Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 305166 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
в найденном
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Попов, Володимир$<.>)
Общее количество найденных документов : 17
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-17 
1.

   Продолжающееся издание

Гілея: науковий вісник : Збірник наукових праць/ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ), Українська Академія Наук (Київ). - Київ, 2004 - в м. обкл. - ISSN 2076-1554. - Выходит ежемесячно
2011г. Випуск 45 (№ 3) . - 729 с.
Зміст:
Венгерська, Вікторія Олексіївна. Творення історії протягом ХІХ ст.: національний та імперський вимір / В. О. Венгерська. - С.5-11. - Библиогр. в конце ст.
Постернак, Олег Олександрович. Національний склад буржуазії Півдня Росії наприкінці ХІХ- на початку ХХ ст. / О. О. Постернак. - С.12-19. - Библиогр. в конце ст.
Гай-Нижник, Павло Павлович. Костянтин Прісовський - військовий і державний діяч Росії, УНР та Української Держави: біографічний нарис / П. П. Гай-Нижник. - С.20-24. - Библиогр. в конце ст.
Ладаняк, Інна Анатоліївна. Особливості реорганізації мережі споживчої кооперації Поділля у 1922-1925 роках / І. А. Ладаняк. - С.25-34. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Щеблюк, Станіслав Германович. Організаційна структура профспілок Волині у міжвоєнний період (1929-1939 рр.) / С. Г. Щеблюк. - С.35-44. - Библиогр. в конце ст.
Орлянський, Володимир Семенович. Веселівська сільська управа в період німецько-фашистської окупації 1941-1943 рр. / В. С. Орлянський. - С.45-54. - Библиогр. в конце ст.
Перехрест, Ірина В'ячеславівна. Державна допомога демобілізованим воїнам та інвалідам Великої Вітчизняної війни на Україні (1943-1945) / І. В. Перехрест. - С.55-61. - Библиогр. в конце ст.
Стародубець, Галина Миколаївна. Місцеві кадри в управлінських структурах західних областей України в 1944-1946 рр. / Г. М. Стародубець. - С.62-68. - Библиогр. в конце ст.
Федоренко, Яніна Анатоліївна. Окремі аспекти розвитку українського села в період хрущовської "відлиги" / Я. А. Федоренко. - С.69-73. - Библиогр. в конце ст.
Ніколаєць, Катерина Миколаївна. Рух за відновлення Української держави другої половини 1980-х років: історіографія / К. М. Ніколаєць. - С.74-81. - Библиогр. в конце ст.
Черкасов, Станіслав Сеогійович. Особливості розвитку реформаційного руху в Польщі за доби Сігізмунда І Ягеллона (1518-1548 рр.) / С. С. Черкасов. - С.82-102. - Библиогр. в конце ст.
Жерносекова, Дар'я Данилівна. Економічні засади діяльності виробничих колективів Білорусі в УРСР як фактор формування нової моделі міждержавного співробітництва / Д. Д. Жерносекова. - С.103-109. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Гуменюк, Олена Анатоліївна. Центральний Союз Українського Студентства-провідна організація української студентської еміграції в культурно-освітній сфері / О. А. Гуменюк. - С.110-118. - Библиогр. в конце ст.
Гарагонич, Василь Васильович. Транскордонне співробітництво як фактор зближення України з Європейським Союзом / В. В. Гарагонич. - С.119-126. - Библиогр. в конце ст.
Шаравара, Тамара Олексіївна. Реформи середньої освіти другої половини ХІХ- початку ХХ ст. у Російській імперії: дорадянська історіографія / Т. О. Шаравара. - С.127-133. - Библиогр. в конце ст.
Мелешко, Наталія Борисівна. Проблема публічного судового переслідування іноземних військовополонених Другої світової війни в радянській історіографії 40-х-другої половини 80-х рр. ХХ ст. / Н. Б. Мелешко. - С.134-138. - Библиогр. в конце ст.
Романцова, Наталія Іванівна. Історія грецьких сіл Приазов'я у дослідженнях сучасних українських учених / Н. І. Романцова ; Н. І. Романцова. - С.139-145. - Библиогр. в конце ст.
Лега, Андрій Юрієвич. Участь Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях (1992-2006 рр.): історіографія проблеми / А. Ю. Лега. - С.146-151. - Библиогр. в конце ст.
Орлова, Тетяна Володимирівна. Сучасна системна криза тропікоафриканської цивілізації: причини і прояви / Т. В. Орлова. - С.152-162. - Библиогр. в конце ст.
Худолей, Оксана Сергіївна. Актуальні проблеми пам'яткоохоронної справи в Україні / О. С. Худолей. - С.163-167. - Библиогр. в конце ст.
Лобач, Даниил Викторович. Развитие двуручного меча на территории Европы / Д. В. Лобач. - С.168-173. - Библиогр. в конце ст. : фот.
Міщенко, Анна Сергіївна. Дерево у весняній обрядовості українців / А. С. Міщенко. - С.174-183. - Библиогр. в конце ст.
Муза, Дмитрий Евгеньевич. Плюралистическая социальность в зеркале социально-философской рефлексии: некоторые наблюдения / Д. Е. Муза. - С.184-193. - Библиогр. в конце ст.
Яковенко, Анатолій Іванович. Сутність розуміння світогляду світською наукою / А. І. Яковенко. - С.194-200. - Библиогр. в конце ст.
Миролюбенко, Євген Владиславович. Становлення комунікативної парадигми філософування / Є. В. Миролюбенко. - С.201-210. - Библиогр. в конце ст.
Попов, Сергій Миколайович. Зворотній зв'язок у міжнародному глобалізованому суспільстві в контексті синергетичної методології / С. М. Попов. - С.211-223. - Библиогр. в конце ст.
Гринева, Наталья Владимировна. Вера и тайнознание: аксиологический аспект веры / Н. В. Гринева. - С.224-230. - Библиогр. в конце ст.
Поліщук, Олександр Сергійович. Філософський погляд на колективну дію / О. С. Поліщук. - С.231-237. - Библиогр. в конце ст.
Столярчук, Ольга Станіславівна. Шляхи в минуле: оцінка його репрезентації / О. С. Столярчук. - С.238-243. - Библиогр. в конце ст.
Попов, Володимир Юрійович. Космологія тотожності у філософії стоїків / В. Ю. Попов. - С.244-248. - Библиогр. в конце ст.
Стороженко, Ігор Дмитрович. Естетика трагічного як здійснення граничного / І. Д. Стороженко. - С.249-254. - Библиогр. в конце ст.
Богданова, Наталя Григорівна. Життєтворчість особистості в тоталітарному суспільстві / Н. Г. Богданова. - С.255-260. - Библиогр. в конце ст.
Акопян, Валерій Григорович. Основні проблеми впровадження екологічної парадигми культури життєтворчості й виховання особистості / В. Г. Акопян. - С.261-266. - Библиогр. в конце ст.
Хайрулліна, Юлія Олександрівна. Світоглядна культура особистості: структурно-функціональний аналіз / Ю. О. Хайрулліна. - С.267-274. - Библиогр. в конце ст.
Шатохина, Наталья Петровна. Феномен творчества в контексте синергетической парадигмы / Н. П. Шатохина. - С.275-282. - Библиогр. в конце ст.
Полуянов, Валерий Петрович. Эстетические законы и созидательная деятельность человека / В. П. Полуянов. - С.283-288. - Библиогр. в конце ст.
Калиновський, Юрій Юрійович. Правосвідомість натовпу: причини виникнення та світоглядно-психологічні особливості / Ю. Ю. Калиновський. - С.289-297. - Библиогр. в конце ст.
Кабальський, Роман Олександрович. Роль нормативного факту та норми у соціокультурній реальності / Р. О. Кабальський. - С.298-303. - Библиогр. в конце ст.
Буковинський, Адріан Йосипович. Проблеми і перспективи розвитку сучасної української сім'ї / А. Й. Буковинський. - С.304-310. - Библиогр. в конце ст.
Миролюбенко, Ганна Анатоліївна. Місце та роль спільнот в Інтернет-комунікації / Г. А. Миролюбенко. - С.311-318. - Библиогр. в конце ст.
Пироженко, Виктор Алексеевич. Объективность и истина в историческом познании / В. А. Пироженко. - С.319-326. - Библиогр. в конце ст.
Чубенко, Олена Віталіївна. Філософські аспекти вивчення православної іконології / О. В. Чубенко. - С.327-334. - Библиогр. в конце ст.
Лубська, Марія Володимирівна. Ортодоксальний ісламський світогляд: матуридизм і ашаризм / М. В. Лубська. - С.335-341. - Библиогр. в конце ст.
Витер, Дмитрий Владимирович. Бездуховность и атеизм в доктриальном измерении христианства / Д. В. Витер. - С.342-347. - Библиогр. в конце ст.
Ергемілідзе, Марина Закровна. Етнічна та національна самоідентифікація: перспективи національних меншин України / М. З. Ергемілідзе. - С.348-353. - Библиогр. в конце ст.
Волошина, Наталія Миколаївна. Соціально-філософський вимір патріотизму й націоналізму в Україні / Н. М. Волошина. - С.354-364. - Библиогр. в конце ст.
Павлова, Тетяна Сергіївна. Моральні форми та їх зв'язок із правом у філософії Гегеля / Т. С. Павлова. - С.365-371. - Библиогр. в конце ст.
Поліщук, Олена Петрівна. "Воїн світла" чи "алхімічна людина": метаморфози художнього мислення Пауло Коельо / О. П. Поліщук. - С.372-378. - Библиогр. в конце ст.
Гольона, Євген Олександрович. "Подія без свідків": мова та насильство після Шоа / Є. О. Гольона. - С.379-386. - Библиогр. в конце ст.
Сабадаш, Юлія Сергіївна. Гуманістичні виміри епохи Рисорджименто: політика / Ю. С. Сабадаш. - С.387-392. - Библиогр. в конце ст.
Яцик, Сергій Петрович. Феномен "турботи" як фундаментальна основа самопізнання у філософській спадщині М. Гайдеггера / С. П. Яцик. - С.393-399. - Библиогр. в конце ст.
Бутченко, Тарас Іванович. Дороговкази розвитку конституційно-демократичного типу соціально-політичного проектування в сучасну добу / Т. І. Бутченко. - С.400-409. - Библиогр. в конце ст.
Кудря, Ігор Георгійович. Класична політекономія як методологічна апологія індивідуалізму і утилітаризму / І. Г. Кудря. - С.410-417. - Библиогр. в конце ст.
Кузьменко, Вячеслав Виталиевич. Онтология математической дидактики в контексте идеалов и норм логической строгости математики ХХ ст. / В. В. Кузьменко. - С.418-428. - Библиогр. в конце ст.
Панченко, Леся Миколаївна. Гуманітарна освіта як основа духовної безпеки / Л. М. Панченко. - С.429-435. - Библиогр. в конце ст.
Дудченко, Володимир Степанович. Філософія освіти в контексті духовного розвітку суспільства / В. С. Дудченко. - С.436-443. - Библиогр. в конце ст.
Жижко, Тетяна Анатоліївна. Університетська освіта України як складова Європейського університетського простору / Т. А. Жижко. - С.444-453. - Библиогр. в конце ст.
Марченко, Олена Вікторівна. Генезис ідеї університету у знаково-символічному вимірі освітнього простору / О. В. Марченко. - С.454-462. - Библиогр. в конце ст.
Калюжна, Тетяна Григорівна. Педагогічні основи становлення аксіологічної парадигми в освіті / Т. Г. Калюжна. - С.463-471. - Библиогр. в конце ст.
Степаниця, Сергій Леонідович. Теоретичні засади дослідження соціальної адаптації студентів до умов навчання у вищих закладах освіти / С. Л. Степаниця. - С.472-476. - Библиогр. в конце ст.
Шумских, Ірина Андріївна. Психолого-педагогічні передумови включення соціокультурного компонента як засобу підвищення мотивації вивчення іноземної мови студентів-соціологів / І. А. Шумских, О. С. Зеленов. - С.477-484. - Библиогр. в конце ст.
Хорішко, Лілія Сергіївна. Технологічний аспект формування іміджу держави / Л. С. Хорішко. - С.485-491. - Библиогр. в конце ст.
Рябінін, Євген Вадимович. Вплив чинника регіональної ідентичності на розвиток української держави / Є. В. Рябінін. - С.492-499. - Библиогр. в конце ст.
Сейтосманов, Айдер Сейтякубович. Державне сприяння самоорганізації населення як демократична форма управління місцевим соціально-економічним розвитком / А. С. Сейтосманов. - С.500-509. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Воронюк, Леся Олександрівна. Нормативно-правова основа інформаційно-культурних кампаній з євроінтеграції в Україні / Л. О. Воронюк. - С.510-517. - Библиогр. в конце ст.
Ніколаєнко, Наталія Олександрівна. Методи нейтралізації використання адміністративного ресурсу / Н. О. Ніколаєнко. - С.518-525. - Библиогр. в конце ст.
Кузнєцова, Олена Володимирівна. Взаємодія інституту президентства з іншими гілками влади (на прикладі України, Росії та Білорусі) / О. В. Кузнєцова. - С.526-533. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Санченко, Сергій Павлович. Політичні вектори та об'єкти передумови підвищення ефективності соціального захисту / С. П. Санченко. - С.534-542. - Библиогр. в конце ст.
Долуда, В'ячеслав В'ячеславович. До питання про формування національної інформаційної інфраструктури / В. В. Долуда. - С.543-549. - Библиогр. в конце ст.
Мамонтова, Елла Вікторівна. Геральдична атрибуція влади: минуле та сьогодення / Е. В. Мамонтова. - С.550-557. - Библиогр. в конце ст.
Зеркаль, Ольга Андріївна. Політизація міжнародної гуманітарної діяльності як чинник зниження міжнародної безпеки / О. А. Зеркаль. - С.558-562. - Библиогр. в конце ст.
Кіслова, Ольга Сергіївна. Політична культура молоді / О. С. Кіслова. - С.563-568. - Библиогр. в конце ст.
Андрущенко, Тетяна Вікторівна. До питання про методи діяльності громадської (народної) дипломатії / Т. В. Андрущенко. - С.569-575. - Библиогр. в конце ст.
Алєксєєнко, Ігор Григорович. Політико-інституційний статус уряду в формах правління сталих демократій / І. Г. Алєксєєнко. - С.576-584. - Библиогр. в конце ст.
Вагіна, Олена Миколаївна. Етичні засади політики та перспективи розвитку політичної етики / О. М. Вагіна. - С.585-592. - Библиогр. в конце ст.
Акайомова, Анжела Валеріївна. Семіотична модель комунікації реклами / А. В. Акайомова. - С.593-599. - Библиогр. в конце ст.
Панасюк, Леонід Валерійович. До аналізу явища білінгвізму: політичний аспект / Л. В. Панасюк. - С.600-605. - Библиогр. в конце ст.
Івченко, Олексій Григорович. Демократизація-поворот до людини і людяності в громадянських стосунках / О. Г. Івченко. - С.606-613. - Библиогр. в конце ст.
Бойчук, Микола Андрійович. Теоретичні засади дослідження інститутів демократії / М. А. Бойчук. - С.614-620. - Библиогр. в конце ст.
Васильчук, Євген Олегович. Смерть як ідеологічний концепт творчості / Є. О. Васильчук. - С.621-623. - Библиогр. в конце ст.
Рева, Тетяна Сергіївна. Історичні форми прояву екстремізму / Т. С. Рева. - С.624-631. - Библиогр. в конце ст.
Куц, Галина Михайлівна. Трансформаційні інтенції лібералізму / Г. М. Куц. - С.632-639. - Библиогр. в конце ст.
Гольцман, Кирило Олександрович. Генеза та структура дискурсу про права людини в американській зовнішній політиці у 70-х-80-х рр. ХХ ст. / К. О. Гольцман. - С.640-645. - Библиогр. в конце ст.
Коцур, Віталій Вікторович. Забезпечення миру в Приднестров'і: плані, цілі та взаємодія України, Росії, Молдови, ОБСЄ / В. В. Коцур. - С.646-653. - Библиогр. в конце ст.
Гаврилова, Ніна Василівна. Концепція "безпеки особи" як основа зовнішньополітичної доктрини Канади / Н. В. Гаврилова, А. В. Горецька. - С.654-658. - Библиогр. в конце ст.
Темірова, Іванна Юріївна. Порівняльний аналіз структурної інтеграції українських іммігрантів Португалії та Іспанії / І. Ю. Темірова. - С.659-667. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Гомза, Іван Анатолійович. Вплив ідеї занепаду національної спільноти на ідеологію інтегрального націоналізму: випадок "Французької Дії" / І. А. Гомза. - С.668-677. - Библиогр. в конце ст.
Мішин, Олександр Васильович. Теоретичні основи аналізу регіональної системи в Африці / О. В. Мішин. - С.678-684. - Библиогр. в конце ст.
Ковтун, Олена Юріївна. Інтеграційні процеси та міждержавні об'єднання Австралії та Океанії / О. Ю. Ковтун. - С.685-692. - Библиогр. в конце ст.
Ігнатьєв, Павло Миколайович. Пакистан після Мушаррафа: продовження нестабільності? / П. М. Ігнатьєв. - С.693-704. - Библиогр. в конце ст.
Гаврилова, Ніна Василівна. Специфіка загроз безпеці регіону Центральної Азії у контексті міжнародної безпеки / Н. В. Гаврилова, А. О. Янченко. - С.705-710. - Библиогр. в конце ст.
Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу [email protected]

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
2.

   Продолжающееся издание

Гілея: науковий вісник : Збірник наукових праць/ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ), Українська Академія Наук (Київ). - Київ, 2004 - в м. обкл. - ISSN 2076-1554. - Выходит ежемесячно
2011г. Випуск 46 (№ 4) . - 749 с.
Зміст:
Литвиненко, Віталій Федосійович. Козацтво України і деякі аспекти його господарської діяльності / В. Ф. Литвиненко. - С.5-8. - Библиогр. в конце ст.
Горенко, Леся Михайлівна. З історії Чигиринського Свято-Троїцького монастиря / Л. М. Горенко. - С.9-14. - Библиогр. в конце ст.
Лучанін, Сергій Миколайович. Модель відносин "Симфонії" імператорської влади та Російської Православної Церкви в 1721-1917 роках / С. М. Лучанін. - С.15-23. - Библиогр. в конце ст.
Земський, Юрий Сергійович. Польсько-російське ідеологічне та тактичне протистояння 30-х-40-х рр. ХІХ ст. в Правобережній Україні / Ю. С. Земський. - С.24-32. - Библиогр. в конце ст.
Михайлюк, Олександр Володимирович. Антиповедінка в культурі селянства Наддніпрянської України в кінці ХІХ-на початку ХХ ст. / О. В. Михайлюк. - С.33-40. - Библиогр. в конце ст.
Томіленко, Андрій Григорович. Державна політика в галузі пожежної безпеки в Україні у XVIII-на початку XX ст. / А. Г. Томіленко, Л. М. Горенко. - С.41-46. - Библиогр. в конце ст.
Швидкий, Сергій Миколайович. Застосування населенням Слобідської України у лікувальній магії води і вогню у другій половині ХІХ- початку ХХ ст. / С. М. Швидкий. - С.47-53. - Библиогр. в конце ст.
Гай-Нижник, Павло Павлович. Власна Його світлості пана гетьмана всієй України канцелярія (29 квітня- 14 грудня 1918 р.) / П. П. Гай-Нижник. - С.54-62. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Кучинська, Олена Олександрівна. Єврейська людність України на початку 20-х рр. ХХ ст. : соціально-економічне та політичне становище / О. О. Кучинська. - С.63-69. - Библиогр. в конце ст.
Пилипів, Ігор Василівич. Українська рефррмація у Східній Галичині / І. В. Пилипів, П. С. Сіреджук. - С.70-79. - Библиогр. в конце ст.
Рекрут, Валерій Пилипович. Участь споживчої кооперації в продовольчому забезпеченні населення Поділля на початку 30-х років ХХ ст. / В. П. Рекрут. - С.80-87. - Библиогр. в конце ст.
Регейло, Зіновій Ярославович. Асоціація незалежних українських митців у Галичині (1931-1939): тернистий шлях інтеграції в європейський культурний простір / З. Я. Регейло. - С.88-96. - Библиогр. в конце ст.
Яшанов, Арсен Сергійович. Тсоавіахім Української СРР у більшовицьких аграрних перетвореннях кінця 1920- початку 1930-х рр. / А. С. Яшанов. - С.97-103. - Библиогр. в конце ст.
Романько, Олег Валентинович. Военный коллаборационизм советских граждан в годы Второй мировой войны: к вопросу о методологии проблемы / О. В. Романько. - С.104-114. - Библиогр. в конце ст.
Ковальска, Леся Андріївна. Кількісні методи дослідження Руху Опору в Україні (1941-1944 рр.) / Л. А. Ковальска, Г. Є. Ковальський. - С.115-119. - Библиогр. в конце ст.
Ілляшенко, Юлія Юріївна. Основні напрямки та форми діяльності дитячої громадської організації Пласт в Україні в період розбудови громадянського суспільства (90-і рр. ХХ ст.- початок ХХІ ст.) / Ю. Ю. Ілляшенко. - С.120-125. - Библиогр. в конце ст.
Коваленко, Сергій Миколайович. Культурно-освітня діяльність товариства "Ческа бесєда" в м. Одесі упродовж 1993-2010 рр. / С. М. Коваленко. - С.126-132. - Библиогр. в конце ст.
Богдашина, Олена Миколаївна. Позитивізм у творчості В. К. Піскорського / О. М. Богдашина. - С.133-139. - Библиогр. в конце ст.
Труш, Олена Миколаївна. Формування історичного світогляду Володимира Піскорського / О. М. Труш. - С.140-147. - Библиогр. в конце ст.
Шевчук, Альона Валентинівна. Передумова формування наукової школи М. Слабченка в Одесі / А. В. Шевчук. - С.148-154. - Библиогр. в конце ст.
Кудрявська, Яна Василівна. Політика Німеччини стосовно Чехословаччини і роль західних держав у вирішенні "судетського питання" / Я. В. Кудрявська. - С.155-162. - Библиогр. в конце ст.
Хмель, Анастасія Олександрівна. Організація Об'єднаних Націй та "дипломатична ізоляція" Іспанії (1946-1950-і рр.) / А. О. Хмель. - С.163-170. - Библиогр. в конце ст.
Орлова, Тетяна Володимирівна. Вестернізація Туреччини: історія і сучасність / Т. В. Орлова. - С.171-177. - Библиогр. в конце ст.
Заболотна, Інна Миколаївна. Біографістика та біографічний метод в наукових дослідженнях І. Крип'якевича / І. М. Заболотна. - С.178-185. - Библиогр. в конце ст.
Севрюк, Сергій Володимирович. Особистий архів Володимира Замлинського: формування, систематизація, опис / С. В. Севрюк. - С.186-191. - Библиогр. в конце ст.
Кривошея, Ірина Іванівна. Присяги XVII-XVIII ст. як джерело історії неурядового старшини Прилуцького полку / І.І. Кривошея. - С.192-198. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Шаравара, Тамара Олексіївна. Проблема застосування дефініції "контрреформа" в сучасній історичній науці: на прикладі буржуазних реформ другої половини ХІХ-початку ХХ ст. у Російській імперії / Т. О. Шаравара. - С.199-206. - Библиогр. в конце ст.
Клеймьонова, Ольга Олександрівна. Литовська експансія в українські землі: історіографічний і політичний аспект / О. О. Клеймьонова. - С.207-211. - Библиогр. в конце ст.
Кудінов, Дмитро Валерійович. Діяльність Всеросійського селянського союзу в Україні в 1905-1907 рр. у радянській історіографії 1920-1940-х рр. / Д. В. Кудінов. - С.212-218. - Библиогр. в конце ст.
Лаврут, Ольга Олександрівна. "Звіт Центрального бюро пролетарського студентства до ІІІ Всеукраїнського з'їзду пролетарського студентства" як джерело до вивчання життя молоді вищих навчальних закладів УСРР / О. О. Лаврут. - С.219-224. - Библиогр. в конце ст.
Бондарєва, Світлана Олександрівна. Планова документація центральних органів виконавчої влади як джерело з історії соціально-культурного розвитку України (20-ті рр. ХХ ст.) / С. О. Бондарєва. - С.225-231. - Библиогр. в конце ст.
Довжук, Ігор Володимирович. Комплектування архіву: деякі аспекти проблеми / І. В. Довжук, І. М. Мішура. - С.232-236. - Библиогр. в конце ст.
Муза, Дмитрий Евгеньевич. К вопросу о диалоге современных цивилизаций как средству коррекции глобализации / Д. Е. Муза. - С.237-245. - Библиогр. в конце ст.
Легкун, Тетяна Василівна. Теорія еволюції та концепція творення: проблема взаємовпливу / Т. В. Легкун. - С.246-255. - Библиогр. в конце ст.
Александрова, Олена Станіславівна. Сутність, джерела і умови становлення суспільної злагоди: соціально-філософський аналіз / О. С. Александрова. - С.256-263. - Библиогр. в конце ст.
Лаптинова, Юлия Ивановна. Телесная социальность в аспекте невербальных форм интеракции / Ю. И. Лаптинова. - С.264-272. - Библиогр. в конце ст.
Ташкова, Юліана Костянтинівна. Соціальна рівність: матеріалістичний і духовний контекст / Ю. К. Ташкова. - С.273-279. - Библиогр. в конце ст.
Марченко, Олена Вікторівна. Освітній простір Модерну: дві стратегії розвитку / О. В. Марченко. - С.280-288. - Библиогр. в конце ст.
Акопян, Валерій Григорович. Екологічний аспект стратегії сталого людського розвитку / В. Г. Акопян. - С.289-296. - Библиогр. в конце ст.
Рихліцька, Оксана Дмитрівна. Онтологічні аспекти філософії екології / О. Д. Рихліцька. - С.297-304. - Библиогр. в конце ст.
Жулай, Валерій Денисович. Проблема формування інтересів і цінностей: феноменологічний аналіз унікальної присутності людини у світі / В. Д. Жулай. - С.305-311. - Библиогр. в конце ст.
Попов, Володимир Юрійович. Плотін VS гностики: контроверзи пізньоантичної ідентичності / В. Ю. Попов. - С.311-315. - Библиогр. в конце ст.
Дрожжина, Світлана Володимирівна. Методологічна природа феномену "національна ідея" / С. В. Дрожжина, В. С. Ромадикіна. - С.316-324. - Библиогр. в конце ст.
Жулай, Вероніка Іванівна. Теоретичні виміри понять "імідж" та "репутація": соціально-філософський аспект / В. І. Жулай. - С.325-330. - Библиогр. в конце ст.
Павленко, Людмила Анатоліївна. Методологічні аспекти дослідження есхатологічної свідомості у перехідну добу / Л. А. Павленко. - С.331-337. - Библиогр. в конце ст.
Соколовський, Олег Леонідович. Просвітницький вектор раннього антитринітаризму / О. Л. Соколовський. - С.338-344. - Библиогр. в конце ст.
Поліщук, Олександр Сергійович. Колектив у соціальній структурі суспільства (соціально-філософський аналіз) / О. С. Поліщук. - С.345-353. - Библиогр. в конце ст.
Шавріна, Ірина Валентинівна. Значення релігійних й нерелігійних цінностей в процесі становлення людини / І. В. Шавріна. - С.354-360. - Библиогр. в конце ст.
Мороз, Олена Василівна. Ідея української державності у діяльності церковної еліти Волині на початку ХХ ст. / О. В. Мороз. - С.361-366. - Библиогр. в конце ст.
Пуліна, Вікторія Іванівна. Використання компаративного методу в естетичному дослідженні / В. І. Пуліна. - С.367-373. - Библиогр. в конце ст.
Арабчук, Ярослав Ілліч. Взаємозв'язок і обумовленість основних чинників соціалізації особистості в полікультурному середовищі / Я. І. Арабчук. - С.374-382. - Библиогр. в конце ст.
Богданова, Наталя Григорівна. Сучасні технології формування та реалізації культури життєтворчості особистості / Н. Г. Богданова. - С.383-390. - Библиогр. в конце ст.
Глотов, Борис Борисович. Ідеологія як квазірелігійна ознака визначення культурно-цивілізаційної ідентифікації українства в добу модерну / Б. Б. Глотов. - С.391-397. - Библиогр. в конце ст.
Калиновський, Юрій Юрійович. Особливості виникнення та загальної характеристики тоталітарної правосвідомості / Ю. Ю. Калиновський. - С.398-404. - Библиогр. в конце ст.
Левада, Олена Валеріївна. Амбівалентне відношення до права як до цінності / О. В. Левада. - С.405-410. - Библиогр. в конце ст.
Ковшова, Ирина Владимировна. Ценностная дифференциация в культурной системе / И. В. Ковшова. - С.411-416. - Библиогр. в конце ст.
Сайтарлы, Инна Анатольевна. Социо-культурный анализ злокачественной агрессии / И. А. Сайтарлы. - С.417-425. - Библиогр. в конце ст.
Кононенко, Ольга Володимирівна. Масова свідомість і масова культура / О. В. Кононенко. - С.426-430. - Библиогр. в конце ст.
Закревський, Володимир Енгельсович. Соціокультурний феномен "щастя" як предмет емпіричних досліджень на Заході і в США / В. Е. Закревський. - С.431-436. - Библиогр. в конце ст.
Требін, Михайло Петрович. Військова праця крізь призму соціально-філософського аналізу / М. П. Требін. - С.437-445. - Библиогр. в конце ст. : граф.
Бойченко, Олександр Іванович. Застосування принципів даосизму у вченні легістів епохи Чжань Го / О. І. Бойченко. - С.446-452. - Библиогр. в конце ст.
Завідняк, Богдан Теодорович. Поняття трансцендентного у Філона Олександрійського / Б. Т. Завідняк. - С.453-462. - Библиогр. в конце ст.
Гринченко, Оксана Ігорівна. Категорія віри у філософській спадщині Миколи Шлемкевича / О. І. Гринченко. - С.463-469. - Библиогр. в конце ст.
Кришталь, Галина Володимирівна. Роздуми над трагічним і "проклятим" даром свободи на основі творів Ф. Достоєвського / Г. В. Кришталь. - С.470-478. - Библиогр. в конце ст.
Тимчишин, Богдан Михайлович. Роль та обов'язки дружини-матері в християнській родині у творах митрополіта Андрея Шептицького / Б. М. Тимчишин. - С.479-486. - Библиогр. в конце ст.
Зубченко, Людмила Владіславовна. Парадигма вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу / Л. В. Зубченко. - С.487-494. - Библиогр. в конце ст.
Терепищий, Сергій Олександрович. Феномен стандартизації вищої освіти в сучасному науковому і філософському дискурсах / С. О. Терепищий. - С.495-502. - Библиогр. в конце ст.
Гришкіна, Валентина Борисівна. Відтворення системи "мовець-висловлювання-дійсність" на рівні службових слів німецької та французької мов / В. Б. Гришкіна. - С.503-508. - Библиогр. в конце ст.
Балановський, Ярослав Михайлович. Етномаргінальна субкультура (спроба соціологічного аналізу) / Я. М. Балановський. - С.509-522. - Библиогр. в конце ст.
Панасюк, Леонід Валерійович. Ідентичність та білінгвізм / Л. В. Панасюк. - С.523-528. - Библиогр. в конце ст.
Горло, Наталя Віталіївна. Етнічний сепаратизм і іредентизм як шляхи реалізації права нації на самовизначення: порівняльний аналіз / Н. В. Горло. - С.529-536. - Библиогр. в конце ст.
Ханстантинов, Віталій Олександрович. Політична толерантність як проблема демократичного суспільства / В. О. Ханстантинов. - С.537-544. - Библиогр. в конце ст.
Данилюк, Наталія Михайлівна. Чинник стартових передумов для модернізації від авторитарних до демократичних режимів / Н. М. Данилюк. - С.545-550. - Библиогр. в конце ст.
Власов, Володимир Іванович. Жінки в глобалізованому світі / В. І. Власов. - С.551-555. - Библиогр. в конце ст.
Івченко, Олексій Григорович. Засоби подолання неадекватних проявів соціальної активності в незрілому громадянському суспільстві / О. Г. Івченко. - С.556-563. - Библиогр. в конце ст.
Яцура, Катерина Геннадіївна. На шляху до відкритого суспільства долаючи культурні бар'єри / К. Г. Яцура. - С.564-569. - Библиогр. в конце ст.
Смола, Лідія Євстахіївна. Інтернет як засіб інформаційно-психологічного та соціального впливу / Л. Є. Смола. - С.570-575. - Библиогр. в конце ст.
Турчин, Ярина Богданівна. Федералізм як політичний принцип державного устрою України (за концепцією О. Ейхельмана) / Я. Б. Турчин. - С.576-582. - Библиогр. в конце ст.
Гарбадин, Андрій Стефанович. Політична форма вияву інакшості в екзистенціалізмі Жана-Поля Сартра та Альберта Камю через співвідношення свободи, відповідальності і моралі / А. С. Гарбадин. - С.583-591. - Библиогр. в конце ст.
Вдовичин, Ігор Ярославович. Консервативна інтерпретація свободи особи (С. Томашівський) / І. Я. Вдовичин. - С.592-598. - Библиогр. в конце ст.
Геник, Микола Антонович. Польсько-українське примирення у політичній думці Володзімєжа Бончковського / М. А Геник. - С.599-605. - Библиогр. в конце ст.
Зелена, Оксана Ярославівна. Осип Назарук про українське питання на початку Другої світової війни / О. Я. Зелена. - С.606-612. - Библиогр. в конце ст.
Бойчук, Микола Андрійович. Основні форми демократії: український контекст / М. А. Бойчук. - С.613-618. - Библиогр. в конце ст.
Луцишин, Галина Іванівна. Етнополітичний вимір національної консолідації України / Г. І. Луцишин. - С.619-625. - Библиогр. в конце ст.
Кузьменко, Тетяна Миколаївна. Злочинність як проява маргіналізації в сучасному українському суспільстві / Т. М. Кузьменко, О. А. Олейнікова. - С.626-632. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Бабюк, Юлія Олексіївна. Застосування досвіду реалізації гендерної політики країн розвиненої демократії в Україні / Ю. О. Бабюк. - С.633-638. - Библиогр. в конце ст.
Семигіна, Тетяна Валеріївна. Здоров'я у сучасному науковому та політичному дискурсі / Т. В. Семигіна. - С.639-645. - Библиогр. в конце ст.
Бабінець, Анастасія Василівна. Реакції аудиторії на медіа-контент Інтернет-видань щодо обговорення Податкового кодексу України / А .В Бабінець. - С.646-651. - Библиогр. в конце ст.
Пашков, Віктор Олександрович. Політичний вимір процесів інтернаціоналізації вищої освіти / В. О. Пашков. - С.652-659. - Библиогр. в конце ст.
Ошитко, Ольга Володимирівна. Двосторонні німецько-українські відносини в культурно-гуманітарній сфері: стабільність і нові горизонти / О. В. Ошитко. - С.660-665. - Библиогр. в конце ст.
Климончук, Василь Йосипович. Формування національної політичної суб'єктності українського народу Галичини в складі Австрії / В. Й. Климончук. - С.666-673. - Библиогр. в конце ст.
Васильчук, Євген Олегович. Особливості співвідношення субкультурного та контркультурного компонентів та їх вплив на формування радянсько-російської панк-ідеології / Є. О. Васильчук. - С.674-679. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Литвиненко, Олександр Валерійович. Від формування потенціалу небезпек до ... ? / О. В. Литвиненко. - С.680-686. - Библиогр. в конце ст.
Третяк, Олексій Анатолійович. Політико-філософські засади дослідження публічної сфери в сучасних західних концепціях / О. А. Третяк. - С.687-693. - Библиогр. в конце ст.
Богданова, Тетяна Євгенівна. Проблема міграції як складова американсько-кубинського конфлікту на сучасному етапі / Т. Є. Богданова, Ю. О. Опаленик. - С.694-699. - Библиогр. в конце ст.
Драч, Юлія Сергіївна. Інтеграція країн ЦСЄ до спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС / Ю. С. Драч, І. М. Олянич, Г. М. Циганок. - С.700-709. - Библиогр. в конце ст.
Ковбень, Максим Миколайович. Перспективи створення зони, вільної від ядерної зброї на Близькому Сході / М. М. Ковбень, Т. С. Марусич. - С.710-716. - Библиогр. в конце ст.
Левін, Денис Ігорович. Латинська Америка і Китай: занепокоєння і реальність / Д. І. Левін. - С.717-726. - Библиогр. в конце ст.
Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу [email protected]

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
3.

   Продолжающееся издание

Гілея: науковий вісник : Збірник наукових праць/ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ), Українська Академія Наук (Київ). - Київ, 2004 - в м. обкл. - ISSN 2076-1554. - Выходит ежемесячно
2011г. Випуск 48 (№ 6) . - 916 с.
Зміст:
Солдатенко, Валерій Федорович. Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ ст. (спроба оцінки в європейському контексті) / В. Ф. Солдатенко. - С.5-28. - Библиогр. в конце ст.
Мельничук, Ігор Анатоліївич. Вирішальні кроки києворуських еліт по перетворенню Київської Русі на новий європейський центр впливу та формуванню державної ідеології / І. А. Мельничук. - С.29-40. - Библиогр. в конце ст.
Папазова, Анжела Василівна. Кадрове забезпечення колегіумів ордену єзуїтів у східнослов'янському регіоні в останній третині XVI-першій половині XVII ст. / А. В. Папазова. - С.41-46. - Библиогр. в конце ст.
Носенко, Олена Володимирівна. Органи селянського самоврядування Лівобережної України у другій половині ХІХ- на початку ХХ ст. / О. В. Носенко. - С.47-51. - Библиогр. в конце ст.
Павлюк, Віктор Володимирович. Польські таємні організації Правобережної України 20-х років ХІХ ст. / В. В. Павлюк. - С.52-59. - Библиогр. в конце ст.
Тамамян, Наталья Викторовна. Отношение к подданым инославного вероисповедования в Российской империи в конце ХІХ- начале ХХ веков / Н. В. Тамамян. - С.60-65. - Библиогр. в конце ст.
Ленченко, Федір Іванович. Зародження кооперативної освіти в Київській губернії (1868-1920 рр.) / Ф. І. Ленченко. - С.66-72. - Библиогр. в конце ст.
Гуз, Анатолій Михайлович. Фінансування освіти земськими установами на території України у другій половини ХІХ- початку ХХ ст. / А. М. Гуз. - С.73-78. - Библиогр. в конце ст.
Вєтрова, Ганна Володимирівна. Розвиток культури в Південній Бессарабії у ХІХ ст. / Г. В. Вєтрова. - С.79-87. - Библиогр. в конце ст.
Гай-Нижник, Павло Павлович. Повалення Гетьманату П. Скоропадського: підготовка та здійснення (1918 р.) / П. П. Гай-Нижник. - С.88-99. - Библиогр. в конце ст.
Дзюбленко, Ірина Михайлівна. Ставлення партійно-радянської номенклатури до приватного підприємництва в роки НЕПу / І. М. Дзюбленко. - С.100-106. - Библиогр. в конце ст.
Зінченко, Олена Володимирівна. Представники Харківщини в Державній Раді Російської імперії 1906-1917 рр. / О. В. Зінченко. - С.107-113. - Библиогр. в конце ст.
Гайдай, Валентин Вікторович. Громадсько-політичне життя польської інтелігенції у першій половині 1920 років / В. В. Гайдай. - С.114-119. - Библиогр. в конце ст.
Сініцький, Андрій Цезарович. Українська мова та національне відродження України / А. Ц. Сініцький. - С.120-126. - Библиогр. в конце ст.
Крічкер, Ольга Юхимівна. Боротьба радянської влади за витіснення релігійної свідомості з традиційного життя єврейських громад у 1920-х рр. (на прикладі містечок Правобережної України) / О. Ю. Крічкер. - С.127-133. - Библиогр. в конце ст.
Комар, Володимир Леонович. Поляки на постімперському просторі Росії 1918-1921 рр. / В. Л. Комар. - С.134-140. - Библиогр. в конце ст.
Котик, Юрий Васильович. Особливості діяльності радянських податкових органів України у 1921 році (за матеріалами Подільської губернії) / Ю. В. Котик. - С.141-149. - Библиогр. в конце ст.
Швидкий, Сергій Миколайович. Механічні дії й предмети у лікувальній магії населення Української Слобожанщини другої половини ХІХ- початку ХХ ст. / С. М. Швидкий. - С.150-155. - Библиогр. в конце ст.
Кузюк, Оксана Миколаївна. Управління українським кінематографрм у 1930-х роках / О. М. Кузюк. - С.156-164. - Библиогр. в конце ст.
Литвиненко, Віталій Федосійович. Бронетехніка початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.: історична реальність / В. Ф. Литвиненко. - С.165-171. - Библиогр. в конце ст.
Байдич, Володимир Григорович. Становище римо-католицького духовенства в Україні в роки "хрущовської відлиги" (1953-1957 рр.) / В. Г. Байдич. - С.172-179. - Библиогр. в конце ст.
Боковня, В. М. Прокуратура УРСР в період 1953-1964 рр. / В. М. Боковня. - С.180-185. - Библиогр. в конце ст.
Мерлянова, Ольга Анатоліївна. Роль і місце жіночого танцю в історичному розвитку української народно-сценічної хореографії / О. А. Мерлянова. - С.186-191. - Библиогр. в конце ст.
Образцова, Наталія Вікторівна. Український заробітчанін у Португалії: етносоціальний портрет / Н. В. Образцова. - С.192-197. - Библиогр. в конце ст.
Шаравара, Тамара Олексіївна. Історіографія реформ другої половини ХІХ- початку ХХ ст. у Російській імперії / Т. О. Шаравара. - С.198-210. - Библиогр. в конце ст.
Орищенко, Ірина Олександрівна. Стан медієвістичних досліджень в Київському університеті наприкінці ХІХ- на початку ХХ ст. / І. О. Орищенко. - С.211-217. - Библиогр. в конце ст.
Булгаков, Юрий Володимирович. Діяльність П. Скоропадського напередодні та у роки Другої світової війни: новітні історіографічні інтерпретації та контроверсії / Ю. В. Булгаков. - С.218-225. - Библиогр. в конце ст.
Пилипів, Ігор Василівич. Брестський договір 1918 року, як джерело вивчення взаємодії східно-та західноукраїнських політичних сил у боротьбі за соборність України / І. В. Пилипів. - С.226-232. - Библиогр. в конце ст.
Ладига, Олександр Іванович. Огляд джерел з історії участі італійських військ в боях на Східному фронті (1941-1943 рр.) / О. І. Ладига. - С.233-240. - Библиогр. в конце ст.
Дроздов, Віктор Володимирович. Державний переворот 1866 р. у Румунії на сторінках російської періодичної преси / В. В. Дроздов. - С.241-247. - Библиогр. в конце ст.
Михайлюк, Александр Владимирович. Карнавализация сознания в современной культуре / А. В. Михайлюк. - С.248-253. - Библиогр. в конце ст.
Палагута, Вадим Иванович. Самоидентификация субъекта в свете изучения феномена полисубъективности / В. И. Палагута. - С.254-266. - Библиогр. в конце ст.
Гальченко, Галина Ильинична. Цивилизация и духовность / Г. И. Гальченко. - С.267-274. - Библиогр. в конце ст.
Ігнатенко, Ірина Володимирівна. Самотність як фундаментальна умова людського існування (модерна ретроспектива) / І. В. Ігнатенко. - С.275-280. - Библиогр. в конце ст.
Степаниця, Сергій Леонідович. Специфіка інституційного та організаційного аналізу проблем соціальної адаптації (філософське осмислення) / С. Л. Степаниця. - С.281-287. - Библиогр. в конце ст.
Руденко, Віталій Васильович. Панування і владарювання як головний чинник неопатримоніальних відносин / В. В. Руденко. - С.288-294. - Библиогр. в конце ст.
Попов, Сергій Миколайович. Тенденції зростання зв'яків у дискурсі становлення інформаційної єдності людства в умовах глобалізації / С. М. Попов. - С.295-304. - Библиогр. в конце ст.
Захарків, Максим Романович. Перегляд та узагальнення основних концепцій інформаційного суспільства / М. Р. Захарків. - С.305-308. - Библиогр. в конце ст.
Девтеров, Ілля Володимирович. Цифрова нерівність у кіберпросторі / І. В. Девтеров. - С.309-314. - Библиогр. в конце ст.
Вінічук, Ірина Михайлівна. Соціально-культурні стандарти особистості в умовах формування інформаційно-комунікативної сфери сучасного суспільства / І. М. Вінічук. - С.315-322. - Библиогр. в конце ст.
Грица, Юрій Іванович. Концептуальні пріоритети функціональної взаємозалежності громадянського суспільства та держави / Ю. І. Грица. - С.323-332. - Библиогр. в конце ст.
Бейлін, Михайло Валерійович. Нанотехнології як новий рівень технологізації сучасного життя / М. В. Бейлін. - С.333-340. - Библиогр. в конце ст.
Швед, Зоя Володимирівна. Несвобода як фактор формування національних особливостей культури / З. В. Швед. - С.341-347. - Библиогр. в конце ст.
Волик, Ольга Юріївна. Варіативність концептуалізації емпіричного досвіду психологічних практик / О. Ю. Волик. - С.348-354. - Библиогр. в конце ст.
Горбань, Анатолий Викторович. Роль интеллигенции в формировании духовных основ среднего класса постсоветского общества / А. В. Горбань. - С.355-363. - Библиогр. в конце ст.
Александрова, Олена Станіславівна. Модернізація соціальної політики як фактор формування середнього класу в сучасному українському суспільстві / О. С. Александрова. - С.364-372. - Библиогр. в конце ст.
Буяшенко, Вікторія Василівна. Соціальне піклування: особливості трансформації / В. В. Буяшенко. - С.373-382. - Библиогр. в конце ст.
Буковинський, Адріан Йосипович. Аналіз історично-філософського аспекту соціальної сутності сім'ї / А. Й. Буковинський. - С.383-392. - Библиогр. в конце ст.
Калашнік, Олексій Володимирович. Конструювання віртуальних соціальних середовищ засобами фантастики / О. В. Калашнік. - С.393-399. - Библиогр. в конце ст.
Скиба, Элеонора Константиновна. Истоки философии феминизма / Э. К. Скиба. - С.400-404. - Библиогр. в конце ст.
Ананьїн, Валерій Опанасович. Воєнна безпека суспільства та держави в сучасних умовах / В. О. Ананьїн, О. О. Пучков. - С.405-410. - Библиогр. в конце ст.
Требін, Михайло Петрович. Армія та суспільство: проблема осмислення взаємодії в філософії Давнього світу / М. П. Требін. - С.411-416. - Библиогр. в конце ст.
Шелюто, Володимир Михайлович. Проблема культового образу в християнському сакральному мистецтві / В. М. Шелюто. - С.417-424. - Библиогр. в конце ст.
Жулай, Валерій Денисович. Позитивні цінності суспільства: моральна та релігійна складова / В. Д. Жулай. - С.425-430. - Библиогр. в конце ст.
Харьковщенко, Юрій Євгенович. Православно-церковні цінності в процесах державотворення козацької доби / Ю. Є. Харьковщенко. - С.431-436. - Библиогр. в конце ст.
Дичковська, Галина Орестівна. Теократизм: ідеологічно-світоглядні пріоритети / Г. О. Дичковська, І. Є. Ткач. - С.437-442. - Библиогр. в конце ст.
Колісник, Олександра Володимирівна. Концепція творення ідентичності Чарльза Тейлора в контексті діалогу сучасності / О. В. Колісник. - С.443-448. - Библиогр. в конце ст.
Хамула, Дмитрий Валентинович. Сын Ликурга Дриат - тайный лик Диониса - дендрита / Д. В. Хамула. - С.449-453. - Библиогр. в конце ст. : фот.
Попов, Володимир Юрійович. Тотожність та ідентичність в античній філософській епістемі / В. Ю. Попов. - С.457-461. - Библиогр. в конце ст.
Мельник, Людмила Миколаївна. Месіанська складова імперських концепцій Риму / Л. М. Мельник. - С.462-467. - Библиогр. в конце ст.
Маргеліс, Наталія Володимирівна. Трансформації інтонаційного досвіду людини епохи Середньовіччя / Н. В. Маргеліс. - С.468-476. - Библиогр. в конце ст.
Скубашевська, Ольга Станіславівна. Етика перекладу в інформаційному суспільстві: постановка питання / О. С. Скубашевська. - С.477-483. - Библиогр. в конце ст.
Юрченко, Любов Іванівна. Екологічна глобалізація та гуманітаризація освіти / Л. І. Юрченко. - С.484-491. - Библиогр. в конце ст.
Ашиток, Надія Іванівна. Формування мовної картини світу у філософсько-освітньому аспекті / Н. І. Ашиток. - С.493-497. - Библиогр. в конце ст.
Чорний, Віталій Сергійович. Соціальні передумови реформування військової освіти в контексті модернізації українського суспільства / В. С. Чорний. - С.498-503. - Библиогр. в конце ст.
Гришкіна, Валентина Борисівна. Лексико-граматична основа побажань у здійсненні прагматичних інтенцій мовця засобами німецької та французької мов / В. Б. Гришкіна, О. В. Кухар, А. О. Шевченко. - С.504-507. - Библиогр. в конце ст.
Радченко, Ольга Борисівна. Українське козацтво як лицарська спільнота: проблема визнання / О. Б. Радченко, О. А. Репан. - С.508-514. - Библиогр. в конце ст.
Титар, Олена Володимирівна. Національна ідентичність в просторі культури Слобожанщини / О. В. Титар. - С.515-519. - Библиогр. в конце ст.
Головач, Наталія Анатоліївна. Формування понять сталого розвитку та їх категоризація / Н. А. Головач. - С.520-523. - Библиогр. в конце ст.
Купченко, Олександра Сергіївна. Політична реальність та понятійні структури в контексті системних трансформацій / О. С. Купченко. - С.524-529. - Библиогр. в конце ст. : рис.
Музиченко, Ганна В'ячеславівна. Методологічні основи дослідження та аналізу державної політики / Г. В. Музиченко. - С.530-535. - Библиогр. в конце ст.
Остап'як, Василь Іванович. Вплив кризових процесів як політична складова розвитку цивілізацій / В. І. Остап'як. - С.536-541. - Библиогр. в конце ст.
Польовий, Микола Анатолійович. Типологія підходів до моделювання політичних процесів / М. А. Польовий. - С.542-548. - Библиогр. в конце ст.
Равлик, Ірина. Консолідуюча роль політичної еліти у перехідному суспільстві / І. О. Равлик. - С.549-553. - Библиогр. в конце ст.
Смола, Лідія Євстахіївна. Особливості використання інформаційно-психологічного впливу в індустріальному та постіндустріальному суспільствах / Л. Є. Смола. - С.554-559. - Библиогр. в конце ст.
Луцишин, Галина Іванівна. Діяльність етнополітичних партій: консолідація політичної нації чи загострення міжетнічних відносин ? / Г. І. Луцишин. - С.560-566. - Библиогр. в конце ст.
Веденєєв, Віталій Олексійович. Аналітична модель політичної культури як засіб трактування політико-культурних явищ в політичному процесі / В. О. Веденєєв. - С.567-574. - Библиогр. в конце ст.
Білівітіна, Анна Сергіївна. Створення та репрезентація іміджу у політичній рекламі / А. С. Білівітіна. - С.575-581. - Библиогр. в конце ст.
Дебенко, Ігор Богданович. Символізація як проблема псевдоморальності політики (український контекст) / І. Б. Дебенко. - С.582-591. - Библиогр. в конце ст.
Литвиненко, Олександр Валерійович. Безпекове середовище навколо України: генеза / О. В. Литвиненко. - С.592-599. - Библиогр. в конце ст.
Макзур, Лариса Василівна. Співвідношення етнічної і національної ідентичності / Л. В. Макзур. - С.600-609. - Библиогр. в конце ст.
Негуляєва, Ганна Олександрівна. Особливості інституалізації опозиційного уряду в Україні / Г. О. Негуляєва. - С.610-615. - Библиогр. в конце ст.
Панасюк, Леонід Валерійович. Ідентичність та білінгвізм в Україні: історико-політологічний аспект / Л. В. Панасюк. - С.616-621. - Библиогр. в конце ст.
Семенченко, Федір Григорович. Політичний ідеал та національна ідея: проблеми формування державної ідеології в українському суспільстві / Ф. Г. Семенченко. - С.622-629. - Библиогр. в конце ст.
Ситник, Олександр Миколайович. Ідеологічні витоки сучасних українських націоналістичних партій / О. М. Ситник. - С.630-640. - Библиогр. в конце ст.
Смирнова, Ірина Євгенівна. Проблема ґендерної рівноправності в українській політиці / І. Є. Смирнова. - С.641-648. - Библиогр. в конце ст.
Ніколаєнко, Наталія Олександрівна. Застосування адміністративного ресурсу у президентській виборчій компанії 1999 року / Н. О. Ніколаєнко. - С.649-655. - Библиогр. в конце ст.
Кирик, В'ячеслав Леонідович. Проблема та можливості сталого еколого-економічного розвитку України / В. Л. Кирик. - С.656-664. - Библиогр. в конце ст.
Сеїтосманов, Айдер Сеїтякубович. Економічна самоорганізація сільських громад у контексті сталого соціально-економічного розвитку сільських територій / А. С. Сеїтосманов. - С.665-673. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Топоровський, Дмитро Валентинович. Екологічна компонента політичної культури українського суспільства / Д. В. Топоровський. - С.674-682. - Библиогр. в конце ст.
Ткач, Дмитро Юрійович. Соціальна програма ОУН на шпальтах "Розбудови Нації" / Д. Ю. Ткач. - С.683-690. - Библиогр. в конце ст.
Котович, Ірина Олександрівна. Ідея технотронного суспільства в геополітичній концепції Збігнева Бжезінського / І. О. Котович. - С.691-697. - Библиогр. в конце ст.
Малярчук, Катерина Валентинівна. Сучасна загальноєвропейська політика щодо наукової сфери: пошук нових можливостей / К. В. Малярчук. - С.698-704. - Библиогр. в конце ст.
Корюкалов, Михайло Володимирович. Зовнішня допомога для розвитку у структурі Європейської політики сусідства та Східного партнерства / М. В. Корюкалов. - С.705-715. - Библиогр. в конце ст.
Кушніренко, Володимир Олександрович. Розуміння природи влади й справедливості в соціокультурних реаліях ісламської цивілізації / В. О. Кушніренко. - С.716-722. - Библиогр. в конце ст.
Monolatii, I. S. Institutionalization and interactions of ethnic political actors in Austria-Hugary (by the example of Galicia and Bukovina) / I. S. Monolatii. - С.723-735. - Библиогр. в конце ст.
Парійчук-Брухаль, Роксолана Іванівна. Конфліктність міжетнічних відносин переходних країн пострадянського простору: історичні передумови та сучасність / Р. І. Парійчук-Брухаль. - С.736-743. - Библиогр. в конце ст.
Шепєлєв, Максиміліан Альбертович. Передумови політики "перевантаження" российско-американських відносин та їх вплив на формування нової геополітичної ситуації у світі / М. А. Шепєлєв, М. В. Шульгіна. - С.744-750. - Библиогр. в конце ст.
Свечников, Сергей Константинович. Отношение современного студенчества к молодежным субкультурам / С. К. Свечников, Е. О. Васильчук. - С.751-757. - Библиогр. в конце ст. : рис.
Фомін, Артем Олександрович. ДНЯЗ та проблеми його функціонування на сучасному етапі / А. О. Фомін. - С.758-764. - Библиогр. в конце ст.
Ястремська, Ірина Миколаївна. Вилив індо-американської ядерної угоди на регіональну стабільність в Південній Азії / І. М. Ястремська. - С.765-770. - Библиогр. в конце ст.
Кокорський, Валентин Францевич. Арабські революції: перспективи демократизації в регіоні / В. Ф. Кокорський, К. Є. Смирнова. - С.771-781. - Библиогр. в конце ст.
Фармуга, Андрій Васильович. Геополітична стратегія України: Придністров'я / А. В. Фармуга. - С.782-788. - Библиогр. в конце ст.
Хорольська, Катерина Борисівна. Концептуальні підходи до розуміння передумов екологізації правосвідомості як засобу соціальної гармонізації / К. Б. Хорольська. - С.812-819. - Библиогр. в конце ст.
Биданцева, Ніна Вікторівна. Юридичні наслідки приєднання України до міжнародних товарних угод / Н. В. Биданцева. - С.820-825. - Библиогр. в конце ст.
Козачук, Наталія Олександрівна. Членство України у СОТ: наслідки для регулювання сфери субсидування сільського господарства та перспективи співпраці у рамках Дохінського раунду / Н. О. Козачук. - С.826-831. - Библиогр. в конце ст.
Мазурець, Юрій Олександрович. Особливості україно - російських інформаційних відносин: історичний і геополітичний виміри. / Ю. О. Мазурець. - С.832-837. - Библиогр. в конце ст.
Майхрук, Тетяна Ярославівна. Прогнозтичні оцінки впливу запровадження санкцій проти Іраку на україно - іранське співробітництво / Т. Я. Майхрук. - С.838-842. - Библиогр. в конце ст.
Щербина, Юлія Сергіївна. Колір у символіці політичних партій України як прийом маніпулювання / Ю. С. Щербина. - С.843-849. - Библиогр. в конце ст.
Лисенко, Роман Васильович. Громадські організації у політичній трансформації України / Р. В. Лисенко. - С.850-854. - Библиогр. в конце ст.
Карасінська, Марія Володимирівна. Особливості політики Європейського Союзу в сфері державно - церковних відносин / М. В. Карасінська. - С.855-861. - Библиогр. в конце ст.
Хижняк, Дмитро Григорович. Перспективи ДЗЗСЄ / Д. Г. Хижняк. - С.862-867. - Библиогр. в конце ст.
Олянич, Інна Михайлівна. Політика Ніколя Саркозі у сфері європейської безпеки / І. М. Олянич. - С.868-875. - Библиогр. в конце ст.
Драч, Юлія Сергіївна. Зовнішньополітичні аспекти імміграційної політики Франції / Ю. С. Драч. - С.876-881. - Библиогр. в конце ст.
Магєррамова, Юлія Агаддін кизи. Механізми співробітництва ЄС та Латинської Америки / Ю. А. Магєррамова. - С.882-886. - Библиогр. в конце ст.
Циганок, Георгій Миколайович. Російсько - кубинські відносини у сфері політики та безпеки у 2000 - і рр. / Г. М. Циганок. - С.887-891. - Библиогр. в конце ст.
Липяцька, Марія Володимирівна. Майбутнє режиму нерозповсюдження ядерної зброї в регіоні Близького Сходу / М. В. Липяцька. - С.892-897. - Библиогр. в конце ст.
Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу [email protected]

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
4.

   Продолжающееся издание

Гілея: науковий вісник : Збірник наукових праць/ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ), Українська Академія Наук (Київ). - Київ, 2004 - в м. обкл. - ISSN 2076-1554. - Выходит ежемесячно
2011г. Випуск 50 (№ 8) . - 804 с.
Зміст:
Мельничук, Ігор Анатоліївич. Військово-політичні та економічні еліти Галицько-Волинської держави: велике боярство як унікальний феномен вітчизняної історії / І. А. Мельничук. - С.5-11. - Библиогр. в конце ст.
Пилипів, Ігор Василівич. Освітянські акції Греко-католицької церкви у Другій Речі Посполитій / І. В. Пилипів. - С.12-18. - Библиогр. в конце ст.
Руев, Владимир Леонидович. Османский экспедиционный корпус при захвате Крыма в 1475 г. / В. Л. Руев. - С.19-24. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Буравський, Олександр Антонович. Соціально-економічне становище Римо-Католицької Церкви на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст. / О. А. Буравський. - С.25-29. - Библиогр. в конце ст.
Гладка, Галина Любомирівна. Міська реформа ХІХ століття та ії досвід для оптимізації самоврядування в містах сучасної України / Г. Л. Гладка. - С.30-36. - Библиогр. в конце ст.
Кліш, Андрій Богданович. Формування суспільно-християнського руху в Східній Галичині наприкінці ХІХ ст. / А. Б. Кліш. - С.37-41. - Библиогр. в конце ст.
Діанова, Наталія Миколаївна. Участь православного духовенства в роботі Таврійської вченої архівної комісії (1887-1917 рр.) / Н. М. Діанова. - С.42-47. - Библиогр. в конце ст.
Циганенко, Лілія Федорівна. Цигани Бессарабії / Л. Ф. Циганенко. - С.48-54. - Библиогр. в конце ст.
Шандра, Ірина Олександрівна. Система представництва інтересів промислової еліти Донбасу та Придніпров'я в кінці ХІХ- на початку ХХ ст. / І. О. Шандра. - С.55-62. - Библиогр. в конце ст.
Гуз, Анатолій Михайлович. Розвиток бібліотечної справи земськими установами на території України у другій половині ХІХ- на початку ХХ ст. / А. М. Гуз. - С.63-66. - Библиогр. в конце ст.
Швидкий, Сергій Миколайович. Природно-кліматичні та соціально-економічні чинники формування народної медичної культури населення Української Слобожанщини (ХІХ- початок ХХ ст.) / С. М. Швидкий. - С.67-70. - Библиогр. в конце ст.
Дорофей, Юлия Олеговна. Влияние украинской интеллигенции на женское образование в Украине во второй половине ХІХ- начале ХХ ст. / Ю. О. Дорофей. - С.71-75. - Библиогр. в конце ст.
Щетініна, Тетяна Олексіївна. Формування правового статусу відомств у справах національних меншин за доби Центральної Ради / Т. О. Щетініна. - С.76-81. - Библиогр. в конце ст.
Крет, Наталья Васильевна. Исторические особенности становления и развития этнической культуры украинского народа / Н. В. Крет. - С.82-90. - Библиогр. в конце ст.
Сорокіна, Алла Іванівна. Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара" як осередок збереження та відродження української народної культури / А. І. Сорокіна. - С.91-95. - Библиогр. в конце ст.
Омельченко, Олег Володимирович. До питання про увічнення пам'яті: досвід, проблеми / О. В. Омельченко, Р. І. Пилявець. - С.96-100. - Библиогр. в конце ст.
Павленко, Валерій Михайлович. Католицька церква та революційні органи влади Іспанії у 1808-1814 рр. / В. М. Павленко, К. С. Тапасюта. - С.101-105. - Библиогр. в конце ст.
Литвин, Наталя Миколаївна. Ідеологічна складова судових процесів 1920-1930-х рр. проти наукової інтелігенції України / Н. М. Литвин. - С.106-111. - Библиогр. в конце ст.
Трухманова, Світлана Леонідівна. Деякі риси "радянського нового побуту " міського населення Поділля на початку 1920-х років / С. Л. Трухманова. - С.112-118. - Библиогр. в конце ст.
Тарнавська, Сніжана Вікторівна. Мережа та структура вищих навчальних закладів УСРР в 1920-1933 роки / С. В. Тарнавська. - С.119-126. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Чеберяко, Оксана Вікторівна. Особливості формування державного бюджету УСРР 1922/23 рр. / О. В. Чеберяко. - С.127-133. - Библиогр. в конце ст.
Шарпатий, Віктор Григорович. Створення Всеукраїнського агрономічного товариства у 20-х рр.: програма, завдання, персоналії / В. Г. Шарпатий. - С.134-142. - Библиогр. в конце ст.
Козирева, Марина Едуардівна. Німецькі національні райони України в системі адміністративно-територіального реформування 20-30-х рр. ХХ ст. / М. Е. Козирева. - С.143-148. - Библиогр. в конце ст.
Фомін, Андрій Володимирович. Луганщина у 1941-1942 рр.: морально-політичний стан населення / А. В. Фомін. - С.149-154. - Библиогр. в конце ст.
Костючок, Олександр Васильович. Діяльність Київської міської управи у промисловій сфері (вересень 1941 р.- початок 1942 р.) / О. В. Костючок. - С.155-161. - Библиогр. в конце ст.
Полєтаєв, Геннадій Валерійович. Національні меншини у радянському русі Опору: Польські та єврейські партизани Житомирщини (1941-1944 рр.) / Г. В. Полєтаєв. - С.162-166. - Библиогр. в конце ст.
Поляков, Владимир Евгеньевич. Ветераны партизанской борьбы / В. Е. Поляков. - С.167-173. - Библиогр. в конце ст.
Польова, Юлія Вікторівна. Крах Кам'янець-Подільського окружного проводу Організації Українських Націоналістів у 1951-1952 рр. / Ю. В. Польова. - С.174-179. - Библиогр. в конце ст.
Михайлюк, Олександр Володимирович. Модернізація і доля селянства України у ХХ ст. / О. В. Михайлюк. - С.180-185. - Библиогр. в конце ст.
Тараненко, Станіслав Петрович. Функціонування пожежних підрозділів в Південній Україні в кінці ХІХ- на початку ХХ ст. / С. П. Тараненко. - С.186-193. - Библиогр. в конце ст.
Каганов, Юрій Олегович. Комсомол України і країн Центрально-Східної Європи в умовах кризи радянської системи / Ю. О. Каганов. - С.194-198. - Библиогр. в конце ст.
Тищенко, Владислав Григорович. Функції НУО в умовах суспільних трансформацій в Україні (друга половина 1990-х -початок 2000-х років) / В. Г. Тищенко. - С.199-204. - Библиогр. в конце ст.
Потапенко, Ярослав Олександрович. Рецепція людського тіла як соціокультурного феномену в сучасній історичній науці / Я. О. Потапенко. - С.205-209. - Библиогр. в конце ст.
Філіпович, Марина Анатоліївна. Полоцьк у другому та третьому білорусько-литовських літописних зводах / М. А. Філіпович. - С.210-217. - Библиогр. в конце ст.
Мельник, Віктор Вікторович. Питання хрещення Аскольда і Діра в інтерпретації російських істориків / В. В. Мельник. - С.218-226. - Библиогр. в конце ст.
Лукашова, Олена Василівна. Висвітлення особистості кошового отамана Івана Сірка в літописі Самійла Величка / О. В. Лукашова. - С.227-231. - Библиогр. в конце ст.
Коцур, Галина Георгіївна. Олена Апанович про сингулярність постаті кошового атамана П. Калнишевського / Г. Г. Коцур. - С.232-236. - Библиогр. в конце ст.
Федоренко, Михайло Олександрович. Дослідження джерел з історії Церковно-історичного та археологічного товариства при Київській духовної академії 1872-1920 рр.: історіографічний аспект / М. О. Федоренко. - С.237-244. - Библиогр. в конце ст.
Арабаджи, Світлана Сергіївна. Використання матеріалів газетної періодики другої половини ХІХ- початку ХХ ст. в дослідженні повсякденності грецького населення Північного Приазов'я / С. С. Арабаджи. - С.245-250. - Библиогр. в конце ст.
Романцов, Володимир Миколайович. Проблеми становлення Гетьманщини в українській народницькій історіографії / В. М. Романцов. - С.251-257. - Библиогр. в конце ст.
Атоян, Ольга Миколаївна. Махновщина як відображення ідеології селянського повстанського руху в Україні: історіографічне узагальнення проблеми / О. М. Атоян, Т. Ю. Горбань. - С.258-264. - Библиогр. в конце ст.
Морозова, Олена Володимирівна. Висвітлення проблеми радянської індустріалізації Донбасу в західній історіографії / О. В. Морозова. - С.265-270. - Библиогр. в конце ст.
Бадер, Антон Васильович. Повсякденне життя студентства УРСР в середині 1950-х- середині 1980-х рр. у радянській та сучасній української історіографії / А. В. Бадер. - С.271-277. - Библиогр. в конце ст.
Ніколаєць, Катерина Миколаївна. Вплив НТП на суспільно-політичні процеси в УРСР у другій половині 1960-х - на початку 1980-х років: українська історіографія / К. М. Ніколаєць. - С.278-283. - Библиогр. в конце ст.
Лозовий, Андрій Володимирович. Давня та середньовічна історія України в працях вчених Київського університету середини 50-х - середини 80-х років ХХ ст. / А. В. Лозовий. - С.284-289. - Библиогр. в конце ст.
Латиш, Юрій Володимирович. Антиалкогольна кампанія часів Перебудови: історіографія питання / Ю. В. Латиш. - С.290-296. - Библиогр. в конце ст.
Парасунько, Богдан Петрович. Культурно-просвітницькі товариства початку ХХ ст. в сучасній російській історіографії / Б. П. Парасунько. - С.297-302. - Библиогр. в конце ст.
Зінченко, Віктор Вікторович. Світ-системний аналіз глобального розвитку versus теорії модернізації / В. В. Зінченко. - С.303-308. - Библиогр. в конце ст.
Воробйова, Любов Сергіївна. Онтологічний та гносеологічний виміри глобалізації / Л. С. Воробйова. - С.309-313. - Библиогр. в конце ст.
Кивлюк, Ольга Петрівна. Світоглядно-просвітницька діяльність як важлива умова сучасної цивілізаційної адаптації / О. П. Кивлюк. - С.314-320. - Библиогр. в конце ст.
Мельник, Віктор Вікторович. Формування постмодерністської цивілізації як результат розвитку хвиль глобалізації та глобальної історії / В. В. Мельник. - С.321-328. - Библиогр. в конце ст.
Акопян, Валерій Григорович. Екологічний аспект стратегії сталого людського розвитку / В. Г. Акопян. - С.329-335. - Библиогр. в конце ст.
Голованов, Борис Дмитриевич. Идеология: между модерном и постмодернизмом / Б. Д. Голованов. - С.336-340. - Библиогр. в конце ст.
Шандор, Федор Федорович. Національна свідомість як духовно-практичний феномен / Ф. Ф. Шандор. - С.341-346. - Библиогр. в конце ст.
Бут, Володимир Васильович. Онтологічні засади людської деструктивності / В. В. Бут. - С.347-353. - Библиогр. в конце ст.
Чайка, Ірина Юріївна. Людина як цілісна біосоціальна система: інформаційний аспект / І. Ю. Чайка. - С.354-359. - Библиогр. в конце ст.
Бережна, Світлана Вікторівна. Компаративний аналіз методологічного інструментарію поняття "національний менталітет" / С. В. Бережна. - С.360-365. - Библиогр. в конце ст.
Попов, Володимир Юрійович. Герменевтика та історія понять / В. Ю. Попов. - С.366-370. - Библиогр. в конце ст.
Руденко, Віталій Васильович. Неопатримоніальні відносини в сучасному комунікаційному процесі / В. В. Руденко. - С.371-376. - Библиогр. в конце ст.
Скубашевська, Ольга Станіславівна. Мовний контекст політкультурного середовища / О. С. Скубашевська. - С.377-381. - Библиогр. в конце ст.
Пасько, Оксана Олександрівна. Взаємодія держави і громадянського суспільства: соціально-філософський дискурс / О. О. Пасько. - С.382-387. - Библиогр. в конце ст.
Чорний, Віталій Сергійович. Нові незалежні держави як філософська проблема / В. С. Чорний. - С.388-393. - Библиогр. в конце ст.
Газнюк, Л. М. Кооперативний рух як форма і спосіб організації суспільного життя / Л. М. Газнюк, С. О. Разумовський. - С.394-399. - Библиогр. в конце ст.
Скворець, Володимир Олексійович. Причинно-наслідкова обумовленність процесу розвитку життєустрою народу / В. О. Скворець. - С.400-407. - Библиогр. в конце ст.
Александрова, Олена Станіславівна. Сутність проблеми і перспективи розвитку місцевого самоврядування в сучасній Україні: соціально-філософський аналіз / О. С. Александрова. - С.408-415. - Библиогр. в конце ст.
Семенюк, Ігор Валентинович. Світоглядні орієнтації східної людини / І. В. Семенюк. - С.416-421. - Библиогр. в конце ст.
Шаповалова, Лілія Олександрівна. Особливості соціокультурної детермінації розвитку феномена побуту / Л. О. Шаповалова. - С.422-426. - Библиогр. в конце ст.
Данильян, Олег Геннадійович. Особливості організації та управління правовим вихованням у демократичному суспільстві / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. - С.427-433. - Библиогр. в конце ст.
Краснокутський, Олександр Володимирович. Теорія та ідеологія державотворення як фактори оптимізації соціального управління на етапі трансформації українського суспільства / О. В. Краснокутський. - С.434-440. - Библиогр. в конце ст.
Буяшенко, Вікторія Василівна. Професіоналізація соціального піклування в Україні / В. В. Буяшенко. - С.441-445. - Библиогр. в конце ст.
Зеленова, Татьяна Валентиновна. Этико-психологический аспект становления супружеских отношений в молодой семье / Т. В. Зеленова. - С.446-452. - Библиогр. в конце ст.
Остащук, Іван Богданович. Філософія символізму старозавітних теонімів / І. Б. Остащук. - С.453-457. - Библиогр. в конце ст.
Богатирьова, Н. Ю. Релігія і право: методологічні аспекти дослідження / Н. Ю. Богатирьова. - С.458-462. - Библиогр. в конце ст.
Богданова, Наталя Григорівна. Основні фактори формування культури життєтворчості особистості / Н. Г. Богданова. - С.463-470. - Библиогр. в конце ст.
Гарбар, Галина Анатоліївна. Туризм як феномен культури / Г. А. Гарбар. - С.471-478. - Библиогр. в конце ст.
Власов, Володимир Іванович. Передвісник глобалізації / В. І. Власов. - С.479-483. - Библиогр. в конце ст.
Мовчан, Михайло Миколайович. Екзистенціали людського буття у філософії Григорія Сковороди: страх, любов, свобода / М. М. Мовчан. - С.484-489. - Библиогр. в конце ст.
Павлишин, Людмила Григорівна. Володимир Винниченко та Григорій Сковорода про гармонійне життя людини як невід'ємний атрибут щастя / Л. Г. Павлишин. - С.490-494. - Библиогр. в конце ст.
Руденко, Богдан Борисович. Тенденції формування методологічних засад юридичного знання в епоху Відродження: Н. Макіавеллі та Ж. Боден / Б. Б. Руденко. - С.495-501. - Библиогр. в конце ст.
Хамула, Дмитрий Валентинович. "Жизнь-Смерть" в мифологической концепции сквозь призму искусства античной вазописи / Д. В. Хамула. - С.502-508. - Библиогр. в конце ст.
Шаталович, Александр Михайлович. Этико-эвдемонистические основания концепции семьи в философии Аристотеля / А. М. Шаталович. - С.505-508. - Библиогр. в конце ст.
Юрченко, Любов Іванівна. Екологічна культура слов'янского етносу / Л. І. Юрченко. - С.509-513. - Библиогр. в конце ст.
Матвєєв, Віталій Олексійович. Філософські пошуки великого російського письменника Л. М. Толстого в аспекті самореалізації особистості / В. О. Матвєєв. - С.514-521. - Библиогр. в конце ст.
Швед, Зоя Володимирівна. Життя як свобода в екзистенційній перспективі іудаїзму / З. В. Швед. - С.522-526. - Библиогр. в конце ст.
Кудря, Ігор Георгійович. Філософська основа австрійської соціально-економічної думки / І. Г. Кудря. - С.527-532. - Библиогр. в конце ст.
Чернова, Людмила Павлівна. Проблеми формування наукового світогляду сучасного студента / Л. П. Чернова. - С.533-537. - Библиогр. в конце ст.
Малиновська, Ольга Львівна. Сучасний дискурс теорії управління освітою-зміна парадигми / О. Л. Малиновська. - С.538-543. - Библиогр. в конце ст.
Лісовий, Оксен Васильович. Поняття самоідентифікації особистості в світлі сучасного філософського та педагогічного дискурсу / О. В. Лісовий. - С.544-548. - Библиогр. в конце ст.
Большак, Людмила Іванівна. Екологізація вищої освіти як основа світобачення і професійної діяльності особистості / Л. І. Большак. - С.549-555. - Библиогр. в конце ст.
Гончаренко, Ігор Анатолійович. Освітні механізми формування і розвитку управлінської еліти / І. А. Гончаренко. - С.556-560. - Библиогр. в конце ст.
Ганаба, Світлана Олександрівна. Інноваційна спрямованість освіти як філософська проблема / С. О. Ганаба. - С.561-565. - Библиогр. в конце ст.
Білогур, Влада Євгенівна. Особливості й напрями демократизації життєдіяльності студентів / В. Є. Білогур. - С.566-573. - Библиогр. в конце ст.
Білан, Світлана Іванівна. Структура, функції та особливості історичного мислення учнівської молоді / С. І. Білан. - С.574-579. - Библиогр. в конце ст.
Martynenko, N. M. "History of Ukrainian culture" for english- spaking students. First topic / N. M. Martynenko. - С.580-585. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Гришкіна, Валентина Борисівна. Лексико-граматична основа побажань у здійсненні прагматичних інтенцій мовця засобами німецької та французької мов / В. Б. Гришкіна, О. В. Кухар, А. О. Шевченко. - С.583-585. - Библиогр. в конце ст.
Бойчук, Микола Андрійович. Проблеми українського вибору форми демократії / М. А. Бойчук. - С.586-592. - Библиогр. в конце ст.
Панасюк, Леонід Валерійович. Ідентичність та білінгвізм в сучасній Україні / Л. В. Панасюк. - С.593-597. - Библиогр. в конце ст.
Санченко, Анна Юріївна. Ідея соборності в незалежній Україні / А. Ю. Санченко. - С.598-602. - Библиогр. в конце ст.
Требін, Михайло Петрович. Український транзит в контексті стратегії реформ / М. П. Требін. - С.603-609. - Библиогр. в конце ст.
Чабанов, Василь Григорович. До питання сутності поняття "національна ментальність українців" / В. Г. Чабанов. - С.610-616. - Библиогр. в конце ст.
Гросфельд, Елена Владимировна. Система социального партнерства в современной Украине: проблемы институциональных трансформаций / Е. В. Гросфельд. - С.617-620. - Библиогр. в конце ст.
Джига, Тетяна Василівна. Розвиток соціального партнерства в країнах ЄС та Україні: порівняльний аналіз / Т. В. Джига. - С.621-628. - Библиогр. в конце ст.
Мелеганич, Ганна Ігорівна. Захист прав українців, які проживають за кордоном, як вектор етнонаціональної політики України / Г. І. Мелеганич. - С.629-640. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Андрущенко, Тетяна Вікторівна. Подолання ціннісного розколу цивілізацій: роль науки / Т. В. Андрущенко. - С.641-647. - Библиогр. в конце ст.
Кострюков, Сергій Володимирович. Духовна влада культури і культурна політика держави / С. В. Кострюков. - С.648-653. - Библиогр. в конце ст.
Латигіна, Наталія Анатоліївна. Цінності та ідеали демократії / Н. А. Латигіна. - С.654-661. - Библиогр. в конце ст.
Марченко, Юрій Васильович. Особливості політологічного дослідження підприємництва як соціального інституту / Ю. В. Марченко. - С.662-668. - Библиогр. в конце ст.
Куспляк, Ігор Сергійович. Адміністративні послуги в електронному вигляді: питання класифікації / І. С. Куспляк. - С.669-674. - Библиогр. в конце ст. : рис.
Дзюба, Ростислав Миколайович. Використання кінематографу як засобу політичної комунікації / Р. М. Дзюба, І. Ю. Чарських. - С.675-677. - Библиогр. в конце ст.
Rodina, U. I. European Security and Defence Policy: National Priorities and Supranational Aspirations / U. I. Rodina. - С.678-683. - Библиогр. в конце ст.
Антонюк, Наталія Володимирівна. Особливості реалізації Болонського процесу в країнах Європи / Н. В. Антонюк, О. А. Краєвська. - С.684-689. - Библиогр. в конце ст.
Денисюк, Світлана Георгіївна. Політична комунікація як чинник розв'язання міжнародних конфліктів / С. Г. Денисюк. - С.690-695. - Библиогр. в конце ст.
Зварич, Ігор Теодорович. Вплив політики "нового регіоналізму" на трансформаційні процеси в європейських країнах / І. Т. Зварич. - С.696-703. - Библиогр. в конце ст.
Рубцов, Андрій Олексійович. Геостратегії НАТО в контексті структурних трансформацій системи міжнародних відносин / А. О. Рубцов. - С.704-710. - Библиогр. в конце ст.
Ніколаєнко, Наталія Олександрівна. Застосування адміністративного ресурсу в Російській Федерації в контексті виборчих кампаній / Н. О. Ніколаєнко. - С.711-716. - Библиогр. в конце ст.
Рибак, Андрій Ігорович. Державна політика боротьби з корупцією у Польщі: нормативно-інституційний аспект / А. І. Рибак. - С.717-742. - Библиогр. в конце ст.
Кухтін, Михайло Михайлович. Зовнішньополітичні пріоритети ХДС-ХСС: концепція "німецького феодалізму" / М. М. Кухтін. - С.725-728. - Библиогр. в конце ст.
Турів, М. В. Ініціатива "Східного партнерства" та позиція Австрії / М. В. Турів. - С.729-735. - Библиогр. в конце ст.
Стряпко, Антоніна Дмитрівна. Незалежні опозиційні ініціативи та позиція творчої інтелігенції в Чехословаччині напередодні оксамитової революції (1987-1989 рр.) / А. Д. Стряпко. - С.736-740. - Библиогр. в конце ст.
Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу [email protected]

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
5.

   Продолжающееся издание

Гілея: науковий вісник : Збірник наукових праць/ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ), Українська Академія Наук (Київ). - Київ, 2004 - в м. обкл. - ISSN 2076-1554. - Выходит ежемесячно
2011г. Випуск 51 (№ 9) . - 635 с.
Зміст:
Клеймьонова, Ольга Олександрівна. Русь і монголи: військово-політичні відносини першої половини ХІІІ ст. / О. О. Клеймьонова. - С.5-9. - Библиогр. в конце ст.
Гладка, Галина Любомирівна. Поширення магдебурзького права на українських землях (XIV- першої половини ХІХ ст.): історико-правовий аспект / Г. Л. Гладка. - С.10-15. - Библиогр. в конце ст.
Луценко, Марія Володимирівна. Садиби козацької старшини Слобідсько-Української губернії (XVIII- перша половина XIX ст.) / М. В. Луценко. - С.16-18. - Библиогр. в конце ст.
Мисак, Наталя Федорівна. Педагогічна освіта в Галичині наприкінці ХІХ- на початку ХХ ст.: місце та роль у ній українського населення / Н. Ф. Мисак. - С.19-24. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Тамамян, Наталья Викторовна. К истории строительства римско-католической церкви в колонии Гриненталь Таврической губернии во второй половине ХІХ в. / Н. В. Тамамян. - С.25-28. - Библиогр. в конце ст.
Федоренко, Михайло Олександрович. Протоколи засідань Церковно-історичного та археологічного товариства при Київської духовній академії / М. О. Федоренко. - С.29-35. - Библиогр. в конце ст.
Швидкий, Сергій Миколайович. Місце та роль народних лікарів у формуванні медичної культури Української Слобожаншини у ХІХ- поч. ХХ ст. / С. М. Швидкий. - С.36-39. - Библиогр. в конце ст.
Чуткий, Андрій Іванович. Самоорганізація студентства Київського комерційного інституту як одна із складових історії зародження профспілкового руху в Україні / А. І. Чуткий. - С.40-46. - Библиогр. в конце ст.
Зінченко, Олена Володимирівна. Столипінська освітня політика у Державній Раді у 1907 р. / О. В. Зінченко. - С.47-52. - Библиогр. в конце ст.
Булгакова, Наталія Володимирівна. Громадсько-політична діяльність Володимира Вернадського в період Гетьманату П. Скоропадського / Н. В. Булгакова. - С.53-57. - Библиогр. в конце ст.
Стоян, Тетяна Андріївна. Українське радянське кіно та політична цензура 1920-х років / Т. А. Стоян. - С.58-63. - Библиогр. в конце ст.
Чеберяко, Оксана Вікторівна. Створення політично-правових основ формування союзного і республіканського бюджетів у 1920-х роках / О. В. Чеберяко. - С.64-74. - Библиогр. в конце ст.
Поляков, Владимир Евгеньевич. Биоценоз как фактор партизанского движения в Крыму в 1941-1944 гг. / В. Е. Поляков. - С.75-79. - Библиогр. в конце ст.
Зубченко, Валентина Миколаївна. Діяльність Київської науково-дослідної кафедри мовознавства в 20-х роках ХХ ст. / В. М. Зубченко. - С.80-83. - Библиогр. в конце ст.
Заболотний, Олександр Михайлович. Допомога населення окупованих територій радянським військовополоненим / О. М. Заболотний. - С.84-88. - Библиогр. в конце ст.
Краснянська, Надія Юріївна. Репресивна політика Радянської влади проти віруючих протестанських громад (1940-і - 1960-і рр.) / Н. Ю. Краснянська. - С.89-94. - Библиогр. в конце ст.
Яремчук, Віталій Петрович. Про феноменальність історичних поглядів Михайла Брайчевського / В. П. Яремчук. - С.95-103. - Библиогр. в конце ст.
Литвинова, Дар'я Вікторівна. Екологічна течія в сучасному українському неоязичництві / Д. В. Литвинова. - С.104-107. - Библиогр. в конце ст.
Ілляшенко, Юлія Юріївна. Статус дітей у програмах політичних партій України періоду розбудови громадського суспільства (90-і рр. ХХ ст.) / Ю. Ю. Ілляшенко. - С.108-112. - Библиогр. в конце ст.
Зеркаль, Микола Миколайович. Проблема освіти етносів у діяльності вищих органів державної влади України (1990-2000 роки) / М. М. Зеркаль. - С.113-117. - Библиогр. в конце ст.
Сорокіна, Алла Іванівна. Просвітницька діяльність Національного центру культури "Музей Івана Гончара" / А. І. Сорокіна. - С.118-122. - Библиогр. в конце ст.
Неприцький, О. А. Російсько-англійські відносини початку ХІХ ст. у контексті наполеонівських воєн / О. А. Неприцький. - С.123-126. - Библиогр. в конце ст.
Вальчак, Богдан. Viribus Unitis: про потребу культурної наукової взаємодії і партнерства Польщі і України / Б. Вальчак. - С.127-131. - Библиогр. в конце ст.
Ятищук, Оксана Василівна. Кременецький ліцей як спільний дериват українсько-польських відносин / О. В. Ятищук. - С.132-136. - Библиогр. в конце ст.
Исаев, Ровшан Новруз оглы. Роль религии в этнической идентификации людей / Р. Н. Исаев. - С.137-144. - Библиогр. в конце ст.
Услу, Рамазан Халил оглы. Критика армянской террористической организации в книге А Бакунца "Идейно-политический крах партии Дашнакцутюн" / Р. Х. Услу. - С.145-149. - Библиогр. в конце ст.
Скус, Ольга Володимирівна. Трансформація конфесійних осередків Уманщини (1793-1917 рр.): сучасний історіографічний огляд / О. В. Скус. - С.150-157. - Библиогр. в конце ст.
Ісаєнко, Ольга Михайлівна. Висвітлення постаті гетьмана Петра Сагайдачного в історичній літературі XVIII ст. / О. М. Ісаєнко. - С.158-163. - Библиогр. в конце ст.
Горпинченко, Інна Володимирівна. Благодійна діяльність православної церкви в Україні другої половини ХІХ ст.: історіографія проблеми / І. В. Горпинченко. - С.164-168. - Библиогр. в конце ст.
Березовський, Олег Миколайович. Історіографія становлення та діяльності Української народної партії на початку ХХ ст. / О. М. Березовський. - С.169-176. - Библиогр. в конце ст.
Щелкунов, Антон Олексійович. Роль історичної публіцистики 1989-1991 рр. у дослідженні масових політичних репресій кінця 1920-х- початку 1950-х рр. / А. О. Щелкунов. - С.177-182. - Библиогр. в конце ст.
Кукуруза, Жанна Борисівна. Перетворення в галузі освіти УРСР (середина 1950-х- початок 1960-х рр.): огляд історіографії / Ж. Б. Кукуруза. - С.183-188. - Библиогр. в конце ст.
Вашкевич, Віктор Миколайович. Історична пам'ять як функція історичної свідомості: проблема збереження та відтворення / В. М. Вашкевич. - С.189-193. - Библиогр. в конце ст.
Бойко, Станіслав Веніамінович. Методологічні засади досліджень проблеми гуманізму в постіндустріальному суспільстві / С. В. Бойко. - С.194-199. - Библиогр. в конце ст.
Дудченко, Володимир Степанович. Духовність українського суспільства: історія, проблеми, перспективи / В. С. Дудченко. - С.200-205. - Библиогр. в конце ст.
Панченко, Леся Миколаївна. Взаємодія і взаємозалежність громадянського суспільства і держави / Л. М. Панченко. - С.206-211. - Библиогр. в конце ст.
Ротарева, Інна Володимирівна. Соцієтальний капітал як детермінанта людського розвитку / І. В. Ротарева. - С.212-218. - Библиогр. в конце ст.
Буяшенко, Вікторія Василівна. Соціальне піклування як відтворення поліваріативності соціальної підтримки індивіда в соціальному просторі / В. В. Буяшенко. - С.219-227. - Библиогр. в конце ст.
Кивлюк, Ольга Петрівна. Потреба і суперечності у формуванні самостійного мислення / О. П. Кивлюк. - С.228-233. - Библиогр. в конце ст.
Попов, Сергій Миколайович. Механізм впровадження зворотного зв'язку у державному інноваційному управлінні: методологія синергетично-діалектичної парадигми / С. М. Попов. - С.234-242. - Библиогр. в конце ст.
Івченко, Олексій Григорович. Відповідальність як "друга свобода" особистості / О. Г. Івченко. - С.243-249. - Библиогр. в конце ст.
Шандор, Федор Федорович. Проблеми становления національної свідомості українців / Ф. Ф. Шандор. - С.250-253. - Библиогр. в конце ст.
Шишкін, Дмитро Олександрович. Метафізика та постметафізика: трансформація засад / Д. О. Шишкін. - С.254-258. - Библиогр. в конце ст.
Скворець, Володимир Олексійович. Стадії процесу розвитку життєустрою народу / В. О. Скворець. - С.259-265. - Библиогр. в конце ст.
Загарницька, Ірина Іванівна. Аксіологічний простір існування сучасного дитинства / І. І. Загарницька ; !o922gnnj.pft: FILE NOT FOUND! ; І. І. Заграницька. - С.266-271. - Библиогр. в конце ст.
Миколайчак, Александер Войтер. Античні архетипи в інформаційному суспільстві / А. В. Миколайчак. - С.272-274. - Библиогр. в конце ст.
Большак, Людмила Іванівна. Теоретико-методологічні проблеми дослідження екологічної проблеми в епоху глобалізації / Л. І. Большак. - С.275-279. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Компанієць, Людмила Георгіївна. Специфіка менеджерських рішень в інформаційному суспільстві / Л. Г. Компанієць. - С.280-286. - Библиогр. в конце ст.
Ухов, Александр Сергеевич. К проблеме имплицитной танатологии (от экзистенциализма к постмодернизму) / А. С. Ухов. - С.287-292. - Библиогр. в конце ст.
Ященко, Юрій Борисович. Специфіка трактування смерті в постнекласичній філософії / Ю. Б. Ященко. - С.293-300. - Библиогр. в конце ст.
Шаповалова, Лілія Олександрівна. Побут і повсякденність: проблема змісту і співвідношення понять / Л. О. Шаповалова. - С.301-305. - Библиогр. в конце ст.
Крилова, Світлана Анатоліївна. Краса у вимірах статі те гендеру / С. А. Крилова. - С.306-310. - Библиогр. в конце ст.
Бережна, Світлана Вікторівна. Історична компартивістика в теорії та практиці мультикультуризму: філософсько-антропологічний аспект / С. В. Бережна. - С.311-315. - Библиогр. в конце ст.
Сабадаш, Юлія Сергіївна. Гуманістичні ідеї італійської культури кінця XVII-ХІХ ст.: мистецька практика / Ю. С. Сабадаш. - С.316-325. - Библиогр. в конце ст.
Ткаченко, Надія Олексіївна. Генезис масової культури / Н. О. Ткаченко. - С.326-332. - Библиогр. в конце ст.
Варшавський, Олександр Павлович. Етика між звичаєм та обачністю / О. П. Варшавський. - С.333-338. - Библиогр. в конце ст.
Тараненеко, Галина Григорівна. Гуманізація мотиваційно-прагматичного ставлення людини до природи засобами психологічної корекції / Г. Г. Тараненеко. - С.339-344. - Библиогр. в конце ст.
Кузьменко, Вячеслав Виталиевич. Онтология теоретико-числовых систем как семиотических построений в контексте идеалов и норм логической строгости математического знания / В. В. Кузьменко. - С.345-353. - Библиогр. в конце ст.
Ильянович, Екатерина Борисовна. Социокультурная эволюция антропоцентрализма / Е. Б. Ильянович. - С.354-359. - Библиогр. в конце ст.
Гарбар, Галина Анатоліївна. Гостинність в соціокультурній сфері туризму як головний предмет філософського аналізу / Г. А. Гарбар. - С.360-364. - Библиогр. в конце ст.
Зубов, Вадим Алексеевич. Мировоззренческие основы становления Китая как супердержавы / В. А. Зубов. - С.365-369. - Библиогр. в конце ст.
Карівець, Ігор Володимирович. Платон: філософія, синтез, управління / І. В. Карівець. - С.370-374. - Библиогр. в конце ст.
Легка, Наталія Михайлівна. Філософський потенціал творчого доробку Доріс Лессінг / Н. М. Легка. - С.375-379. - Библиогр. в конце ст.
Ганаба, Світлана Олександрівна. Евристичний потенціал педагогіки прагматизму Джона Дьюї в контексті модернізації освітньої сфери / С. О. Ганаба. - С.380-384. - Библиогр. в конце ст.
Мищенко, Александра Валериевна. Особенности экзегетического метода Оригена Александрийского / А. В. Мищенко. - С.385-389. - Библиогр. в конце ст.
Швед, Зоя Володимирівна. Право на свободу як реалізація людської нескінченості у творчості Рамхаля / З. В. Швед. - С.390-395. - Библиогр. в конце ст.
Попов, Володимир Юрійович. Концепт тотожності у поемі Парменіда "Περιφυσεωσ" / В. Ю. Попов. - С.396-399. - Библиогр. в конце ст.
Кабальський, Роман Олександрович. Неоліберальна концепція "мінімальної держави" Роберта Нозіка / Р. О. Кабальський. - С.400-404. - Библиогр. в конце ст.
Скубашевська, Ольга Станіславівна. Філософія мови в концепції М. Фуко / О. С. Скубашевська. - С.405-408. - Библиогр. в конце ст.
Ємельяненко, Євгенія Олегівна. Походження даосизму в контексті проблеми філософських дисциплін у вищих навчальних закладах / Є. О. Ємельяненко, О. І. Лукьянова
Жижко, Тетяна Анатоліївна. Формування дослідницького потенціалу університетів / Т. А. Жижко. - С.416-418. - Библиогр. в конце ст.
Білогур, Влада Євгенівна. Ідеологічні та соціально-психологічні світоглядні орієнтації сучасної студентської молоді / В. Є. Білогур. - С.419-424. - Библиогр. в конце ст.
Горбачук-Наровецька, Ольга Василівна. Між-та трансдисциплінарність філософської освіти та науки / О. В. Горбачук-Наровецька. - С.425-429. - Библиогр. в конце ст.
Джура, Олександр Дмитрович. Духовна сутність освіти / О. Д. Джура. - С.430-435. - Библиогр. в конце ст.
Малиновська, Ольга Львівна. Формування сучасного дискурсу управління освітою / О. Л. Малиновська. - С.436-439. - Библиогр. в конце ст.
Прудченко, Інна Іванівна. Постнекласична детермінація вищої освіти: "подолання безсуб'єктності" змісту / І. І. Прудченко. - С.440-445. - Библиогр. в конце ст.
Фатхутдинова, Елена Васильевна. Идея демократизации юридического образования: принципы самоорганизации учебной деятельности и сотрудничества педагогов и обучаемых / Е. В. Фатхутдинова. - С.446-451. - Библиогр. в конце ст.
Мартиненко, Наталія Миколаївна. "Історія української культури" для англомовних студентів. Тема друга / Н. М. Мартиненко. - С.452-455
Галаган, Людмила Миколаївна. Сучасні тенденції розвитку інституту президентства України / Л. М. Галаган. - С.456-461. - Библиогр. в конце ст.
Курган, Я. М. Громадські організації в системі державного управління / Я. М. Курган. - С.462-467. - Библиогр. в конце ст.
Панасюк, Леонід Валерійович. Багатоманітність ідентичностей: вибір України / Л. В. Панасюк. - С.468-472. - Библиогр. в конце ст.
Олійник, Євгенія Юріївна. Роль аналітичних недержавних політологічних центрів України в розвитку політичної науки / Є. Ю. Олійник. - С.473-478. - Библиогр. в конце ст.
Давидюк, Микола Іванович. Студентське самоврядування як чинник формування якостей майбутньої національної еліти / М. І. Давидюк. - С.479-484. - Библиогр. в конце ст.
Агарков, Олег Анатолійович. Громадянське суспільство як суб'єкт соціально-політичного маркетингу / О. А. Агарков. - С.485-491. - Библиогр. в конце ст. : табл.
Левчук, Павло Миколайович. Теоретико-методологічні аспекти проблеми теорії машин зростання у політилогічному дискурсі / П. М. Левчук. - С.492-496. - Библиогр. в конце ст.
Андрущенко, Тетяна Вікторівна. Комунікативні чинники формування толерантності / Т. В. Андрущенко. - С.497-503. - Библиогр. в конце ст.
Кравценюк, Володимир Миколайович. Етимологічний та смисловий зміст поняття "політичний міф" / В. М. Кравценюк. - С.504-509. - Библиогр. в конце ст.
Бойчук, Микола Андрійович. Теоретичні моделі трансформації реального демократизму / М. А. Бойчук. - С.510-516. - Библиогр. в конце ст.
Полянська, Вікторія Юріївна. Політико-естетичний підхід в дослідженнях політичного стилю / В. Ю. Полянська. - С.517-521. - Библиогр. в конце ст.
Щербатюк, Олег Валерійович. Теоретико-методологічні підходи до класифікації поняття "колективна активність етнічних груп " у зарубіжної політичної соціології / О. В. Щербатюк. - С.522-528. - Библиогр. в конце ст.
Голинська, Христина Олегівна. Концепція Т. Х. Маршалла в контексті сучасних тенденцій розвитку громадянства / Х. О. Голинська. - С.529-533. - Библиогр. в конце ст.
Ставченко, Сергій Вікторович. Політична легітимність в умовах стабільних та кризових станів політичної системи / С. В. Ставченко. - С.534-538. - Библиогр. в конце ст.
Ященко, Елена Олеговна. Современная психологическая трансформация личности террориста под влиянием динамических компонентов развития международного терроризма / Е. О. Ященко. - С.539-542. - Библиогр. в конце ст.
Павлюк, Тетяна Вікторівна. Розвиток регіональної співпраці між ЄС та країнами Західних Балкан / Т. В. Павлюк. - С.543-548. - Библиогр. в конце ст.
Салтан, Олександр Миколайович. Створення атомного ракетоносного підводного флоту США та СРСР в умовах гонки ракетно-ядерних озброєнь (1945-1962 рр.) / О. М. Салтан. - С.549-556. - Библиогр. в конце ст.
Ястремська, Ірина Миколаївна. Ядерне стримування в Південній Азії / І. М. Ястремська. - С.557-561. - Библиогр. в конце ст.
Дудко, Ірина Дмитрівна. Суспільство versus влада: шляхи взаємодії і протидії на прикладі політичної системи США / І. Д. Дудко. - С.562-569. - Библиогр. в конце ст.
Буга, Яна Валеріївна. Законодавче регулювання у контексті захисту прав та свобод людини у Франції / Я. В. Буга. - С.570-575. - Библиогр. в конце ст.
Матлай, Любава Сергіївна. Франсиско Фернандес Ордоньєс: міністр - реформатор (1985-1992 рр.) / Л. С. Матлай. - С.576-580. - Библиогр. в конце ст.
Мішин, Олександр Васильович. Геополітичний вимір системи регіональної безпеки в Африці / О. В. Мішин. - С.581-586. - Библиогр. в конце ст.
Єсипенко, Єгор Ілліч. Системний аналіз політики ціноутворення України на сучасному посткризовому етапі розвитку / Є. І. Єсипенко. - С.587-594. - Библиогр. в конце ст.
Колесницька, Наталія Мар'янівна. Бренд України: механізми вироблення та впровадження оптимальної моделі / Н. М. Колесницька. - С.595-601. - Библиогр. в конце ст.
Fedorova, K. O. Espaňa - la intermediaria cosmopolitica de Europa / K. O. Fedorova. - С.602-607. - Библиогр. в конце ст.
Парно, Л. Електоральні механізми формування стабільної урядової більшості у Франції / Л. Парно. - С.608-613. - Библиогр. в конце ст.
Ключник, Руслан Максимович. Новітні соціально-політичні зрушення в арабських країнах як прояв демократичного транзиту / Р. М. Ключник. - С.614-618. - Библиогр. в конце ст.
Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу [email protected]

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
6.

   Продолжающееся издание

Гілея: науковий вісник : Збірник наукових праць/ Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ), Українська Академія Наук (Київ). - Київ, 2004 - . - в м. обкл. - ISSN 2076-1554. - Выходит ежемесячно
2013г. Випуск 73 (№ 6)
Зміст:
Історичні науки
Ніколаєва, Наталія. Завершальний етап походу козацьких військ під керівництвом Антона Ждановича в Польщу в 1657 р. / Н. Ніколаєва. - С.4-6. - Бібліогр. у кінці ст.
Єременко, Микола. Склад запорозького духовенства часів Нової Січі / М. Єременко. - С.7-8. - Бібліогр. у кінці ст.
Бегей, Оксана. Господарська діяльність Добромильського монастиря св. Онуфрія у ХVІІІ – ХХ ст. / О. Бегей. - С.8-10. - Бібліогр. у кінці ст.
Казьмирчук, Марія. Німецькі поселенці у Київській губернії 1861–1917 рр. / М. Казьмирчук. - С.10-12. - Бібліогр. у кінці ст.
Гавліч, Ірина. Діяльність «Земельного банку гіпотечного» у Східній Галичині в 1910–1914 рр. / І. Гавліч. - С.13-14. - Бібліогр. у кінці ст.
Венгерська, Вікторія. Розвиток російського та українського національних проектів в умовах Російської імперії / В. Венгерська. - С.15-17. - Бібліогр. у кінці ст.
Єрич, Тетяна. Кишинівська духовна семінарія: до історії створення (1813–1823 рр.) / Т. Єрич. - С.17-19. - Бібліогр. у кінці ст.
Ленченко, Федір. Кооперація на Всеросійській виставці промисловості та сільського господарства (Київ,1913 р.) / Ф. Ленченко. - С.19-20. - Бібліогр. у кінці ст.
Тарас, Ярослав. Національна ідентичність в сакральній архітектурі українців Карпат / Я. Тарас. - С.21-23. - Бібліогр. у кінці ст.
Рибко, Олександр. Громадські організації Волинської губернії, як складова частина владної системи краю (березень–жовтень 1917 р.). / О. Рибко. - С.23-25. - Бібліогр. у кінці ст.
Прах, Богуслав. Участь греко–католицьких священиків Лемківщини у політичних подіях 1918–1919 рр. / Б. Прах. - С.25-28. - Бібліогр. у кінці ст.
Стегній, Павло. План організації повстання на теренах УСРР Державного Центру УНР у 1921 році / П. Стегній. - С.28-30. - Бібліогр. у кінці ст.
Хаялі, Рустем. Кримськотатарське театральне мистецтво в Кримської АРСР (1923–1941 рр.) / Р. Хаялі. - С.30-32. - Бібліогр. у кінці ст.
Лазуренко, Валентин. Форми проявів громадянської активності українського фермерства в роки розквіту НЕПу / В. Лазуренко. - С.33-35. - Бібліогр. у кінці ст.
Орешкін, Михайло. Битви еліт або пролог репресій / М. Орешкін, В. Снегірьов. - С.35-37. - Бібліогр. у кінці ст.
Салата, Оксана. Карикатура як механізм інформаційно–психологічного впливу на населення в роки Другої світової війни / О. Салата. - С.37-39. - Бібліогр. у кінці ст.
Стельникович, Сергій. Соціальний захист населення на Житомирщині у період нацистської окупації / С. Стельникович. - С.40-42. - Бібліогр. у кінці ст.
Стрижак, Євген. Героїзм і трагедія Черкаського краю в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. / Є. Стрижак. - С.42-44. - Бібліогр. у кінці ст.
Сичевський, Антон. Анклав старообрядницьких безпопівських поселень у Базарському районі Житомирщини в 1945–1962 рр. / А. Сичевський. - С.44-47. - Бібліогр. у кінці ст.
Красницька, Г. Історичний розвиток соціального захисту населення в Україні / Г. Красницька, Н. Чернищук. - С.47-49. - Бібліогр. у кінці ст.
Шевченко, Олександр. Кластеризація як засіб інноваційного розвитку України й бар’єри її реалізації / О. Шевченко. - С.50-51. - Бібліогр. у кінці ст.
Гарагонич, Василь. Співробітництво молоді західних прикордонних областей України і країн Східної Європи (друга половина 50–х – початок 90–х рр. ХХ ст.): постановка наукової проблеми / В. Гарагонич. - С.52-54. - Бібліогр. у кінці ст.
Зеркаль, Микола. Історичний нарис: полікультурність як чинник етнічної освіти України (1990–2000–і роки) / М. Зеркаль. - С.55-58. - Бібліогр. у кінці ст.
Антонюк, Тетяна. Міжнародна співпраця НУБіП: напрями і значення для модернізації аграрної освіти України / Т. Антонюк. - С.58-60. - Бібліогр. у кінці ст.
Фрей, Людмила. Сімейний туризм як засіб додаткової освіти для підростаючого покоління / Л. Фрей. - С.60-62. - Бібліогр. у кінці ст.
Спіркіна, Оксана. Вшанування пам’яті почесного земляка Богдана Хмельницького в Черкаській області: формування національної самосвідомості та патріотичне виховання (1991–2001 рр.) / О. Спіркіна. - С.62-64. - Бібліогр. у кінці ст.
Дутчак, Олена. Теоретико–методологічні проблеми українського етнотуризму в контроверсійному баченні науковців / О. Дутчак, І. Калуцький. - С.64-66. - Бібліогр. у кінці ст.
Автушенко, Ірина. Нормативно–правова база соціального захисту військовослужбовців Збройних сил України / І. Автушенко. - С.66-68. - Бібліогр. у кінці ст.
Анісімова, Ольга. Становлення пожежної служби в кримських містах / О. Анісімова. - С.68-70. - Бібліогр. у кінці ст.
Дегтеренко, Анастасія. Документознавчий аспект друкарської діяльності Івана Федорова в Україні / А. Дегтеренко, Ю. Нікольченко. - С.70-72. - Бібліогр. у кінці ст.
Гедін, Максим. Погляди Михайла Максимовича на проблему витоків Старокиївської держави в контексті зародження наукової полеміки ХІХ століття / М. Гедін. - С.73-75. - Бібліогр. у кінці ст.
Грищенко, Тетяна. Видатні організатори вітчизняної аграрної науки: академік М.І. Вавилов та М.М. Вольф / Т. Грищенко. - С.75-77. - Бібліогр. у кінці ст.
Боровик, Ольга. Суспільно–політична та екологічна діяльність Ф.Т. Моргуна (1973–1988 рр.) / О. Боровик. - С.77-79. - Бібліогр. у кінці ст.
Козлов, Денис. «Я всегда объявлял жестокую брань миру сему»: перша промова митрополита Київського Володимира (Богоявленського) в Києво–Печерськiй Лаврi / Д. Козлов. - С.80-81. - Бібліогр. у кінці ст.
Цьомка, Наталія. Науково–педагогічна діяльність П.М. Ардашева в Київському університеті / Н. Цьомка. - С.81-83. - Бібліогр. у кінці ст.
Адамович, Наталія. Д.М. Петрушевський і дослідження англійського парламентаризму / Н. Адамович. - С.83-85
Беззубенко, Аліна. Загальний контекст та становище польського третього сектору в 1989–2004 рр. / А. Беззубенко. - С.85-87. - Бібліогр. у кінці ст.
Вагіф, Лейла гизи. TEMPUS/TACIS та Азербайджан / Л. Вагіф. - С.87-88. - Бібліогр. у кінці ст.
Кириленко, Андрій. Етапи розвитку інститутів цивільного страхування у світовій історії / А. Кириленко. - С.88-91. - Бібліогр. у кінці ст.
Суслова, Вікторія. Адаптація палестинських біженців за сприяння йорданського уряду / В. Суслова. - С.91-93. - Бібліогр. у кінці ст.
Рустамов, Раміль Нахмед огли. Археологічний пам’ятник Мухуртепе / Р. Н. Рустамов. - С.92-95. - Бібліогр. у кінці ст. : фот.
Шихалиев, Хасрат. Абдулабадінські археологічні пам’ятники / Х. Шихалиев. - С.94-95. - Бібліогр. у кінці ст.
Залєток, Наталія. Британські жінки у складі допоміжних служб в роки Другої світової війни / Н. Залєток. - С.95-97. - Бібліогр. у кінці ст.
Махорін, Геннадій. Розвиток історичної науки у ХІХ – ХХ ст. / Г. Махорін. - С.97-99. - Бібліогр. у кінці ст.
Гедьо, Анна. Матеріали особового походження як джерело з історії міст Південної України кінця XVIII – початку ХХ ст. / А. Гедьо, А. Кухлєв. - С.99-101. - Бібліогр. у кінці ст.
Конта, Ростислав. Збирання етнографічних матеріалів в Науковому товаристві ім. Шевченка у світлі матеріалів «Літературно–наукового вісника» (1898–1906 рр.) / Р. Конта. - С.101-103. - Бібліогр. у кінці ст.
Мацюта, Павло. П.І. Бартенєв і «Архів князя Воронцова»: укладання та наповнення архіву / П. Мацюта. - С.103-105. - Бібліогр. у кінці ст.
Ткаченко, Ірина. Внесок товариства «Просвіта» у розвиток вітчизняної культури / І. Ткаченко. - С.105-107. - Бібліогр. у кінці ст.
Кравець, Данило. Модернізаційні процеси в УСРР (індустріалізація, колективізація) у західноукраїнській громадсько–політичній думці / Д. Кравець. - С.107-110. - Бібліогр. у кінці ст.
Шпаковськи, Любов. Становлення і розвиток православних конфесій в Україні в 90–ті роки ХХ ст. Історіографія проблеми / Л. Шпаковськи. - С.110-114. - Бібліогр. у кінці ст.
Науменко, Людмила. Дослідники історичної минувшини Переяслава / Л. Науменко. - С.114-115. - Бібліогр. у кінці ст.
Русін, Роман. Проблема державного терору на Україні в працях істориків української діаспори та західних дослідників / Р. Русін. - С.116-117. - Бібліогр. у кінці ст.
Філософські науки
Сторіжко, Людмила. Гносеологічні пошуки в філософії ірраціоналізму / Л. Сторіжко. - С.118-120. - Бібліогр. у кінці ст.
Казакова, Ольга. Символ і смисл в інтелектуальному просторі сучасного філософського дискурсу / О. Казакова. - С.120-121. - Бібліогр. у кінці ст.
Кичкирук, Тетяна. Поняття «нелінійне мислення» у науковому дискурсі філософської науки / Т. Кичкирук. - С.122-124. - Бібліогр. у кінці ст.
Зінченко, Наталія. Симулякр: походження та значення поняття / Н. Зінченко. - С.124-126. - Бібліогр. у кінці ст.
Родний, Олег. Сміхові витоки ренесансного філософського діалогізму / О. Родний. - С.126-127. - Бібліогр. у кінці ст.
Шигімагіна, Лілія. Просторово–часовий континуум любові / Л. Шигімагіна. - С.127-130. - Бібліогр. у кінці ст.
Юхимик, Юлія. Гламур: симулятивна сутність феномену / Ю. Юхимик. - С.130-132. - Бібліогр. у кінці ст.
Половніков, Віктор. Контамінантний аспект історико-філософського дешифрування / В. Половніков. - С.132-134. - Бібліогр. у кінці ст.
Палагута, Вадим. Чи можливо створити сучасну соціальну теорію без суб’єкта: частина 2 / В. Палагута. - С.134-135. - Бібліогр. у кінці ст.
Дутковський, Іван. Взаємодія традицій і новацій у науці / І. Дутковський. - С.136-138. - Бібліогр. у кінці ст.
Осипенко, Лариса. Становлення і розвиток інформаційно–комунікативного процесу та його вплив на управлінську діяльність: постнекласична методологія / Л. Осипенко. - С.138-141. - Бібліогр. у кінці ст.
Смирнова, Ольга. Ідентифікаційні трансформації в сучасній політиці / О. Смирнова. - С.141-143. - Бібліогр. у кінці ст.
Романюк, Оксана. Убіквітарний характер гуманітарного знання на теренах України / О. Романюк. - С.143-145. - Бібліогр. у кінці ст.
Гашутіна, Ольга. Модельний підхід розвитку науково–технічної сфери в рамках національної інноваційної системи / О. Гашутіна, Н. Діденко, Н. Новоградська-Морська. - С.146-147. - Бібліогр. у кінці ст.
Андрущенко, Тетяна. Глобалізація та перспективи людського розвитку: політико–психологічний вимір / Т. Андрущенко. - С.147-149. - Бібліогр. у кінці ст.
Кивлюк, Валентина. Роль комунікативного ресурсу в контексті глобалізаційних процесів / В. Кивлюк. - С.149-150. - Бібліогр. у кінці ст.
Майдебура, Оксана. Перший центр радіобіологічних та радіоекологічних досліджень в Україні / О. Майдебура, І. Гудков. - С.150-153. - Бібліогр. у кінці ст.
Щербина, Олена. Специфіка використання аналогії як способу обґрунтування в юридичній аргументації / О. Щербина. - С.152-155. - Бібліогр. у кінці ст.
Фролова, Наталія. Сучасна соціальність і мовні процеси / Н. Фролова. - С.155-157. - Бібліогр. у кінці ст.
Бублик, Костянтин. Тема людської особистості в богословських працях Володимира Лоського / К. Бублик. - С.158-159. - Бібліогр. у кінці ст.
Завідняк, Богдан. Антропо–психологічний вимір алегоризму у Філона Олександрійського / Б. Завідняк. - С.159-161. - Бібліогр. у кінці ст.
Шаталович, Олександр. Програма соціалізації інстинктів та проблема культурогенезу в ученні З. Фрейда / О. Шаталович. - С.161-163. - Бібліогр. у кінці ст.
Мелещук, Анатолій. Роль православ’я і католицизму у здійсненні релігійного синтезу в історіософії Володимира Соловйова / А. Мелещук. - С.163-165. - Бібліогр. у кінці ст.
Река, Катерина. Філософське осмислення людини у спадщині А.Камю / К. Река. - С.165-167. - Бібліогр. у кінці ст.
Чернігова, Тетяна. Велика перевага любові у філософії життя М.Метерлінка / Т. Чернігова. - С.167-169. - Бібліогр. у кінці ст.
Новак, Михайло. Ши Цзин та Шу Цзин як авторитетні джерела у вчені Конфуція / М. Новак. - С.169-171. - Бібліогр. у кінці ст.
Патерикіна, Валентина. Григорій Сковорода про сакральне і профанне бачення світобудови / В. Патерикіна. - С.172-173. - Бібліогр. у кінці ст.
Поцюрко, Олег. Національна ідея як фундаментальний чинник державотворчого процесу у спадщині Т.Г. Шевченка / О. Поцюрко. - С.173-175. - Бібліогр. у кінці ст.
Кузьменко, В'ячеслав. Онтологія філософсько–правової концепції Ф.М. Достоєвського / В. Кузьменко. - С.176-178. - Бібліогр. у кінці ст.
Іванов, Євген. Соціально–філософський аналіз управлінської концепції А.Файоля / Є. Іванов. - С.178-179. - Бібліогр. у кінці ст.
Добко, Тарас. Любов і щастя у філософії Дітріха фон Гільдебранда / Т. Добко. - С.179-182. - Бібліогр. у кінці ст.
Шелюх, Людмила. Можливості та межі структуралістської філософії мови у контексті діалогізма М.Бахтіна / Л. Шелюх. - С.182-185. - Бібліогр. у кінці ст.
Поліщук, Олександр. Особливості колективної дії у традиційних суспільствах / О. Поліщук. - С.186-188. - Бібліогр. у кінці ст.
Киселиця, Світлана. Інтеграція віри у людському бутті / С. Киселиця. - С.188-190. - Бібліогр. у кінці ст.
Войнов, Олександр. Зв’язок феномена честі з цілісністю і централізованістю мислення / О. Войнов. - С.190-192. - Бібліогр. у кінці ст.
Дупак, Валентин. Вплив віртуальної реальності на особистість людини: соціально–філософський аналіз / В. Дупак. - С.192-194. - Бібліогр. у кінці ст.
Ткаченко, Лідія. Синергетичний підхід до розвитку особистості: modus vivendi / Л. Ткаченко. - С.194-196. - Бібліогр. у кінці ст.
Крилова, Світлана. Феномен відчуження в соціальному бутті людини / С. Крилова. - С.196-198. - Бібліогр. у кінці ст.
Андрєєва, Тетяна. Моральний вимір демографічної політики: світові тенденції та український контекст / Т. Андрєєва, С. Стасенко. - С.198-200. - Бібліогр. у кінці ст.
Висоцька, Ольга. Етика відповідальності у контексті відносин «людина – природа» / О. Висоцька. - С.200-202. - Бібліогр. у кінці ст.
Закревський, Володимир. Досконала людина: релігійна та світська складові / В. Закревський. - С.202-204. - Бібліогр. у кінці ст.
Вашкевич, Віктор. Ціннісно-світоглядні настанови молоді в сучасних умовах / В. Вашкевич. - С.205-209. - Бібліогр. у кінці ст.
Козловець, Микола. Національна ідея як рефлексія національно– культурної ідентичності / М. Козловець, Ю. Ковтун. - С.210-212. - Бібліогр. у кінці ст.
Попов, Володимир. Концепт «турботи» в західній філософії / В. Попов. - С.212-214. - Бібліогр. у кінці ст.
Ярчук, Юлія. Здоровий спосіб життя: реальний стан та державна політика / Ю. Ярчук. - С.215-218. - Бібліогр. у кінці ст.
Дорожко, Ірина. Сім’я рефлексивного модерну: філософські інтенції / І. Дорожко. - С.218-220. - Бібліогр. у кінці ст.
Білогур, Влада. Філософія сучасного спорту як сублімативного вираження індивідуальної і соціальної життєдіяльності людини / В. Білогур. - С.220-223. - Бібліогр. у кінці ст.
Запорожченко, Павло. Спортсмен: культ чемпіона та трагедія / П. Запорожченко. - С.223-225. - Бібліогр. у кінці ст.
Омельченко, Юрій. Правозахисний рух за свободу переконань в СРСР у контексті етики ненасилля / Ю. Омельченко. - С.225-227. - Бібліогр. у кінці ст.
Дзьобань, Олександр. Природний аспект безпеки: історико–філософська ретроспектива / О. Дзьобань. - С.227-229. - Бібліогр. у кінці ст.
Добродум, Ольга. Онлайнова інтерпретація дискурсів дзен–буддизму / О. Добродум. - С.229-230. - Бібліогр. у кінці ст.
Ібрагімов, Михайло. Філософсько–релігійна аскеза у фізкультурно–спортивному дискурсі / М. Ібрагімов. - С.231-233. - Бібліогр. у кінці ст.
Грек, Ірина. Релігійна віра у структурі релігійних конфліктів / І. Грек. - С.233-234. - Бібліогр. у кінці ст.
Мєшков, В’ячеслав. «Апостольський» період розвитку конфуціанської метафізики / В. Мєшков. - С.235-236. - Бібліогр. у кінці ст.
Харченко, Сергій. Місце особистості в контексті зіткнення конфуціанських моральних принципів і масової культури / С. Харченко. - С.237-238. - Бібліогр. у кінці ст.
Сенченко, Анатолій. Сенс та призначення світоглядної культури в соціокультурному бутті людини: екзистенційний вимір / А. Сенченко, А. Бородай. - С.239-241. - Бібліогр. у кінці ст.
Гарбар, Галина. Глобалізація сучасного соціокультурного простору як актуальна проблема культурології / Г. Гарбар. - С.241-242. - Бібліогр. у кінці ст.
Журба, Микола. Сучасна культура та процеси віртуалізації суспільства / М. Журба. - С.243-246. - Бібліогр. у кінці ст.
Таганов, Олег. Особливості структури творчого акту в мистецтві / О. Таганов. - С.246-248. - Бібліогр. у кінці ст.
Уваркіна, Олена. Філософські аспекти трагедії В.Шекспіра «Гамлет, принц данський» / О. Уваркіна, Н. Бекетова. - С.248-250. - Бібліогр. у кінці ст.
Козловець, Микола. Культурні основи націй та ідентичність у добу глобалізації / М. Козловець, Л. Горохова. - С.250-255. - Бібліогр. у кінці ст.
Полянська, Вікторія. Мистецтво як вища форма опанування світом / В. Полянська. - С.255-256. - Бібліогр. у кінці ст.
Литвиненко, Олександр. Ліберальні підвалини мультикультуралізму / О. Литвиненко. - С.257-258. - Бібліогр. у кінці ст.
Ювковецька, Юлія. Комунікативно–інформаційні виміри реклами / Ю. Ювковецька. - С.258-260. - Бібліогр. у кінці ст.
Васильєва, Л. Краса – гламур як детермінанти феномену реклами / Л. Васильєва, Б. Мантула. - С.260-262. - Бібліогр. у кінці ст.
Ахмєдова, Хавер. Гуманістичні ідеї – основа культурних цінностей людства / Х. Ахмєдова. - С.262-264. - Бібліогр. у кінці ст.
Плахта, Соломія. Дискурс імпресіонізму в мистецькому просторі Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. / С. Плахта. - С.264-266. - Бібліогр. у кінці ст.
Столяр, Марина. Радянська сміхова культура як форма моральнісного протистояння тоталітаризму / М. Столяр. - С.266-268. - Бібліогр. у кінці ст.
Шпак, Віктор. Українські газети: вчора, сьогодні, завтра / В. Шпак. - С.269-271. - Бібліогр. у кінці ст.
Тунджер, Мустафа. Філософське осмислення і соціалізація давньотюркських культів в ісламській культурі / М. Тунджер. - С.271-273. - Бібліогр. у кінці ст.
Кязимова, Кенюль Ібрагім гизи. Кілька слів про стиль / К. І. Кязимова. - С.273-274. - Бібліогр. у кінці ст.
Алієва, Закіра. Творчість народного письменника Азербайджану Анара в історико–літературних зв’язках з Росією і Туреччиною / З. Алієва. - С.274-276. - Бібліогр. у кінці ст.
Пашаєва, Айбеніз Тельман гизи. Роль Мехрібан Алієвої у розвитку міжкультурного діалогу між Сходом і Заходом / А. Т. Пашаєва. - С.276-277. - Бібліогр. у кінці ст.
Куліненко, Лілія. Освіта як чинник формування громадянських якостей особистості / Л. Куліненко. - С.278-280. - Бібліогр. у кінці ст.
Жижко, Тетяна. Аналіз «сили змін» в університетській освіті на рубежі століть / Т. Жижко. - С.280-283. - Бібліогр. у кінці ст.
Матвєєв, Віталій. Актуальність і можливі шляхи інтенсифікації навчального процесу у вищій школі / В. Матвєєв. - С.284-285. - Бібліогр. у кінці ст.
Морозов, Володимир. Технології освіти в європейському просторі / В. Морозов. - С.286-288. - Бібліогр. у кінці ст.
Фатхутдінова, Олена. Особливості модернізації правової освіти в Україні на початку ХХІ ст. / О. Фатхутдінова. - С.288-291. - Бібліогр. у кінці ст.
Козубцов, Ігор. Філософія інформаційної безпеки в умовах її кібернетичного розповсюдження в сучасної динамічній наукової картині світу на прикладі надання знань молодим вченим та студентам / І. Козубцов, В. Куцаєв. - С.291-293. - Бібліогр. у кінці ст.
Семенюк, Наталія. Компетентнісна модель безперервної освіти та технології її реалізації в Україні / Н. Семенюк. - С.293-295. - Бібліогр. у кінці ст.
Матусевич, Тетяна. Аксіологічні аспекти функціонування системи роздільної освіти в сучасному суспільстві / Т. Матусевич. - С.295-297. - Бібліогр. у кінці ст.
Чорний, Олександр. Історія філософсько–освітніх ідей в Україні XVII–XVIII ст. та їх антропологічна орієнтація / О. Чорний. - С.297-299. - Бібліогр. у кінці ст.
Кислицька, Юлія. Проблеми формування правосвідомості вчителів у системі їх професійної підготовки в сучасній Україні / Ю. Кислицька. - С.299-301. - Бібліогр. у кінці ст.
Дребніцька, Катерина. Українська мова в стратегії реалізації мовних практик сучасної освіти / К. Дребніцька. - С.301-303. - Бібліогр. у кінці ст.
Галкіна, Анна. Теоретичні основи психологічної готовності студентів до сімейного життя / А. Галкіна. - С.303-305. - Бібліогр. у кінці ст.
Політичні науки
Куц, Галина. Ідентичність бренду: політико–регіональний вимір / Г. Куц. - С.306-308. - Бібліогр. у кінці ст.
Турчин, Ярина. Світовий досвід у реалізації концептуальних засад електронного голосування / Я. Турчин. - С.308-310. - Бібліогр. у кінці ст.
Пустоловська, Олександра. Поняття еліти: політологічний дискурс / О. Пустоловська. - С.310-312. - Бібліогр. у кінці ст.
Ярмоленко, Марія. Етнополітичні особливості функціонування російської мови в незалежній Україні / Ярмоленко М. ; Ярмоленко М. - С.312-314
Баглікова, Марина. Єврорегіон Донбас як інструмент транскордонної співпраці України та Росії / М. Баглікова. - С.314-316. - Бібліогр. у кінці ст.
Горло, Наталя. Роль етнічної ідеології в обґрунтуванні політики іредентизму / Н. Горло. - С.316-318. - Бібліогр. у кінці ст.
Загурська-Антонюк, Вікторія. Проблеми гендерної рівності у соціологічно–політичному вимірі / В. Загурська-Антонюк. - С.319-320. - Бібліогр. у кінці ст.
Кремень, Тетяна. Мас–медіа як фактор симуляції політичних процесів / Т. Кремень. - С.321-323. - Бібліогр. у кінці ст.
Мітряєва, Світлана. Теоретико–методологічні засади дослідження громадянського суспільства як колективного актора міжнародної співпраці / С. Мітряєва. - С.323-325. - Бібліогр. у кінці ст.
Дементьєва, Вікторія. Становлення християнської церковної організації як найважливішого політичного інституту Київської Русі / В. Дементьєва, О. Кваша. - С.325-327. - Бібліогр. у кінці ст.
Стародуб, Тетяна. Особливості використання конструктивістської методологічної парадигми для дослідження «Я–образу просторової спільноти/міжнародно–політичного регіону» / Т. Стародуб. - С.327-329. - Бібліогр. у кінці ст.
Андрущенко, Катерина. Принцип еволюційного тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та концепція «margin of appreciation» / К. Андрущенко. - С.330-331. - Бібліогр. у кінці ст.
Черник, Петро. Українсько–Афганські відносини в аспекті глобальної геополітики / П. Черник. - С.331-333. - Бібліогр. у кінці ст.
Буравченко, Руслан. Ідеологічна направленість політики радянського керівництва при реалізації курсу «нового політичного мислення» в суспільно–політичному житті СРСР / Р. Буравченко. - С.334-335. - Бібліогр. у кінці ст.
Зорич, Оксана. Концепт гри як теоретичний засіб аналізу політики / О. Зорич. - С.336-337. - Бібліогр. у кінці ст.
Молчанов, Кирил. Маркетингова специфіка формування іміджу політичного лідера / К. Молчанов. - С.338-340. - Бібліогр. у кінці ст.
Карась, Євген. Проблематика доступу до публічної інформації в громадянському суспільстві України / Є. Карась. - С.340-342. - Бібліогр. у кінці ст.
Сидорчук, Олексій. Особливості виборів у напівпрезидентських республіках: досвід України й Польщі / О. Сидорчук. - С.342-344. - Бібліогр. у кінці ст.
Харченко, Олексій. Запровадження заходів «жорсткої економії» як прояв кризи соціальної держави / О. Харченко. - С.344-346. - Бібліогр. у кінці ст.
Костіна, Світлана. Національна ідентичність як міждисциплінарна категорія / С. Костіна. - С.346-348. - Бібліогр. у кінці ст.
Криворучко, Наталія. Вплив американської концепції системи ПРО на формування внутрішньополітичної ситуації в Чеській Республіці / Н. Криворучко. - С.348-352. - Бібліогр. у кінці ст.
Фогел, Христина. Сучасні проблеми міграційної політики ЄС / Х. Фогел. - С.352-353. - Бібліогр. у кінці ст.
Нечипоренко, Юлія. Політичне структурування парламенту Республіки Польща під впливом виборчої системи / Ю. Нечипоренко. - С.354-355. - Бібліогр. у кінці ст.
Посредніков, Дмитро. Політичні релігії / Д. Посредніков. - С.356-357. - Бібліогр. у кінці ст.
Васютіна, Владлена. Регулювання національних інформаційних просторів Європейського Союзу / В. Васютіна. - С.357-359. - Бібліогр. у кінці ст.
Крижанівський, Володимир. Складові та напрями енергетичної дипломатії Росії / В. Крижанівський, О. Ковтун, Д. Яцишин. - С.359-361. - Бібліогр. у кінці ст.
Чальцева, Олена. Реформування виборчого законодавства України (1993–2012 рр.): політичні наслідки і проблеми / О. Чальцева, О. Піденко. - С.361-362. - Бібліогр. у кінці ст.
Джуринська, Софія. Взаємодія Великої Британії та США в рамках НАТО / С. Джуринська, С. Ковальчук. - С.363-364. - Бібліогр. у кінці ст.
Жидченко, О. Середземноморська політика Франції в період президентства Н.Саркозі / О. Жидченко, Л. Примаченко. - С.365-366. - Бібліогр. у кінці ст.
Андрейченко, Юлія. Проблема піратства навколо узбережжя Африки в сучасних міжнародних відносинах / Ю. Андрейченко, К. Буличева. - С.367-368. - Бібліогр. у кінці ст.
Сапсай, Артем. Військово-політична складова відносин Чилі – Перу / А. Сапсай, М. Манташян. - С.368-369. - Бібліогр. у кінці ст.
Тусь, Павло. Доктрина «масованої відплати» і політика США / П. Тусь, П. Бовсунівський. - С.369-372. - Бібліогр. у кінці ст.
Черкас, Богдан. Досвід Індії з впровадження електронного урядування / Б. Черкас, С. Гапон. - С.372-374. - Бібліогр. у кінці ст.
Користувачі бібліотеки, можуть отримати повний текст статті відправивши запит на адресу [email protected]

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
7.

   Газета

Психолог . - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ", 2002 - . - Выходит дважды в месяц
2016г. N 11/12
Зміст:
Журов, Вадим. Аналіз концепції життєвої стійкості / В. Журов. - С.4-11. - Бібліогр. у кінці ст.: 10 назв.
Гончарук, Л. Толерантність у нашому житті : тренінгове заняття / Л. Гончарук. - С.12-14
Андрейко, Андрій. Гендерна рівність: що це? : тренінгове заняття / А. Андрейко. - С.15-18
Крот, Валентина. Як не потрапити в тенета торгівця людьми : тренінгове заняття / В. Крот. - С.19-26
Вознюк, Людмила. Світогляд сучасної молоді в умовах війни : психологічний аспект / Л. Вознюк. - С.27-34. - Бібліогр. у кінці ст.: 17 назв.
Попов, Володимир. Часткова втрата навчальної мотивації / В. Попов. - С.35-38
Залізовська, Надія. Мама по скайпу : батьківські збори / Н. Залізовська. - С.39-42
Яремчук, Юлія. Скоро до школи: системність і наступність у роботі практичного психолога / Ю. Яремчук. - С.43-45
Підлипна, Л. Казка в роботі практичного психолога та соціального педагога / Л. Підлипна. - С.46-51. - Бібліогр. у кінці ст.: 17 назв.
Гурлєва, Тетяна. Старість - час мудрості / Т. Гурлєва. - С.54-56
Федорова, Ліна. Тривожні діти : система роботи практичного психолога / Л. Федорова, І. Овадюк. - С.1-79 (вкладка)
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (2)
Свободны: ЧЗ (2)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
8.

   Газета

Психолог . - Київ : Видавничий дім "Шкільний світ", 2002 - . - Выходит дважды в месяц
2017г. N 21/22 (листопад)
Зміст:
Алієва, Еліна. Особистісне зростання : формування здатності молоді до самостійного життєвого вибору / Е. Алієва. - С.4-8. - Бібліогр. у кінці ст.: 9 назв.
Гурлєва, Тетяна. Автономність редактора друкованого видання: шлях до діалогу автора та читача / Т. Гурлєва. - С.9-17
Маценко, Жанна. Духовність: невідомі погляди найвідоміших постатей Тарас Шевченко та Іван Франко / Ж. Маценко. - С.18-19
Хараїн, Лариса. Корекція емоційного стану через рух : практичне заняття для підлітків / Л. Хараїн. - С.20-22
Федорова, Ліна. Профільне та професійне самовизначення : психологічний супровід учнів / Л. Федорова, Т. Олєйнікова. - С.23-35. - Бібліогр. у кінці ст.
Гамзінова, Олена. Емоційна прив'язаність як важлива складова життєвого сценарію / О. Гамзінова. - С.36-48. - Бібліогр. у кінці ст.: 11 назв.
Попов, Володимир. Перспективи гуманістичної освіти : зустріч з педагогами / В. Попов. - С.49-52. - Бібліогр. у кінці ст.: 5 назв.
Єфімова, Світлана. Дивись на нас як на рівних : тематичні зустрічі з учнями / С. Єфімова. - С.53-70
 л.слова: діти з особливими потребами, інклюзія
Жолкевська, Інна. Фокусування на актуальній проблемі особистості : алгоритм дій під час консультації / І. Жолкевська. - С.71
 л.слова: арт-терапія
Як зберегти психоемоційне здоров'я вчителя : програма для педпрацівників загальноосвітніх навчальних закладів. - С.1-23 (вкладка). - Бібліогр. у кінці ст.: 18 назв.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
9.


    Семенов, В.
    "Дембельський альбом" [Текст] / В. Семенов // Зовнішні справи. - 2008. - N 5. - С. 60.
ББК 85.143(4Укр)

Рубрики: живопис український
Аннотация: Про художній проект "Дембельський альбом".
Доп.точки доступа:
Попов, Володимир (художник)
Алексєєв, Олександр (художник)


Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
10.


    Попов, Володимир Юрійович.
    Космологія тотожності у філософії стоїків [Текст] = Космология тождества в философии стоиков / В. Ю. Попов // Гілея: науковий вісник = Гилея: научный вестник = Gileya: scientifi c herald : Збірник наукових праць. - 2011. - Випуск 45 (№ 3). - С. 244-248. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 2076-1554

Кл.слова (ненормированные):
стоїцизм -- ідентичність -- космополітизм
Аннотация: Розглядається стоїчна концепція космогогічної ідентичності. Доводиться, що саме стоїки переорієнтували цю модель з космічних глибин до глибин душі людини. Обґрунтовується ідея про те, шо стоїцизм позбавляє античну ідентичність партикулярності і надає їй космополітичного характеру.
Рассматривается стоическая концепция космологической идентичности. Обосновывается, что именно стоики переориентировали эту модель от космических глубин к глубинам человеческой души. Высказывается идея о том, что стоицизм избавляет античную идентичность партикулярности и придаёт ей космополитический характер.

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
 1-10    11-17 
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей