей