Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Ресурси бібліотек міста Миколаєва

Фонд Науково-педагогічної бібліотеки- результаты поиска

Головна - e-catalog.mk.ua

база даних містить 307969 бібліографічних записів

База даних

Вид пошуку: СтандартнийРозширений
Область пошуку
 Найдено в других БД:Центральної бібліотеки ім.М.Л. Кропивницького (10)
Формат відображення документів:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Сбруєва, А.$<.>)
Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9
1.
74.63я73
С 23


    Сбруєва, А. А.
    Порівняльна педагогіка [Текст] : навчальний посібник / А.А. Сбруєв. - 2-е вид., стереот. - Суми : "Університетська книга", 2004. - 320 с. - ISBN 966-680-136-1 : 42.80 р.
    Содержание:
Порівняльна педагогіка як галузь наукових знань . - С .8
Основні історичні етапи розвитку порівняльної педагогіки . - С .8
Предмет порівняльної педагогіки. Її завдання та методи дослідження / 29
Провідні чинники розвитку освіти в сучасних умовах . - С .38
Провідні контекстуальні чинники розвитку освіти в кінці XX - на початку XXI ст. . - С .38
Глобалізація як чинник впливу на розвиток освіти . - С .44
Визначення глобалізації . - С .44
Політичний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти . - С .50
Економічний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти . - С .66
Культурний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти . - С .69
Сучасний стан і перспективи розвитку освіти в провідних розвинених країнах та в Україні . - С .79
Загальна характеристика суперечностей і перспектив розвитку освітніх систем у сучасному світі . - С .79
Характеристика освітньої системи США . - С .84
Характеристика освітньої системи у Великобританії . - С .94
Характеристика освітньої системи в Німеччині / 111
Характеристика освітньої системи у Франції . - С .119
Характеристика освітньої системи в Японії . - С .122
Характеристика освітньої системи в Україні . - С .126
Загальні тенденції реформувння сучасних освітніх систем . - С .131
Загальні тенденції структурного реформування освітніх систем у провідних розвинених країнах світу і в Україні . - С .136
Нова парадигма грамотності на порозі нового тисячоліття . - С .136
Безперервність як провідний принцип реформування освітніх систем . - С .141
Тенденції розвитку системи дошкільного виховання . - С .143
Особливості реформаційних процесів на етапі початкового навчання . - С .146
Середня освіта: сучасний стан і перспективи розвитку . - С .150
Місце та роль приватних загальноосвітніх закладів у сучасних освітніх системах . - С .152
Основні напрями розвитку системи професійної освіти . - С .157
Тенденції розвитку системи вищої освіти . - С .161
Провідні напрями і стратегії педагогічної освіти . - С .165
Освіта дорослих . - С .170
Основні підходи до вирішення завдань підвищення ефективності навчального процесу . - С .176
Основні підходи до визначення ефективності діяльності школи . - С .176
Основні проблеми сучасних систем освіти і шляхи їх розв'язання . - С .186
Інформаційно-технологічний підхід до вирішення проблеми . - С .192
Гуманізація навчального процесу як шлях підвищення його ефективності . - С .202
Шляхи диференціації та стандартизації освіти в провідних розвинених країнах і в Україні . - С .219
Провідні критерії диференціації навчання в зарубіжній школі . - С .219
Особливості диференціації навчального процесу в школах США, Великобританії, ФРН, Франції, Японії, України . - С .222
Особливості диференціації навчального процесу в школах США . - С .222
Особливості диференціації навчального процесу в школах Великобританії . - С .227
Особливості диференціації навчального процесу в школах ФРН . - С .231
Особливості диференціації навчального процесу в школах Франції . - С .233
Особливості диференціації навчального процесу в школах Японії . - С .234
Особливості диференціації навчального процесу в школах України . - С .235
Тенденції стандартизації змісту освіти та якості знань у децентралізованих освітніх системах розвинених країн і в Україні . - С .237
Характеристика моделей європейської школи . - С .247
Критерії визначення (компоненти) освітньої моделі школи . - С .247
П'ять освітніх моделей масової західної школи . - С .250
Особливості соціалізації особистості в сучасній школі . - С .255
Система виховних цінностей у сучасному шкільництві . - С .255
Форми та методи соціалізуючого впливу школи . - С .267
Прогностичні моделі розвитку школи в розвинених країнах . - С .291
Типологія прогностичних моделей розвитку освіти . - С .291
Моделі екстраполяції "status quo" в освіті . - С .293
Моделі "рескулізації" освіти . - С .297
Моделі "дескулізації" освіти . - С .305
ББК 74.63я73

Рубрики: Педагогіка порівняльна

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
2.

   Журнал

Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - Киев : Деміур, 1922 - . - ISSN 0131-6788. - Выходит ежемесячно
2006г. N 2
Зміст:
Пустовіт, Г. Формування особистісного ставлення учнів до природи у психолого-педагогічному контексті / Г. Пустовіт. - С.3-6.
Галів, М. Характер особистості: педагогічний контекст / М. Галів. - С.6-9.
Скрябіна, Т. Сутність поняття "Інноваційний стиль діяльності" / Т. Скрябіна. - С.10-12.
Ананьян, Е. Генезис становлення і розвитку ідей полікультурної освіти / Е. Ананьян. - С.12-14.
Лебідь, І. Цінності як категорія педагогічного дослідження / І. Лебідь. - С.15-17.
Бейзеров, В. Педагогічні умови художньо-творчого виховання дітей молодшого шкільного віку засобами традиційних форм українського музикування у позашкільний час / В. Бейзеров. - С.18-20.
Шелестова, Л. Дитяче об'єднання: можливості впливу на особистісне становлення / Л. Шелестова. - С.20-22.
Міщенко, Д. Дзвони вічності / Д. Міщенко. - С.22.
Бут, А. Вплив системи проблемних завдань на розвиток пізнавального інтересу школярів до географії / А. Бут. - С.23-24.
Ястребова, Г. Європейське бачення викладання історії для формування критичного мислення і толерантності / Г. Ястребова. - С.24-26.
Шепотько, В. П. Організація навчання обдарованих і талановитих школярів: (Навчально-методичний посібник) / В.П. Шепотько. - С.27-54.
Долбенко, Т. Формування пізнавального інтересу учнів засобами науково-пізнавальної літератури / Т. Долбенко. - С.55-57.
Гусак, Т. Методологія викладання іноземних мов / Т. Гусак. - С.58-59.
Бродський, Я. Про прикладну спрямованість навчання / Я. Бродський, С. Великодний, О. Павлов. - С.60-63.
Теплицький, І. Інформаційна безпека як нова складова інформаційної культури / І. Теплицький, С. Семеріков. - С.63-64.
Уфімцева, С. Особливості творчого розвитку дошкільника і молодшого школяра / С. Уфімцева. - С.65-67.
Корсак, К. "Ринковізація" освіти - хибний шлях у майбутнє / К. Корсак. - С.68-69.
Пугач, А. Проблема вчителя - важливий аспект науково-педагогічних досліджень (20-ті - початок 30-их ХХ століття) / А. Пугач. - С.71-73.
Шевченко, С. Я.Б. Рєзнік про використання лекційного методу викладання в школі / С. Шевченко. - С.74.
Лаврова, О. Проблема розумового розвитку дошкільників засобами гри у педагогічній спадщині І.О. Сікорського / О. Лаврова. - С.75-77.
Сбруєва, А. Уроки сучасних освітніх реформ розвинутих англомовних країн: визначення цілей та розробка стратегій / А. Сбруєва. - С.78-80.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
3.

   Журнал

Рідна школа : Науково-педагогічний журнал. - Киев : Деміур, 1922 - . - ISSN 0131-6788. - Выходит ежемесячно
2006г. N 3
Зміст:
Красняков, Є. Державна політика в освітянській сфері в період українського державотворення / Є. Красняков. - С.3-7.
Гамрецький, І. Гармонізація інформаційного суспільства у світлі сучасних освітніх концепцій / І. Гамрецький. - С.8-10.
Дем'яненко, Н. Співвідношення модернізаційних тенденцій та національних традицій у змісті діяльності вищої школи: авторський курс "Історія освітньо-виховних систем" / Н. Дем'яненко. - С.11-17.
Віктору Постовому - 65!. - С.10.
Липова, Л. Спеціальні (елективні) курси як змістовий блок профільного навчання / Л. Липова, В. Малишев, О. Рибіцька. - С.18-20.
Волобуєва, Т. Оновлення змісту професійної компетентності педагогічних кадрів / Т. Волобуєва. - С.21-23.
Калініна, Л. Естетичне виховання молодших школярів як соціально-педагогічна проблема / Л. Калініна. - С.24-26.
Мерлянова, О. Вплив функцій народного танцю на виховання особистості / О. Мерлянова. - С.27-29.
Донець, З. Архітектурна спадщина у навчанні й вихованні / З. Донець. - С.29-31.
Олексін, Ю. Навчання у співпраці - ефективний шлях формування рис громадянськості старшокласників на уроках історії / Ю. Олексін. - С.32-35.
Топузов, О. Методика формування проблемності на уроках географії / О. Топузов. - С.35-36.
Маркович, Л. Екологічні знання в курсі фізики 7-го класу загальноосвітньої школи / Л. Маркович. - С.36-38.
Орлова, Н. Формування патріотичних та громадянських почуттів учнів (на матеріалі педагогічної спадщини О. Захаренка) / Н. Орлова. - С.39-41.
Пилячик, Н. Лексико-семантичні угрупування слів на позначення поняття "довкілля" / Н. Пилячик. - С.41-43.
Сащак, Н. Культура мови та мовлення людини / Н. Сащак. - С.43-45.
Вєтохов, О. М. Психолого-педагогічні умови для успішного навчання іноземного читання / О.М. Вєтохов. - С.46-47.
Дмитрук, С. Груподинамічні вправи як засіб формування корпоративної культури / С. Дмитрук. - С.48-51.
Совгіра, С. Нетрадиціні форми екологічної освіти учнів / С. Совгіра. - С.51-54.
Юник, Д. Оволодіння музичним матеріалом в процесі інструментальної підготовки школярів / Д. Юник. - С.55-57.
Рейзенкіна, Т. Мистецтво кіно як фактор організації модульно-рейтингового підходу до навчання в поліхудожньому вихованні молоді / Т. Рейзенкіна. - С.58-61.
Нагірний, Р. Педагогічні засади розвитку творчих особистостей аматорів дитячих театральних студій / Р. Нагірний. - С.61-63.
Березівська, Л. Нові підходи П.М. Ігнатьєва до реформи шкільної освіти (1915-1916 роки ХХ ст.) / Л. Березівська. - С.64-67.
Скиба, М. Шкільна біологічна освіта (20-90-ті роки ХХ ст.) / М. Скиба, Ю. Скиба. - С.67-70.
Сбруєва, А. Уроки запровадження сучасних освітніх реформ у розвинутих англомовних країнах / А. Сбруєва. - С.74-76.
Журавльова, С. Соціоорієнтована модель виховання особистості Георга Кершенштейнера в освітніх реформах Німеччини (початок ХХ ст) / С. Журавльова. - С.77-89.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
4.

   Журнал

Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - Київ : "Педагогічна преса", 1995 - . - Выходит ежеквартально
2007г. N 2
Зміст:
Гончаренко, С. Методологічні засади побудови педагогічної теорії / С. Гончаренко. - С.2-10.
Саух, П. Освіта як підсистема культури / П. Саух. - С.10-13.
Сбруєва, А. Лісабонська стратегія розвитку єдиного європейського простору неперервної освіти / А. Сбруєва. - С.14-18.
Овчарук, О. Тенденції інформатизації освіти й використання ІКТ для поліпшення якості освіти / О. Овчарук. - С.19-22.
Білецька, С. Педагогіка дитиноцентризму в суспільному вихованні США та Японії / С. Білецька. - С.23-28.
Островерхова, Н. Діалектичні засади аналізу уроку як педагогічної системи / Н. Островерхова. - С.29-33.
Хайруліна, В. Відповідальність як умова вільного вибору особистості / В. Хайруліна. - С.33-37.
Охрічук, Р. Погляд на піонерську організацію: допоки наше минуле з нами / Р. Охрічук. - С.37-41
Сухомлинська, О. Історико-педагогічний процес в Україні: регіональний вимір / О. Сухомлинська. - С.42-49.
Ничкало, Н. Іван Огієнко про рідномовні обов'язки / Н. Ничкало. - С.49-52.
Федяєва, В. Сім'я в науковому доробку Філіпа Ар'єса / В. Федяєва. - С.53-55.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
5.

   Журнал

Шкільна бібліотека . - Київ : Київська правда, 2000 - . - Выходит 8 раз в год
2007г. N 10
Зміст:
Жадан, А. Неопалима купина / А. Жадан. - С.10-11.
Ілляшенко, Г. Т. Мова- душа народу / Г. Т. Ілляшенко. - С.12-13.
Усенко, Н. Г. Мово рідна моя, не мовчи / Н. Г. Усенко. - С.14-15.
Цимбалюк, П. І. Методичні поради щодо участі бібліотек в утвердженні та розвитку української мови / П. І. Цимбалюк. - С.16-17.
Трубай, В. "Розстріляні " слова / В. Трубай. - С.18-21.
Жадан, Л. Я слави не бажав / Л. Жадан. - С.23-28.
"Світ ловив мене, та не впіймав...". - С.30-32.
Гениальній человек рассеянній. - С.33-36.
Левенко, М. М. Малишкові дороги / М. М. Левенко. - С.39-44.
Творчий портрет Морикіт Віри Дмитрівни, завідувачки бібліотеки Тлумацкої ЗОШ І-ІІІ ступенів, Івано-Франківської обл. - С.45-76.
Бібліотечно-бібліографічна класифікація для шкільних бібліотек. - С.77-110.
Сбруєва, А. Джерело духовної культури / А. Сбруєва. - С.129.
Добрынина, Н. Е. Азы культуры чтения / Н. Е. Добрынина. - С.130-134.
Бакал, С. Програма "Шкільна бібліотека" 2006-2012 рр. / С. Бакал. - С.135-136.
Рабінович, Г. Роль і місце інформаційного центру бібліотеки у навчально-виховному процесі / Г. Рабінович. - С.137.
Рабінович, Г. Індивідуальна та масова робота шкільної бібліотеки. Нові технології популяризації літератури / Г. Рабінович. - С.138-144.
Круц, С. Шкільна медіатека в сучасному бібліотечно-інформаційному просторі: інновації, реалії та перспективи / С. Круц. - С.145-147.
Фирсов, В. Р. От библиотечной этики к виртуальной деонтологии / В. Р. Фирсов, И. А. Трушина. - С.148-156.
Мороз, Т. Робота шкільної бібліотеки із популяризації бібліотечно-бібліографічних знань / Т. Мороз. - С.157-158.
Галамага, Т. Лицедеи слова / Т. Галамага. - С.159-160.
Петренко, Н. П. Довідкова література- інструмент пізнання світу / Н. П. Петренко. - С.161-162.
Шуст, Т. В. Світ книги- чисте й невичерпне джерело / Т. В. Шуст. - С.163-166.
Кохно, Е. И. Следствие ведут знатоки / Е. И. Кохно, М. Н. Белоконева. - С.167-175.
Захист читацького формуляра. - С.176.
Цап, Л. М. Книга- наш друг і вчитель / Л. М. Цап. - С.177-178.
Як берегти книгу. - С.179-180.
Літературні посиденьки. - С.181-182.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Знайти подібні документи / До детального опису статей / URL: посилання на документ
6.


    Сбруєва, А.
    Уроки сучасних освітніх реформ розвинутих англомовних країн: визначення цілей та розробка стратегій [Текст] / А. Сбруєва // Рідна школа. - 2006. - №2. - С. 78-80. - Бібліогр.: С.80.
ББК 74.04(4/8)

Рубрики: Організація освіти--зарубіжні країни,  Організація освіти

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
7.


    Сбруєва, А.
    Уроки запровадження сучасних освітніх реформ у розвинутих англомовних країнах [Текст] / А. Сбруєва // Рідна школа. - 2006. - №3. - С. 74-76. - Бібліогр.: С.76.
ББК 74.04(4/8)

Рубрики: Освіта--зарубіжні країни,  Освітні реформи

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
8.


    Сбруєва, А.
    Лісабонська стратегія розвитку єдиного європейського простору неперервної освіти [Текст] / А. Сбруєва // Шлях освіти : Науково-методичний жу рнал. - 2007. - N 2. - С. 14-18.
ББК 74.04(4/8)

Рубрики: Освіта--Європейський Союз,  Лісабонська стратегія,  Неперервна освіта

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
9.


    Сбруєва, А.
    Джерело духовної культури [Текст] / А. Сбруєва // Шкільна бібліотека. - 2007. - N 10. - С. 129.
ББК 78.347.63

Рубрики: Шкільна бібліотека--Навчально-виховний процес,  Шкільна бібліотека--досвід роботи

Знайти подібні документи / URL: посилання на документ
Институт медленного и болезненного выяснения самых очевидных вещей