Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 304811 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (1)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Пономаренко, Т. Л$<.>)
Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5
1.
74.48
М 11


   
    Міжнародне співробітництво та університетська освіта [Текст] : Матеріали міжнародної наукової конференції. - Миколаїв : МФ НаУКМА, 2000. - 264 с. - ISBN 966-7458-25-3 : 4.30 р.
    Содержание:
Міжнародне співробітництво і розвиток університетської освіти . - С .3
Будак, В. Д. Розвиток університетської освіти: міжнародний аспект / В. Д. Будак. - С .3
Пуховська, Л. П. Сучасні підходи до професіоналізму вчителя в різних освітніх системах: порівняльний аналіз / Л. П. Пуховська. - С .7
Семенов, И. Н. Рефлексивная организация диалогического мышления в условиях игрорефлексики / И. Н. Семенов. - С .14
Пехота, Е. Н. Гуманистические основания педагогической подготовки учителя / Е. Н. Пехота. - С .23
Бутенко, В. Г. Методологічні аспекти ефективного використання мистецтва у процесі підготовки майбутнього вчителя / В. Г. Бутенко. - С .32
Редько, В. Г. До проблеми сучасного шкільного підручника іноземної мови / В. Г. Редько. - С .40
Осіпов, П. І. Міжкультурна комунікація: проблеми і перспективи / П. І. Осіпов. - С .45
Ambrose, Jacqueline. A student's life: University in the United States of America / J. Ambrose. - С .52
Проблеми гуманізації неперервної освіти: концепції, системи, технології і досвід . - С .55
Любарська, О. М. Проблеми гуманізації педагогічної освіти / О. М. Любарська. - С .55
Мещанінов, О. П. Шляхи розвитку університетської освіти в Україні / О. П. Мещанінов. - С .60
Киктенко, А. И. Роль педагогических университетов в гуманизации образования в XXI столетии / А. И. Киктенко. - С .72
Білюк, О. В. Історико-педагогічні аспекти розвитку принципів гуманізації та демократизації освіти / О. В. Білюк. - С .79
Абашкіна, Н. В. Проблеми гуманізації професійної освіти у філософській думці Німеччини XX століття / Н. В. Абашкіна. - С .81
Гришкова, Р. О. Ситуації успіху як фактор гуманізації процесу навчання іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей / Р. О. Гришкова. - С .87
Стельмах, Н. В. Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя до гуманізації навчально-виховного процесу в школі / Н. В. Стельмах. - С .92
Корсунська, Н. О. Реформа змісту та методів професійної освіти. Шляхи інтегрування зарубіжного досвіду / Н. О. Корсунська. - С .98
Журецький, Я. І. Проблеми удосконалення зв'язків педагогічних вузів і загальноосвітньої школи в Україні та в Західноєвропейському регіоні / Я. І. Журецький. - С .101
Линенко, А. Ф. Методологические основы формирования готовности будущих учителей к профессиональной деятельности / А. Ф. Линенко. - С .103
Сотнікова, А. В. До питання про педагогічну самосвідомість / А. В. Сотнікова. - С .108
Мироненко, Т. П. Оптимальные условия формирования гражданской зрелости будущих учителей при изучении иностранного языка / Т. П. Мироненко. - С .111
Нагач, М. В. Вчитель у контексті особистісно керованої освіти: американський досвід / М. В. Нагач. - С .116
Авшенюк, Н. М. Особистісно орієнтована підготовка вчителя іноземної мови у Великій Британії / Н. М. Авшенюк. - С .121
Черкесова, І. Г. До питання особистісно орієнтованого підходу у підготовці фахівця образотворчого мистецтва / І. Г. Черкесова. - С .124
Новаченко, Т. В. Синергетический подход в воспитании и образовании / Т. В. Новаченко. - С .127
Олексюк, О. Є. Формування професійної спрямованності майбутнього вчителя в умовах діяльності асоціації "Педагогічна ініціатива" / О. Є. Олексюк. - С .130
Романова, С. М. Соціальна адаптація студентів у професійному навчальному закладі / С. М. Романова. - С .133
Васютин, Р. Н. Рефлексивно-психологическая оптимизация подготовки профессиональных управленцев в сфере маркетинга / Р. Н. Васютин. - С .136
Пономаренко, Т. Л. Ділова гра в системі навчальної роботи / Т. Л. Пономаренко. - С .139
Нор, К. Ф. Спілкування студентів у груповій навчальній діяльності / К. Ф. Нор. - С .142
Knodel, Ljudmila. Uber das system der fachausbildung in Deutshland / L. Knodel. - С .148
Бутенко, Н. І. Формування естетичного досвіду майбутнього вчителя у системі педагогічної освіти / Н. І. Бутенко. - С .151
Морозов, А. С. Педагогічні умови формування правової культури майбутніх працівників міліції в системі вищої школи / А. С. Морозов. - С .157
Проблеми викладання іноземних мов та створення альтернативних підручників для середньої та вищої школи . - С .161
Комарницька, Т. М. Кваліфікаційна характеристика вчителя іноземної мови в контексті сучасних наукових, психолого-педагогічних теорій, методів та технологій навчання / Т. М. Комарницька. - С .161
Баркасі, В. В. Комунікація як засіб формування студентського колективу / В. В. Баркасі. - С .165
Remchukova, L. Comparative Analysis Of Native And Foreign Methods And Approaches Of Teaching English Grammar And The Necessity Of Their Correlation / L. Remchukova. - С .171
Лощенова, І. Ф. Полікультурна освіта як складова частина педагогічної культури викладача / І. Ф. Лощенова. - С .174
Ambrose, Jacqueline. Why idioms are important for english language learners / J. Ambrose. - С .178
Матвєйцева, І. О. Підручник як інтелектуальний самовчитель / І. О. Матвєйцева. - С .181
Василенко, Марина. Internet і освіта: французький досвід / М. Василенко. - С .184
Yusupova, Y. G. "THE REGISTERS OF DNIEPER COSSACKS' ARMY" COMPILED IN 1649 AS ONE OF THE RICHEST MONUMENTS OF HISTORIC ANTHROPONYMY" / Y. G. Yusupova. - С .188
Никишина, В. В. Мотивация, как одно из необходимых условий развития коммуникативных навыков в обучении английскому языку / В. В. Никишина. - С .192
Васина, И. В. Проблема обучения иностранному языку в педагогическом лицее как в структурном подразделении педагогического университета / И. В. Васина. - С .197
Постова, Л. С. Формування духовного потенціалу у студентів-мовників / Л. С. Постова. - С .200
Айзікова, Л. В. До проблеми інтеграції теорії і практики в підготовці вчителя: міжнародний досвід / Л. В. Айзікова. - С .203
Шерман, М. І. Педагогічні аспекти використання гіпертексту в процесі інформатизації вищої школи / М. І. Шерман. - С .207
Проблема перекладу та інтеркультурної комунікації (герменевтика, психологія, мовноконцептуальні та когнітивні аспекти) . - С .211
Janowskij, O. M. UBERBLICK UBER DIE THEMEN UND SCHWERPUNKTE DER INTERKULTURELLEN "ERZIEHUNG" UND LEHRERFORTBILDUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND / O. M. Janowskij. - С .211
Адамчук, Н. В. Психолингвистические аспекты проблемы обучения чтению школьников / Н. В. Адамчук. - С .214
Садовая, А. Ю. О некоторых трудностях перевода антропонимов на немецкий язык (на материале рассказов И. Ильфа и Е. Петрова) / А. Ю. Садовая. - С .218
Тригуб, Л. Г. Коммуникативная организация предложения: сопоставительный анализ русского и английского языка / Л. Г. Тригуб, Е. Клименко. - С .222
Туманова, В. В. Проблемы адаптации и передачи иноязычных имен в русском и польском языках / В. В. Туманова, В. В. Першина. - С .225
Лысейко, Л. В. Лексико-семантическое значение слова / Л. В. Лысейко. - С .229
Діалог освітніх систем . - С .231
Budak, Sergei. The peculiarities of teaching humanitarian sciences in Friends University / S. Budak. - С .231
Ващенко, Марина. Soviet Leftovers in Our Education / М. Ващенко. - С .233
Gushlevskaya, Irina. New American technology of the use of the role-plays at the lessons of English in Cashiers' Summit School / I. Gushlevskaya. - С .235
Мироненко, В. Відповідність якості знань студентів міжнародним вимогам. Міжнародне співробітництво / В. Мироненко. - С .237
Titova, Katerina. From the work experience with people with learning, emotional and physical disabilities in New Jersey Camp Jaycee / K. Titova. - С .240
Бабкова, Н. П. Методические основы развития умений реально-информативной коммуникации / Н. П. Бабкова. - С .242
Mochenyova, Tetyana. Electives as an important opportunity for students of Southeastem Community College to make the right choi / T. Mochenyova. - С .247
Вороніна, М. В. Deutsche und ukrainische Studenten, -mehr Unterschiede? / М. В. Вороніна. - С .249
Мирошниченко, И. Субботний семинар в Беркли / И. Мирошниченко. - С .252
Коломийчук, Ю. Б. Практика в Германии: возможно ли это? / Ю. Б. Коломийчук. - С .255
Mekheda, Svetlana. The Educational System of Ukraine and Great Britain in the period of shift into an "Information Society" / T. Mekheda. - С .258
ББК 74.48

Рубрики: Університетська освіта--міжнародне співробітництво

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.
74.044.3
Т 38


   
    Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку : збірник статей до традиційної ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Миколаїв : Видавництво МФ НаУКМА, 2002. - 336 с. - 6.50 р.
    Содержание:
Будак, В. Д. Якість педагогічній освіти - майбутнє України / В. Д. Будак. - С .3-6
Зязюн, І. А. Приоритетні принципи дидактики сучасної професійної освіти / І. А. Зязюн. - С .6-17
Гончаренко, С. У. Гуманізація і гуманітаризація освіти / С. У. Гончаренко. - С .17-22
Рибалка, В. В. Особистісний підхід в освіті / В. В. Рибалка. - С .22-28
Жук, Ю. О. Інформаційні технології у вивченні фізики / Ю. О. Жук. - С .28-31
Сисоєва, С. О. Кваліфікація сучасних означень педагогічної технології / С. О. Сисоєва. - С .31-38
Пєхота, О. М. Педагогічна кафедра в університеті / О. М. Пєхота. - С .38-45
Радул, В. В. Соціальна зрілость як умова інтенсифікації цілісного розвитку особистості вчителя / В. В. Радул. - С .45-52
Ситченко, А. Л. Технології літературного аналізу / А. Л. Ситченко. - С .52-54
Шемпрух, Й. Європейський вимір освіти / Й. Шемпрух. - С .54-64
Сучасні освітні технології у закладах освіти: теоретико-методологічні засади та підготовка вчителя . - С .64
Семиченко, В. А. Рефлексівний підхід як основа технологічного забезпечення підготовки педагогічних кадрів / В. А. Семиченко. - С .64-68
Пономаренко, Т. Л. Самостійна робота студентів як одна з передумов непреревної освіти майбутнього вчителя / Т. Л. Пономаренко. - С .68-70
Романовський, О. Г. Педагогічні технології формування творчої особистості інженера-керівника / О. Г. Романовський. - С .70-72
Мєщанінов, О. П. Сталий розвиток людства та університетської системи освіти / О. П. Мєщанінов. - С .72-82
Кіктенко, А . І. Неперервність педагогічної освіти - вимога, що обумовлена професією / А . І. Кіктенко. - С .82-85
Любарська, О. М. Проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності в системі неперевної освіти / О. М. Любарська. - С .85-89
Грива, Є. С. Артеківський вищий навчальний заклад: злиття теорії і практики / Є. С. Грива. - С .89-92
Задоя, Є. С. Використання можливостей нетрадиційних технологій у підготовці майбутнього вчителя / Є. С. Задоя. - С .92-95
Старєва, А. М. Роль педагогічної прктики в підготовуі студентів до реалізації особистісно орієнтованого навчання / А. М. Старєва. - С .95-99
Дмитриченко, А. В. Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах Миколаївського торглвл-економічного технікуму / А. В. Дмитриченко. - С .99-103
Сігаєва, Л. Є. Через неперервну освіту - до педагогічних технологій у навчанні дорослих / Л. Є. Сігаєва. - С .103-105
Гончарук, Т. Б. Розробка технології формування міжособистісної толерантності старшокласника у діяльності шкільного психолога / Т. Б. Гончарук. - С .105-108
Поясок, Т. Б. Технологія організації нестандартних і нетрадиційних гркпових форм навчання / Т. Б. Поясок. - С .108-110
Фещенко, І. М. Роль загальнопедагогічної підготовки у формуванні гуманістичної спрямованості майбутнього управління / І. М. Фещенко. - С .110-112
Артюшина, М. В. Взаємозв'язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів / М. В. Артюшина. - С .112-117
Романовський, О. Г. Технологія формування культури керівника як засобу подолання бар'єрів управлінського спілкування / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, С. М. Рєзнік. - С .117-119
Краснощок, І. П. Роль і місце самореалізації особистості майбутнього вчителя у процесі його професійної підготовки / І. П. Краснощок. - С .121-131
Титаренко, І. О. Нові підходи щодо вдосконалення вчителів у школах / І. О. Титаренко. - С .131-133
Лисенко, Е. Г. Эмоционально ориентированные технологии и повышение эффективности профессиональной подготовки специалистов / Е. Г. Лисенко. - С .133-135
Модульно-рейтинговое навчання в середній та вищій школі: теорія і досвід . - С .138
Колесник, Т. В. Тести з математики: за і проти / Т. В. Колесник. - С .138-140
Халамедик, В. Д. До питання про модульно-розвиваюче навчання: теорія і досвід / В. Д. Халамедик, С. І. Дятлова. - С .140-145
Сухіна, Л. А. Рейтинговая оцінка знань з методики навчання математиці в початкових класах / Л. А. Сухіна. - С .145-147
Лейфура, В. М. Модульно-рейтинглва система та шляхи її впровадження / В. М. Лейфура, Л. С. Тесленко, О. М. Чадаєв. - С .147-151
Воробйова, А. І. Трансформація наукової системи знань у навчальну: досвід і практика / А. І. Воробйова. - С .151-154
Слєпцова, І. М. Постановка навчальної задачі на уроках модульного типу з математики й інформатики / І. М. Слєпцова. - С .154-156
Кічук, Я. В. Формування правосвідомості студентів у процесі модульно-рейтингової технології їх вузівського навчання / Я. В. Кічук. - С .156-163
Бакатов, В. В. Заліково-бальна рейтингова система контрольних вправ і державних текстів України для творчого розвитку рухових здібностей і визначення рівнів фізичної підготовленості учнів загальноосвітної школи / В. В. Бакатов. - С .163-167
Інформаційні технології в освіті . - С .167
Гуревич, Р. С. Можливості телекомунікацій у навчальному процесі / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. - С .167-173
Кошкін, Г. В. Інформаційні управляючі системи в суднобудуванні / Г. В. Кошкін. - С .173-178
Ходякова, Г. В. Застосування інформаційних технологій для контролю знань студентів з інформатики / Г. В. Ходякова, К. М. Прозорова. - С .178-180
Баран, О. І. Нові інформаційні технології в сучасному навчанні і в самоосвіті / О. І. Баран, А. І. Воробйова, В. Д. Халамендик. - С .180-185
Будак, В. Д. Перспективи використання мультімедійних технологій у навчальному процесі / В. Д. Будак, В. І. Мірошниченко. - С .188-191
Лисиця, А. Г. Використання ПЕОМ на практичних занаттях з вищої математики / А. Г. Лисиця. - С .191-193
Гайда, А. Ю. Дистанційне навчання в технічному ВНЗ / А. Ю. Гайда, А. Ю. Кошкіна. - С .193-201
Худякова, І. М. Етапи викладання інформацики для студентів різних спеціальностей / І. М. Худякова. - С .201-204
Руденко, Т. В. Використання можливостей дистанційної освіти для реалізації принципів особистісно орієнтованого навчання / Т. В. Руденко. - С .204-207
Бахішавілі, І. І. Дістанційне навчання - освіта нового покоління / І. І. Бахішавілі. - С .207-209
Проблеми технологізації дошкільної та початкової освіти . - С .209
Кічук, Н. В. Деякі аспекти підготовки вчителя до створення ситуації успіху в навчанні молодшіх школярів / Н. В. Кічук. - С .209-212
Нор, К. Ф. Актуальні проблеми технології розвиваючого навчання / К. Ф. Нор. - С .212-215
Соколовська, О. С. Освітні технології і їх реалізація в процесі навчання студентів психолого-педагогічного факультету / О. С. Соколовська. - С .215-219
Січко, І. О. Деякі особливості проблемного навчання у ВНЗ / І. О. Січко. - С .219-222
Куліш, Р. В. Деякі аспекти наукової педагогіки Марії Монтессорі / Р. В. Куліш. - С .222-225
Якименко, С. І. Активна пізнавальна діяльність дошкільників як умова формування світоглядних понять / С. І. Якименко. - С .225-229
Авраменко, К. Б. Освітні технології у професійній підготовці фахівців початкової школи / К. Б. Авраменко. - С .229-231
Бабаян, Ю. О. Методи формування самооцінки молодшого гшколяра / Ю. О. Бабаян. - С .231-233
Желан, А. В. Педагогічно-музична спадщина Миколаївщини як засіб підвищення майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва / А. В. Желан. - С .233-235
Дітятьєва, Л. І. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках та в позакласний час (за системою Л.В. Занкова) / Л. І. Дітятьєва. - С .235-237
Сокуренко, О. О. Ігрова діяльність дитини молодшого шкільного віку як засіб пізнання світу / О. О. Сокуренко. - С .237-242
Педагогічні технології навчання на уроках української мови і літератури . - С .242
Волошина, Н. Й. Технологія вивчення літератури в умовах оновлення змісту освіти / Н. Й. Волошина. - С .242-245
Шуляр, В. І. Теоретико-літературні поняття: технологія засвоєння під час аналізу художнього твору / В. І. Шуляр. - С .245-248
Василькова, Н. І. Теоретичні основи роботи з розвитку мовленнєвої компетенції учнів основної школи / Н. І. Василькова. - С .248-250
Огренич, Н. М. До проблеми оцінювання навчальних досягнень школярів у контексті особистісно орієнтованого підходу / Н. М. Огренич. - С .250-255
Бородіна, Н. С. Роль словників у роботі над засвоєнням учнями граматичних норм / Н. С. Бородіна. - С .255-258
Підопригора, С. В. Методичні основи вивчення мови художнього твору у школі / С. В. Підопригора. - С .258-261
Мазур, Н. М. Твори-описи пам'яток культури та архітектури на уроках української мови: інноваційний підхід до навчання / Н. М. Мазур. - С .261-264
Педагогічні технології викладання іноземних мов . - С .264
Михайлицька, І. М. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до реалізації технологічного підходу в навчання / І. М. Михайлицька. - С .264-266
Філіппова, Н. М. Нові тенденції у вивченні мов / Н. М. Філіппова. - С .266-269
Філіп'єва, Т. І. Організаційно-методичні умови використання комунікативного методу навчання в навчальному процесі у ВНЗ / Т. І. Філіп'єва. - С .269-271
Заскалєтова, С. Г. Навчально-пізнавальна діяльність студентів економічного факультету на заняттях з іноземної мови в ланці неперервної освіти / С. Г. Заскалєтова. - С .271-273
Баркасі, В. В. Використання сучасних педагогічних технолонгій у формуванні професійної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов / В. В. Баркасі. - С .273-275
Кіщенко, Ю. В. "Підготовка вчителя з центром у школі" - нова модель англійської системи підготовки педагогічних кадрів / Ю. В. Кіщенко. - С .275-279
Олейник, О. В. Навчання гоаорінню: технологія розвитку комунікативних навиків на середньому і вищому рівнях володіння англійською мовою / О. В. Олейник. - С .279-282
Гушлевська, І. В. The role of the intensive learning foreign languages / І. В. Гушлевська. - С .282-284
Технології виховного процесу в закладах освіти . - С .284
Стельмах, Н. В. Важковиховуваність як психолого-педагогічна проблема / Н. В. Стельмах. - С .284-287
Олексюк, О. Є. Технологія педагогічної підтримки розвитку особистості дитини / О. Є. Олексюк. - С .287-291
Рехтета, Л. О. Соціально-педагогічні умови громадянського виховання учнів у позаурочній діяльності / Л. О. Рехтета. - 295-298
Лощенова, І. Ф. Інтенсифікація формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів педагогічних вузів / І. Ф. Лощенова. - С .298-301
Завініченко, Н. Б. Комунікативна компетентність учителя-вихователя / Н. Б. Завініченко. - С .301-303
Балицький, О. І. Використання шкали оцінки для формування творчих здібностей учнів / О. І. Балицький. - С .303-306
Вечерок, Т. В. Социальные условия эффективного использования семейных традиций в формировании нравственных ценностей / Т. В. Вечерок. - С .306-308
Богдан, Н. І. З досвіду впровадження технологій виховного процесу в школах Миколаївської області / Н. І. Богдан. - С .308-310
Грабчак, С. В. Применение технологий психологии и социологии в воспитательном процессе / С. В. Грабчак. - С .310-314
Копылова, Л. Б. Игровые технологии в воспитательном процессе детских оздоровительных лагерей / Л. Б. Копылова. - С .310-314
Харитонова, И. А. Проектные технологии в работе детских оздоровительных лагерей / И. А. Харитонова. - С .316-319
Алимова, С. В. Роль оценки в воспитании учащихся младших классов / С. В. Алимова. - С .319-321
Головченко, Г. О. Дидактичний інформаційний простір як система ранньої професійної орієнтації учнів / Г. О. Головченко. - С .321-325
Чабан, Н. І. Формування у старшокласників морально-вольових якостей ділової людини на факультативних заняттях / Н. І. Чабан. - С .325-328
Кучинська, С. В. До питання про проблемне навчання. Навчання лексиці слабовстигаючих учнів у неспеціалізованій школі на уроках іноземної мови / С. В. Кучинська. - С .328-331
ББК 74.044.3

Рубрики: Безперервна освіта,  Освітні технології--ВНЗ,  Вища педагогічна освіта--освітні технології,  Модульно-рейтингове навчання,  Інформаційні технології--освіта,  Педагогічні технології--українська мова і література,  Педагогічні технології--іноземні мови,  Технології виховання
Аннотация: У збірці статей науково-практичної конференції розглянуто актуальні питання реалізації технологічного підходу в освіті, сучасних освітніх технологій у школі та ВНЗ. Представлено досвід роботи шкіл та вищих навчальних закладів. Для викладачів вищих і середніх навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, магістрантів і студентів та педагогічних інститутів.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
3.
74.65я73
П 56


    Пономаренко, Т. Л.
    Етнопедагогіка : навчально-методичний посібник для студентів / Т. Л. Пономаренко, Л. М. Цимбал. - Миколаїв : ПСІ КСУ, 2004. - 98 с. - 10.00 р.
    Содержание:
Календарно-тематичний план вивчення курсу "Етнопедагогіка" . - С .6
Етнопедагогіка - джерело педагогічної теорії . - С .8
Предмет "Етнопедагогіка", його специфіка. Методологічні засади української етнопедагогіки. Навчальна робота студентів . - С .8
Етнопедагогіка - галузь наукових знань народу про виховання: мета, завдання, зміст. Створення національної системи виховання . - С .9
Етнопедагогіка: структура, спрямованість, основні проблеми . - С .10
Основні проблеми етнопедагогіки, її складові частини. Народне дитинознавство як один із напрямів етнопедагогіки . - С .10
Батьківська (родинна) педагогіка. Сім'я як один із факторів виховання в українській етнопедагогіці . - С .11
Народна дидактика про моральність дитини, її розумове, трудове та фізичне виховання і формування духовності та естетичних смаків . - С .11
Народне родинознавство (фамілістика) та народна педагогічна деонтологія про роль сім'ї, роду у вихованні дітей . - С .12
Історичний шлях розвитку української етнопедагогіки . - С .13
Історичний шлях становлення та розвитку української народної педагогіки. Виховні ідеали козацької педагогіки . - С .13
Розвиток родинно-громадської народної педагогіки. Вплив видатних громадських діячів, педагогів на становлення і розвиток національної системи виховання . - С .14
Етнопедагогіка і сучасна школа . - С .15
Шляхи етнізації виховного процесу учнів у сучасній школі . - С .15
Плани семінарських занять . - С .18
Українська етнопедагогіка - галузь наукових знань про основні проблеми виховання, складові частини етнопедагогіки. Народне дитинознавство - одна із складових частин етнопедагогіки . - С .18
Батьківська (родинна) педагогіка про виховання дітей в сім'ї. Сім'я - один із провідних факторів виховання в українській етнопедагогіці . - С .20
Народна дидактика про моральність дитини, її розумове, трудове і фізичне виховання. Народ про формування духовності й естетичних смаків . - С .22
Народне родинознавство (фамілістика) та народна педагогічна деонтологія про роль сім'ї, роду у вихованні дітей . - С .25
Історичний шлях становлення та розвитку української народної педагогіки. Виховні ідеали козацької педагогіки . - С .28
Розвиток родинно-громадської народної педагогіки. Вплив видатних громадських діячів, педагогів на становлення і розвиток національної системи виховання . - С .30
Шляхи етнізації виховного процесу учнів у сучасній школі засобами мови, народного календаря і знання фольклору . - С .34
Звичаї та виховні традиції як фактори національного виховання учнів . - С .37
Виховна роль національної символіки України . - С .40
Словник педагогічних та етнопедагогічних термінів . - С .43
Методичне забезпечення студентів з проблем самостійної роботи та самоконтролю знань з курсу "Етнопедагогіка" . - С .65
Видатні постаті української педагогіки . - С .78
Державна символіка України . - С .93
Символіка Миколаївщини . - С .95
ББК 74.65я73

Рубрики: Етнопедагогіка
Доп.точки доступа:
Цимбал, Л.М.


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
4.

   Газета

Все для вчителя : Інформаційно-практичний бюлетень. - Київ : Редакція газети "Позакласний час", 2002 - . - Выходит ежемесячно
2008г. N 7
Зміст:
Творчі завдання, дидактичні ігри з музики та співів. - С.29-51.
Жадан, Л. В. Неперевершена Соломія / Л. В. Жадан. - С.52-53.
Хоролець, Т. А. Лицар української пісні: [Микола Лисенко] / Т. А. Хоролець. - С.54-56.
Молитва за Україну: історичні пісні. - С.57-66.
Петрушева, Н. Т. Шевченко і музика / Н. Петрушева. - С.68-69.
Мартинюк, М. В. Універсальна мова людства: урок / М. В. Мартинюк. - С.70-71.
Щерба, Т. Українські народні музичні інструменти / Т. Щерба. - С.72-76.
Фіщенко, Н. В. Найвище у світі мистецтво / Н. В. Фіщенко. - С.77-79.
Савченко, Т. Осінь в музиці, поезії та живописі: урок / Т. Савченко. - С.80-83.
Пономаренко, Т. Л. Нестареющий Моцарт: урок / Т. Л. Пономаренко. - С.84-85.
Голикова, Г. Ю. Источник радости: урок / Г. Ю. Голикова. - С.86.
Музыкальные загадки. - С.97-105.
Сміх про всіх: великі митці очима карикатуриста. - С.111-116.
Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власниками земельних часток (паїв)". - С.121-134.
Банкир с голосом Бога в душе: [Джаннини А.]. - С.149-151.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
5.


    Пономаренко, Т. Л.
    Нестареющий Моцарт: урок [Текст] / Т. Л. Пономаренко // Все для вчителя : Інформаційно-практичний бюлетень. - 2008. - N 7. - С. 84-85.
ББК 74.268.53

Рубрики: Музика та співи--викладання--Моцарт В.А.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей